به گزارش «رویداد ۲۴» و به نقل از خبرآنلاین
2017-09-12@15:22:21 GMT

وبلاگ>جعفریان، رسول - نویسنده ای ناشناخته از روزگار شاه سلطان حسین، دو اثر، یکی توحید نامه و دیگری جلاء القلوب را در نقد فلسفه یونانی ـ اسلامی نوشته و سعی کرده نشان دهد که معارف دینی را نمی توان با روش های فلسفی شناخت. این مقاله، مروری است بر رساله جلاء القلوب او که برای اولین بار ـ تا آنجا که می دانم ـ مرور می شود.

مقاله یاد شده، در جشن نامه حضرت آیت الله مظاهری، و به عنوان اهداء به ایشان نگاشته شده است.

رساله «جلاء القلوب» از دانشمندی ناشناخته از علمای عصر شاه سلطان حسین صفوی (سلطنت از 1105 ـ 1135) در دست است که نمونه‌ای از ادبیات نقد فلسفه از منظر دین را در آن می‌توان ملاحظه کرد. این رساله در اصل، در باره ناکافی بودن ادله فلاسفه در اثبات خدا است و نویسنده همزمان با داشتن نوعی روش فلسفی، در صدد بیان تفاوت نگاه دین و فلسفه به مقوله توحید، علم الهی، قدرت، و فعل الهی است. نسخه‌ای از این رساله به شماره 6846 (81 فریم) در دانشگاه تهران و نسخه‌ای به شماره 1306 (68 فریم) در کتابخانه مجلس است که به دلیل نداشتن صفحات آغازین، ناشناخته مانده است. مع الاسف کسی هم بالای آن نوشته «آقا جمال خوانساری رساله صلوة جمعه» که غلط اندر غلط [انداز] است! این رساله همان «جلاء القلوب» است، و گویا نویسنده تعمّد داشته که نامی از خود نبرد. جالب توجه این است که در ادامه هر دو نسخه جلاء القلوب، رساله نماز جمعه محمد تقی بن میر عبدالله الکشمیری آمده است! احتمال دارد که یکی از دو نسخه اصل بوده، و بعدها کسی از روی آن، این دو رساله را کتابت کرده است. این که کشمیری نویسنده رساله جلاء القلوب هم باشد، ظاهرا منتفی است. به هر روی گزارش تقدیمی ما در اینجا بر اساس نسخه دانشگاه و هر فریم به دو صفحه روبرو بر اساس تصویری از همان نسخه است.
نسخه جلاء القلوب مجلس تاریخ ندارد، اما در انتهای نسخه نماز جمعه کشمیری که پس از جلاء القلوب در نسخه دانشگاه آمده، تاریخ 1285 ق به عنوان تاریخ کتابت آمده است. چنان که گفته شد، نسخه مجلس از ابتدا افتادگی دارد و در مقایسه با نسخه دانشگاه، تا فریم 16 را ندارد. معنای آن این است که بالغ بر سی صفحه از آغاز نسخه مجلس، افتاده است.
نسخه سومی هم از جلاء القلوب نیز در کتابخانه مسجد اعظم قم به شماره 2696 موجود است که به نوشته فهرست نویس، از عصر مؤلف است.

توحید نامه اثر دیگر مولف
از این مؤلف کتاب توحید نامه را هم می‌شناسیم. مؤلف جلاء القلوب، هم در مقدمه و هم در خاتمه، به رساله «توحید نامه» و «تحفه توحید خانه» تصریح کرده (گویا هر دو عنوان یک کتاب) است. در آنجا آمده است که توحید نامه یا تحفه توحید خانه را در رد بر اوهام فاسده نوشته: «کتابی المبارک المسمی بتوحید نامه و تحفه توحید خانه». بدین ترتیب باید گفت، جلاء القلوب اثری است که پس از توحید نامه نوشته شده است. در آنجا ستایش قابل توجهی از توحید نامه خود داشته و آن را پس از قرآن و حدیث، کم نظیر می‌داند: «و از برای تحقیق طریقه حقه، کتاب مبارک توحید نامه و تحفه توحید خانه را که مصدر شده است به القاب پادشاه دین پناه ظل الله متع المسلمون بطول بقائه، در تحقیق و تشیید طریقه حقه و تأدیه بغایت معرفت و توحید، به مثابه‌ای است که بعد از قرآن مجید و احادیث ائمه طاهرین، عدیل و نظیر ندارد» (جلاء القلوب نسخه دانشگاه، فریم 75ـ 76).
نسخه‌ای از توحید نامه، گویا از زمان مؤلف با حواشی «منه سلمه الله» که در آغاز و انجام و میان نواقصی دارد، در 170 برگ، در گنجینه آستانه قم (تألیف محمد تقی دانش پژوه) در صفحه 301، معرفی شده است. این نسخه به شماره قدیم 5942 (1329ش) در کتابخانه آستانه معصومه (س) می‌باشد. متن توحید نامه توسط محمدرضا محمدی اِشنانی و فائزه شمس سادات به عنوان دو پایان نامه در دانشکده الهیات دانشگاه قم در سال 1392 دفاع شده است. موضوع اصلی این کتاب، معرفی بهترین راه خداشناسی است، راهی که به گفته وی، از طریق قرآن و روایات بدست می‌آید، نه راه فلاسفه. بدین ترتیب مقاصد و فصول کتاب، در حوزه معرفت خداوند، شکل گرفته است.
و اما نخستین بار، مرحوم دانش پژوه، شرحی از این نسخه در فهرست مزبور نوشت و آن را متنی مهم دانست که برای جلسات توحید خانه صفوی ارائه می‌شده است. چنان که آقای صدرایی هم یادآور شده، این نظر نادرست است، اما به هر روی، نخستین آشنایی ما با این کتاب، از طریق ایشان است. معرفی بعدی، از دوست عزیز جناب آقای استاد صدرایی نیا بود که شرحی تفصیلی در باره توحید نامه در میراث اسلامی ایران (دفتر چهارم، (قم، مرعشی، 1376) صص 113 ـ 121) نوشت و به تفصیل در باره بندهای مختلف آن سخن گفت. همانجا شرحی کوتاه هم در باره جلاء القلوب ارائه داده‌اند. مطالب یاد شده، بعدها ضمن مقاله‌ای که برای سراب تنکابنی نوشته شده (چاپ شده در مجموعه مقالات همایش فاضل سراب و اصفهان عصر وی، (اصفهان، 1382) مقاله ناقدان و مدافعان فلسفه و عرفان در عصر سراب تنکابنی، صص 317 ـ 332) و در آن از مجموعه‌ای از نوشته‌های در نقد فلسفه در دوره اخیر صفوی سخن گفته شده، ارائه شده است. بعدها به توصیه ایشان، دانشجویان مزبور توحید نامه را تصحیح و به عنوان پایان نامه ارائه داده‌اند که امیدوارم چاپ شود.
در هیچ کدام از دو کتاب، نام نویسنده نیامده است. آیا این می‌تواند به معنای پنهان کردن نام توسط خود نویسنده باشد؟ اگر این حدس درست باشد، چه دلیلی بر این امر وجود دارد؟ ممکن هم هست، همانند برخی از آثار دیگر، نویسنده نام خود را در مقدمه نیاورده و امر را به بداهت واگذار کرده و بعدها فراموش شده است. تنها چیزی که وجود دارد، این است که در توحید نامه گفته است که آن را بسان عهدی برای فرزندش نوشته است. شاید در ذهنش چیزی مانند عهدی بوده که امام علی (ع) برای امام حسن (ع) نوشته است. در آنجا فرزندش را یحیی بن الحسن الحسینی نامیده است: هذا مااوصى به مصنّف كتاب توحيد نامه ولده الرشيد يحيى بن الحسن الحسينى و حثّه عليه من كثرة النظر فى ذلك الكتاب و قوة التمسك به و حسن رعايته و صونه عن غير اهله مع ذكر فوايد. . . ». پس می‌توانیم نام نویسنده را «حسن حسینی» بدانیم، این که نامش حسن و از سادات است.
دو مورد حسن الحسینی در طبقات اعلام الشیعه، قرن دوازدهم (ص 166ـ67، و برای دو نفر دیگر بنگرید: ص 169، 175) داریم. ضمن افرادی هم که نامشان یحیی است، موردی که یحیی بن حسن باشد، نداریم.
محتوای توحید نامه در عناوین فصل‌های آن که تحت عنوان «مقصد» نامگذاری شده، چنین است: اول: در بیان آن که راه شناخت خدا کدام است. دوم: در بیان این که کارهای الله تعالی چگونه سبب شناختن خداوند می‌شود. سوم: در بیان فضیلت تفکر. چهارم: در ذکر کلماتی است که مأثور شده است از ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ در بیان صنع و حکمت الله تعالی. پنجم: ذوات اشیای عالم و حقایق اشیاء به جعل و صنع الله تعالی است. در این مقصد، مطالب ضمن سیزده فصل بیان شده است. بخش قابل توجهی از مطالب آن کتاب، روایاتی است که به نوعی روی صنع خداوند برای شناخت باری تعالی تکیه دارند که از آن جمله شامل حجم قابل توجهی از توحید مفضل هم می‌شود.
دیدگاه‌های ارائه شده در این کتاب، شاید نزدیک ترین مورد از تفکرات پیشین به آن چیزی باشد که امروزه از جریان معارفی در مشهد بیان می‌شود. شاید از این جالب تر این باشد که کتاب، نوعی طراحی فلسفه معرفتی جدیدی است که گرچه به لحاظ اتکا بر متون دینی، راه تازه‌ای باز نکرده، هم بیشتر به دلیل مخالفت با روش‌های فلسفی، در جا زده است. و اما، و به رغم این که بن مایه‌های آنها از قبل بوده است، تلاش نوی در گشودن راهی جدید اما بسیار لرزان و باریک به شمار می‌آید.

جلاء القلوب در نقد روش فلسفی در معرفت خداوند
گزارش حاضر بر اساس مطالبی که در جلاء القلوب ارائه شده، از منازعه دین و فلسفه در نگاه این نویسنده، تنظیم شده است. چنان که اشاره شد، نسخه دانشگاه از جلاء القلوب، کامل و بر اساس مقدمه نسخه دانشگاه، به نام شاه سلطان حسین نوشته شده است. وی مانند دیگر علمای این دوره، شیفته شاهان صفوی است و ضمن آن که از دولت صفوی با تعبیر دولت کریمه یاد کرده، با این اوصاف آن را ستوده است: «هاشمیه، محمدیه، علویه، حسینیه، موسویه، ذات کرامات صفویه و عزمات اسماعیلیه، و سطوات طهماسبیه، و صولة صفویه، و هیبة عباسیه، و معالی سلیمانیه، و محامد حسینیه».
در این رساله، در هر دو نسخه آن، حواشی محدودی هم دارد با تعبیر «منه سلّمه الله» که در کنار صفحات آمده، معلوم است که متن و حاشیه، کتابت شده در زمان مؤلف است. دست کم یکی زمان مؤلف بوده و دیگری از روی آن دیگری نوشته شده است.
رساله جلاء القلوب که مقدمه‌ای عربی اما متنی فارسی دارد، باز در نقد فلسفه یونانی است: «فوضعت هذه الرسالة الشریفة لابطال ما تمسّک به المحجوبون عن الله، القاسیة قلوبهم عن ذکر الله تعالی، اعنی فلاسفةُ یونان و من یحذو حذوهم». پس از آن در مقدمه در باره موضوع رساله نوشته است: در ذکر شرف معرفت و وجوب تحصیل معرفت معتدٌّ بها و بیان این که معرفت الله تعالی به حسب وضوح و خفا و به اعتبار اختلاف مراتب توحید و اخلاص مختلف می‌شود و تفاوت عظیم دارد و این که اصل معرفت فطری است و کمال معرفت احتیاج دارد به اکتساب، و این که مسلک ناس در تحصیل معرفت مختلف است، و معرفت صحیح به نظر در آیات سموات و ارض و آثار صنع بهم می‌رسد، چنان که طریقه انبیاء و ائمه طاهرین است ـ علیهم السلام ـ و طرق مبتدعه محجوبین از الله تعالی مؤدی به معرفت صحیح نمی‌شود».
این که وی اصل توحید را فطری و رسیدن به معارف بیشتر را کسبی می‌داند، نکته‌ای است که در ادامه نیز روی آن توجه کرده، و به هیچ روی قصد ندارد که خود را دور از وادی تفکر و معرفت بداند. برای همین در توحید نامه هم فصل مفصلی را به ارزش تفکر در این قبیل مفاهیم اختصاص داده است. با این حال، غرض اصلی وی از تفکر، تفکر قرآنی و روایی است: «غرض اصلی از نزول قرآن مجید، دعوت به معرفت الله و توحید الله است و تبیین و توضیح امر الله تعالی است». (جلاء القلوب، فریم 8). عامه مردم، صرفا همان معرفت فطری را دارند و آن «مرتبه اوّل از معرفت است» که البته بی نقص نیست، و به گفته وی «خالی از شوب وهم و خالص از کدورت شرک نیست». پس باید کار اکتسابی هم در حوزه معرفت داشت. در واقع، معرفت فطری، قدم اول است و نه بیشتر. قدم بعدی با معرفت اکتسابی است و این معرفت اکتسابی از طریق تأمل در روایات و اخبار بدست می‌آید و به همین دلیل، وی در اینجا چندین روایت که روی ضرورت معرفت الله اشاره کرده و ابعاد آن را شرح داده، ارائه می‌دهد و وعده می‌دهد که در پایان، در خاتمه، باز روایاتی را بیاورد.
چنان که اشاره شد، این کتاب از اساس، برای نقد دیدگاه فلسفه در باره توحید نوشته شده است. وی این بحث را با یکی از مباحث اصلی فلسفه در زمینه الهیات به معنای اخص آغاز کرده و آن بحث امکان و وجوب در ارتباط با مفهوم وجود است. عنوان فصل اوّل آن این است: «طریق معرفت و توحید به حسب نظر فلاسفه و سایر محجوبین از الله تعالی مأخوذ است از وجود و وجوب وجود و امکان وجود و این که موجود منقسم می‌شود به واجب الوجود و ممکن الوجود، و مبتنی است بر این که اطلاق موجود بر حق تعالی به حسب تحقیق صحیح باشد و حق تعالی حقیقت متصف باشد به وجود و وجوب وجود».
به نظر وی «این توهّم فلاسفه که بعد از آن که وجود را امری اخذ کرده‌اند که مُحصّل و محقق اشیاء است و اگر نباشد عالم لاشیء بحت و عدم صرف است، آن را صفت اشیاء و عارض اشیاء می‌دانند، توهّم فاسد رکیکی است، و هذیان صریح و سفسطه محض است». اشکال وی این است که چیزی که وجود ندارد، چطور با وجود، محقّق می‌شود! به عبارت دیگر«چگونه توان گفتن که صفت محصل موصوف است». وجود به چه چیزی تعلق می‌گیرد؟ وی این گفته را «هذیانی» می‌داند که «افحش» از آن وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر وجود خودش محصل و محقق اشیاء است، چه نیازی دارد به چیز دیگری تعلق بگیرد؟ او که خود اصل وجود است و مستغنی از همه چیز، چرا باید به چیز دیگری تعلّق بگیرد؟ اگر هم هر دو تحقق و بهره‌ای از هستی داشته باشند، انضمام آنها به یکدیگر چه معنایی خواهد داشت. به گفته وی این نوع مطالب از «اوهام کاذبه» فلاسفه است، و در اینجا مهم ترین نکته برای او همین است که وقتی این اصل مهم فلاسفه که «وجود عارض مهیت است» نادرست درآمد، یعنی چیزی که فلاسفه آن را «اصل فلسفه و اصل جمیع علوم کرده‌اند» اساس آن ساختمان ویران می‌شود.
به روشنی پیداست که نویسنده با فلسفه صدرایی که این زمان هنوز در کما بوده و سال‌ها بلکه ده‌ها سال بعد به تدریج مطرح شده، آشنا نبوده است. وی عمدتا نقاد فلسفه مشاء است و چیزی بیش از آثار بوعلی و احیانا شروح و حواشی آثار او را ندیده و به هر حال ارجاع به آنها نمی‌دهد.
یکی از بناهایی که روی این مسأله بنا شده، این است که وجود به واجب الوجود و ممکن الوجود تقسیم می‌شود. طبعاً دیگر مهم ترین دلیل آنها برای اثبات واجب الوجود و به اصطلاح شناخت توحید فلسفی، اساسش منهدم خواهد شد.
اصلاً فرض کنیم، وجود عارض بر امر باطل و بی اساسی شود، به نظر وی، این که خداوند را متصف به وجود کنیم، و وجود را مفهومی بدانیم که معقول ماست، بی وجه است. «صانع عالم ـ جلّ شأنه ـ متعالی است از وجودی که معقول ما باشد». (فریم 19). علاوه بر این که به گفته این نویسنده، «حق تعالی نه موصوف به وجود می‌شود و نه موصوف به عدم» و مقصودش مفهومی از وجود است که در اوهام می‌آید؛ اگر فرض کنیم وجود عارض بر ذات خداوند می‌شود، و فرض این باشد که ذات و وجود متفاوت باشد، این مسأله با توحید منافات دارد، چون لازمه آن نوعی کثرت است.
از سوی دیگر، اگر وجود همان ذات حق تعالی باشد، تفاوتش با وجودهای دیگر که ممکن هستند چه خواهد بود. آیا با آنها مشترک است یا متفاوت؟ اگر با وجود ممکن یکی باشد که خلاف فرض واجب الوجودی است، در غیر این صورت «لازم است که حق تعالی [دارای] صفت ممکن و حال در ممکن باشد» که آن هم قابل قبول نیست.
در ادامه، همین شکل بحث ادامه یافته و وی سعی می‌کند با زبان فلسفه، به جنگ باورهای عمومی فلاسفه برود. این اشکالات، عمدتا بر مبنای اصالت ماهیت مطرح بوده و گو این که فلسفه صدرایی در پاسخ آنها آمده اما و در نهایت، نویسنده ما سعی می‌کند حالت دوگانگی در ماهیت و وجود را بهانه‌ای برای نقد و ایرادهای خود قرار دهد. فرض‌های وی به همین شکل ادامه یافته و ایرادات متناسب با آنها طرح می‌شود. به گفته وی، اگر ماهیت هیچ نیست، این وجود در تفاوت میان ممکن و واجب چیست؟ آیا صرف اشتراک لفظی است، و اگر چنین نیست، چه تفاوتی میان وجودهای مختلف هست، و به عبارت دیگر «وجود حق تعالی از وجود ممکن به چه متمیز می‌شود و تمیز چه چیز است». این مبحث به تفصیل ادامه یافته است. از نظر وی این تصور که اشیاء و ماهیات چیزهایی هستند که وجودشان را از واجب الوجود می‌گیرند، امری است که «شناعت و بشاعت این توهّم فاسد رکیک و این که نفس کفر و و محض شرک است، مخفی نیست بر عاقلی که رائحه از دین مبین و شمّه‌ای از معرفت الله استشمام کرده باشد». (فریم 19).
نویسنده با آثار معاصرین هم آشناست و در اینجا اشاره به حاشیه آقا حسین خوانساری بر شفا دارد. وی می‌نویسد: «آقا حسین ـ رحمه الله ـ در حاشیه الهی [یات] شفاء بعد از آن که خوض کرده است در بحث از ادله توحید فلاسفه و دیده است که هر یکی از جهتی فسادی و اضطرابی دارد، و هیچ یک خالی از وهن و خلل نیست، و اهل دین در امر معرفت و توحید که مقصود اعلی و غایت قصوی است به امثال این ادله مطمئن نمی‌شوند و سکون قلب بهم نمی‌رسد، گفته است که ادلّه که در قرآن مجید و احادیث ائمه طاهرین مذکور شده است از برای اثبات مطلب جلیل توحید مثل لَو کانَ فیهما آلهةٌ إلا الله لَفَسَدَتا و نظائر آن، بر فرضی که برهان نباشد، و دلیل اقناعی باشد، شک نیست که افاده طمأنینه تمام می‌کند و طمأنینه نفس و سکون قلبی که به این ادلّه به هم می‌رسد از براهین فلاسفه، یعنی براهینی که بحسب ضوابط فلسفه تمام باشد، و به هیچ وجه بحث نباشد، بهم نمی‌رسد». (فریم 19). عبارت آقا حسین خوانساری در حاشیه وی بر الهیات، (به کوشش ناجی اصفهانی، قم، 1378، ص 296ـ 297) آمده است: «. . . علی أن الدلائل العقلیة التی فی القرآن و الحدیث مثل قوله تعالی: لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، و نظائره لو فرض أنها لم یکن برهانا، فلا شک أنها یفعل فی اقناع النفس لا یفعل البراهین التی للحکماء»!
نویسنده می‌گوید، همین که آقا حسین، توجه به ادلّه قرآنی و حدیثی داشته، سخنی مرضی و مستحسن گفته، اما این که در برهانی بودن آنها تردید داشته، و آنها را «دلائل اقناعیه» می‌داند، «مقبول و مرضی» نیست. وی محتوای همان آیه «لفسدتا» را نوعی برهان می‌داند اما به هر حال به گفته وی نیاز به «نور قلب» و «بصیرت» دارد، چه «سخن صریح این که با نور قلب و در نظر اهل بصیرت، اتفاق و ائتلاف عالم، برهان توحید است و فوق برهان است و علم الیقین است بل عین الیقین و حق الیقین است». البته اگر کسی فاقد این نور قلبی باشد، مشکل خواهد بود، «و نظر به کسی که نور قلبی ندارد و در ظلمت حس است، دلیل اقناعی بل قیاس خطابی است» (فریم 20). البته هر کسی که سخن شما را درنیافت و نپذیرفت، می‌شود گفت که فاقد بصیرت کافی است.
در فصل بعد به نقد این نظریه پرداخته است که کسانی که اثبات صانع را به روش فلاسفه دنبال کرده، و اما اثبات توحید را از راه شرع دنبال می‌کنند، در بخش دوم، روش درستی ندارند، زیرا به نظر وی و با شرحی که داده، لازمه آن دور است که منطقا باطل است: «هرگاه توحید بشرع ثابت شود، اثبات توحید موقوف است بر اثبات شرع، و اثبات شرع موقوف است بر اثبات توحید، و دور صریح لازم است» (فریم 21). در اینجا، چون شرحی که در این میانه داده، در باره علم خدا به اشیاء است، به تفصیل در این باره سخن می‌گوید، بدون آنکه مسیر و روش فلاسفه را دنبال کرده باشد، در حالی که گویی تلاش دارد خودش ابداعاتی در این زمینه داشته باشد. وی روش فلاسفه در اثبات علم خدا به اشیاء را «کفر صریح» می‌داند و شرح آن را در حوزه رابطه علم خدا و ذات باری تعالی می‌داند. در ادامه باز به بررسی مفهوم واجب الوجود از نظر فلاسفه پرداخته و آن را از «اوهام فلاسفه» می‌داند. البته بسا مقصودش نامفهوم بودن مفهوم واجب الوجود به عنوان یک مفهوم ماوراءالطبیعی، چنان که کانت می‌گوید، نباشد ـ گرچه گاه به آن سمت هم می‌رود ـ اما و مهم تر این که بر آن نیست تا روشی را که فلاسفه به صورت ثابت در این زمینه طی می‌کنند تا به مفهوم واجب برسند را قبول کند. (فریم 22). وی برخی دیگر از اصول موضوعه فلسفه مدرسی موجود را نیز به چالش می‌کشد، از جمله این که نفس تجرد بودن، دلیل بر این که علم حضوری نسبت به خود دارد نیست. چون تجرد امر سلبی است و علم داشتن، امر ایجابی، و نیاز به دلیل جداگانه دارد که ثابت شود شیء مجرد، علم به خود دارد (فریم 22). این قبیل بحث ها، برای تخریب روش‌های فلاسفه در اثبات علم الهی است که تا پایان این فصل (فریم 26) ادامه هم دارد.
اما و در فصل بعد، مانند آنچه در آغاز فصل اوّل آورد، اشاره و نقدش به کسانی است که در اثبات صانع به روش فلسفی عمل می‌کنند، اما در اثبات توحید، به شرع تمسّک می‌جویند. وی این دو را ناقض یکدیگر دانسته، و معتقد است که اگر کسی در بحث اثبات صانع به روش فلسفی بحث کند، ناچار باید در توحید هم چنین کند، نه این که به قول نبی (ص) استناد ورزد. (فریم 26). این نقد، باید در رد و نقد فرد خاصی باشد که چنین ادعایی را کرده که البته وی نام او را نمی‌آورد، و الا روش فلسفی و متأثرین از آن روش چنین نیست. وی می‌گوید: «از اینجا ظاهر می‌شود مردی که گفته است که من اثبات صانع می‌کنم به طریقه اثبات واجب و اثبات توحید می‌کنم به شرع، مخطی است و این را از جهل و حمق گفته است». (فریم 27). نویسنده ما در این حد اعتراف دارد که نه اصل اثبات خداوند و نه توحید او، به شرع ثابت نمی‌شود. به هر روی، در اینجا اصرار ایشان علیه مردی است که «طریق توحید را منحصر می‌داند در تقلید نبی ص». (فریم 28) وی با تعابیر زشتی سخن او را «فضاعت و شناعت» و خود او را غوطه ور در «حمقاء و ظلمت عمیاء و طریقه ظلماء و خبطه عشواء و جهالت جهلا» می‌داند (فریم 29).
این بحث و نقد وی بر آن مرد که توحید را امری شرعی می‌داند، نباید این تصور را پدید آورد که او فلسفی شده است. وی در فصل بعد که فقط یازده سطر است، می‌گوید، این که من می‌گویم اثبات خدا یا توحید به شرع نیست، معنایش این نیست که «براهینی که در قرآن مجید مذکور شده است از برای اثبات صانع و اثبات وحدت صانع و ادلّه‌ای که از ائمه طاهرین ـ علیهم السلام ـ متلقّی شده است در اثبات صانع و اثبات توحید، افاده معرفت و افاده توحید نمی‌کند» (ص فریم 29). وی بر این باور است که ادله فلاسفه نارساست، اما ادلّه قرآنی و حدیثی در اثبات خدا و توحید، درست است «همه سخن ما این است که دلیل معرفت و دلیل توحید امثال ادلّه‌ای است که در قرآن مجید مذکور است و از ائمه طاهرین ـ علیهم السلام ـ متلقّی شده است نه ادله فلسفیه».
فصل بعدی در باره معجزه است، و آن هم گویا نقد ادعای شخص دیگری از فلاسفه است که به طور مبهم گفته‌اند: «معجزه دلیل خداست». وی در این باره، فرض‌های مختلف را مطرح و نقد کرده است، این که یک معجزه، به چه صورت، فی حد نفسه، به عنوان یک کار خارق العاده مدعا را ثابت می‌کند، یا به عنوان فعلی از افعال الله، دلالت بر درستی و حجت قول نبی (ص) دارد. تردیدهایی که در این بخش آمد، بیشتر شبهاتی است که پیرامون معجزه وجود داشته، و او آنها را آشکار کرده است. حتی در باره قانع شدن عوام هر عصر هم، توضیحی دارد که قدری شبهه آور است، و این که «عوام به مجرد وهم فاسدی علم قطعی بهم رسانیده‌اند». البته، به نظر می‌رسد، وی قصد دارد بگوید معجزه امری عمومی نیست، خاصه نخبگان است که بفهمند فعل الله بوده و چنین نیست که تصدیق مردمان عمومی هر عصری، نشان دهد که معجزه فی حد نفسه مثبت نبوت است. (فریم، 30). در کل، آدمی با خواندن این مطلب حس می‌کند نویسنده در پی سست کردن استناد به معجزه به عنوان یک امر قطعی در اثبات نبوت است، و چنان که می‌گوید، حداکثر ممکن است در کنار ادله دیگر بکار آید. (فریم 31). این رویّه او، در واقع، جنبه اصلی خداشناسی او را تشکیل می‌دهد که بنا دارد آن را فطری و بدیهی بداند، امری که نیاز چندانی به استدلال‌های سخت فلسفی یا معجزه و امثال اینها ندارد. به عبارت دیگر اینها فقط جنبه تنبیهی دارد.
وی فصل بعدی را هم مانند فصل قبل، با این جمله آغاز می‌کند که «می شنوم که استدلال می‌کنند . . . » و بدین ترتیب اشاره به فرد یا جماعت خاصی دارد. این گروه باز روی این نکته که «معجزه دلیل خداست» تأکید دارند و می‌خواهند اثبات خدا را در گروه معجزه قرار دهند. نویسنده ما معتقد است که «معرفت خدا بدیهی است و در جمیع عقل بحسب فطرت اصلی مرکوز است و بدیهی، اگرچه احتیاج به دلیل ندارد، احتیاج به منبّه دارد». (فریم 32). مستند وی همان تعبیر «لیثیروا علیهم دفائن العقول» است که انبیاء کار همین مُنبّه را انجام می‌دهند. وی می‌گوید که خداوند نور است، نور به گونه‌ای است که اصلاً سایه ندارد و همه او را می‌بینند، بنابرین حتی کفّار هم خدا را می‌بینند و قبول دارند، اما زبانا اظهار کفر می‌کنند (فریم 32). به عبارت دیگر، اثبات خدا نیاز به دلیل‌هایی سخت و تودرتو ندارد. به نظر وی، مضحک تر از کار فلاسفه برای اثبات واجب الوجود، کار این شخص ـ یعنی همان کسی که وی در حال نقد اوست ـ است که می‌کوشد با معجزات انبیاء، نبوت و بعد از آنجا خدا را ثابت کند. یعنی همان اثبات توحید از طریق شرع (فریم 33).
وی از اینجا باز به سراغ مفهوم واجب الوجود آمده می‌گوید این قبیل اصطلاح، «هرگز بخاطر ابوذر و سلمان نرسیده است که الله تعالی واجب الوجود است یا ممکن الوجود. . . این الفاظ از مجرد اعتبارات فاسده فلاسفه ناشی شده است». وی این بحث فلسفه را که یک وجود هست و یک ماهیت، و وجود امری است عارض بر ماهیت، و اشیاء، یا ممکن الوجود هستند یا واجب الوجود و یا ممتنع الوجود، از اساس نمی‌پذیرد. «اینها همه محض اختراع وهم و اعتبار فاسد است». (فریم 34). چنان که قبلا اشاره کردم، این نوع تعابیر وی، چنین به ذهن می‌آورد که وی همانند کانت، مفاهیم ماوراءالطبیعی را نامفهوم و عناوین اعتباری غیر معقول می‌داند. وی البته این بحث را بعدا پی می‌گیرد، اما در اینجا، باز ضمن فصلی، به کسی که «اثبات توحید می‌کند بشرع» از راه اثبات صدق نبی، خرده گیری می‌کند. در این باره، باز به رد جزئیاتی می‌پردازد که گویا در متنی آمده بوده است (فریم 34ـ 35). قافیه بحث او همچنان بر همان اصل است که معرفت خداوند امری طبیعی است و جملاتی از امام حسین (ع) از دعای عرفه در این باره می‌آورد. آنگاه باز به سراغ بحث ماهیت و وجود رفته، برخی از اصطلاحات فلسفی از قبیل وجود رابطی را آورده و می‌افزاید: «غرض این است که در مطلبی به این بزرگی اکتفا به اصطلاحات و قناعت به امور وهمیه کردن، غایت سخافت عقل است». تازه خود فلاسفه میان خود، منازعات طولانی در این امور و شکوک فراوان دارند (فریم 36). وی همچنان ترجیح می‌دهد که بگوید «معرفت الله به شهود است نه به استدلال» (فریم 36). اما معنای وی از شهود، نه شهود عرفانی، بلکه نوعی معرفت حسی از نظم و نظام احسن عالم است.
فصل بعدی وی در ردّ برهان تمانع در اثبات توحید است که فلاسفه عرضه کرده‌اند: «اگردو اله باشد هر دو قادر خواهند بود و می‌تواند بود که اراده احدهما مخالف اراده دیگری باشد و اگر اراده امری کند، و دیگری اراده خلاف آن کند، یا آن است که مراد هر دو می‌شود یا آن که مراد هیچ یک نمی‌شود یا آن که مراد یکی می‌شود و مراد دیگری نمی‌شود و اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین یا عجز قادر لازم است». وی به نقد این استدلال می‌پردازد. در ضمن بحث، و طرح این احتمال فرضی که شاید هر دو اله، قادر کامل نباشند، و این که این فرض را هم باید در نظر گرفت، از زبان آنها می‌گوید که «اله به معنای واجب الوجود است، و واجب الوجود تام است». طبعاً نمی‌توان گفت یکی قادر کامل نیست. آن وقت، نویسنده باز بحث خود را در باره مفهوم واجب الوجود و ممکن الوجود که بر اساس فلسفه مشاء فرع بر طرح دوئیت ماهیت و وجود و عارض شدن مفهوم وجود بر ماهیت است، از سر می‌گیرد (ص 37). به نظر او این تقسیم بندی، از «اوهام فلاسفه» است و امر بی معناست. «واجب الوجود و خواص واجب الوجود حقیقی و اصلی ندارد». وی این مباحث را برای نقد برهان تمانع که برای اثبات توحید است آورده و پس از نقد مفاهیم و برخی از استدلال‌ها که خود آنها هم فلسفی و در همین چارچوب است، بهترین برهان را همان آیه «لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا» می‌داند. نویسنده، مضمون آن را اثبات توحید براساس هماهنگی عناصر درونی عالم تفسیر و معنا می‌کند (فریم 39). به گفته وی مقایسه این آیه و برهان ارائه شده در آن با برهان تمانع، در واقع معنایش این است که فلاسفه «این نور واضح را ارجاع می‌کنند به این ظلمت». اشکال اصلی این است که اینها نور در وجود شان نیست «و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور». (سوره 24، آیه 40)
در فصل بعدی به صراحت به سراغ برهان فلاسفه در اثبات واجب آمده و می‌گوید: «بعد از ابطال طرق مبتدعه، می‌گوییم که جلّ اهتمام در این رساله شریفه، مصروف است به ابطال برهان اثبات واجب که طریقه فلاسفه و معتمد فلاسفه است در معرفت الله، از جهت این که بسیاری از عقلا، تلقی کرده‌اند به قبول، و عمده صارفی است از سلوک راه خدا». (فریم 40)
به نظر وی این طریقه نه تنها «مؤدی نمی‌شود به غایت مقصوده، القا می‌کند سالک را در ورطه صعبی و مهلکه عجیبی». همان طور که اشاره شد، بنای بحث بر پذیرش مفهوم ذات و ماهیت برای اشیاء در فلسفه سینایی است و اشکال اصلی مؤلف و تمرکز او هم روی همین بحث است. این که ماهیتی وجود دارد و برای این که وجود عارض بر آن بشود، نیاز به مرجح دارد. طبعاً اقتضاء خود آن شیء معروض، مهم است، اقتضائی که اگر نباشد، امتناع را برای وی به ارمغان آورد. اشکال در اینجا این است که ماهیت نوعی شیئت دارد، و اشیاء قطع نظر از جعل الله، خود نوعی تقوم و تعیّن و تمایز دارند، به طوری که در این وضع خود، نیازی هم «ایجاد الله تعالی» ندارند. به نظر وی این افکار مالیخولیایی و بسیار سخیف است که به تدریج مستحکم شده است. چنین اندیشه‌ای به تدریج به عقیده تعطیل منجر می‌شود، چنان که «یکی از متّبعین طریقه فلاسفه که قریب به این زمان بوده است [چه کسی؟ نمی‌دانیم] به این مهلکه افتاده است و این مذهب را اخذ کرده که صحیح و معقول است گفتن که اشیاء موجود است، و صحیح و معقول نیست گفتن که خدا موجود است، و قائل شده است به این که عقل و نفس و طبع و هیولی و سایر اشیاء به انظار فلسفیه ثابت و متحقق و به کنه، معلوم و معروف است و الله تعالی به هیچ وجه معروف و معلوم نیست، و جمعی از مقلّدین و متّبعین او بعد از او تربیت و تقویت کرده‌اند رأی او را و می‌کنند، و از این که الله تعالی در نظر این معطّله محجوبین ضعیف و موهوم است و اشیاء قوت تمام و تقوّم و تقرّر تمام دارد. . . » (فریم 40). ممکن است، در حد یک حدس دور، مقصودش آقا حسین خوانساری باشد.
به نظر وی این نوع خداشناسی، درست عکس آن چیزی است که عرفا می‌گویند. آنها خدا را دارای ظهور کامل، و اشیاء را فاقد هویت و هیچ می‌دانند. عرفا «می گویند که الله تعالی غایت وضوح دارد و اشیاء مخفی و به ظلمت غیبت محتجب اند». در حالی که بر اساس آنچه فلاسفه می‌گویند، خدا ناپیدا و ماهیات آشکار بوده و دارای تقوم و تعین هستند. (فریم 41). به گفته وی «اثبات واجب فلاسفه، مبنی است بر تحقیق ذات و ماهیت و تشیید بناء ذات و ماهیّت و به این اعتبار طلب معرفت به طریق فلسفه و رفتن به جانب الله تعالی از راه فلسفه گاه هست که مؤدّی می‌شود به نقیض مطلوب». (فریم 41). وی در اینجا، باز روی بحث امکان ذاتی اشیاء بحث کرده، و این که این عنوانی فارغ از جعل الهی است، مفهومی است مقدم بر وجود، چارچوبی که می‌تواند پذیرای وجود باشد یا نباشد، و به این ترتیب «امکان ذاتی حوادث، مقدم است بر وجود حوادث بالزمان و قایم است به هیولی و موجودات در هیولی و از جهت ذات هیولی است، و قابلیت ذاتی هیولی است و وجود حوادث توقف دارد بر قابلیت ذاتی هیولی». به طوری که اگر این امکان ذاتی در هیولی نبود، «الله تعالی نمی‌توانست که یک حادث را ایجاد کند». به نظر وی این تفسیر چنان که «اهل بصیرت و ارباب فطنت» می‌فهمند «بسیار نزدیک است به محذور تعطیل و به حسب مآل با محذور تعطیل هیچ تفاوتی ندارد» (فریم 43). اشاره کردیم که این «اهل بصیرت» دایره‌ای است که او برای دریافت معارف مورد نظر خودش ترسیم کرده و کسانی که آن را قبول ندارند از آن خارج می‌داند.
عنوان فصل بعدی «در تزییف طریقه معرفت فلاسفه» در ارائه برهانی دیگر است. اشیاء یا واجب الوجودند و آن، همان است که ذاتش اقتضای وجود و نفی امتناع دارد، یا آن که وجودش نسبت به وجود و عدم یکسان است که همانا ممکن الوجود است. مورد دوم، برای موجود شدن نیاز به مرجح دارد، اما اگر واجب الوجود باشد، نیاز به مرجح ندارد. طبعاً ممکن الوجود، باید برسد به واجب الوجود و این چنین به دلیل باطل بودن تسلسل، وجود واجب الوجود ثابت می‌شود. وی این برهان را با همان روش فلسفی باطل می‌داند؛ چرا که اساس این استدلال، عارض شدن وجود بر ماهیت است، و به گفته وی «در عروض حقیقی، و این که شیء اصل باشد، و متبوع باشد به حسب حقیقت، و امری تابع آن باشد، معروض، به حسب فعلیّت ذات و تقوّم و تحصّل ذات، مقدم است بر عارض، و از جهت فعلیّت ذات و تقوم و تحصل، احتیاج به عارض ندارد، و اگر عارض مرفوع شود از جهت فعلیت و تقوّم و تحصّل، ضرری به معروض نمی‌رسد». (فریم، 44). این اصطلاحات در فلسفه مشاء به راحتی به کار می‌رفت، و نویسنده هم بر همان اساس و البته آنچه روی دوئیت وجود و ماهیت در ذهنش بوده، این اشکال را مطرح کرده است. در این باره البته نقد و ایرادهای دیگری هم دارد و از جمله این که در فرض اعتباری بودن این مفاهیم نیز سعی می‌کند، باز هم ایراد خود را وارد بداند.
فصل بعدی وی هم ادامه همان مطلب وجود و ماهیّت است با این عنوان «در نقض بعض اوهام واجبه فلاسفه که منافات تمام دارد با معرفت صحیح و توحید خالص صادق». اینجا تأکید روی این نکته است که بحث از اعتباری بودن ماهیت و مانند آن در نظر فلاسفه را نباید چندان باور کرد. به عبارت دیگر، آنها اصالت ماده‌ای هستند، و آنچه در باره ماهیت و تعیّن و تقرّر قبلی یعنی قبل از عروض وجود می‌گویند، پرده از روی باطن عقیده آنها که مادی گری است، بر می‌دارد. در واقع، آنها برای جعل و فعل خدا جایی باقی نمی‌گذارند. به نظر وی «این اصل عظیمی است از برای بناء واهی فلسفه، و جلّ مسائل فلسفه، بل کل مسائل فلسفه مبنی بر این اصل است، و به ابطال این، اساس فلسفه منهدم می‌شود» (فریم، 45). وی همچنان تأکید دارد که بحث از پذیرش ماهیت و عروض وجود بر او، این است که عالم قبل از خلق، تعینی دارد و خداوند نقش مهمی در این عالم و ترتیبات آن ندارد: «مخفی نیست بر عاقل بصیر . . . که اشیاء عالم به این نظام و به این ترتیب با قطع نظر از ایجاد الله تعالی، و قبل از ایجاد الله تعالی، تحقق و تحصل دغاشته باشند و جمیع خصوصیات اشیاء عالم و تعینات اشیاء عالم از جهت ذوات اشیاء و مهیات باشد و الله تعالی را به هیچ وجه دخل

کلیدواژه: امکان ذاتی و قابلیت ماده | مسبوق است به امکان ذاتی | مفهوم واجب الوجود | ـ علیهم السلام ـ | امکان ذاتی اشیاء | الله تعالی | ر الله تعالی | فلاسفه در اثبات | تحفه توحید خانه | فعل الله تعالی | معجزات انبیاء | عبارت دیگر | الله تعالی | معرفت و توحید | واجب الوجود | نوشته شده | نسخه دانشگاه | فلسفه یونانی | ابرو و مژگان | حکمت و مصلحت | توحید نامه | امکان ذاتی | الله تعالی | شود raquo | بعد از آن | ائمه طاهرین | موی سر و ریش | ممکن الوجود | جلاء القلوب | اثبات توحید | هم می رسد | دین و فلسفه | قرآن مجید | اشیاء عالم | ی می شود | موی سر | قبول ندارد | معرفت الله | وجود ندارد | اثبات واجب | فلسفه مشاء | بدین ترتیب | برای اثبات | نویسنده ما | معرفت صحیح | اثبات صانع | فصل بعد | معرفت خدا | ارائه شده | طریقه حقه | وجود حادث | خواهد بود | اهل بصیرت | بحث امکان | اثبات خدا | نقد فلسفه | روش فلسفی | وجود عارض | ندارد raquo | اهل دین | آقا حسین | ی بالذات | فصل بعدی | جعل الله | موی ابرو | عنوان یک | حق تعالی | مذکور شد | م فلاسفه | اشاره شد | الله raquo | بر وجود | ر فلسفه | اگر کسی | نور قلب |

منبع: خبرآنلاین

منبع این خبر، وبسایت www.khabaronline.ir است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۱۸۷۰۲ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

سه جشن عجیب که به تازگی در ایران باب شده‌اند+عکس

هشدار سردار سلیمانی در دیدار با مقام های کرد چه بود؟

خنده رهبر کره شمالی در حین آزمایش موشکی/تصاویر

در همین زمینه

 • سوت پایان جدال گمرک و منطقه آزاد
 • با استقرار گیت‌های مکانیزه با قابلیت ثبت در سامانه جامع، نظارت گمرک در منطقه آزاد اروند به صورت کامل به اجرا درآمد. به گزارش ایسنا، در بازدید امروز مرتضی بانک؛ مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از گیت‌های ورودی آبادان در منطقه آزاد اروند بر لزوم نظارت کامل گمرک بر مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند تاکید شد. بر این اساس با اقدام مشترک گمرک جمهوری اسلامی و سازمان منطقه آزاد اروند و استقرار گمرک در این منطقه، نظارت کامل این نهاد بر این محدوده تجاری ـ صنعتی امکان پذیر شد. سازمان منطقه آزاد اروند چهار گیت اصلی بر روی چهار محور در این منطقه احداث کرده که به بهره برداری رسیده است. این گیت های مکانیزه که پس از تکمیل حصارکشی منطقه آزاد اروند انجام شده در محورهای آبادان به اهواز، آبادان به ماهشهر، خرمشهر به اهواز و خرمشهر به اهواز (جاده امام صادق ) احداث و راه اندازی شده است. این پروژه با بودجه ای بالغ بر۶۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند اجرایی شده است. استقرار گمرک در منطقه آزاد اروند در پایان سال گذشته در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت و از ابتدای امسال گمرک جمهوری اسلامی ایران در گیت های موقتی در چهار محور مذکور مستقر شد. هم اکنون گمرک در گیت های اصلی در دو محور نیز استقرار یافته و در دو محور مهم ماهشهر و خرمشهر تا زمان تجهیز گیت های اصلی، گمرک در گیت های موقت بر ورود و خروج کالا نظارت می کند. از آنجایی که ساختار گمرک کشور در دو سال گذشته کاملا الکترونیکی شده، این تغییر و تحولات علاوه به روز کردن و شفاف شدن آمار تجارت در کشور می تواند موقعیت این منطقه آزاد را در اقتصاد کشور بیش از پیش...
 • نبرد گچساران با سایپا/جدال نفت و نیروی زمینی در امیدیه
 • به گزارش وانانیوز، هفته سوم از دور رفت بیست و هفتمین دوره لیگ برتر واترپلو کشور با انجام سه دیدار در شهرهای مختلف روز جمعه پیگیری می‌شود. تیم نوفلاح در این هفته با قرعه استراحت بازی نخواهد کرد. در نخستین دیدار هفته سوم نفت و گاز گچساران پذیرای تیم صدر نشین سایپا است. تیم سایپا با پیروزی در دیدار اول خود و کسب دو امتیاز این دیدار موفق شد تا به اینجای رقابت‌ها و با احتساب پیروزی رو در رو در جایگاه اول قرار گیرد. هر دو تیم با توجه به لقو بازی های هفته گذشته فرصت مناسبی برای آماده سازی خود داشته اند. گچساران نیز که موفق به کسب امتیاز در دیدار اول خود نشده است امید زیادی دارد با داشتن امتیاز میزبانی نخستین برد در این دوره از مسابقات را کسب کند . این دیدار از ساعت ۱۵:۰۰ با قضاوت امیر ریحانی و حامد دایی‌تقی با نظارت مالک قاطع و اصغر کرمی برگزار می‌شود. اما در بازی دوم اصفهان در نخستین دیدار خود در این دوره از مسابقات مقابل دانشگاه آزاد اسلامی به آب خواهد زد. دانشگاه آزاد که تا به اینجای کار با کسب دو امتیاز و یک بازی بیشتر در جایگاه دوم قرار گرفته است برای حفظ عنوان قهرمانی دور گذشته خود نیاز به پیروزی دارد . اما بازیکنان جوان اصفهان امید زیادی دارند تا با همراهی تماشاچیان هم شهری خود دست پر از این دیدار خارج شوند. قضاوت این دیدار به عهده عماد نافذ و شهریار اصارزادگان با نظارت شریعت از ساعت ۱۶:۰۰ در اصفهان برگزار می‌شود. در آخرین دیدار هفته دو تیم نفت امیدیه و نیروی زمینی ارتش به جدال با هم می‌پردازند. امیدیه با یک بازی کمتر از نزاجا و با کسب دو امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد. این تیم که در هفته نخست موفق به کسب دو امتیاز در دربی نفتی...
 • دوره مربیگری درجه سه والیبال در لردگان
 • به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد؛دوره مربیگری درجه سه والیبال با حضور ۲۵ نفر در لردگان برگزار شد.انوشیروان شریف نیا مدرس فدراسیون والیبال، تدریس در این دوره را بر عهده داشت.شهر لردگان (مرکز شهرستان لردگان) در فاصله ۱۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.انتهای پیام/ن
 • سومین دوره مسابقه عکاسی محرم ایران زمین در قاب
 • ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین : همزمان با فرارسیدن ماه محرم الحرام ۱۴۳۹ هجری قمری بانک ایران زمین برای سومین سال متوالی اقدام به برگزاری مسابقه فرهنگی هنری عکاسی تحت عنوان «محرم ایران زمین» در قاب تصویر با موضوع فرهنگ عاشورایی نموده است. لذا از کلیه عکاسان و علاقمندان دعوت به عمل می آید که آثار خود را جهت شرکت در این مسابقه ارسال کنند. هدف : اشاعه فرهنگ عاشورایی شرایط شرکت در مسابقه : ۱. شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است. ۲.هر شرکت کننده می‌تواند از یک الی ۵ تصویر را جهت شرکت در مسابقه ارسال نماید. ۳. عکس ها می‌تواند با موبایل یا دوربین گرفته شده باشد (تصاویر باید از کیفیت مطلوب برخوردار باشد). ۴. از نظر برگزارکننده، فرستنده عکس به عنوان صاحب آن شناخته شده و اگر غیر از آن باشد، مسئولیتی متوجه برگزارکننده نبوده و صاحب عکس باید از طرق قانونی اقدام نماید. در این صورت عکس از مسابقه خارج شده و موضوع بطور رسمی اعلام خواهد شد. ۵. تصاویر ارسالی باید به شکل مستند بوده و در آنها از هرگونه منتاژ که جنبه استنادی عکس را مخدوش می کند، خودداری شود. ۶. حقوق چاپ، تکثیر و نشر تصاویر ارسالی در اختیار بانک ایران زمین خواهد بود. جوایز نفرات برگزیده : جایزه نفر اول: بیست میلیون ریال جایزه نفر دوم: ده میلیون میلیون ریال جایزه نفر سوم: پنج میلیون ریال مهلت ارسال آثار مهلت ارسال آثار ۳۱ شهریور همزمان با آغاز دهه اول محرم لغایت ۱۸ آبان مصادف با اربعین حسینی خواهد بود نحوه دریافت آثار آثار بایستی به ربات کمپین همین یک زمین به آدرس https://t.me/h۱z_bot ارسال شوند.
 • دوره اول متوسطه جایگاه ویژه ای در آموزش و پرورش دارد
 • به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) از آذربایجان غربی، امروز 29 شهریورماه اردشیر سید سیاح معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان در آیین نواخته شدن زنگ جوانه ها در مدرسه دخترانه شهید مدنی ارومیه افزود: یکی از رویکردهای حساس این دوره بحث هدایت تحصیلی در پایه نهم است که مسیر دیگری برای سرشاخه های تحصیلی ایجاد می کند.معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی اضافه کرد: هدایت تحصیلی به عنوان یک رخداد اساسی جهت دستیابی به مسیر آینده شغلی و اجتماعی باید برنامه ریزی و هدف گذاری شود.وی بیان کرد: دوره اول متوسطه طی سه سال فرصت خوبیست تا دانش آموزان تسلط به کسب مهارتها را با طرح هایی مانند جشنواره نوجوان خوارزمی و امثال آن کسب کنند.سید سیاح از مربیان و دبیران خواست در ایجاد فرصت های یادگیری برای دانش آموزان کوشا باشند.
 • اختتامیه سومین اجلاسیه دوره پنجم خبرگان رهبری
 • سومین اجلاسیه رسمی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با قرائت بیانیه ای توسط آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی به کار خود پایان داد.به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سومین اجلاسیه رسمی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با قرائت بیانیه ای توسط آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی به کار خود پایان داد.نمایندگان مجلس خبرگان رهبری صبح فردا ضمن حضور در حرم مطهر امام خمینی (س) با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق می کنند
 • درخشش در مرحله کشوری چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم
 • به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد؛ فاطمه اسدی از استان چهارمحال و بختیاری در مرحله کشوری چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، حائز رتبه شایسته تقدیر در رشته ترتیل شد و در جمع پنج نفر برتر کشور قرار گرفت. گفتنی است؛ پیش از این سجاد براتی هم از چهارمحال و بختیاری، موفق به کسب رتبه دوم رشته دعاخوانی این مسابقات شد. مرحله کشوری این رقابت قرآنی در ارومیه برگزار گردید. انتهای پیام/خ
 • استناد یک نویسنده شیخی دوره ناصری به تحولات صنعتی در فرنگ
 • وبلاگ>جعفریان، رسول - بخشی از یک کتاب دفاعی از یکی از علمای شیخیه تبریز در دوره ناصری، به این اختصاص یافته است که در غرب، یک تحول صنعتی در بخش های بافندگی و ترابری و ... اتفاق افتاده و کسی اظهار شگفتی نکرده، چطور با زدن حرفهای تازه ما، عده ای بر آشفته اند.... متن زیر از یکی از آثار شیخیه در دفاع از استنباط های عجیب و غریبی است که از قرآن و روایات در آثار خود دارند. شیخیه، و در رأس آنها شیخ احسایی و سید رشتی، و الحق شبیه تفسیر سوره یوسف، شاگرد بعدی، چنان عجایب و غرایب از قرآن و احادیث استنباط کردند که توان گفت بیشتر مطالب آنها به گونه ای بود که تاکنون به مخیله کسی خطور نکرده بود. در عین حال، همگی این مطالب در باره مقام امامان و نکاتی شگفت در باره آسمانها و ملائکه و طبقات ارض و شگفتی های معراج و معاد و جز اینها بود و اغلب هم استنادی به آیه ای و حدیثی داشت. از همان زمان، بر آنها اعتراض شد که این مطالب کجا بوده که تاکنون به ذهن کسی خطور نکرده است؟ چرا این هم تازه را شما باید استخراج کنید و نمی توان رد پایی از آنها در متون علمای قدیم بدست آورد؟ متن زیر پاسخی است که یکی از نویسندگان شیخی به این مطلب داده و الحق ابداع و ابتکار عجیبی در پاسخ گویی بکار برده است.پاسخ این است: اساسا به نظر شما، چه اشکالی دارد که کسی فکر کند، استنباط و استخراج کند، و مطالبی بگوید که سابقا در دین نبوده است؟ مگر هر نوع استنباطی، بدعت در دین است؟ اینها حاصل کنکاش های ذهنی و فکری رهبران ما آن هم در همین آیات بینات و آثار ائمه طاهرین است. به نظر شما چه اشکالی دارد که کسی بنشیند و فکر...
 • اختتامیه سومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
 • مراسم اختتامیه سومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هم اکنون در محل مجلس قدیم آغاز شد. گفتنی است، بیانیه پایانی را آیت‌الله دری نجف آبادی عضو هیئت رئیسه قرائت کرد. بیانیه‎ پایانی سومین اجلاسیه‎ رسمی مجلس خبرگان رهبری«دوره پنجم»: بسم الله الرحمن الرحیم مجلس خبرگان رهبری در پایان سومین اجلاسیه‎ی خود با گرامیداشت اعیاد ارزشمند گذشته‎ی قربان و غدیر؛ ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان را به ساحت مقدّس امام زمان «اروحنا فداه»، مقام معظّم رهبری«مدّظلّه العالی» و پیروان دلداده‎ی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تسلیت می‎گوید و با اتّکاء به لطف لایزال الهی، خط مستقیم امامت و ولایت و پشتوانه‎ی مردم‎سالاری دینی، نکات زیر را مورد تأکید قرار می‎دهد: ۱. «عاشورا»، نماد مبارزه با ظلم و استکبار و «سیّدالشهداء(ع)»، الگوی برجسته‎ انسانیّت در همه‎ی عرصه‎هاست. در این الگو، مبنا، بازگشت به ارزش‌های اصیل اسلامی است. حضرت امام«قدّس الله نفسه الزّکیه» نیز بر این اساس و با پشتیبانی مردم، قیام خود را آغاز کرد و اصلِ «ولایتِ فقیه» در دوران غیبت را از مهجوریت رهانید، انقلاب را به پیروزی رساند و جنگ تحمیلی را به دفاع مقدس مبدّل ساخت و حضرت آیت‎الله خامنه‎ای«دام ظلّه العالی» خلف صالح امام نیز با اقتدای به سیّدالشهداء(ع) در دنیای پرتلاطم و منطقه‎ی پرآشوب کنونی، کشتی نظام اسلامی را هدایت و بر ساحل امنیّت و آرامش، رساند. خبرگان ملّت با تأکید بر زنده نگهداشتن شعائر حسینی، از مبلّغان، مدّاحان و گردانندگان محترم هیئآت مذهبی می‎خواهد، مجالس عزاداری امام حسین(ع) را بیش از پیش در جهت اهداف قیام و امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند و از امور خرافی و موجب وهن اسلام و خلاف شأن، پرهیز نمایند تا ان شاءالله شاهد ارتقای معنویت و شور و شعور حسینی در جامعه‎ اسلامی‎مان باشیم. ۲. ایران اسلامی در ماه‎هایی که گذشت شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا بود. مجلس خبرگان...
 • بیانیه پایانی سومین اجلاسیه دوره پنجم خبرگان رهبری
 • به گزارش جماران؛ مجلس خبرگان رهبری در پایان سومین اجلاسیه‎ی خود با گرامی‎داشت اعیاد ارزشمند گذشته‎ی قربان و غدیر؛ ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان را به ساحت مقدّس امام زمان «اروحنا فداه»، مقام معظّم رهبری«مدّظلّه العالی» و پیروان دلداده‎ی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تسلیت می‎گوید. متن بیانیه به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم مجلس خبرگان رهبری در پایان سومین اجلاسیه‎ی خود با گرامی‎داشت اعیاد ارزشمند گذشته‎ی قربان و غدیر؛ ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان را به ساحت مقدّس امام زمان «اروحنا فداه»، مقام معظّم رهبری«مدّظلّه العالی» و پیروان دلداده‎ی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تسلیت می‎گوید و با اتّکاء به لطف لایزال الهی، خط مستقیم امامت و ولایت و پشتوانه‎ی مردم‎سالاری دینی، نکات زیر را مورد تأکید قرار می‎دهد: ۱. «عاشورا»، نماد مبارزه با ظلم و استکبار و «سیّدالشهداء(ع)»، الگوی برجسته‎ی انسانیّت در همه‎ی عرصه‎هاست. در این الگو، مبنا، بازگشت به ارزشهای اصیل اسلامی است. حضرت امام«قدّس الله نفسه الزّکیه» نیز بر این اساس و با پشتیبانی مردم، قیام خود را آغاز کرد و اصلِ «ولایتِ فقیه» در دوران غیبت را از مهجوریت رهانید، انقلاب را به پیروزی رساند و جنگ تحمیلی را به دفاع مقدس مبدّل ساخت و حضرت آیت‎الله خامنه‎ای«دام ظلّه العالی» خلف صالح امام نیز با اقتدای به سیّدالشهداء(ع) در دنیای پرتلاطم و منطقه‎ی پرآشوب کنونی، کشتی نظام اسلامی را هدایت و بر ساحل امنیّت و آرامش، رساند. خبرگان ملّت با تأکید بر زنده نگهداشتن شعائر حسینی، از مبلّغان، مدّاحان و گردانندگان محترم هیئآت مذهبی می‎خواهد، مجالس عزاداری امام حسین(ع) را بیش از پیش در جهت اهداف قیام و امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند و از امور خرافی و موجب وهن اسلام و خلاف شأن، پرهیز نمایند تا ان شاءالله شاهد ارتقای معنویت و شور و شعور حسینی در جامعه‎ اسلامی‎مان باشیم. ۲. ایران اسلامی در ماه‎هایی که گذشت شاهد برگزاری انتخابات...
 • بیانیه پایانی سومین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان
 • بیانیه‎ پایانی سومین اجلاسیه‎ رسمی مجلس خبرگان رهبری «دوره پنجم» صادر شد. متن این بیانیه به شرح ذیل است خبرگزاری فارس: در بیانیه‎ پایانی سومین اجلاسیه‎ رسمی مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم آمده است:سخنان به دور از منطق و عرف دیپلماتیک‎ رئیس جمهورِ تازه کارِ آمریکا، خللی در عزم و اراده‎ ملت بزرگ ما ایجاد نخواهد کرد.بیانیه‎ پایانی سومین اجلاسیه‎ رسمی مجلس خبرگان رهبری «دوره پنجم» صادر شد. متن این بیانیه به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیممجلس خبرگان رهبری در پایان سومین اجلاسیه‎ی خود با گرامی‎داشت اعیاد ارزشمند گذشته‎ی قربان و غدیر؛ ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان را به ساحت مقدّس امام زمان «اروحنا فداه»، مقام معظّم رهبری«مدّظلّه العالی» و پیروان دلداده‎ی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تسلیت می‎گوید و با اتّکاء به لطف لایزال الهی، خط مستقیم امامت و ولایت و پشتوانه‎ی مردم‎سالاری دینی، نکات زیر را مورد تأکید قرار می‎دهد:1. «عاشورا»، نماد مبارزه با ظلم و استکبار و «سیّدالشهداء(ع)»، الگوی برجسته‎ی انسانیّت در همه‎ی عرصه‎هاست. در این الگو، مبنا، بازگشت به ارزشهای اصیل اسلامی است. حضرت امام«قدّس الله نفسه الزّکیه» نیز بر این اساس و با پشتیبانی مردم، قیام خود را آغاز کرد و اصلِ «ولایتِ فقیه» در دوران غیبت را از مهجوریت رهانید، انقلاب را به پیروزی رساند و جنگ تحمیلی را به دفاع مقدس مبدّل ساخت و حضرت آیت‎الله خامنه‎ای«دام ظلّه العالی» خلف صالح امام نیز با اقتدای به سیّدالشهداء(ع) در دنیای پرتلاطم و منطقه‎ی پرآشوب کنونی، کشتی نظام اسلامی را هدایت و بر ساحل امنیّت و آرامش، رساند. خبرگان ملّت با تأکید بر زنده نگهداشتن شعائر حسینی، از مبلّغان، مدّاحان و گردانندگان محترم هیئآت مذهبی می‎خواهد، مجالس عزاداری امام حسین(ع) را بیش از پیش در جهت اهداف قیام و امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند و از امور خرافی و موجب وهن اسلام و خلاف شأن، پرهیز نمایند تا ان شاءالله شاهد...
 • پذیرفته شدن۱۸نفراز سراب درمدارس استعدادهای درخشان دوره دوم متوسطه
 • سراب - رئیس آموزش و پرورش سراب از پذیرفته شدن ۱۸نفر در مدارس استعدادهای درخشان دوره دوم متوسطه طی سال جاری خبر داد. محمدرضا مطلبی در حاشیه مراسم به صدا درآمدن زنگ غنچه ها در سراب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز با به صدا درامدن زنگ شکوفه و غنچه درمدارس سراب کلاس اولی ها، نوآموزان پیش دبستانی و هفتمی ها درکلاس های مدارس حاضر شدند. وی افزود: یک هزارو ۷۱۹اول دبستانی، یک هزارو ۵۷۵ نوآموز پیش دبستانی و یک هزارو ۴۳۸ نفر کلاس هفتمی سال تحصیلی خود را امروز در منطقه سراب آغاز کردند. مطلبی اخذ مجوز مدرسه استعدادهای درخشان دوره دوم متوسطه درسال جاری را یاداورشد و ضمن تشکراز مدیران وزراتخانه و استان تصریح کرد: امسال ۱۸ نفر در اولین دوره پذیرفته شدند. این مقام مسئول در حوزه آموزش با بیان اینکه مراکز و محل های اسکان مسافران امسال در سراب پذیرای گردشگران بودند ابرازداشت: راه اندازی خانه رفاهی معلم در سراب که مدت ها بود بلا تکلیف مانده بود از مهمترین دستاوردهای مدیریتی اموزش و پرورش بود.
 • صد و بیستمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته ۳۰شهریور برگزار می شود
 • به گزارش ایسکانیوز، این دوره از آزمون زبان انگلیسی پیشرفته صبح روز پنجشنبه ۳۰ شهریور منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد. برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.orgقرار گرفته است و داوطلبان می توانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل: شماره پرونده، نام و نام‌ خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند. هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید، علاوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل کارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه کند. چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون هر گونه اشکالی در کارت ورودی خود مشاهده کردند می‌توانند در روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۹۶ صبح از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کرده و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام کنند. داوطلبانی که شماره پرونده و کدپیگیری ثبت نام خود را فراموش کرده اند برای دریافت شماره پرونده با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ورود به سیستم پاسخگویی اقدام کنند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه نکنند. نشانی باجه رفع نقص کارت، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران واقع در تهران، خیابان کارگر شمالی (امیرآباد)، بعد از تقاطع جلال آل احمد، بین خیابان های ۱۵ و ۱۶ است. واحد اطلاعات و پاسخگویی به سوالات در این باره تا ۳۰ شهریور ۹۶ همه روزه به غیر از ایام تعطیل و در وقت اداری آماده پاسخگویی به سوالات داوطلبان است؛ لذا داوطلبان به منظور پاسخگویی به سوالات خود می‌توانند به بخش پاسخگویی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و یا با شماره تلفن ۴۲۱۶۳- ۰۲۱ تماس حاصل کرده...
 • چهاردهمین دوره مسابقات سراسری عملیات حرارتی در اصفهان آغاز شد
 • اصفهان- ایرنا- چهاردهمین دوره مسابقات سراسری عملیات حرارتی با حضور 121 دانشجو از سراسر کشور روز چهارشنبه به میزبانی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شد. عملیات حرارتی عبارت است از اعمال سیکل های حرارتی گرم و سرد کردن که منجر به بهبود خواص مکانیکی قطعه مورد نظر می شود و با افزایش سختی، استحکام، مقاومت به سایش، مقاومت به ضربه و دیگر خواص این قطعه، صرفه اقتصادی مطلوبی را برای بخش های تولیدی به همراه دارد.به گزارش ایرنا، روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان روز چهارشنبه اعلام کرد: چهاردهمین دوره مسابقات سراسری عملیات حرارتی در سه بخش آهنی، غیرآهنی و ویژه به مدت 2 روز برگزار می شود.اهداف برگزاری این رویداد علمی دانشجویی شامل هم اندیشی دانشجویان و تلاش برای کاربردی نمودن دانسته ها، ارتباط نزدیک دانشجویان با صنعت و ارتقای سیکل های عملیاتی مورد نیاز صنعت است.در این دوره از رقابت ها 121 دانشجو در 25 تیم از 16 دانشگاه صنعتی اصفهان، تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت، امیرکبیر، مالک اشتر، تبریز، سهند تبریز، شیراز، زنجان، شاهرود، آزاد اسلامی کرج، آزاد اسلامی مشهد، شهید مهاجر، صنعتی فولاد و شهید صدوقی یزد حضور دارند.رئیس دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان در مراسم افتتاحیه این مسابقات گفت: با برگزاری این مسابقات ضمن بروز ایده های خلاقانه به منظور کارآفرینی و ایجاد اشتغال، زمینه های لازم برای ارتباط بیش از پیش دانشگاه و صنعت فراهم می شود.دکتر محمدرضا طرقی نژاد افزود: بر اساس رتبه بندی شانگهای، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه نخست دانشکده های مهندسی مواد کشور قرار دارد.رئیس چهاردهمین دوره مسابقات سراسری عملیات حرارتی نیز با بیان اینکه عملیات حرارتی امروزه بعنوان یک علم شناخته می شود، گفت: آثار و شواهد تاریخی نشان می دهد این علم حدود یک هزار و 600 سال قبل از میلاد وجود داشته و از عملیات حرارتی به عنوان یک فن...
 • لرستان میزبان نخستین دوره رقابت های رزمی قهرمانی کارگران کشور
 • به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوانازلرستان؛ نخستین دوره از مسابقات ورزشی رزمی (موتای) کارگران کشور فردا ۳۰ شهریور در سالن مجموعه ورزشی کارگران خرم‌آباد برگزار می‌شود. با توجه به ویژگی‌های ورزشی کارگری و توانمندی‌های لرستان در ورزش‌های رزمی، نخستین دوره از مسابقات ورزش رزمی (موی تای) ویژه کارگران کشور روز پنج شنبه در خرم‌آباد برگزار می‌شود. این دوره از مسابقات ورزشی با حضور کارگران ورزشکار سراسر کشور و سید امیر حسینی رئیس فدارسیون ورزشی کارگران در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان و با نام جام شهدای مدافع حرم به مدت یک روز در خرم‌آباد برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات می‌تواند نقش مهمی در تقویت جایگاه ورزشی کارگری در لرستان و توسعه نهضت ورزش کارگری کشور و ایجاد روحیه در بین آنان داشته باشد. انتهای پیام/ د لرستان میزبان نخستین دوره رقابت‌های رزمی قهرمانی کارگران کشور می‌شود
 • مراسم اختتامیه سومین اجلاسیه پنجمین دوره خبرگان رهبری آغاز شد
 • سومین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری پس از دو روز با صدور بیانیه پایانی به کار خود پایان خواهد داد. به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه سومین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری به ریاست آیت الله جنتی برگزار شد. این اجلاسیه دو روزه از روز گذشته با سخنرانی رئیس مجلس خبرگان رهبری آغاز شد و اعضای خبرگان نیز در دو نوبت صبح و عصر ب سخنرانی پرداختند. همچنین دیروز حجت الاسلام سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران درباره پروژه نفوذ سخنرانی کرد. قرار است در پایان جلسه امروز بیانیه پایانی قرائت شده و پس از آن آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح برنامه های این اجلاس دو روزه بپردازد. به گزارش مهر، اعضای خبرگان رهبری فردا صبح با حضور در حرم مطهر بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کرده و پس از آن با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد.
 • مراسم اختتامیه سومین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان برگزار شد
 • مراسم اختتامیه سومین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، آئین اختتامیه سومین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری عصر امروز (چهارشنبه 29 شهریور) به ریاست آیت‌الله احمد جنتی رئیس این مجلس برگزار شد. به گزارش تسنیم، این اجلاسیه که روز گذشته آغاز شده، فردا نیز با تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان با آرمان‌های امام راحل و نیز دیدار با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به پایان می‌رسد.انتهای پیام / R1011202/P1011121/S10,1,17/CT11 موضوعات مرتبط مجلس خبرگان
 • آغاز مراسم اختتامیه سومین اجلاس دوره پنجم مجلس خبرگان
 • به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا،مراسم اختتامیه سومین اجلاس رسمی دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری عصر امروز برگزار شد. آیت الله احمد جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری در آیین اختتامیه این اجلاس ضمن فرارسیدن ایام شهادت اباعبدالله الحسین و تبریک هفته دفاع مقدس گفت: در این احلاس ٤جلسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد. ما از جنایت های بیشمار امریکا و اسراییل نگران هستیم. معتقدیم تا زمانی که شاخ این غول ها شکسته نشود مشکلات حل نمیشود. حضرت امام هم معتقد بودند که باید شاخ امریکا را بشکنیم و این کتر شدنی است. خداوند متعال میفرماید از دشمن نترسید از من بترسید. او افزود: وضعیت حاکم بر کشور های میانمار، بحرین، یمن و فلسطین اصلا خوب نیست و ما این وضعیت را تقبیح میکنیم. امیدوارم هرچه سریعتر حضرت صاحب الزمان ظهور کندد تت دل تمامی مومنین و مسلمانان شاد شود.
 • آغاز چهاردهمین دوره مسابقات سراسری عملیات حرارتی در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،رئیس دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان در آغاز این مراسم با اشاره افتخارات متعدد این دانشکده در کشور گفت: دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس رتبه بندی شانگهای در رتبه نخست دانشکده های مهندسی مواد کشور قرار دارد. دکتر محمدرضا طرقی نژاد با بیان این که گرایش به این نوع رقابت های دانشجویی سبب ارتقاء علمی دانشجویان می گردد، تصریح کرد: با برگزاری این مسابقات ضمن بروز ایده های خلاقانه به منظور کارآفرینی و ایجاد اشتغال، زمینه های لازم جهت ارتباط بیش از پیش دانشگاه و صنعت فراهم می گردد. وی از تلاش ها و خدمات کادر علمی و اجرایی و نیز حامیان چهاردهمین دوره مسابقات سراسری عملیات حرارتی تجلیل کرد. رئیس چهاردهمین دوره مسابقات سراسری عملیات حرارتی نیز در آئین افتتاحیه این رویداد علمی دانشجویی با بیان این که عملیات حرارتی امروزه بعنوان یک علم شناخته می شود، گفت: آثار و شواهد تاریخی نشان می دهد این علم حدود یک هزار و 600 سال قبل از میلاد وجود داشته و از عملیات حرارتی بعنوان یک فن یا روش استفاده شده است. دکتر محمدعلي گلعذار افزود: در اداوار تاریخ،این فن گاهی با مرگ صاحب فن از بین می رفت و مدتی بعد مجدداً به وجود می آمد که شواهد گورهای دسته جمعی سربازان و سلاح های آنان در شمال چین و نیز سلا ح های نظامی و ابزار برش یافته شده در کشورهایی چون ایران، سوریه، مصر و سریلانکا نشان می دهد به رغم عدم آگاهی صاحبان فن از فرآیندهای علمی، سیکل های عملیات حرارتی مانند سخت کردن، بطور گسترده ای انجام می گرفته است. وی با اشاره به بسته بندی فولاد در داخل پوست حیوانات و نیز سخت کردن فولاد در پودر استخوان و یا پودر سم حیوانات توسط گذشتگان، تصریح کرد: در این روش ها به...
 • گزارش کامل آخرین روز سومین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
 • سومین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری عصر امروز - چهارشنبه 29 شهریور -پایان یافت. به گزارش جماران ، آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در این جلسهضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم، گفت : ما جلسات خوبی داشتیم و اکثریت قاطع اعضا تشریف داشتند و سخنرانی‌های خوبی نیز داشتیم. وی افزود : نگرانی بنده و اعضای خبرگان از جنایت‌های بی‌حساب و کتاب آمریکا و رژیم‌صهیونیستی و آل‌سعود است. رئیس مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: ما جنایت‌های بشری را در میانمار شاهد هستیم که این سه عنصر عامل آن هستند. آیت‌الله جنتی با بیان اینکه مادامی که شاخ این غول‌ها نشکند، مشکل بشر حل نمی‌شود، اظهار داشت: امام(ره) هم معتقد بودند که می‌توان شاخ این غول‌ها را شکست. وی اضافه کرد : اگر ما حرکت‌ها و اهداف خودمان را براساس آرمان‌های انقلاب دنبال کنیم، این کار شدنی است و بر استکبار غلبه می‌کنیم. رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد : این وضعیتی که به کشورهایی مثل میانمار، یمن، بحرین و فلسطین حاکم است و مردم را قتل عام می‌کنند جنایت آشکار است که ما آن را محکوم می‌کنیم. آیت‌الله جنتی با تأکید بر اینکه جنایت‌های میانمار قلب همه را به درد آورده و قابل چشم‌پوشی نیست، گفت: ما انزجار خود را از این جنایات زشت و وحشیانه اعلام می‌کنیم و امیدواریم که حضرت قائم (عج) ظهور کنند تا همه بشریت و مظلومان شاهد فرج ایشان باشند. همچنین مجلس خبرگان رهبری در پایان سومین اجلاسیه‎ خود بیانیه ای صادر کرد. به گزارش جماران ، متن کامل بیانیه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم مجلس خبرگان رهبری در پایان سومین اجلاسیه‎ خود با گرامی‎داشت اعیاد ارزشمند گذشته‎ قربان و غدیر، ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان را به ساحت مقدس امام زمان «اروحنا فداه»، مقام معظم رهبری«مدظله العالی» و پیروان دلداده‎ حضرت اباعبدالله الحسین(ع)...
 • آغاز مراسم اختتامیه سومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
 • به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هایگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛مراسم اختتامیه سومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هم اکنون در محل مجلس قدیم آغاز شد. گفتنی است، بیانیه پایانی را آیت‌الله دری نجف آبادی عضو هیئت رئیسه قرائت کرد. از قوه قضائیه می خواهیم به تخلفات انتخاباتی قاطعانه رسیدگی کند. سال‌هاست که آسیب‌های فضای مجازی را رهبری گوشزد می‌کنند، مجلس خبرگان بر ضررورت مدیریت صحیح فضای مجازی تاکید می‌کند. در حال تکمیل/
 • اختتامیه سومین اجلاسیه دوره پنجم خبرگان رهبری/بیانیه پایانی قرائت شد
 • به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سومین اجلاسیه رسمی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با قرائت بیانیه ای توسط آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی به کار خود پایان داد. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری صبح فردا ضمن حضور در حرم مطهر امام خمینی (س) با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق می کنند