به گزارش ایلنا، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه مورخ ۹/ ۵/ ۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که متن کامل آن بدین شرح است:

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به‌ ‌شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.

الف- منابع شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای

ماده ۱- سپرده‌گذاری مبلغ یازده هزار میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته (معادل یازده هزار میلیارد ریال) در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی. در این راستا، به منظور افزایش پوشش این تسهیلات با نرخ سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذکور با منابع داخلی بانک‌ها به نسبت ۵۰-۵۰ ترکیب و به صادرات اختصاص می‌یابد.

تبصره ۱- از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک‌­ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذکور در تبصره ۲ می‌باشد. در این راستا، آورده از محل منابع داخلی بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی به ترتیب ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۹ هزار میلیارد ریال و ۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود و سایر بانک‌ها نیز می‌توانند سهم خود را به صندوق توسعه ملی اعلام نمایند.

تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ ۱۱ درصد می‌باشد) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

تبصره ۳-نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانت نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند،۲ درصد کمتر لحاظ می‌گردد.

ماده ۲- دو میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹۵) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران (۰. ۵ تا ۱. ۵ درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد. در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲. ۵ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱. ۵ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.

تبصره ۱- نرخ‌های سود سپرده‌گذاری فوق‌الذکر منوط به تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی می‌باشد و دبیرخانه هیات امنا موظف است در اسرع وقت اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

تبصره ۲- صندوق توسعه ملی موظف است اقدامات لازم جهت افزایش دوره سپرده‌گذاری از دو سال به حداقل پنج سال برای اعطای تسهیلات به خدمات فنی و مهندسی را انجام دهد.

تبصره ۳- استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می‌باشد.

ماده ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت سازوکار لازم برای حصول اطمینان نسبت به استفاده از تسهیلات مواد (۱) و (۲) را طراحی و بر آن نظارت نماید.

تبصره ۱- تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌نمایند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود.

تبصره ۲- تمامی بانک‌های عامل موظفند هر ماه یک‌بار لیست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند. سازمان توسعه تجارت موظف است بانک اطلاعاتی از مجموعه تسهیلات پرداختی این بسته و صادرکنندگان بهره‌مند از تسهیلات را تهیه و گزارش آن‌ را هر ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید.

ماده ۴- منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به شرح زیر می‌باشد:

۱-۴- مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف ۷۴-۵۵۰۰۰۰ برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی وغیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان.

۲-۴- مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی از محل اعتبار ردیف۹۰-۵۵۰۰۰۰.

۳-۴- پیش بینی اعتبار از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶.

ماده ۵- به منظور کاهش بیشتر هزینه سود تسهیلات صادراتی، بخشی از سود این تسهیلات (موضوع ردیف ۳ جدول شماره ۱)، از محل یارانه سود (اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۶) توسط سازمان توسعه تجارت به نیابت از صادرکنندگان و متناسب با تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و بر اساس مفاد قرارداد عاملیت بین سازمان توسعه تجارت و بانک‌های عامل، پس از ارایه اسناد و مدارک لازم از سوی صادرکننده به سازمان توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات و تایید این سازمان، به بانک عامل پرداخت می‌شود. بانک‌های عامل موظفند، متناسب با پرداخت‌های انجام شده، نسبت به تعدیل بازپرداخت اقساط باقی‌مانده تسهیلات‌گیرندگان اقدام نمایند.

ب- نحوه استفاده از مشوق‌ها

ماده ۶- پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی - صادراتی و خدمات به منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرات غیر نفتی در بازارهای هدف (پیوست شماره ۱)، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی ذیل:

جدول شماره ۱- شرح فعالیت و میزان بهره‌مندی از مشوق های صادراتی

میزان بهره‌مندی از حمایت

شرح فعالیت

ردیف

حداکثر تا ۵۰ درصد هزینه اجاره غرفه و تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال (حسب نوع نمایشگاه و گروه کالایی)

حضور در نمایشگاه‌های بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه‌های اختصاصی در بازارهای هدف

۱

حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت تا مدت ۶ ماه

کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی

۲

تا سقف ۶ واحد درصد و میانگین ۴ واحد درصد بر اساس ارزش افزوده

کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات

۳

حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در هر بازار هدف

کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف

۴

۵۰درصد هزینه‌های ثبت برند

پرداخت بخشی از هزینه‎های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف

۵

بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه که با نظر مشورتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کنفدراسیون صادرات تهیه شده است.

کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات

۶

حداکثر تا سقف ۴ درصد عملکرد و مطابق ماده (۱۳)

پرداخت جایزه صادراتی به خدمات فنی و مهندسی اولویت‌دار

۷

تبصره ۱- ذینفعان، میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات مورد نیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط سازمان توسعه تجارت رأساً ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) موظف است پرداخت مشوق‌های صادراتی را به گونه‌ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی را با مشکل مواجه نسازد، با ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی و آیین‌نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف را تشدید نکند.

تبصره ۳- با توجه به اهمیت صادرات خدمات به لحاظ ارزآروی و ارزش افزوده بالا و لزوم حمایت از آن، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است رویه‌ای را طراحی و مد نظر قرار دهد که مشکلات مربوط به احراز و قطعیت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد حمایت و تشویق‌های دستورالعمل مرتفع شود.

ماده ۷- آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ شده‌اند و یا برای اولین بار اقدام به صادرات نموده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود و مطابق با درصدهای جدول پیوست (شماره ۲) بین ۵/۰ تا ۳ درصد از جایزه صادراتی بهره‎مند خواهند شد.

تبصره ۱- کف ارزش صادرات سال ۱۳۹۶ جهت برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار می‌باشد.

تبصره ۲- در راستای حمایت از شرکت‌های بزرگ صادراتی، شرکت‌های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی که واجد شرایط مندرج در دستورالعمل پیوست شماره ۳ باشند، از حمایت‌های مندرج در جدول شماره (۲) بهره‌مند خواهند شد.

جدول شماره (۲): مشوق‌ها، امتیازات و حمایت‌های شرکت‌های بزرگ صادراتی

ردیف

عنوان

دستگاه/ دستگاه‌های اجرایی

۱

تسهیل ورود موقت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بکار رفته در تولید کالاهای صادراتی در قالب ماده (۵۱) قانون امور گمرکی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

2

تسهیل استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بکار رفته در تولید کالاهای صادراتی در قالب ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

گمرک جمهوری اسلامی ایران

3

ایجاد مسیر سبز به منظور ترخیص و خروج کالاهای صادراتی در کلیه مبادی گمرکی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

4

تسهیل اخذ وثایق و تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی طرف قرارداد با شرکت‌های بازرگانی تخصیص و یا عمومی صادراتی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

5

ارائه خدمات VIP جهت تسهیل تردد مدیران عامل شرکت‌ها از فرودگاه‌های کشور

وزارت راه و ترابری

6

تخصیص جایگاه مناسب در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی داخلی و خارجی با پرداخت ۵۰ درصد هزینه‌ها به صورت یارانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران

7

افزایش ۲۰ درصدی کلیه مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی شده در جدول (۱) و نیز موضوع ماده (۷) برای این‌دسته از شرکت‌ها

سازمان توسعه تجارت ایران

8

تسهیل در صدور روادید تجاری

وزارت امور خارجه

9

در اولویت قرار دادن این شرکت‌ها جهت صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری و بیمه نامه‌ها و تسریع در اعتبارسنجی خریداران خارجی

در نظر گرفتن بخش VIP در صندوق و تسریع در ارائه خدمات به این شرکت‌ها

صندوق ضمانت صادرات ایران

10

برگزاری کارگاه‌های آموزشی در جهت افزایش توانمندی صادراتی و توسعه این شرکت‌ها

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سازمان توسعه تجارت ایران

ماده ۸- مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمت‎های اظهارشده مندرج در پروانه‌های صادراتی می‎باشد.

تبصره- در صورتی که قیمت مندرج بر روی پروانه صادراتی بیشتر از قیمت پایه صادراتی باشد، قیمت پایه صادراتی ملاک محاسبه جایزه خواهد بود.

ماده ۹- جوایز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کالایی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که خروج کالای صادراتی آن‌ها در همان سال صورت گرفته باشد و مراتب خروج محموله صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی ثبت شود.

ماده ۱۰- صادرکنندگانی که اقدام به صادرات با کارت پیله­وری و مرزنشینی نموده‌اند، مشمول جایزه صادراتی این دستورالعمل نمی‌باشند.

ماده ۱۱- کالاهایی که طی سال۱۳۹۶ مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‎اند، از شمول این دستورالعمل خارج می‌شوند.

ماده ۱۲- تحویل مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری می‌باشد:

۱-۱۲- ثبت نام اولیه و تکمیل فرم (پیوست شماره ۴) در موعد زمانی اعلام‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، از طریق سیستم پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی.

۲-۱۲- اطلاعات پروانه‌های صادراتی به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت استان‌ها قرار می‌گیرد.

۳-۱۲- عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان سازمان توسعه تجارت ایران

تبصره- سازمان توسعه تجارت، در خصوص رد یا تأیید اهلیت صادرکننده از تشکل فراگیر استعلام نماید. مهلت ارایه پاسخ از سوی تشکل فراگیر در این خصوص یک هفته می‌باشد و عدم ارسال پاسخ، ظرف یک هفته کاری، به منزله تأیید می‌باشد.

ماده ۱۳- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف ۴ درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تاییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

تبصره ۱- ماشین­آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که بهصورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود و یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود.

تبصره ۳- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی،در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصِ حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

ماده ۱۴- تحویل مدارک ذیل جهت دریافت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی ضروری می‌باشد:

۱- ۱۴- فرم اطلاعات عمومی قرارداد (پیوست شماره ۴).

۲-۱۴- صورت وضعیت‌ها یا صورت حساب‌های مربوط به کارکرد سال موردنظر با تائید کارفرما.

۳-۱۴- مدارک مؤید فهرست کارکنان شاغل در پروژه از قبیل فهرست حقوق، تصویر پروانه اشتغال به کار

در کشور هدف.

۴-۱۴- ارائه پروانه‌های صادراتی کاغذی (سنوات گذشته) و یا شماره رسید پروانه‌های صادراتی الکترونیکی مربوط به صادرات قطعی تجهیزات، ماشین‌آلات و مصالح ساختمانی داخلی مورد استفاده در پروژه.

ماده ۱۵- پرداخت مشوق ها و جوایز این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی مجاز بوده و ایجاد هر گونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع می باشد.

تبصره – در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی - مهندسی از اولویت برخوردار می‌باشد.

ماده ۱۶- نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی می باشد که برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای صدور خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل می باشد.

ماده ۱۷- شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و نیزشرکت‌ها و موسسات وابسته به نهادها و موسسات موضوع ماده (۵) همان قانون مشمول جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.

تبصره- اشخاص حقیقی صادرکننده مشمول دریافت جایزه صادراتی نخواهند بود.

ماده ۱۸- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض نماید.

ماده ۱۹- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.

تبصره- در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌گردد.

ماده ۲۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) مکلف است به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها، بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق‌های موضوع این دستورالعمل را تهیه و از طریق سایت خود اطلاع رسانی نماید و عملکرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

ج- سـایر حمایت‌ها

ماده ۲۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

ماده ۲۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

۱-۲۲- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها

۲-۲۲- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا

۳-۲۲- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد.

۴-۲۲- بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد

ماده ۲۳- سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است نسبت به ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت آزمایشگاه‌های استاندارد در مبادی رسمی ورودی و خروجی با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ماده ۲۴- وزارت راه

کلیدواژه: شرکت های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی | حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی | گمرک جمهوری اسلامی ایران | سازمان توسعه تجارت ایران | پروانه های صادراتی | مواد اولیه و کالاهای | مشوق های صادراتی | صندوق ضمانت صادرات | بانک عامل به میزان | خدمات فنی و مهندسی | هزار میلیارد ریال | صادرکنندگان کالا | بانک های عامل | بازارهای هدف | صندوق توسعه ملی | برق و الکترونیک | واحدهای تولیدی | مصالح ساختمانی | سپرده گذاری | صنایع وابسته | ایران مکلف | جوایز صادراتی | صنایع شیمیایی | جایزه صادراتی | نساجی و پوشاک | صنایع تبدیلی | بانک اطلاعات | مورد استفاده | شرکت ها | دریافت جوایز | معدن و تجارت | منابع صندوق | سود تسهیلات | لوازم خانگی | ارزش صادرات | پرداخت مشوق | اقدام نماید | پیوست شماره | حمایت ها | بهره مند | هزینه ها | صورت وضعیت | جدول شماره | درصد هزینه | بانک مرکزی | قطعات یدکی | وزارت صنعت | موضوع ماده | مشوق ها | بانک ها | ورود موقت | صدور کالا | خواهد بود | سال ۱۳۹۶ | ۵۰ درصد | تبصره ۱ | تبصره ۲ | تبصره ۳ | نرخ سود | بر اساس | ماده ۱ | ماده ۲ | تا سقف

منبع: ایلنا

منبع این خبر، وبسایت www.ilna.ir است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۱۸۳۱۹ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

سه جشن عجیب که به تازگی در ایران باب شده‌اند+عکس

هشدار سردار سلیمانی در دیدار با مقام های کرد چه بود؟

خنده رهبر کره شمالی در حین آزمایش موشکی/تصاویر

در همین زمینه

 • شرکت های ما برای توسعه صادرات هنوز جهانی نشده اند
 • مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: باید مبادلات ما با کشور روسیه دو طرفه باشد. شاید یکی از نکاتی که خیلی مهم است این است که شرکت های ما هنوز جهانی نشده است. به گزارش ایسنا،علی رسولیان امروز 30 شهریورماه در سومین میز کشوری همکاری های مشترک جمهوری اسلامی ایران با عنوان نشست مشترک ایران و روسیه در هتل میثاق مشهد، اظهار کرد: مهم ترین مساله تجارت با روسیه، اراده مقامات دو کشور برای توسعه روابط است. مشکلات جدی در مسیر مبادلات تجاری و بازرگانی بین دو کشور وجود دارد و این امر ایجاب می کند که ما در مسیر تسهیل روابط حرکت کنیم. وی ادامه داد: خراسان رضوی ظرفیت های خوبی برای توسعه مبادلات تجاری و روابط اقتصادی با کشور روسیه دارد. این استان ظرفیت های زیادی در حوزه حمل و نقل، معدن، کشاورزی، پتروشیمی و... دارد. این ظرفیت ها خصوصا در حوزه کشاورزی بسیار زیاد است. از حدود 555 میلیون دلار صادرات استان، تنها 178 میلیون دلار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به آن بوده است. رسولیان خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی براساس مذاکره ای که با دکتر ظریف انجام داد، تاکید شد در بازار روسیه نیز حضور پیدا کنیم. در این راستا رئیس جمهور تاتارستان به مشهد آمد و ما نیز به این کشور رفتیم و حدود 28 توافق عملیاتی با یکدیگر داشتیم. توافق بر این شد برای ورود به روسیه مسیر تاتارستان بهترین مسیر است و چند روز پیش موافقت روسیه را برگزاری نمایشگاهی از طرف استان خراسان رضوی کسب کردیم. همچنین دبیرخانه صادرات ایران به روسیه ایجاد شد تا استان ما به صورت ویژه در این کشور حضور داشته باشد. مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: البته این مبادلات باید دو طرفه باشد. شاید یکی از نکاتی که خیلی مهم...
 • تخصیص ۱۵ میلیارد دلار در روسیه برای توسعه صادرات با ایران
 • مشاور معاون رئیس دومای روسیه با بیان اینکه ما نیز درک نمی کردیم که برای صادرات به کشورهای دیگر باید هزینه کنیم، عنوان کرد: ما از دو سال پیش میلیاردها دلار برای توسعه صادرات هزینه کردیم که 15 میلیارد دلار آن برای توسعه صادرات به ایران است که 5 میلیارد آن تخصیص یافته است. به گزارش ایسنا، رجب صفروف امروز 30 شهریور ماه در سومین میز کشوری همکاری های مشترک جمهوری اسلامی ایران با عنوان نشست مشترک ایران و روسیه در هتل میثاق مشهد، اظهار کرد: ما بیش از 22 سال است که سابقه همکاری با ایران را داریم ولی محدوده این همکاری ها خیلی کم بوده و از این نشست ها بین دو کشور کمتر برگزار شده است. ایران یک کشور ابرقدرت در دنیاست و مردم این کشور با استعداد و منحصر به فرد هستند. وی ادامه داد: با کمی مدیریت صحیح و براساس استانداردهای بین المللی، اقتصاد ایران می تواند رشد زیادی داشته باشد. اگر جسارت حل و فصل مشکلات را نداشته باشیم، روابط ما در همین سطح باقی خواهد ماند. ما منافع مشترک زیادی در دنیا داریم و مانند دو کشتی بزرگی هستیم که در یک مسیر حرکت می کنیم. صفروف خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه ما در یک موضوع مانند سوریه تا حدود کمی هماهنگی هایی با یکدیگر داشته ایم. همین هماهنگی های محدود باعث شد استراتژی بزرگ امریکا با تمام امکاناتی که داشت و با اینکه اتحادیه اروپا را در کنار خود داشت و کشورهای عربی نیز حضور داشتند، برای تغییر خاورمیانه بر هم خورد. اگر حضور پررنگ ایران در سوریه نمی بود، باز هم روسیه به این اقدامات جدی در این کشور دست نمی زد و بدون امکانات ایران، روسیه این برنامه ها را در سوریه پیاده نمیکرد. مشاور معاون رئیس دومای روسیه با اشاره به اینکه ایران در عرصه مبارزه زمینی در سوریه...
 • روسیه ۱۵ میلیارد دلار برای توسعه صادرات با ایران اختصاص داد
 • به گزارش جماران؛ مشاور معاون رئیس دومای روسیه با بیان اینکه ما نیز درک نمی کردیم که برای صادرات به کشورهای دیگر باید هزینه کنیم، عنوان کرد: ما از دو سال پیش میلیاردها دلار برای توسعه صادرات هزینه کردیم که 15 میلیارد دلار آن برای توسعه صادرات به ایران است که 5 میلیارد آن تخصیص یافته است. رجب صفروف امروز 30 شهریور ماه در سومین میز کشوری همکاری های مشترک جمهوری اسلامی ایران با عنوان نشست مشترک ایران و روسیه در هتل میثاق مشهد، اظهار کرد: ما بیش از 22 سال است که سابقه همکاری با ایران را داریم ولی محدوده این همکاری ها خیلی کم بوده و از این نشست ها بین دو کشور کمتر برگزار شده است. ایران یک کشور ابرقدرت در دنیاست و مردم این کشور با استعداد و منحصر به فرد هستند. وی ادامه داد: با کمی مدیریت صحیح و براساس استانداردهای بین المللی، اقتصاد ایران می تواند رشد زیادی داشته باشد. اگر جسارت حل و فصل مشکلات را نداشته باشیم، روابط ما در همین سطح باقی خواهد ماند. ما منافع مشترک زیادی در دنیا داریم و مانند دو کشتی بزرگی هستیم که در یک مسیر حرکت می کنیم. صفروف خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه ما در یک موضوع مانند سوریه تا حدود کمی هماهنگی هایی با یکدیگر داشته ایم. همین هماهنگی های محدود باعث شد استراتژی بزرگ امریکا با تمام امکاناتی که داشت و با اینکه اتحادیه اروپا را در کنار خود داشت و کشورهای عربی نیز حضور داشتند، برای تغییر خاورمیانه بر هم خورد. اگر حضور پررنگ ایران در سوریه نمی بود، باز هم روسیه به این اقدامات جدی در این کشور دست نمی زد و بدون امکانات ایران، روسیه این برنامه ها را در سوریه پیاده نمیکرد. مشاور معاون رئیس دومای روسیه با اشاره به اینکه ایران در عرصه مبارزه زمینی در سوریه...
 • تخصیص ۱۵میلیارد دلار در روسیه برای توسعه صادرات با ایران
 • اقتصاد>جهان - ایسنا به نقل از مشاور معاون رئیس دومای روسیه نوشت: ما از دو سال پیش میلیاردها دلار برای توسعه صادرات هزینه کردیم که 15 میلیارد دلار آن برای توسعه صادرات به ایران است که 5 میلیارد آن تخصیص یافته است. رجب صفروف امروز 30 شهریور ماه در سومین میز کشوری همکاری های مشترک جمهوری اسلامی ایران با عنوان نشست مشترک ایران و روسیه در هتل میثاق مشهد، اظهار کرد: ما بیش از 22 سال است که سابقه همکاری با ایران را داریم ولی محدوده این همکاری ها خیلی کم بوده و از این نشست ها بین دو کشور کمتر برگزار شده است. ایران یک کشور ابرقدرت در دنیاست و مردم این کشور با استعداد و منحصر به فرد هستند. وی ادامه داد: با کمی مدیریت صحیح و براساس استانداردهای بین المللی، اقتصاد ایران می تواند رشد زیادی داشته باشد. اگر جسارت حل و فصل مشکلات را نداشته باشیم، روابط ما در همین سطح باقی خواهد ماند. ما منافع مشترک زیادی در دنیا داریم و مانند دو کشتی بزرگی هستیم که در یک مسیر حرکت می کنیم. صفروف خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه ما در یک موضوع مانند سوریه تا حدود کمی هماهنگی هایی با یکدیگر داشته ایم. همین هماهنگی های محدود باعث شد استراتژی بزرگ امریکا با تمام امکاناتی که داشت و با اینکه اتحادیه اروپا را در کنار خود داشت و کشورهای عربی نیز حضور داشتند، برای تغییر خاورمیانه بر هم خورد. اگر حضور پررنگ ایران در سوریه نمی بود، باز هم روسیه به این اقدامات جدی در این کشور دست نمی زد و بدون امکانات ایران، روسیه این برنامه ها را در سوریه پیاده نمیکرد. مشاور معاون رئیس دومای روسیه با اشاره به اینکه ایران در عرصه مبارزه زمینی در سوریه کار اصلی را انجام داد، تصریح کرد: امروز دنیا در تلاش است که...
 • توزیع بسته مهرانه برای حمایت از کودکان کار و خیابانی در شهرستان بویراحمد
 • به گزارش ایسکانیوز مدیرکل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این طرح به ۲۹۵ کودک دختر و پسر خیابانی شناسایی‌شده در شهرستان بویراحمد بسته‌های آموزشی و فرهنگی اهدا شد. موسوی امجد سرانه اهداء این بسته به ازای هر کودک خیابانی را ۳ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: بسته‌های آموزشی اهداشده به این کودکان شامل کیف، کفش، لوازم‌التحریر، لباس، مسواک، لیوان، خمیردندان و دستمال مرطوب است. وی میانگین سنی کودکان کار و خیابانی را ۸ تا ۱۵ سال برشمرد و گفت: بیشترین کودکان کار و خیابانی استان به علت مهاجرپذیر بودن در شهر یاسوج است. موسوی امجد افزود: هدف از اجرای این طرح ارتقاء سطح کیفیت و رفاه اجتماعی کودکان کار، کنترل و کاهش خطرات ناشی از حضور کودکان در خیابان و همچنین ساماندهی و توانمندسازی خانواده کودکان دارای کار است. حجت‌الاسلام میرمحمدی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هم کودکان کار و خیابانی را دانش‌آموزانی مستعد، باهوش و توانمند برشمرد و گفت: همه مسئولان باید با تعامل و همفکری، ساماندهی و ترغیب آن‌ها به ادامه درس و تحصیل زمینه بروز و شکوفایی این استعدادها را فراهم کنند. 900/900 بسته مهرانه بویراحمد
 • حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه گردشگری ضروری است
 • یاسوج- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت: سیاست دولت در استان حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حوزه گردشگری برای توسعه روز افزون و ایجاد زیرساخت گردشگری است. به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری ظهر پنجشنبهدر حاشیه بازدید از مجموعه های گردشگری منطقه "کوشک"در جمع خبرنگاران افزود:ساخت مکان‌های سنتی مانند سفره‌خانه‌ها، رستوران‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی به میزان زیادی به جذب گردشگر کمک می‌کند و همچنیناز سرمایه‌گذاران در این حوزه‌ها حمایت می‌شود. باقری تصریح کرد: کهگیلویه وبویراحمد با برخورداری از آب و هوای دلپذیر، طبیعت بکر، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و تنوع مکان‌های تفریحیمقصد مناسبی برای مسافران به‌ ویژه مسافران بخش جنوبی کشور است. باقری ابراز داشت: ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی در محورهای ارتباطی استان می‌تواند توسعه گردشگری، جذب گردشگر و اشتغال‌زایی را برای مردم این استان فراهم سازد. باقری با بیان اینکه تأسیسات گردشگری روستای کوشک سالانه پذیرای تعدادزیادی از گردشگرانی است که از مسیر جنوب وارد یاسوج مرکز استانمی‌شوند، تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید با جذب اعتبارات ملیتوانستیم در کنار این مراکز خدماتی، زیرساخت‌های گردشگری ازجمله سرویس‌های بهداشتی، آبخوری‌ها و سکوی‌های نشینمن را برای رفاه حال گردشگران ایجاد کنیم. دبیر کارگروه گردشگری استانبا اشاره به اینکه روستای کوشک واقع در ۴۰ کیلومتری شهر یاسوج، با داشتن طبیعت بکر و آب‌های جاری از مکان‌های پر بازدید است، خاطرنشان کرد: مردم این روستا اشتغال‌زایی خوبی برای خانواده‌هایشان در کنار این جاده ایجاد کرده و به خوبی توانسته‌اند از فرصت ورود گردشگران به شهرستان بویراحمد برای درآمدزایی استفاده کنند.
 • توسعه اقتصادی استان اردبیل منوط به حمایت از سرمایه گذاران است
 • استاندار اردبیل توسعه اقتصادی استان اردبیل را منوط به حمایت از سرمایه‌گذاران دانست و گفت: در این زمینه تاکنون اقدامات قابل توجهی انجام یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، مجید خدابخش ظهر امروز در مراسم بهره‌برداری از کارخانه تولید قطعات الکترونیکی در اردبیل اظهار داشت: توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی مناسب در استان اردبیل منوط به حمایت از سرمایه‌گذاران است که در این زمینه تاکنون اقدامات قابل توجهی انجام یافته است و رفع معضل بیکاری به عنوان اولویت اساسی در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی استان این است که به طور همه‌جانبه حامی سرمایه‌گذاران باشند و این اصل را مبنای کار خود قرار دهند چرا که تاکنون دستیابی به پیشرفت‌ها و توسعه‌ها در گرو حمایت از سرمایه‌گذاران نائل آمده و برخی پروژه‌های استانی نمود کامل این امر است.استاندار اردبیل بیان کرد: ایجاد بسترها و زیرساخت‌های مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران از چندین سال‌ پیش در استان تحقق یافته به طوری که تمامی طرح‌های پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و مطابق با نیازهای هر طرح مورد حمایت قرار می‌گیرند که این موضوع گواه از اهمیت این موضوع برای ما دارد.خدابخش بیان کرد:‌ بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی نیز در این زمینه یک اولویت اساسی برای ما محسوب می‌شود که برای رفع مشکلات واحدها تاکنون جلسات متعددی برگزار شده که خوشبختانه دستاوردهای خوبی را به دنبال داشته و توانسته تا حد قابل توجهی دغدغه جوانان را در امر اشتغال برطرف کند.وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران نیز باید در امر ایجاد زیرساخت‌های اشتغال‌زایی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که درست زمانی که می‌توانند خروجی‌های موفقیت آمیزی به دست آورند پا پس کشیده و رغبت خود را برای ادامه سرمایه‌گذاری از دست دهند.انتهای پیام/ R41374/P41362/S6,49/CT11
 • رشد ۳۰ درصدی ترانزیت کالای غیرنفتی از بندر انزلی
 • پول‌نیوز- نوراله عباسی این اداره کل از رشد چشمگیر و افزایش ترانزیت کالا در نیمه اول سال جاری از بندر انزلی خبر دادنورالله عباسی معاون طرح و توسعه اظهار کرد: از ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ترانزیت کالای غیرنفتی از طریق بندر انزلی ۳۰/۷ و ترانزیت مواد نفتی ۱۴۱/۷ درصد رشد داشته است.معاون طرح وتوسعه بندر انزلی با بیان اینکه عمده کالاهای ترانزیتی شامل کانتینر پر، خودرو، لاستیک و مواد نفتی بوده است، افزود: مبدا و مقصد کالاها امارات متحده عربی، کشورهای قزاقستان، روسیه و عراق است.بندرانزلی با قدمتی ۳۰۰ ساله از دیرباز محل واردات، صادرات و ترانزیت بسیاری از کشورها از جمله کشورهای CSI بوده است و نقش کلیدی در کوریدورهای شمال و جنوب ایفا می‌کند.
 • ایران آماده است روابط خود را با انگلستان در همه عرصه ها توسعه و تعمیق بخشد/استقبال از حمایت قاطع اتحادیه اروپا و لندن از برجام
 • رییس جمهور در دیدار نخست وزیر انگلستان با استقبال از حمایت قاطع اتحادیه اروپا و لندن از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده است روابط خود را با انگلستان در همه عرصه ها توسعه و تعمیق بخشد. به گزارش اقتصاد آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در دیدار خانم ترزا می گفت: برجام توافقی است که با تلاش های طولانی و سخت هفت کشور محقق شده است و همه این کشورها باید با عمل کامل به تعهداتشان ، در حفظ آن بکوشند. رییس جمهوری با بیان اهمیت حمایت انگلستان از برجام، تصریح کرد: همه باید برای پایداری برجام و منافع همه طرفین از آن تلاش کنیم چرا که اکنون نگاه جهان این است که آیا دیپلماسی و توافق برای حل مشکلات می تواند موفق باشد یانه؟ دکتر روحانی ، تسهیل همکاری های مناسب بانکی را گامی مهم در توسعه روابط اقتصادی دانست و با توجه به اظهارات نخست وزیر انگلیس ابراز امیدواری کرد که شاهد برقراری روابط مناسب بانکی برای توسعه روابط اقتصادی تهران – لندن باشیم. رییس جمهور همچنین با اشاره به نقش سازنده و مثبت تهران در مبارزه با تروریسم منطقه ای گفت: آماده همفکری و همکاری سازنده با بریتانیا در مسایل منطقه هستیم. دکتر روحانی به تلاش ها برای برقراری ثبات در عراق و بیرون راندن تروریست ها از این کشور اشاره کرد و گفت: در عراق اولین مساله مهم بیرون راندن تروریست ها بود که این برنامه به خوبی پیش می رود. مساله دوم همکاری نزدیک و متحد شیعیان، سنی ها و کردهای این کشور و مساله سوم نیز عدم تغییر مرزهای جغرافیایی عراق است. رییس جمهوری افزود: آنچه در اقلیم کردستان عراق تحت عنوان رفراندوم استقلال مطرح شده، کاری بسیار خطرناک است چرا که استقلال به معنای جنگ جدید در منطقه است و...
 • شرکت توسعه هنر متین نقش مهمی در توسعه و رشد صنعت پلیمر و کامپوزیت کشور دارد
 • خبرگزاري آريا-شرکت توسعه هنر متين طراح و توليد کننده انواع مخازن، اتصالات، دريچه هاي منهول کامپوزيتي GRP، SMC است.شرکت طراحي مهندسي متين در حوزه طراحي محصولات پليمري به خصوص کامپوزيت ها از جمله؛ طراحي، توليد و فروش انواع مخازن کامپوزيتي، مخزن GRP، مخزن SMC، مخزن فايبرگلاس، سپتيک تانک، مخازن دفني، مخزن چدني، توليد کننده انواع مخازن آب، توليد کننده انواع چربي گير، چربي گير فايبرگلاس، مخازن دفني، مخازن معکبي مدولار، مخازن تحت فشار، توليد کننده انواع دريچه هاي کامپوزيتي، دريچه منهول چدني، دريچه هاي منهول کامپوزيتي، توليد کننده انواع لوله و اتصالات کاروگيت، لوله و اتصالات کامپوزيتي، لوله و اتصالات PTFE ، CPVC ، PVDF نقش عمده اي در توليد باکيفيت محصولات پليمري و کامپوزيت و همچنين توسعه و رشد روزافزون اين صنعت در کشور دارد.جهت کسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترتي www.matinfrp.com شرکت طراحي توسعه متين مراجعه نماييد
 • توسعه جامعه متضمن توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش است
 • استان‌ها>لرستان - استاندار لرستان در دیدار مدیر کل و جمعی از کارکنان ستادی آموزش و پرورش لرستان ، دستگاه تعلیم و تربیت را مهمترین مجموعه کشور معرفی کرد و گفت : توسعه جامعه ، متضمن توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش است. به گزارش خبرآنلاین لرستان، موسی خادمی افزود : توسعه جامعه باید از آموزش و پرورش آغاز شود و بدون توسعه و پیشرفت این دستگاه نمی توان توسعه سایر بخش ها را تصور کرد و شاهد بود . خادمی در ادامه با اشاره به گزارش مدیر کل آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد : این آمارها بیانگر این واقعیت است که کارهای بسیار خوبی در دستگاه آموزش و پرورش انجام شده است . خادمی تاکید کرد : با وجود تمام فعالیت ها در برخی از عرصه ها مانند نرخ بی سوادی و میانگین نمرات نهایی با میانگین کشور فاصله وجود دارد و باید برای رفع آن تلاش کرد. وی خاطر نشان کرد : ما به آموزش و پرورش باور و اعتقاد داریم و برای پیشرفت و توسعه آن از تمام ظرفیت ها استفاده می کنیم. استاندار لرستان همچنین به توسعه متوازن هدایت تحصیلی اشاره کرد و افزود : باید برای گرایش کاذب دانش آموزان به رشته هایی مانند علوم تجربی برنامه داشت و آنها را به سمت رشته های فنی و مهارتی هدایت کرد . وی عدم تعادل در هدایت تحصیلی دانش آموزان را عامل بسیاری از معضلات اجتماعی برشمرد و گفت : تعادل در رشته های تحصیلی یکی از سیاست های محوری است که باید به دقت دنبال شود . وی هدف گذاری برای ارتقا میانگین نمرات نهایی دانش آموزان و ارتقای قبولی های کنکور را از جمله مواردی است که می تواند ما را به ارتقای کیفیت آموزش رهنمون سازد . خادمی در پایان سخنان خود از حضور خیرین در مدرسه سازی و تعلیم...
 • مراتب ثبت تعزیه کلاک به استاندار البرز ابلاغ شد
 • به‌گزارش ایلنا،در نامه علی‌اصغر مونسان خطاب به سیدحمید طحایی استاندار البرز آمده است: «در اجرای ماده ۱ از قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیئت محترم وزیران و با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور، میراث‌فرهنگی ناملموس با عنوان تعزیه کلاک به‌شماره ۱۴۴۲، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ در فهرست آثار ملی میراث‌فرهنگی ناملموس کشور به‌ثبت رسیده است. هر گونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث گردد مورد تأکید است. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذی‌ربط ابلاغ شود و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.»
 • دستورالعمل بهداشت محیط ایام محرم و صفر ابلاغ شد
 • جامعه>سلامت - معاون بهداشت وزارت بهداشت، دستورالعمل مدیریت بهداشت محیط در برنامه سلامت محرم، اربعین و صفر را به معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد. به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت در این دستور العمل به معاونین بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تاکید کرده است که با توجه به برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان در ایام محرم و صفر به ویژه اربعین در اقصی نقاط کشور به ویژه در استان های غرب و جنوب غربی کشور که در مسیر حرکت زائران کربلای معلی قرار دارند و اهمیت سلامت عزاداران را می طلبد، مدیریت کنترلی و پیشگیری به ویژه کنترل عوامل محیطی در راستای حفظ و ارتقای سلامت عزاداران با برنامه ریزی منسجم و مدون داشته باشند. معاون بهداشت گفت: عدم رعایت موازین بهداشتی در توزيع نذورات در مراسم عزاداري، درمساجد، تكايا و هيئت ها و موکب ها می تواند احتمال بروز بيماري هاي مرتبط با آب و غذا به وي‍‍ژه بيماري هاي عفوني روده اي را افزايش دهد بنابراین اجرای مطلوب دستورالعمل بهداشت محیط در مراسم عزاداری محرم ، صفر و اربعین ضروری است. براساس این دستورالعمل صدور کارت بهداشت متصدیان و کارگران شاغل و صدور کارت شناسایی برای کلیه کارشناسان بهداشت محیط مستقر در دانشگاه های مرزی ضروری است. در این دستورالعمل بر کنترل و بازرسی های بهداشتی تاکید شده است. این بازرسی های بهداشتی از منابع تامین و مخازن آب، مدیریت پسماند موکب ها و ایستگاه های صلواتی با اولویت بهداشت فردی و موادغذایی، کلیه مراکز و اماکن شهری و روستایی حساس با اولویت بهداشت فردی و موادغذایی و کلیه مراکز و اماکن و سرویس های بهداشتی مسیر تردد عزاداران و زائرین به ویژه در اربعین و 28 صفر و همچنین کنترل بازرسی مستمر از شبکه های توزیع آب آشامیدنی صورت...
 • ابلاغ دستورالعمل مدیریت بحران درباره ایمنی حسینیه ها به استانداران
 • رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از ابلاغ دستورالعمل ایمنی این سازمان برای مساجد، حسینیه‌ها و تکایا به استانداران سراسر کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، اسماعیل نجار در این‌باره گفت:‌ در آستانه ماه محرم و آغاز ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدا...حسین(ع) نامه‌ای را برای ارتقاء ایمنی حسینیه‌ها، تکایا و مساجد به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ کردیم و آنان موظف به اجرای پروتکل‌ها و موارد مطرح شده در آن هستند.معاون وزیر کشور با بیان اینکه احتمال وقوع حوادث مختلف از جمله آتش سوزی در محل‌های برگزاری عزاداری ایام محرم وجود دارد، افزود: در این دستورالعمل در زمینه‌های استفاده از برق و انشعابات، وسایل گرمایشی، انبار و آبدارخانه، راه‌های خروج، سامانه اعلام حریق و آتش نشانی و ... ابلاغ شده است.رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به دستورات این ابلاغیه اظهارکرد:‌ استقرار بناهای تجمعی در همه موارد باید به نحوی باشد که درهای اصلی ورود و خروج آنها دست کم با یک راه همگانی بطور مستقیم باز شود.معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه راه‌های خروج باید دارای ظرفیت کافی برای تخلیه همزمان همه متصرفان باشد، ادامه داد: در فضاهای تجمعی پرتراکم مانند زیارتگاه‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و نمازخانه‌ها به ازای هر 50 تا 300 نفر باید دو درِ خروج دور از هم ، به ازای هر 300 تا 1000 نفر سه خروجی و به ازای بیشتر از 1000 نفر چهار خروجی پیش بینی شود.نجار با تاکید بر اینکه رعایت فاصله مناسب سیم‌های برق، اتصالات و ادوات برقی از مواد و مصالح قابل اشتعال نظیر پرچم، پرده، فرش، تابلو و ... الزامی است، گفت:‌ هر فیوز برق باید استاندارد بوده و از استفاده از فیوزهای تقویت شده و غیر استاندارد جدا خودداری شود همچنین اخذ انشعابات متعدد از یک پریز برق ممنوع است.رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه استفاده از...
 • ابلاغ دستورالعمل مدیریت بحران برای ایمنی حسینیه ها به استانداران
 • رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از ابلاغ دستورالعمل ایمنی این سازمان برای مساجد، حسینیه‌ها و تکایا به استانداران سراسر کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر ، اسماعیل نجار گفت:‌ در آستانه ماه محرم و آغاز ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدا...حسین(ع) نامه‌ای را برای ارتقاء ایمنی حسینیه‌ها، تکایا و مساجد به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ کردیم و آنان موظف به اجرای پروتکل‌ها و موارد مطرح شده در آن هستند. معاون وزیر کشور با بیان اینکه احتمال وقوع حوادث مختلف از جمله آتش سوزی در محل‌های برگزاری عزاداری ایام محرم وجود دارد، افزود: در این دستورالعمل در زمینه‌های استفاده از برق و انشعابات، وسایل گرمایشی، انبار و آبدارخانه، راه‌های خروج، سامانه اعلام حریق و آتش نشانی و ... ابلاغ شده است. رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به دستورات این ابلاغیه اظهارکرد:‌ استقرار بناهای تجمعی در همه موارد باید به نحوی باشد که درهای اصلی ورود و خروج آنها دست کم با یک راه همگانی بطور مستقیم باز شود. معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه راه‌های خروج باید دارای ظرفیت کافی برای تخلیه همزمان همه متصرفان باشد، ادامه داد: در فضاهای تجمعی پرتراکم مانند زیارتگاه‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و نمازخانه‌ها به ازای هر ۵۰ تا ۳۰۰ نفر باید دو درِ خروج دور از هم ، به ازای هر ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر سه خروجی و به ازای بیشتر از ۱۰۰۰ نفر چهار خروجی پیش بینی شود. نجار با تاکید بر اینکه رعایت فاصله مناسب سیم‌های برق، اتصالات و ادوات برقی از مواد و مصالح قابل اشتعال نظیر پرچم، پرده، فرش، تابلو و ... الزامی است، گفت:‌ هر فیوز برق باید استاندارد بوده و از استفاده از فیوزهای تقویت شده و غیر استاندارد جدا خودداری شود همچنین اخذ انشعابات متعدد از یک پریز برق ممنوع است. رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه استفاده از لامپ‌های برق ولتاژ بالا...
 • ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل ۲۴۹ طرح عمرانی کبودراهنگ ابلاغ شد
 • همدان - ایرنا - فرماندار کبودراهنگ گفت: بیش از 400 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای تکمیل 249 طرح عمرانی این شهرستان ابلاغ شده است. احسان قنبری شامگاه چهارشنبه در کمیته برنامه ریزی کبودراهنگ بیان کرد: از مجموع این اعتبار 38 درصد این اعتبار از محل توازن، 25 درصد اعتبارات استانی، 20 درصد از محل درآمد حاصل از ارزش افزوده و 22 درصد از محل سه درصد نفت و گاز تامین می شود.وی افزود: به زودی عملیات اجرایی ساخت میدان در ورودی شهر کبودراهنگ، احداث استخر بانوان با 15 میلیارد ریال اعتبار، ساخت مرکز توانبخشی با مشارکت خیران و تکمیل المان شهدای گمنام شهر کبودراهنگ آغاز می شود.فرماندار کبودراهنگ اظهارکرد: شرکت فولاد آپادانا با ایجاد 300 فرصت شغلی پایدار در آینده ای نزدیک بهره برداری می شود.قنبری از طولانی شدن زمان احداث المان شهدای گمنام در شهر کبودراهنگ انتقاد کرد و خواستار تسریع در تکمیل این طرح توسط شهرداری شد.به گزارش ایرنا وی اضافه کرد: به منظور تسریع در تکمیل طرح المان شهدای گمنام 170 میلیون ریال دیگر اختصاص یافته است.وی گفت: با توجه به نامگذاری پنجم آبانماه به نام شهرستان کبودراهنگ ، برنامه هایی در این روز اجرایی شده و طرح هایی آغاز و بهره برداری می شود.مدیرآب و فاضلاب شهرستان کبودراهنگ نیز بیان کرد: شهر کبودراهنگ رکود دار بدهی نهادها و مشترکان به آب و فاضلاب شهری است.امین شیخی زاده افزود: مشترکان شهر 20 هزار نفری کبودراهنگ بیش از 10 میلیارد ریال به شرکت آب و فاضلاب بدهکار هستند.وی اضافه کرد: 30 درصد مجموع بدهی متعلق به نهادها و سازمانهای دولتی و 70 درصد متعلق به شهروندان و مشترکان خانگی است.وی ابراز امیدواری کرد: مشترکان دولتی و خانگی با پرداخت به موقع هزینه آب مصرفی و بدهی های خود به این شرکت از قطعی انشعاب جلوگیری کنند.شهرستان کبودراهنگ با بیش از 155 هزار نفر جمعیت و...
 • ابلاغ آیین نامه اجرایی حدود اختیارات و چگونگی بررسی صحنه جرم
 • رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای، "آیین‏ نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم" را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:آیین‏ نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرمدر اجرای تبصره ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری"، آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم " به شرح مواد آتی است:فصل اول ـ تعاریف و کلیاتماده 1 ـ صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است.ماده 2 - حفظ صحنه جرم عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیر حفاظتی برای حفظ آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از امحاء آنها و یا تغییر و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روش‌هایی از قبیل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غیر مجاز و یا حیوانات.تبصره 1- حفظ صحنه جرم در محیط مجازی مطابق آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی، مصوب 12/5/1393 رییس قوه قضاییه می باشد.تبصره2- حفظ صحنه جرم حسب مورد برعهده ضابطان محل وقوع جرم و سایر اشخاصی است که در قوانین پیش ‏بینی گردیده است. حفظ صحنه جرم از زمان اطلاع از وقوع جرم تا هر زمان که مقام قضایی ضروری بداند، ادامه می یابد.ماده 3- پیگیری و انجام اقدامات لازم مربوط به امدادرسانی به مصدومین احتمالی در صحنه جرم و در صورت ضرورت جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی از قبیل آتش سوزی، انفجار، ریزش آوار، به عهده ضابطان مربوط محل و با دستور رییس گروه بررسی صحنه جرم صورت می پذیرد. در موارد ضروری مربوط به امدادرسانی فوری، امدادرسانان ضمن انجام وظیفه، در صورت برخورد با جرم غیر قابل...
 • صادرات تخم مرغ از سر گرفته شد
 • ناصر نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران،از کاهش 250 تومانینرخ هر کیلو تخم مرغنسبت به هفته گذشته خبر داد و گفت: امروز میانگین قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 4 هزار تومان معادل دانه ای 270 تومان است. وی افزود: جوجه ریزی های ابتدای سال به مرحله تخم گذاری رسید که افزایش تولید دلیل اصلی کاهشقیمت تخم مرغدر بازار است. به گفته نبی پور با توجه به افزایش تقاضا در فصل پاییز بعید است که روند کاهش قیمت در بازار ادامه یابد. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: در آستانه فرارسیدن فصل پاییز خطر شیوعآنفولانزا حاد پرندگانجمعیت طیور را تهدید می‌کند و نمی‌توان این امر را رد کرد، چرا که تمامی کشور های آسیا و اروپا گرفتار این بیماری هستند. وی با بیان اینکه استان تهران بزرگترین قطب تولید تخم مرغ به شمار می رود، گفت: از مجموع 183 واحد تولید تخم مرغ تنها 30 درصد آنها مشغول فعالیت هستند و مابقی مرغداران به سبب کمبود نقدینگی خانه نشین هستند. نبی پور از سرگیری مجدد صادرات تخم مرغ خبر داد و گفت: طی دو روز گذشته در پی کاهش نرخ تخم مرغ در بازار، صادرات به افغانستان آغاز شد. رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: با فرارسیدن فصل پاییز و خنکی هوا و افزایش قیمت در بازار داخل، صادرات تخم مرغ دوباره متوقف خواهد شد. وی استمرار روندصادرات تخم مرغبه بازارهای هدف را منوط به اخذ جایزه صادراتی از سوی دولت دانست. نبی پور با بیان اینکه از ابتدای سال در مجموع 4 هزار تن تخم مرغ به عراق و افغانستان صادر شد، یادآور شد: اگر دولت به طور متوسط کیلویی 500 تومان مشوق صادراتی پرداخت کند تا پایان سال صادرات به حدود 50 هزارتن خواهد رسید.
 • صادرات یک میلیارد دلاری همدان محقق شود
 • استاندار همدان با تأکید بر لزوم معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان گفت: صادرات یک میلیارد دلاری همدان محقق شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمدناصر نیکبخت پیش از ظهر امروز در کمیسیون تنظیم بازار استان همدان ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و صفر و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان اظهار داشت: واقعه کربلا شهادت و آزادگی را به آزادگان دنیا آموخت.وی با اشاره به اینکه دفاع مقدس نیز نشأت گرفته از حماسه کربلا و دفاع از حقانیت و حقوق ملت ایران، حفظ تمامیت ارضی، دین و نظام است، افزود: رشادت‌های رزمندگان و ایثارگران در جبهه‌های نبرد با دشمن سبب شد که دنیا برای همیشه حساب دیگری برای جمهوری اسلامی ایران باز کند.نیکبخت با بیان اینکه امروز جاهل دیگری نظیر صدام با کلام بسیار ناپسند درباره ایران صحبت می‌کند که این‌ها همه نشأت گرفته از ترس و وحشت آن‌ها نسبت به ایران و آثار دفاع مقدس است، گفت: با نقش‌آفرینی رزمندگان و ایثارگران در جبهه نبرد دشمنان می‌دانند که حق هیچ‌گونه تهدید و تعرضی بر علیه ایران ندارند.استاندار همدان با تأکید بر اینکه سخنان علمی، بشردوستانه و عارفانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل در پاسخ به صحبت‌های ناپسند ترامپ سبب شد تا دنیا بیش از بیش به حقانیت ایران پی برد، تصریح کرد: رئیس‌جمهور ایران با صحبت‌های خود در سازمان ملل تأکید داشتند که ایران نه تنها به دنبال رقص شمشیر نیست بلکه هدف ما برقراری اعتدال و گفت‌وگو با دنیا است.نیکبخت با اشاره به اینکه ایران در صحنه بین‌الملل جایگاه کم‌نظیری دارد، بیان کرد: ایران کشوری است که همواره به دنبال حفظ حقوق بشر بوده است.وی با بیان اینکه در ایام ماه محرم و صفر باید تلاش کنیم که مردم در رفاه باشند، اظهار داشت: امکانات و مایحتاج مورد نیاز مردم در این ماه‌ها تأمین و در بازار توزیع شود.استاندار همدان با تأکید بر اینکه ماه...
 • صادرات بیش از ۱۱ هزار تن محصول کشاورزی از زنجان
 • زنجان - ایرنا - مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: طی پنج ماهه گذشته از سالجاری بیش از 11 هزار تن از محصولات زراعی، باغی و دامی به 16 کشور دنیا صادر شد. عبدالله جعفری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:گوجه فرنگی، سیب درختی، کشمش، میوه های خشک شده، هندوانه، لبنیات، گاو زنده، جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار از محصولات صادر شده به کشورهای دنیا طی مدت بیان شده است.به گفته وی، این صادارت به کشورهای عراق، روسیه، کویت، مالزی، هلند، ارمنستان، دانمارک، آلمان، اتریش، بلژیک، مجارستان، لهستان، قطر، بحرین، آذربایجان، افغانستان و ترکیه صادر شده است.مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: ارزش محصولات صادر شده 370 میلیارد ریال معادل بیش از 10 میلیون دلار بوده است.جعفری خاطرنشان کرد: استان زنجان به واسطه تنوع اقلیمی، آب و هوایی، دما، رطوبت و ساعت های آفتابی شرایط مناسبی را برای تولید محصول سالم و صادراتی فراهم کرده است.وی تاکید کرد: مصرف کود و سم به واسطه شرایط بیان شده در مقایسه با نرم کشوری پایین تر و محصولات کشاورزی تولیدی این استان سالم و قابلیت صادرات بالایی دارد.به گزارش ایرنا، طی سال 95، 50 هزار تن انواع محصول کشاورزی از این استان صادر شد.این میزان، نسبت به صادرات محصولات کشاورزی ثبت شده در سال 94، رشد 34 درصدی داشت.7325/6085خبرنگار: حدیث ابوالحسنی** انتشار دهنده: رویا رفیعی
 • آسیب شناسی بازار های صادرات در فارس
 • به گزارشگروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوانازشیراز؛یلدا راهدار عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در سمینار آموزشی آشنایی با بازار عراق با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی گفت: با هدف شناسایی و آسیب‌شناسی بازارهای هدف صادرات استان فارس و برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی به دنبال راهکار مناسب برای صادرات بهتر و بیشتر به کشور‌های هدف صادرکنندگان و تجار در استان هستیم. وی با بیان اینکه عراق یکی از بازار‌های صادراتی بازرگانان فارس است، افزود: آسیب‌شناسی و رفع مشکلات صادرات به کشور عراق از نشست‌های تخصصی اتاق بازرگانی شیراز بوده، که با استقبال فعالان اقتصادی استان برگزار شده است. راهدارتصریح کرد: تا کنون بازرگانان و تجار ایران برای حضور در بازار عراق با مشکلاتی از جمله مدیریت فدرالی، تعرفه‌های متفاوت در مرز‌های مختلف، عدم تردد کامیون‌های حمل بار ایرانی، وجود قوانین نامشخص، پیچیدگی‌ها و قواعد خاص سیستم توزیع و فروش، افزایش قیمت تمام شده محصولات ایرانی، صادرات خام محصولات کشاورزی و عدم انطباق استاندارد‌ها با کالا‌های ایرانی روبه‌رو هستند. گفتنی است، سمینار آموزشی آشنایی با بازار عراق با حضور دبیر کل میز کشور عراق در سازمان توسعه و تجارت، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و فعالان بخش صادرات و بازرگانان استان فارس برگزار شد.انتهای پیام/ت آسیب شناسی بازار صادرات در فارس
 • سپهرکارت های جدید بانک صادرات رونمایی شد
 • سپهر کارت های بانک صادرات ایران، همزمان با شصت و پنجمین سالگرد تاسیس بانک، با ظاهری جدید و برگرفته از طرح های اسکناس های ملی، در سطح شعب سراسر کشور در اختیار مشتریان قرار گرفت.به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران ، ظاهر سپهر کارتهای جدید که با استفاده از برخی طرح های اسلیمی اسکناس های رایج کشور، از نیمه شهریور ماه امسال، رونمایی شده اند، با هدف توجه بیشتر به سلایق مشتریان و استفاده از فضای بصری آن در جهت تقویت آگاهی های دیداری نسبت به ارزش پول ملی تغییر کرده است.بنابراین گزارش، اداره کل خدمات نوین بانکی بانک صادرات ایران با توجه به اهداف مذکور، اقدام به تولید کارتهای جدید کرده که از طریق شعب بانک به مشتریان عرضه شده است. لازم بذکر است، تعداد سپهر کارت های صادره بانک صادرات ایران، بالا ترین سهم را در نظام بانکی دارد به طوری که بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی، از مجموع تقریبا ٢٧١ میلیون کارت برداشت در شبکه بانکی تا پایان فروردین ماه ٩٦، نزدیک به ٤٧ میلیون کارت برداشت از سوی بانک صادرات ایران تولید و در اختیار مشتریان قرار گرفته است. از این رو تعداد سپهر کارتهای برداشت بانک صادرات ایران، نشانگر سهم حداقل ١٧ درصدی این بانک از کارتهای برداشت نظام بانکی است .
 • صادرات ۹۰۰میلیون دلاری ایران به ترکیه
 • قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ارزش صادرات و واردات بین ایران و ترکیه گفت: در نیمه نخست امسال 900 میلیون دلار کالای غیرنفتی به ترکیه صادر و یک میلیارد و 300 میلیون دلار از از این کشور وارد کرده ایم. مجتبی خسرو تاج روز پنجشنبه در بازدید از خط ریلی رازی خوی افزود: طبق موافقت نامه امضا شده بین ایران و ترکیه در سال 92، ترکیه 140 فقره از کالاهای صادراتی ایران اغلب شامل اقلام کشاورزی و ایران 125 فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل اغلب تولیدات صنعتی را شامل تعرفه ترجیحی قرار داده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وی با اشاره به ظرفیت مرز رازی اظهار کرد: خط ریلی رازی یک مسیر استراتژیک و مسیر ارتباط با اروپا است و باید خدمات ترمینالی جهت رفاه حال مسافران در مرز رازی توسعه پیدا کند. براساس آمارهای اعلام شده اتاق ایران، حجم تجارت ایران و ترکیه 14 تا 15 میلیارد دلار است که در مذاکره های مقام های 2 کشور، افزایش ارزش مبادلات به 30 میلیارد دلار برنامه ریزی شده است. ایران و ترکیه 550 کیلومتر مرز مشترک دارند و مرزهای سرو، رازی و بارزرگان در آذربایجان غربی پایانه های مرزی 2 کشور به شمار می روند. مرز رازی سومین مرز تجاری و زمینی ایران و ترکیه بوده و در 50کیلومتری خوی قرار دارد.
 • دبیرخانه صادرات ایران به روسیه راه اندازی شد
 • مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی گفت: دبیرخانه صادرات ایران به روسیه راه‌اندازی شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رسولیان درمیز کشوری همکاری‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: باید مبادلات ما با کشور روسیه دو طرفه باشد. شاید یکی از نکاتی که خیلی مهم است این است که شرکت های ما هنوز جهانی نشده است.وی افزود: مهم ترین مسئله که در رابطه با تجارت با روسیه وجود دارد، اراده مقامات دو کشور برای توسعه روابط است. مشکلات جدی در مسیر مبادلات تجاری و بازرگانی بین دو کشور وجود دارد و این امر ایجاب می‌کند که ما در مسیر تسهیل روابط حرکت کنیم.مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: این استان ظرفیت‌های خوبی برای توسعه مبادلات تجاری با کشور روسیه در حوزه روابط اقتصادی، حمل و نقل، معدن، کشاورزی، پتروشیمی و... دارد.این مزیت‌ها به ویژه در حوزه کشاورزی بسیار زیاد است. از حدود 555 میلیون دلار صادرات استان، تنها 178 میلیون دلار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به آن بوده است.وی ادامه داد: براساس تاکیدات وزیر امور خارجه، حضور موثر و قدرتمند خراسان رضوی در بازارهای روسیه با جدیت دنبال می‌شود و در همین راستا رئیس جمهور تاتارستان به مشهد مقدس و هیاتی از استان نیز به این کشور سفر کرد.سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی گفت: در این سفرها 28 توافق عملیاتی با یکدیگر صورت گرفت.رسولیان با بیان این که برای ورود به روسیه، تاتارستان بهترین مسیر است؛ افزود: موافقت روسیه برگزاری نمایشگاهی از سوی خراسان رضوی اعلام و همچنین دبیرخانه صادرات ایران به روسیه ایجاد شد تا استان ما به صورت ویژه در این کشور حضور داشته باشد.ما در این استان به دنبال ایجاد هولدینگ هایی برای صادرات محصولات تجاری...
 • صادرات ۹۰۰ میلیون دلاری ایران به ترکیه
 • حجم تجارت ایران و ترکیه 14 تا 15 میلیارد دلار است که افزایش ارزش مبادلات به 30 میلیارد دلار برنامه ریزی شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مجتبی خسرو تاج روز پنجشنبه در بازدید از خط ریلی رازی خوی افزود: طبق موافقت نامه امضا شده بین ایران و ترکیه در سال 92، ترکیه 140 فقره از کالاهای صادراتی ایران اغلب شامل اقلام کشاورزی و ایران 125 فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل اغلب تولیدات صنعتی را شامل تعرفه ترجیحی قرار داده است.وی با اشاره به ظرفیت مرز رازی اظهار کرد: خط ریلی رازی یک مسیر استراتژیک و مسیر ارتباط با اروپا است و باید خدمات ترمینالی جهت رفاه حال مسافران در مرز رازی توسعه پیدا کند.به گزارش ایرنا، براساس آمارهای اعلام شده اتاق ایران، حجم تجارت ایران و ترکیه 14 تا 15 میلیارد دلار است که در مذاکره های مقام های 2 کشور، افزایش ارزش مبادلات به 30 میلیارد دلار برنامه ریزی شده است.ایران و ترکیه 550 کیلومتر مرز مشترک دارند و مرزهای سرو، رازی و بارزرگان در آذربایجان غربی پایانه های مرزی 2 کشور به شمار می روند.مرز رازی سومین مرز تجاری و زمینی ایران و ترکیه بوده و در 50کیلومتری خوی قرار دارد.
 • افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن/جهت دهی یکپارچه به توان توسعه ای بانک مسکن
 • تین‌نیوز | مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن با هدف جهت‌دهی یکپارچه توان توسعه‌ای مجموعه بانک مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان ارشد این بانک افتتاح شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن صبح امروز 30 شهریورماه با حضور وزیر راه و شهرسازی، مسئولان ارشد بانک مسکن، نمایندگانی از تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه وشهرسازی افتتاح شد. براین اساس بانک مسکن تلاش می‌کند توان خود را به منظور توسعه کارآفرینی با هدف پیشرفت کشور در بخش مسکن و ساختمان و همچنین پولی و مالی به کار گیرد. بخش عمده فعالیت این مرکز ایده‌محوری، دریافت، پرورش، حمایت و نهایتا تجاری‌سازی ایده‌ها با تأکید بر انجام امور تحقیقاتی و توسعه فناوری بخش مسکن و ساختمان است. همچنین نوآوری در خدمات مالی با محوریت خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک با تبعیت از اسناد بالادستی به منظور تأمین بسته‌های منتج به تأمین مسکن بخش دیگری از اهداف این مرکز توسعه‌ای است. در عین حال سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم درآمد، ارتقای کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری از دیگر اهداف این مرکز عنوان شده است. براین اساس تمام فعالیت‌های مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن مبتنی بر سوددهی و در راستای اجرای اصول اقتصاد مقاومتی است . گفتنی است در مراسم فوق علی عابدزاده رییس سازمان هواپیمایی کشوری، اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه شهرسازی در امور بین‌الملل، داود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، داود پرهیزکار رئیس سازمان هواشناسی کل کشور، مهرداد تقی زاده معاون حمل‌و‌نقل وزیر راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی، هوشنگ عشایری سرپرست شرکت عمران...