وبلاگ>پاک آئین، محسن - ظرفیت برخی از کشورهای این سازمان مانند ترکیه و ایران، از ظرفیت های بسیار خوبی برخوردار هستند که بتوانند جامعه بین المللی را وادار به ورود به این مساله کند.

كارشناس ارشد مسائل بين الملل در گفت و گو با «اعتماد»:

نويسنده: ميثم سليماني

مسلمانان روهينگياي ميانمار دهه هاست كه به دنبال يك حق هستند و آن هم حق حيات در سرزميني كه در آن به دنيا آمده اند، بزرگ شده اند و زندگي مي كنند.

اما اين حداقل حق نيز دست يك حكومت ديكتاتوري در اين كشور از آنها سلب شد. درگيري هاي قوميتي گسترش پيدا كرده است و اكنون نيز يك پاكسازي قوميتي توسط نظاميان ميانماري در حال انجام است. در اين باره گفت وگويي داشتيم با محسن پاك آيين، سفير سابق ايران در تايلند و سفير غير مقيم در ميانمار.

مسلمانان روهينگيا در ميانمار دچار بحران هستند، اما از سال ٢٠١١ اميدي در دل اين اقليت به وجود آمد كه بتوانند به رسميت شناخته شوند و وضعيت آنها در كشور بهبود پيدا كند: چرا اين اميد به بهبود شرايط، به خشم تبديل شد و شرايط نيز بحراني تر از گذشته شد؟
در مجموع سياست دولت ميانمار از همان سال ١٩٨٢ كه قانوني را وضع كرد مبني بر اينكه به ٩قوم هويت شهروندي ميانمار اعطا نكند، يكي از بزرگ ترين اين اقوام روهينگيا بودند و از آن زمان دولت ميانمار سياست پاكسازي قومي را دنبال مي كند. در سال ٢٠١١نيز مي توان گفت كه اميد جدي ايجاد نشد، بلكه كشتاري در اين كشور به وجود آمد كه مشابه كشتار اخير در اين كشور بود و مجامع بين المللي به دولت وقت ميانمار اعتراض كرد و حتي ايران هياتي را به آنجا اعزام كردند و در آنجا بود كه دولت ميانمار اعلام كرد كه شايد در اين زمينه انعطافي را به خرج دهد و مجدد سياست خود را بازنگري كند. اين موضوع بيشتر به دليل آن صورت گرفت كه دولت نظامي ميانمار قصد داشت فشار بيشتر را مهار كند و عملا يك نوع وقت كشي انجام دهد. پس از آنكه اوضاع آرام شد مجدد شاهد همين رويداد و اتفاق بوديم. اما سياست پاكسازي قومي در ميانمار با تاكيد بر قوم مسلمان روهينگيا كماكان در دستور كار دولت اين كشور قرار دارد.

به نظر شما چرا دموكراسي در ميانمار نيز نتوانست به اين قوم كمك كند؟
دموكراسي اي كه در ميانمار به وجود آمده، يك دموكراسي طبيعي و خودجوش مردمي مورد حمايت دولت نيست. اين دموكراسي به دليل فشارهايي كه كشورهاي غربي براي آزادي خانم سوچي به دولت نظامي ميانمار آورد به وجود آمد. از همين رو در نهايت حكومت نظامي ميانمار مجبور به يك انعطاف شد تا انتخاباتي را برگزار كند و حزب خانم سوچي نيز پيروز اين رقابت شد و ايشان به عنوان دستيار ارشد رييس جمهور مشغول فعاليت شد تا امور را به دست گيرد. خانم سوچي هم وقتي روي كار آمد قول اصلاحات، دموكراسي و توسعه سياسي داد اما كماكان دولت حاكم دولتي نيست كه چنين شرايطي را بپذيرد. اصلاحاتي كه خانم سوچي نيز قول داد و دولت نيز آن را پذيرفته است بيشتر شامل بوداييان و در واقع مربوط به ١٣٥ قوميتي كه هويت شهروندي كشور را كسب كردند، شده است و شامل ٩ قوميتي كه هويت شهروندي را اخذ نكردند، نمي شود: كه از جمله آنها نيز مسلمانان روهينگيايي هستند. در واقع خانم سوچي در وعده هايي كه به مردم ميانمار داده بود موفق نشد كه بخشي از آن به اعتقادات شخص خانم سوچي بازمي گردد و بخش ديگر آن نيز به حكومت حاكم بر ميانمار بازمي گردد. چرا كه كماكان مشي استبدادي سابق را دنبال مي كند.

شما بين سال هاي ١٣٨٣ تا ١٣٨٦ به عنوان سفير در تايلند و به صورت همزمان سفير غيرمقيم در ميانمار حضور داشتيد و با دولت نظامي اين كشور نيز در ارتباط بوديد، به نظر شما چه تفاوتي آن دوره با دوره كنوني در ارتباط با روهينگيا به وجود آمده است؟
در طول سال هايي كه بنده ماموريت داشتم، اين بحران مثل امروز و حتي سال ٢٠١١وجود نداشت. علت آن هم اين بود كه كشورهاي اطراف ميانمار و عضو آسه آن پناهندگان روهينگيايي را مي پذيرفتند. تعدادي از آنها را بنگلادش، برخي ديگر مالزي و تعدادي را تايلند پذيرفت. اما به دليل اينكه فشار دولت ميانمار براي پاكسازي قومي ادامه پيدا كرد و رقمي در حدود ٢ ميليون نفر از قوم روهينگيا در ميانمار ساكن هستند، كشورهاي همجوار ميانمار از جمله بنگلادش از پذيرش اين پناهندگان به دليل كثرت جمعيت آنها خودداري كردند. اين موضوع باعث شد تا فشارها در جهت پذيرش بيشتر پناهندگان افزايش پيدا كند و از سوي ديگر سياست پاكسازي نيز ادامه پيدا كرد و در سال ٢٠١١ نيز تشديد شد و اكنون شدت بيشتري گرفته است.

با توجه به شرايط موجود راه حل ممكن براي اين جمعيت عظيم قوم روهينگيا چيست؟
راه حل منطقي مبتني بر دموكراسي، مردم سالاري و رعايت حقوق بشر است و به اين قوم كه ٤ درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و سابقه حضور طولاني نيز در منطقه داشتند، هويت شهروندي به آنها اعطا شود و حق و حقوق آنها مساوي با ساير اتباع ميانماري شود و قانون ١٩٨٢ نيز اصلاح شود و قوم روهينگيا رسما در ميانمار پذيرفته شود. براي اينكه چنين اتفاقي رخ دهد بايد فشارها بر دولت ميانمار افزايش پيدا كند. در مقطعي كه خانم سوچي در زندان بود فشارهاي بين المللي عليه دولت ميانمار بسيار زياد بود و حتي اين كشور تحريم هاي بسيار سختي را به دليل حصر خانم سوچي متحمل شد. در حال حاضر شرايط بسيار بدتر و سخت تر از آن دوران است و در حال حاضر هزاران نفر در بدترين شرايط زندگي به سر مي برند كه بخش زيادي از آنها آواره شدند و بسياري نيز جان خود را از دست داده اند كه اين موضوع مصداق بارز نقض حقوق بشر است. به همين دليل بايد فشارهاي بين المللي ادامه پيدا كند. يك گروه حقيقت ياب از سوي سازمان ملل سفري به منطقه داشته باشد و نماينده ويژه اي از سوي دبيركل تعيين شود و با كمك كشورهاي همسايه مثل بنگلادش، مذاكراتي با ميانمار آغاز شود. كه اين جلسات نيز مي تواند با حضور نماينده سازمان ملل باشد و در عين حال راهكاري پيدا شود كه فعلا به طور موقت قوم روهينگيا در ميانمار بمانند تا قانون اصلاح شود.

برخي كشورهاي اسلامي معتقدند كه بايد از طريق سازمان همكاري هاي اسلامي وارد اين موضوع شد و برخي ديگر معتقدند كه بايد از طريق سازمان ملل موضوع را پيگيري كرد: به نظر شما از كدام طريق اين بحران را مي توان راحت تر به سرانجام رساند؟
به طور طبيعي اگر سازمان ملل وارد شود قدرت آن بسيار بيشتر است و اين بحران در حوزه كاري سازمان ملل تعريف مي شود. كميسارياي عالي حقوق بشر در اين زمينه بايد فعاليت كند و تعداد اعضاي سازمان ملل نيز مراتب بيش از سازمان همكاري هاي اسلامي است و اگر سازمان ملل بخواهد واقعا وظيفه خود را انجام دهد و با قوت وارد موضوع شود، سازمان ملل در اين زمينه اصلح تر است. البته سازمان همكاري هاي اسلامي نيز مي تواند وارد موضوع شود اما به عنوان يك حامي كناري سازمان ملل مفيدتر خواهد بود و سازمان ملل نيز مي تواند از حمايت جنبش عدم تعهد و سازمان همكاري اسلامي نيز بهره مند شود.

برخي شنيده ها حاكي از آن است كه تركيه تمايل زيادي براي پيگيري مساله در سازمان همكاري هاي اسلامي دارد، آيا اين سازمان از توان انجام يك اقدام جدي براي حل اين بحران برخوردار است؟
تجربه نشان داده است كه سازمان همكاري اسلامي انگيزه اي براي ورود به اين قبيل بحران ها ندارد. اگر بحران هاي يمن، بحرين، سوريه، عراق و فلسطين را مشاهده كنيم، مي بينيم كه اين سازمان درست عمل نكرده است. به خصوص در برخي از اين بحران ها تبديل به ابزاري براي عربستان سعودي شده است و در جهت منافع اين كشور عمل مي كند. در حال حاضر به نظر نمي رسد سازمان همكاري هاي اسلامي چنين انگيزه اي را داشته باشد. هرچند اگر اعضا متحد باشند توانايي زيادي وجود دارد ولي انگيزه اي در سازمان وجود ندارد. ولي ظرفيت برخي از كشورهاي اين سازمان مانند تركيه و ايران، از ظرفيت هاي بسيار خوبي برخوردار هستند كه بتوانند جامعه بين المللي را وادار به ورود به اين مساله كند. در حال حاضر هم كشورهايي مثل مالزي و اندونزي و حتي كشورهاي عضو آسه آن نيز ظرفيت هاي بسيار بالايي براي استفاده در اين بحران دارند. اما به صورت يك كل بعيد مي دانم كه سازمان همكاري اسلامي بتواند در چنين بحراني و حتي بحران هاي مشابه، اقدام موثري انجام دهد.

به نظر مي رسد برخي كشورهاي همسايه ميانمار مثل مالزي و كشورهاي عضور آسه آن احتياط هايي در واكنش به موضوع دارند، با توجه به آشنايي شما به منطقه، احتياط هاي آنها را بيشتر به چه دليلي مي دانيد؟
اين احتياط هايي كه از سوي كشورهاي همسايه وجود دارد بيشتر به خود دولت ميانمار بازمي گردد، چرا كه كشورهاي آسه آن سال هاست كه ميانمار را در جمع خودشان پذيرفته اند اما ميانمار معمولا در مقابل سياست هاي كشورهاي آسه آن و كشورهاي مشخصي مثل مالزي معمولا مقاومت مي كند. در همان زمان كه خانم سوچي در زندان به سر مي برد و مسائل حقوق بشري جدي نيز مطرح بود كشورهاي آسه آن نتوانستند نظرات خود را به ميانمار بقبولانند و تلاش هاي آنها موجب نشد مواضع اقتدارگرايانه ديكتاتوري دولت ميانمار تصحيح يا تعديل شود. اين ملاحظه نيز همين جنس است. در واقع ميانمار يك وصله ناجور در كشورهاي آسه آن است و با سياست هاي كلي اين اتحاديه هماهنگ نيست و سياست خودش كه مبتني بر ديكتاتوري و استبداد هست را دنبال مي كند و شايد كشورهاي آسه آن اميدوار نيستند كه فعاليت هاي آنها در دولت ميانمار كارساز شود.

دولت ميانمار مدعي است كه اين مسلمانان هستند كه به مراكز دولتي و ارتش ميانمار حمله كردند و نظاميان به اين اقدام واكنش نشان دادند: آيا چنين اتفاقي در ميانمار رخ داده است؟
من فكر نمي كنم چنين موضوعي درست باشد. دولت ميانمار اين مطالب را به اين دليل مطرح مي كند تا اقدامات افراطي عليه مسلمانان را توجيه كند. چرا كه مسلمانان مشغول زندگي كردن هستند و دليلي ندارد كه بخواهند به مكاني ديگر حمله كنند و برنامه اي عليه قوميت هاي ديگر داشته باشند. به نظر من مطالبي كه دولت ميانمار مطرح مي كند نادرست است. به فرض هم اگر در جايي يك مسلماني قصد داشت كه از خود دفاع كند، تبديل به موضوعي غيرقابل حل شود. دولت ميانمار اگر رويكرد مثبتي داشت مي توانست اعلام كند كه طرفين با يكديگر درگير نشوند و هركسي در منطقه خود زندگي كند. اما سياستي كه ميانمار در راستاي پاكسازي قومي انجام مي دهد، يك كوچ اجباري به خارج از ميانمار است. اصلا اين موضوع ارتباطي به موضوع ندارد كه مسلمانان با كسي درگير شده باشند. به نظر مي رسد كه دولت ميانمار بيشتر به دنبال توجيه جناياتي است كه عليه مسلمانان صورت مي گيرد.

كشورهايي مثل تايلند، مالزي و به خصوص بنگلادش پناهجوياني را از مسلمانان روهينگيا را پذيرفته اند، ولي اكنون مهاجران جديد را نمي پذيرند: به نظر شما با توجه به سياستي كه ميانمار در پيش گرفته است و اين كشورها مي دانند ميانمار قصد پاكسازي قوميتي را دارد و سياست بستن مرزها در شرايط كنوني را درست مي دانيد ؟
اين سياست كه آنها مرزهاي خود را در برابر پناهجويان بسته اند، اقدام درستي نيست. اما ما بايد مشكل را ریشه ای حل كنيم. اين موضوع به معني پرداختن به معلول است. علت اصلي قضيه اين است كه دولت ميانمار قصد اخراج مسلمانان از سرزمين هاي خود را دارد. بايد اين مساله حل شود و به افراد، اعطاي شهروندي شود. فرض كنيم كه بنگلادش مرزهاي خود را باز كرد و هزار نفر ديگر را پذيرفت، اما آنها نمي توانند كل مهاجران را پذيرش كنند. از همين رو به نظر من بايد به دنبال علت گشت تا معلول.


روزنامه اعتماد، شماره 3904 به تاريخ 22/6/96، صفحه 10- ديپلماسي*

کلیدواژه: سازمان همکاری های اسلامی | مسلمانان روهینگیا | دولت میانمار | کشورهای آسه آن | قوم روهینگیا | هویت شهروندی | پاکسازی قومی | وجود آمد | حال حاضر | بین المللی | سازمان ملل | نظر شما | خانم سوچی

منبع: خبرآنلاین

منبع این خبر، وبسایت www.khabaronline.ir است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۳۵۲۰۴ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

جوانی که یک دختر را در خیابان ربود و در خودرو به او تجاوز کرد،به10سال حبس و99ضربه شلاق محکوم شد

عاقبت دختر آلمانی تبار داعشی در عراق + تصاویر

آیت‌الله علوی‌گرگانی؛ باید حتما جلوی ورود زنان به ورزشگاه‌ها گرفته شود/ روحانی هوشیار باشد

در همین زمینه

 • اردوغان:ترکیه و ایران کردستان عراق را تحریم می کنند
 • رئیس جمهور ترکیه می‌گوید: ایران و ترکیه ممکن است، تصمیم به اجرای تحریم‌های مشترک علیه کردستان عراق بگیرند. به نوشته روزنامه ینی شفق چاپ ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های ترکیه که وی را در این سفر همراهی کردند، با هشدار درباره عواقب اصرار حکومت محلی کردستان بر برگزاری همه‌پرسی استقلال، گفت: آن منطقه فقط متعلق به کرد‌ها نیست. ترکمن‌ها و عرب‌ها نیز در آن مناطق حضور دارند. اردوغان گفت: اگر به ابعاد تاریخی موضوع نگاه کنیم اوضاع کاملا متفاوت خواهد بود. رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد، بارزانی مسیر خود را گم کرده است، گفت: ترکیه در گذشته کمک‌های زیادی به وی کرد. هنگامی که حکومت محلی کردستان عراق قادر نبود حقوق کارمندانش را پرداخت کند ما با اعطای دو میلیارد دلار وام به آنان کمک کردیم. وی گفت: آن‌ها قدرنشناس‌اند. حتی آمریکا و روسیه نیز به اندازه ما به آنان کمک نکردند. رئیس جمهور ترکیه درباره دیدار خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفت: من موضوع کمک‌های آمریکا به پ. ک. ک. را در این دیدار مطرح کردم، اما ترامپ نتوانست از این اقدامات دفاع کند. وی درباره موضوع خرید سامانه‌های اس ۴۰۰ روسی نیز گفت: ترامپ در این دیدار نیازی ندید که موضوع سامانه‌های اس ۴۰۰ را مطرح کند. رئیس جمهور ترکیه موضع قاطعانه ترکیه را علت خودداری ترامپ از مطرح کردن موضوع خرید سامانه‌های اس ۴۰۰ از روسیه دانست.
 • اردوغان:ترکیه و ایران ممکن است کردستان عراق را تحریم کنند
 • اردوغان گفت: ایران و ترکیه ممکن است تصمیم به اجرای تحریم‌های مشترک علیه کردستان عراق بگیرند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، رئیس جمهور ترکیه می‌گوید: ایران و ترکیه ممکن است، تصمیم به اجرای تحریم‌های مشترک علیه کردستان عراق بگیرند.به نوشته روزنامه ینی شفق چاپ ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های ترکیه که وی را در این سفر همراهی کردند، با هشدار درباره عواقب اصرار حکومت محلی کردستان بر برگزاری همه‌پرسی استقلال، گفت: آن منطقه فقط متعلق به کرد‌ها نیست. ترکمن‌ها و عرب‌ها نیز در آن مناطق حضور دارند. اردوغان گفت: اگر به ابعاد تاریخی موضوع نگاه کنیم اوضاع کاملا متفاوت خواهد بود.رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد، بارزانی مسیر خود را گم کرده است، گفت: ترکیه در گذشته کمک‌های زیادی به وی کرد. هنگامی که حکومت محلی کردستان عراق قادر نبود حقوق کارمندانش را پرداخت کند ما با اعطای دو میلیارد دلار وام به آنان کمک کردیم.وی گفت: آن‌ها قدرنشناس‌اند. حتی آمریکا و روسیه نیز به اندازه ما به آنان کمک نکردند. رئیس جمهور ترکیه درباره دیدار خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفت: من موضوع کمک‌های آمریکا به پ. ک. ک. را در این دیدار مطرح کردم، اما ترامپ نتوانست از این اقدامات دفاع کند. وی درباره موضوع خرید سامانه‌های اس ۴۰۰ روسی نیز گفت: ترامپ در این دیدار نیازی ندید که موضوع سامانه‌های اس ۴۰۰ را مطرح کند.رئیس جمهور ترکیه موضع قاطعانه ترکیه را علت خودداری ترامپ از مطرح کردن موضوع خرید سامانه‌های اس ۴۰۰ از روسیه دانست.
 • لاوروف:بحران میانمار با گفتگو حل شود
 • خبرگزاري آريا - وزير امور خارجه روسيه، گفتگو براي حل بحران در ميانمار را خواستار شد.به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي؛ خبرنگار شبکه تلويزيوني بنگلادش در نشست خبري سرگئي لارووف از وي درباره بحران مسلمانان روهينگيا در ايالت راخين ميانمار پرسيد و گفت: بزرگترين بحران انساني فعلي هم اکنون در ايالت راخين ميانمار براي جامعه مسلمانان روهينگيايي درحال رخ دادن است. بيش از نيم ميليون نفر از مردم در سرزمين بنگلادش پناه گرفتند. موضع روسيه درباره اين بحران انساني چيست؟سرگئي لاوروف در پاسخ گفت: ديروز من با وزير امور خارجه بنگلادش ديدار کردم، ما در اين باره صحبت کرديم، مقامات ميانمار در پاسخ به درخواست هاي بين المللي کم کم اين درخواست ها را متوجه شدند. هيچ کس نمي گويد که هيچ گونه حملات افراطي صورت نگرفت، اما هيچ يک از غيرنظاميان بي گناه نبايد مسئول اين کار قلمداد شوند. ما اکنون مي بينيم که مقامات ميانمار درحال کار کردن بنا بر توصيه هايي هستند که از طريق صليب سرخ بين الملل و هلال احمر به آنها اعلام شد. اوضاع ميانمار هم مثل همه کشورهاي ديگري که مشکلات داخلي دارند، مثل ونزوئلا يا هر کشور ديگر، بايد وارد مسير گفتگو شود.
 • دادگاه بین المللی دائمی مردم میانمار را به اتهام نسل کشی گناهکار شناخت
 • خبرگزاري آريا - کوالالامپور – ايرنا – دادگاه محکمه بين المللي دائمي مردم که از روز دوشنبه تا جمعه هفته گذشته به بررسي اقدامات ميانمار عليه مسلمانان روهينگيا در مالزي پرداخت، ميانمار را به دليل نسل کشي مردم کاچين و ديگر گروه ها مسلمان از جمله روهينگيا گناهکار شناخت. به گزارش ايرنا، تارنماي روزنامه `نيو استريت تايمز` روز شنبه اعلام کرد اين دادگاه 7 عضوي که به رياست `دانيل فيراستين` رئيس سابق انجمن بين المللي تحقيقات نسل کشي در کوالالامپور پايتخت مالزي برگزار شد، حکم داد که آزار و اذيت انجام شده در ميانمار مورد اثبات قرار مي گيرد. دادگاه دائمي مردم يک دادگاه بين المللي افکار با 66 عضو بين المللي در حوزه هاي مختلف است که سال 1979 در ايتاليا با هدف اوليه اعلام جرائم نظاميان در آمريکاي جنوبي تشکيل شد.اين دادگاه تاکنون ده ها جلسه در مورد نقض حقوق بشر برگزار کرده است.جلسه نتيجه گيري دادگاه بين المللي دائمي مردم (PPT) از روز دوشنبه تا جمعه هفته گذشته به مدت پنج روز در دانشگاه مالايا برگزار شد تا جنايات در ميانمار عليه اقليت مسلمان روهينگيا را بررسي کند.`دانيل فيراستين` رئيس سابق انجمن بين المللي تحقيقات نسل کشي پس از اين نشست با اعلام اثبات نسل کشي روهينگيايي ها توسط دولت ميانمار، گفت: از نقاط قوت اين مستندات اين است که دادگاه به اين نتيجه رسيد که دولت ميانمار عامدانه ارتکاب نسل کشي عليه مردم کاچين و ديگر گروه هاي اسلامي را انجام داده است. به گفته وي، علاوه بر اين، دولت ميانمار همچنين در قبال گروه هاي روهينگيا نيز محکوم به نسل کشي است. `دانيل فيراستين` هنگام قرائت اين حکم اعلام کرد که همه اين جرائم از گذشته تاکنون توسط ارتش و همچنين دولت حاکم ميانمار انجام شده است. اين دادگاه پس از بحث هاي انجام شده توسط دادستان ها، شاهدان متخصص و قربانيان در يک محاکمه...
 • درخواست گزارش هفت کشور عضو شورای امنیت از دبیرکل سازمان ملل درباره بحران میانمار
 • خبرگزاری میزان- ورای امنیت هفته گذشته در بیانیه ای رسمی اوضاع در میانمار را محکوم کرد و از مقامات آن کشور خواست به خشونت ها پایان دهند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان،هفت کشور عضو شورای امنیت از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستند هفته جاری گزارشی عمومی درباره بحران میانمار و وضعیت مسلمانان روهینگیا ارائه کند. به نقل از رویترز، سوئد، آمریکا، انگلیس، فرانسه، مصر، سنگال و قزاقستان روز جمعه از اتیوپی که ریاست شورای امنیت را در ماه سپتامبر بر عهده دارد، خواستند تا مقدمات برگزاری جلسه ای را در این زمینه فراهم کند.گوترش اتفاقات میانمار را پاکسازی نژادی خوانده است. در پی آغاز خشونت های اخیر در میانمار، بیش از 422 هزار مسلمان روهینگیا به بنگلادش گریخته اند. شورای امنیت تا کنون دو بار در مورد میانمار تشکیل جلسه داده است. اما هر دو جلسه پشت درهای بسته برگزار شد. شورای امنیت هفته گذشته در بیانیه ای رسمی اوضاع در میانمار را محکوم کرد و از مقامات آن کشور خواست به خشونت ها پایان دهند. دیپلمات ها می گویند اگر اوضاع مسلمانان میانمار بهبود پیدا نکند، ممکن است شورای امنیت بیانیه رسمی دیگری صادر کند. اما به نظر نمی رسد که چین و روسیه از اقدامات شدیدتر علیه آن کشور که مستلزم تصویب قطعنامه است، حمایت کنند. میانمار اوایل ماه سپتامبر گفته بود که با برخی کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت مذاکره می کند تا مانع از صدور قطعنامه در این شورا شود. حمله ارتش و بودائیان افراطی از سوم شهریور پس از حمله گروهی مسلح به پایگاههای ارتش و مراکز پلیس میانمار در راخین آغاز شد. براساس آمارهای اعلام شده بیش از سه هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از سوم شهریور تاکنون توسط افراطی های بودایی و نظامیان میانمار کشته شده اند. دولت میانمار پیش از این با رد گزارش بازرسان سازمان ملل...
 • ییلدریم:ترکیه از حقوق بین المللی خود برای مقابله با خطرهای ناشی از برگزاری همه پرسی کردستان عراق استفاده می کند
 • به گزارشگروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوانبه نقل از الجزیره، بن‌علیییلدیریم، نخست وزیر ترکیه، در کنفرانسی خبری در آنکارا گفت همه محافل بین‌المللی تاکید کردند تصمیم برای برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق، اشتباه است. او افزود: اصل مشکل در روابط بین بغداد و اربیل است و ما آماده ایم برای حل مشکل بین آن‌ها کمک کنیم. ترکیه هرگز تحمیل عمل انجام شده جدیدی را نخواهد پذیرفت و برای محافظت از امنیت ملی خود هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد. نخست وزیر ترکیه ادامه تاکید کرد: ترکیه تصمیم دارد از همه حقوق بین‌المللی خود برای مقابله با خطرات امنیتی که با همه‌پرسی کردستان بوجود خواهد آمد، استفاده کند. همه پرسی کردستان امنیت ملی ترکیه را با خطر روبرو می‌کند و آنکارا هرگز هیچ تغییری در عراق و سوریه را نخواهد پذیرفت و برای حفظ امنیت ملی خود هر اقدام لازمی را انجام خواهد داد. ییلدریم روز جمعه اعلام کرد هرگونه تغییر وضع در سوریه و عراق هرگز مورد قبول ترکیه نخواهد بود و آنکارا از هیچ تلاشی برای جلوگیری از آن فروگذار نخواهد کرد. او اعلام کرد ترکیه مصمم است از حقوق بین‌المللی خود برای مقابله با خطرات امنیتی ناشی از برگزاری همه‌پرسی درباره جدایی منطقه کردستان عراق استفاده کند. انتهای پیام/ تاکید ییلدریم بر اقدام آنکارا برای مقابله با خطرات ناشی از برگزاری همه‌پرسی کردستان
 • در بدروم ترکیه انجام شد امضا یادداشت تفاهم همکاری های بانکی ایران و ترکیه
 • به گزارش ایسنا، دومین روز نشست روسای بانک های مرکزی سازمان همکاری های اسلامی که با حضور ولی الله سیف در شهر بدروم ترکیه برگزارشد. ️درحاشیه اجلاس روسای کل بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو «سازمان همکاری های اسلامی» در ترکیه، یادداشت تفاهم همکاری‌های بانکی میان دو کشور ایران و ترکیه به امضای روسای کل بانک ‌های مرکزی رسید.
 • فعال شدن یک کوه آتشفشان در جزیره بالی هزاران نفر را به ترک خانه هایشان وادار کرد
 • به گزارشگروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوانبه نقل از بی‌بی‌سی، هزاران نفر در پی فعال شدن کوه آتشفشان در جزیره بالی خانه‌های خود را ترک کردند. مقامات اندونزی درباره فعال شدن کوه آتشفشانی آگونگ در شرق بالی هشدار داده‌اند. از هزاران نفر از ساکنان دهکده‌های مجاور این جزیره خواسته شده تا خانه‌های خود را ترک کنند. اندونزی دارای یکصد وسی کوه آتشفشان فعال است. انتهای پیام/ فرار هزاران نفر در بالی در پی فعال شدن کوه آتشفشانی
 • دستمالی:مدیریت مقطع پس از رفراندوم در عراق دشوار است/نمایندگان ک رد پارلمان عراق به خانه باز می گردند/ورود نظامیان ترکیه به عراق به ضرر آنکارا خواهد بود
 • مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان، روز گذشته -جمعه- در جمع مردم اربیل اعلام کرد که برای عقب‌نشینی از تصمیم برگزاری همه‌پرسی استقلال دیر شده است و این همه‌پرسی قطعاً در روز دوشنبه برگزار خواهد شد. با این حال، نه تنها دولت مرکزی عراق، بلکه ایران، ترکیه، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل با برگزاری همه‌پرسی و تجزیه عراق مخالف هستند. از این رو برای تحلیل ابعاد و زوایای گوناگون این پرونده به گفت‌وگو با «محمدعلی دستمالی» کارشناس مسائل سیاسی منطقه پرداختیم. وی بر این باور است که اندیشیدن به دلایل اصرار بارزانی و مقطع پس از برگزاری همه‌پرسی مزبور، اهمیت ویژه‌ای دارد. ایلنا: در این چند هفته، مخالفت‌های بین‌المللی فراوانی با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردهای عراقی صورت گرفت اما ظاهراً سران اقلیم کردستان، با وجود همه این مخالفت‌ها منصرف نشده‌اند. دلیل اصرار آنها چیست؟ دستمالی: در این مدت اخیر، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با استفاده از امکانات سیاسی و رسانه‌ای، تبلیغات بسیار گسترده و اثرگذاری انجام داد و موضوع برگزاری رفراندوم را به یک مطالبه اجتماعی تبدیل کرد. ابعاد این ریسک بزرگ و این اقدام مخاطره‌آمیز، زمانی قابل درک است که به خاطر بیاوریم در یک مقطع زمانی طولانی و بیش از یک صد سال، تمام چهره‌ها و جریانات و احزاب سیاسی کُرد عراقی به دنبال این موضوع بوده‌اند و کار بارزانی برای به میدان آوردن مردم، چندان دشوار نبود. من معتقدم حجم فشار روحی و روانی که در این مدت به وجود آمده، به سطح غیرقابل تحملی رسیده است و شاید از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، حالا به آن نقطه‌ای رسیده‌ایم که خطرات و پیامدهای منفی یک عقب‌نشینی ناگهانی، از خطرات برگزاری رفراندوم، بیشتر است. ایلنا: چرا مخالفت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به این سطح رسید؟ دستمالی: واقعیت این است که همه، از وضعیت بحرانی خاورمیانه خسته شده‌اند و هیچ کشوری به دنبال بلوا و سناریوی جدید نیست. تاسیس...
 • درخواست کمک ژاپن از ایران برای حل بحران کره شمالی
 • به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، تاروکونو وزیر امور خارجه ژاپن روز جمعه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد و از وی خواست تا سراغ کیم جون اون رهبر کره شمالی برود و از وی بخواهد دست از جنگ کلامی با رئیس جمهور آمریکا بردارد. گفته می‌شود که وزیر امور خارجه ژاپن به ظریف گفته است: شما باید برای حل مساله کره شمالی به ما کمک کنید. به گزارش بلومبرگ،‌ ایران در پیونگ یانگ سفارت دارد و گفته می‌شود روابط خوبی با کره شمالی دارد. در هفته‌های اخیر تنش‌ها میان آمریکا و کره شمالی افزایش یافته و رهبران دو کشور به طور مکرر اتهاماتی را علیه یکدیگر مطرح می‌کنند.
 • درخواست ژاپن از ایران درباره بحران کره شمالی
 • به نوشته بلومبرگ، وزیر امور خارجه ژاپن از همتای ایرانی خود برای حل بحران کره شمالی درخواست کمک کرد. به نقل از بلومبرگ؛ "تارو کونو،" وزیر امور خارجه ژاپن از همتای ایرانی خود محمدجواد ظریف خواست در تماس با کیم جونگ اون – رهبر کره‌شمالی – به کاهش درگیری‌های لفظی وی با دونالد ترامپ – رئیس‌جمهور آمریکا – کمک کند. روز جمعه وزیر امور خارجه ژاپن در آغاز یک نشست، بدون استفاده از آداب دیپلماتیک مرسوم به همتای ایرانی خود گفت: «شما باید در موضوع کره‌شمالی به ما کمک کنید.» تصور می‌شود تهدید آمریکا به خروج از توافق هسته‌ای ایران، احتمال اندک مذاکره با کره‌شمالی برای جلوگیری از توسعه برنامه هسته‌ای این کشور را بیش از پیش کاهش دهد. گفتنی است؛ دونالد ترامپ روز پنجشنبه هفته گذشته تحریم‌های جدیدی را بر ضد کره‌شمالی وضع کرد و به کرات خواهان لغو یا مذاکره مجدد درباره توافق هسته‌ای سال 2015 ایران شده است.  
 • ارتباط حوادث میانمار با داعش پشت پرده سیاسی اقتصادی یک نسل کشی/آمریکا چگونه مسلمانان میانمار را قربانی رقابت خود با چین می کند
 • خبرگزاري آريا - آمريکا تلاش دارد با استفاده از بي‌ثباتي در مناطق جنوب شرق آسيا، علاوه بر اين که تنش و التهاب در مرزهاي چين را گسترش مي‌دهد، زمينه‌ و مقدمات حضور نظامي خود در اين منطقه را نيز فراهم کند.سرويس جهان مشرق - اين روزها فضاي رسانه‌اي خوبي در رابطه با کشتار جمعي و نسل‌کشي مسلمانان بي‌گناه و بي‌پناه ميانمار به دست ارتش نظامي اين کشور به راه افتاده است، فضايي که اگر باعث کنار گذاشتن حمايت دولت آمريکا از ارتش و دولت ميانمار شود ، مي‌تواند به توقف کشتارها و خونريزي‌ها عليه مسلمانان در اين کشور بينجامد. در ميان مواضع کشورهاي مختلف نسبت به تحولات ميانمار، بايد گفت عجيب ترين نکته در مواضع مربوط به دولت آمريکا است که در عين حال که نسل کشي و کشتار جمعي در اين کشور را محکوم مي کند، اما همچنان از حمايت دولت و ارتش آن به عنوان عامل اصلي اين نسل کشي دست بر نمي دارد. در همين رابطه رکس تيلرسون وزير خارجه آمريکا روز پنجشنبه گذشته در سخناني تأکيد کرد: ميانمار با لحظه‌اي سرنوشت ساز رو به‌ رو است و بايد خشونت عليه جمعيت روهينگيا را متوقف کند.ميچ مک‌کانل رهبر اکثريت سناي آمريکا نيز در سخناني تأکيد کرد: با آنگ سان سوچي رهبر ميانمار صحبت کردم و وي گفت در حال تلاش براي رساندن کمک به مسلمانان روهينگيا است که از خشونت‌هاي اخير آسيب ديده‌اند. وي افزود: سوچي موافق لزوم دستيابي سريع و فوري به مناطق آسيب‌ديده از خشونت‌هاي اخير و ارسال کمک‌هاي انسان‌دوستانه بوده است. مک‌ کانل پيش از اين تأکيد کرده بود: من از قطعنامه‌اي که آنگ سان سوچي رهبر ميانمار را هدف قرار مي‌دهد، حمايت نخواهم کرد، قطعنامه‌اي که عليه رهبر ميانمار به‌خاطر بدرفتاري با مسلمانان روهينگيا بوده است.پشت پرده برنامه هاي آمريکا در ميانمارنگاهي به اهداف پشت پرده سياست گزاران آمريکايي در قبال تحولات ميانمار...
 • نشست بانکی قبل از سفر اردوغان به ایران/روابط ایران و ترکیه تقویت می شود
 • به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک که به منظور حضور در جلسه روسای کل بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی به ترکیه سفر کرده است، روز گذشته در حاشیه این اجلاس با همتایان ترکیه ای و پاکستانی خود و نیز معاون نخست وزیر ترکیه دیدار و گفت و گو کرد. رییس کل بانک مرکزی در دیدار معاون نخست وزیر ترکیه و نیز رییس کل بانک مرکزی این کشور بر آمادگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری های بانکی به عنوان ضرورت و پیش شرط توسعه روابط تجاری تأکید کرد. در این دیدار به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی مقرر شد پیش از سفر «رجب طیب اردوغان» رییس جمهور ترکیه در مهرماه سال جاری، نشست بانکی ویژه‌ای میان بانک مرکزی دو طرف و با حضور بانک های منتخب دو کشور برگزار شود که این پیشنهاد با استقبال معاون نخست وزیر ترکیه مواجه شد. همچنین در نشست ویژه میان "مراد چاتین کایا" رییس کل بانک مرکزی ترکیه و ولی اله سیف مقرر شد، نشست فوری کارگروه بانکی باحضور دو بانک مرکزی و نیز نمایندگان ۵ بانک ایرانی و ۳ بانک تراز اول دولتی ترکیه برگزار شود. در پایان، یادداشت تفاهم همکاری های بانکی بین دو رییس کل بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا شد. همچنین سیف توضیحات کافی درباره افزایش همکاری ها و نیز بهبود شرایط در دوران پسابرجام ارایه کرد. ​گسترش همکاری های بانکی ایران و پاکستان رییس شورای پول و اعتبار در حاشیه این اجلاس با همتای پاکستانی خود «طریق باجوا» نیز دیدار کرد. هدف از این دیدار اجرای سریع و بی وقفه یادداشت تفاهم پیشین میان دو کشور بود. در این دیدار مقرر شد استفاده از ارزهای محلی نهایتاً تا دو هفته دیگر عملیاتی شود. همچنین از دیگر موارد مطرح شده...
 • سیف:نشست بانکی قبل از سفر اردوغان به ایران/روابط ایران و ترکیه تقویت می شود
 • خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- «ولي الله سيف» رييس کل بانک مرکزي، در ديدار روساي بانک هاي مرکزي ترکيه و پاکستان ضمن تأکيد بر گسترش همکاري ها ميان اين کشورها از برگزاري نشست مشترک بانکي ميان ايران و ترکيه پيش از سفر «رجب طيب اردوغان» رييس جمهوري اين کشور به ايران خبر داد.​ به گزارش ايرنا از روابط عمومي بانک مرکزي، ولي الله سيف که به منظور حضور در جلسه روساي کل بانک هاي مرکزي و مقامات پولي کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اسلامي به ترکيه سفر کرده است، در حاشيه اين اجلاس با همتايان ترکيه اي و پاکستاني خود و نيز معاون نخست وزير ترکيه ديدار و گفت وگو کرد.رييس کل بانک مرکزي در ديدار معاون نخست وزير ترکيه و نيز رييس کل بانک مرکزي اين کشور بر آمادگي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي توسعه همکاري هاي بانکي به عنوان ضرورت و پيش شرط توسعه روابط تجاري تأکيد کرد.در اين ديدار به پيشنهاد رييس کل بانک مرکزي مقرر شد پيش از سفر رييس جمهوري ترکيه در مهرماه سال جاري، نشست بانکي ويژه‌اي ميان بانک مرکزي دو طرف و با حضور بانک هاي منتخب دو کشور برگزار شود که اين پيشنهاد با استقبال معاون نخست وزير ترکيه مواجه شد.همچنين در نشست ويژه ميان `مراد چاتين کايا` رييس کل بانک مرکزي ترکيه و ولي اله سيف مقرر شد، نشست فوري کارگروه بانکي باحضور دو بانک مرکزي و نيز نمايندگان پنج بانک ايراني و سه بانک تراز اول دولتي ترکيه برگزار شود. در پايان، يادداشت تفاهم همکاري هاي بانکي بين دو رييس کل بانک مرکزي ايران و ترکيه امضا شد.سيف همچنين توضيحات کافي درباره افزايش همکاري ها و نيز بهبود شرايط در دوران پسابرجام ارايه کرد.رييس شوراي پول و اعتبار در حاشيه اين اجلاس با همتاي پاکستاني خود «طريق باجوا» نيز ديدار کرد. هدف از اين ديدار اجراي سريع و بي...
 • اردوغان به ایران می آید/احتمال تحریم حکومت اقلیم کردستان عراق از سوی ترکیه و ایران
 • دولت ترکیه تهدید کرده است در صورت برگزاری همه پرسی استقلال حکومت اقلیم کردستان از عراق، ترکیه و ایران ممکن است به صورت مشترک حکومت اربیل را تحت تحریم قرار دهند.به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز همزمان با اعلام سفر چهارشنبه هفته آینده رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه به ایران، مقامات اقلیم کردستان عراق از امروز به طور رسمی رای گیری همه پرسی برای استقلال کردستان عراق را در خارج از اقلیم کردستان آغاز کردند.همزمان مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان عراق در سخنان روز جمعه خود در میتینگ بزرگ حامیان استقلال در شهر اربیل، گفت کردها حاضرند برای آزادی خود هر هزینه ای را به جان بخرند.او بار دیگر با تاکید بر برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق، درخواست های جامعه جهانی برای لغو این همه پرسی را رد کرده است.همزمان رسانه های ترکیه از سفر در پیش روی اردوغان به ایران خبر داده اند.در خبر کوتاهی که در رسانه های ترکیه منتشر شده تنها تاریخ سفر اردوغان (4 اکتبر = 12 مهر) و دیدار او با حسن روحانی در تهران اشاره شده است.انتظار می رود موضوع همه پرسی اقلیم کرستان عراق و نتایج آن در صدر رایزنی های رییس جمهور ترکیه در تهران باشد. ایران و ترکیه تا کنون بارها نسبت به برگزاری این همه پرسی به حکومت اربیل هشدار داده و خواستار لغو آن شده اند.در هفته های گذشته مطرح شدن موضوع همه پرسی اقلیم کردستان عراق مواضع ایران و ترکیه را بیش از پیش به هم نزدیک کرده است.رای گیری همه پرسی استقلال کردستان عراق قرار است روز دوشنبه (25 سپتامبر) برگزار شود.دولت ترکیه هنوز جزییات تحریم های احتمالی خود علیه اقلیم کردستان عراق را اعلام نکرده است.ترکیه روابط اقتصادی گسترده ای با حکومت اقلیم کردستان عراق دارد.رجب طیب اردوغان دیروز در نیویورک در نشستی با اصحاب رسانه های ترکیه بار دیگر با هشدار...
 • بلومبرگ:درخواست ژاپن از ایران درباره بحران کره شمالی
 • خبرگزاري آريا - به نوشته بلومبرگ، وزير امور خارجه ژاپن از همتاي ايراني خود براي حل بحران کره شمالي درخواست کمک کرد.العالم _ آسيابه نقل از بلومبرگ؛ تارو کونو، وزير امور خارجه ژاپن از همتاي ايراني خود محمدجواد ظريف خواست در تماس با کيم جونگ اون – رهبر کره‌شمالي – به کاهش درگيري‌هاي لفظي وي با دونالد ترامپ – رئيس‌جمهور آمريکا – کمک کند.روز جمعه وزير امور خارجه ژاپن در آغاز يک نشست، بدون استفاده از آداب ديپلماتيک مرسوم به همتاي ايراني خود گفت: «شما بايد در موضوع کره‌شمالي به ما کمک کنيد.»تصور مي‌شود تهديد آمريکا به خروج از توافق هسته‌اي ايران، احتمال اندک مذاکره با کره‌شمالي براي جلوگيري از توسعه برنامه هسته‌اي اين کشور را بيش از پيش کاهش دهد.گفتني است؛ دونالد ترامپ روز پنجشنبه هفته گذشته تحريم‌هاي جديدي را بر ضد کره‌شمالي وضع کرد و به کرات خواهان لغو يا مذاکره مجدد درباره توافق هسته‌اي سال 2015 ايران شده است.
 • ژاپن خواستار همکاری ایران برای حل بحران کره شمالی شد
 • منابع خبری، از جمله رسانه‌های ژاپن گزارش داده‌اند وزیر خارجه این کشور در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان خواستار همکاری تهران جهت حل بحران کره شمالی شد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، منابع خبری مدعی شده‌اند «تارو کانو»، وزیر خارجه ژاپن در دیدارش با «محمد جواد ظریف»، وزیر خارجه ایران در نیویورک، خواستار کمک تهران برای کمک به حل بحران کره شمالی شد.خبرنگار شبکه خبریبلومبرگ نوشته به صورت تصادفی اظهارات وزیر خارجه ژاپن را در آغاز دیدارش با ظریف شنیده است. وی گفته است: «شما باید به ما در موضوع کره شمالی کمک کنید.»خبرگزاری «ان‌اچ‌کا» ژاپن هم با تأیید این خبر نوشته وزیر خارجه ژاپن خواستار همکاری ایران جهت تشدید فشار بر کره شمالی شد تا این کشور از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد.مطابق این گزارش، کانو همچنین به ظریف گفته که آزمایش‌های هسته‌ای و بالستیک کره شمالی عیرقابل قبول هستند. وی تصریح کرد که ژاپن خواستار همکاری با سایر کشورها از جمله ایران و متحد کردن جامعه بین‌المللی در اعمال فشار بر کره شمالی است.ظریف در پاسخ گفت که تهران با آزمایش‌های هسته‌ای مخالف است. وزیر خارجه ژاپن در این دیدار از توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 حمایت کرد و از ایران خواست که آن را با قاطعیت اجرا کند.انتهای پیام/ R36444/P36447/S8,87,89,95,97,1128/CT10
 • ایران برای همکاری های علمی بین المللی محدودیتی قائل نیست
 • به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، در نشست مشترک دکتر سیدضیاء هاشمی سرپرست وزارت علوم با مدعوین دهمین کنفرانس بین المللی مواد مغناطیسی و ابر رسانا که با حضور دکتر محمد علی نجفی شهردار تهران در محل سالن همایش های برج میلاد برگزارشد ، سرپرست وزارت علوم برنامه های وزارت علوم در خصوص همکاری های علمی بین المللی را تشریح کرد. دکتر هاشمی اظهار داشت: از آنجایی که نیاز های جوامع بشری به صورت مستقیم با یکدیگر مرتبط و گاها دارای یک منشاء و یکسان می باشند، تبادل اطلاعات و بهره گیری از توان یکدیگر و به عبارت واضح تر بین المللی سازی دانشگاه ها یکی دیگر از سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران می باشد. وی افزود: در بستر این سیاست گذاری، صد ها پروژه تحقیقاتی مشترک مابین اساتید داخل و خارج از کشور در حال اجرا است و سالانه شاهد برگزاری ده ها سمینار و کنفرانس بین المللی هستیم. تردد دانشمندان به کشور ما چشمگیر است و در این رفت و آمدها، ده ها و صد ها دانش فنی رد و بدل می شود که به رشد پایدار کشور ما و کشورهای همکار کمک می نماید. سرپرست وزارت علوم خطاب به مدعوین دهمین کنفرانس بین المللی مواد مغناطیسی و ابر رسانا گفت: همه شما دانشمندان، محققان و عالمان به خوبی می دانید که علم، هیچ مرز و محدودیتی ندارد. دانش امروزه حاصل تلاش گسترده نوع بشر در طول تاریخ و در گستره زمین است. اگر امروز یک کشور از جنبه علم و فناوری پیشرو است باید بداند که چه بسا در گذشته، کشورهای دیگر پیشرو بوده اند و دانش امروز میراث گرانبهای تمامی بشریت در تمامی زمان ها و مکان ها می باشد و از این رو متعلق به همه انسان ها است. وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: من بار دیگر از فعالیت های انجام شده...
 • ورود سفیر جدید ایران به فرانسه
 • سفیر جدید کشورمان در پاریس با استقرار در این کشور فعالیت خود را آغاز کرد. به گزارش ایسنا،ابولقاسم دلفی سفیر جدید ایران در فرانسه با ورود به پاریس کار خود را آغاز کرد. پیش از این علی آهنی اداره سفارت کشورمان در پاریس را به عهده داشت.او برای دو دوره در سال های ۱۳۶۷تا ۱۳۷۲ و از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ این پست را برعهده داشت.یک سفیر تنها بعد از تسلیم استوارنامه خود به عالی ترین مقام کشور میزبان، می تواند فعالیت رسمی خود را آغاز کند.
 • بحران آب همه سلائق را دور هم جمع کرد/پیام همدلی و یکصدایی مردم ایران در پویش ملی صدای آب
 • نشست رونمایی از پویش مردمی «من صدای آب هستم» با حضور چهره‌های شناخته شده عرصه سینما و تلویزیون، فعالان اجتماعی و مذهبی کشور و اقشار مختلف مردم در سالن همایش‌های شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برگزار شد. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ بحران کم آبی در کشور پهناور ایران سالهاست به یکی از چالشهای مهم جامعه تبدیل شده و در سال جاری به یک چالش امنیتی مبدل شده است. جمعی از جوانان دغدغه‌مند با همراهی برخی چهره‌های سرشناس سینما و تلویزیون و فعالان اجتماعی و مذهبی با راه اندازی پویشی مردمی با عنوان «من صدای آب هستم» قریب به یکسال است که در راستای آگاهی بخشی‌های لازم به مردم و نیز مسئولین مرتبط با بحران آب با تولید محتوا و توزیع آن از طریق فضای مجازی به مطالبه گری جدی در حوزه بحران امنیتی آب پرداخته اند.از این رو امروز در نشست رونمایی رسمی از پویش «من صدای آب هستم» که با حضور چهره هایی مانند: رضا کیانیان، سیدحسن آقامیری، عشرت شایق، فضه سادات حسینی، پرستو صالحی، نرگس آبیار، جلال ملکی، دکتر کاوه مدنی، بهاره کیان افشار و جمع کثیری از مردم دغدغه‌مند ایران؛ با تشکیل پنل تخصصی بحران آب و راهکارهای عبور از آن ابتدا رضا کیانیان بازیگر سینما و تلویزیون و فعال اجتماعی کشور که بعنوان سفیر آب نیز با سازمان ملل مکاتباتی داشته است توضیحاتی در خصوص چگونگی تشکیل پویش صدای آب و اهداف این پویش ارائه داد.کیانیان در توضیحات خود پیرامون پویش صدای آب گفت: شهریورماه سال گذشته طی دعوتی که دوستان فعال فضای مجازی با عنوان افسران جنگ نرم از من داشتند پس از پذیرش دعوت آن‌ها به جمکران و محل برگزاری برنامه قرار افسرانی آن‌ها رفتم و در آن برنامه با مطرح کردن بحران مهم کم آبی از آن‌ها خواستم تا همکاری مفیدی را فارغ از نگاه‌های سیاسی و یا سلائق...
 • بحران آب همه سلائق را دور هم جمع کرد/پیام همدلی و یکصدایی مردم ایران در نشست پویش ملی صدای آب
 • به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ بحران کم آبی در کشور پهناور ایران سالهاست به یکی از چالش های مهم جامعه تبدیل شده و امسال به یک چالش امنیتی مبدل شده است. جمعی از جوانان دغدغهمند با همراهی برخی چهره های سرشناس سینما و تلویزیون و فعالان اجتماعی و مذهبی با راه اندازی پویشی مردمی با عنوان «من صدای آب هستم» قریب به یکسال است که در راستای آگاهی بخشیهای لازم به مردم و نیز مسوولان مرتبط با بحران آب با تولید محتوا و توزیع آن از طریق فضای مجازی به مطالبهگری جدی در حوزه بحران امنیتی آب پرداخته اند. از این رو امروز در نشست رونمایی رسمی از پویش «من صدای آب هستم» که با حضور چهرههایی مانند : رضا کیانیان، سیدحسن آقامیری، عشرت شایق، فضه سادات حسینی، پرستو صالحی، نرگس آبیار، جلال ملکی، کاوه مدنی، بهاره کیان افشار و جمع کثیری از مردم دغدغه‌مند ایران؛ با تشکیل پنل تخصصی بحران آب و راهکارهای عبور از آن ابتدا رضا کیانیان بازیگر سینما و تلویزیون و فعال اجتماعی کشور که بعنوان سفیر آب نیز با سازمان ملل مکاتباتی داشته است توضیحاتی در خصوص چگونگی تشکیل پویش صدای آب و اهداف این پویش ارائه داد. کیانیان در توضیحات خود پیرامون پویش صدای آب گفت: شهریورماه سال گذشته طی دعوتی که دوستان فعال فضای مجازی با عنوان افسران جنگ نرم از من داشتند پس از پذیرش دعوت آنها به جمکران و محل برگزاری برنامه قرار افسرانی آنها رفتم و در آن برنامه با مطرح کردن بحران مهم کم آبی از آنها خواستم تا همکاری مفیدی را فارغ از نگاههای سیاسی و یا سلایق فکری مختلف در راستای آگاهی بخشی و مطالبهگری در زمینه بحران آب داشته باشیم که این پیشنهاد من مورد استقبال آن جوانان فعال در فضای مجازی قرار گرفت و پس از آن با دعوت از شخصیتهای مختلف از طیفهای مختلف...
 • ارسال دومین محموله کمک های انسان دوستانه ایران به مسلمانان میانمار
 • فرمانده پایگاه شکاری شهید لشکری مهرآباد از ارسال دومین محموله کمک‌های انسان‌دوستانه ایران برای مسلمانان میانمار خبر داد. امیر سرتیپ دوم خلبان ستاد محمد تسویه‌چی فرمانده پایگاه شکاری شهید لشکری مهرآباد از ارسال  دومین محموله کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران برای آوارگان مسلمان میانمار خبر داد و گفت: این محموله که شب گذشته توسط هواپیمای بوئینگ 747 نیروی هوایی ارتش بارگیری شد، بامداد روز پنجشنبه (30 شهریور) از فرودگاه مهرآباد تهران به مقصد بندر چیتاگون بنگلادش به پرواز درآمد.وی افزود: در دومین محموله ارسالی به کشور بنگلادش حدود 30 تن اقلام غذایی، دارویی، پتو، چادر و زیراندار که توسط جمعیت هلال‌احمر و ارتش جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری، بسته‌بندی و بارگیری شده بود، به کشور بنگلادش ارسال شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرمانده پایگاه شکاری شهید لشکری مهرآباد  تصریح کرد: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحریم‌های چهل ساله دشمنان همچنان با اقتدار و بالندگی آماده است تا با انجام هرگونه ماموریت محوله و به عنوان یک نیروی پیشگام، خدمت‌گزار انقلاب اسلامی و مردم عزیز باشد و به انجام این نوع ماموریت‌ها که با هدف کمک به مسلمانان مظلوم جهان انجام می‌گیرد، افتخار می‌کند.نخستین محموله کمک‌های ارسالی به آوارگان مسلمان میانمار، جمعه 24 شهریور توسط هواپیمای 747 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مقصد بنگلادش ارسال شده بود.
 • علت های روانی بروز پدیده کودک آزاری در جامعه/انواع مختلف سلامت که سرانه پایینی در جامعه ما دارد کدامند
 • دکتر الستی درباره علل بروز کودک آزاری در جامعه گفت: ما باید ریشه آسیب‌های اجتماعی را بشناسیم، سلامت اجتماعی را ارتقا بدهیم و با این وسیله آسیب‌ها را ریشه کن کنیم. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دکتر الستی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو پیرامون موضوع کودک آزاری اظهار داشت: موضوع کودک آزاری که در حال حاضر بروز و ظهور جدی در جامعه ما پیدا کرده است به یک منشا اصلی می‌رسد در واقع کشورمان و جوامع مشابه کشورمان قدرت محور هستند، کسی که صاحب قدرت است در کشورمان معمولا دارای مصونیت می‌باشد برای مثال یک بچه حق دارد که بعد از کار پدرش با او بازی کند، اما مادرش او را منع می‌کند چرا که پدرش خسته است در صورتی که هم کودک هم پدر حق دارند پدر حق استراحت و کودک حق بازی کردن با پدر، اما به دلیل اصالتی که با قدرت است کودک را مجبور به گذشتن از حق خود می‌کنند. وی ادامه داد: از نظر تمدنی کشورمان به قدرت اصالت می‌دهد به همین دلیل است که حتی در خانه‌ها به راحتی پدر و مادر فرزندان خود امر و نهی می‌کنند و ما شاهد انواع کودک آزاری در خانواده‌ها هستیم به گونه‌ای که آن قدر شایع است که شاید آن را جدی نمی‌گیریم. کودک آزاری دلایل دیگری هم دارد مثل عدم بلوغ جنسی، تابو‌ها و ....این جامعه شناس پیرامون حل این مشکل افزود: ما سه نوع سلامت داریم سلامت فیزیکی – جسمی، روحی – روانی و فرهنگی – اجتماعی که هر سه دسته سلامت باید در جامعه ارتقا پیدا کند دلیل اینکه با آسیب‌های مختلف مثل کودک آزاری روبرو هستیم عدم ارتقای این نوع سلامت است. ما باید ریشه آسیب‌های اجتماعی را بشناسیم، سلامت اجتماعی را ارتقا بدهیم و با این وسیله آسیب‌ها را ریشه کن کنیم برای مثال خفاش شب...
 • اشاره امام حسین به روایتی از ام سلمه هنگام ورود به کربلا/جزئیات ماجرای ورود کاروان به کربلا/ذکر مصیبت آیت الله مجتبی تهرانی/روضه سوزناک حاج منصور ارضی/صوت اینفوگرافی
 • شش مركب عوض کرد، دید نمی­ روند.رو کرد و گفت: “ای موضع هذا”اینجا کجا است؟ همه اینها دقیقاً حساب شده بود.یکی گفت شاط الفرات قاضریه،گفت نه اسم دیگری هم دارد؟ یکی گفت به آن کربلاء هم می­ گویند.. به گزارش گروه فرهنگ جهان نيوز، حامد زبیراوی، هر یک از روزهای دهه اول محرم به یک عنوان که غالبا نام شهدای کربلا است، مشهور گردیده و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام با ذکر مصائب صاحب نام آن روز به عنوان مقدمه ، عزای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را اقامه می نمایند. ذکر مصیبت ورود کاروان امام حسین علیه السلام به کرب و بلاء توسط آيت الله مجتبي تهراني: امام حسين و خاندانشان امروز، يعني روز دوم وارد کربلا شدند.ابی مخنف می­نویسد وقتی که وارد کربلا شد، دید مرکب تکان نمی­خورد.هرکاری كه کردند نمی­رفت.مرکب دوم هم نمی­رفت،مرکب سوم هم همين­طور. این تعبیر را دیدم که می­گوید:“فلم یزل یرکب فرساً فرسا حتی رکب سته افرس” شش مركب عوض کرد، دید نمی­روند.رو کرد و گفت: “ای موضع هذا”اینجا کجا است؟ همه اینها دقیقاً حساب شده بود.یکی گفت شاط الفرات، گفت نه اسم دیگری هم دارد؟ قاضریه،گفت نه اسم دیگری هم دارد؟ یکی گفت به آنکربلاءهم می­گویند..دارد: “فتنفس السعداء و بکی بکاءً شدیدا”،نفس راحتي کشید، به مقصدش رسید،امّا شروع کرد به گریه کردن، شدید گریه کرد. گفت: “و الله ارض کرب و بلا”بله به خدا قسم همین است، این زمین، زمینکربلاءاست..شروع کرد این جملات را گفتن: “هاهنا یقتل رجالنا” اینجا مردهای ما را می­کشند،“هاهنا یذبح اطفالنا” اینجا بچه­هایمان را سر می­برند، نگفت می­کشند.ببین کجا را هدف گیری کرده است.حتی خصوصیات را هم در جملاتش می ­آورد و می­گوید، این اشاره به همان موقعی است که علی اصغرش را روی دست گرفته بود،طلب آب کرد؛ “فرماه حرمله بن کاهل الاسدی بسهم له ثلاث شعب فذبح الطفل من الااذن الی الاذن” ...
 • روابط ایران و ترکیه تقویت می شود
 • خبرگزاري آريا - رييس کل بانک مرکزي در حاشيه اجلاس روساي کل بانک هاي مرکزي و مقامات پولي کشورهاي عضو «سازمان همکاري هاي اسلامي»، در ديدار با روساي بانک هاي مرکزي ترکيه و پاکستان ضمن تأکيد بر گسترش همکاري ها ميان اين کشورها از برگزاري نشست مشترک بانکي ميان ايران و ترکيه پيش از سفر رييس جمهور آن کشور به ايران خبر داد. به گزارش خبرگزاري آريا، رييس کل بانک که به منظور حضور در جلسه روساي کل بانک هاي مرکزي و مقامات پولي کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اسلامي به ترکيه سفر کرده است، روز گذشته در حاشيه اين اجلاس با همتايان ترکيه اي و پاکستاني خود و نيز معاون نخست وزير ترکيه ديدار و گفت و گو کرد. رييس کل بانک مرکزي در ديدار معاون نخست وزير ترکيه و نيز رييس کل بانک مرکزي اين کشور بر آمادگي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي توسعه همکاري هاي بانکي به عنوان ضرورت و پيش شرط توسعه روابط تجاري تأکيد کرد. در اين ديدار به پيشنهاد رييس کل بانک مرکزي مقرر شد پيش از سفر «رجب طيب اردوغان» رييس جمهور ترکيه در مهرماه سال جاري، نشست بانکي ويژه‌اي ميان بانک مرکزي دو طرف و با حضور بانک هاي منتخب دو کشور برگزار شود که اين پيشنهاد با استقبال معاون نخست وزير ترکيه مواجه شد. همچنين در نشست ويژه ميان «مراد چاتين کايا» رييس کل بانک مرکزي ترکيه و ولي اله سيف مقرر شد، نشست فوري کارگروه بانکي باحضور دو بانک مرکزي و نيز نمايندگان 5بانک ايراني و 3بانک تراز اول دولتي ترکيه برگزار شود. در پايان، يادداشت تفاهم همکاري هاي بانکي بين دو رييس کل بانک مرکزي ايران و ترکيه امضا شد. همچنين سيف توضيحات کافي درباره افزايش همکاري ها و نيز بهبود شرايط در دوران پسابرجام ارايه کرد. گسترش همکاري هاي بانکي ايران و پاکستان رييس شوراي پول و...
 • ورود زنان به ورزشگاه ها اولویت نیست حق ابتدایی است/زحماتی که در جمهوری اسلامی برای زنان کشیده شده را با ممنوعیت ورود به ورزشگاه ها از بین نبریم
 • به گزارش صدای ایران،"مهمترین کار فراکسیون زنان در یک سال و چند ماه گذشته این بود که صدای زنان و این فراکسیون توانست انعکاس خواسته‌های زنانی باشد که به تریبون‌ها دسترسی ندارند و توانست مطالبات آنها را مطرح کند." این‌ها اظهارات پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس است که از یک سال و اندی پیش تاکنون ریاست فراکسیون زنان مجلس دهم را عهده‌دار شده است. او بزرگترین دغدغه، حسرت و نگرانی‌اش را مهاجرت جوانان ایرانی به کشورهای دیگر عنوان می‌کند و با استناد به اظهارات مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا که گفته فرار مغزها در چند سال اخیر ۳۰۰ برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران صدمه زده، می‌گوید که حضور ۵ میلیون مهاجر ایرانی به عنوان نخبگان کشورهای دیگر از اقشار مختلف برای ما جای افسوس دارد. سلحشوری که مدت‌هاست مطالبه حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به طرق مختلف دنبال می‌کند، ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها را یک تبعیض جنسیتی می‌داند و از شدت ناراحتی خود می‌گوید وقتی دیده زنان سوری توانسته‌اند برای تماشای فوتبال ایران و سوریه به ورزشگاه بروند در حالی که دختران ایرانی پشت درهای بسته ورزشگاه مانده‌اند. زحماتی که در جمهوری اسلامی برای زنان کشیده شده را با ممنوعیت ورود به ورزشگاه‌ها از بین نبریم - در روزهای‌ گذشته و به خصوص بعد از مسابقه فوتبال ایران و سوریه و حواشی آن موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها بار دیگر در معرض توجه قرار گرفته، با توجه به رویکرد مثبت دولت در این زمینه فکر می‌کنید چرا این تابو برای زنان شکسته نمی‌شود؟ موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها یک مسئله فرهنگی است. کما اینکه در بسیاری از کشورهای اسلامی دنیا هم زنان اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را دارند. به هر حال باید جایی وجود داشته باشد که اوقات فراغت فرزندان ما در آنجا سپری شود، ورزشگاه‌ها یکی از جاهایی هستند که می توانند...