خبرگزاري آريا-مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان بيان كرد: بيش از 77 هزار نفر در استان همدان عضو صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير هستند.
به گزارش خبرنگار آريا، مهدي سماواتي خاطر نشان ساخت: در حال حاضر صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان استان همدان بيش از 77 هزار و 500 نفر را تحت پوشش دارد که از اين تعداد 70 هزار و 298 نفر بيمه شده روستايي، هزار و 700 نفر بيمه شده عشايري، 3 هزار و 502 نفر بيمه شده کميته امداد امام خميني (ره) و دو هزار نفر بيمه شده زنان سرپرست خانوار بهزيستي مي باشند.


مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان بيان كرد: با تصويب قانون بازنشستگي پيش از موعد روستائيان و عشاير تعداد 1121 خانوار در سال 96 مشمول دريافت مستمري ماهانه گرديده اند.
سماواتي افزود: براي نخستين بار در صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير پرداخت مستمري بازنشستگي پيش از موعد با 10 سال سابقه و 70 سال سن آغاز شده، اين در حالي است كه طبق قانون گذشته افراد با داشتن حداقل 15 سال سابقه و 65 سال سن مي توانستند مشمول اين طرح باشند.
مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان همچنين از دريافت مستمري ماهانه فوت و از کارافتادگي تعداد هزار و 700 خانوار اين صندوق خبر داد.
سماواتي با بيان اينكه ميانگين جذب صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان 6 درصد بالاتر از ميانگين كشوري است، افزود: ميانگين جذب کشوري صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير 28 درصد بوده در حالي که ميانگين جذب استان همدان 34 درصد مي باشد.
مدير صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان خاطر نشان ساخت: از انتهاي سال 91 تا انتهاي سال 95، با 79 درصد رشد در جذب و ثبت نام توانستيم بيش از 33 هزار نفر را به عضويت صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير درآوريم.
سماواتي همچنين از رشد 8 درصدي جذب در سال 95 نسبت به سال 94 خبر داد و گفت: 7 هزار نفر در سال 95 جذب صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان شدند.
وي تعداد جامعه مشمول استان همدان را 211 هزار نفر برآورد كرد و افزود: صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان از نظر تعداد ثبت نام در سال هاي 93 و 94 رتبه سوم کشور و در سال 95 نيز رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
سماواتي در ادامه خاطر نشان ساخت: صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير داراي 8 کد درآمدي بوده که هر فرد با توجه به توان مالي خود، يک کد را به عنوان سطح درآمدي انتخاب و به صورت يک بار در سال آن را پرداخت مي نمايد.
مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان مبالغ مستمري سال 96 را در پايين ‌ترين سطح 210 هزار تومان و در بالاترين سطح 480 هزار تومان اعلام كرد.
وي افزود: دولت به ازاي هر مبلغ پرداختي توسط فرد دو برابر آن را به عنوان سهم خود در حمايت از افراد روستايي و عشايري به صندوق پرداخت مي نمايد.
سماواتي با اشاره به افزايش 50 درصدي حقوق مستمري ‌بگيران از سال 92 تا 95،‌ تصريح کرد: 25 درصد در سال 93،‌ 15 درصد در سال 94 و 10 درصد در سال 95 به ميزان حقوق مستمري بگيران اضافه شده است.
مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان در خصوص نحوه پرداخت حقوق مستمري مشمولان، اذعان داشت: دو سوم آخرين سطح درآمدي انتخابي بيمه شده که بر مبناي آن حق بيمه پرداخت کرده باشد ملاک پرداخت مستمري است.
وي افزود: مستمري افراد در هر سال مشابه حقوق مستمري افراد تحت پوشش تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي بيمه اي افزايش مي يابد.
سماواتي با تاكيد بر تفاوت بين بيمه محصولات کشاورزي و بيمه اجتماعي کشاورزان گفت: بيمه محصولات کشاورزي در صدد بيمه نمودن محصولات کشاورزان در مقابل خسارات و صدمات پيش بيني نشده در آينده است در صورتيکه بيمه اجتماعي کشاورزان با بيمه نمودن افراد روستايي و کشاورزان آينده زندگي فردي و خانوادگي ايشان را در مقابل خسارات و صدماتي که ممکن است به خود فرد بيمه شده وارد آيد بيمه نموده و در زمان پيري، ازکارافتادگي و فوت بيمه شده حامي و پشتيبان ايشان مي باشد.
مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان ساکنين روستا و مناطق عشايري، افراد ساکن و رانندگان بين شهري در شهرهاي زير 20 هزار نفر، کشاورزان شهرهايي با جمعيت بالاي 20 هزار نفر، زنان سرپرست خانوار بهزيستي، کليه مشاغل وابسته به کشاورزي، کارکنان مراکز دامپزشکي و اعضاء نظام مهندسي کشاورزي را به عنوان جامعه هدف و مشمول عضويت و استفاده از مزاياي اين صندوق دانست.
وي مزاياي اصلي صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير را بازنشستگي، ازکارافتادگي، مستمري فوت به بازماندگان و انتقال سوابق برشمرد و افزود: هر فرد با سن 18 لغايت 50 سال و با همراه داشتن مدارک شناسنامه اي مي تواند عضو صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير شود.
مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان تقسيط پرداخت حق بيمه را از اقدامات جديد اين صندوق برشمرد و ادامه داد: در سال 96 افرادي که توانايي پرداخت حق بيمه به صورت يکجا را ندارند مي‌توانند طي دو قسط حق بيمه خود را پرداخت کنند.
سماواتي با اشاره به ايجاد کارگزاري در مناطق و بخش هاي مختلف به منظور تکريم ارباب رجوع و حضور مستقيم در روستاها و آشنايي روستائيان و عشاير از خدمات صندوق بيمه، بيان کرد: صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان موفق شد تا ابتداي مرداد ماه سال جاري وضعيت تمامي کارگزاران اين استان را مشخص و تعداد 47 کارگزاري را در مناطق مختلف فعال نمايد.
مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان يادآور شد: کارگزاران مسئوليت اطلاع رساني، ثبت نام و تمديد افراد در مناطق تحت پوشش خود را برعهده دارند، لذا افراد مشمول مي توانند با مراجعه به دفاتر کارگزاري و ثبت نام اوليه در سامانه صندوق بيمه عضو گرديده و در زمان مورد نياز از مزاياي اين صندوق استفاده کنند.
سماواتي با اشاره به در نظر گرفتن سهميه تکليفي براي كل استان و ايجاد رقابت بين کارگزاران با تعيين ميزان جذب، اظهار داشت: در صورتي که کارگزاري در جذب افراد موفق نباشد در نهايت مجبور به تغيير آن خواهيم بود.
سماواتي در خصوص مجموعه اقدامات صورت گرفته در راستاي افزايش انگيزه افراد مشمول جهت ثبت نام در صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير ، گفت: دستورات استاندار، معاونين و فرمانداران محترم شهرستان ها در جهت فراگير شدن بيمه روستائيان وعشاير، اجراي طرح تحول نظام سلامت و تغيير در نظام درمان روستائيان، تغيير رويکرد و تقويت کارگزاران، اجراي طرح ده گردشي و اطلاع رساني مستقيم در روستاها، برگزاري جلسات در مساجد روستايي و اهدا احکام مستمري، اجراي بخشنامه کشاورزان غير ساکن در روستا، همکاري شوراها و دهياران و برگزاري ستاد توسعه بيمه روستائيان و عشاير در استان و شهرستان ها، آموزش بهورزان خانه بهداشت روستايي، تهيه گزارش تصويري به تفکيک هر شهرستان و انجام تبليغات محيطي و رسانه اي از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت ثبت نام افراد مشمول در صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان است.


کلیدواژه: روستائیان و عشایر استان همدان | مدیر صندوق بیمه کشاورزان | بیمه اجتماعی کشاورزان | نفر بیمه شده | حقوق مستمری | هزار نفر | ثبت نام | حق بیمه

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۲۶۶۱۹ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

جزئیات واریز اولین سود سهام عدالت

از بردگان جنسی کیم جونگ اون تا قتل یازده موزیسین با سلاح سنگین

احمدی‌نژاد خطاب به ترامپ: بی‌ادب، بی‎فرهنگ!

در همین زمینه

 • تولید بیش از ۲ هزار تن عسل در استان همدان گزارش
 • بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ تن عسل ، امسال در استان همدان تولید میشود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز همدان کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان میگوید: این مقدار در مقایسه با سال گذشته، بیش از ده در صد افزایش نشان میدهد.آقای خرازی افزود: بیش از ۲ هزار و سیصد بهره بردار در استان همدان دارای کد شناسایی عسل تولید می کنند که دارای ۲ هزار و ۲۰۰ کلنی هستند. پارسال حدود ۲ هزار تن عسل در این استان تولید شده است .در کشور‌های ثروتمند میزان مصرف عسل برای هر فرد در طول سال ۲ و نیم کیلو اعلام شده و در ایران میانگین مصرف سالانه عسل برای هر فرد بین ۹۵۰ تا ۹۶۰ گرم است.به گفته کارشناسان، فعالیت زنبورداری هیچ آثار تخریبی برای محیط زیست ندارد و حتی باعث تقویت محیط زیست نیز می‌شود، ضمن اینکه ارزش اقتصادی زنبور عسل برای کشاورزی و محیط زیست بیشتر به گرده‌افشانی است.عسل همچنین خواص درمانی بسیاری دارد. آقای حکیم، کارشناس طب سنتی میگوید: در این علم، اگر ده درصد عسل تولید شده را زنبور تولید کرده باشد، میتوان از خواص درمانی آن برای دردهای گوارشی و بهبود زخمها اطمینان حاصل کرد.بنا بر اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تولید عسل در سال‌های گذشته سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است. دانلود
 • مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان:پروژه چهارخطه کردن راه آهن همدان در حال اجراست
 • به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، فرهاد فرزانه ظهر امروز در جلسه شورای همتا در استانداری همدان در خصوص چهارخطه شدن مسیر 10 کیلومتری ایستگاه راه‌آهن همدان اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی با قطعیت پیگیر احداث ایستگاه قطار درون‌شهری در همدان است به طوری که تا اواسط بلوار سردار شهید همدانی میخکوبی این ایستگاه انجام شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر چهارخطه کردن مسیر قطار همدان در حال اجراست، افزود: در مجموع محور 11 کیلومتر است که 9 کیلومتر از این راه در تقاطع دانشگاه آزاد همدان قرار دارد و قرار است روکش آسفالت آن انجام شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه باید تأمین روشنایی پنج کیلومتر از این راه با توجه به تردد مسافران در تاریکی هوا باید تأمین شود، گفت: چون در این محور ماشین‌های سنگین در تردد است پلیس راه استان باید هر چهار روز یک‌بار طرح ترافیکی را برای این راه اعمال کند. وی در خصوص تعریض گردنه اسدآباد که جزء پروژه‌های اداره راهداری است اما پس از تفکیک کار این دو اداره در راه و شهرسازی باقی ماند اشاره کرد و گفت: در نهایت قرارداد 9 کیلومتر تعریض این جاده توسط اداره راه و شهرسازی بسته شده که دو کیلومتر آن پس از زیرسازی آماده آسفالت‌ریزی شده است. فرزانه با بیان اینکه برای بررسی علل ناپایداری ترانشه‌های گردنه اسدآباد در اجرای این پروژه قراردادی با دانشگاه همدان برای مطالعه در این خصوص بسته شده است، ادامه داد: اگر کار پروژه با مطالعه پیش نرود حرکات توده‌ای و ایجاد زمین‌لغزش می‌تواند تهدیدی در اختلال در حوزه راهداری باشد. وی با بیان اینکه 64 درصد پس از بارندگی در مسیر گردنه اسدآباد زمین‌لغزش اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: این منطقه دارای 130 روز یخبندان، بیش از 450 میلی‌متر بارش و 50 درجه تغییرات حرارتی در یک روز است که جزء...
 • کل جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سطح استان ها نمودار
 • 41میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. برای دیدن اندازه اصلی تصویر روی آن کلیک کنید
 • ترمیم شکاف درآمد و هزینه خانوار شهری استان فارس سبقت گرفتن درآمد از هزینه ها
 • مقایسه هزینه و درآمد خانوار شهری فارس در سال ۹۵ نشان می‌دهد که هر خانوار شهری حدود ۲ میلیون تومان از درآمد خود را پس‌انداز کرده و این نشان‌دهنده ترمیم شکاف بین درآمد و هزینه خانوار است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، براساس گزارش بانک مرکزی در سال 95 متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 39 میلیون و 300 هزار تومان (ماهانه حدود 3 میلیون و 275 هزار تومان) بود که نسبت به سال قبل 11.4 درصد افزایش داشته است.در سال 95 متوسط هزینه ناخالص خانوار شهری فارس نیز حدود 34 میلیون تومان بود (ماهانه حدود 2 میلیون و 830 هزار تومان) که نسبت به سال 94 که 34 میلیون و 194 هزار تومان بوده معادل 0.5 درصد کاهش داشته است.در سال 95 بخش «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» با 38.8 درصد بیشترین هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است. «خوراکی‌ها و آشامیدنی» با 20.7 درصد در رده بعدی هزینه خانوار شهری فارس قرار دارند این در حالی است کهدر سال 94 «خوراکی‌ها و آشامیدنی» 21.8 درصد هزینه خانوار شهری فارس را به خود اختصاص داده بودند. در واقع کاهش سهم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و افزایش سهم هزینه‌های غیرخوراکی در سبد خانواریکی از نسبت‌هایی که می‌تواند تا حدودی به‌عنوان یکی از شاخص‌های وضعیت رفاه خانواده در نظر گرفته شود زیرانشان‌دهنده این واقعیت است که خانواده از نظر اقتصادی تواناتر شده است و علاوه بر تامین نیازهای اساسی‌تر خود (هزینه‌های خوراکی)، توانسته است سایر نیازهای خود را نیز پوشش دهد.بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار ساکن در مناطق شهری استان‌های مختلف نشان می‌دهد که استان تهران با حدود 62 میلیون و 297 هزار تومان (ماهانه حدود 5 میلیون و 191 هزار تومان) بیشترین و استان لرستان با حدود 22 میلیون و 253 هزار تومان (ماهانه حدود یک میلیون و 854 هزار تومان) کمترین...
 • شناسایی یک هزار و ۴۰۰ تاکسی فرسوده در شهر همدان
 • همدان - معاون نظارت بر تاکسی‌رانی و حمل و نقل بار کالا در همدان از شناسایی یک هزار و ۴۰۰ تاکسی فرسوده در شهر همدان خبرداد. مهران حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی یک هزار و ۴۰۰ تاکسی فرسوده در شهر همدان خبرداد و عنوان کرد: سال گذشته نوسازی حدود ۷۰۰ تاکسی امکان‌پذیر شد که با توجه به تسهیل شرایط امیدواریم مابقی تاکسی‌های فرسوده نیز به زودی نوسازی شوند. حاجیان با اشاره به اجرای طرح پیاده‌راه سازی خیابان اکباتان و میدان حضرت امام(ره) گفت: در همین راستا نقل و انتقال ۵۰۰ دستگاه تاکسی از خیابان اکباتان به خیابان‌های باباطاهر و شهدا همدان با کمترین معضل و چالش به انجام رسید. ساماندهی خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین در پارکینگ‌ها وی در خصوص ساماندهی خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین در پارکینگ‌های تعبیه شده نیز گفت: با تلاش‌های انجام شده ۳ پایانه بزرگ در شهر همدان ایجاد شد که بر همین اساس پایانه مستقر در حوالی میدان امام حسن(ع)، پایانه مستقر در میدان شاهد و پایانه مستقر در شهرک صنعتی الوند، به آرام سازی فضای شهر و انتقال خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین به این پایانه‌ها کمک کرد. حاجیان از برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه رانندگان سرویس مدارس در روز چهارشنبه پنجم مهرماه سال جاری و رونمایی از برچسب سرویس مدارس خبر داد و با اشاره به تلاش برای ایجاد شرایط مناسب به منظور پرداخت الکترونیکی کرایه در تاکسی‌های شهر گفت: مطابق فعالیت‌های انجام شده طی روزهای آینده شاهد راه‌اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی در تاکسی‌های شهر خواهیم بود. معاون نظارت بر تاکسی‌رانی و حمل و نقل بار کالا ادامه داد: با راه‌اندازی وبگاهی در سازمان؛ زمینه بهره‌گیری از نرم‌افزار طراحی شده و زمینه انجام امور تاکسیرانان فراهم‌ شد، ضمن اینکه تسهیل شرایط برای رانندگان تاکسی، افزایش خدمت‌رسانی به شهروندان را موجب خواهد شد.
 • پیش بینی تولید ۲۰۰۰ تن عسل در استان همدان
 • همدان - معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: براساس پیش‌بینی‌ها امسال ۲۰۰۰ تن عسل در استان همدان تولید می شود. به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظر پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از تولید ۳۳۳ هزار تن شیر خام طی سال گذشته در استان همدان خبر داد و عنوان کرد: سال گذشته همچنین ۲۸ هزار و ۶۸۱ تن گوشت قرمز، ۴۵ هزار و ۸۳۷ تن گوشت مرغ، ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ و یک هزار و ۹۶۰ تن عسل در استان همدان تولید شد. وی پیش‌بینی کرد: طی سال جاری ۳۵۳ هزار تن شیر خام، ۲۹ هزار و ۸۰۰ تن گوشت قرمز، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن گوشت مرغ، ۱۶ هزار و ۸۰۰ تن تخم مرغ و دو هزار تن عسل تولید شود. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان اشتغال تعهد شده در سال‌جاری در حوزه جهاد کشاورزی را ۵۹۰ نفر دانست و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸۶ هزار و ۵۰۰ تن شیر خام در استان همدان تولید شده است. وی با بیان اینکه طی در سال جاری ۱۶ هزار و ۶۰۰ تن گوشت قرمز، ۲۴ هزار و ۲۷۸ تن گوشت مرغ و ۸ هزار و ۱۳۰ تن تخم مرغ تولید شده و از محل رونق تولید ۱۷۹ پرونده به سیستم بانکی، افزود: این پرونده‌ها در راستای تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز به بانک معرفی شده اند. نظرپور با بیان اینکه از محل صندوق توسعه ملی ۱۷ میلیارد تومان در قالب ۳۱ فقره پرونده به بانک معرفی شده است، افزود: معرفی پرونده‌ها به بانک ادامه دارد. وی با اشاره به اینکه در سال جاری دو طرح اشتغال روستایی و عشایر و اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده است، ابراز امیدواری کرد: از این دو محل تسهیلات قابل ملاحظه‌ای ابلاغ شود. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان...
 • آغاز به کار کمپین لبیک یا حسین ع در استان همدان
 • به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ عباسی، مدیر روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به ضرورت و اهمیت فعالیت کمپین‎های فرهنگی و تبلیغی در تبیین مفاهیم دینی در سطح جامعه گفت: اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با همراهی و همکاری طراحان مطرح کشوری گرافیک، در آستانه دهه اول محرم فعالیت جدیدی برای اکران طرح‎های فرهنگی آغاز کرده است. وی با اشاره به اینکه طرح‎های کمپین ماه محرم همزمان با دهه اول ماه محرم علاوه بر تهران در سراسر کشور و نیز استان همدان اکران خواهند شد، ادامه داد: دربرگزاری این کمپین روایت‌های مذهبی فراوانی مورد بررسی اسنادی قرار گرفته که از بین آنها، روایاتی که بیشتر با زندگی امروز جامعه نزدیک بوده انتخاب و در قالب طرح‎های گرافیکی در سازه‌های تبلیغی سطح شهرها اکران خواهند شد. این مسئول اظهار داشت: این کمپین با هدف کمک به امر توسعه و بازسازی حرم‌های مطهر ائمه اطهار(ع) و همچنین بزرگداشت مراسم‌های مختلف با اشاره به سخنان گهربار سید الشهدا(ع) برگزار خواهد شد و تا پایان ماه محرم نیز خواهد داشت. وی هدف را بالابردن جذابیت آثار، برداشت‌هایی از کلام امام حسین(ع) در قالب هنر گرافیک برشمرد وخاطر نشان کرد: این اقدام به دلیل استفاده بیشتر و برقراری ارتباط راحت‎تر با تکیه به بیانات امام حسین(ع) انجام شده تا در نهایت جامعه امروز بتواند بهترین استفاده را از فرمایشات امام معصوم ببرد. مجتبی عباسی افزود: ارائه عکس‌نوشت، پوستر و انعکاس طرح‌های این کمپین در سطح فضای مجازی از برنامه‌های مهم تبلیغی کمپین کشوری است. انتهای پیام/ ج کمپین لبیک یا حسین(ع)
 • مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم قهرمانی استان همدان برگزار شد
 • همدان- دبیر هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان‌همدان گفت: مسابقات اتومبیلرانی رشته اسلالوم قهرمانی استان‌همدان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد. قاسم ربیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم قهرمانی استان‌همدان اظهار داشت: مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم به مناسبت هفته دفاع مقدس با ۳۵ شرکت‌کننده در بخش آقایان و بانوان در پیست شهید مفتح همدان برگزار شد. وی افزود: این مسابقات در ۳ کلاس، زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، ۱۵۰۰ سی‌سی به بالا و کلاس بانوان انجام شد. دبیر هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در کلاس -۱۵۰۰ میلاد مشعریان، معین تنها دوست، متین کوچک عظیمی در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند. ربیعیان عنوان کرد: در کلاس +۱۵۰۰ متین کوچک عظیمی قهرمان شد، فرهاد مطلبی در رتبه دوم ایستاد و عرفان صابریان و آرش قاسمی مشترک سوم شدند. وی با اشاره به نتایج بانوان بیان کرد: در قسمت بانوان نیز الهه کریمی، فائزه آخوندی، نیره شریفیان به ترتیب اول تا سوم شدند. دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی همدان بابیان اینکه استان‌همدان در این رشته حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، گفت:هیئت برنامه‌های مختلفی از جمله برگزاری مسابقات موتور کراس، اتومبیلرانی سرعت، رالی نقشه‌خوانی، برگزاری کلاس های آموزشی، برپایی نمایشگاه خودروهای کلاسیک، کلاس های مربی‌گری و داوری و همچنین مسابقات کارتینگ را در تقویم ورزشی خود دارد.
 • ۸۱ درصد از اراضی کشاورزی استان همدان تحت سیستم نوین آبیاری است
 • مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه ۸۱ درصد از اراضی کشاورزی استان تحت سیستم نوین آبیاری است گفت: همدان در سامانه نوین آبیاری رتبه سوم کشور را دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، ابراهیم فرامرزی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خشک شدن سفره‌های آب زیر زمینی،کاهش نزولات جوی و آبیاری سنتی سه معضل پیش روی کشاورزی استان است که امیدواریم با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بتوانیم بر این چالش‌ها غلبه کنیم.وی تصریح کرد: در سال گذشته 8500تن از اراضی کشاورزی استان مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری نصیب استان شده است و در امسال نیز سهم استان همدان 9500تن است.فرامرزی افزود: برای اجرای هر هکتار سامانه نوین آبیاری 4800 متر مکعب صرفه جویی شده است و تا به امروز نیز 140 هزار هکتار بالغ بر 700 میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی انجام شده است.وی تصریح کرد: امیدواریم تا 20 سال آینده سطح آب‌های زیر زمینی به حال اول باز گردد و یکی از اسناد بالا دستی ما احیاء و تعادل بخشی سفره‌های آب‌های زیر زمینی است.وی با بیان این که در دولت تدبیر و امید جلساتی در سطح معاون اول و ریاست جمهوری پیرامون موضوع آب وخاک برگزار شده است، عنوان کرد: پیشرفت‌های خوبی نیز حاصل گردیده است از جمله بستن چاه‌های غیر مجاز، نصب کنتور های حجمی هوشمند برای استفاده چاه های مجاز و مصوبه ماده 11 که بایستی آب به صورت حجمی در مکان تحویل کشاورزان گردد از این جمله است.رئیس آب و خاک و جهاد کشاورزی استان همدان نصب کنتور حجمی را مرتبط با وظایف جهاد کشاورزی و وزرارت نیرو برشمرد و گفت: سامانه‌های آبیاری میکرو در حال ترویج است و با اجرای این روش آبیاری، میزان هدر رفت آب مصرفی کشاورزان به حد صفر خواهد رسید و راندمان انتقال آب نیز به بالای 95 درصد...
 • کمک سه میلیارد ریالی خیران به خانوار زندانیان اصفهان
 • خیران نیک اندیش استان اصفهان بیش از سه میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان خانوار زندانیان پرداخت کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان استان اصفهان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، خیران نیک اندیش به منظور ارتقا رشد تحصیلی فرزندان زندانیان استان، دو میلیارد ریال کمک هزینه خرید لوازم التحریر و لباس به هزار و 300 دانش آموز تحت پوشش این انجمن پرداخت کردند. محمود مباشری افزود: با مشارکت خیران بیش از یک میلیارد ریال کمک هزینه ثبت نام دانشجویان خانوارهای زندانی هم پرداخت شد.وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون زمینه اشتغال 67 زندانی جرایم غیر عمد تحت پوشش این انجمن در برخی از مشاغل خدماتی فراهم شده است، گفت: با همکاری برخی از نهادهای دولتی نیز همسران زندانیان استان به منظور تامین حداقل امکانات معیشتی خانواده خود در برخی از کارگاه های تولیدی مشغول به کار شدند. بیش از سه هزار خانوار تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان هستند.
 • مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خبر داد کشت گندم در ۱۳۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین
 • فرزاد خوش اخلاق در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قزوین با اعلام این خبر افزود: برنامه‌ریزی لازم در اراضی کشاورزی استان برای کشت گندم پاییزه انجام شده و از این میزان سطح زیر کشت 45 هزار هکتار به کشت گندم آبی و 93 هزار هکتار به کشت گندم دیم اختصاص خواهد یافت. وی اظهار داشت: ارقام مورد کشت گندم در اراضی کشاورزی استان؛ پیشتاز، پیشگام، سیوند، اروم، سیروان، پارسی، آذر2 ، سرداری، اوحدی، بهاران و هما می‌باشد. خوش اخلاق تصریح کرد: برنامه‌ریزی لازم جهت توزیع بذر گواهی شده گندم آبی و دیم انجام شده و لازم است زارعین جهت اخذ حواله بذر به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مربوطه مراجعه نمایند. وی یادآور شد: بر اساس برنامه ابلاغی از سوی وزارت متبوع؛ قیمت بذر گندم آبی گواهی شده از قرار هر کیلو 17 هزار و 600 ریال و بذر گندم دیم به ازای هر کیلو 16 هزار و 300 ریال تعیین شده است. این مقام مسؤول در ادامه خاطرنشان کرد: خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان استان در اواسط شهریورماه سال‌جاری به پایان رسید که در مجموع 223 هزار و یکصدتن گندم بصورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شد. وی افزود: از این میزان گندم خریداری شده؛ 213 هزار و 500 تن گندم آردی و 9 هزار و 600 تن گندم بذری خریداری که توسط شرکت‌های بذر طرف قرارداد تولید و فرآوری شده است. انتهای پیام/ک
 • تولید ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن گردو در باغ های استان
 • امسال ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن گردو در باغ‌های کهگیلویه و بویراحمد تولید شد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد، مدیرباغبانی جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه کاربرداشت محصول گردو در باغستان‌های استان هم اکنون در حال انجام است گفت: این مقدار محصول گردو در ۶ هزار و ۳۰۰ هکتار از باغ‌های بارور شهرستان‌های بویراحمد، دنا، کهگیلویه و چرام تولید شده است. زواره آزادپور تولید گردوی کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته را ۱۰ هزار و ۶۰۰ تن اعلام کرد و افزود: به دلیل تغذیه مناسب، رسیدگی بهتر و کم شدن میزان پدیده سرما زدگی تولید محصول گردو امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است. وی ادامه داد: بخشی از محصول تولید شده گردو در بازارهای محلی کهگیلویه و بویراحمد و بقیه آن به استان‌های مجاور صادر می‌شود.آزادپور از پیوند ۳۵ هزار اصله درخت گردو در کهگیلویه و بویراحمد با ارقام مرغوب خبرداد و اضافه کرد: این تعداد درخت با هدف افزایش کمی و کیفی و افزایش بازار پسندی با استفاده از اقلام داخلی و خارجی پیوند داده شد.آزادپور گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تن انواع میوه شامل، سیب، مرکبات، میوه‌های تابستانه و سایر میوه‌ها در باغستان‌های کهگیلویه و بویراحمد تولید شود.به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم اکنون 43 هزار هکتار باغ در استان احداث شده است که به تدریج با افزایش طرح های گلخانه ای برای تولید محصولات خارج از فصل و اقتصادی کردن تولیدات باغی تلاش می شود.جعفر گوهرگانی افزود: سال زراعی جاری افزون بر 270 هزار تن انواع محصولات باغی در استان تولید شد.وی یکی از مشکلات اساسی فراروی باغداران استان را بروز برخی ناهماهنگی میان دستگاه های متولی از جمله منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست استان برای توسعه اراضی شیب دار بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و اجرای ماده 56 دانست.مناطق کاکان، سی...
 • ۱۱ هزار نفر در طرح کارورزی در استان گلستان ثبت نام کردند
 • معاون کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون, بیش از ۱۱ هزار نفر از فارغ‌التحصیل دانشگاهی در سامانه طرح کارورزی استان ثبت‌نام کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از گنبدکاووس, محمد رهبری پیش از ظهر امروز در جمع تولیدگران و کارفرمایان گنبدکاووس برای چگونگی جذب فارغ‌التحصیلان اظهار داشت: در سال گذشته 547 نفر از فارغ التحصیلان استان در این طرح که به صورت پایلوت برگزار شد ثبت‌نام کردند و افرادی که دارای تحصیلات عالیه مانند بالای لیسانس بودند, موفقیت بیشتری در این طرح کسب کردند.معاون کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی گلستان افزود: در حال حاضر بیش از 6 میلیون نفر در کشور فارغ التحصیل بیکار داریم که این میزان در سال 98 به 8 میلیون نفر خواهد رسید و با توجه به محدودیت فضای کسب و کار و مشکلات عدیده‌ای در کارگاه‌های سنتی باید شرایط مناسبی برای ورود این جوانان به بازار کار فراهم شود.رهبری تصریح کرد: متاسفانه سیستم آموزشی ما سازنده نیست و دانشگاه‌ها در پذیرش برخی از رشته‌ها اصرار به تکرار اشتباه خود دارند که این امر به ضرر جوانان دانشگاهی در بازار کسب و کار خواهد شد.معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی استان گلستان یادآور شد: در حال حاضر 4 هزار و 800 فارغ التحصیل برق داریم و یک کارخانه در استان گلستان, نیاز به 16 نفر فارغ التحصیل برق دارد که با توجه به عدم سازنده بودن دانشگاه‌ها در تحصیل چنین رشته‌هایی, هیچ یک از این فارغ التحصیلان شرایط لازم برای جذب در این کارخانه را ندارند.رهبری تاکید کرد: در سال گذشته 434 واحد کارگاهی و تولیدی, 547 فارغ التحصیل دانشگاهی را جذب کار کردند و به طور میانگین, میزان فروش این واحدها 23 درصد افزایش یافت.معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: جهان...
 • پیش بینی برداشت ۱۵۰ هزار تن سیب در استان زنجان
 • به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان؛ مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت:سطح باغات سیب استان زنجان به 9 هزار و 168 هکتار می رسد که در حال حاضر 7 هزار و 737 هکتار از این سطح بارور و یک هزار و 431 هکتار مابقی غیر بارور است. بهنام اوجاقلو تصریح کرد: امسال تولید 183 هزار تن سیب در استان زنجان برآورد شده بود که سرمازدگی این میزان را به 150 هزار تن کاهش داد. وی رد، گلدن، گرانی اسمیت، استارتینگ، گالا، فوجی و سیب گلاب را از جمله ارقام مورد کشت سیب در استان زنجان برشمرد و عنوان کرد: 30 درصد باغات سیب استان بهاره بوده و مابقی مربوط به ارقام پاییزه است. اوجاقلو خاطرنشان کرد: برداشت ارقام پاییزه سیب در استان زنجان از اواخر شهریور ماه آغاز شده و تا اوایل آبان ماه ادامه خواهد داشت. انتهای پیام/ن برداشت سیب در استان تا اوایل آبان ماه ادامه دارد
 • بازدید ۲۵۰ هزار نفر از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه
 • مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: از اردیبهشت امسال(شروع سال راهیان نور) تاکنون بیش از 250 هزار نفر از زیارتگاه و مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید کرده‌اند. علی یوسفی‌راد در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در این مدت همچنین نزدیک 70 هزار نفر روز در اماکن اقامتی راهیان نور استان کرمانشاه اسکان داده شده‌اند. یوسفی‌راد با بیان اینکه سال راهیان نور از اردیبهشت ماه هر سال آغاز و تا اردیبهشت ماه سال بعد ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: تا این لحظه افزایش 15 درصدی بازدید کنندگان از یادمان‌ها و مناطق عملیاتی استان را شاهد بوده ایم. مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با بیان اینکه در سال راهیان نور گذشته در مجموع حدود 900 هزار نفر از یادمان ها و مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید کردند، پیش‌بینی کرد: امسال شاهد حضور بیش از یک میلون نفری بازدیدکنندگان از یادمان‌ها و مناطق عملیاتی استان باشیم. وی یادمان‌های مرصاد، بازی‌دراز، پاوه، گیلانغرب و قصرشیرین را پربازدیدترین یادمان‌های استان کرمانشاه برشمرد. یوسفی‌راد با اشاره به اتمام اعزام راهیان نور عمومی و خانوادگی در پایان تابستان عنوان کرد: از 12 مهر اعزام راهیان نور دانش آموزی در استان آغاز خواهد شد. انتهای پیام
 • ثبت نام بیش از هزار واحد تولیدی استان سمنان در سامانه بهین یاب
 • ه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان ، بهروز اسودی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان در هفتاد و نهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاه های ذیربط و بانکهای عامل تشکیل شد، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این کارگروه گفت: تا کنون 57 درصد مصوبات این کارگروه در استان اجرایی شده است. وی افزود: در هفتاد و هشت جلسه قبلی این کارگروه مشکلات 470 واحد تولیدی استان بررسی که یک هزار و 129 مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رسیده است که از این تعداد 639 مصوبه اجرایی و مابقی در دست اجرا است. رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: در این جلسه مشکلات بانکی ، تامین اجتماعی ، مالیاتی و زیربنایی پنج واحد تولیدی تیراژه رنگ ، رنگین فام کومش ، عالی پردازان آتیه ، شن و ماسه پایدار و خلاق صنعت بررسی و در جهت رفع موانع پیش رو تصمیماتی اتخاذ گردید. بهروز اسودی با اشاره به دیگر دستور کار این جلسه گفت: در این نشست و با تصمیم اعضای کارگروه پرونده 68 واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان جهت دریافت تسهیلات رونق تولید به ارزش بیش از 240 میلیارد ریال و اشتغالزایی 160 نفر به بانکهای عامل معرفی شد. وی با بیان اینکه در سال جدید یک هزار و 88 واحدتولیدی استان متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب شده اند تصریح کرد: 507 واحد تولیدی استان جهت دریافت تسهیلات به ارزش بیش از3 هزار و 360 میلیاردریال به بانک های عامل معرفی شده اند و پرونده 519 واحد نیز در مرحله بررسی کارگروه قرار دارد. بهروز اسودی در پایان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بانکهای استان در پرداخت تسهیلات ، بر همکاری و همیاری بیش از پیش بانکهای عامل در...
 • ۳۶ هزار واحد مسکن مهر در استان مرکزی تحویل داده شد
 • مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: پرونده مسکن مهر استان مرکزی با تحویل ۳۶ هزار واحد مسکن به متقاضیان در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت بسته شد. به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، مجید شارقی با اشاره به پروژه‌های مسکن مهر استان مرکزی اظهار داشت: سهمیه این استان ساخت و تحویل 40 هزار واحد مسکونی بود که درمجموع 36 هزار واحد تحویل متقاضیان شده و سه هزار و 700 واحد هم یا متقاضی ندارد یا در مرحله اسکلت ساختمان(فوندانسیون) باقی مانده است.وی افزود: مشکلات و نواقصی که در مسکن مهر استان وجود دارد به پیمانکار و مدیرعامل شرکت تعاونی برمی‌گردد و اداره کل راه و شهرسازی تنها واگذارکننده زمین و معرفی کننده متقاضیان برای دریافت تسهیلات بانکی بوده است.مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: اجرای طرح مسکن مهر از سال 88 در این استان آغاز شده است، مسکن مهر در قالب شهرهای زیر25 هزار نفر جمعیت، بافت فرسوده، شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید اجرا شد.شارقی بیان کرد: در شهرهای جدید با 25 هزار نفر جمعیت از 23 هزار و 629 واحد 23 هزار و 200 واحد تحویل و بقیه به‌سبب نقص پرونده و نداشتن متقاضی امکان ادامه اجرای طرح وجود ندارد.وی با یادآوری اینکه اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، گفت: از مجموع 9 هزار و 844 واحد مسکن مهر، هفت هزار و 500 واحد به متقاضیان بنیاد مسکن واگذار شد.مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: سه هزار و 600 واحد مسکن مهر در بافت فرسوده هم توسط افراد خود مالک با دریافت تهسیلات در شهرهای سطح استان مرکزی ساخته شده است.شارقی عنوان کرد: یک‌هزار و 524 واحد در شهر مهاجران اراک هم به متقاضیان واگذار شد.وی افزود:...
 • استان سمنان از ۲۵ هزار زائر اربعین حسینی پذیرایی می کند
 • دبیر ستاد اربعین استان سمنان گفت: استان سمنان از ۲۵ هزار زائر اربعین حسینی پذیرایی می‌کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سرهنگ حسن اسلامی راد عصر امروز در جلسه ستاد برگزاری اربعین حسینی در استان سمنان اظهار داشت: استان سمنان در مرز مهران و در کربلا و نجف موکب‌های پذیرایی برپا می‌کند.وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان سمنان برای ارائه خدمات رفاهی به زائران اربعین حسینی خاطرنشان کرد: استان سمنان برای پذیرایی از 25 هزار زائر اربعین حسینی در موکب‌ها و مرز مهران تمهیدات لازم را فراهم می‌کند.دبیر ستاد اربعین حسینی با اشاره به اینکه مسئولان نظام موظف هستند زیرساخت‌های امنیتی، رفاهی و بهداشتی را برای زائران اربعین حسینی ایجاد کنند افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی برای خادمان اربعین یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت در این راستا انجام داده است.وی هدف از اعزام خادمان اربعین را خدمت‌رسانی بهتر و برگزاری باشکوه‌تر این مراسم بزرگ دانست و گفت: با بررسی نواقص و نقاط ضعفی که در سال‌های گذشته برای برگزاری این مراسم وجود داشت می‌توان نسبت به بهبود شرایط و رفع نواقص در سال‌های آینده گامی اساسی برداشت.اسلامی راد با بیان اینکه زائران اربعین حسینی در سمنان می‌توانند تنها از مرز مهران خارج شوند گفت: پیش‌بینی افزایش تعداد زائران ثبت نامی در این استان نسبت به سال‌های گذشته راداریم و بر روی این مهم هدف‌گذاری کردیم.وی با تأکید بر اینکه برگزاری هرچه باشکوه این مراسم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است خاطرنشان کرد: موکب‌های استان سمنان در کربلا، نجف، مرز مهران و برخی مسیرهای پرتردد زائران خدمت‌رسانی می‌کند.دبیر ستاد اربعین حسینی استان سمنان با اشاره به اعزام خادمان اربعین حسینی بیان کرد: این‌یکی از اقدامات مؤثر برای ارائه خدمات عالی باکیفیت بالا در اربعین حسینی است.انتهای پیام/ R41366/P1377/S6,64/CT11
 • شناسه دار شدن بیش از ۲۸ هزار مراکز نگهداری کالا در استان مرکزی
 • اصغری معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن، و تجارت استان مرکزی در گفتگو با گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوانازاراک؛ گفت: طرح کشوری شناسه دار شدن انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا از نیمه دوم سال ۹۵ دراین استان اجرا شده و تا کنون ۲۸ هزارو ۲۴۸ واحد مراکز نگهداری کالا در سطح استان مرکزی شناسه دار شده اند. اصغری افزود: بر اساس این طرح کلیه فعالان که اقدام به حمل و نقل کالا می‌کنند از قبیل: واحد‌های صنعتی، تولیدی، و معادن و کلیه صاحبان و بهره برداران انبار‌ها و مراکز نگه داری کالا موظف اند در سامانه جامع انبار‌ها به نشانی ثبت اینترنتی www.nwms.ir ثبت نام کنند. وی اضافه کرد: در صورت ثبت نکردن اطلاعات از حمل بار به صورت کامیون، کامیونت، و وانت بار از مبدا یا به مقصدی که در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده باشد ممانعت به عمل خواهد آمد. معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن، و تجارت استان مرکزی جلوگیری از قاچاق کالا، جمع آوری اطلاعات دقیق انبار‌ها و شناسه دار کردن آنها، ایجاد امکان طراحی اهداف کلان و استراتژیک را از جمله اهداف این طرح برشمرد. انتهای پیام / ج اجرای طرح شناسه دار شدن انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا در استان مرکزی
 • فعالیت۴۰ هزار نیروی دریانورد فعال در استان بوشهر
 • مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: این استان با 40 هزار نیروی دریانورد فعال، رتبه نخست تعداد دریانوردان را در کشور دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، محمد مهدی بنچاری در آیین تجلیل از دریانوردان نمونه استان بیان کرد: استان بوشهر نقش موثری در فعالیت‌های تجاری کشور دارد و در سال گذشته 156 میلیون تن کالا معادل 50 درصد عملیات تخلیه و بارگیری کشور در بنادر این استان انجام شده و از نظر رتبه نخست را در کشور داریم. وی افزود: در شش ماه نخست امسال 85 میلیون تن کالا در بنادر استان بوشهر تخلیه و بارگیری شده که 52 درصد حجم تخلیه و بارگیری در کشور است. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر 174 هزار دریانورد ثبت شده داریم که 40 هزار نفر دریانورد فعال هستند و 30 درصد کل دریانوردان کشور را شامل می‌شود. وی به روند اجرای طرح‌های در دست اجرا در مجتمع بندری نگین بوشهر اشاره و اضافه کرد: این مجتمع بندری 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آذر ماه امسال ساخت فاز نخست اسکله کانتینری مجتمع بندری نگین به پایان برسد. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی لایروبی اسکله مجتمع بندری نگین گفت: در مجموع یک‌میلیون مترمکعب لایروبی به عمق 11 و نیم متر با اعتبار 200 میلیارد ریال انجام می‌شود. وی ادامه داد: با پایان لایروبی این اسکله تا پایان سال، این بندر پذیرای کشتی‌های 50 هزار تنی خواهد بود.
 • ۱۲ هزار فارغ التحصیل بیکار در استان زنجان وجود دارد
 • معاونامور اقتصادیاستانداری زنجان با بیان اینکه وضعیت صادرات استان زنجان امیدوارکننده است، گفت: ۱۲ هزار فارغ‌التحصیل بیکار در استان زنجان وجود دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، فرامرز نیک‌سرشت شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان زنجان با اشاره به اینکه صادرات نبض اقتصاد کشور است اظهار داشت: اگر روند صادرات در یک کشوری خوب باشند یعنی فراینده تولید کارکرد مناسبی داشته است.این مسئول با اشاره به اینکه واحد‌های تولیدی با فعالیت در بخش صادرات یک حاشیه امنی برای خود ایجاد کنند ابراز کرد: اگر یک واحد تولیدی خود را محدود به بازار داخلی نکند به طور حتمموفق می‌شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان با بیان اینکه بحث صادرات توان رقابتی واحد‌ها را افزایش می‌دهد گفت: اگر واحدی در بحث صادرات فعال باشد نسبت به بازار و استاندارد‌های جهانی دید وسیع‌تری پیدا می‌کند.وی با اشاره به اینکه توجه کردن تنها به بازار داخلی آسیب‌پذیری واحد‌ها را افزایش می‌دهد گفت: واحد‌های تولیدی با ورود به بحث صادرات انعطاف پذیری خود را در برابر نوسانات بازار افزایش می‌دهند.نیک‌سرشت با بیان اینکه واحد‌های تولیدی با ورود به بازارهای جهانی با تکنولوژی‌های جدید کشورهای مختلف آشنا می‌شوند ابراز کرد: به دلیل عدم آشنایی با تکنولوژی‌های جدید امروز ما در بحث برداشت زیتون مشکل داریم.وی با اشاره به اینکه 60 درصد قیمت تمام شده در برداشت زیتون مربوط به دستمزد است گفت: این کار کشاورزان را از توجیه اقتصادی می‌اندازد.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان ابراز کرد: اگر تجربه‌ای از بازار اسپانیا در بحث برداشت زیتون با استفاده از تکنولوژی‌های جدید و نحوه بسته‌بندی این محصول داشته باشیم قطعا در بخش صادرات آن نیز موفق خواهیم بود.وی با بیان اینکه باید آن قدر روی صادرات تاکید داشته باشیم تا موضوع به فرهنگ عمومی تبدیل شود گفت: استان زنجان توان بالایی در صادرات بخش‌های مختلف دارد.نیک‌سرشت با اشاره...
 • ۱۱۰ هزار متر مکعب به ظرفیت تولید آب آشامیدنی استان بوشهر افزوده می شود
 • معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار بوشهر گفت: با تدوین طرح‌های آب شیرین‌کن در نقاط ساحلی استان بوشهر و با تکمیل این پروژه‌ها ۱۱۰ هزار متر مکعب به ظرفیت تولید آب آشامیدنی استان بوشهر افزوده می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، سعید زرین فر ظهر امروز در نشست استاندار گیلان با کارکنان استانداری بوشهر با بیان اینکه خدمات قابل توجهی برای توسعه و پیشرفت استان بوشهر انجام شده اظهار داشت: در مدت 4 سال حضور مصطفی سالاری در پست استانداری بوشهر، طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های مختلفی تدوین و اجرایی شد که زمینه توسعه و پیشرفت این استان را فراهم کرد.وی با اشاره به افزایش تخت‌های بیمارستانی در استان بوشهر خبر داد و افزود: تخت‌های بیمارستانی در استان بوشهر از 800 تخت در سال 1392 اکنون به بیش از یک‌هزار و 600 تخت رسیده که ضریب اشغال آنها هم افزایش یافته است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار بوشهر با اشاره به تدوین برنامه برای حل مشکلات تامین آب آشامیدنی استان بوشهر خاطرنشان کرد: با تدوین طرح‌های آب شیرین‌کن در نقاط ساحلی استان بوشهر و با تکمیل این پروژه‌ها 110 هزار متر مکعب به ظرفیت تولید آب آشامیدنی استان بوشهر افزوده می‌شود.زرین‌فر با اشاره به توسعه‌های زیرساخت‌های راهسازی در استان بیان کرد: برخی از جاده‌های استان بوشهر به جاده‌های مرگ تبدیل شده بود که با تبدیل این جاده‌ها به بزرگراه اکنون استان بوشهر در عرصه بزرگراهی در شرایط خوبی قرار دارد.وی با اشاره به اجرای طرح‌های آبرسانی در حوزه کشاورزی تصریح کرد: اجرای طرح نخلستان یکی از طرح‌های مهمی است که در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور تصویب شد و برای اجرای طرح‌های آبرسانی نوین در نخلستان‌های استان بوشهر 1600 میلیارد تومان تصویب شده است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار بوشهر اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان را از دیگر موفقیت‌های سالاری در...
 • پیش بینی می شود ۱۳ هزار هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت کلزا برود
 • به گزارش گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوانازکرمانشاه؛مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: توسعه کشت دانه‌های روغنی با اولویت کلزا را در استان در برنامه داریم. قاسمی با اشاره به برنامه ریزی برای زیر کشت کلزا رفتن حدود 13 هزار هکتار از اراضی زراعی استان کرمانشاه در سال زراعی جدید، پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری جهش خوبی در حوزه کشت کلزا در استان داشته باشیم. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه عنوان کرد: سال زراعی گذشته حدود چهار هزار هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت کلزا رفته بود. قاسمی با اشاره به تدارک حدود 53 تن بذر برای زراعت کلزا در استان کرمانشاه، اضافه کرد: بذر کلزا از ارقام وارداتی و داخلی به اندازه کافی در استان موجود است. وی اذعان کرد: با توجه به عملکرد خوب زراعت کلزا در استان، تمایل کشاورزان به کشت کلزا زیاد است. وی یادآور شد: کلزاکاران مناطق معتدل و سرد استان باید تاکنون کشت کلزا را انجام داده باشند. انتهای خبر/ی افزایش سطح زیر کشت کلزا در استان
 • تحصیل ۷ هزار طلبه خواهر در ۵۸ حوزه علمیه استان اصفهان
 • به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،حجت‌الاسلام سید مهدی ابطحی امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه خواهران شهرستان نجف‌آباد اظهار کرد: هم‌اکنون در کل کشور حدود 500 حوزه علمیه خواهران در حال فعالیت است. وی درباره وضعیت حوزه‌های علمیه در استان اصفهان نیز افزود: در استان اصفهان که جز پیشگامان در حوزه‌های علمیه خواهران در سطح کشور است، حدود 58 حوزه در حال فعالیت هستند که از این تعداد 6 حوزه در سطح 3 و 2 حوزه نیز در سطح چهار طلاب خواهر را پذیرش می‌کنند. مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان اصفهان گفت: در استان اصفهان حدود 7 هزار طلبه در حال تحصیل هستند و در شهرستان نجف‌آباد بالغ بر هزار طلبه در 6 حوزه که یکی از این حوزه در سطح سه و در رشته تفسیر مشغول هستند. وی با اشاره به شهادت شهید حججی بیان داشت: یکی از وظایف اصلی طلاب، ورود به عرصه پژوهش است که با توجه به شهادت این شهید سرافراز در شهر شما، یکی از فعالیت‌های فرهنگی، نگارش مقاله درباره زندگی‌نامه شهید حججی است که چگونه این شهید با این سن کم به چنین درجه معرفتی رسیده است. ابطحی خاطرنشان کرد: ورود به حوزه‌های علمیه یک افتخار است و انصراف از آن یک شکست، ننگ و هم چون فرار از جنگ است چرا که هر طلبه‌ای با ورود به حوزه باید همانند یک مجاهد عمل کند و میدان جنگ یک طلبه دفاع و حفاظت از دین و آیین اسلام است. انتهای پیام/م حدود 500 حوزه علمیه خواهران در حال فعالیت است
 • برداشت گیاه مرتعی باریجه از ۲ هزار هکتار از مراتع استان تهران
 • برداشت گیاه مرتعی باریجه از 2 هزار هکتار از مراتع استان تهران به پایان رسید که نسبت به سال گذشته 6 برابر رشد نشان می دهد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ قاسم حقانی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بهره برداری از گیاه باریجه را یکی از مصداق های اجرای طرح های مرتعداری چندمنظوره (تلفیقی) در مراتع استان دانست و افزود : امسال حدود 18 هزار کیلوگرم صمغ این محصول از سطح مراتع استان جمع آوری شد. وی اظهار داشت : گیاه باریجه یکی از گیاهان مهم دارویی و صنعتی است که صمغ حاصل از آن جزء فرآورده های فرعی مرتعی محسوب می شود که علاوه بر نقش مؤثر در سلامت جامعه و ایجاد اشتغال ، در رشد صادرات غیرنفتی نیز نقش بسزایی دارد که این اقدام گامی مهم در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش منابع طبیعی به شمار می آید. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تهیه و اجرای طرح های مرتعداری چند منظوره را بهترین راهکار در بهره برداری اصولی و بهینه از مراتع و استمرار و تداوم در تولید برشمرد و خاطرنشان کرد: از آنجای که اکوسیستم رویشگاهی این گیاه خاص و حساس است به منظور بهره برداری پایدار و همچنین حفظ ، حمایت و احیای پایه های آن لازم است بهره برداری و برداشت از صمغ این گیاه مرتعی تحت نظارت و در قالب طرح های مطالعاتی – اجرایی انجام شود تا ضمن جلوگیری از انقراض این گیاه ارزشمند بتوان از رویش سالانه آن بهره برداری مستمر کرد. بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ؛ عمده رویشگاه های این گیاه در استان های خراسان ، فارس ، تهران ، سمنان و زنجان می باشد که در استان تهران با توجه به شرایط اقلیمی مناسب عمده برداشت این گیاه...
 • ۷۳۶ میلیون و۸۳۱ هزار دلار کالا از استان اصفهان به خارج صادر شد
 • روابط عمومی گمرک استان اصفهان روز دوشنبه به نقل از اسداله احمدی ونهری افزود: در این مدت عمده ترین کالاهای صادراتی از استان اصفهان محصولات پتروشیمی به ارزش 192 میلیون دلار، آهن آلات و فولاد به ارزش 178 میلیون دلار و فرش( دستباف و ماشینی) با 72 میلیون دلار بوده است. وی اضافه کرد: صادرات استان اصفهان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 21 درصد و از حیث ارزش 17 درصد افزایش داشته است. احمدی ونهری مهمترین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی استان را کشور عراق با 214 میلیون دلار (29 درصد سهم)، امارات متحده عربی با 122 میلیون دلار (17 درصد)، افغانستان با 114 میلیون دلار (16 درصد)، پاکستان با 56 میلیون دلار (8 درصد) و تایلند با 37 میلیون دلار (5 درصد) برشمرد.مدیرکل گمرک اصفهان گفت: در 6 ماه اول سالجاری، 48 هزار و 28 تُن کالا به ارزش 217 میلیون و 377 هزار دلار به گمرک اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 31 درصد و از حیث ارزش 51 درصد افزایش یافته است.وی افزود: مهمترین کالاهای وارداتی گمرک اصفهان در این مدت، ماشین آلات مکانیکی ، ماشین آلات برقی ، اجزا و قطعات منفصله و کاغذ و مقوا بوده است.مدیرکل گمرک استان اصفهان اضافه کرد: عمده کشورهای صادرکننده به مقصد گمرک اصفهان چین با 22 درصد سهم از صادرات به این استان، کره جنوبی با 15 درصد، ایتالیا با 11 درصد و آلمان با 10 درصد بوده است.وی گفت: با راه اندازی و استفاده از سامانه پنجره فرا مرزی شاهد افزایش 65 درصدی درآمد گمرک استان اصفهان هستیم.احمدی ونهری اضافه کرد: در 6 ماه اول سالجاری این اداره کل بالغ بر یکهزار و 25 میلیارد و 253 میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرد.وی گفت: گمرک فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در این مدت، تشریفات...