پذیرفتنی نیست همه فرزندان یک مقام سیاسی در موقعیت‌های ویژه قرار گرفته باشند

نظرات گوناگونی درباره به اصطلاح موفقیت های رانتی و سوء استفاده هایی که افراد و اشخاص از موقعیت های سیاسی خود دارند، مطرح می شود، به طوری که نبود شفافیت را ریشه این مساله می دانند و آن را به اقتصاد و سیاست محدود می کنند.

به گزارش ایرنا، موفقیت های رانتی چند وقتی است که به عنوان یک سوژه مهم در روزنامه ها و شبکه های اجتماعی مورد انتقاد قرار می گیرد، برخی از آن دفاع می کنند و برخی آن را توجیه ناپذیر و آفتی برای ایجاد عدالت در جامعه به حساب می آورند.

دیدگاه هایی نیز مساله سوء استفاده از موقعیت های سیاسی و رانت های سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی را که به دلایلی از جمله انتساب به اشخاص و جریان های سیاسی برای صاحبان آنها فراهم آمده است؛ نه از خود اشخاص بلکه به بسترهای ساختاری کشور برای ایجاد و تداوم چنین پدیده ای نسبت می دهند.

با توجه به اهمیت موضوع پژوهشگر ایرنا در گفت و گو با «عباس عبدی» فعال سیاسی اصلاح طلب به این مساله پرداخته است. عبدی عدم شفافیت و ضعف نهادهای نظارتی را از علل بروز فساد و رانت دانست و گفت: ضعف نهادهای نظارتی است اعم از نهادهای رسمی مثل دادگاه، بازرسی ها و چه نهادهای نظارتی غیر رسمی که مطبوعات، احزاب و سمن ها هستند؛ می توانند بهترین وجه نظارت را داشته باشند و مانع فساد و رانت شوند.

مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است؛

** سال ها است که در جامعه ایران مظاهر گوناگونی از فساد را شاهد هستیم که بسیاری از عاملان آن به صرف وابستگی یا نسبتی که با اشخاص و چهره های مطرح جریان های سیاسی دارند، از امتیازات، منافع و رانت هایی بهره مند می شوند؛ به نظر شما چرا شاهد چنین مساله ای هستیم؟

**عبدی: فساد در ایران فقط محدود به وابسته های سیاسی نیست بلکه مردم عادی و کارکنان دولت نیز با این مساله درگیر هستند. میان فساد و رانت تفاوت است فساد یک امر غیرقانونی است که جرم محسوب می شود، مجازات دارد، اما رانت مساله ای است که به ظاهر غیرقانونی نیست اما ظالمانه است. در مورد دانشگاه ها نیز این را می بینیم که فرزندان هیات های علمی از رانت و امتیازات ویژه ای استفاده می کنند این امکان وجود دارد که رانت در بلندمدت توجیه گر فساد باشد.

عدم شفافیت و رانت از علل بروز فساد هستند دیگر علتی که می توان به آن اشاره کرد، ضعف نهادهای نظارتی است اعم از نهادهای رسمی مثل دادگاه، بازرسی ها و چه نهادهای نظارتی غیر رسمی که مطبوعات، احزاب و سمن ها هستند؛ می توانند بهترین وجه نظارت را داشته باشند و جلوی فساد و رانت را بگیرند. مقررات فساد زا، یکی از عوامل فساد است. وقتی قوانین به گونه ای تنظیم می شوند که به راحتی می توان از آنها سوء استفاده کرد و مرتکب قانون گریزی شد، مظاهر فساد را شاهد خواهیم بود.

** به نظر شما چه عواملی باعث می شود که یک جریان سیاسی که مدعی شایسته سالاری، جامعه مدنی، دین و مذهب، برابری فرصت های و . . . است، خود به مظاهر فساد آلوده شود؟

**عبدی: نباید به ادعای جریان های سیاسی همچون شایسته سالاری و . . . توجه کنیم. جریان سیاسی که مدعی شایسته سالاری است باید در سیاست خود، از استقلال دستگاه قضایی دفاع کند در راستای تقویت نهادهای مدنی حرکت کرده و فقط به شعار اکتفا نکند، بلکه باید مقدماتی که به تحقق شعارها منجر می شود، فراهم نماید. هر حزب و گروه و شخصیت سیاسی که خود را طرفدار آزادی، عدالت یا شایسته سالاری می داند، باید با مقدمات آن موافقت کند. موافقت با مقدمات به این معنا است که با ایجاد موازنه قوا بین دولت و ملت و گروه های مختلف، تقویت نهادهای مدنی، آزادی رسانه ها و مطبوعات و . . . در نهایت به شایسته سالاری و عدم فساد منجر شود. نگاه سلبی به این مقدمات از سوی اشخاص، احزاب و جریان های سیاسی، هم فرد و هم جامعه را به سمت فساد حرکت می دهد.

** در خصوص دسترسی به منابع، فرصت ها و امتیازات اقتصادی، سیاسی و . . . برای وابستگان جریان های سیاسی، این نظر وجود دارد که آنها به شخصه یا به لحاظ استعداهای خاص خود لیاقت و شایستگی این امتیازات را داشته اند، این سوال پیش می آید که چرا این زمینه ها و بسترها برای دیگر افزاد جامعه ممکن نیست؟

**عبدی: جامعه ای که در آن عدم اعتماد وجود دارد به هر چیزی با سوء ظن نگاه می کند. شاید واقعا فرزند یک شخصیت سیاسی توانایی ها و صلاحیت های لازم را داشته باشد که در موقعیتی قرار گیرد، اما چون در جامعه ای اعتمادی را شاهد هستیم و مصادیقی وجود داشته است که افراد بدون داشتن شایستگی و به صرف وابستگی به یک شخص یا جریان به موقعیت خوب و مناسبی دست یافته اند در نتیجه مواردی هم که شایستگی دارند، مورد تردید قرار می گیرند. پذیرفتنی نیست که یک مقام سیاسی یا دولتی چند فرزند داشته باشد و همه آنها در موقعیت های ویژه قرار گرفته باشند وجود چنین مواردی گویای این است که از موقعیت و منصب سیاسی سوءاستفاده شده است .

** آیا می توان گفت که نبود تحزب و احزاب واقعی در کشور به عنوان زمینه ساز شکل گیری فساد در جریان های سیاسی است؟

**عبدی: نبود احزاب یک وجه قضیه در مساله سوء استفاده از مقام و جایگاه های سیاسی است. خلاء ساختارهایی که موازنه قوا را ایجاد کند، یکی دیگر از مسائل است. از طرفی مردم باید از طریق نهادهای مدنی متشکل شده باشند، دستگاه قضایی و بازرسی مستقل عمل کند، در غیاب اینها؛ اگر فقط احزاب مسوول باشند چه بسا آنها نیز از واقعیت خود فاصله گیرند و با سازش با یکدیگر به چپاول سرمایه های مردم اقدام کنند. احزاب در کنار سایر نهادها است که می توانند نقش سایسته خود را ایفا کنند.

** به رغم مفاسد مختلفی که سال هاست از سوی جریان های سیاسی در کشور شاهد هستیم، از دیدگاه برخی کارشناسان برخورد محدودی با آنها صورت گرفته است، تحلیل شما در این زمینه چیست ؟

**عبدی: مبارزه با فساد به موارد قانونی محدود نمی شود. زیرا سیستمی که برای مبارزه با فساد اراده نماید، به یک شیوه بسنده نمی کند. باید تغییر مقررات و نظارت های مدنی صورت گیرد، مثلا درخصوص امتیازات و واگذاری های غیر قانونی، افشاگری رسانه ها و مطبوعات بسیار موثرتر و کارسازتر است. در دادگاه ها شفافیت رعایت نمی شود. اگر امکان دسترسی به اطلاعات به ویژه برای رسانه ها فراهم باشد از وقوع بسیاری از مفاسد در جامعه جلوگیری می شود. اگر فقط به دستگاه قضایی بسنده کنیم نتیجه نمی گیریم.

** با توجه به آنچه گفته شد، برای مباررزه با مسائلی که تحت عنوان فساد، سوء استفاده های سیاسی، رانت و . . . درون جریان های سیاسی شکل گرفته، چه باید کرد؟

**عبدی: مسائل موجود در جریان های سیاسی با مسائلی که از آنها به فساد، رانت و . . . در دستگاه ها و سازمان های دولتی صورت می گیرد، هیچ تفاوتی ندارد، زیرا فساد یک بیماری است که جامعه به آن دچار شده است و برای مبارزه با آن نیز باید به صورت ساختاری عمل کرد. بنابراین تمام شیوه هایی که برای مباره با فساد، رانت و . . . درون نظام و دولت و به صورت قانونی وجود دارد اگر به صورت کامل اجرا شود، زمینه را برای برطرف کردن این مساله در سطح جامعه و در فضای سیاسی احزاب و جریان های سیاسی کشور نیز فراهم می آورد.

** بسیاری ریشه فساد را نه از اشخاص که ناشی از ساختارها بیان می کنند، به نظر شما از نظر ساختاری چه اتفاقاتی باید رخ دهد که مساله مزبور در جامعه برطرف شود؟

**عبدی: برای رفع این مشکل باید از طریق رسانه ها، احزاب، گروه ها و حتی گروه هایی مسوول مبارزه با مظاهر رانت و فساد در جامعه هستند، باید اقدام کرد زمانی که این بسترها مهیا نشود، امکان ندارد که مبارزه با فساد به سرانجام برسد. از طرفی نظارت های رسمی همانطور که اشاره شد باید مستقل و قدرتمند باشند.

شفافیت و دسترسی به اطلاعات، رکن اصلی مبارزه با فساد است. فساد بیش از هر چیز در نظام هایی شکل می گیرد که از دسترسی ازاد به اطلاعات جلوگیری می شود. قوانین و مقررات فساد زا باید از میان رود و به جای آن قوانین و مقررات مناسب و با ضمانت اجرایی بالا باید برای مبارزه با فساد تدوین شود. باید زمینه های رانت با به حداقل رساندن ارائه مجوزها و از میان برداشتن امضاهای طلایی برچیده شود تا زمینه های سلامت فعالیت های سیاسی و دوری از مظاهر فساد در ساختار کشور اعم از رسمی - غیر رسمی و سیاسی -اقتصادی و . . . برچیده شود.

منبع: بیتوته

منبع این خبر، وبسایت beytoote.com است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۳۴۱۳۹ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

از بردگان جنسی کیم جونگ اون تا قتل یازده موزیسین با سلاح سنگین

احمدی‌نژاد خطاب به ترامپ: بی‌ادب، بی‎فرهنگ!

خلبان ایرانی که صدام دستور داد پیکرش را دو نیم کنند را بشناسید

در همین زمینه

 • رفتارهای فراقانونی پذیرفتنی نیست/گفتگو می کنیم
 • اولین نشست خبری سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور خبرنگاران و اهالی مطبوعات در حال برگزاری است. به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز دوشنبه سوم مهر ماه در حال برگزاری است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش پرسش ها و پاسخ ها در پاسخ به سوالی درباره رفتارهای فراقانونی مانند لغو کنسرت‌ها در حوزه موسیقی گفت: مسلما اینطور است که کشور را باید با قانون اداره کرد. قانون بد بهتر از بی قانونی است و هیچ رفتار فراقانونی با هیچ استدلالی پذیرفتنی نیست این رویکرد من است و با همین رویکرد در حال گفتگو هستیم. وی افزود:‌در همین راستا گفتگوهای موثری با مجموعه ها داشته ایم که امیدوارم این گفتگوها که قسمت های روشنی داشته به نتیجه برسد و هیج کار غیرقانونی انجام نشود و قانون مبنای عمل همه باشد. فکر می کنم گفتگو ها می تواند به ثمر بنشیند. این گزارش تکمیل می شود...
 • هشدار ترکیه درباره هدف قرار گرفته شدن ترکمن ها در عراق
 • وزیر خارجه ترکیه درباره هدف قرار گرفته شدن ترکمن‌ها در عراق هشدار داد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المیادین، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت: در صورتی که ترکمن‌ها در عراق هدف قرار داده شوند، آنکارا دخالت نظامی خواهد کرد.پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه گفته بود که همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق، غیر قانونی و غیر قابل قبول است.وی افزود: ما هرگز کشوریکوچک در شمال سوریه را که کردها در آنجا اقامت داشته باشند، نخواهیم پذیرفت.همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق صبح امروز دوشنبه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.این همه پرسی درحالی آغاز شده که بسیاری از مقامات عراقی و حتی کشورهای منطقه نسبت به عواقب آن هشدار داده بودند.انتهای پیام/ R36348/P36447/S8,89,90/CT10
 • دیدار رئیس کمیته مشورت سیاسی ایران و اندونزی با قائم مقام وزیر امور خارجه
 • مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه و دسرا پرچایا مدیر کل آسیا، اقیانوسیه و آفریقا و رئیس اندونزیایی کمیته مشورتی سیاسی ایران و اندونزی دیدار کردند. به گزارش ایسنا، مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه و دسرا پرچایا مدیر کل آسیا، اقیانوسیه و آفریقا و رئیس اندونزیایی کمیته مشورتی سیاسی ایران و اندونزی در دیدار بعد از ظهر امروز خود بر ارتقاء همکاریهای اقتصادی و تجاری در کنار همکارهای بسیار خوب و سازنده دو کشور در زمنیه سیاسی در چارچوب دو و چندجانبه تاکید کردند. مرتضی سرمدی در این دیدار که بعد از برگزاری هفتمین نشست کمیته مشورتی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و اندونزی در محل وزارتخارجه انجام شد، با برشمردن تشابهات و زمینه های بسیار همکاری دو کشور، ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت و روند رو به رشد روابط دوجانبه در ۳ سال گذشته، با توجه به نامتناسب بودن حجم مبادلات با زمینه و پتانسیل های فراوان فیمابین دو کشور برای همکاری، اظهار داشت بایستی از کلیه ظرفیت ها برای افزایش سطح مبادلات تجاری و بازرگانی و ارتقاء همه جانبه روابط دو کشور بزرگ اسلامی بهره برداری کرد. وی با اشاره به چالشهای موجود در جهان اسلام و مناطق خاور میانه و شرق آسیا، بر ضرورت تعامل و رایزنی و اقدام مشترک دو کشور بزرگ اسلامی برای برقراری صلح و آرامش در مناطق یادشده با توجه به نگاه اعتدالی و اسلام رحمانی حاکم بر دو کشور تاکید کرد. دسرا پرچایا نیز در این ملاقات از حضور و مشارکت ایران در اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند در زمان ریاست اندونزی و همچنین حمایت جمهوری اسلامی ایران از نامزدی اندونزی در مجامع بین المللی بویژه عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکر و قدردانی کرد. انتهای پیام
 • معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران:مردم دچار مشکلات اقتصادی و شکاف طبقاتی هستند/جلوی فساد اداری گرفته شود
 • به گزارش خبرگزاری فارس از بابل، علیرضا یونسی بعد از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه فرماندار بابل، اظهار کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم بزرگ‌ترینسرمایه دولت هستند، وظیفه دولت انتخاب افراد شایسته‌ای است که همراه با دولت بوده و به برنامه‌های دولت اعتقاد داشته و از انگیزه لازم برای خدمت به مردم برخوردار باشند. وی با بیان اینکه وظیفه فرماندار ارائه خدمات به همه افراد جامعه است چه کسانی که به دولت رای دادند و چه کسانی که رای ندادند، افزود: بابل یکی از بهترین و توانمندترین شهرستان استان در حوزه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی زیرساخت‌های شهری است، بابل از پرجمعیت‌ترینشهرستان مازندران و دارای قدرت عظیم تاریخی به‌شمار می‌رود. معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به اینکه هیچ‌کس رقابت سیاسی را رد نمی‌کند، تصریح کرد: اما رقابتی که طبق آرمان‌های عبادی در اسلام باشد، رقابت سیاسی که سبب تعالی اسلام و رشد و توسعه جامعه باشد مورد تایید است نه رقابت سیاسی که منجر به تخریب دیگران و رقیب و آسیب‌رسانی به رقیب شود، دولت روحانی چنین رقابت سیاسی که سبب تقویت دین اسلام و حس دردمندی مردم باشد را می‌پذیرد. یونسی با اشاره به اینکه سیاست‌بازی را قبول نداریم، خاطرنشان کرد: رقابت سیاسی که در قالب قانون باشد مورد قبول است. وی بیان کرد: متاسفانه در کشمکش سیاسی برخی اصول و فضیلت‌های اخلاقی را نادیده می‌گیرند و این بی‌اخلاقی‌ها سبب اتهام‌زنی و گسترش دروغ و رذایل اخلاقی در جامعه می‌شود که باید با چنین پدیده برخورد شود. معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران ادامه داد: رقابت سیاسی باید در امور خیر و گسترش خدمات صادقانه به مردم باشد، مسؤولیت شرافتی است که خداوند به ما داده و باید در خدمت به مردم باشیم و در نظر داشته باشیم که دیر یا زود دوران مسؤولیت ما به پایان می‌رسد اما آنچه ماندنی است یاد نیک...
 • نماینده مردم استان ایلام در مجلس خبرگان رهبری:آمران به معروف در راستای مقابله با بدحجابی اهتمام ویژه داشته باشند
 • به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی سعیدی‌گلپایگانی ظهر امروز در جمع کارکنان سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام از اهمیت ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه سخن گفت. وی با بیان اینکه مهم‌ترین پیام عاشورا احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، تصریح کرد: مهم‌ترین موضوعی که در ماه محرم و مجالس عزاداری باید مورد توجه قرار گیرد امر به معروف و نهی از منکر است. نماینده مردم استان ایلام در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: آمران به معروف باید در راستای مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی اهتمام ویژه داشته باشند. سعیدی‌گلپایگانی مطرح کرد: فلسفه امر به معروف و نهی از منکر دلسوزی نسبت به همدیگر است، اینکه انسان فقط به فکر خودش باشد و فقط گلیم خودش را از آب بکشد به اصطلاح در جامعه اسلامی صحیح نیست. در پایان این مراسم حاضرین در عزای سرور و سالار شهیدان سوگواری کردند. همچنین نماینده مردم استان ایلام در مجلس خبرگان رهبری با حضور در جمع عزاداران روستای کل‌کل آسمان‌آباد از نقش عشایر در دوران دفاع مقدس گفت و اینکه عشایر در دوران دفاع مقدس با تمام قوا از ایران اسلامی دفاع کردند. انتهای پیام/ذ
 • ترویج شعائر الهی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد
 • به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، جلسه هماهنگی جهت برگزاری هر چه با شکوه تر هیئت عزاداری سید الشهدا (ع) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی این واحد دانشگاهی برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین قاسم قاسمی ، مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت ضمن تسلیت ایام با اشاره به برگزاری هیئت عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) گفت: حرکت دسته عزاداری در ساعت 10 صبح روز سه شنبه ، 4 مهر از محل مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به سوی شهدای گمنام مسکن مهر برگزار خواهد شد. وی با اشاره به اهمیت حادثه عاشورا و پاسداری از این فرهنگ بیان داشت : ترویج شعائر الهی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و موضوع بسیار مهم دیگر که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است ، امر به معروف و نهی از منکر است که یکی از اهداف قیام اباعبدالله (ع) بوده است و برپایی دسته جات عزاداری در پاسداشت این مسئله تاثیر گذار است. مد یرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت ، ادامه داد : امروز فرهنگ عاشورایی، جهان را متاثر خویش ساخته است و بالندگی این مکتب به قیام عاشورا وابسته بود. حجت الاسلام قاسمی خاطر نشان کرد: همه ساله دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت درمجالس عزاداری سید الشهدا (ع) شرکت می کند و به دلیل میزبانی از این مراسم معنوی ،استقبال خوبی توسط دانشجویان و استادان و کارکنان به عمل می آید. واحد رشت
 • دعوا بر سر روحانی اختلافات عبدی و حجاریان عمیق تر شد
 • اظهارات عبدی که پس از زلزله صحبت‌های محمدرضا عارف مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۸ مجلس با دولت ائتلاف نخواهند کرد، ایراد شده‌اند، حاوی چند تأمل است. خاصه آنکه اگرچه این اظهارات در بادی امر ناظر به انتخابات مجلس در سال ۹۸ به نظر می‌رسند اما در تحلیل مشخص است که هدف اصلی این بگومگوها در سمت و سوی انتخابات مهم ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ قرار دارد. به گزارش جهان نيوز؛ عباس عبدی،‌ از تئوریسین‌های طیف چپ به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه اعتماد پیرامون «ایجاب ائتلاف اصلاح‌طلبان با اعتدالیون» گفته است: «برداشت من این است که در جریان اصلاحات تنوعی وجود دارد که در شرایط کنونی ائتلاف با اعتدال بهترین گزینه آنان است البته دو سال دیگر را باید منتظر بود و دید چه می شود. اگر نخواهند چنین کنند، ممکن است نیروهای خودشان هم به چند بخش تقسیم شوند. بنابراین اگر به عنوان جبهه به آنها نگاه کنیم، نیروهای معتدل کماکان جزو این جبهه محسوب می‌شوند.» او همچنین در پاسخ سؤالی مبنی بر «جهان پساائتلاف» نیز تصریح می‌کند: بستگی دارد که پایان ائتلاف چگونه باشد. اگر پایان خوبی باشد به این معنا خواهد بود که جناح ثالث دیگر خطری ندارد. رقابت اصلی میان نیروهای جبهه اصلاحات و میانه روها خواهد بود و این خیلی مطلوب است. اگر چنانچه این پایان به گونه ای باشد که کماکان خطر نیروهای ثالث برجسته باشد و اینها از همدیگر منشعب شوند، آینده تیره و تاریکی را در برابر کشور و اصلاحات رقم خواهد زد.[۱] *اظهارات عبدی که پس از زلزله صحبت‌های محمدرضا عارف مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۸ مجلس با دولت ائتلاف نخواهند کرد، ایراد شده‌اند، حاوی چند تأمل است. خاصه آنکه اگرچه این اظهارات در بادی امر ناظر به انتخابات مجلس در سال ۹۸ به نظر می‌رسند اما در تحلیل مشخص...
 • فعال سیاسی در گفت وگوی اختصاصی با فارس:استانداران جابه جا می شوند خبری از نیروی تازه نفس نیست/حل مشکلات استان نیازمند مدیریت قوی و کارکشته است
 • مراد کاظمی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد با بیان اینکه استاندار چهارمحال و بختیاری باید سالم، باتجربه، اهل کار و دغدغه‌مند باشد، اظهار کرد: استاندار جدید باید دغدغه خدمت به مردم را داشته باشد و وارد سیاسی‌بازی نشود؛ اگر هم سیاسی است عملکرد و خدمت به مردم را سیاسی نکند. وی با بیان اینکه انتخاب استاندار بومی به لحاظ شناختی که بر روی مسائل، وضعیت و فرهنگ استان دارد، یک امتیاز برای استان محسوب می‌شود، ادامه داد: نیروی غیربومی 6 ماه تا یک سال زمان نیاز دارد تا نسبت به نقاط مختلف و مشکلات استان توجیه شود. دبیر حزب مؤتلفه اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه معمولا استاندار غیربومی دارای حاشیه کمتری است، گفت: متاسفانه زمانی که استاندار بومی بر سرکار می‌آید مخالفت‌ها و اختلاف میان اقوام مختلف استان به‌عنوان حاشیه کار ایجاد می‌شود. کاظمی با بیان اینکه با تغییر مدیر ارشد استان مدیران جزء نیز تغییر می‌کنند، افزود: این تغییرات باید براساس کار، تجربه و شایسته‌سالاری باشد، چندان مهم نیست از کدام جریان سیاسی باشد اما لازم است از بهترین‌ها، اهل کار باشد و شائبه سوء‌استفاده‌های مالی و اجتماعی نداشته باشد. وی با اشاره به اینکه خیلی امیدوار به انتخاب فرد جدیدی نیستیم چون چیزی که تاکنون مشاهده شده تنها جابه‌جایی استانداران فعلی بوده است، گفت: البته همین هم آثار مثبتی دارد چون یک استاندار در 4 سال خدمت تمام توانمندی‌اش را به کار گرفته و اکنون بهتر است فرد جدیدی بر روی کار آید. دبیر حزب مؤتلفه اسلامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: ما برای حل مشکلات استان، استانداری می‌خواهیم که دارای شخصیت بانفوذی باشد و با تدبیر بتواند محرومیت استان را حل کند. کاظمی با اشاره به اینکه ما از خیلی استان‌ها عقب هستیم و غیربرخوردار به شمار می‌رویم خاطرنشان کرد: استانداری که در حد معمول باشد نمی‌تواند مشکلات استان ما را...
 • علیپور:همبازی ام موقعیت بهتری داشته باشد پاس می دهم
 • به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، این مهاجم جوان دو گل زد که یکی از این دو گل توسط اشکان خورشیدی داور بازی مردود اعلام شد. در آستانه بازی با الهلال عربستان شنیدن تازه‌ترین حرف‌های علی علیپور خالی از لطف نیست. * هرچند مساوی کردید اما بهترین بازیکن زمین از نگاه خبرورزشی بودی. توضیح می‌دهی؟ از لطف شما سپاسگزارم اما دوست داشتم پرسپولیس برنده شود. گلزنی یا موفقیت فردی به درد تیم من نمی‌خورد. این تفکری است که همه بچه‌های پرسپولیس دارند. * واقعاً؟ صددرصد بچه‌های پرسپولیس امروز به این دیدگاه رسیده‌اند که باید متحد و همدل شویم. همه بازیکنان اصلی و نیمکت‌نشین تیم موفقیت تیم را آرزو می‌کنند. آنهایی که بازی می‌‌کنند حداکثر تلاش خود را به خرج می‌دهند و ذخیره‌ها هم دست به دعا برمی‌دارند. این اتحاد بی‌نظیر است. * دو مرتبه از سپاهان پیش افتادید اما بازی برده را در نهایت با تساوی 2-2 عوض کردید. تقریباً در کل بازی برتری داشتیم. دو گل زدیم و دو گل دیگر هم زدیم که داور مردود اعلام کرد. * یعنی گل‌های شما درست بود و داور اشتباه کرد؟ نه من چنین حرفی نزدم. کارشناس داوری هم نیستم. نمی‌دانم گل‌هایی که زدیم درست بود یا نه ولی می‌خواهم عطش پرسپولیس برای برد را بگویم. * گل خودت که داور مردود دانست، درست بود یا نه؟ باز هم باید کارشناسان داوری قضاوت کنند. شجاع (خلیل‌زاده) با بازیکن حریف در محوطه هجده قدم به هوا پرید و توپ به من رسید. وظیفه من هم گلز نی بود. ضربه‌ام را زدم و بعد هم که داور مردود اعلام کرد، بدون اعتراض برگشتم و کار خودم را دنبال کردم. * برخی‌ها معتقدند بازیکنان پرسپولیس چه در دیدار با پیکان و چه همین مسابقه با سپاهان تحت تأثیر بازی با الهلال عربستان بودند. شما اگر دقت کرده باشید، متوجه...
 • چمنیان:بهترین عملکرد را در جام جهانی خواهیم داشت/مقابل تیم های همگروه باید موقعیت شناس باشیم
 • سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران گفت: تردید نکنید تیم ما کیفیت بالایی دارد و در مسابقات جام جهانی عملکرد خوبی خواهد داشت. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، عباس چمنیان بعد از دیدار دوستانه تیم نوجوانان ایران و تیم تهرانی‌مبدل که با تساوی بدون گل به پایان رسید در جمع خبرنگاران گفت: قبل از رفتن به فرانسه تصمیم گرفتیم یک بازی دوستانه برگزار کنیم که بازیکنان در فرم مسابقه قرار بگیرند. اردوی ما 10 روزی تعطیل بود و بازیکنان در اختیار باشگاه خود قرار داشتند. از این رو از دیروز اردوی جدید خود را آغاز کردیم و امروز هم بازی دوستانه را انجام دادیم.وی اضافه کرد: امشب راهی اسپانیا خواهیم شد و در آنجا دو بازی با تیم‌های فرانسه و مکزیک برگزار می‌کنیم، بازی امروز قبل از رویارویی ما با فرانسه دیدار تدارکاتی مناسبی به حساب می‌آمد. موقعیت‌ زیادی در این بازی برای گلزنی داشتیم که استفاده نکردیم اما بیشتر هدف ما این بود که بازیکنان در فرم مسابقه قرار بگیرند. بازی با فرانسه هم می‌تواند کمک زیادی به ما کند تا قبل از جام جهانی با نقاط ضعف و قوت خود آشنا شویم.چمنیان درباره عملکرد تیمش در جام جهانی خاطر نشان کرد: شک نکنید تیم ما عملکرد خوبی در جام جهانی خواهد داشت. ما بازیکنان خوبی در اختیار داریم و اگر کمترین اشتباهات فردی داشته باشیم و موقعیت شناس باشیم نتایج خوبی خواهیم گرفت. با این حال باید این را هم در نظر بگیریم بازیکنان نوجوانان با بزرگسالان خیلی فرق دارند. نفرات بزرگسال در اوج پختگی هستند اما نوجوانان در اول راه قرار دارند و طبیعی است کم تجربه باشند.سرمربی تیم نوجوان با بیان این که با تیم‌های قدرتمندی هم گروه شده‌اند، خاطرنشان کرد: تیم‌هایی مثل آلمان، کاستاریکا و گینه قطعاً حریفان سختی برای ما خواهند بود و بهترین تدارکات برای جام جهانی دیده‌اند. جام جهانی ویترین است و...
 • چیزهای که ممکن است فرزندان به دلیل ترس و اضطراب نتواند به شما بگوید
 • خبرگزاري آريا - شما قهرمان زندگي فرزندتان هستيد و بايد روحش را تغذيه کنيدبچه‌ها هر روز شما را مي‌بينند و بي غل و غش دوست‌تان دارند. شما براي او يک قهرمان هستيد، آشپزي مي‌کنيد، دوستش هستيد و چيزهايي يادش مي‌دهيد اما گاهي شايد بترسد به شما بگويد دقيقا چه حسي دارد. در ادامه چيزهايي را مي‌گوييم که ممکن است فرزندان به دليل ترس و اضطراب نتواند به شما ابراز کند.1. من نياز دارم بدانم شما عاشق من هستيد، حتي اگر هر روز اين را به من بگوييددختر شما شايد نتواند اين احساسش را با اين جملات بيان کند، اما هميشه نياز دارد بداند دوستش داريد. حتي وقتي که اشتباهي مرتکب مي‌شود و خراب کاري مي‌کند، اين عشق و علاقه‌ي شماست که به او کمک مي‌کند قدم بعدي را درست بردارد.2. من نمي دانم چطور دوست پيدا کنمشايد شما براي رفاه و لذت فرزندتان خيلي کارها بکنيد اما زماني که به او اصول کاربردي مهم زندگي را ياد مي‌دهيد، کمکش مي‌کنيد تا دوستاني پيدا کند، اصولي چون شريک شدن، خوب حرف زدن و منصفانه بازي کردن چيزهايي هستند که مهارت دوست يابي فرزندتان را تقويت مي‌کنند. داشتن ِ دوست، براي بچه‌هايي که در حال رشد هستند، کار سختي است، حتي براي جوان‌ها.3. بچه‌ها من را مسخره مي‌کنندچيزهايي که در مدرسه روي مي‌دهد گاهي براي هميشه در مدرسه مي‌ماند! فرزند شما ممکن است در مورد اتفاقي که افتاده، خيلي کم براي‌تان حرف بزند اما شما خبردار نشويد که بچه‌هاي ديگر در مدرسه، فرزندتان را مسخره مي‌کنند يا حرف‌هاي بدي به او مي‌زنند. از اين مهمتر شايد ندانيد فرزند شما چه واکنشي به اين اتفاق‌ها نشان مي‌دهد و چطور برخورد مي‌کند.4. من دوست دارم کارهاي بيشتري با شما انجام دهموقتي فرزندتان صد بار در روز مي‌گويد: «مامان! مامان!»، شما احتمالا کلافه مي‌شويد و از او مي‌خواهيد ول‌تان کند. اما فرزندتان مي‌خواهد با شما...
 • برخی کارگران برای تامین ملزومات اول مهر فرزندان خود ناتوان هستند
 • عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: متاسفانه شاهد هستیم برخی کارگران از تامین ملزومات اول مهر فرزندان خود ناتوان هستند. احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: یکی از نقدهای اساسی که به منشور تخصصی وزارت کار وارد می‌شود این است که حفظ حیثیت و آبروی کارگران جزو بندهای آن است اما ما همچنان شاهد برخی از حرکت‌های نامتعارفدر برابر خواسته‌های کارگرانهستیم.وی با بیان اینکه باید در اجرای حوزه‌های تخصصی ذکر شده در وزارت کار دقت بیشتری شود، تأکید کرد: کمک به حفظ اشتغال و آوردن لبخند به لب‌های جامعه کارگریمستلزم خروجمنشورهای تخصصی از حالت شعاری است.عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشورخاطرنشان کرد: برخیگویا موضوعاتی مانند چند ماهحقوق نگرفتن و شرمندگی در مقابل خانواده را درک نمی‌کنند و این را نمی‌دانند که برخی از کارگران به علت وضعیت موجود حتی ملزومات ابتدای مهر فرزندان خود را نیز نتوانسته‌اند تهیه کنند.سهرابیتصریح کرد:کارگران همواره هم در رده آسیب پذیرترین اقشار قرار گرفته‌اند اماشاهد هستیم که اقدامات مادون شأن آنها انجام می‌شود که این موضوع با منشور وزارت کارمغایرت دارد.انتهای پیام/ R41347/P1361/S6,1188/CT1
 • توصیه های پیشگیرانه به والدین در انتخاب بازی های رایانه ای برای فرزندان
 • خبرگزاری میزان- کارشناس معاونت اجتماعی دادگستری کل استان البرز گفت: والدین مدت زمان استفاده از بازی‌های الکترونیکی برای فرزندان خود را محدود، به شرح و توضیح بازی و گروه سنی متناسب برای بازی دقت و فرزندان خود را با بازی‌های موفق بومی که با فرهنگ ملی و دینی ایران مطابقت دارند، آشنا کنند. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، درباره اکثر پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی این سؤال در ذهن ایجاد می‌شود که مزایای آنها بیشتر است یا معایبشان؟ یکی از چالش برانگیزترین این مباحث در مورد رایانه و بازی‌های الکترونیکی است. فاطمه سلطانیان کارشناس انفورماتیک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان تصریح کرد: امروزه دسترسی کودکان و قشر جوان به بازی‌های الکترونیکی به راحتی امکان‌پذیر است و تعداد سایت‌های اینترنتی ارائه دهندة خدمات بازی‌های آنلاین روز به روز در حال افزایش است؛ در حالی که اکثر والدین نسبت به خطرات استفاده از برخی از این بازی‌ها بی‌اطلاع هستند. سلطانیان گفت: هرچند از منظر برخی از صاحب نظران، بازی‌های رایانه‌ای می‌واند اثرات مثبتی مانند تکامل شخصیت و رفتار، پرورش استعدادها، افزایش بهره هوشی، ایجاد خلاقیت، پرورش تمرکز و دقت و ... را به همراه داشته باشند؛ اما متأسفانه برخی از این بازی‌ها حاوی موضوعاتی نظیر خشونت، مسائل غیراخلاقی، تعاملات جنسی، شیطان پرستی، مسلمان کُشی، نسل کُشی و ... می‌باشند و سبب تقویت حس پرخاشگری، انزوا طلبی، افت تحصیلی و ... در شخص می‌شوند و نوجوان بدون آنکه از آثار مخربی که بر ذهنش وارد می‌شود، مطلع باشد؛ مراحل مختلف بازی را تا انتها دنبال می‌کند. وی تأکید کرد: از آنجا که بازار و نفوذ بازی‌های الکترونیکی روز به روز گسترده‌تر می‌شود، والدین باید درخصوص اینکه چگونه می‌توان از آسیب‌های ذاتی برخی از این بازی‌ها جلوگیری کرد، نکاتی را بدانند. این کارشناس انفورماتیک توضیح...
 • تمام جزئیات تلخ بندر عباس
 • اواخر هفته گذشته بود که عکسی در فضای مجازی با این عنوان ‏این زنی معلول در بندرعباس است که تمام نیازهای زندگی‌اش همچون غذا را از سطل زباله تأمین می‌کند منتشر و با واکنش و ابراز احساسات عده کثیری از مردم مواجه شد تا جایی که حتی برخی از چهره‌های مطرح هنر Art و ورزش Sport کشور نیز به آن واکنش نشان دادند اما آیا این عنوان برای این عکس رابطه مستقیمی دارد یا به‌نوعی منتشرکننده بدون دانستن واقعیت به اظهارنظر پرداخته است. در همین خصوص رئیس هیئت‌ مدیره جامعه معلولین استان هرمزگان بابیان اینکه فردی که در این عکس مشاهده‌ شده است از اتباع بیگانه و دارای دو فرزند است، تصریح کرد: جامعه معلولین استان به‌عنوان یک سازمان مردم‌ نهاد و بدون کمک دولتی از مدت‌ها پیش این فرد را شناسایی و برای کمک بارها به منزلش مراجعه کرد که با مقاومت و عدم همکاری‌اش مواجه شد. محمد استاد با اشاره به اینکه در مرحله دیگر همراه با یک تیم مددکاری با حضور یک روانشناس به منزلش مراجعه که این بانو سرانجام با جامعه معلولین استان همکاری کرد، اضافه کرد: ابتدا ویلچرش را از طریق طرح جمع‌آوری در بطری آب‌معدنی و سایر نوشیدنی‌ها باوجوداینکه افراد زیادی در نوبت بودند، خارج از نوبت فراهم و در اختیارش گذاشتیم. وی بابیان اینکه در مرحله بعد به مسئله تأمین مواد غذایی موردنیاز این معلول ورود کردیم، خاطرنشان کرد: هزینه‌های این امر بالا بود و از عهده جامعه معلولین برنمی‌آمد تا اینکه فرد خیری حاضر شد با دریافت شماره‌حساب این فرد مبلغی برای تأمین غذا به‌صورت مستمر واریز کند و پس‌ازاین اقدام تا حدودی مشکلات اولیه این فرد برطرف شد. وی با اشاره به اینکه با مسئولان اداره اتباع بیگانه استان رایزنی که آن‌ها شرایط را برای تحصیل آن‌ها فراهم کردند، افزود: متأسفانه این فرد هیچ مدرکی از خود نداشت و اعلام مفقودی...
 • عباس جاودانی شهردار اهرم شد
 • شهردار جدید اهرم با سه رای موافق اعضای شورای اسلامی شهر اهرم انتخاب شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس، شورای اسلامی شهر اهرم پس از چند جلسه که با غیبت دو نفر از اعضای شورا انتخاب شهردار عقب افتاد صبح امروز با حضور اعضای کامل شورای شهر شهردار اهرم را انتخاب کردند. صبح امروز جلسه انتخاب شهردار با حضور اعضای شورای اهرم امین ماندگار، عباس صبوری، سحر پولادی نژاد، مرضیه خلیفه و محسن قاسمی زاده برگزار شد. اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهرم در جلسه علنی این شورا عباس جاودانی را با 3 رای موفق و 2 رای مخالف عنوان شهردار انتخاب کردند. جاودانی کارشناس ارشد جغرافیای شهری و رئیس فعلی اداره ارشاد تنگستان است. / انتهای پیام
 • آتش سوزی نزدیک حرم حضرت عباس ع/ببینید
 • به گزارش گروه اجتماعی برنا ، در این ویدئو، آتش‌سوزی روبروی حرم حضرت عباس علیه السلام را مشاهده می‌کنید. تحقیقات در خصوص علت این آتش سوزی در حال انجام است.
 • تعزیه خوانی حضرت عباس ع در گچساران
 • گچساران-همزمان با مراسم ایام محرم، گروه تعزیه خوانی «خیمه در دجله» در گچساران به مناسبت عزای حسینی به اجرای تعزیه پرداختند. به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، همزمان با مراسم ایام محرم، شامگاه یکشنبه گروه تعزیه خوانی «خیمه در دجله» به سرپرستی برادر گرجی زاده مقابل مسجد و حسینیه شهدا شادگانی های مقیم گچساران به مناسبت عزای حسینی به اجرای تعزیه پرداختند. یکی از راه های انتقال فرهنگ فاطمی، علوی و حسینی اجرای مراسم تعزیه خوانی است که همواره در قرن های گذشته مورد توجه علاقه مندان بوده و تاثیر بسیار زیاد معنوی بر افراد دارد. گفتنی است این تعزیه خوانی در پلاتویی که توسط جوانان حسینی گچساران ساخته شده بود اجرا شد که در نوع خود یک کار جدید در تعزیه خوانی بحساب می آمد.
 • دانلود سخنرانی آیت الله عباس تبریزیان پدر طب اسلامی
 • خبرگزاري آريا - آيا اين جديدترين نسخه است؟ اطلاعات به روز نشده است. دانلود سخنراني آيت الله عباس تبريزيان پدر طب اسلامي آيت‌ الله شيخ عباس تبريزيان در سال 1341 ھجري شمسي در نجف اشرف ديده به جهان گشودند. ايشان به طور کلي ايده مطالعه در روايات طبي و معرفي طب اسلامي را در سر داشتند، اما زماني که همسر ايشان کمي بعد از ازدواج مبتلا به سرطان ميشود و پزشکان از مداواي وي قطع اميد ميکنند، ايشان با انگيزه قويتر و به طور جدي به مطالعه در طب اسلامي ميپردازند و در مدت زمان کوتاهي موفق به درمان کامل ميگردند و تصميم ميگيرند که با تکميل مطالعات و عرضه آنها، ديگران را نيز بهره‌ مند سازند. امروزه ايشان را به عنوان پدر طب اسلامي ميشناسند و از سخنان ايشان استفاده هاي زيادي ميکنند. علاوه بر مجموعه سخنراني ها به صورت يکجا، يک قطعه سخنراني بصورت جداگانه، براي نمونه جهت دانلود قرار داده شده است. به اين ترتيب قبل از دانلود کل مجموعه ميتوانيد يکي از سخنراني هاي آن را گوش کنيد و اگر مورد پسند شما بود کل مجموعه سخنراني ها را به صورت يکجا دانلود کنيد. سخنراني آيت الله عباس تبريزيان پدر طب اسلامي را دانلود کنيد: دانلود (حجم 30.1 مگابايت) دانلود نمونه يکي از سخنراني ها (حجم 7.5 مگابايت) تاريخ انتشار: 96/07/03ساير سخنراني ها مشخصات: ● تعداد : 4 فايل صوتي ● زمان : 38 دقيقه ● فرمت : MP3 ● کيفيت : 124 کيلوبيت ● قابل پخش در : کامپيوتر، موبايل، پخش ماشين، و ساير دستگاه هاي پخش آهنگ
 • معرفی امام جمعه جدید شهر سلمانشهر عباس آباد
 • مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران در ششمین جلسه شورای اداری این شهرستان ضمن معرفی علیخانی ، از زحمات حجت الاسلام شیدایی امام جمعه سابق این شهر قدردانی کرد.حجت الاسلام محمد انتظاری گفت : نمازجمعه هر شهر قلب فرهنگی آن منطقه محسوب می شود که یکی از وظایف آن ترویج سبک زندگی اسلامی است.وی افزود: نمازهای جمعه علاوه بر مرکز وحدت به عنوان مرکز روشنگری و بصیرت افزایی نیز محسوب می شود.وی همچنین با تسلیت ایام محرم و نامگذاری دهه اول این ماه به دهه امر به معروف و نهی از منکر گفت : اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر که شرایط برای تک تک افراد جامعه فراهم باشد، واجب عینی است.مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران افزود : با توجه به ناهنجاری های زیاد در جامعه اجرای این فریضه در جامعه لازم و ضروری است.انتظاری همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت : هفته دفاع مقدس یاداور خاطرات دلداگی ، شجاعت ، شهادت طلبی و خاطرات هشت سال دفاع مقدس است.وی ضمن قدردانی از حمایت های مسئولان شهرستان از ستاد نماز جمعه های شهرهای تابعه از انان خواست در جهت فراهم کردن زمین برای ساخت منزل مسکونی امام جمعه و مصلی نماز تلاش کنند.حجت الاسلام علیخانی امام جمعه جدید سلمانشهر پیش از این امام جمعه مرزن آباد چالوس بود.حجت الاسلام شیدانی به عنوان امام جمعه لشت نشاء شهرستان رشت در استان گیلان منصوب شد.فرماندار شهرستان عباس آباد نیز در این جلسه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس یاد و خاطره همه شهدای اسلام ، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت و گفت : هدف دولت اجرای طرح های نیمه تمام در شهرستان است.حق الله کثیری افزود : با پیگیری مسئولان شهرستانی و استانی و با حمایت جدی دولت طرح نیمه تمام بیمارستان 52 تختخوابی این شهرستان به پایان رسیده و در...
 • تازه ترین جزئیات از آتش سوزی در اطراف حرم حضرت عباس ع فیلم
 • صبح امروز و همزمان با چهارمین روز از محرم الحرام در کربلای معلی دود عظیمی که ناشی از یک آتش سوزی بود، در نزدیکی یک از مقام‌های کف العباس در جوار حرم حضرت اباالفضل علیه السلام مشاهده شد. به گزارش گروه اجتماعیخبرگزاری دانشجو،صبح امروز و همزمان با چهارمین روز از محرم الحرام در کربلای معلی دود عظیمی که ناشی از یک آتش سوزی بود، در نزدیکی یک از مقام های کف العباس در جوار حرم حضرت اباالفضل علیه السلام مشاهده شد.میر مسعود حسینیان درباره جزئیات حادثه آتش‌سوزی امروز (یکشنبه دوم مهر ماه) در نزدیکی حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) اظهار کرد: طبق اطلاعات کسب شده از عتبه عباسی و مسئولان ذیربط، یک باب رستوران در سمت کف العباس در نزدیکی حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) امروز دچار حریق شد و ماموران آتش‌نشانی و امدادی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.وی ادامه داد: بعد از عزیمت ماموران آتش‌نشانی استان کربلا، این حریق که بر اثر اتصال برق ایجاد شده بود مهار شد.سرکنسول ایران در کربلای معلی تصریح کرد: بنابر اطلاعات اولیه، خوشبختانه هیچ مجروح، مصدوم و تلفاتی در این حادثه آتش‌سوزی به وقوع نپیوسته است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
 • همکاری مجدد عباس جمالی با مرتضی میرمنتظمی/اعلام فهرست بازیگران نمایش بکت
 • به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایش «بکت» عنوان تازه‌ترین نمایش مرتضی میرمنتظمی در مقام کارگردان است که بعد از ایام عزاداری سالار شهیدان در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد رفت. بازیگرانی که در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند؛ همگی از چهره‌های حوزه تئاتر انتخاب شدند و نکته قابل توجه حضور عباس جمالی در تازه‌ترین اثر این کارگردان جوان است، این دو پیش از این در نمایش‌های «پی دو»، «پنج ثانیه برف» و ... با یکدیگر همکاری داشتند. همچنین از سوی دیگر داریوش موفق یکی دیگر از بازیگران اصلی این نمایش است. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده این نمایش از نیمه مهرماه روی صحنه خواهد رفت و بلیت‌فروشی آن طی روزهای آینده آغاز خواهد شد. لیست کامل بازیگران نمایش عبارت است از: داریوش موفق، عباس جمالی، علی نجفی، فراز سرابی، مجید آهنگران، سپیده صباغ، عزالدین توفیق، ساغر شکوری، علی آرتین، مریم شجاعی، رضا درویش، مهدی میراکبری. میرمنتظمی پیش از این، کارگردانی نمایش‌هایی همچون «مالی سویینی»، «زن مرد»، «پی 2»، «فرکانس» و «ابرها» را در کارنامه هنری خود داشته است و این نمایش تازه‌ترین اثر گروه تئاتر مشق محسوب می‌شود. عکس‌ها: احسان جابری
 • حضور اجتماعی زنان باعث رشد جامعه و فرزندان می شود/نگاه زنانه دید دقیق و ضروری برای رشد یک جامعه است
 • به گزارش حوزه مجلسگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست تخصصی و عمومی «بررسی نقش زنان در فعالیت های اجتماعی» با حضور پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در سرای محله شریعتی جنوبی واقع در منطقه 19 تهران به میزبانی مجمع مشورتی تحصیلکردگان این منطقه و مجمع پیشتازان منشور شهروندی برگزار شد.پروانه سلحشوری با گرامیداشت هفته دفاع مقدس به حضور زنان در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: زنان با حضور در جبهه‌های حق بر علیه باطل به این مشارکت اجتماعی لبیک گفته بودند و بعضا در ایام محرم نیز حضور و مشارکت چشمگیر این بانوان را می توان مشاهده کرد. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور بانوان در مشارکت‌های اجتماعی در منطقه 19 گفت: موضوع مشارکت های اجتماعی در این محله به خوبی دیده می شود. بعضا در خانواده های مذهبی دیده می شود که از حضور بیش از حد بانوان در جامعه جلوگیری می شود؛ ما خوشبختانه مفتخریم که در دین اسلام زن و مرد پا به پای هم در قعالیت های اجتماعی مشارکت داشته و دارند. وی با اشاره به ضرورت حضور بانوان در عرصه اجتماعی گفت: در زمان هشت سال دفاع مقدس زنان از زیور آلات و کالای گران بهای خود می گذشتند و برای رزمندگان خرج می کردند. ما در جنگ پزشکان زن و یا حتی زنان سرباز بسیاری در جنگ داشتیم. زنان در پشت صحنه جبهه های جنگ با معنی کلمه پشتیبانی کامل را انجام می دادند.سلحشوری بیان داشت: بی تفاوتی اجتماعی بیشترین آسیب را به جامعه وارد می کند. برای داشتن توسعه پایدار، جوامع محلی ما باید توانمند شوند و با مشارکت اجتماعی زنان و مردان این امر امکان پذیر است. نگاه زنانه، دید دقیق و ضروری برای رشد یک جامعه است. وی با بیان اینکه متاسفانه شهر و محلات ما بیشتر با...
 • لزوم توجه به ابزارهای جدید برای تربیت فرزندان/برای شکل دادن به رفتار کودکان از پاداش های کلامی استفاده کنید
 • کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی نطنز گفت: برای شکل دادن و درونی کردن رفتار جدید در کودکان می توان به جای تنبیه، بیشتر از تشویق و پاداش، به خصوص پاداش های کلامی استفاده کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازآوای نطنز؛ سید علی واقفی امروز با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و لزوم توجه ویژه والدین به فرزندان و دانش آموزان، اظهار کرد: امروزه با توجه به تغییر جامعه و شرایط اجتماعی، به ابزارها و مهارت های جدیدی برای تربیت فرزندان نیاز است که اجرای تمامی این روش ها نیز منوط به رعایت قانون های مرتبط با آن ها است. کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان نطنز افزود: در هر روش فرزندپروری باید امنیت، آگاهی، استقلال و احترام برای کودکان اجرا و عملی شود. وی گفت: استفاده از روش های فرزندپروری، روابط پایدار و مناسب زوجین با یکدیگر و در کل روش های مناسب برقراری ارتباط با کودکان منجر به شکل دادن یک شخصیت سالم، شاد و متعادل در آن ها خواهد شد و می توان امیدوار بود تا کودکان با آموزش و‌ کسب مهارت های لازم بتوانند در مقابل آسیب های اجتماعی بهترین پاسخ را از خود بروز دهند. کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی نطنز گفت: مهمترین عواملی که می تواند مانع از ایجاد ارتباط مناسب فرزند با والدین شود انتقاد و سرزنش بی مورد، برچسب زدن، توهین و از این‌ جمله رفتارها است که باعث انتقال باورها و احساسات منفی به کودکان شده و منجر به ایجاد فاصله با والدین خواهد شد. وی بیان کرد: پاسخگویی مناسب به احساسات و هیجان ها، اجازه تصمیم گیری و انتخاب در موقعیت های بی خطر، برانگیختن حس کنجکاوی در کودکان، توجه به رفتارهای مناسب، حذف تنبیه بدنی، صرف وقت برای بازی با آن ها و مشارکت و همراهی پدر روش...
 • همه که نباید گاندی باشند
 • تین‌نیوز | وبلاگ فرزین پورمحبی-اما خوشبختانه شورای شهری ها، همین اول کاری نشان دادند که پای کارند و نخواهند گذاشت سفره جماعت طنزنویس بی نان بماند. آنها گربه را دم حجله کشتند و نیامده شاخ بز و ایضا حسابشان را جدا کردند. با اولین مصوبات شان امیدوار شدیم، لحظات جالب توجهی را سپری خواهیم کرد. یکیش همین مصوبه تعطیلات تابستانی؛ تا به حال رسم بر این بود، کسانی به تعطیلات می رفتند که در اثر خدمتگزاری فراوان نیاز به تمدید اعصاب پیدا می کردند. اما اعضای شورای شهر عزیزمان سنت شکنی جالبی کردند؛ آنها اول کنار دریا رفتند تا با اعصابی تمدید شده به داخل دریای خدمتگزاری شیرجه بزنند! خرید تبلت های آنچتانی هم شاهکار آینده نگری و دور اندیشی آنها بود چرا که با این اقدام بجا و حساب شده توانستند قبل از اول اکتبر و اجرای تحریم های جدید ترامپ، آنرا دور بزنند! مبارزه با استکبار که شاخ و دم ندارد! برای آشنا شدن با مشکلات مردم از نزدیک هم، دو راه وجود دارد 1- استفاده از وسائط حمل و نقل عمومی و لمس مشکلات ترافیکی همشهریان از نزدیک 2- سواری با ماشین شخصی و لمس معظلی بنام رانندگان تک سرنشین از نزدیک... که خوب آنها راه دوم را بگزیدند. لازم نیست همه گاندی باشند که مثلا با پوشیدن یک گونی به شکل عملی راه حمایت از تولید کنندگان را نشان دهند. بسته به استعداد هر مسئول یکی شعار دادنش خوب است یکی عملش! یا حق
 • رقابت هوش های برتر از سر گرفته شد
 • سری سوم مسابقه «هوش برتر» از امروز (سوم مهر ماه) روی آنتن شبکه نسیم می‌رود. به گزارش ایسنا، سری اول این مسابقه نوروز ۹۵ از این شبکه پخش شد و سری دوم در مهر و آبان ۹۵ برگزار شد و نفرات اصلی در ۴ گروه ۳۲ نفره به رقابت پرداختند و در نهایت نفرات اول تا چهارم معرفی و جوایز خود را دریافت کردند. ۱۲۸ نفر اصلی و ۱۲۸ نفر ذخیره شرکت کننده در سری سوم مسابقه «هوش برتر» از بین حدود ۱۱۰۰۰ نفر متقاضی، طی سه مرحله آزمون برگزار شده انتخاب شده‌اند و به رقابت می پردازند. تهیه‌کننده، طراح و کارگردان «هوش برتر»، پیمان پورمقیمی است که هر شب ساعت ۲۱ با اجرای افشین ذی‌نوری از شبکه نسیم پخش می‌شود. کارگردان تلویزیونی برنامه نیز داریوش کفایتی است. این مسابقه بر پایه هوش، قدرت ذهن، حافظه، سرعت عمل و هوش عملی افراد است. تاکنون دو سری از این مسابقه تولید و پخش شده است و سری سوم آن نیز از امشب به روی آنتن می‌رود. انتهای پیام
 • امیدواریم استانداران جدید مشی اعتدالی داشته باشند
 • رییس­ جمهور با آرزوی توفیق برای استانداران منتخب، بر رعایت مشی اعتدالی در اداره استان تأکید کرد و اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی، جذب سرمایه و توسعه اشتغال را از اولویت­‌های مهم استانداران دانست. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست حجت­ الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس­ جمهوری، استانداران پیشنهادی پنج استان کشور از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفتند.بر این اساس، آقایان محمدحسین مقیمی، هوشنگ بازوند، قاسم سلیمانی، مصطفی سالاری و مجید خدابخش به ترتیب به عنوان استانداران استان­های تهران، کرمانشاه، ایلام، گیلان و آذربایجان شرقی منصوب شدند.رییس­ جمهور با آرزوی توفیق برای استانداران منتخب، بر رعایت مشی اعتدالی در اداره استان تأکیدکرد و اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی، جذب سرمایه و توسعه اشتغال را از اولویت­‌های مهم استانداران دانست.دکتر روحانی در ادامه، با توجه به ترکیب قومیتی تعدادی از این استان­‌ها و وجود مذاهب مختلف، بر رعایت حقوق اقوام و مذاهب توصیه کرد.رعایت حقوق شهروندی و تأکید بر لزوم آرامش در محیط استان و تقویت فضای امن و فرهنگی و تلاش برای تقویت همکاری بین جناح­های سیاسی، از توصیه­‌های دیگر رییس­ جمهور بود.دکتر روحانی همچنین استانداران را به شایسته سالاری و استفاده مناسب از جوانان و زنان در مسئولیت­‌های مدیریتی توصیه نمود و اظهار داشت که ما در این توصیه به دنبال تظاهر نیستیم و وجود جوانان و زنان تحصیلکرده و شایسته و هزینه­ هایی که برای تحصیل آنان شده است و رعایت عدالت اقتضا می­کند که از آن‌ها به نحو شایسته استفاده کنیم.** بحث و بررسی درباره همه­ پرسی اقلیم و گزارش سفر و مذاکرات رییس­ جمهور در سفر اخیر به سازمان ملل بخش دیگری از جلسه امروز بود. همچنین گزارش وزارت آموزش و پرورش از شروع سال تحصیلی و تغییرات در تعداد دانش ­آموزان، میزان پوشش تحصیلی، ترکیب جمعیت دانش­ آموزی و سرانه فضاهای آموزشی و پرورشی از دیگر مواردی بود که در...