تهران-ایرنا- نظرات گوناگونی درباره به اصطلاح موفقیت های رانتی و سوء استفاده هایی که افراد و اشخاص از موقعیت های سیاسی خود دارند، مطرح می شود، به طوری که نبود شفافیت را ریشه این مساله می دانند و آن را به اقتصاد و سیاست محدود می کنند.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، موفقیت های رانتی چند وقتی است که به عنوان یک سوژه مهم در روزنامه ها و شبکه های اجتماعی مورد انتقاد قرار می گیرد، برخی از آن دفاع می کنند و برخی آن را توجیه ناپذیر و آفتی برای ایجاد عدالت در جامعه به حساب می آورند.

دیدگاه هایی نیز مساله سوء استفاده از موقعیت های سیاسی و رانت های سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی را که به دلایلی از جمله انتساب به اشخاص و جریان های سیاسی برای صاحبان آنها فراهم آمده است؛ نه از خود اشخاص بلکه به بسترهای ساختاری کشور برای ایجاد و تداوم چنین پدیده ای نسبت می دهند.
با توجه به اهمیت موضوع پژوهشگر ایرنا در گفت و گو با «عباس عبدی» فعال سیاسی اصلاح طلب به این مساله پرداخته است. عبدی عدم شفافیت و ضعف نهادهای نظارتی را از علل بروز فساد و رانت دانست و گفت: ضعف نهادهای نظارتی است اعم از نهادهای رسمی مثل دادگاه، بازرسی ها و چه نهادهای نظارتی غیر رسمی که مطبوعات، احزاب و سمن ها هستند؛ می توانند بهترین وجه نظارت را داشته باشند و مانع فساد و رانت شوند.
مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است؛

**ایرنا: سال ها است که در جامعه ایران مظاهر گوناگونی از فساد را شاهد هستیم که بسیاری از عاملان آن به صرف وابستگی یا نسبتی که با اشخاص و چهره های مطرح جریان های سیاسی دارند، از امتیازات، منافع و رانت هایی بهره مند می شوند؛ به نظر شما چرا شاهد چنین مساله ای هستیم؟
**عبدی: فساد در ایران فقط محدود به وابسته های سیاسی نیست بلکه مردم عادی و کارکنان دولت نیز با این مساله درگیر هستند. میان فساد و رانت تفاوت است فساد یک امر غیرقانونی است که جرم محسوب می شود، مجازات دارد، اما رانت مساله ای است که به ظاهر غیرقانونی نیست اما ظالمانه است. در مورد دانشگاه ها نیز این را می بینیم که فرزندان هیات های علمی از رانت و امتیازات ویژه ای استفاده می کنند این امکان وجود دارد که رانت در بلندمدت توجیه گر فساد باشد.
عدم شفافیت و رانت از علل بروز فساد هستند دیگر علتی که می توان به آن اشاره کرد، ضعف نهادهای نظارتی است اعم از نهادهای رسمی مثل دادگاه، بازرسی ها و چه نهادهای نظارتی غیر رسمی که مطبوعات، احزاب و سمن ها هستند؛ می توانند بهترین وجه نظارت را داشته باشند و جلوی فساد و رانت را بگیرند. مقررات فساد زا، یکی از عوامل فساد است. وقتی قوانین به گونه ای تنظیم می شوند که به راحتی می توان از آنها سوء استفاده کرد و مرتکب قانون گریزی شد، مظاهر فساد را شاهد خواهیم بود.

**ایرنا: به نظر شما چه عواملی باعث می شود که یک جریان سیاسی که مدعی شایسته سالاری، جامعه مدنی، دین و مذهب، برابری فرصت های و . . . است، خود به مظاهر فساد آلوده شود؟
**عبدی: نباید به ادعای جریان های سیاسی همچون شایسته سالاری و . . . توجه کنیم. جریان سیاسی که مدعی شایسته سالاری است باید در سیاست خود، از استقلال دستگاه قضایی دفاع کند در راستای تقویت نهادهای مدنی حرکت کرده و فقط به شعار اکتفا نکند، بلکه باید مقدماتی که به تحقق شعارها منجر می شود، فراهم نماید. هر حزب و گروه و شخصیت سیاسی که خود را طرفدار آزادی، عدالت یا شایسته سالاری می داند، باید با مقدمات آن موافقت کند. موافقت با مقدمات به این معنا است که با ایجاد موازنه قوا بین دولت و ملت و گروه های مختلف، تقویت نهادهای مدنی، آزادی رسانه ها و مطبوعات و . . . در نهایت به شایسته سالاری و عدم فساد منجر شود. نگاه سلبی به این مقدمات از سوی اشخاص، احزاب و جریان های سیاسی، هم فرد و هم جامعه را به سمت فساد حرکت می دهد.

**ایرنا: در خصوص دسترسی به منابع، فرصت ها و امتیازات اقتصادی، سیاسی و . . . برای وابستگان جریان های سیاسی، این نظر وجود دارد که آنها به شخصه یا به لحاظ استعداهای خاص خود لیاقت و شایستگی این امتیازات را داشته اند، این سوال پیش می آید که چرا این زمینه ها و بسترها برای دیگر افزاد جامعه ممکن نیست؟
**عبدی: جامعه ای که در آن عدم اعتماد وجود دارد به هر چیزی با سوء ظن نگاه می کند. شاید واقعا فرزند یک شخصیت سیاسی توانایی ها و صلاحیت های لازم را داشته باشد که در موقعیتی قرار گیرد، اما چون در جامعه ای اعتمادی را شاهد هستیم و مصادیقی وجود داشته است که افراد بدون داشتن شایستگی و به صرف وابستگی به یک شخص یا جریان به موقعیت خوب و مناسبی دست یافته اند در نتیجه مواردی هم که شایستگی دارند، مورد تردید قرار می گیرند. پذیرفتنی نیست که یک مقام سیاسی یا دولتی چند فرزند داشته باشد و همه آنها در موقعیت های ویژه قرار گرفته باشند وجود چنین مواردی گویای این است که از موقعیت و منصب سیاسی سوءاستفاده شده است .

**ایرنا: آیا می توان گفت که نبود تحزب و احزاب واقعی در کشور به عنوان زمینه ساز شکل گیری فساد در جریان های سیاسی است؟
**عبدی: نبود احزاب یک وجه قضیه در مساله سوء استفاده از مقام و جایگاه های سیاسی است. خلاء ساختارهایی که موازنه قوا را ایجاد کند، یکی دیگر از مسائل است. از طرفی مردم باید از طریق نهادهای مدنی متشکل شده باشند، دستگاه قضایی و بازرسی مستقل عمل کند، در غیاب اینها؛ اگر فقط احزاب مسوول باشند چه بسا آنها نیز از واقعیت خود فاصله گیرند و با سازش با یکدیگر به چپاول سرمایه های مردم اقدام کنند. احزاب در کنار سایر نهادها است که می توانند نقش سایسته خود را ایفا کنند.

**ایرنا: به رغم مفاسد مختلفی که سال هاست از سوی جریان های سیاسی در کشور شاهد هستیم، از دیدگاه برخی کارشناسان برخورد محدودی با آنها صورت گرفته است، تحلیل شما در این زمینه چیست ؟
**عبدی: مبارزه با فساد به موارد قانونی محدود نمی شود. زیرا سیستمی که برای مبارزه با فساد اراده نماید، به یک شیوه بسنده نمی کند. باید تغییر مقررات و نظارت های مدنی صورت گیرد، مثلا درخصوص امتیازات و واگذاری های غیر قانونی، افشاگری رسانه ها و مطبوعات بسیار موثرتر و کارسازتر است. در دادگاه ها شفافیت رعایت نمی شود. اگر امکان دسترسی به اطلاعات به ویژه برای رسانه ها فراهم باشد از وقوع بسیاری از مفاسد در جامعه جلوگیری می شود. اگر فقط به دستگاه قضایی بسنده کنیم نتیجه نمی گیریم.

**ایرنا: با توجه به آنچه گفته شد، برای مباررزه با مسائلی که تحت عنوان فساد، سوء استفاده های سیاسی، رانت و . . . درون جریان های سیاسی شکل گرفته، چه باید کرد؟
**عبدی: مسائل موجود در جریان های سیاسی با مسائلی که از آنها به فساد، رانت و . . . در دستگاه ها و سازمان های دولتی صورت می گیرد، هیچ تفاوتی ندارد، زیرا فساد یک بیماری است که جامعه به آن دچار شده است و برای مبارزه با آن نیز باید به صورت ساختاری عمل کرد. بنابراین تمام شیوه هایی که برای مباره با فساد، رانت و . . . درون نظام و دولت و به صورت قانونی وجود دارد اگر به صورت کامل اجرا شود، زمینه را برای برطرف کردن این مساله در سطح جامعه و در فضای سیاسی احزاب و جریان های سیاسی کشور نیز فراهم می آورد.

**ایرنا: بسیاری ریشه فساد را نه از اشخاص که ناشی از ساختارها بیان می کنند، به نظر شما از نظر ساختاری چه اتفاقاتی باید رخ دهد که مساله مزبور در جامعه برطرف شود؟
**عبدی: برای رفع این مشکل باید از طریق رسانه ها، احزاب، گروه ها و حتی گروه هایی مسوول مبارزه با مظاهر رانت و فساد در جامعه هستند، باید اقدام کرد زمانی که این بسترها مهیا نشود، امکان ندارد که مبارزه با فساد به سرانجام برسد. از طرفی نظارت های رسمی همانطور که اشاره شد باید مستقل و قدرتمند باشند. شفافیت و دسترسی به اطلاعات، رکن اصلی مبارزه با فساد است. فساد بیش از هر چیز در نظام هایی شکل می گیرد که از دسترسی ازاد به اطلاعات جلوگیری می شود. قوانین و مقررات فساد زا باید از میان رود و به جای آن قوانین و مقررات مناسب و با ضمانت اجرایی بالا باید برای مبارزه با فساد تدوین شود. باید زمینه های رانت با به حداقل رساندن ارائه مجوزها و از میان برداشتن امضاهای طلایی برچیده شود تا زمینه های سلامت فعالیت های سیاسی و دوری از مظاهر فساد در ساختار کشور اعم از رسمی - غیر رسمی و سیاسی -اقتصادی و . . . برچیده شود.

پژوهشم**3050**1601**خبرنگار: فاطمه دوله ** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t. me/Irnaresearchهمراه شوید

کلیدواژه: جریان های سیاسی | نهادهای نظارتی | مبارزه با فساد | شایسته سالاری | سوء استفاده | فساد و رانت | رسانه ها

منبع: ایرنا

منبع این خبر، وبسایت www.irna.ir است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۲۹۸۷۲ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

مزاحمت‌هایی که نصیب آیت الله هاشمی می شد الان نصیب ما شده/پنج نفر از اعضای خانواده ماممنوع الخروج هستند/فکر می کنند اسناد سری داریم که می خواهیم منتشر کنیم/حجاب را به صورت سنتی و بدون هیچ تحقیقی انتخاب کردم/ازدواج موقت همان دوست دختر پسری است

جزئیات واریز اولین سود سهام عدالت

از بردگان جنسی کیم جونگ اون تا قتل یازده موزیسین با سلاح سنگین

در همین زمینه

 • نباید اجازه دهیم مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود/در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد
 • معاون اول رییس جمهور با اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: در دولت دوازدهم نیز مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش‌های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه‌های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.معاون اول رئیس جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می‌شد.جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش‌های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه‌های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم...
 • پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه می داریم/نباید اجازه دهیم مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود
 • به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «اسحاق جهانگيری» در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، با اشاره به تلاش‌هاي دبيرخانه ستاد در تدوين موضوعات و پيگيري جدي برنامه‌هاي این ستاد، اظهار کرد: دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با وجود نوپا بودن در دولت يازدهم، كار سختي را در پيش رو داشت و با وجود همه مشكلات و محدوديت ها خوشبختانه عملكرد و دستاوردهاي خوبي داشت.معاون اول رئيس جمهور از ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه بر اساس فرمان مقام معظم رهبري تشكيل شده است به عنوان محلي براي ايجاد هماهنگي ميان قواي سه گانه در جهت پيشگيري و برخورد با تخلفات اقتصادي و پيگيري موارد مهم ياد كرد و افزود: در دولت يازدهم رابطه بسيار خوبي ميان قواي سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي حاكم بود و تقريبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولين رده بالاي سه قوه تشكيل مي شد.جهانگيري يكي از تصميمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ريزي براي پيشگيري از تخلفات عنوان كرد و اظهار داشت: در دولت يازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرايي كارگروهي با مسئوليت بالاترين مقام دستگاه و با حضور بخش هاي نظارتي، بازرسي و حراست تشكيل شدند و موظف بودند گلوگاه هاي فسادخيز نظير امضاهاي طلايي را شناسايي و به سمت شفاف سازي و اطلاع رساني شفاف و نيز پياده سازي دولت الكترونيك حركت كنند كه در دولت دوازدهم نيز با جديت دنبال خواهد شد.معاون اول رييس جمهور اظهار اميدواري كرد برنامه دولت الكترونيك در دولت دوازدهم به معناي واقعي و به طور كامل اجرا شود تا هم شاهد رضايت مردم و هم شفاف سازي باشيم چرا كه جز از طريق شفاف سازي و اطلاع رساني و آزادي رسانه ها نمي توان از بروز تخلفات و فساد جلوگيري كرد.جهانگيري تصريح كرد: در دولت دوازدهم نيز بايد پرچم...
 • پرچم مبارزه با فساد را در دولت دوازدهم برافراشته نگه خواهیم داشت/اجازه ندهیم مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود
 • به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری عصر روز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت. معاون اول رئیس‌جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد. جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد. معاون اول رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها نمی توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد. جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با...
 • جهانگیری:در دولت دوازدهم پرچم مبارزه با فساد را برافراشته نگه خواهیم داشت/راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت ادامه می دهیم
 • معاون اول رییس جمهور با اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: در دولت دوازدهم نیز مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم. اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،معاون اول رئیس جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد. جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد. معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای...
 • معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:در دولت دوازدهم پرچم مبارزه با فساد را برافراشته نگه خواهیم داشت
 • به گزارش آخرین نیوز، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت. معاون اول رئیس جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد. جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد. معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها نمی توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد. دکتر جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه...
 • نبرد گوگل با وزارت دادگستری آمریکا برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران
 • به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات بی‌باک نقل از ارس تکنیکا، بر اساس درخواست وزارت دادگستری ایالات متحده، رفتار گوگل به معنای بی‌احترامی به دستورات قطعی دادگاه است و باید با این شرکت برخورد شود. در مقابل گوگل درخواست وزارت دادگستری را رد و تاکید کرده که نگرش خاص خود را به قانون دارد و خواستار طی شدن رویه قضایی لازم برای رسیدگی به این موضوع است. گوگل همچنین در برابر حکم مذکور تقاضای فرجام خواهی کرده و از جمله به حکم یک قاضی فدرال دیگر استناد کرده که تاکید کرده بود مایکروسافت لزوما نباید از حکم دادگاه برای افشای اطلاعات ذخیره شده بر روی سرورهای خود در خارج از این کشور تبعیت کند. مقامات قضایی آمریکا و پلیس این کشور در سال های اخیر بارها بر سر دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران اینترنت با شرکت هایی همچون گوگل، اپل، مایکروسافت و فیس بوک درگیری قضایی پیدا کرده اند و این منازعات گاهی به نفع شرکت های فناوری و گاهی به نفع دولت به پایان رسیده است. انتهای پیام/آ
 • علل مقاومت در برابر اجرای شفافیت اقتصادی/تنها ۲۷ شرکت اطلاعات مالی خود را افشا نموده اند
 • به گزارشخبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب با انتقاد از عدم شفافیت بنگاه های اقتصادی کشور تصریح کرد:علی رغم تصویب سه ساله قانون الزام به افشای اطلاعات نهادهای اقتصادی که از وجوه عمومی بهره می برند ،اجرای آن تاکنون بسیار ناچیز بوده است. وی ادامه داد:زمان تصویب این قانون ضمانت های اجرایی را لحاظ نکرده بودیم اما سال گذشته این امر لحاظ شد و بر اساس آن تمام بنگاه های اقتصادی مکلف به افشا اطلاعات خود در بورس هستند. پورابراهیمی اظهار داشت:تاکنون بسیاری از شرکت ها این کار را انجام نداده اند ولی عزم جدی برای عملیاتی شدن کامل این قانون را داریم. این شرایط زیبنده اقتصاد کشور که رشد 8 درصدی را نشانه گذاری کرده نیست. پور ابراهیمی اظهار داشت :مجموع شرکت هایی که اطلاعات خود را افشا کردند 27 است و ما فقط براورد 6هزار خیریه در کشور داریم که صورت مالی ارائه ندادندهمچنین بر اساس اطلاعات ثبت یک میلیون و 200 هزار شرکت اقتصادی در کشور فعالیت می کنند که باید اطلاعات مالی خود را افشا کنند. وی ادامه داد:بیش از 7 تا 8 ماه از ابلاغ ضمانت نامه اجرایی این قانون می گذرد اما تعداد بسیار ناچیزی از شرکت ها اقدام به افشای اطلاعات کرده اند به طور مثال یکی از شرکت های وزارت رفاه 260 شرکت زیرمجموعه ثبت نموده است ولی حتی یکی از اینها افشای اطلاعات نکرده اند. پورابراهیمی با بیان اینکه الزامات اجرایی این قانون جامع تکمیل است گفت: اجرای این قانون مشکلات را به حداقل می رساند؛ گام بعدی در این مسیر شفافیت افراد حقیقی است به طور مثال طبق برنامه ششم هر کارگزار در جمهوری اسلامی باید شفافیت داشته باشد. وی با بیان اینکه نبود شفافیت اقتصادی در بحث اخذ مالیات نیز مشکل ساز است گفت:...
 • تهران جزو خطر پذیرترین شهرهای دنیا است/کاهش شائبه فساد در آتش نشانی با شفافیت و انضباط
 • رویداد۲۴-شهردار تهران در مراسم روز بزرگداشت آتش‌نشان گفت: هر چقدر به‌سمت انضباط و شفافیت روندها برویم شائبه فساد در شهرداری و آتش‌نشانی کاهش خواهد یافت.محمد علی نجفی به مناسبت سالروز آتش نشان در مراسم تقدیر از آتش نشانان به همراه برخی از اعضای شورای شهر حاضر شد. او ابتدای این مراسم با تقدیر از شهدای یاد و خاطره شهدای آتش نشان گفت: آتش‌نشانی کاری ایثارگرانه است و اگر شجاعت و شهامت نباشد و فرد روحیه ایثارگری نداشته باشد نمی‌تواند در این کار مشغول شود. اینکه انسان هر لحظه جان خود را به خطر می‌اندازد کار ساده‌ای نیست. به من پیشنهاد دادند با لباس آتش‌نشانی در این مراسم حاضر شوند اما من خود را لایق پوشیدن این لباس ندانستم. شهردار تهران با تاکید بر اینکه آتش‌نشان نقش بسیاری در ایجاد آرامش روحی جامعه دارند، ادامه داد: در راستای اجرای برنامه ارتقاء آرامش برای شهروندان تهران سازمان آتش نشانی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند و بحث آموزش نیروهای آتش‌نشانی و شهروندان یکی از مهمترین آموزش به این بخش‌هاست و ما می‌توانیم به قطب علمی آتش‌نشانی در منطقه تبدیل شویم. نجفی با تاکید بر اینکه با سیستماتیک کردن فعالیت‌ها مبارزه با فساد آسان‌تر خواهد شد، ادامه داد: پس از بحث آموزش ایمنی ساختمان‌ها نوساز بررسی ایمنی ساختمان نوساز در راستای تسهیل و ارتقای ایمنی تهران عمل کنیم. او ادامه داد: تهران جزو خطر پذیرترین شهرهای دنیا محسوب می‌شود بخشی این امر طبیعی است و بخش دیگر انسانی است و باید برای این بخش برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گیرد. سازمان آتش‌نشانی باید برای استفاده از تجهیزات و فناوری‌های به‌روز نگاهی ویژه‌ای داشته باشد. بخشی از این امر هم به بودجه و بخش دیگر به علم سازمان آتش‌نشانی بر می‌گردد. هر چقدر به سمت انضباط و شفافیت روندها برویم شائبه فساد در شهرداری و آتش نشانی از منظر صدور پایان کار ساختمانی کمتر خواهد شد....
 • در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد
 • معاون اول رئیس جمهور گفت: در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد. به گزارش جهان نيوز، اسحاق جهانگیری عصر روز گذشته (دوشنبه 3 مهر) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت. معاون اول رئیس جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد. جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی و...
 • قدم های تازه دولت برای مبارزه با فساد
 • اقتصاد > اقتصاد سیاسی - معاون اول رییس جمهور گفت:گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «هدف ایجاد یک انقلاب اقتصادی» همانطور که روحانی در مراسم تنفیذ رییس دولت دوازدهم اشاره کرد، برنامه سال های گذشته و همچنین درآینده برای متحول کردن و توسعه دادن بخش اقتصادی کشور است. بر این اساس دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تلاش چشم گیری را در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی در کشور داشته است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی همواره کمبود و شفاف نبودن اطلاعات را در ایران به عنوان عاملی در جهت فرار از نظارت بر عملکرد بخش های فعال در اقتصاد و در نتیجه افزایش فساد اداری مطرح می کنند. دولت روحانی در سال های گذشته با اقداماتی که در این حوزه انجام داد توانست جلوی بخشی از فسادهای اقتصادی کشور را بگیرد و با فساد های بزرگ در گذشته، مانند پرونده بابک زنجانی مبارزه کند. این اقدامات موجب شده بود که سازمان بین المللی شفافیت در جدیدترین رده ‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد ایران بین ۱۷۶ کشور رتبه ‍۱۳۱ را از این نظر به دست آورده است. در همین راستا در دولت یازدهم، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کار خود با جدیت بیشتر دنبال کرد و به تازگی اولین جلسه ستاد با حضور معاون اول رییس جمهور در دولت دوازدهم برگزار شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم،...
 • جهانگیری:در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد
 • معاون اول رییس جمهور گفت: در دولت دوازدهم نیز مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم. به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت. معاون اول رئیس جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد. جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد. معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف سازی...
 • پرچم مبارزه با فساد را برافراشته نگه خواهیم داشت
 • معاون اول رییس جمهور گفت:مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت. معاون اول رئیس جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد. جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد. معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم...
 • در دولت دوازدهم پرچم مبارزه با فساد را برافراشته نگه خواهیم داشت
 • معاون اول رییس جمهور با اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: در دولت دوازدهم نیز مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت. معاون اول رئیس جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد. دکتر جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد. معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی...
 • بخشنامه جدید نجفی برای مبارزه با فساد به زودی ابلاغ می شود
 • شهر > شهردار - همشهری آنلاین:شهردار تهران با بیان اینکه در رابطه با شوراهای معماری مناطق شهرداری مسائلی مربوط به فساد مطرح بود، گفت: بر اساس بجشنامه جدید، هر تصمیمی که در شورای معماری گرفته می‌شود باید صورتجلسه شود و شهردار منطقه نیز آن را امضاء کند و نسبت به آن مسئولیت قبول کند. به گزارش ايسنا، محمدعلی نجفی در حاشیه مراسم روز آتش‌نشانی که در برج میلاد برگزار شد، از مانور نیروهای آتش‌نشانی برج میلاد بازدید کرد و پس از آن در جمع خبرنگاران در مورد روز آتش‌نشانی گفت: البته این روز هفتم مهر است اما مراسم بزرگداشت زودتر برگزار شد. شهردار تهران اضافه کرد: در مورد آتش‌نشانی مسائل مختلفی وجود دارد، یکی از آنها این است که با وجود سازمان آتش‌نشانی قوی، مردم احساس آرامش و امنیت می‌کنند و می‌دانند وقتی با حادثه‌ای مواجه شوند سازمانی تخصصی در این زمینه وجود دارد. وی همچنین در مورد اهمیت فرهنگسازی در رابطه با ایمنی گفت: یکی از مسائلی که در رابطه با ایمنی روی آن باید کار شود آموزش همشهریان و ایجاد فرهنگ ایمنی است. در بین 30 کلانشهر، شهر تهران از نظر تعداد تماس با آتش نشانی به ازای هر 1000 نفر، رتبه دوم را دارد که متاسفانه بخشی از این تماس‌ها مزاحمت تلفنی هستند و بخش دیگر آن مربوط به این است که مردم به مجرد وقوع هر حادثه‌ای با آتش نشانی تماس می‌گیرند. وی اضافه کرد: این مسئله از یک جهت خوب است که نشان‌دهنده اعتماد مردم به آتش‌نشانی است؛ اما از جهت دیگر بد است؛ زیرا باید ساختارهای لازم در اماکن وجود داشته باشد تا در زمان وقوع هر حادثه‌ای اقدامات اولیه صورت بگیرد. نجفی با تاکید بر اهمیت آموزش نیروهای آتش‌نشانی گفت: آموزش‌های نیروهای سازمان آتش نشانی به خوبی برگزار می‌شود و ما توانایی این را داریم که مرکز آموزشی مهمی در منطقه باشیم....
 • دادگاه مبارزه با فساد پاکستان علیه نواز شریف اعلام جرم می کند
 • دادگاه مبارزه با فساد پاکستان قرار است دوم اکتبر سال جاری میلادی (۱۰ مهر) علیه نخست وزیر برکنار شده این کشور اعلام جرم کند. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، نواز شریف، نخست وزیر برکنار شده پاکستان در اسلام آباد در دادگاه مبارزه با فساد این کشور حاضر شد و حالا قرار است در تاریخ دوم اکتبر سال جاری میلادی این دادگاه علیه وی اعلام جرم کند. شریف امروز (سه‌شنبه) برای لحظاتی و تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور تعدادی از حامیانش که در مقابل دادگاه تجمع کرده و شعارهایی در حمایت از وی می‌دادند، در دادگاه حاضر شد. اداره حسابرسی ملی پاکستان گفته است که در سه پرونده در تاریخ مذکور علیه نواز شریف اعلام جرم می‌کند؛ شریف مکررا اتهامات درباره ارتکاب اقدامات نادرست را رد کرده است. نخست وزیر برکنار شده پاکستان در دادگاهی که پیشتر و در تاریخ ۱۹ سپتامبر سال جاری میلادی برگزار شده بود، حاضر نشد و به لندن رفت تا با همسر بیمارش که تحت درمان سرطان حنجره است، ملاقات کند. دادگاه عالی پاکستان ژوئیه سال جاری میلادی شریف را به اتهام عدم شفاف سازی درباره ثروتش به پارلمان این کشور رد صلاحیت کرد و به دیده‌بان ملی مبارزه با فساد پاکستان دستور داد تا چندین پرونده علیه وی، خانواده و چند تن از معاونانش تشکیل دهد. امروز هم‌چنین دادگاه مبارزه با فساد پاکستان علیه مریم شریف، حسن و حسین، دختر و دو پسر نخست وزیر برکنار شده این کشور و همسر مریم شریف حکم دستگیری صادر کرد چراکه اینها در جلسه دادگاه که برای رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی علیه خودشان تشکیل شده بود، حضور نیافتند. انتهای پیام
 • جهانگیری:در دولت دوازدهم پرچم مبارزه با فساد را برافراشته نگه خواهیم داشت
 • معاون اول رییس جمهور با اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: در دولت دوازدهم نیز مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت. معاون اول رئیس جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد. جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد. معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در...
 • برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به طور کامل اجرا خواهد شد/دیگر شاهد ظهور بابک زنجانی ها نیستیم/دولت دوازدهم پرچم مبارزه با فساد را برافراشته است
 • به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، اسحاق جهانگیری عصر روز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت. معاون اول رئیس‌جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد. جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد. معاون اول رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها نمی توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد. جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید...
 • مطالبه شفافیت
 • خبرگزاری میزان- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قول داده است با پیروی از سیاست شفاف‌سازی در این وزارتخانه، تمامی هزینه‌ها و بودجه برنامه‌های فرهنگی و بودجه همه برنامه‌ها را در دسترس عموم قرار دهد و قراردادهای ارشاد و نهادهای وابسته را با شفافیت اطلاع رسانی کند تا همه بدانند وزارت ارشاد از چه کسانی یا مراکزی حمایت می‌کند. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان در یادداشت روزنامه صبح نو می‌خوانید: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قول داده است با پیروی از سیاست شفاف‌سازی در این وزارتخانه، تمامی هزینه‌ها و بودجه برنامه‌های فرهنگی و بودجه همه برنامه‌ها را در دسترس عموم قرار دهد و قراردادهای ارشاد و نهادهای وابسته را با شفافیت اطلاع رسانی کند تا همه بدانند وزارت ارشاد از چه کسانی یا مراکزی حمایت می‌کند. طبیعی است ضمن استقبال از این تصمیم وزیر ارشاد، باید منتظر نتایج عملی آن در این وزارتخانه بود و از دیگر دستگاه‌های دولتی خواست تا به طور جدی در این مسیر گام بردارند. مسلماً یکی از روش‌های مؤثر در مبارزه با فساد و رانت در دستگاه‌های دولتی شفافیت در بودجه‌ها، قراردادها، شرایط اخذ مجوزها و تسهیلات، انجام معاملات و ... است که طبق قانون باید اطلاعات همه آن‌ها به صورتی کاملاً شفاف در معرض اطلاع عموم قرار گیرد. ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده سه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز دولت را موظف کرده است اطلاعات مربوط به همه فعالیت‌ها و قراردادها را با راه‌اندازی پایگاهی به اطلاع افکار عمومی برساند که با وجود گام‌های اولیه‌ای که در این زمینه برداشته شده، اما عدم حضور همه دستگاه‌ها و ارائه ناقص اطلاعات و شفاف نبودن نحوه دسترسی عموم مردم، عملاً اقدامات انجام شده را بی اثر و بلانتیجه کرده است و همچنان رانت اطلاعاتی در دستگاه‌های دولتی و به ویژه شرکت‌های وابسته به آن‌ها،...
 • دسترسی به واتس اپ در چین به طور کامل مسدود شد
 • خبرگزاري آريا - حدود 2 ماه پيش بود که کاربران چيني اختلالاتي را در خدمات اپ پيام رسان «Whats App» مشاهده و اعلام کردند و همان موقع تحليلگران احتمال فيلتر شدن کامل اين اپ در آينده را مطرح کردند و حالا پيش بيني آنها به واقعيت بدل شده و دسترسي به اين اپ در تمام کشور چين مسدود شده است.لازم است اشاره کنيم که در هفته هاي گذشته، به تدريج چت صوتي، ارسال تصاوير و فايل و نيز چت تصويري واتس اپ فيلتر شدند، ولي در هفته اخير تمامي خدمات اين اپ از دسترس خارج شده اند.چين بارها تلاش کرده که دسترسي شهروندان به خدمات شرکت فيسبوک، کمپاني مادر واتس اپ را در اين کشور محدود نمايد. در اين راستا مارک زاکربرگ، موسس و مدير عامل اين شرکت نيز پيشتر اعلام کرده بود که به منظور گسترش فعاليت شرکتش در اين کشور، به طور جدي در حال يادگيري زبان چيني است. در اين راستا فيسبوک به تازگي يک اپ اشتراک گذاري تصاوير مختص چين را عرضه نموده است.جمعيت چين اکنون 1.387 ميليارد نفر است و اين تعداد، براي شرکت ها پتانسيل جذب کاربران بسياري را دارد و اين گونه ممنوعيت ها براي کمپاني هايي نظير فيسبوک، بسيار گران تمام مي شود. از سوي ديگر به دليل امکان نظارت دولت، دسترسي شهروندان چين به برخي اپ هايي که مختص اين کشور هستند (از جمله پيام رسان Wechat) محدود نيست.
 • ابداع فناوری شارژ بی سیم برای دسترسی به برق در نقاط دورافتاده
 • یک شرکت تجاری ابزار ویژه ای تولید کرده که شارژ بی سیم و استفاده از انواع ابزار و لوازم برقی را در دورافتاده ترین نقاط ممکن می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این ابزار که Cota نام دارد به راحتی در یک کوله پشتی قابل حمل است و می توان آن را با خود به همراه برد. Cota برای شارژ بی سیم از امواج و فرکانس رادیویی طیف ۲.۴۵ گیگاهرتز بهره می گیرد که مشابه با نحوه عملکرد شبکه های وای – فای است. به دنبال انتشار این امواج از Cota و برخورد آنها با دیوار و دیگر موانع محیطی مسیر خاصی برای انتقال آنها شکل می گیرد. شارژ وسایل برقی سازگار با Cota با استفاده از صدها آنتن همه جانبه صورت می گیرد که امواج رادیویی را صدبار در هر ثانیه منتقل می کنند. واتای (مقدار نیروی برق بر حسب ولت) پایین Cota باعث می شود امواج مذکور خطری برای انسان ها و حیوانات اهلی نداشته باشند. با استفاده از این ابزار استوانه ای شکل می توان تعداد زیادی وسیله برقی را به طور همزمان شارژ کرد و به خصوص در زمان مسافرت به نقاط بکر و فاقد امکانات به الکتریسیته مورد نیاز دسترسی یافت. انتظار می رود این محصول که قیمت آن هنوز اعلام نشده تا قبل از پایان سال ۲۰۱۸ روانه بازار شود.
 • سطح دسترسی به ارتباطات در دولت یازدهم و دوازدهم رشد قابل توجه داشته است
 • وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سطح دسترسی مردم به ارتباطات و اطلاعات طی دولت های یازدهم و دوازدهم رشد قابل توجه‌ای داشته است.محمدجواد آذری جهرمی،‌ در توضیح اظهارات اخیر مبنی بر این‌ که اگر دولت آمریکا نگران دسترسی مردم به اینترنت است پس چرا به بهانه تحریم، دسترسی ایرانیان را به سایت‌های متعدد محدود کرده است گفت: نکته کاملا شفاف است، خواستیم یادآوری کنیم اگر حرفی می زنید ابتدا خودتان اعتقاد داشته باشید.وی تصریح کرد:‌ ترامپ از مسائل داخلی ایران صحبت می‌کند و علاقمند هستند از مباحثی که بین مردم ایران می‌گذرد استفاده کند اما یک فضایی علیه ملت ایران به وجود می آورد!وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات عنوان کرد: سطح دسترسی مردم به اطلاعات و شاخص های ارتباطات در دولت یازده و دوازدهم مشخصا رشد قابل توجه ای داشته است.وی ادامه داد: مشکلاتی هم وجود دارد،‌ مثلا برخی از سرویس‌ها در ایران محدودیت دارند که این مسئله داخلی است و موضع دولت و دستگاه قضایی در این‌ باره کاملا مشخص است.جهرمی تاکید کرد: اگر کسی مدعی دلسوزی برای مردم ایران است از خودش شروع کند.
 • تقریبا هیچ شرکتی ازقانون شفافیت مالی تمکین نکرده است
 • مهمانان برنامه تیتر امشب با اشاره به امتناع بسیاری از شرکت ها و نهادها از تمکین به قانون شفافیت مالی، بر وجوب الزام شرکت ها و نهادهای دولتی و خیریه به افشای اطلاعات مالی خود تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: شفاف سازی موجب افزایش توانمندی اقتصادی و جلوگیری از فساد می شود اما متاسفانه قوانینی که در این خصوص تصویب شده با وجود گذشت سه سال هنوز چندان عملیاتی نشده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تصریح قانونی این است که همه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی موظف به افشای صورت مالی در جهت شفاف سازی اقتصادی هستند اما به جز بسیار تعداد کمی از بنگاه های اقتصادی، بسیاری به این قانون گردن نگذاشته و پرونده مالی خود را افشا نکرده اند.پور ابراهیمی گفت: ما قصد داریم در 6 ماهه دوم امسال همه بنگاه های اقتصادی را به شفافیت اقتصادی سوق دهیم زیرا ادامه این روند ما را به رشد اقتصادی 8 درصد نمی رساند و تلاش داریم با کسانی که از قانون تخلف کرده اند برخورد کنیم.این نماینده مجلس گفت: از مجموع شرکت هایی که در سامانه کدال ثبت شده فقط 27 شرکت ثبت اطلاعات مالی کرده اند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 6 هزار شرکت خیریه ثبت شده در کشور داریم که هنوز صورت حساب مالی خود را افشا نکرده اند.پور ابراهیمی افزود: یک میلیون 200 هزار شرکت ثبت شده در کشور داریم که هنوز صورت حساب های مالی خود را ارائه نداده اند.وی ادامه داد: وزارت اقتصاد ناظر بر صحت اجرای صحیح قانون شفافیت مالی است، متاسفانه بسیاری از شرکت ها، زیر مجموعه نهادهای دولتی هستند که تاکنون اطلاعات مالی خود را ارائه نداده اند در حالی که این تکلیف قانونی است.پورابراهیمی گفت: هیچ یک از سازمان های وقفی، خیریه و صندوق بازنشستگی همکاری نکرده...
 • شفافیت در ارائه آمار ضروری است/عدم بروز قتل در ۱۴ شهرستان کرمان
 • کرمان - کتمان آمار و عدم شفافیت، همانند کتمان بیماری زیان‌بار است و کار را به جایی می‌رساند که هیچ دارویی کارگر نخواهد بود و به وخامت اوضاع منجر خواهد شد. خبرگزاری مهر – گروه استان ها* خلیل همایی: بامداد امروز ( ۴ مهر ماه ۹۶ ) یک قتل با ضربات تبر و چاقو در یکی از روستاهای جیرفت اتفاق افتاد. قطعا دادستانی و نیروی انتظامی وظایف خود را هم‌چون گذشته به خوبی انجام می‌دهند و قاتل شناسایی و سپس توسط محاکم قانونی به مجازات خواهد رسید، اما آثار روانی و احساس عدم امنیت در منطقه باقی خواهد ماند. واقعیت این است که برخی شهرستان‌های جنوبی استان مانند جیرفت ، رودبار ، کهنوج و عنبرآباد به لحاظ ضریب خشونت و قتل در بالاترین رده‌های استان قرار دارند. به عنوان نمونه طی فروردین ماه سال جاری ۶ فقره قتل، طی اردیبهشت ۵ فقره قتل ، و طی خرداد ۶ قتل مسلحانه در این مناطق اتفاق افتاده و این در حالی‌ست که در شش ماهه نخست امسال، در شهرستان‌هایی مانند بافت ، سیرجان ، شهربابک ، انار ، زرند ، کوهبنان ، راور، بردسیر ، رابر ، ارزوئیه ، ریگان، فهرج ، نرماشیر و قلعه گنج ،حتی یک مورد قتل مسلحانه به وقوع نپیوسته است و از بالاترین ضریب امنیت اجتماعی برخوردار بوده اند. چرایی وقوع قتل‌هایی که ریشه‌های فرهنگی ، اجتماعی مانند عصبانیت‌های لحظه‌ای ، اختلافات خانوادگی و ملکی و مسائل ناموسی دارند ، همانند یک بیماری ، نیازمند واکاوی ست. عموم مردمی که در چنین شهرها و مناطقی زندگی می‌کنند افراد توسعه یافته ، با فرهنگ و خواستار آرامش و هم زیستی هستند و نباید توسط عده ای معدودی که از مشکلات روانی ، تربیتی رنج می برند ، تهدید شوند. در همه جای کشور احتمال بروز اختلاف بر سر زمین ، آب ، خاستگاری ، دستمزد و نظایر...
 • با عملکردی مشابه وای فای ابداع فناوری شارژ بی سیم برای دسترسی به برق در نقاط دورافتاده
 • به گزارش خبرگزاری مهر، این ابزار که Cota نام دارد به راحتی در یک کوله پشتی قابل حمل است و می توان آن را با خود به همراه برد. Cota برای شارژ بی سیم از امواج و فرکانس رادیویی طیف ۲.۴۵ گیگاهرتز بهره می گیرد که مشابه با نحوه عملکرد شبکه های وای – فای است. به دنبال انتشار این امواج از Cota و برخورد آنها با دیوار و دیگر موانع محیطی مسیر خاصی برای انتقال آنها شکل می گیرد. شارژ وسایل برقی سازگار با Cota با استفاده از صدها آنتن همه جانبه صورت می گیرد که امواج رادیویی را صدبار در هر ثانیه منتقل می کنند. واتای (مقدار نیروی برق بر حسب ولت) پایین Cota باعث می شود امواج مذکور خطری برای انسان ها و حیوانات اهلی نداشته باشند. با استفاده از این ابزار استوانه ای شکل می توان تعداد زیادی وسیله برقی را به طور همزمان شارژ کرد و به خصوص در زمان مسافرت به نقاط بکر و فاقد امکانات به الکتریسیته مورد نیاز دسترسی یافت. انتظار می رود این محصول که قیمت آن هنوز اعلام نشده تا قبل از پایان سال ۲۰۱۸ روانه بازار شود.
 • ترامپ اگر مدعی دلسوزی برای مرم ایران است از خودش شروع کند/سطح دسترسی به ارتباطات رشد قابل توجه داشته است
 • محمدجواد آذری جهرمی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا،‌ در توضیح اظهارات اخیر مبنی بر این‌ که اگر دولت آمریکا نگران دسترسی مردم به اینترنت است پس چرا به بهانه تحریم، دسترسی ایرانیان را به سایت‌های متعدد محدود کرده است گفت: نکته کاملا شفاف است، خواستیم یادآوری کنیم اگر حرفی می زنید ابتدا خودتان اعتقاد داشته باشید. وی تصریح کرد:‌ ترامپ از مسائل داخلی ایران صحبت می‌کند و علاقمند هستند از مباحثی که بین مردم ایران می‌گذرد استفاده کند اما یک فضایی علیه ملت ایران به وجود می آورد! وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات عنوان کرد: سطح دسترسی مردم به اطلاعات و شاخص های ارتباطات در دولت یازده و دوازدهم مشخصا رشد قابل توجه ای داشته است. وی ادامه داد: مشکلاتی هم وجود دارد،‌ مثلا برخی از سرویس‌ها در ایران محدودیت دارند که این مسئله داخلی است و موضع دولت و دستگاه قضایی در این‌ باره کاملا مشخص است. جهرمی تاکید کرد: اگر کسی مدعی دلسوزی برای مردم ایران است از خودش شروع کند.
 • ارتقای سلامت نظام اداری و شفافیت مالی تاکید رییس جمهور در ضمیمه احکام وزرا
 • قائم مقام وزیر بهداشت گفت: یکی از نکات کلیدی و مورد تاکید در ضمیمه احکام وزراء که توسط رییس جمهور ابلاغ شده، ارتقاء سلامت نظام اداری، شفافیت مالی و فراهم آوری فرصت برابر برای همه افراد است. به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی امروز در مراسم تکریم و معارفه رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در چهار سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: دکتر حقدوست در مهم ترین و استراتژیک ترین معاونت وزارت بهداشت انتخاب شده اند. وی افزود: از دکتر رشیدی نژاد تشکر می کنیم که مسوولیت ریاست دانشگاه را پذیرفتند و امیدواریم رشته موفقیت های دانشگاه با شدت بیشتری ادامه یافته و رتبه های بیشتری برای دانشگاه کرمان حاصل شود. حریرچی با تاکید بر اینکه انتظار داریم همه مشکلات مردم استان کرمان در خود استان حل شود، اظهار کرد: مردم کرمان هم این توانایی و هم این شایستگی را دارند که بالاترین سطوح آموزشی و پژوهشی و بالاترین سطوح خدمات به ویژه در پیشگیری، خدمات سلامت و درمان برای آنها ارائه شود و نیاز به استان های دیگر نداشته باشند. وی بیان کرد: یکی از نکات کلیدی و مورد تاکید در ضمیمه احکام وزراء که توسط رییس جمهور ابلاغ شده، ارتقاء سلامت نظام اداری، شفافیت مالی و فراهم آوری فرصت برابر برای همه افراد است. قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به برنامه وزیر بهداشت در زمینه رصد، مدیریت و مطالبه اصلاح مولفه‌های اجتماعی برای پیشگیری از آسیب ابعاد جسمی و روانی سلامت گفت: امیدواریم با همکاری همه بتوانیم بهترین عملکرد را برای همه مردم ایران در حوزه سلامت داشته باشیم. به گزارش ایسنا، در این مراسم حکم حمیدرضا رشیدی‌نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان توسط قائم مقام وزیر بهداشت به وی اعطاء و از خدمات دکتر علی اکبر حقدوست تقدیر شد. انتهای پیام