پذیرفتنی نیست همه فرزندان یک مقام سیاسی در موقعیت‌های ویژه قرار گرفته باشندنظرات گوناگونی درباره به اصطلاح موفقیت های رانتی و سوء استفاده هایی که افراد و اشخاص از موقعیت های سیاسی خود دارند، مطرح می شود، به طوری که نبود شفافیت را ریشه این مساله می دانند و آن را به اقتصاد و سیاست محدود می کنند.
به گزارش ایرنا، موفقیت های رانتی چند وقتی است که به عنوان یک سوژه مهم در روزنامه ها و شبکه های اجتماعی مورد انتقاد قرار می گیرد، برخی از آن دفاع می کنند و برخی آن را توجیه ناپذیر و آفتی برای ایجاد عدالت در جامعه به حساب می آورند.

دیدگاه هایی نیز مساله سوء استفاده از موقعیت های سیاسی و رانت های سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی را که به دلایلی از جمله انتساب به اشخاص و جریان های سیاسی برای صاحبان آنها فراهم آمده است؛ نه از خود اشخاص بلکه به بسترهای ساختاری کشور برای ایجاد و تداوم چنین پدیده ای نسبت می دهند. با توجه به اهمیت موضوع پژوهشگر ایرنا در گفت و گو با «عباس عبدی» فعال سیاسی اصلاح طلب به این مساله پرداخته است. عبدی عدم شفافیت و ضعف نهادهای نظارتی را از علل بروز فساد و رانت دانست و گفت: ضعف نهادهای نظارتی است اعم از نهادهای رسمی مثل دادگاه، بازرسی ها و چه نهادهای نظارتی غیر رسمی که مطبوعات، احزاب و سمن ها هستند؛ می توانند بهترین وجه نظارت را داشته باشند و مانع فساد و رانت شوند. مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است؛
** سال ها است که در جامعه ایران مظاهر گوناگونی از فساد را شاهد هستیم که بسیاری از عاملان آن به صرف وابستگی یا نسبتی که با اشخاص و چهره های مطرح جریان های سیاسی دارند، از امتیازات، منافع و رانت هایی بهره مند می شوند؛ به نظر شما چرا شاهد چنین مساله ای هستیم؟
**عبدی: فساد در ایران فقط محدود به وابسته های سیاسی نیست بلکه مردم عادی و کارکنان دولت نیز با این مساله درگیر هستند. میان فساد و رانت تفاوت است فساد یک امر غیرقانونی است که جرم محسوب می شود، مجازات دارد، اما رانت مساله ای است که به ظاهر غیرقانونی نیست اما ظالمانه است. در مورد دانشگاه ها نیز این را می بینیم که فرزندان هیات های علمی از رانت و امتیازات ویژه ای استفاده می کنند این امکان وجود دارد که رانت در بلندمدت توجیه گر فساد باشد.
عدم شفافیت و رانت از علل بروز فساد هستند دیگر علتی که می توان به آن اشاره کرد، ضعف نهادهای نظارتی است اعم از نهادهای رسمی مثل دادگاه، بازرسی ها و چه نهادهای نظارتی غیر رسمی که مطبوعات، احزاب و سمن ها هستند؛ می توانند بهترین وجه نظارت را داشته باشند و جلوی فساد و رانت را بگیرند. مقررات فساد زا، یکی از عوامل فساد است. وقتی قوانین به گونه ای تنظیم می شوند که به راحتی می توان از آنها سوء استفاده کرد و مرتکب قانون گریزی شد، مظاهر فساد را شاهد خواهیم بود.
** به نظر شما چه عواملی باعث می شود که یک جریان سیاسی که مدعی شایسته سالاری، جامعه مدنی، دین و مذهب، برابری فرصت های و . . . است، خود به مظاهر فساد آلوده شود؟
**عبدی: نباید به ادعای جریان های سیاسی همچون شایسته سالاری و . . . توجه کنیم. جریان سیاسی که مدعی شایسته سالاری است باید در سیاست خود، از استقلال دستگاه قضایی دفاع کند در راستای تقویت نهادهای مدنی حرکت کرده و فقط به شعار اکتفا نکند، بلکه باید مقدماتی که به تحقق شعارها منجر می شود، فراهم نماید. هر حزب و گروه و شخصیت سیاسی که خود را طرفدار آزادی، عدالت یا شایسته سالاری می داند، باید با مقدمات آن موافقت کند. موافقت با مقدمات به این معنا است که با ایجاد موازنه قوا بین دولت و ملت و گروه های مختلف، تقویت نهادهای مدنی، آزادی رسانه ها و مطبوعات و . . . در نهایت به شایسته سالاری و عدم فساد منجر شود. نگاه سلبی به این مقدمات از سوی اشخاص، احزاب و جریان های سیاسی، هم فرد و هم جامعه را به سمت فساد حرکت می دهد.
** در خصوص دسترسی به منابع، فرصت ها و امتیازات اقتصادی، سیاسی و . . . برای وابستگان جریان های سیاسی، این نظر وجود دارد که آنها به شخصه یا به لحاظ استعداهای خاص خود لیاقت و شایستگی این امتیازات را داشته اند، این سوال پیش می آید که چرا این زمینه ها و بسترها برای دیگر افزاد جامعه ممکن نیست؟
**عبدی: جامعه ای که در آن عدم اعتماد وجود دارد به هر چیزی با سوء ظن نگاه می کند. شاید واقعا فرزند یک شخصیت سیاسی توانایی ها و صلاحیت های لازم را داشته باشد که در موقعیتی قرار گیرد، اما چون در جامعه ای اعتمادی را شاهد هستیم و مصادیقی وجود داشته است که افراد بدون داشتن شایستگی و به صرف وابستگی به یک شخص یا جریان به موقعیت خوب و مناسبی دست یافته اند در نتیجه مواردی هم که شایستگی دارند، مورد تردید قرار می گیرند. پذیرفتنی نیست که یک مقام سیاسی یا دولتی چند فرزند داشته باشد و همه آنها در موقعیت های ویژه قرار گرفته باشند وجود چنین مواردی گویای این است که از موقعیت و منصب سیاسی سوءاستفاده شده است .
** آیا می توان گفت که نبود تحزب و احزاب واقعی در کشور به عنوان زمینه ساز شکل گیری فساد در جریان های سیاسی است؟
**عبدی: نبود احزاب یک وجه قضیه در مساله سوء استفاده از مقام و جایگاه های سیاسی است. خلاء ساختارهایی که موازنه قوا را ایجاد کند، یکی دیگر از مسائل است. از طرفی مردم باید از طریق نهادهای مدنی متشکل شده باشند، دستگاه قضایی و بازرسی مستقل عمل کند، در غیاب اینها؛ اگر فقط احزاب مسوول باشند چه بسا آنها نیز از واقعیت خود فاصله گیرند و با سازش با یکدیگر به چپاول سرمایه های مردم اقدام کنند. احزاب در کنار سایر نهادها است که می توانند نقش سایسته خود را ایفا کنند.
** به رغم مفاسد مختلفی که سال هاست از سوی جریان های سیاسی در کشور شاهد هستیم، از دیدگاه برخی کارشناسان برخورد محدودی با آنها صورت گرفته است، تحلیل شما در این زمینه چیست ؟
**عبدی: مبارزه با فساد به موارد قانونی محدود نمی شود. زیرا سیستمی که برای مبارزه با فساد اراده نماید، به یک شیوه بسنده نمی کند. باید تغییر مقررات و نظارت های مدنی صورت گیرد، مثلا درخصوص امتیازات و واگذاری های غیر قانونی، افشاگری رسانه ها و مطبوعات بسیار موثرتر و کارسازتر است. در دادگاه ها شفافیت رعایت نمی شود. اگر امکان دسترسی به اطلاعات به ویژه برای رسانه ها فراهم باشد از وقوع بسیاری از مفاسد در جامعه جلوگیری می شود. اگر فقط به دستگاه قضایی بسنده کنیم نتیجه نمی گیریم.
** با توجه به آنچه گفته شد، برای مباررزه با مسائلی که تحت عنوان فساد، سوء استفاده های سیاسی، رانت و . . . درون جریان های سیاسی شکل گرفته، چه باید کرد؟
**عبدی: مسائل موجود در جریان های سیاسی با مسائلی که از آنها به فساد، رانت و . . . در دستگاه ها و سازمان های دولتی صورت می گیرد، هیچ تفاوتی ندارد، زیرا فساد یک بیماری است که جامعه به آن دچار شده است و برای مبارزه با آن نیز باید به صورت ساختاری عمل کرد. بنابراین تمام شیوه هایی که برای مباره با فساد، رانت و . . . درون نظام و دولت و به صورت قانونی وجود دارد اگر به صورت کامل اجرا شود، زمینه را برای برطرف کردن این مساله در سطح جامعه و در فضای سیاسی احزاب و جریان های سیاسی کشور نیز فراهم می آورد.
** بسیاری ریشه فساد را نه از اشخاص که ناشی از ساختارها بیان می کنند، به نظر شما از نظر ساختاری چه اتفاقاتی باید رخ دهد که مساله مزبور در جامعه برطرف شود؟
**عبدی: برای رفع این مشکل باید از طریق رسانه ها، احزاب، گروه ها و حتی گروه هایی مسوول مبارزه با مظاهر رانت و فساد در جامعه هستند، باید اقدام کرد زمانی که این بسترها مهیا نشود، امکان ندارد که مبارزه با فساد به سرانجام برسد. از طرفی نظارت های رسمی همانطور که اشاره شد باید مستقل و قدرتمند باشند.
شفافیت و دسترسی به اطلاعات، رکن اصلی مبارزه با فساد است. فساد بیش از هر چیز در نظام هایی شکل می گیرد که از دسترسی ازاد به اطلاعات جلوگیری می شود. قوانین و مقررات فساد زا باید از میان رود و به جای آن قوانین و مقررات مناسب و با ضمانت اجرایی بالا باید برای مبارزه با فساد تدوین شود. باید زمینه های رانت با به حداقل رساندن ارائه مجوزها و از میان برداشتن امضاهای طلایی برچیده شود تا زمینه های سلامت فعالیت های سیاسی و دوری از مظاهر فساد در ساختار کشور اعم از رسمی - غیر رسمی و سیاسی -اقتصادی و . . . برچیده شود.

کلیدواژه: جریان های سیاسی | نهادهای نظارتی | مبارزه با فساد | شایسته سالاری | سوء استفاده | فساد و رانت | رسانه ها

منبع: عصر ایران

منبع این خبر، وبسایت www.asriran.com است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۳۰۸۲۹ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

احمدی‌نژاد خطاب به ترامپ: بی‌ادب، بی‎فرهنگ!

خلبان ایرانی که صدام دستور داد پیکرش را دو نیم کنند را بشناسید

مزاحمت‌هایی که نصیب آیت الله هاشمی می شد الان نصیب ما شده/پنج نفر از اعضای خانواده ما مممنوع الخروج هستند/فکر می کنند اسناد سری داریم که می خواهیم منتشر کنیم/حجاب را به صورت سنتی و بدون هیچ تحقیقی انتخاب کردم/ازدواج موقت همان دوست دختر پسری است

در همین زمینه

 • انتقادات صریح عباس عبدی از عارف
 • ائتلاف اصلاح‌طلبان با اعتدالگرایان و اصولگرایان میانه‌رو یا پایان دادن به آن پس از حرف‌های اخیر محمدرضا عارف، رییس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، داستان پر حرف و حدیثی شده. سرویس سیاسی فردا: ائتلاف اصلاح‌طلبان با اعتدالگرايان و اصولگرايان ميانه‌رو يا پايان دادن به آن پس از حرف‌هاي اخير محمدرضا عارف، رييس شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، داستان پر حرف و حديثي شده. چه آنكه بلافاصله پس از اعلام اين نظر اصلاح‌طلباني اعلام كردند كه حر‌ف‌هاي عارف، اظهارنظر شخصي وي بوده و اصلاح‌طلبان تصميم براي پايان ائتلاف ندارند. عباس عبدی تحليلگر و فعال سياسي اصلاح‌طلب نیز در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که اصلاحات چاره ای جز ائتلاف ندارد. بخشی از این گفتگو را در ادامه می خوانید: عباس عبدی گفته: طرح اين موضوع در شرايط كنوني از سوي آقاي عارف محل ايراد بود. موضوع محوري عرصه سياسي ايران نيز الان اين مساله نيست. كسي هم نمي‌تواند به تنهايي از طرف اصلاح‌طلبان چنين موضعي را بگيرد. فكر نمي‌كنم الان بتوانيم در مورد اين قضيه بطور دقيق صحبت كنيم. اين مساله نيازمند گذشت يك سال وقت است كه بهتر بتوان در اين مورد به تصميم‌گيري رسيد.وی افزوده: اصلاحات در شرایط کنونی چاره‌ا ی جز ائتلاف ندارد. اگر نخواهد چنين نكند ممکن است نيروهاي خودش هم به چند بخش تقسيم شوند.بنابراین نیروهای معتدل کماکان جز این جبهه حساب می شوند.
 • عباس عبدی:تهدید جناح ثالث پابرجاست
 • اصلاح طلبان چاره اي جز ائتلاف ندارند | اصلاح طلبان مسيري را كه آمده اند ادامه خواهند داد ائتلاف اصلاح‌طلبان با اعتدالگرايان و اصولگرايان ميانه‌رو يا پايان دادن به آن پس از حرف‌هاي اخير محمدرضا عارف، رييس شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، داستان پر حرف و حديثي شده. چه آنكه بلافاصله پس از اعلام اين نظر اصلاح‌طلباني اعلام كردند كه حر‌ف‌هاي عارف، اظهارنظر شخصي وي بوده و اصلاح‌طلبان تصميم براي پايان ائتلاف ندارند. عباس عبدي تحليلگر و فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان در برابر جناح ثالث بوده است.» به گفته عبدي ائتلاف بر دو مبنا شكل مي‌گيرد، يكي از آنها ايجاد جهت‌گيري سياسي است و دادن يك پيام به جامعه كه ما در برابر يك جناح ثالث متحد هستيم. به اعتقاد اين تحليلگر اصلاح‌طلب مساله اصلي اين است كه هر دو گروه را خطر مشتركي تهديد مي‌كند كه بايد در كنار همديگر در برابر جناح ثالث متحد شوند و فكر مي‌كنم اين وضعيت كماكان ادامه دارد. منظور عباس عبدي از جناح ثالث، جريان تندروهاي سياسي است. عبدي در ادامه اين مصاحبه مي‌گويد كه «در شرايط كنوني چاره‌اي جز ائتلاف ندارد و اگر نخواهد چنين كند، ممكن است نيروهاي خودش هم به چند بخش تقسيم شوند. بنابراين اگر به عنوان جبهه به آنها نگاه كنيم، نيروهاي معتدل كماكان جزو اين جبهه محسوب مي‌شوند.» عبدي همچنين در بخش ديگري از اين مصاحبه درباره افزوده شدن سيد ابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف به تركيب مجمع تشخيص گفته است: «اضافه شدن آقايان قاليباف و رييسي فكر نمي‌كنم معناي خاصي داشته باشد.» او همچنين پيش‌بيني كرده قدرت و كاركرد مجمع تشخيص مصلحت نظام افول خواهد كرد: «با توجه به اينكه آقاي هاشمي نيست بعيد مي‌دانم كه حتي تركيب جديد بتواند نقش اندكي كه مجمع تشخيص مصلحت در گذشته داشت، امروز ايفا كند. آقاي هاشمي‌شاهرودي نيز...
 • رمزگشایی عباس عبدی از حضور احمدی نژاد در مجمع
 • عباس عبدی در باره ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت گفت: ترکیب جدید تغییر چندانی با ترکیب گذشته ندارد. با توجه به اینکه آقای هاشمی نیست بعید می‌دانم که حتی ترکیب جدید بتواند نقش اندکی که مجمع تشخیص مصلحت در گذشته داشت را امروز ایفا کند. به گزارش روزنامه اعتماد، وی درباره نقش هاشمی شاهرودی اظهار داشت: آقاي‌ هاشمي‌شاهرودي نيز قطعا نمي‌تواند نقش آقاي هاشمي را بازي كند. به لحاظ حوزه نفوذ ايشان نسبت به نيروها فكر مي‌كنم مجمع تشخيص افول را تجربه خواهد كرد. او در باره اضافه شدن رييسي، قاليباف و تمديد حكم محمود احمدي‌نژاد گفت:اضافه شدن آقايان قاليباف و رييسي فكر نمي‌كنم معناي خاصي داشته باشد. طبيعي است كه در دوره جديد تعدادي نيروهاي جديد اضافه وتعدادي فوت كنند يا كنار بروند.اگر قرار بود كه چند نفر اضافه شوند چندان غيرمنتظره نبود. هرچند من نمي‌دانم چطور فردي مي‌تواند همزمان رييس آستان قدس باشد و بعد بتواند به تهران بيايد و در جلسات مجمع شركت كند. در مورد آقاي احمدي‌نژاد به نظر من سياستي كه اتخاذ شده حداكثر كوشش براي حفظ او و خارج نكردنش از دايره حكومت است. همچنان كه براي برنامه تنفيذ دعوت شد. در نهايت اينها صوري است. آقاي احمدي‌نژاد راهش را انتخاب كرده و فكر نمي‌كنم راهش را با اين تصميمات تغيير دهد يا حتي اگر بخواهد بتواند تغيير دهد.
 • عباس عبدی:مجمع تشخیص به دلیل بالا نبودن نفوذ هاشمی شاهرودی قدرتش کم می شود
 • ایران>سیاست داخلی - همشهری آنلاین:عباس عبدی در باره ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت گفت: ترکیب جدید تغییر چندانی با ترکیب گذشته ندارد. با توجه به اینکه آقای هاشمی نیست بعید می‌دانم که حتی ترکیب جدید بتواند نقش اندکی که مجمع تشخیص مصلحت در گذشته داشت را امروز ایفا کند. به گزارش روزنامه اعتماد، عباس عبدي درباره نقش هاشمی شاهرودی اظهار داشت: آقاي‌ هاشمي‌شاهرودي نيز قطعا نمي‌تواند نقش آقاي هاشمي را بازي كند. به لحاظ حوزه نفوذ ايشان نسبت به نيروها فكر مي‌كنم مجمع تشخيص افول را تجربه خواهد كرد. او در باره اضافه شدن رييسي، قاليباف و تمديد حكم محمود احمدي‌نژاد گفت:اضافه شدن آقايان قاليباف و رييسي فكر نمي‌كنم معناي خاصي داشته باشد. طبيعي است كه در دوره جديد تعدادي نيروهاي جديد اضافه وتعدادي فوت كنند يا كنار بروند.اگر قرار بود كه چند نفر اضافه شوند چندان غيرمنتظره نبود. هرچند من نمي‌دانم چطور فردي مي‌تواند همزمان رييس آستان قدس باشد و بعد بتواند به تهران بيايد و در جلسات مجمع شركت كند. در مورد آقاي احمدي‌نژاد به نظر من سياستي كه اتخاذ شده حداكثر كوشش براي حفظ او و خارج نكردنش از دايره حكومت است. همچنان كه براي برنامه تنفيذ دعوت شد. در نهايت اينها صوري است. آقاي احمدي‌نژاد راهش را انتخاب كرده و فكر نمي‌كنم راهش را با اين تصميمات تغيير دهد يا حتي اگر بخواهد بتواند تغيير دهد. در همین زمینه: هاشمی شاهرودی: رئیس جمهور در سازمان ملل جسورانه و قاطع سخن گفت
 • عباس عبدی:مجمع تشخیص بدلیل بالانبودن نفوذهاشمی شاهرودی قدرتش کم می شود/دلیل انتصاب احمدی نژاد
 • عباس عبدی در باره ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت به روزنامه اعتماد گفت:ترکیب جدید تغییر چندانی با ترکیب گذشته ندارد. با توجه به اینکه آقای هاشمی نیست بعید می‌دانم که حتی ترکیب جدید بتواند نقش اندکی که مجمع تشخیص مصلحت در گذشته داشت را امروز ایفا کند. آفتاب‌‌نیوز : وی درباره نقش هاشمی شاهرودی اظهار داشت: آقاي‌ هاشمي‌شاهرودي نيز قطعا نمي‌تواند نقش آقاي هاشمي را بازي كند. به لحاظ حوزه نفوذ ايشان نسبت به نيروها فكر مي‌كنم مجمع تشخيص افول را تجربه خواهد كرد.او در باره اضافه شدن رييسي، قاليباف و تمديد حكم محمود احمدي‌نژاد گفت:اضافه شدن آقايان قاليباف و رييسي فكر نمي‌كنم معناي خاصي داشته باشد. طبيعي است كه در دوره جديد تعدادي نيروهاي جديد اضافه وتعدادي فوت كنند يا كنار بروند.اگر قرار بود كه چند نفر اضافه شوند چندان غيرمنتظره نبود. هرچند من نمي‌دانم چطور فردي مي‌تواند همزمان رييس آستان قدس باشد و بعد بتواند به تهران بيايد و در جلسات مجمع شركت كند. در مورد آقاي احمدي‌نژاد به نظر من سياستي كه اتخاذ شده حداكثر كوشش براي حفظ او و خارج نكردنش از دايره حكومت است. همچنان كه براي برنامه تنفيذ دعوت شد. در نهايت اينها صوري است. آقاي احمدي‌نژاد راهش را انتخاب كرده و فكر نمي‌كنم راهش را با اين تصميمات تغيير دهد يا حتي اگر بخواهد بتواند تغيير دهد.
 • ترامپ آمریکا را در ضعیف ترین موقعیت قرار خواهد داد
 • حسین شیخ الاسلام کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اظهارات ضد ایرانی ترامپ در سازمان ملل و واکنش رئیس‌جمهور کشورمان به اظهارات او بیان داشت: پاسخ حجت‌الاسلام روحانی به سخنان ترامپ بسیار مناسب و به جا بود، چرا که رئیس‌جمهور آمریکا قلدرمآبانه صحبت کرد، وی با بیان اینکه روحانی با توجه به اینکه ملبس به لباس پیامبر هستند و نمی‌تواند مانند ترامپ از لغات نامناسب استفاده کند، افزود: پاسخی که رئیس‌جمهور داد، بسیار محکم و منطقی بود . شیخ الاسلام با اشاره به مواضع اروپایی‌ها در قبال اظهارات ضدبرجامی آمریکا گفت: اروپا از نظر راهبردی علیه آمریکا عمل نمی‌کند چرا که خواستگاه مشترک تمدنی دارند اما در موضوع برجام تضاد منافع با یکدیگر دارند و اگر ایران سیاست صحیحی را در پیش بگیرد، موقعیت به نفع ما خواهد بود. وی در ادامه افزود: اکنون در وضعیتی قرار گرفتیم که تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اعتراف می‌کند که نمایندگان ایران باسواد و تحصیل کرده و بسیار دقیق و قوی هستند. کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه ترامپ آمریکارا در ضعیف‌ترین موقعیت قرار خواهد داد، افزود: ترامپ می‌خواهد برجام را به هم بزند، زیرا در کارزار انتخاباتی شعارهای زیادی علیه این توافق داده و آن را متعلق به دوران خود نمی‌داند. انتهای پیام/ اروپا از نظر راهبردی علیه آمریکا عمل نمی‌کند
 • والدین نسبت به استفاده نادرست فرزندان زا تلفن همراه هوشیار باشند
 • فرمانده سپاه اردستان با اشاره به سرمایه گذاری و برنامه ریزی و اقدامه ای پیچیده دشمن برای انحراف نسل نوجوان و جوان با روشها و ابزار مختلف از والدین درخواست کرد در این زمینه هوشیار باشند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل ازصبح اردستان؛ سرهنگ حسن فخرل در حاشیه مراسم اختتامیه طرح جوانه های صالحین در گفت و گویی اظهار کرد: طرح از دهم تیرماه 96 آغاز شده و شامل کلاسهای آموزشی از جمله احکام، قصص قرآنی، روخوانی و روان خوانی قرآن، مداحی، تنیس روی میز، فوتسال و برنامه های تفریحی ازجمله سینما و استخرب وده است. فرمانده ناحیه سپاه اردستان گفت: برای غنی سازی بخشی از اوقات فراغت کودکان ونوجوانان ساکن در محدوده پایگاه ساکن شهرک های «شهید طباطبائی نژاد،شهیدمدرس، شهیدمطهری و بقیه الله» برگزارشده است. وی افزود: کلیه افرادشرکت کننده در طرح که دفترچه های ثبت امتیاز خود را تحویل داده بودند در مراسم اختتامیه لوح تقدیر و هدایایی به انتخاب خود فرد ازبین جوایزموجوددرلیست اهداشد. سرهنگ فخرل با اشاره به سرمایه گذاری و برنامه ریزی و اقدامهای پیچیده و گسترده دشمن برای انحراف نسل نوجوان و جوان با روشها و ابزارمختلف ازجمله تکنولوژی های روز از والدین درخواست کرد در خصوص استفاده صحیح و اصولی از تکنولوژی به خصوص گوشی های تلفن همراه ضمن توجه به لزوم آموزش، نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند. فرمانده ناحیه سپاه اردستان همچنین از کلیه کودکان، نوجوانان و جوانان ساکن در محدوده پایگاه دعوت کرد در برنامه های مختلف پایگاه از جمله جلسه های صالحین که چهارشنبه ها بعدازنماز جماعت برگزار میشودشرکت کنند. انتهای پیام/
 • مقام های سیاسی مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نمی شوند
 • به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را به تصویب رساندند. در این طرح استفساریه که با ۱۷۰ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر این طرح را به تصویب رسید، تاکید شده که بازنشستگانی که به‌واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها به‌کارگیری می‌شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست. این حکم مشمول رؤسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین رییس جمهور، استانداران، سفرا و معاونین وزرا می‌شود.
 • انعقاد ۲۶ میلیارد دلار قرارداد با بانک های خارجی/اقتصاد در مسیر خوبی قرار گرفته است
 • رویداد۲۴-اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاس اظهار داشت: ما نیاز داریم برای توسعه، کسب اقتدار و قدرت اقتصادی کشور طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی را اجرا کنیم، باید رشد صنعتی دنبال شده و به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کنیم و افق تازه‌ای برای رونق باز کرده و همچنین بتوانیم چالش‌های بیکاری را حل کنیم.وی با اشاره به سخنرانی‌های هفته گذشته در مجمع سازمان ملل تصریح کرد: در این سخنرانی‌ها که یک طرف تمایلات جنگ طلبانه ترامپ و نتانیاهو به نمایش گذاشته شد که می‌خواستند هراس ایجاد کرده تا تجارت اسلحه و سلطه بر دنیا را دنبال کنند و در طرف دیگر کشورهای مستقلی قرار داشتند که به رای ملت پایبند بوده‌اند.وی افزود: سخنان سنجیده رئیس جمهور این پیام را داشت که ایران به دنبال تنش زدایی است و به قوانین بین المللی پایبند بوده و به دنبال جهان عاری از تروریسم است همان گونه که سوابق نیز این موضوع را نشان می‌دهد.جهانگیری با اشاره به اینکه لازمه زندگی در جهان پرمخاطره‌ای که در آن قرار گرفته‌ایم بنا به تاکید رهبری توانمند کردن جامعه و کشور از نظر علمی تکنولوژی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، تاکید کرد: این موضوعات امری نیست که فقط از دولت برآید بلکه همه جامعه باید در آن سهیم باشند.وی ادامه داد: ما نیازمند عزم ملی برای نوسازی نگرش‌ها جهت توانمندسازی شهروندان هستیم. البته در این مسیر نوسازی با چالش‌ها و تهدیداتی نیز روبرو هستیم.وی با اشاره به اینکه سیاست های مورد نیاز برای توانمندسازی کشور مورد اجماع است، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکاری مناسب برای رسیدن به نقطه قابل قبول است و قوای سه گانه بخش خصوصی و دولتی نیز در این زمینه اجماع دارند.معاون اول رئیس جمهور گفت: در مقطعی قرار گرفتیم که اقتصاد در مسیر خوبی قرار دارد و به رغم نقدها و...
 • قرار نیست همیشه گل بزنم
 • به گزارش وانانیوز، پائولینیو خرید مبهم بارسلونا که در گذشته بسیار کم فروغ بوده اما در لباس بارسا خوش درخشیده تصریح کرد: گلزنی من در بازی قبلی بسیار خوشحال کننده بود. وظیفه من در بارسا مشخص است. قرار نیست همیشه گل بزنم. وی ادامه داد: والورده از من راضی است و این برای من کفایت می‌کند. دوست ندارم اسیر خواسته‌های غیرمنطقی رسانه‌ها شوم. هواداران بارسلونا حرفه‌ای هستند و از بازیکنان خود به اندازه توانشان توقع دارند.
 • ترویج شعائر الهی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد
 • به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، جلسه هماهنگی جهت برگزاری هر چه با شکوه تر هیئت عزاداری سید الشهدا (ع) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی این واحد دانشگاهی برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین قاسم قاسمی ، مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت ضمن تسلیت ایام با اشاره به برگزاری هیئت عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) گفت: حرکت دسته عزاداری در ساعت 10 صبح روز سه شنبه ، 4 مهر از محل مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به سوی شهدای گمنام مسکن مهر برگزار خواهد شد. وی با اشاره به اهمیت حادثه عاشورا و پاسداری از این فرهنگ بیان داشت : ترویج شعائر الهی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و موضوع بسیار مهم دیگر که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است ، امر به معروف و نهی از منکر است که یکی از اهداف قیام اباعبدالله (ع) بوده است و برپایی دسته جات عزاداری در پاسداشت این مسئله تاثیر گذار است. مد یرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت ، ادامه داد : امروز فرهنگ عاشورایی، جهان را متاثر خویش ساخته است و بالندگی این مکتب به قیام عاشورا وابسته بود. حجت الاسلام قاسمی خاطر نشان کرد: همه ساله دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت درمجالس عزاداری سید الشهدا (ع) شرکت می کند و به دلیل میزبانی از این مراسم معنوی ،استقبال خوبی توسط دانشجویان و استادان و کارکنان به عمل می آید. واحد رشت
 • نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی:منکر تنها بحث حجاب نیست/باید منکرات و معروفات سیاسی و اجتماعی جامعه را تفکیک کنیم
 • به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز در نشست ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان آذربایجان شرقی بابیان اینکه در بحث امربه‌معروف و نهی ز منکر آنچه بیشتر می‌تواند اثرگذار باشد بحث فرهنگ‌سازی است، اظهار داشت: باید کاری کنیم بحث امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه به فرهنگ تبدیل شود وگرنه با تنها صرف تذکرات کاری پیش نمی‌رود باید راهکارهای لازم ارائه شود تا بدانیم چه‌کاری کنیم این مسئله به فرهنگ عمومی تبدیل شود. وی افزود: باید امربه‌معروف و نهی از منکر را از خودمان و داخل خانواده و اداره شروع کنیم، هرچند وضعیت جامعه و مسائل منکراتی را می‌بینیم اما در ابتدا باید نهادها و ادارات و سازمان‌های دولتی را کنترل کنیم. نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: ادارات در عالم مقایسه با جامعه بهتر هستند اما می‌شود از این هم بهتر باشد، برای مثال امروز در بیمارستان‌ها و فرودگاه‌ها در خصوص شرکت‌های هواپیمایی مشکل‌داریم باید تدابیری اندیشیده شود باید در ادارات نظارت و اشراف بیشتری داشته باشیم. آل هاشم با بیان اینکه ادارات و دستگاه‌ها باید در ارتباط با بحث امربه‌معروف و نهر از منکر عوامل منکراتی جامعه را تفکیک کنند، خاطرنشان کرد: وقتی از منکر بحث می‌شود برخی‌ها ذهنشان سریعاً به سمت حجاب می‌رود، در حالی‌ که تنها امربه‌معروف و نهی از منکر تنها حجاب نیست، حجاب یکی از این مسائل بوده، باید منکرات و معروفات سیاسی و اجتماعی جامعه را تفکیک کنیم هر حرکتی که در جامعه انجام می‌دهیم منکرها و معروف‌های سیاسی و اجتماعی خود را دارد. وی اضافه کرد: باید سازمان‌های ذی‌ربط عضو ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر و حتی ادارات غیر عضو هرکدام در حوزه خود معروفات و منکرات سیاسی مربوط به حوزه کاری خود را تفکیک کرد و بومی‌سازی کنند و به ستاد ارسال کنند تا پس از بررسی و...
 • خطر نفوذ علمی کمتر از نفوذ سیاسی نیست
 • سردار وحیدی گفت: هدف نفوذ علمی تاثیر بر علوم انسانی است تا مانع رسیدن به اهداف دینی شوند . متأسفانه نفوذ علمی اتفاق افتاده و تنها با جهاد علمی و بیان حرف نو می شود مانع آن شد. به گزارش مشرق، سردار احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبری که صبح امروز برگزار شد، گفت: سه جریان بزرگ تاریخ را در این زمان همزمان داریم، عاشورا، دفاع مقدس و جریان مقاومت. وی ادامه داد: پیروزی های انقلاب اسلامی نشان دهنده حقانیت آن است. صحنه های مقاومت اسلامی در سوریه عراق و دیگر مناطق دنیا رفته نشان دهنده حقانیت این انقلاب اسلامی است و اگر امروز صداهای ناخوشایند از غرب می شنویم از عصبانیت آنها است. سردار وحیدی گفت: انقلاب ما نشان داد که تبدیل به الگو شده و تمام تلاش دشمنان برای جلو گیری از این اتفاق است و شما می بینید که همه هجمه ها بعد از موفقیت ها در جبهه مقاومت است. وی ادامه داد: جبهه دشمنان در کشورهای دیگر برای مقابله با انقلاب ایران است و امروز کشورهای منطقه فهمیده اند که تنها به انقلاب اسلامی ایران می توانند تکیه کنند. عضو مجمع تشخیصی مصلحت نظام تاکید کرد: امروز دنیای غرب نیز بر قدرت و پیروزی ایران اسلامی در جبهه مقاومت تاکید دارند و اگر جهاد خون، شهادت و پیروزی را تبدیل به جهاد علمی نکنیم وظیفه خود را به خوبی انجام نداده ایم و انجام این وظیفه یعنی تبدیل این رشادت ها و پیروزی ها به نوشته است. وی با تاکید بر اینکه باید پیروزی ها در دفاع مقدس و جبهه مقاومت را تبدیل به ایدئولوژی کنیم افزود: این یعنی جهاد علمی و تمدن اسلامی که جوهره انسانی را به وجود آورده است. سردار وحیدی ادامه...
 • مروان حسین:قرار نیست شبیه عماد رضا باشم/سپاهان واقعی را از هفته دهم ببینید/بشار رسن نشات اکرم جدید است/ایران از عربستان امن تر است
 • به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، مروان حسین، مهاجم عراقی سپاهان موفق شد در دیدار با پرسپولیس برای تیمش گلزنی کند و در تساوی 2-2 در این دیدار موثر باشد. با او در مورد آمدنش به ایران، انتخاب سپاهان،‌ شرایط تیم، تفاوت فوتبال ایران و عراق و... به گفت‌وگو نشستیم. * از انتخاب سپاهان برای ما بگو، چرا به لیگ ایران آمدی و سپاهان را انتخاب کردی؟ شناختی از این تیم داشتی؟ انتخاب سپاهان به این دلیل بود که این تیم پرافتخار ترین تیم ایران است و با آمار و سابقه‌ای که از سپاهان سراغ داشتم و مشورت با مدیر برنامه‌هایم تصمیم گرفتم از میان پیشنهادات دیگری که هم از ایران و هم از کشورهای دیگر داشتم به این تیم بیایم تا در صورت امکان به مقام قهرمانی برسیم یا حداقل به لیگ آسیا صعود کنیم. * سطح فوتبال ایران و لیگ برتر را چطور می‌بینی؟ فوتبال ایران خیلی از لحاظ بدنی فوتبال سطح بالایی است و خیلی قدرتی بازی می‌کنند، سطح فوتبال ایران و عراق از لحاظ فنی تفاوت زیادی ندارد، ولی عراق در حال حاضر چند سال است که به شرایط و امکانات حرفه‌ای و زمین‌های بازی و لباس‌های با کیفیت و... دست یافته است و شاید تفاوتش با فوتبال ایران در این مورد باشد که به تازگی شرایط حرفه‌ای پیدا کرده است. * برای آمدن به ایران با کسی مشورت کردی؟ تنها کسی که با او برای آمدن به ایران مشورت کردم مدیربرنامه‌هایم بود که شناخت خوبی روی فوتبال ایران دارد و نیازی به مشورت با کسی دیگر نبود. * سپاهان پیش از تو مهاجمی به نام عماد محمد رضا در ترکیب خود داشت که با این تیم به آقای گلی رسید. از او شناخت داری و مقایسه‌ای که با او می‌شوی را چطور می‌بینی؟ هر بازیکنی سبک خاص خودش را دارد و قرار نیست...
 • قدرت سیاسی سازمان بهزیستی امکان سیاسی کاری ها را فراهم کرده
 • به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا،سکینه الماسی در تذکر شفاهی امروز خود با مورد خطاب قرار دادن وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای ربیعی ارادت بنده به شما بر کسی پوشیده نیست، اما انتقادم به یکی از سازمان‌های تحت امر شما در ناکارآمدی است. او تصریح کرد: بنده خودم را تا همیشه عضو کوچکی از خانواده بزرگ بهزیستی می‌دانم، اما گویا مجموعه تحت امر جنابعالی، تحت امر نیستند و خدایی نکرده قدرت سیاسی سازمان بهزیستی امکان سیاسی‌ کاری‌ها را فراهم کرده است. نماینده مردم دیر و کنگان در مجلس ادامه داد:سازمان بهزیستی که هدفش حمایت از افراد بی سرپرست و ارائه خدمات به کودکان و توانبخشی است، به سازمانی بدل گشته که مهم‌ترین دلیل و فاکتور انتخاب مدیران سیاسی است. الماسی گفت: یقین دارم که شما به واسطه خردورزی که دارید، جلوی این اقدامات را خواهید گرفت.
 • ساعت عجیب و جالب با موقعیت مکانی
 • «اِتا کلاک»، ساعتی است که با استفاده با تکیه بر سیستم عصبی بدن انسان می تواند موقعیت مکانی افرادی که برایتان اهمیت ویژه ای دارند را ردیابی کند. گروهی که اینساعت عجیب و جالبرا طراحی نموده، ترکیبی از مهندس، مخترع، هنرمند و تکنولوژیست است. هدف از ساخت این گجت جالب توجه، نمایش زمان نیست بلکه قرار است موقعیت جغرافیایی شخصی که برای کاربر از اهمیت بسیاری برخوردار است را به وی نشان دهد. یک عقربه نشان‌دهنده فردی است که با وی در تماس هستید و عقربه دیگر، مقصد وی را نشان می دهد. The Eta Clock به شما نشان می دهد که افراد مهم زندگی شما در کجا حضور دارند. این ساعت با اپ موبایلی قابل کنترل است. برای این منظور، مخاطب شما باید این اپ را روی موبایل خود دانلود و نصب کرده و از طریق آن، موقعیت مکانی خود را با شما به اشتراک بگذارد. هر کاربری می تواند حریم خصوصی خود را به دلخواه تنظیم کند. لازم به اشاره است که این اطلاعات بیشتر از دو روز در گجت باقی نمی مانند و از این رو، اطلاعات جغرافیایی کاربران توسط کمپانی سازنده ضبط و ذخیره نمی شود. اینساعتدر حال حاضر در دو جنس چوب گردو و بلوط عرضه می شود و حداکثر برای ۶ کاربر به طور همزمان قابل استفاده است.
 • علیپور:همبازی ام موقعیت بهتری داشته باشد پاس می دهم
 • به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، این مهاجم جوان دو گل زد که یکی از این دو گل توسط اشکان خورشیدی داور بازی مردود اعلام شد. در آستانه بازی با الهلال عربستان شنیدن تازه‌ترین حرف‌های علی علیپور خالی از لطف نیست. * هرچند مساوی کردید اما بهترین بازیکن زمین از نگاه خبرورزشی بودی. توضیح می‌دهی؟ از لطف شما سپاسگزارم اما دوست داشتم پرسپولیس برنده شود. گلزنی یا موفقیت فردی به درد تیم من نمی‌خورد. این تفکری است که همه بچه‌های پرسپولیس دارند. * واقعاً؟ صددرصد بچه‌های پرسپولیس امروز به این دیدگاه رسیده‌اند که باید متحد و همدل شویم. همه بازیکنان اصلی و نیمکت‌نشین تیم موفقیت تیم را آرزو می‌کنند. آنهایی که بازی می‌‌کنند حداکثر تلاش خود را به خرج می‌دهند و ذخیره‌ها هم دست به دعا برمی‌دارند. این اتحاد بی‌نظیر است. * دو مرتبه از سپاهان پیش افتادید اما بازی برده را در نهایت با تساوی 2-2 عوض کردید. تقریباً در کل بازی برتری داشتیم. دو گل زدیم و دو گل دیگر هم زدیم که داور مردود اعلام کرد. * یعنی گل‌های شما درست بود و داور اشتباه کرد؟ نه من چنین حرفی نزدم. کارشناس داوری هم نیستم. نمی‌دانم گل‌هایی که زدیم درست بود یا نه ولی می‌خواهم عطش پرسپولیس برای برد را بگویم. * گل خودت که داور مردود دانست، درست بود یا نه؟ باز هم باید کارشناسان داوری قضاوت کنند. شجاع (خلیل‌زاده) با بازیکن حریف در محوطه هجده قدم به هوا پرید و توپ به من رسید. وظیفه من هم گلز نی بود. ضربه‌ام را زدم و بعد هم که داور مردود اعلام کرد، بدون اعتراض برگشتم و کار خودم را دنبال کردم. * برخی‌ها معتقدند بازیکنان پرسپولیس چه در دیدار با پیکان و چه همین مسابقه با سپاهان تحت تأثیر بازی با الهلال عربستان بودند. شما اگر دقت کرده باشید، متوجه...
 • مقابل حریفی متراکم در دفاع موقعیت ایجاد کردیم
 • به گزارش وانانیوز، نایب قهرمان فصل گذشته بوندس‌لیگا و یکی از نمایندگان ژرمن‌ها در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، در هفته ششم لیگ فوتبال آلمان، جزو تیم‌های خوشبخت بود. تیم تحت امر «رالف هازن‌هوتل» در مصاف خانگی شب گذشته با اینتراخت فرانکفورت با برد ۲ بر یک به کارش خاتمه داد. این مربی به خبرنگاران گفت:امروز در نیمه اول بازی خیلی خوبی از تیمم دیدم.موفق شدیم مقابل حریفی که در دفاع بسیار متراکم بود، موقعیت‌های را ایجاد کنیم.می‌دانستیم باید در حمله حضور پررنگی داشته باشیم. او ادامه داد:وقتی شما ۲ بر صفر از حریف جلو هستید و یک گل دریافت می‌کنید، رقیب شانس زیادی دارد که حتی به گل دوم نیز برسد.از این جهت به خاطر برخی اشتباهات، در اواخر بازی، بی‌مورد دچار ترس و لرز شدیم. انتهای پیام/ا
 • امری:داور سرنوشت بازی را رقم زد/موقعیت های ما برای پیروزی به حد کافی نبود
 • سرمربی پاری‌سن‌ژرمن پس از اولین ناکامی تیمش در پیروزی در بازی‌های فصل جاری لوشامپیونه به انتقاد از داور بازی پرداخت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اونای امری، سرمربی پاری‌سن‌ژرمن پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل مون‌پولیه و پاره شدن روند پیروزی‌های متوالی 6 هفته اول پایتخت‌نشینان در لیگ فرانسه به انتقاد از داور بازی پرداخت.او در پایان بازی گفت: یک پنالتی خیلی واضح برای ما گرفته نشد و در واقع داور با این تصمیم سرنوشت بازی را تعیین کرد. می‌شد از تصاویر تلویزیونی هم حقانیت ما برای زدن ضربه پنالتی را ثابت کرد اما به هر حال داور نظر دیگری داشت.باید برای مون‌پولیههم احترام قائل شویم چون به خوبی دفاع کردو خیلیعالی فضاها را بست.او درباره تیمش افزود: ما همان بازی مورد نظر خودمان مبتنی بر مالکیت توپ فراوانرا ارائه کردیمامابرای گلزنی باید فشار بیشتری وارد می‌کردیم. چند موقعیت گلزنی داشتیم.با توجه به شرایط بازی، این تعداد موقعیت برای گلزنی تیم کافی به نظر نمی‌رسید.انتهای پیام/ R7879/P1361/S3,28/CT10
 • تجلیل از فرزندان شاهد گیلان
 • در ششمین شب برگزاری نمایش ستارگان درخشان رشت از ۲۲ فرزند شهید گیلان قدردانی شد‌. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز گیلان این برگزیدگان ارائه دهندگان و فعالان طرح نواب شهدای گیلان ویژه ی اربعین امسال هستند.فرمانده سپاه رشت در این مراسم حفظ و بزرگداشت نام و یاد شهدا را ضامن ارزشهای والای انقلاب و دفاع مقدس دانست و گفت: امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهداست.سرهنگ حسین مصطفاپور افزود : فرهنگ ایثار و شهادت باید بین نسل جدید اشاعه یابد و فرزندان شاهد پیشگامان این رسالت خطیرند .
 • ۶ باور غلط که رابطه والدین با فرزندان را خراب می کند
 • وقتی خواسته‌های بچه‌ها برآورده نمی‌شود و با «نه» والدین مواجه می‌شوند به والدین برچسب می‌زنند: «تو مامان بدی هستی، دیگه دوستت ندارم.» این برچسب‌ها موجب احساس گناه در والدین می‌شود و قاطعیت خود را در مقابل کودک از دست می‌دهند. سرویس سبک زندگی فردا: در تربیت فرزندان، برخورد با کودکانی که مشکلات رفتاری دارند، والدین را دچار نوعی درماندگی و ناکامی می‌کند. علت نخست آن رفتار کودک و دوم نداشتن آگاهی و شناخت کافی از ویژگی­‌های کودک در مراحل مختلف می‌باشد. آن چه اهمیت دارد، راه حل‌هایی است که برای جنبه‌های منفی رفتار این کودکان وجود دارد. از آنجایی که والدین از خود انتظارات غیر واقعی دارند و در مورد روش تربیت فرزندان خود اقتدار، اطمینان و اعتماد به نفس کامل را ندارند، به تدریج دچار یأس و تردید می‌شوند. کودکان این عدم اطمینان والدین را احساس می‌کنند و قدرت و اختیار را به دست می‌گیرند. والدین خود را برای هر مشکل کوچک فرزندشان، نظیر سرماخوردگی، سرزنش می‌کنند. آن‌ها ­تصور می‌کنند که باید تمام خواسته‌های فرزندشان را برآورده کنند و خود را با سایر والدین مقایسه می‌کنند و آن‌ها را موفق‌تر و مسلط‌تر از خود می‌دانند. در ادامه این مطلب را به نقل از سپیده دانایی بخوانید.بچه‌های خوب، رفتارهای بدوقتی خواسته‌های بچه‌ها برآورده نمی‌شود و با «نه» والدین مواجه می‌شوند به والدین برچسب می‌زنند: «تو مامان بدی هستی، دیگه دوستت ندارم.» این برچسب‌ها موجب احساس گناه در والدین می‌شود و قاطعیت خود را در مقابل کودک از دست می‌دهند. کودک برای جلب توجه والدین و یا برای رسیدن به خواسته خود قشقرق راه می‌اندازد. والدین در مقابل این رفتار، تسلیم خواسته کودک می‌شوند. والدین نسبت به فرزند خود انتظارات غیر واقع بینانه دارند، فرزندشان همیشه باید حرف شنو، منظم و مؤدب باشد. تامین تمامی خواسته‌های کودک به مرور زمان موجب می‌شود تا کودک برای چیزهایی که برایش فراهم شده ارزش...
 • تکلیف والدین درقبال فرزندان کنکوری
 • گروه اجتماعی: محمدرضانبیئی، مشاور وبرنامه ریزتحصیلی در یادداشت پیش رو، برای پیروز دانش آموزان کنکوری وظایفی را برای والدین برشمرده و آورده است: آشنایی والدین به وظایف و تکالیفی که برعهده دارند و عمل به این وظایف، بدون شک عبور از مانع کنکور را آسان وغلبه بر آن را قطعی می نماید. به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است: دانش آموزان سال جاری وداوطلبان به جامانده ازکنکورسراسری سال 96 (به هردلیل) خود را برای رقابت نفس گیر سال 97 آماده می کنند. کنکور سراسری و سایر آزمون های ورود به مراکز آموزش عالی، رخدادی پر اهمیت برای داوطلبان است که میتواند صفحه درخشان و پر تاثیری را در زندگی آنان رقم بزند. مدیریت زمان، مکان، شرایط ومقتضیات قبل از کنکور، حین کنکور و پس ازآن که تحت عنوان "مرحله گذار" از آن یاد می شود، نقشی پرتاثیر در خصوص تغییر موقعیت اجتماعی افراد ایفا می کند. اگرمثلث پیروزی و کامیابی داوطلب را در سه رکن اساسی «نظام خانواده - نظام آموزش - دانش آموز» تحلیل کنیم، آشنایی والدین به وظایف و تکالیفی که برعهده دارند و عمل به این وظایف، بدون شک عبور از مانع کنکور را آسان وغلبه بر آن را قطعی می نماید. این وظایف سرنوشت ساز که هرکدام راهکار خاص خود را می طلبد عبارتنداز:1- حمایت وترغیب فرزند درانتخاب هدف وتعریف آگاهانه ی آن2- حاکمیت باورداشت مثبت ونگاه اعتمادآمیز درخانواده3- پرهیزازممنوعیت ومحدودیت های خودساخته یاخودخواسته4- پرهیزازکابوس سازی کنکورو رقابت فشرده آن5- پرهیز جدی از ناسازگاری واختلاف درون زا وبرون زا درخانواده6- پرهیز از پنهان کاری درخصوص داوطلب بودن فرزند7- حذف دوگانگی وبرخورد تبعیض آمیزبافرزندان8- مشارکت جمعی والدین و سایر اعضا در افزایش یادگیری داوطلب طبق برنامه9- توجه به تغییر رفتار مطالعاتی فرزندوپرهیزازبرخوردسلیقه ای ورجوع به مشاورآگاه10- تعدیل انتظارات متقابل والدین وفرزند باتوجه به شرایط موجود11- انطباق حداکثری برنامه های زندگی جمعی با تقویم...
 • بررسی حضور فرزندان حضرت زینب س در کربلا
 • در میان شهدای کربلا دو فرزند به حضرت زینب (س) منتسب شده اند. محمّد یکی از فرزندان عبدالله بن جعفر طیّار است که در واقعۀ کربلا، شهید شد و عَون اکبر، یکی دیگر از فرزندان عبدالله بن جعفر طیّار است. حسینیه مشرق- در میان شهدای کربلا دو فرزند به حضرت زینب (س)منتسب شده اند. انتساب ایشان به حضرت زینب (س) و چگونگی به شهادت رسیدن این دو فرزند رشید حضرت زینب کبری (س) و عبدالله بن جعفر با استناد به دانشنامۀ ۱۴ جلدی امام حسین (ع) در پی می‌آید. محمّد بن عبدالله بن جعفر محمّد یکی از فرزندان عبدالله بن جعفر طیّار است که در واقعۀ کربلا، شهید شد. مادر او بر پایۀ گزارش منابع معتبر خَوصا دختر خَصَفه بن ثقیف از نسلبکر بن وائل است. بنابراین حضرت زینب (س) مادر محمد شهید شده در کربلا نیست. [۱] وی همراه برادرشعون، هنگام خروج امام (ع) ازمکهبه سویکربلابه آن حضرت پیوست، و نامۀ پدر خودعبداللهرا که در آن از امام (ع) خواسته بود از این سفر منصرف شود، به آن حضرت رساند.[۲] این دو برادر به میدان آمدند و هر یک جداگانه وفاداری خویش را تا مرز شهادت به امام زمانشان ابراز داشتند. روزعاشوراوی به میدان مبارزه شتافت و چنینرجزخواند: أشْکو إِلَی الله مِنَ العُدْوانِ فِعالَ قَومٍ فی الرَّدی عِمیانِ‌ قَدْ بَدَّلوا مَعالِمَ القُرآنِ وَ مُحکمِ التَّنزیلِ و التَّبیان‌ وَ أَظهَروا الکفرَ مَعَ الطُّغیانِ[۳] به خدا شکایت می‌کنم از کردار گروهی که کورکورانه به سوی هلاکت می‌روند؛ همان‌ها که نشانه‌هایقرآنرا دگرگون و بیان محکم تنزیل را تغییر داده‌اند وکفرو طغیان و سرکشی را آشکار ساختند. ولی در برخی کتاب‌ها[۴]اینرجزرا این گونه آمده است: نشکوا الی اللّه من العدوان قتال قوم فی الردی عمیان قد ترکوا معالم القرآن و محکم التنزیل و التبیان و اظهروا الکفر مع الطغیان[۵] بنابر قول مشهور وی پس...
 • روایتی معتبر از شهادت فرزندان امام حسن ع در کربلا
 • حسین چون باز شکاری به بالین اش آمد و چون شیری خشمگین با شمشیر به عمروبن سعد حمله ور شد و او با ساعد دفاع کرد و شمشیر حسین علیه السلام دستش را از آرنج جدا ساخت و او ناله ای کرد که همه ی سپاه شنیدند. حسینیه مشرق- پس از آن، عبدالله بن حسن بن علی به میدان رفت و گفت: اگر مرا نمی شناسید، من فرزند حسن هستم. کسی که نوه ی پیامبر برگزیده ی امین بود. این حسین است، مانند اسیری گروگان، در بین مردمانی که امیدوارم آب گوارا ننوشند. و جنگید تا به شهادت رسید. قاتل او، هانی بن شبیب حضرمی بود. سپس برادرش قاسم بن حسن که به سن بلوغ نرسیده بود، آماده ی رفتن شد. امام حسین علیه السلام او را دید، در آغوشش کشید و هر دو به گریه افتادند. این نوجوان اجازه ی جنگیدن می خواست و عمویش حسین علیه السلام اجازه نمی داد. او یک سره دست و پای آن حضرت را می بوسید و اجازه می خواست تا امام حسین راضی شد و او به میدان رفت و در حالی که اشک بر گونه هایش جاری بود و تنها پیراهن و شلوار و نعلین پوشیده بود و مثل ماه می درخشید، گفت: من قاسم هستم از نسل علی، به خدا قسم که ما به پیامبر بسی نزدیک تریم از شمر ذی الجوشن یا آن زنازاده [ ابن زیاد]. طبری از قول حمید بن مسلم نقل می کند که نوجوانی که چهره اش مثل پاره ی ماه بود، شمشیر به دست با پیراهن و شلوار و نعلین که بند یکی از آنها پاره شده بود و فراموش نمی کنم که لنگه ی چپ بود، به میدان آمد. عمروبن سعدبن نفیلی، به من گفت: به خدا قسم به او حمله می کنم. گفتم: «سبحان الله! برای چه؟ همین ها که...
 • حمایت ۳۵۰۰ حامی از ایتام و فرزندان محسنین پیشوایی
 • سه هزار و ۵۰۰ حامی نیکوکار از ۵۲۸ یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد شهرستان پیشوا حمایت و ماهیانه کمک های خود را به آنها اهدا می کنند.سرپرست کمیته امداد شهرستان پیشوا گزارشی از کمک های حامیان نیکوکار در شش ماهه نخست امسال به کودکان یتیم و نیازمند تحت حمایت این شهرستان ارائه کرد.به گزارش صدای ایران، سید جلال محمدی ، سرپرست کمیته امداد شهرستان پشوا، با بیان این که طرح اکرام ایتام و محسنین طرحی انسان دوستانه و با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست و نیازمند است، گفت: حامیان در این طرح، حمایت از یک یا چند فرزند یتیم و غیر یتیم را بر عهده می گیرند و به صورت ماهیانه مبلغی را به حساب آنها واریز می کنند.وی با بیان اینکه ۵۲۸ نفر فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان پیشوا هستند ، افزود: سه هزار و ۵۰۰ حامی نیکوکار حمایت از این فرزندان را بر عهده دارند که ۱۵۰ نفر از آنها یتیم و ۳۷۸ نفر دیگر از فرزندان محسنین هستند.محمدی با اشاره به طرح اکرام محسنین، گفت: این طرح شامل آن دسته از فرزندان مددجوی نیازمندی است که دارای سرپرست بیمار، معلول، ازکار افتاده، زندانی و یا فرزند طلاق هستند.سرپرست کمیته امداد شهرستان پیشوا بیان کرد: در پنج ماهه نخست امسال ۶۷۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان کمک نقدی و غیره نقدی به ایتام و فرزندان غیر یتیم تحت حمایت در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین شده است.وی افزود: بسیاری از حامیان علاوه بر پرداخت کمک های نقدی، از طریق کمک های کالایی همچون تامین سبد غذایی، پوشاک و جهیزیه و رفع مشکلات درمانی، تحصیلی، مسکن، فرهنگی و آموزشی و سایر نیازها، فرزندان معنوی خود را حمایت می کنند.محمدی با بیان اینکه اکرام ایتام طرحی انسان دوستانه برای یاری و حمایت از کودکان بی سرپرست و از موفق ترین...
 • اجرا نشدن قانون کسر خدمت فرزندان ایثارگران درحال پیگیری است
 • به گزارش خبرنگارپارلمانی خبرگزاری برنا،حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 2 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه قانون کسر خدمت فرزندان ایثارگران اجرایی نشده است، اظهار داشت: علاوه بر این قانون که اجرا نشده قانون بیمه شخص ثالث نیز برای صدور گواهینامه نیاز به کارت پایان خدمت ندارد و می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند اما هنوز اجرا نشده است. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چندین روز از تجمع سپرده گذاران کاسپین در مقابله قوه قضائیه می‌گذرد، بیان کرد: ماده 36 را در خصوص بانک مرکزی تصویب کرده‌ایم اما مشخص نیست چه سرانجامی پیدا کرده است، همچنین در خصوص موسسات مالی ثامن‌الحجج، البرز، آرمان و پردیسبان وضعیت بدی را برای چندین میلیون خانواده ایرانی ایجاد کرده است. او افزود: هنوز پول گندم کشاورزان پرداخت نشده در حالی که ما در اینجا قانون وضع می‌کنیم اما برای اجرای آن پیگیری نمی‌کنیم که باید چاره‌اندیشی شود. علی مطهری که ریاست جلسه را به عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: در خصوص عدم اجرای قوانین باید مجلس پیگیری‌های لازم را انجام دهد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص عدم اجرای قانون کسر خدمت فرزندان ایثارگران کمیته‌ای از اعضای ستاد کل نیروهای مسلح و دو نفر از نمایندگان نیز در حال پیگیری هستند که جلساتی را نیز برگزار کرده‌اند، گفت: در خصوص موسسات مالی نیز این موضوع به قوه قضائیه ارجاع داده شده است و طبق ماده 236 آیین‌نامه داخلی، قوه قضائیه باید نتیجه را زودتر اعلام کند ولی متأسفانه در این مواقع مشاهده کرده‌ایم که این ارسال‌های ماده 236 با تأخیر در قوه قضائیه رسیدگی شده است که اگر به نتیجه نرسد ما باید راه دیگری را برای رسیدگی به مشکلات موسسات مالی انتخاب کنیم.