طی چند سال اخیر به ویژه از سال 90 با جهش ایجاد و راه‌اندازی مراکز آموزشی عالی مختلف در شهرستان 100 هزار نفری اسدآباد، تعداد مراکز آموزش عالی این شهرستان به 5 دانشگاه ارتقاء یافت و این امر موجبات سرازیر شدن خیل عظیم از دانشجویان بومی و غیربومی را در این شهرستان فراهم آورد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر این شهرستان با 5 دانشگاه و دو حوزه علمیه و رشد دانشجویان و اساتید و فرهنگیان و دانش‌آموزان و افراد مشتاق و علاقمند به مطالعه تنها دارای یک باب کتابخانه عمومی در شهر اسدآباد بوده واز کمبود فضای کتابخانه‌ای به شدت رنج می‌برد.

امروزفضای تنها کتابخانه عمومی شهر دیگر پاسخگوی مراجعان نیست و دیگر زمان آن فرارسیده تا مسئولان نسبت به تسریع پروژه‌های کتابخانه‌ای این شهرستان از جملهتوسعهکتابخانه شهید رجایی شهر اسدآبادو نیز نسبت به تسریع در عملیات اجرایی پروژه نخستین کتابخانه استاندارد استان همدان در اسدآباد اقدام کرده و تدابیری بیندیشند.

برای مرتفع شدن نیاز فضای کتابخانه‌ای شهروندان اسدآبادی، کلنگ پروژه کتابخانه استاندارد اسدآباد به عنوان نخستین کتابخانه استاندارد استان همدانو غرب کشور در سال ٩٠در حالی به زمین زده شد که موجباتخوشحالی بسیاری از شهروندان و علاقمندان و مشتاقانبه مطالعه و کتاب را به همراه داشت و ساکنان و اهالی واقع درمجاورتپروژهبرای قرار گرفتن این طرح بزرگ در این نقطه از شهررضایتمندی خود را اعلام می‌داشتند.

اما امروز با گذشت ۶ سال این پروژه با ١٠ درصد پیشرفتتنها در حد فنداسیون باقیمانده و به علت عدم اعتبار متوقف بوده و طی این مدت، ١٠ درصد پیشرفت فیزیکی انجام شده نیز در حال تخریب و فرسودگی است و این مکان محل مناسبی برای انبوه زباله‌ها و به دنبال آن نارضایتی ساکنان و اهالی این منطقه شده است.

فرماندار شهرستان اسدآباددر این‌باره به خبرنگار ایسنا گفت: در سال 91-90 توسط شورای شهر و شهرداری سابق زمینی به مساحت دو هزار و 500 متر به اداره کتابخانه عمومی شهرستان برای ساخت نخستین کتابخانه استاندارد استان در شهرستان اسدآباد واگذار شد.

حسین افشاریاظهار کرد: این کتابخانه استاندارد با دارا بودن بخش مخزن مجزا، سالن مطالعه ویژه خواهران و برادران، سالن آمفی تئاتر، سالن اجتماعات فرهنگی، فروشگاه و نمایشگاه کتاب، بخش کودک، بخش نابینایان، بخش مرجع، اینترنت و دیجیتال و بخش اداریدر ۴ طبقهاحداثخواهد شد.

وی افزود: این پروژه به عنواننخستین کتابخانه استاندارد استان در اسدآباد برای تکمیل و بهره‌بردارینیازمند۵ میلیارد تومان اعتبار است.

افشاری ادامه داد: این پروژه در سال گذشته دارای یک میلیارد و ١۴٩ میلیون تومان اعتبار بوده که به علت عدم تخصیص عملیات اجرایی طرح فوق متوقف است.

وی از اختصاص یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان اعتبار برای کتابخانه استاندارد این شهرستان از محل اعتبارات متوازن خبر داد و تصریح کرد: در صورت تخصیص اعتبار عملیات مجدد اجرایی طرح آغاز می‌شود.

سرپرست اداره مسکن و شهرسازیشهرستان اسدآبادنیز در رابطه با پروژه کتابخانه استاندارد شهر اسدآبادبه عنوان نخستین کتابخانه استاندارد استانهمدان به ایسناگفت: کتابخانه استاندارد اسدآباد با دو هزار و ۲۰۰ مترمربع زیربنا در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع براساس استانداردهای بین‌المللی کتابخانه‌ای احداثخواهد شد که در حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی ١٠ درصدی بوده و فعلا در مرحله فنداسیون باقیمانده است.

جواد کرمی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه در سال ٩۴، میزان اعتبار هزینه شده برای این پروژه تا کنون را افزون بر ٢٠٠ میلیون تومانعنوان کرد و افزود: برای ادامه عملیات اجرایی و تکمیل پروژه به اعتباری افزون بر ۴ میلیارد و 500 میلیون توماننیاز است.

ویبا بیان اینکه مجری پروژه ساخت کتابخانه استاندارد اسدآباد اداره راه‌وشهرسازی استان همدان است، اظهار کرد: امسال در کمیته برنامه‌ریزی شهرستانیک میلیارد و ۵٠٠ میلیون توماناعتبار برای این پروژه درنظر گرفته شده که در صورت تخصیص، برای ادامه احداث پروژه کتابخانه استاندارد، این طرح بین پیمانکارانبه مزایده گذاشته خواهد شد.

کرمی با اشاره به اینکه با به مزایده گذاشتن پروژه بین پیمانکاران، مجددا ادامه ساخت و احداث کتابخانه استاندارد اسدآباد آغاز می‌شود، تصریح کرد: تخصیص اعتبار درنظر گرفته شده سالجاری تنهاتا مرحله اسکلت و سفت‌کاریپروژه کفایت خواهد کرد.

سرپرست اداره مسکن و شهرسازیشهرستان اسدآباد یادآور شد: مجددا برای ادامه پروژه و اختصاص و تخصیص اعتبار لازم ادامه کار متوقف خواهد شد.

رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان اسدآباد هماظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه کتابخانه استاندارد اسدآباد در سال ٩۴ با ٢٧٠ مترمربع زیربنای ساختمان و به مساحت ٢ هزار و ٣۴۶ متر در ۴ طبقه آغازشده است.

مهدی مرادیان‌تمجید با اشاره به اینکه پروژه فوق تا کنون به علت کمبود اعتبار تنها ١٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، تصریح کرد: پروژه نخستین کتابخانه استاندارد استان در اسدآباد برای تکمیل و بهره‌بردارینیازمند ۵ میلیارد تومان اعتبار است.

وی با اشاره به طرح توسعه کتابخانه شهید رجایی شهر اسدآباد نیز عنوان کرد: در صورت تخصیص اعتبار عملیات اجرایی این طرح انجام خواهد گرفت.

مرادیان‌تمجید،تعداد کتابخانه‌های عمومی موجود شهرستان اسدآباد را۶ کتابخانه عمومی اعلام کرد و گفت:کتابخانه شهید رجایی شهر اسدآباد از حیث امانت کتاب و مراجعه‌کننده یکی از کتابخانه‌های برتر استان همدان محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: شهر اسدآباد در حال حاضر با ۵۵ هزار نفر جمعیت و ۵ هزار دانشجو تنها دارای یک باب کتابخانه عمومی بوده و احداث و بهره‌برداری کتابخانه استاندارد این کمبود را مرتفع خواهد کرد.

این فرد مسئولبا بیان اینکه در حال حاضر در مجموع ١٣٠۶ متر فضای کتابخوانی در شهرستان اسدآباد وجود دارد، یادآور شد: از ۶ باب کتابخانه عمومی شهرستان، ٢ باب کتابخانه در شهر آجین و اسدآباد، شهری و ۴ باب کتابخانه روستایی هستند.

ویدر ادامه با اشاره به وجود ٣ هزار و ۵٠٠ نسخه کتاب مرجع در کتابخانه شهید رجاییتصریح کرد:در مجموع ۶ بابکتابخانه‌های عمومی فعالاین شهرستان ۴٨ هزار نسخه موجود است و در ۵ سال گذشته منابع کتاب این شهرستان از رشد دو برابری برخوردار بوده است.

مرادیان‌تمجید،تعداد اعضای فعال کتابخانه‌های این شهرستان را ٣ هزار و ٢٠٠ نفر برشمرد و گفت : ماهیانه ٣ هزار نسخه کتاب توسط کتابخانه‌های عمومی این شهرستان به امانت داده می‌شود.

ویبا بیان اینکه سرانه فضای کتابخوانی این شهرستان به ازای هر 100 نفر یک متر و ٢۵ سانت است، عنوان کرد: در شهر اسدآباد سرانه فضای کتابخوانی به ازای هر 100 نفر تنها ٩۵ سانتیمتر است.

تهیه از: شهره اکبری، خبرنگار ایسنا


انتهای پیام

کلیدواژه: نخستین کتابخانه استاندارد استان | کتابخانه استاندارد اسدآباد | پروژه کتابخانه استاندارد | کتابخانه های عمومی | شهرستان اسدآباد | کتابخانه عمومی | کتابخانه شهید | عملیات اجرایی | تخصیص اعتبار | تومان اعتبار | میلیون تومان | باب کتابخانه | استان همدان | کتابخانه ای | شهر اسدآباد | حال حاضر | عمومی شهر | خواهد شد

منبع: ایسنا

منبع این خبر، وبسایت www.isna.ir است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۳۱۰۲۲ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

جزئیات واریز اولین سود سهام عدالت

از بردگان جنسی کیم جونگ اون تا قتل یازده موزیسین با سلاح سنگین

احمدی‌نژاد خطاب به ترامپ: بی‌ادب، بی‎فرهنگ!

در همین زمینه

 • مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان:پروژه چهارخطه کردن راه آهن همدان در حال اجراست
 • به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، فرهاد فرزانه ظهر امروز در جلسه شورای همتا در استانداری همدان در خصوص چهارخطه شدن مسیر 10 کیلومتری ایستگاه راه‌آهن همدان اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی با قطعیت پیگیر احداث ایستگاه قطار درون‌شهری در همدان است به طوری که تا اواسط بلوار سردار شهید همدانی میخکوبی این ایستگاه انجام شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر چهارخطه کردن مسیر قطار همدان در حال اجراست، افزود: در مجموع محور 11 کیلومتر است که 9 کیلومتر از این راه در تقاطع دانشگاه آزاد همدان قرار دارد و قرار است روکش آسفالت آن انجام شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه باید تأمین روشنایی پنج کیلومتر از این راه با توجه به تردد مسافران در تاریکی هوا باید تأمین شود، گفت: چون در این محور ماشین‌های سنگین در تردد است پلیس راه استان باید هر چهار روز یک‌بار طرح ترافیکی را برای این راه اعمال کند. وی در خصوص تعریض گردنه اسدآباد که جزء پروژه‌های اداره راهداری است اما پس از تفکیک کار این دو اداره در راه و شهرسازی باقی ماند اشاره کرد و گفت: در نهایت قرارداد 9 کیلومتر تعریض این جاده توسط اداره راه و شهرسازی بسته شده که دو کیلومتر آن پس از زیرسازی آماده آسفالت‌ریزی شده است. فرزانه با بیان اینکه برای بررسی علل ناپایداری ترانشه‌های گردنه اسدآباد در اجرای این پروژه قراردادی با دانشگاه همدان برای مطالعه در این خصوص بسته شده است، ادامه داد: اگر کار پروژه با مطالعه پیش نرود حرکات توده‌ای و ایجاد زمین‌لغزش می‌تواند تهدیدی در اختلال در حوزه راهداری باشد. وی با بیان اینکه 64 درصد پس از بارندگی در مسیر گردنه اسدآباد زمین‌لغزش اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: این منطقه دارای 130 روز یخبندان، بیش از 450 میلی‌متر بارش و 50 درجه تغییرات حرارتی در یک روز است که جزء...
 • کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی هفته آینده افتتاح می شود/تامین اعتبار احداث دو دانشکده جدید در پردیس مرکزی
 • رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه احداث ساختمان دو دانشکده جدید در پردیس مرکزی دانشگاه علامه تامین اعتبار شده گفت: همچنین هفته آینده کتابخانه مرکزی افتتاح می‌شود. سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه عمده پروژه‌های عمرانی این دانشگاه به اتمام رسیده است، گفت: ما در چهار سال گذشته سه دانشکده جدید، مسجد، درمانگاه، موزه و ساختمان معاونت دانشجویی را احداث کردیم. وی افزود: همچنین دو ساختمان خوابگاهی و یک سالن ورزشی ساختیم و کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه نیز براساس سازه نوین سازگار با طبیعت در حال بهره برداری است و احداث ساختمان آن به اتمام رسیده و مشغول مجهز کردن آن هستیم که امیدواریم تا هفته آینده افتتاح شود. رئیس دانشگاه علامه در پایان خاطرنشان کرد: در عین حال در ساختمان دو دانشکده جدید را در پردیس مرکزی دانشگاه تامین اعتبار کرده ایم که امیدواریم طی هفته‌های اینده کار احداث آن آغاز شود.
 • به همت اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم ۱۵ عنوان کتاب دفاع مقدس در قم رونمایی شد
 • به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تکریم خانواده شهدا و ایثارگران ظهر امروز در سالن همایش غدیر اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان قم برگزار و در حاشیه این مراسم از 15 عنوان کتاب مرتبط با دفاع مقدس رونمایی شد. در ابتدای این مراسم احمد حسینی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم با اشاره به اینکه تحریف و فراموش شدن، عاشورا و دفاع مقدس را تهدید می‌کند، تصریح کرد: هر چند از فراموش شدن عاشورا جلوگیری شده است اما همچنان شاهد تحریف این واقعه هستیم، دفاع مقدس نیز همانند عاشورا با تهدید تحریف و فراموش شدن روبه‌رو است، چراکه اگر دفاع مقدس به نسل آینده منتقل نشود نمی‌توانیم اهداف مورد نظر انقلاب اسلامی را دنبال کنیم. انتهای پیام/ی
 • نخستین رویداد استارت آپی در استان
 • به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج؛مدیر مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه یاسوج ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از همه‌ی فناوران و کارآفرینان استان گفت: هدف از برگزاری رویداد استارت آپ شناسایی، تقویت و حمایت ویژه از صاحبان ایده و فناوری و کمک به اشتغال آفرینی در استان است. دکتر عبدالرسول پورانفرد افزود: این رویداد همزمان با هفته پژوهش از ۲۵ آذرماه تا پایان وقت اداری ۲۷ آذرماه سال جاری در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه یاسوج برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری ۳۰ آبان ماه سال جاری، فرم‌های ثبت نام را از لینک پورتال دانشگاه دانلود و تکمیل کرده و به ایمیل مرکز به آدرس roshd@yu.ac.ir ارسال کنند. استارت تاپ،استارت آپ یا استارتاپ واژه‌ای است که در سال‌های اخیر در اخبار دنیای فناوری به کرات شاهد استفاده از آن در توصیف کمپانی‌های نوپایی هستیم که راهکارهای جدیدی را برای حل مشکلات و مسائل موجود در دنیای فناوری مطرح می‌کنند. اما در تعریف استارت آپ گفته اند:بسیاری استارت آپ را فرهنگ نوینی برای اندیشه‌های نو و خلافیت برفراز ایده‌های موجود می‌دانند که هدف از آن برطرف کردن مشکلات موجود در نقاط کلیدی است که به عنوان پاشنه‌ی آشیل راه‌حل‌های موجود شناخته می شوند. استارت آپ را یک تجارت نوپا در قالب یک کمپانی، شراکت یا سازمان موقت تعریف می‌کند که در پی ایجاد و راه‌اندازی یک مدل تجاری جدید در زمینه‌ی خاصی است. انتهای پیام/د استارت آپ را فرهنگ نوینی
 • پیش بینی تولید ۲۰۰۰ تن عسل در استان همدان
 • همدان - معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: براساس پیش‌بینی‌ها امسال ۲۰۰۰ تن عسل در استان همدان تولید می شود. به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظر پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از تولید ۳۳۳ هزار تن شیر خام طی سال گذشته در استان همدان خبر داد و عنوان کرد: سال گذشته همچنین ۲۸ هزار و ۶۸۱ تن گوشت قرمز، ۴۵ هزار و ۸۳۷ تن گوشت مرغ، ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ و یک هزار و ۹۶۰ تن عسل در استان همدان تولید شد. وی پیش‌بینی کرد: طی سال جاری ۳۵۳ هزار تن شیر خام، ۲۹ هزار و ۸۰۰ تن گوشت قرمز، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن گوشت مرغ، ۱۶ هزار و ۸۰۰ تن تخم مرغ و دو هزار تن عسل تولید شود. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان اشتغال تعهد شده در سال‌جاری در حوزه جهاد کشاورزی را ۵۹۰ نفر دانست و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸۶ هزار و ۵۰۰ تن شیر خام در استان همدان تولید شده است. وی با بیان اینکه طی در سال جاری ۱۶ هزار و ۶۰۰ تن گوشت قرمز، ۲۴ هزار و ۲۷۸ تن گوشت مرغ و ۸ هزار و ۱۳۰ تن تخم مرغ تولید شده و از محل رونق تولید ۱۷۹ پرونده به سیستم بانکی، افزود: این پرونده‌ها در راستای تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز به بانک معرفی شده اند. نظرپور با بیان اینکه از محل صندوق توسعه ملی ۱۷ میلیارد تومان در قالب ۳۱ فقره پرونده به بانک معرفی شده است، افزود: معرفی پرونده‌ها به بانک ادامه دارد. وی با اشاره به اینکه در سال جاری دو طرح اشتغال روستایی و عشایر و اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده است، ابراز امیدواری کرد: از این دو محل تسهیلات قابل ملاحظه‌ای ابلاغ شود. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان...
 • تولید بیش از ۲ هزار تن عسل در استان همدان گزارش
 • بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ تن عسل ، امسال در استان همدان تولید میشود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز همدان کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان میگوید: این مقدار در مقایسه با سال گذشته، بیش از ده در صد افزایش نشان میدهد.آقای خرازی افزود: بیش از ۲ هزار و سیصد بهره بردار در استان همدان دارای کد شناسایی عسل تولید می کنند که دارای ۲ هزار و ۲۰۰ کلنی هستند. پارسال حدود ۲ هزار تن عسل در این استان تولید شده است .در کشور‌های ثروتمند میزان مصرف عسل برای هر فرد در طول سال ۲ و نیم کیلو اعلام شده و در ایران میانگین مصرف سالانه عسل برای هر فرد بین ۹۵۰ تا ۹۶۰ گرم است.به گفته کارشناسان، فعالیت زنبورداری هیچ آثار تخریبی برای محیط زیست ندارد و حتی باعث تقویت محیط زیست نیز می‌شود، ضمن اینکه ارزش اقتصادی زنبور عسل برای کشاورزی و محیط زیست بیشتر به گرده‌افشانی است.عسل همچنین خواص درمانی بسیاری دارد. آقای حکیم، کارشناس طب سنتی میگوید: در این علم، اگر ده درصد عسل تولید شده را زنبور تولید کرده باشد، میتوان از خواص درمانی آن برای دردهای گوارشی و بهبود زخمها اطمینان حاصل کرد.بنا بر اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تولید عسل در سال‌های گذشته سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است. دانلود
 • آغاز به کار کمپین لبیک یا حسین ع در استان همدان
 • به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ عباسی، مدیر روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به ضرورت و اهمیت فعالیت کمپین‎های فرهنگی و تبلیغی در تبیین مفاهیم دینی در سطح جامعه گفت: اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با همراهی و همکاری طراحان مطرح کشوری گرافیک، در آستانه دهه اول محرم فعالیت جدیدی برای اکران طرح‎های فرهنگی آغاز کرده است. وی با اشاره به اینکه طرح‎های کمپین ماه محرم همزمان با دهه اول ماه محرم علاوه بر تهران در سراسر کشور و نیز استان همدان اکران خواهند شد، ادامه داد: دربرگزاری این کمپین روایت‌های مذهبی فراوانی مورد بررسی اسنادی قرار گرفته که از بین آنها، روایاتی که بیشتر با زندگی امروز جامعه نزدیک بوده انتخاب و در قالب طرح‎های گرافیکی در سازه‌های تبلیغی سطح شهرها اکران خواهند شد. این مسئول اظهار داشت: این کمپین با هدف کمک به امر توسعه و بازسازی حرم‌های مطهر ائمه اطهار(ع) و همچنین بزرگداشت مراسم‌های مختلف با اشاره به سخنان گهربار سید الشهدا(ع) برگزار خواهد شد و تا پایان ماه محرم نیز خواهد داشت. وی هدف را بالابردن جذابیت آثار، برداشت‌هایی از کلام امام حسین(ع) در قالب هنر گرافیک برشمرد وخاطر نشان کرد: این اقدام به دلیل استفاده بیشتر و برقراری ارتباط راحت‎تر با تکیه به بیانات امام حسین(ع) انجام شده تا در نهایت جامعه امروز بتواند بهترین استفاده را از فرمایشات امام معصوم ببرد. مجتبی عباسی افزود: ارائه عکس‌نوشت، پوستر و انعکاس طرح‌های این کمپین در سطح فضای مجازی از برنامه‌های مهم تبلیغی کمپین کشوری است. انتهای پیام/ ج کمپین لبیک یا حسین(ع)
 • مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم قهرمانی استان همدان برگزار شد
 • همدان- دبیر هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان‌همدان گفت: مسابقات اتومبیلرانی رشته اسلالوم قهرمانی استان‌همدان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد. قاسم ربیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم قهرمانی استان‌همدان اظهار داشت: مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم به مناسبت هفته دفاع مقدس با ۳۵ شرکت‌کننده در بخش آقایان و بانوان در پیست شهید مفتح همدان برگزار شد. وی افزود: این مسابقات در ۳ کلاس، زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، ۱۵۰۰ سی‌سی به بالا و کلاس بانوان انجام شد. دبیر هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در کلاس -۱۵۰۰ میلاد مشعریان، معین تنها دوست، متین کوچک عظیمی در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند. ربیعیان عنوان کرد: در کلاس +۱۵۰۰ متین کوچک عظیمی قهرمان شد، فرهاد مطلبی در رتبه دوم ایستاد و عرفان صابریان و آرش قاسمی مشترک سوم شدند. وی با اشاره به نتایج بانوان بیان کرد: در قسمت بانوان نیز الهه کریمی، فائزه آخوندی، نیره شریفیان به ترتیب اول تا سوم شدند. دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی همدان بابیان اینکه استان‌همدان در این رشته حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، گفت:هیئت برنامه‌های مختلفی از جمله برگزاری مسابقات موتور کراس، اتومبیلرانی سرعت، رالی نقشه‌خوانی، برگزاری کلاس های آموزشی، برپایی نمایشگاه خودروهای کلاسیک، کلاس های مربی‌گری و داوری و همچنین مسابقات کارتینگ را در تقویم ورزشی خود دارد.
 • پروانه کاربرد نشان غذای حلال برای نخستین بار در استان زنجان صادر می شود
 • مدیرکل استاندارد استان زنجان‌ گفت: پروانه کاربرد نشان غذای حلال برای نخستین بار در استان زنجان به واحدهای تولیدی مختلف به‌ویژه مواد غذایی صادر می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، داود کارگرزاده شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان زنجان با اشاره به اینکه در کشور ظرفیت پروانه کاربرد نشان حلال ایجاد شده است گفت: کشور مالزی از صدور غذای حلال به کشورهای مسلمان میلیاردها دلار درآمد دارد.وی با اشاره به اینکه امسال موفق شدیم نخستینپروانه کاربرد نشان غذای حلال را برای گوشت طیور با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی صادر کنیم افزود: این ظرفیت وجود دارد و باید جهاد کشاورزی نسبت به این موضوع با جدیت وارد شود.مدیرکل استاندارد استان زنجان بیان کرد: این نشان علامت تجاری غذایی در چند سال اخیر به شکلیک علامت جهانی از طرف کشورهای اسلامی در دنیا معرفی شده‌ است به‌طوری که در کشورهای غیراسلامی نیز از استقبال خوبی برخوردار شده است.وی با بیان اینکه ظرفیت‌های بالایی در دریافت نشان بزرگ حق آلاینده‌ها در استان وجود دارد گفت: این نشان نیز برای نخستینبار در استان زنجان صادر شده است.کارگر‌زاده با اشاره به اینکه برای هشت محصول حق مجاز آلاینده‌ها( تولید محصول سالم) داده شده است افزود: این ظرفیت‌ها وجود دارد و باید جهاد کشاورزی یک برنامه موثر و قوی‌تری در این راستا داشته باشد.انتهای پیام/ R41375/P1357/S6,59/CT12
 • ۸۱ درصد از اراضی کشاورزی استان همدان تحت سیستم نوین آبیاری است
 • مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه ۸۱ درصد از اراضی کشاورزی استان تحت سیستم نوین آبیاری است گفت: همدان در سامانه نوین آبیاری رتبه سوم کشور را دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، ابراهیم فرامرزی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خشک شدن سفره‌های آب زیر زمینی،کاهش نزولات جوی و آبیاری سنتی سه معضل پیش روی کشاورزی استان است که امیدواریم با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بتوانیم بر این چالش‌ها غلبه کنیم.وی تصریح کرد: در سال گذشته 8500تن از اراضی کشاورزی استان مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری نصیب استان شده است و در امسال نیز سهم استان همدان 9500تن است.فرامرزی افزود: برای اجرای هر هکتار سامانه نوین آبیاری 4800 متر مکعب صرفه جویی شده است و تا به امروز نیز 140 هزار هکتار بالغ بر 700 میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی انجام شده است.وی تصریح کرد: امیدواریم تا 20 سال آینده سطح آب‌های زیر زمینی به حال اول باز گردد و یکی از اسناد بالا دستی ما احیاء و تعادل بخشی سفره‌های آب‌های زیر زمینی است.وی با بیان این که در دولت تدبیر و امید جلساتی در سطح معاون اول و ریاست جمهوری پیرامون موضوع آب وخاک برگزار شده است، عنوان کرد: پیشرفت‌های خوبی نیز حاصل گردیده است از جمله بستن چاه‌های غیر مجاز، نصب کنتور های حجمی هوشمند برای استفاده چاه های مجاز و مصوبه ماده 11 که بایستی آب به صورت حجمی در مکان تحویل کشاورزان گردد از این جمله است.رئیس آب و خاک و جهاد کشاورزی استان همدان نصب کنتور حجمی را مرتبط با وظایف جهاد کشاورزی و وزرارت نیرو برشمرد و گفت: سامانه‌های آبیاری میکرو در حال ترویج است و با اجرای این روش آبیاری، میزان هدر رفت آب مصرفی کشاورزان به حد صفر خواهد رسید و راندمان انتقال آب نیز به بالای 95 درصد...
 • حمایت از شهرک های صنعتی و تخصیص اعتبارات بیشتر
 • مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خواستار حمایت از شهرک‌های صنعتی و تخصیص اعتبارات بیشتر شد و خاطرنشان کرد: تنها ۱۴ درصد تخصیص‌های ملی داشتیم که امیدواریم با حمایت نمایندگان مجلس اعتبارات بیشتری تخصیص یابد. به گزارش ایسنا، یزدانی با اشاره به پایش طرح‌ های بالای ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی از وجود ۱۳ هزار طرح با اشتغال ۴۴۴ هزار نفر در کشور خبر داد و تصریح کرد: در استان فارس نیز در حال حاضر بیش از ۲۹۷ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد وجود دارد که امیدواریم با حضور مدیرعامل جدید شهرک‌های صنعتی در استان فارس تا پایان امسال بخش زیادی از این طرح‌ها که اشتغال نزدیک ۹ هزار نفری را به همراه دارد به نتیجه برسد. وی با بیان اینکه برنامه‌های شهرک‌های صنعتی در راستای اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود، اضافه کرد: معتقدیم امروز تولید اشتغال نیازمند همت جمعی و وجدان کاری است و توسعه با همگرایی و همراه شدن با هم امکان‌پذیر است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به موضوع پرداخت تسهیلات رونق تولید به صنعتگران اشاره کرد و افزود: تا امروز بیش از ۲۵ هزار و۶۵۳ بنگاه برای گرفتن تسهیلات طرح رونق تولید که ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش‌بینی شده در سامانه بهین یاب ثبت‌نام کرده‌اند. یزدانی اظهار کرد: قبول داریم نرخ تسهیلات ۱۸ درصد است، اما با همین تسهیلات در سال قبل ۱۸۶ بنگاه کوچک که راکد بوده‌اند در شهرک‌های صنعتیدر حوزه صادرات فعال شدند. وی تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال بیش از ۱۲۰ درصد رشد واگذاری زمین و بیش از ۲۰ درصد رشد در زمینه تعداد انعقاد قراردادها در شهرک‌های صنعتی داشته‌ایم. یزدانی با بیان اینکه در زمینه ایجاد شهرک‌های صنعتی به دنبال تخصصی کردن آن هستیم، اضافه کرد: در این زمینه اخیرا دولت چهار شهرک تخصصی به تصویب رسانده و در استان‌های مختلف...
 • تخصیص نا مناسب اعتبارات سرعت پروژه های راهداری یزد را کند کرد
 • مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد گفت: بیشتر اعتبارات استانی که به راهداری تعلق می‌گیرد از ردیف ماده ۱۸۰ ملی است که متاسفانه تاکنون تخصیص مناسبی نداشته و همین امر سبب کند شدن اجرای پروژه‌های راهداری شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محسن صادقیان بعد از ظهر امروز در دیدار با محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق، بهاباد، مهریز، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایمنی جاده‌ها رویکرد اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد است، اظهار داشت: در این زمینه بیش از هشت ماه بررسی دقیق صورت گرفت و امروز ما بانک‌های اطلاعاتی خوبی را تشکیل داده‌ایم که باید به تحلیل آن بپردازیم.وی خاطرنشان کرد: در بحث حمل و نقل مشکلاتی از گذشته‌ها وجود دارد که نمی‌توان انتظار داشت این مشکلات در کوتاه مدت برطرف شود، ولی اگر با گذشت زمان بتوانیم نسبت به رفع آن اقدام نماییم بسیار ارزشمند است.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد گفت: یکی دیگر از مشکلات راه‌های استان خسارتی است که تردد کامیون‌های حمل مواد معدنی به جاده‌ها وارد می‌کنند.صادقیان با تاکید بر اینکه بسیاری از جاده‌های استان با وجودی که برای عبور کامیون احداث نشده مورد تردد زیاد کامیون‌ها است، خاطرنشان کرد: عمده جاده‌ها با یک لایه آسفالت و عمر چندین ساله هنوز مورد استفاده هستند که اصلا برای عبور کامیون ساخته نشده و مناسب نیست.این مقام مسئول تصریح کرد: به هر صورت کامیون‌ها، در حال تردد در این جاده‌ها هستند و خسارت ناشی از آن به جاده وارد می‌شود به همین دلیل باید به دنبال رفع این خسارت‌ها از محل اعتبارات معادن باشیم.صادقیان در خصوص تصادفات جاده‌ای استان گفت: امسال حوادث در جاده‌های روستایی استان افزایش زیادی یافته و باید در این زمینه توجه بیشتری داشته باشیم.این مقام مسئول افزود: در صورتی که مسیرهای...
 • ۱۰۰ میلیارد برای پرداخت مطالبات گندمکاران تخصیص یافت
 • مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، با بیان اینکه ۷۰درصد بهای گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده، از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات گندمکاران از سوی سازمان برنامه و بودجه خبرداد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف با اشاره به اینکه تاکنون ۸ میلیون و ۸۶۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی خریداری شده است، افزود: بهای گندم خریداری شده تا امروز ۱۱۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۸۰ هزار و ۵۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است. وی گفت: از مجموع بهای گندم خریداری شده حدود ۳۰ درصد باقی مانده است که تا پایان مهر پرداخت می‌شود. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: روز گذشته نیز ۱۰۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت طلب گندمکاران دریافت شد. سیف درباره پرداخت طلب گندمکاران استان کردستان گفت: ۵۲۰ هزار و ۱۱۳ تن گندم از گندمکاران این استان به ارزش ۶۸۰۰ میلیارد ریال خریداری شده و تاکنون ۳۴۱۰ میلیارد ریال معادل ۵۰ درصد پرداخت شده است. وی میزان خرید گندم از استان گلستان را یک میلیون و ۱۰۵ هزار و ۵۲۲ تن اعلام کرد و افزود: مجموع بهای گندم خریداری شده از گندم کاران این استان ۱۴ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال است که تاکنون ۱۱ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال معادل ۸۰ درصد پرداخت شده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد: ۵۰ درصد طلب گندمکاران مناطق سردسیری نیز تاکنون پرداخت شده است که تا پایان فصل برداشت درمهرماه به طور کامل تسویه می‌شود.
 • تخصیص سوخت برای ناوگان درون شهری زنجان بر اساس طرح پیمایش
 • محمود آقامحمدیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از بهمن سال گذشته تا شهریور امسال مبنای تخصیص سوخت وسایط نقلیه درون شهری با توجه به ثبت نام در سامانه WWW.UTCMS.IR است.به گفته وی، از ابتدای مهر جاری مبنای تخصیص سوخت علاوه بر ثبت نام در سایت بیان شده بر اساس اخذ پروانه اشتغال نیز خواهد بود.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان گفت: وسایط نقلیه ای که در سامانه WWW.UTCMS.IR ثبت نام و پروانه اشتغال نیز اخذ کرده باشند، سهمیه کامل دریافت می کنند.آقامحمدیان، به دریافت پروانه اشتغال اشاره کرد و گفت: صاحبان وسایط نقلیه نفتگاز سوز درون شهری باید همزمان با اخذ مجوز پیمایش نسبت به اخذ پروانه اشتغال نیز اقدام کنند.وی اظهارکرد: اتوبوس، مینی بوس، نیسان و وانت شامل وسایط نقلیه نفتگاز سوز هستند.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان گفت: در تلاش هستیم جایگاه اختصاصی برای سوخت گیری اتوبوس های خط واحد درون شهری در زنجان تخصیص و احداث شود. به گزارش ایرنا، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان دارای 53 جایگاه عرضه فرآورده نفتی مایع و 40 جایگاه عرضه سی ان جی است.هموطنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا داشتن انتقاد، پیشنهاد و ارائه راهکار، مورد را با سامانه 09627 و یا از طریق شماره 3000249627 طی 24 ساعت از شبانه روز اطلاع رسانی کنند. 7325/6085خبرنگار: حدیث ابوالحسنی ** انتشار دهنده: رویا رفیعی
 • تخصیص ۱۲۰۰ میلیارد ریال مشوق صادراتی برای صادرکنندگان کشور
 • رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از اختصاص 1200 میلیارد ریال مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان کشور خبر داد. تبریز- حسین نجاتی در مورد بسته حمایتی توسعه صادرات گفت: صادرکنندگان می‌توانند جهت جذب حداکثری تسهیلات و مشوق‌های صادراتی آمادگی لازم را داشته باشند، زیرا سهمیه‌ای برای استانها در نظر گرفته نشده و هر صادرکننده‌ای که بتواند یک میلیون دلار صادرات تا پایان سال جاری داشته باشد می‌تواند از این جوایز بهره‌مند شود.وی افزود: در بسته مذکور، تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی با نرخ 11 درصد پیش‌بینی شده و بانک‌های توسعه صادرات و کشاورزی و توسعه تعاون طرف قرارداد و عاملیت با صندوق توسعه ملی را دارند و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی است. وی خاطرنشان ساخت: در بخش دوم بسته، حضور در نمایشگاه‌ها، ثبت برند و هزینه‌های حمل و نقل به عنوان مشوق صادراتی در نظر گرفته شده است. همچنین امسال 1000 میلیارد ریال یارانه سود برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده و بانک توسعه صادرات اعلام آمادگی نموده و صادرکنندگان از هر بانکی تسهیلات دریافت کنند می‌توانند اسناد و مدارک را به بانک توسعه صادرات ارائه دهند و 5 تا 6 درصد یارانه برای کاهش سود دریافت کنند و این یارانه تسهیلات نرخ سود وام‌ها را کاهش می‌دهد.
 • مهلت پرداخت نقدی مابه التفاوت تخصیص یافته به مشمولان سهام عدالت تمدید شد
 • به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه سهام عدالت را طرحی پراهمیت ارزیابی کرد و گفت: بر اساس طرح سهام عدالت، تعدادی از بهترین و سودآورترین شرکت ها و کارخانه های کشور به این طرح اختصاص داده شده اند و عملاً مشمولین سهام عدالت به نسبت مبلغ واریزی و به نسبت سهامی که دارند از سود این طرح برخوردار خواهند شد. معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی موانع و مسائل پیش روی ساماندهی طرح سهام عدالت، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست طی جلساتی با دستگاه های مرتبط، حداکثر ظرف یک ماه آینده نظرات و دیدگاه های دستگاه های ذیربط را دریافت و راهکارهایی برای حل این موانع تدوین و به جلسه آینده شورای عالی ارائه کنند. جهانگیری با اشاره به پایان یافتن زمان واریز مبالغ مابه التفاوت ارزش سهام اختصاص یافته به مشمولین سهام عدالت و اینکه بخش اندکی از مشمولین سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه التفاوت شده اند، گفت: لازم است مهلت تعیین شده تمدید و به مردم اطلاع رسانی شود تا سایر مشمولین سهام عدالت بتوانند در صورت تمایل الباقی مبلغ سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند. معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به این تعهد خود عمل خواهد کرد. جهانگیری همچنین گزارش رئیس سازمان خصوصی سازی از عملکرد واگذاری ها از سال ۱۳۸۰ تا کنون را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در واگذاری های انجام شده، اگر بنگاه های واگذار شده، بر اساس شاخص هایی نظیر اشتغالزایی، سرمایه گذاری و بهره وری عملکرد موفقی داشته باشند، بدین معناست که خصوصی سازی موفق بوده اما اگر شاخص ها بیانگر عملکرد نامناسب باشد لازم است آسیب شناسی صورت گرفته و روند کار اصلاح شود اما در هر صورت هیچ تردیدی در اصل واگذاری ها وجود ندارد. در این...
 • گوگرد در بنزین تابستان ۹۶ استاندارد بود
 • در حالی که چند روز قبل در برخی اخبار اعلام شد که براساس نتایج گزارش پروژه پایش کیفیت سوخت شهر تهران در تابستان سال ۱۳۹۶ میزان گوگرد موجود در بنزین عرضه شده در برخی جایگاه‌ها بالاتر از حد استاندارد است، اما سازمان ملی استاندارد ایران این موضوع را تایید نکرد.سازمان ملی استاندارد ایران به ایسنا اعلام کرد که گوگرد موجود در بنزین عرضه شده طی تابستان سال ۱۳۹۶ فراتر از حد استاندارد نیست و کیفیت بنزین نسبت به سال گذشته و مراتب قبلی‌ که نمونه گیری صورت گرفته است، بهبود یافته است و به لحاظ عرضه مشکلی ندارد.اخیرا در برخی اخبار منتشره اعلام شده بود که براساس نتایج گزارش پروژه پایش کیفیت سوخت شهر تهران در تابستان سال ۱۳۹۶ در سوخت بنزین عرضه شده در جایگاه‌ها محتوای گوگرد بالاتر از حد استاندارد است.علاوه بر گوگرد، در مورد بنزن موجود در بنزین نیز عنوان شده بود که میزان آن فراتر از حد استاندارد بوده و این در حالی است که هنوز موضع گیری رسمی در این خصوص صورت نگرفته است.
 • ۱۷۸ شهر ایران کتابخانه ندارند
 • مدیرکل امور مجلس و استان‌ها در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: از یک هزارو 251 شهر ایران، 178 شهر هنوز کتابخانه ندارند. به گزارش ایرنا مرتضی محمدزاده در نشست مشترک سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در شهرستان ملایر استان همدان افزود: اکنون سه هزارو 346 باب کتابخانه در کشور وجود دارد که از این تعداد 2 هزار و 392 باب به صورت نهادی، 931 باب مشارکتی و 23 باب کتابخانه مستقل است.وی اظهار کرد: 2 هزارو 450 روستای بالای یک هزار و 500 نفر جمعیت در کشور وجود دارد که باید کتابخانه در آنها ایجاد شود که از این تعداد تاکنون در 722 روستا کتابخانه دایر شده است.محمدزاده با بیان اینکه بیش از 2 هزار روستای بالای یک هزارو 500 نفر جمعیت کشور فاقذ کتابخانه هستند، افزود: حدود 18 میلیون نفر از جمعیت کشور به کتابخانه دسترسی ندارند.وی با بیان اینکه تناسب پراکندگی کتابخانه از گذشته رعایت نشده اظهار کرد: اکنون نقشه اطلسی را در دست داریم که با اجرای آن تناسب مکانی کتابخانه‌ها در شهرها و روستاها رعایت شود.مدیرکل امور مجلس و استان‌ها در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نبود بودجه عمرانی در نهاد کتابخانه‌ها را مشکلی بزرگ برشمرد و گفت: این نهاد در حال حاضر بیش از 300 طرح عمرانی در دست دارد و این در حالی است که حتی یک ریال بودجه عمرانی در این زمینه اختصاص داده نشده است.محمدزاده خواستار نگاه ویژه دولت به حوزه عمرانی کتابخانه‌ها شد و بیان کرد: سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد 2 هزارو 200میلیارد ریال اعتبار برای خرید کتاب داشت، در حالیکه کل اعتبار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور یک هزارو 400 میلیارد ریال بود.وی ادامه داد: این در حالیست که با در نظر گرفتن خرید کتاب، مجله، حفظ و نگهداری سه هزارو 346 باب کتابخانه و پرداختن به مسایل حقوقی و دستمزد هفت هزارو...
 • میزان گوگرد در بنزین تابستان ۹۶ استاندارد بود
 • سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: گوگرد موجود در بنزین عرضه شده در تابستان امسال فراتر از استاندارد نبوده و بنزین عرضه شده مشکلی نداشته است. به گزارش شانا به نقل از ایسنا، چند روز پیش در برخی رسانه‌ها اعلام شد که براساس نتایج گزارش پروژه پایش کیفیت سوخت شهر تهران در تابستان سال ۱۳۹۶، میزان گوگرد موجود در بنزین عرضه شده در برخی جایگاه‌ها بالاتر از حد استاندارد بوده است؛ این در حالی است که سازمان ملی استاندارد ایران این موضوع را تایید نکرد. سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرده است که گوگرد موجود در بنزین عرضه شده طی تابستان سال ۱۳۹۶ فراتر از حد استاندارد نبوده و کیفیت بنزین نسبت به پارسال و مراتب پیشین که نمونه گیری شده بود، بهبود یافته و عرضه آن مشکلی نداشته است. بر اساس این گزارش در برخی اخبار منتشر شده اعلام شده بود که براساس نتایج گزارش پروژه پایش کیفیت سوخت شهر تهران در تابستان سال ۱۳۹۶، در بنزین عرضه شده در جایگاه‌ها محتوای گوگرد غیر استاندارد بوده است. افزون بر گوگرد، در باره بنزن موجود در بنزین نیز عنوان شده بود که میزان آن فراتر از حد استاندارد بوده، که البته هنوز موضع گیری رسمی در این باره صورت نگرفته است. ایسنا
 • کتابخانه و موزه ملی ملک را رایگان ببینید
 • کتابخانه و موزه ملی ملک، روز جهانی جهانگردی، علاقه‌مندان و دوستداران آثار تاریخی را به بازدید رایگان از تالارها و آثار موزه‌ای این موقوفه آستان قدس رضوی فرامی‌خواند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران، در کنار کتابخانه‌ای از نسخه‌های نفیس خطی و چاپ سنگی و سربی و کتاب‌های چاپی، گنجینه‌ای از آثار و اشیای ارزشمند تاریخی را در تالارهای گوناگون خود جای داده است. مجموعه سکه‌های تاریخی، از دوران پیش از هخامنشی (از سده ششم پیش از میلاد) تاکنون را دربرگرفته است. در کنار تالار سکه، تالار کمال‌الملک و خاندان غفاری قرار دارد که در آنجا مجموعه‌ای از تابلوهای نقاشی محمد غفاری مشهورترین نقاش تاریخ معاصر ایران و دیگر اعضای هنرمند خاندان غفاری گردآمده است. تالار کتابت و نگارگری، دیگر بخش موزه ملی ملک است که مجموعه‌ای از آثار برجسته خوش‌نویسی و نگارگری، لاکی، اسناد و نسخه‌های نفیس خطی را دربرمی‌گیرد. مجموعه هنر لاکی، شامل قلمدان‌ها، قاب‌آیینه‌ها و جلدهای لاکی، دیگر بخش موزه است که در کنار تالار کتابت و نگارگری جای گرفته است. یکی از بخش‌های جذاب موزه ملی ملک، مجموعه اهدایی بانو عزت‌ملک ملک، دختر بزرگ حاج حسین آقا ملک واقف این گنجینه است که گنجینه‌ای از تابلوهای نقاشی قاجاری، نسخه‌های خطی، قلمدان، سرقلیان و آثار لاکی را در خود دارد. سالن تک اثر، بخشی دیگر در موزه ملی ملک است که در هر فصل سال، یک اثر از مجموعه آثار نادیده موجود در مخازن آثار موزه، همراه با تابلوها، توضیحات و نماهنگ‌های جذاب، در آن عرضه می‌شود. نمایشگاه دایمی حاج حسین آقا ملک، از بخش‌های متفاوت و جذاب موزه ملی ملک است به در قالب موزه‌ای، به معرفی بیش‌تر واقف می‌پردازد. در این سالن، آثار، دست‌نوشته‌ها، تصویرها و دیگر وسایل شخصی حاج حسین آقا ملک به نمایش درآمده است. دو تالار نوبنیاد «تمبر»...
 • سفر هیات فرهنگی کتابخانه ملی به بلغارستان
 • به گزارش ایسکانیوز از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در راس هیاتی از این سازمان با استقبال روالنتینا اکسنتییوا معاون رییس کتابخانه ملی، ماریا کارشیسکا مدیرکل بین الملل کتابخانه ملی بلغارستان و محمد علی کیانی رایزن فرهنگی و رایزن سفارت جمهوری اسلامی ایران وارد کشور بلغارستان شد. اشرف بروجردی درباره سفر به کشور بلغارستان و دیدار با مسئولان فرهنگی این کشور گفت: از آنجا که مردم بلغارستان خود را هم ریشه و نژاد مردم ایران و به‌ ویژه خطه خراسان می دانند، هدف از این سفر توسعه مناسبات فرهنگی بین دو کشور است. وی در تشریح برنامه های این سفر گفت: در این سفر که به دعوت الکساندروا رئیس کتابخانه ملی بلغارستان انجام شده، دیدار و گفت و گوهایی با مشاور فرهنگی رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و معاون کمیسیون فرهنگی مجلس کشور بلغارستان انجام می شود. مشاور ئیس جمهور در ادامه به اهداف این سفر اشاره کرد و افزود: تلاش داریم در این سفر با ملاقات‌ها و بازدیدها و امضای تفاهم نامه در حوزه تبادل منابع دیجیتال کتب، منابع خطی و اسناد دو کشور، ارتباطات کتابخانه ای، اسنادی و در نتیجه فهم و تبادلات فرهنگی یکدیگر را افزایش دهیم. براساس این گزارش، اشرف بروجردی در این سفر با رئیس دانشگاه صوفیه، رئیس فرهنگستان علوم بلغارستان و رئیس دانشگاه کتابداری و فن آوری اطلاعات بلغارستان دیدار می کند. 502 کتابخانه ملی کتابخانه ملی بلغارستان اشرف بروجردی ماریا کارشیسکا
 • رئیس کتابخانه ملی ایران به بلغارستان سفر کرد
 • اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی به دعوت همتای بلغارستانی خود و با هدف توسعه مناسبات فرهنگی بین دو کشور، وارد بلغارستان شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در راس هیاتی از این سازمان با استقبال روالنتینا اکسنتییوا معاون رییس کتابخانه ملی، ماریا کارشیسکا مدیرکل بین الملل کتابخانه ملی بلغارستان و محمد علی کیانی رایزن فرهنگی و رایزن سفارت جمهوری اسلامی ایران وارد کشور بلغارستان شد. بروجردی درباره سفر به کشور بلغارستان و دیدار با مسئولان فرهنگی این کشور گفت: از آنجا که مردم بلغارستان خود را هم ریشه و نژاد مردم ایران و به‌ویژه خطه خراسان می‌دانند، هدف از این سفر توسعه مناسبات فرهنگی بین دو کشور است. وی در تشریح برنامه‌های این سفر گفت: در این سفر که به دعوت خانم الکساندروا رئیس کتابخانه ملی بلغارستان انجام شده، دیدار و گفتگوهایی با مشاور فرهنگی رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و معاون کمیسیون فرهنگی مجلس کشور بلغارستان انجام می‌شود. مشاور ئیس جمهور در ادامه به اهداف این سفر اشاره کرد و افزود: تلاش داریم در این سفر با ملاقات‌ها و بازدیدها و امضای تفاهم نامه در حوزه تبادل منابع دیجیتال کتب، منابع خطی و اسناد دو کشور، ارتباطات کتابخانه ای، اسنادی و در نتیجه فهم و تبادلات فرهنگی یکدیگر را افزایش دهیم. بر اساس این گزارش، بروجردی در این سفر با رئیس دانشگاه صوفیه، رئیس فرهنگستان علوم بلغارستان و رئیس دانشگاه کتابداری و فن آوری اطلاعات بلغارستان دیدار می‌کند.
 • ۱۸ آزمایشگاه همکار با استاندارد تعامل نزدیک دارند
 • مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل گفت: در حال حاضر و براساس اصل 44 قانون اساسی 18 آزمایشگاه همکار با اشتغال بیش از 100 نفر با استاندارد همکاری نزدیک دارند. به گزارش ایسنا، هاشم علایی در دیدار با رئیس و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل اظهار کرد: ما آمادگی داریم تا نسبت به ایجاد آزمایشگاه همکار استاندارد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با ظرفیت موجود و توانمندی بالا اقدام کنیم که در این زمینه راه اندازی این آزمایشگاه همکار به افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و بهبود زمان انجام آزمون و روند تولید محصولات واحدهای تولیدی استان اردبیل کمک خواهد کرد. وی اهمیت امضای تفاهمنامه بین اداره کل استاندارد و دانشگاه آزاد اسلامی را یادآور شد و بیان کرد: استفاده بهینه از توانایی های علمی، فنی و پژوهشی طرفین در مشارکت تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و همکاری در زمینه برگزاری سمینارهای  آموزشی، تجمیع منابع دانشی و تکنولوژی و نیز استفاده از تجهیزات و امکانات موجود در دانشگاه‌ از نکات مثبت تفاهم نامه است. مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل خاطرنشان کرد: ظرفیت موجود در شبکه آزمایشگاهی این دانشگاه از توان بالایی برخوردار است و این توان را دارد که  آزمایشگاه همکار استاندارد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ایجاد شود. علایی در رابطه با اهمیت ایجاد آزمایشگاه در اظهار داشت: راه اندازی این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه همکار از نظر افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها و زمان انجام آزمون، روند  تولید محصولات واحد های تولیدی استان کار را راحت تر خواهد کرد. وی همچنین در خصوص اهمیت تفاهم نامه بین اداره کل استاندارد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت: در آینده می توان از توانمندی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در آموزش مدیران کنترل کیفیت نیز بهره مند شد و دانشگاه در...
 • سفر رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی به بلغارستان
 • رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی به بلغارستان سفر کرد. به گزارش ایسنا بر اساس خبر رسیده، اشرف بروجردی در راس هیاتی از این سازمان با استقبال روالنتینا اکسنتییوا معاون رییس کتابخانه ملی، ماریا کارشیسکا مدیرکل بین‌الملل کتابخانه ملی بلغارستان و محمدعلی کیانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وارد کشور بلغارستان شد. بروجردی درباره سفر به کشور بلغارستان و دیدار با مسئولان فرهنگی این کشور گفت: از آنجا که مردم بلغارستان خود را هم‌ریشه و نژاد مردم ایران و به‌ویژه خطه خراسان می‌دانند، هدف از این سفر توسعه مناسبات فرهنگی بین دو کشور است. او در تشریح برنامه‌های این سفر اظهار کرد: در این سفر که به دعوت خانم الکساندروا رئیس کتابخانه ملی بلغارستان انجام شده، دیدار و گفت‌وگوهایی با مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور، وزیر فرهنگ و معاون کمیسیون فرهنگی مجلس کشور بلغارستان انجام می‌شود. مشاور رئیس‌جمهور در ادامه به اهداف این سفر اشاره کرد و افزود: تلاش داریم در این سفر با ملاقات‌ها و بازدیدها و امضای تفاهم‌نامه در حوزه تبادل منابع دیجیتال کتاب‌ها، منابع خطی و اسناد دو کشور، ارتباطات کتابخانه‌ای، اسنادی و در نتیجه فهم و تبادلات فرهنگی یکدیگر را افزایش دهیم. بروجردی در این سفر با رئیس دانشگاه صوفیه، رئیس فرهنگستان علوم بلغارستان و رئیس دانشگاه کتابداری و فن‌آوری اطلاعات بلغارستان دیدار می‌کند. انتهای پیام
 • برگزاری جشنواره عکاسی و کوتاه با موضوع استاندارد در کرمانشاه
 • کرمانشاه- جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان کرمانشاه با حضور دستگاه های اجرایی برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان کرمانشاه، امروز دوشنبه در فرمانداری برگزار شد. کزازی، معاون ارزیابی استاندارد کرمانشاه در این جلسه اظهار داشت: در روز ملی استاندارد، جشنواره عکاسی و فیلم کوتاه با موضوع استاندارد و بدون ضابطه خاصی برگزار می شود. وی افزود: شرکت برای عموم آزاد است و در پایان به نفرات برگزیده جوائزی اهدا می شود. کزازی گفت: همچنین در روز ملی استاندارد از دو شرکت که در جذب کارورزان مشارکت بیشتری داشته باشد تجلیل خواهد شد. وی داشتن پروانه استاندارد و مشمولیت مقررات استاندارد اجباری را از جمله مهمترین مولفه های این شرکتها دانست. حامد رشید پور رئیس دبیرخانه کارگروه اشتغال اداره کار کرمانشاه نیز اظهار داشت: امسال در راستای ایجاد اشتغال فراگیر بحث کارورزی یکی از برنامه های اصلی دولت است که مصوب و ابلاغ شده است. وی با اشاره به اینکه در این طرح فارغ التحصیلان دانشگاهی محور اشتغال قرار می گیرند، افزود: جهت استفاده از تسهیلات یارانه ای، دستورالعمل اجرایی طرح های اقتصادی و بسته های اولویت دار استان به تصویب رسیده است. رشیدپور با اشاره به اینکه ۳۶ رشته شغلی اولویت دار در سامانه کارورزی تعریف شده گفت: سهم کل کشور برای اشتغالزایی در این راستا ۲۰ هزار میلیارد تومان است که هفته آینده سهم استان کرمانشاه نیز تعیین خواهد شد. وی از ثبتنام ۱۶ هزار و ۷۲۳ نفر در سامانه خبر داد و افزود: از این تعداد شش هزار نفر واجد شرایط هستند البته سهم اشتغالزایی استان هفت هزار و ۴۲۵ نفر است. رشیدپور تعداد واحدهای پذیرنده را ۶۴۰ واحد اعلام و با اشاره به اینکه ۱۳۲ مورد از این واحدها در شهرستان کرمانشاه قرار دارد گفت: تاکنون ۱۸ فقره عقد قرارداد انجام شده که ۱۴ مورد...
 • تجهیزات آتش نشانی اصفهان استاندارد معقول و مناسبی دارد
 • مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: تجهیزات آتش نشانی دارای استاندارد معقول و مناسب است؛ هرچند استاندارد همیشه بیانگر کف است و در مقایسه با شهرهای دیگر اگر برترین نیستیم برتر هستیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بهزاد بزرگزاد ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و به مناسبت هفتم مهرماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی اظهار داشت: در آموزش و پرورش، آموزش‌ها در حال انجام است و تمام کلاس‌ها تا اردیبهشت سال آینده به سیستم‌های اطفای حریق مجهز خواهند شد.وی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی تنها سازمانی است که 81 درصد از مردم رضایتمندی خود را نسبت به عملکرد آن اعلام کردند، افزود: در سال 94 این رقم 72 درصد بود و هم اکنون 81 درصد شده است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی اصفهان بیان کرد: تعداد کل عملیات امداد و نجات و اطفای حریق در سال 95 ، 9 هزار و 38 عملیات شامل 4 هزار و 32 حریق و 5 هزار و 6 مورد حادثه بوده است.وی با اشاره به اینکه شهر ما آبستن حوادث است، بیان کرد: اصفهان چهارراه تزانزیت و شهری توریستی با جمعیت بالا و در مرکز قرار دارد و به همین دلیل در تصادفات نیز رتبه اول را دارد.بزرگزاد با بیان اینکه آمار فوتی‌ها در سال گذشته نسبت به مدت مشابه 25 درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: آمار کل نجات یافتگان سال 95 نسبت به مدت مشابه 19 درصد افزایش داشته است.وی گفت: متوسط زمان رسیدن به محل حادثه در سال 95 به محدوده 4 دقیقه و متوسط زمان رسیدن به خارج از محدوده 10 دقیقه بوده است.مدیر عامل سازمان آتش نشانی اصفهان اظهار داشت: تعداد کل پرسنل در سال 95، 624 نفر بوده و اکنون مجوز استخدام 100 نفر را دریافت کردیم.وی تصریح کرد: سازمان آتش نشانی اصفهان با اعلام رضایت مردم و رای...