سید عیسی حسینی مزاری، دبیرکل حزب اسلامی تبیان درباره فاجعه اخیر قتل عام مسلمانان میانمار می‌نویسد: اخبار کشتار مسلمانان میانمار به ویژه در روزهای اخیر به طور بی سابقه ای در صدر خبرهای رسانه های جمعی قرار گرفته و تحلیل ها و اظهار نظرهای متفاوتی را برانگیخته است. اگرچه اصل ماجرا حقیقت داشته و جای شکی نیست که مردم مسلمان میانمار از سال ۱۹۶۲ به این طرف با معضلاتی روبرو بوده و گاه و بیگاه در معرض کشتارهای گروهی قرار گرفته اند و از سال ۲۰۱۲ به این طرف وضعیت مسلمانان روهینگیایی اسفناک تر گردیده، تا جایی که اینک با یک نسل کشی تمام عیار مواجه می باشند.

اما سوال اینجاست که چه دلیلی وجود دارد تا فقط در این مقطع زمانی، خبر کشتار مسلمانان و تخریب خانه ها و آتش زدن مزارع آن ها، آن گونه بازتاب پیدا کند که با هیچ یکی از پدیده های خبری دیگر نمی توان مقایسه کرد. این در حالی است که قدمت مشکلات مسلمانان روهینگیایی میانمار تقریبا برابر با فجایعی است که از سوی رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به فلسطینیان صورت گرفته و همان گونه که در مقطعی، فلسطینیان قتل عام و سرزمین شان غصب گردیده، ده ها سال است که کشتار و جنایت علیه این ملت مظلوم همچنان ادامه دارد، مسلمانان میانمار نیز با وصف مواجه بودن با قتل و غارت و صدها جنایت دیگر، سلب تابعیت شده و از خانه و کاشانه شان رانده شده اند.

اهمیت میانمار برای چین

در رابطه با وضعیت مسلمانان میانمار و انعکاس اخبار دردناک و تاسف آور آن به ویژه در مقطع کنونی، به شیوه ای که هر شنونده و بیننده را به صورت هولناک و وحشتناکی تکان می دهد، تحلیل ها و اظهار نظرهای متفاوتی صورت گرفته، اما نگارنده را وادار کرده تا پس از مطالعه اندک از اوضاع، به این تحلیل برسد که؛

میانمار سرزمین ثروتمندی است و نیز مرز مشترک طولانی با چین داشته و از سویی، سواحل آبی این کشور، دسترسی دریایی به یکی از بزرگترین آبراه های راهبردی جهان یعنی تنگه مالاکا را ممکن می سازد. این تنگه، اقیانوس های هند و آرام را به هم وصل می کند و کوتاهترین مسیر دریایی میان خلیج فارس و چین است و بیش از ۸۰ درصد از واردات نفتی چین از این تنگه صورت می گیرد. هر سال بیش از ۵۰ هزار کشتی از تنگه مالاکا عبور می کند و کسی که بر این آب ها کنترول داشته باشد، در حقیقت گلوگاه عبور انرژی به چین را در دست خواهد داشت.

از همین رو، میانمار برای چین از اهمیت استراتیژیک برخوردار است؛ تا از یکسو از ثروت سرزمینی این کشور بهره مند گردد و از سوی دیگر امنیت مرزهای مشترک زمینی و تنگه مالاکا بیش از گذشته تأمین گردد.

دلیل مهمی نیز که چین را وادار کرده تا در برابر کشتار فجیع مسلمانان چشم بپوشد، همین اهمیت میانمار است تا به نوعی رضایت خاطر حاکمیت استبدادی میانمار را داشته و برخلاف میل زمامداران آن، موضعی اتخاذ ننماید؛ تا هرچه بیشتر نسبت به این کشور اشراف داشته و در این سرزمین از جای پای محکمتری برخوردار گردد.

امریکا و اقدامات تضعیف کننده علیه چین

از طرف دیگر امریکا نیز به سرزمین میانمار چشم جدی دوخته است. ممکن است ثروت این کشور برای زمامداران و طراحان اقتصادی و نظامی امریکا مهم باشد، اما آن چه میانمار را از اهمیت برجسته تری در دید امریکایی ها برخوردار کرده است، دستیابی به نقاط ضعف چینی ها و تلاش برای تضعیف و یا مهار این کشور از طریق میانمار است.

نگارنده بارها در مناسبت های مختلف مطرح کرده است که چین یکی از چهار قدرت اقتصادی شرق است که از دید سازمان های جاسوسی امریکا، به زودی جای اقتصاد غرب را خواهد گرفت؛ از این رو اشراف بر این ۴ قدرت که به غیر چین، روسیه، هند و ایران را نیز شامل می شود، از اولویت های جدی امریکایی ها محسوب می گردد. حضور امریکا در افغانستان نیز به همین منظور صورت گرفته است تا امریکا از این کشور، نسبت به چهار قدرت اقتصادی یاد شده، اشراف پیدا کند و در راستای تضعیف و مهار این کشورها، برنامه های گوناگون خود را پیاده نماید.

با توجه به این که چین یک کشور پهناور و با امکانات سرشار، رشد اقتصادی سریع و بهت آور و نفوس زیادی است، اشراف بر آن و تضعیف و یا مهار این کشور، تنها از ناحیه افغانستان کافی به نظر نمی رسد، پس هر نقطه دیگری که فرصت مناسب تر و یا بهتر بگویم طلایی تری فراهم کند تا امریکایی ها به نتیجه مطلوب تری نسبت به چین دست پیدا کنند، تحریک کننده تلاش و تقلای بیش از پیش طراحان توسعه حاکمیت استعماری امریکا خواهد بود.

میانمار به نحو مطلوب می تواند این زمینه را فراهم کند؛ چه از یکسو امریکایی ها می توانند با استفاده از مرزهای این کشور ناامنی و مشکلات سیاسی اجتماعی را در عمق خاک چین سازماندهی کنند، و از سوی دیگر با حضور در میانمار و اشراف بر آب های ساحلی آن و ایجاد مشکل در مسیر ترانزیت کشتی های نفتی به چین، در راستای تضعیف اقتصاد چین نیز توفیق حاصل کند.

ناامن کردن چین چگونه؟!

در این مقطع این سوال پیش خواهد آمد که چگونه امریکایی ها توان ناامن کردن چین آن هم از طریق مرز میانمار را پیدا خواهند کرد؟ جواب مشخص است. قتل و کشتار در میانمار و بازتاب احتمالا جعلی آن با حمایت امریکایی ها به دو هدف صورت می گیرد:

۱- با وجود فاجعه در میانمار و گسترش معضلات سیاسی و امنیتی آن در داخل کشور و بازتاب جهانی آن، باعث تضعیف بیش از پیش دولت ـ ملت این کشور گردیده، زمینه اتکای زمامداران مزدور آن را به غرب بیشتر می کند؛ تا جایی که شرایط را برای حضور حتی نظامی پنتاگون و شرکای ناتو فراهم کرده، این خود آغاز پیدا کردن اشراف سیاسی، نظامی و اطلاعاتی بر میانمار می گردد.

۲- ادامه نسل کشی مسلمانان توسط بودائیان، شکاف عمیقی بین جامعه میانمار ایجاد کرده، عقده و کینه زایدالوصفی از یک سو در دل مسلمانان میانماری و از سوی دیگر در میان کشورهای مسلمان همسایه میانمار به خصوص بنگلادیش و سایر کشورهای اسلامی ایجاد می کند که وجود یک چنین روندی، زمینه را برای امریکایی ها فراهم می کند تا از مسلمانان عقده ای سربازگیری نموده، جریاناتی چون القاعده، داعش و. . . را در نوار مرزی بنگلادیش با میانمار و حتی در بخش هایی از کشور میانمار به وجود بیاورند که اگرچه در ظاهر با پوشش شعار جنگ با بودائیان میانمار، آن هم برای انتقام نسل کشی مسلمانان ایجاد می گردد، اما هدف درازمدت از ایجاد چنین گروه هایی، دست درازی در داخل سرزمین چین و به هدف ضربه زدن به منافع سیاسی، امنیتی و نظامی این کشور است.

البته این کار بدون دامن زدن به هرج و مرج در داخل سرزمین میانمار به صورت گسترده امکان پذیر نیست، اما تجربه حضور امریکایی ها در دیگر کشورهای به ظاهر تحت الحمایه چون افغانستان نشان می دهد که برای غربی ها رسیدن به منافع کلان تر مهم است، ولو یک کشور دیگر در بحران عمیق فرورفته و تمام منافع ملی آن قربانی سیاست های استعماری امریکا شود.

عملیات زمینه سازی حضور امریکاییان در میانمار از سال ها پیش شروع گردیده، اما اینک بستر روانی و اجتماعی این حضور و نیز ایجاد گروه های تروریستی با فرماندهی عناصر برجسته خارجی، اما سربازان اجاره ای مسلمان، فراهم می گردد و فعالیت های رسانه ای گسترده مشکوک در روزهای اخیر نیز بیشتر به همین منظور صورت می گیرد.

جالب است در همین جا مورد تأکید قرار بگیرد که ممکن است بحران در میانمار به پای اسلام و مسلمانان ختم گردد، تا امریکایی ها از این طریق به هدف اسلام هراسی خویش در سطح دنیا نیز برسد، اما جای شکی نیست که وقتی اشراف زمامداران کنونی میانمار بر این کشور تضعیف گردید، استفاده از سایر طیف ها حتی بودائیان در دستور کار طراحان استخباراتی و نظامی غربی قرار می گیرد.

کشورهای منطقه و نقش پوششی در میانمار

از آن طرف ترک ها با محوریت اردوغان سعی دارند در قضایای میانمار ورود پیدا کرده، مطابق برنامه مورد نظر، به فعالیت سیاسی و حتی نظامی بپردازند؛ آن هم با سردادن شعار دلسوزی به مسلمانان میانمار و فراهم سازی شرایط حمایت از بیجاشدگان و اقدام جهت متوقف نمودن حملات مرگبار علیه مسلمانان روهینگیایی. برای عینی جلوه دادن این شعارها، سعی آقای اردوغان و خانمش بر این است که اولا در عرصه های سیاسی مواضع داغ و تندی علیه حاکمیت میانمار اتخاذ کنند و سپس با حضور در اردوگاه های بیجاشدگان و دیدار با بازماندگان فاجعه ایجاد شده توسط بودائیان افراطی علیه مسلمانان و ریختن اشک و رسانه ای کردن وسیع آن، از یک سو به تحریک افکار عمومی علیه میانماری های بودایی بپردازند و ازسوی دیگر نشان دهند که ترک ها در راستای حمایت از مسلمان های شرق آسیا پیش قدم بوده، از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند بود.

اما پر واضح است که اگر نگوییم اقدام ترک ها در طول سیاست امریکا نسبت به میانمار و کمک برای ایجاد گروه های تروریستی و فراهم کردن حداقل شرایط فکری حمایت آن ها، نیست، حتما می توان اذعان کرد که علاقه اردوغان برای مطرح کردن ترکیه به عنوان یک کشور قدرتمند حامی مسلمان ها است تا بدین ترتیب موقعیت جهانی به دست آورد و جایگاه نئو عثمانی ترک ها را مشخص و برجسته نماید. چنان که ترک ها و در رأس آن آقای اردوغان یک چنین نقشی را در رابطه با عراق و سوریه نیز انجام دادند و علی الظاهر در این دو کشور هم بهانه حضور ترک ها حمایت از مردمی است که به زعم آن ها مورد ظلم و ستم حاکمان عراق و سوریه قرارگرفته اند؛ اما در ادامه، مشاهده شد که هدفی فراتر از حمایت قوم، طایفه و جمعیتی خاص است، بلکه تلاش آقای اردوغان بیشتر این بود تا نقش امپراطوری عثمانی را احیا کرده، به عنوان یک کشور با نقش پررنگ در منطقه تبارز یافته، در کنار قدرت های بزرگ غربی به ویژه امریکا، البته به عنوان شریک و نه مزدور، به خودنمایی بپردازد. این درحالی است که غربی ها چنین خیالی در رابطه با ترک ها نداشته، بلکه صرفا سعی داشته اند از ظرفیت اردوغان و هم تیمی های او به مقاصد از پیش در نظر گرفته شده ی خود برسند، ولو در آینده، کشور بزرگ ترکیه آسیب جدی از ناحیه حمایت تروریست ها متقبل شود.

به هر حال توطئه کنونی علیه مردم مسلمان میانمار با دست اندرکاری بودائیان متعصب، ولی با حمایت جدی دولت این کشور، اما با پشتیبانی همه جانبه غرب به ویژه امریکا و سرویس دهی منطقه ای کشورهایی چون ترکیه، عربستان سعودی، امارات و نیز رژیم صهیونیستی در حال پیاده شدن است و اگر امروز هزاران مسلمان در میانمار به قتل می رسند و صدها هزار تن دیگر بی خانمان می گردند، در راستای همان سیاست های استعماری امریکا و غرب است که نسبت به عراق، سوریه، لبنان، بحرین، یمن، لیبی، افغانستان و. . . وجود دارد. اگر هر کس و جریانی بپندارد که مسلمانان میانمار تنها به وسیله بودائیان کشته می شوند، اما امریکائیان نقشی ندارند، ترک ها دل سوزانده به حمایت میانماری های مسلمان می شتابند و یا عربستان و سایر کشورهای وابسته به غرب کاری به نفع مسلمانان انجام می دهند، خیالی باطل است. در همین جا است که چین نیز مرتکب اشتباهی بس فاحشی می گردد؛ چه این که صرفا به خاطر راضی نگهداشتن دولت میانمار چشم به جنایات بودائیان می بندد، در حالی که از یک سو نفرت مسلمانان تا حدودی حامی خود را در پی دارد و از سوی دیگر امریکا گام به گام به اهداف خود در میانمار نزدیک گردیده، زمینه های ایجاد مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی علیه چین را با جدیت دنبال می نماید.

نتیجه

وضعیت در میانمار به سرعت به سمت بحرانی شدن پیش می رود و اگر حاکمیت میانمار به زودی افسار هدایت و مهار بحران را به دست نگیرد و آهسته و به تدریج پای قدرت های خارجی به خصوص امریکا در این کشور باز گردد، آن گاه ممکن است هرج و مرج، ناامنی، جنگ و کشتار به نام مسلمانان اتفاق بیافتد، اما به طور قطع محدود به این طیف نخواهد ماند و چه بسا دسته های گسترده ای از سایر طوایف و اقوام جذب شبکه های استخباراتی غربی گردیده، در مناطقی غیر از محل سکونت مسلمانان، چون سواحل میانمار، آن هم صرفا برای ناامن کردن آبراه مالاکا مستقر گردیده، این کشور ۶۰ میلیونی را به شدت دست خوش تغییر و تحولات بنیادین کرده، به گونه ای که تا ده ها سال دیگر قادر به نجات خود و مردم خویش نباشد.

از این رو، در صورتی که سران حاکمیت میانمار هرچه زودتر به هوش نیایند و با توجه به تجربه دوستی دیگر کشورها با امریکا و تکیه کورکورانه به وعده و وعیدهای واشنگتن، نسبت به مراودات خود با غرب تجدید نظر نکرده و خود به مصالح ملی خویش نیاندیشد و به سرعت مشکل خود را با مسلمانان به طور عادلانه حل نکند و بدین ترتیب بهانه سوءاستفاده از جمعیت گسترده و تأثیرگذار مسلمانان را از غربی ها و دیگر کشورهای مداخله گر نگیرد و همچنان اگر چین هرچه فوری دست به بازبینی استرتژی خود در رابطه با حاکمیت میانمار و توقف فوری قتل عام مسلمانان نزند، و از طرف دیگر مجامع جهانی به خصوص سازمان ملل، شورای امنیت، سازمان همکاری های اسلامی و دیگر مجامع جهانی و کشورهای اسلامی و استکبارستیز نسبت به اوضاع میانمار مترصد نباشند و به وظایف معمول خویش عمل نکنند، باید شاهد وضعیت اسفبار در کشور دیگری به نام میانمار بوده، آن گاه طبیعی به نظر می رسد که چین گرفتار شده، تأثیرات منفی آن بر دیگر کشورها به ویژه سرزمین های اسلامی اطراف رسیده، فاجعه بزرگ سیاسی، اجتماعی و امنیتی را در شرق آسیا به بار خواهد آورد.

کلیدواژه: مسلمانان میانمار | حاکمیت میانمار | سوی دیگر | امریکایی ها | قتل عام | یک کشور | ترک ها

منبع: ایلنا

منبع این خبر، وبسایت www.ilna.ir است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۱۴۲۹۲ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

مزاحمت‌هایی که نصیب آیت الله هاشمی می شد الان نصیب ما شده/پنج نفر از اعضای خانواده ماممنوع الخروج هستند/فکر می کنند اسناد سری داریم که می خواهیم منتشر کنیم/حجاب را به صورت سنتی و بدون هیچ تحقیقی انتخاب کردم/ازدواج موقت همان دوست دختر پسری است

جزئیات واریز اولین سود سهام عدالت

از بردگان جنسی کیم جونگ اون تا قتل یازده موزیسین با سلاح سنگین

در همین زمینه

 • استفاده چین از اختلاف ژئوپلیتیک روسیه و امریکا/نفوذ در بخش انرژی
 • پکن در طی سالهای اخیر توانسته از اختلاف ژئوپلیتیک روسیه و امریکا نهایت استفاده را نموده و از نفوذ قابل توجهی در بخش انرژی منطقه اروپا و آسیای غربی برخوردار شود. خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: «مارک پفیفل» معاون مشاور امنیت ملی جورج بوش پسر، رئیس جمهور پیشین آمریکا در مقاله ای که در سایت تحلیلی نشنال اینترست منتشر شد ادعا نمود: پکن در طی سالهای اخیر توانسته از اختلاف ژئوپلیتیک روسیه و امریکا نهایت استفاده را نموده و از نفوذ قابل توجهی در بخش انرژی منطقه اروپا و آسیای غربی برخوردار شود. متن مقاله پیش روی شماست. در حالی که سیاستمداران در ایالات متحده امریکا بر توئیت های رئیس جمهور و کفش بانوی اول کاخ سفید تمرکز کرده اند، چین تغییری ژئوپلیتیک در منطقه اروپا ایجاد کرده که باید تن هر سیاستمدار امریکایی را به لرزه در آورد. چین بدون توجه به کشورهای دیگر و حواشی بین المللی، قدرت و نفوذ اقتصادی و نظامی خود را در منطقه اروپای شرقی گسترش داده است. در واقع منطقه اروپای شرقی، منطقه ای بسیار مهم و استراتژیک برای ایالات متحده امریکا بوده که حیات تجاری و ژئوپلیتیک امریکا تا حد زیادی به این منطقه وابسته است. چینی ها که تلاش چندانی برای متوقف کردن برنامه هسته ای کره شمالی انجام نداده اند!، اخیرا توانسته اند جا پای محکمی در منطقه اروپا به دست آورند. آنها بر بندر پیرائوس یونان مسلط شده و تلاش می کنند امتیازاتی مشابه را در جمهوری چک، مجارستان و لهستان به دست آورند. پکن همچنین تلاش نموده قراردادهایی با این کشورها در زمینه ساخت نیروگاههای هسته ای امضاء کند. در بلغارستان تلاش «هیلاری کلینتون» وزیر امور خارجه سابق امریکا باعث شد بلغاری ها قرارداد خود را با شرکت دولتی روسیه در خصوص غنی سازی اورانیوم روس اتم) ملغی نمایند، در نتیجه به چین فرصت سرمایه گذاری در...
 • واکنش مسلمانان روسیه به حوادث میانمار
 • در پی حوادث اخیر مرتبط با مسلمانان میانمار، اوایل ماه سپتامبر سال جاری مردم مسلمان شهرهای مختلف روسیه، به حمایت از مسلمانان این کشور پرداختند. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حوادث اخیر مرتبط با مسلمانان میانمار، اوایل ماه سپتامبر سال جاری مردم مسلمان شهرهای مختلف روسیه، از جمله گروزنی، مسکو، سن پترزبورگ، نذران و ماخاچ قلعه، با برپایی تجمع و راهپیمایی با محکوم نمودن اقدامات اخیر دولت میانمار، به حمایت از مسلمانان این کشور پرداختند. در این بین رئیس جمهور چچن موضع تند اتخاذ نمود و در نقطه مقابل، برخی از سازمان های مذهبی خود را از این مسئله جدا نمودند. بررسی واکنش مسلمانان و شخصیت ها و مراکز اسلامی روسیه و دولت این کشور نسبت به حوادث میانمار می تواند به شناخت و درک بهتر جامعه مسلمانان روسیه کمک نماید. لذا تلاش شده واکنش جامعه اسلامی روسیه به حوادث میانمار و مواضع و تحلیل های پیرامون آن مورد بررسی قرار گیرد. سوم ماه سپتامبر صدها مسلمان در خیابان بالشایا نیکیتسکایا شهر مسکو به تجمع پرداختند. تجمع کنندگان در همان مکان بر روی سجاده های همراه خود به برپایی نماز پرداختند و خواهان مذاکره با مسئولین سفارت شدند. وزارت کشور روسیه اعلام کرد که در جریان تجمع مسلمانان در مقابل سفارت میانمارهیچ گونه بی نظمی و اغتشاش عمومی رخ نداده است. در همین راستا شورای مفتیات روسیه نیز اظهار داشت: در برپایی تجمع مسلمانان در مقابل ساختمان سفارت میانمار در مسکو هیچ نقشی نداشته است، و از مسلمانان خواست که بدون مجوز و هماهنگی با دولت دست به هیچ اقدامی نزنند. راویل عین‌الدین رئیس شورای مفتیات روسیه در این رابطه تصریح کرد: درست است که مسلمانان میانمار در شرایط سختی قرار دارند، وتمام دنیا باید برای این مردم بیگناه دست به دعا بگشایند. اما در هر صورت ما معتقد هستیم که بایستی از طریق مراکز مسئول و...
 • احتمال شیوع وبا در بین مسلمانان میانمار وجود دارد
 • به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، سازمان بهداشت جهانی هشدار داد به دلیل نبود آب آشامیدنی سالم در بیش از ۶۸ کمپ آوارگان در مرز میانمار و بنگلادش، خطر بروز وبا در میان مسلمانان روهینگیا وجود دارد. هم‌اکنون بیش از ۴۳۰ هزار مسلمان میانماری از خشونت‌های فزاینده در استان راخین میانمار گریخته و در کمپ‌های نامناسب در مرز بنگلادش مستقر شده‌اند. پس از درگیری‌های قومی و مذهبی در کشور میانمار و کشتار مسلمانان روهینگیا در این کشور، بسیاری از این افراد به کشورهای دیگر از جمله بنگلادش مهاجرت کردند. اما دولت بنگلادش درقبال «مهاجران غیر قانونی» از جمله مسلمانان روهینگیا سیاست بسیار سرسختانه‌ای دارد.
 • بررسی اوضاع مسلمانان میانمار در شورای امنیت
 • به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از المیادین، یک منبع دیپلماتیک در سازمان ملل گفت که شورای امنیت طی نشستی در روز پنج شنبه هفته جاری اوضاع مسلمانان میانماری را مورد بررسی قرار می دهد. خبرگزاری آناتولی نیز اعلام کرد که «متیو ری‌کرافت» نماینده دائم انگلستان در سازمان ملل متحد اعلام کرد: به همراه هفت کشور برای بررسی فجایع انسانی در میانمار از اعضای شورای امنیت سازمان ملل درخواست برگزاری نشست علنی کردیم و پذیرفته شد. در این نشست که قرار است پنجشنبه هفته جاری در 28 سپتامبر برگزار شود، «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل نیز برای ارائه گزارش در مورد وضعیت مسلمانان آراکان در آن شرکت می‌کند. شورای امنیت قبل از این نیز دو نشست غیرعلنی در باره خشونت در ایالت« آراکان» میانمار ترتیب داده بود که مورد اعتراض سازمان‌های مردم نهاد قرار گرفت. سازمان دیده بان حقوق بشر با انتقاد از شورای امنیت اظهار داشته بود که نشست غیرعلنی دردی را از مردم آراکان دوا نمی کند و حتی «چراغ سبزی» برای مسئولان میانمار و نیروهای امنیتی این کشور برای تداوم اقدامات خود بود. «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد نیز شمار آوارگان آراکانی که از خشونت‌ها در میانمار گریخته و به بنگلادش پناهنده شده اند را 436 هزار نفر اعلام کرده و نسبت به قربانی شدن و سواستفاده قاچاقچیان انسان از این آوارگان مسلمان هشدار داده است. در همین حال، رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با اشاره به ادامه وخامت وضعیت مسلمانان آراکان، هشدار داد درصورت عدم افزایش سریع کمک‌رسانی به منطقه مذکور، این بحران می‌تواند شدت یابد. «فیلیپو گراندی»، رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «وخامت وضعیت مسلمانان آراکان ادامه دارد. درصورت عدم افزایش سریع کمک‌رسانی به منطقه مذکور، این بحران می تواند شدت یابد». وی در این کنفرانس...
 • تجمع اعتراضی مسلمانان ساکن اتریش علیه میانمار
 • پسندیدم 0 برچسب ها نگاه شما
 • بی توجهی به نقض حقوق مسلمانان میانمار به تشویق افراطی گری در منطقه می انجامد
 • معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: حوادث میانمار جنایت علیه بشریت و حمایت از قربانیان آن وظیفه جامعه بین‌المللی است. محمود عباسی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه حوادث میانمار و روهینجا نسل کشی و جنایت علیه بشریت است و حمایت از قربانیان آن وظیفه جامعه بین المللی است، گفت: دکترین مداخله بشر دوستانه ایجاب می کند شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از قربانیان میانمار و نسل کشی و جنایت علیه بشریت در این کشور وارد عمل شود. وی درباره مسوولیت سازمان های بین المللی و کشورها در بحران میانمار گفت: دکترین مداخله بشر دوستانه یا مسئولیت داشتن در حمایت که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه، می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه ۹۰ میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسید و با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین الملل در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، وارد ادبیات حقوقی شد. عباسی ادامه داد: این ایده در مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ به صورت سند نهایی تدوین و در این خصوص اعلام شد که «این بر عهده هر دولت است تا مردمان را از نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاک‌سازی نژادی و جنایت علیه بشریت حفظ نماید.» این سند همچنین پیش‌بینی می‌کند که در صورت لزوم وسایل دیپلماتیک بشردوستانه و سایر وسایل مسالمت‌آمیز مناسب به منظور حمایت از مردمان به کار گرفته شود. همان سند در عین حال می‌افزاید که رؤسای دولت‌ها و حکومت‌ها «آماده‌اند که در مواقع خواسته شده‌، یعنی هنگامی که وسایل مسالمت‌آمیز کافی به نظر نرسند یا مقامات ملی به وضوح از حمایت از جمیعت خود ناتوان باشند، یک اقدام جمعی قاطعانه را با محوریت شورای...
 • اتاق های بازرگانی کمپین حمایت از مسلمانان میانمار تشکیل دهند
 • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران به کمک بخش‌های دولتی کمپین حمایت از مردم مسلمان میانمار را تشکیل دهند. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه اتفاقاتی که در میانمار علیه مسلمانان درحال وقوع است، جنایتی عظیم است، اظهار کرد: علیرغم ظلمی که بر مسلمانان میانمار در حال وقوع است، این افراد بی‌پناه آن چنان‌که باید، دادرسی در دنیا ندارند.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اگرچه مجامع حقوق بشر به محض اینکه در محیط‌زیست برای یک جاندار (حیوان) و فضای سبزی اتفاقی می‌افتد، بلافاصله وارد عمل می‌شوند، اما با وجود خشونت‌های وصف‌ناپذیری که برای مسلمانان میانمار اتفاق افتاده، اقدام جدی برای نجات این افراد مشاهده نمی‌شود.آل‌اسحاق با بیان اینکه ریشه و منشأ این جنایت‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، باید به این مردم بی‌پناه کمک کرد. باید برای اسکان هزاران مسلمان بی‌پناه اقداماتی انجام شود.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کمک به مسلمانان میانمار نه تنها وظیفه انسانی هر مسلمانی است، گفت: اسلام به ما تکلیف کرده که نسبت به مسلمانان در هر نقطه‌ای از جهان مسئولیت داشته باشیم و بنابراین در این شرایط باید با عزم همگانی و از طرق مختلف معنوی و مالی به حمایت از مسلمانان این کشور بپردازیم.آل‌اسحاق افزود: همچنین روحیه انقلابی مردم ایران اجازه نمی‌دهد که شاهد وقوع ظلم در نقطه‌ای از  جهان بر مسلمانان باشیم و باید نهایت سعی‌مان را برای حمایت از این مردم بی‌پناه انجام دهیم.وی ادامه داد: پیشنهاد می‌دهم تا بخش خصوصی (اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران)  کمپینی را با کمک مسئولان دولتی از جمله هلال‌احمر و... برای حمایت همه‌جانبه از مردم مسلمان میانمار تشکیل دهند.این فعال اقتصادی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با قطع روابط تجاری با این کشور موافق هستید یا خیر، گفت: بالاخره...
 • راه اندازی پویش حمایت از مسلمانان میانمار توسط دانشجویان علم وصنعت
 • هیئت شهدای گمنام دانشگاه دانشگاه علم و صنعت پویش حمایت از مسلمانان مظلوم روهینگیا را در حاشیه مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم راه‌اندازی کرد. به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاهیان دانشگاه علم وصنعت در حاشیه مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم هیئت شهدای گمنام این داشگاه در حمایت از مردم مظلوم منطقه روهینگیا در کشور میانمار پویش «saveRohingia#» را راه‌اندازی کردند. در این حرکت نمادین که مورد استقبال دانشگاهیان و مردم عزادار قرارگرفته است؛ جملاتی با مضمون حمایت از مظلوم در برابر ظالم نوشته شده و در فضای مجازی پخش می‌شود تا با تاثیر بر افکار عمومی جهانی جلوی این اقدام گرفته شود. گفتنی است حجت‌الاسلام قاسمیان استاد حوزه و دانشگاه با حضور در این پویش نوشته است: حتما با مردم مظلوم روهینگا همدردیم، ولی لزومی ندارد تا بگذاریم انسان‌ها مظلوم شوند و بعد به داد مظلوم برسیم، این خیانت از دو سال قبل قابل پیش‌بینی بود. لازم به ذکر است اساتید، دانشجویان و اقشار مختلف مردم با ارسال مطالب و دست نوشته‌هایی حضور خود را در این پویش اعلام کردند.علاقمندان برای شرکت در این پویش می‌توانند تصاویر خود را به آیدی تلگرامی heyat_iust_rohingya@ ارسال کنند.
 • دیده بان حقوق بشر:میانمار مرتکب جرائم ضد بشری علیه مسلمانان شده است
 • دیده‌بان حقوق بشر امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد، میانمار مرتکب جرائم علیه بشریت علیه مسلمانان روهینجا شده و شورای امنیت سازمان ملل باید تحریم تسلیحاتی و دیگر تحریم‌ها را علیه این کشور اعمال کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این در حالی است که میانمار اتهام‌زنی‌های سازمان ملل علیه خود مبنی بر اینکه نیروهای این کشور دست به پاکسازی قومی علیه مسلمانان روهینجا در راخین زده‌اند را رد کرده است. میانمار گفته نیروهایش تنها مشغول جنگ با "تروریست‌هایی" هستند که عامل حملات ماه اوت علیه نیروهای امنیتی و پلیس در این ایالت بوده‌اند. کمپین نظامی میانمار علیه اقلیت روهینجا تاکنون آوارگی حدود ۴۴۰ هزار تن از اعضای این اقلیت و فرار آنها به بنگلادش را در پی داشته است. جیمز راس، مدیر سیاست گذاری و حقوقی در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: ارتش میانمار بی‌رحمانه مشغول اخراج اعضای قوم روهینجا از ایالت راخین در شمال کشور است. وی افزود: تمامی اقدامات صورت گرفته اعم از کشتار روستاییان و آتش افروزی گسترده علیه خانه‌های آنها همگی به مثابه جرائمی علیه بشریت هستند. دادگاه کیفری بین‌المللی جرائم علیه بشریت را شامل اقداماتی از جمله قتل، شکنجه، تجاوز و استرداد به عنوان بخشی از یک حمله وسیع یا نظام‌مند علیه مردم غیرنظامی و آگاه بودن به این حملات می‌داند. دیده‌بان حقوق بشر گفت: تحقیقاتش که شامل تحلیل تصاویر ماهواره‌ای بوده‌اند ارتکاب جرائمی از جمله استرداد و جابه جایی اجباری مردم، قتل و تلاش برای قتل، تجاوز و دیگر حملات جنسی و اذیت و آزار را شناسایی کرده‌اند. راس تاکید کرد: هرگونه تلاش برای زدن برچسب قانونی به این جرائم شنیع غیرمنطقی خواهد بود اما تصدیق جهانی ارتکاب جرائم علیه بشریت باید سازمان ملل و دیگر دولت‌های مربوطه را تحریک به اقدام کند. دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت: شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای مربوطه باید فورا تحریم‌های هدف مند و تحریم...
 • بررسی چرایی سکوت کشورهای تاثیر گذار بر بحران مسلمانان میانمار
 • با آغاز دور جدید کشتار مسلمانان روهینگیا در استان غربی راخین در میانمار ، باردیگر توجهات جهانی به مظلومیت مسلمانان روهینگیا جلب شده است به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ،به رغم فشارهای بین المللی و منطقه ای ، جنایات ضد مسلمانان روهینگیا در میانمار همچنان ادامه دارد و از جمله پیامدهای آن ،تشدید میزان آوارگی آنان و گسترش ابعاد پنهان آن همچون مبتلا شدن به انواع بیماری های واگیر دار و سو تغذیه و از بین رفتن کودکان و زنان براثر آواره و سرگردان شدن در جنگلها و دریا است . با توجه به اینکه امکان دسترسی به اخبار و اطلاعات لازم در مورد کشتار مسلمانان روهینگیا در راخین وجود ندارد نمی توان نحوه حمله و عوامل آن را به طور کامل مشخص کرد. اما حمایت اخیر فرمانده ارتش میانمار از کشتار مسلمانان روهینگیا نشان می دهد که فرماندهان ارتش این کشور با همکاری عوامل سیاسی ،سیاست زمین سوخته را در استان غربی راخین دنبال می کنند.علل تداوم کشتار مسلماناندر مورد علل تداوم کشتار مسلمانان روهینگیا در میانمار دو موضوع قابل توجه است .موضوع اول شامل دو بخش است که عمدتا تحت تاثیر امیال و جاه طلبی های ژنرالها و فرماندهان نظامی میانمار قرار دارند . بخش اول جنایات آنان از دهه شصت میلادی است که با تسلط بر این کشور آغاز شد و نظامیان با هدف دست اندازی به زمین های حاصلخیز و بکر استان راخین، تلاش برای بیرون راندن مسلمانان روهینگیا از سرزمین آبا و اجدادیشان را آغاز کردند .مرحله دوم از سال 1982 آغاز میشود که دولت نظامی میانمار در شناسایی حقوق شهروندی اقوام 135 گانه این کشور ،چهار قوم از جمله بزرگترین قوم میانمار یعنی مسلمانان روهینگیا را از حقوق شهروندی محروم کردند.براساس دستورالعملی که نظامیان صادر کردند فعالیتهای شهروندی مسلمانان روهینگیا به عنوان مهاجران بنگالی به شدت محدود شد و بهانه مناسبی...
 • شورای امنیت بمنظور بررسی اوضاع مسلمانان میانمار تشکیل جلسه می دهد
 • شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج شنبه به منظور بررسی وضعیت مسلمانان روهینگا در میانمار تشکیل جلسه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج شنبه هفته جاری به منظور بررسی وضعیت مسلمانان آواره روهینگا در میانمار تشکیل جلسه خواهد داد. گفتنی است که موج جدید خشونت ها علیه مسلمانان روهینگیا از اواسط ماه میلادی گذشته (آگوست) آغاز شده وتلاش های جامعه بین الملل برای قانع کردن دولت میانمار به توقف آن بی نتیجه بوده است. پیش از این اعلام شده بود که شورای امنیت قرار است در جلسه ای که در روزهای آینده برگزار می شود، این مسئله را بررسی کند. از «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل خواسته شده تا در این جلسه گزارشی مفصل از وقایع میانمار ارائه دهد.
 • شروع پویش حمایت از مسلمانان میانمار توسط دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت
 • به گزارش ایسکانیوز، دانشگاهیان دانشگاه علم وصنعت در حاشیه مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم هیئت شهدای گمنام این دانشگاه در حمایت از مردم مظلوم منطقه روهینگیا در کشور میانمار پویش «saveRohingia#» را راه‌اندازی کردند. در این حرکت نمادین که مورد استقبال دانشگاهیان و مردم عزادار قرارگرفته است؛ جملاتی با مضمون حمایت از مظلوم در برابر ظالم نوشته شده و در فضای مجازی پخش می‌شود تا با تاثیر بر افکار عمومی جهانی جلوی این اقدام گرفته شود. گفتنی است حجت‌الاسلام قاسمیان استاد حوزه و دانشگاه با حضور در این پویش نوشته است: « حتما با مردم مظلوم روهینگا همدردیم ولی لزومی ندارد تا بگذاریم انسان‌ها مظلوم شوند و بعد به داد مظلوم برسیم، این خیانت از دو سال قبل قابل پیش‌بینی بود.» لازم به ذکر است اساتید، دانشجویان و اقشار مختلف مردم با ارسال مطالب و دست نوشته‌هایی حضور خود را در این پویش اعلام کردند. علاقمندان برای شرکت در این پویش می‌توانند تصاویر خود را به آیدی تلگرامی heyat_iust_rohingya@ ارسال کنند. منبع: فارس پویش میانمار دانشگاه عزاداری هیئت دانشگاه علم و صنعت
 • تعزیه می تواند ابزاری برای صدور پیام کربلا به عرصه های بین الملی باشد/متاسفانه هیچ حمایت دولتی از این هنر نمی شود
 • پیشکسوت هنر تعزیه خوانی کشور: تعزیه خوانی هنری است که می توان با استفاده از آن پیام عاشورا به عرصه های بین المللی رساند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد گیوه کش در گفت و گو با بصیر سبزوار با بیان اینکه هنر ابزاری است که می توان با آن پیام ها و فرهنگ خود را در تمام جهان به نمایش گذاشت اظهارداشت: زبان هنر تاثیر فراونی در بین مردم دارد و ارائه تصویر از مظلومیت های امام حسین (ع) در صحنه کربلا به وسیله هنر تعزیه خوانی می تواند نقش مهمی در بیان حقایق کربلا در بین مردم جهان داشته باشد. وی با اشاره به تجربه های بین المللی و اجرا دربیم مردم و جوامع اروپایی که شاید هیچ گاه ازوقایع کربلا مطلبی را نشنیده اند ادامه داد: تاثیراجرای این هنر برای این افراد گونه ای است که پس از این اجراها بسیاری از افراد را به تحقیق در ابن خصوص وادار کرده است. گیوه کش در ادامه به برخی از مشکلات هنرمندان این عرصه اشاره کرد و افزود: متاسفانه هیچ حمایتی دولتی به عنوان یک هنر آیینی در این حوزه نمی شود. این هنرمند تعزیه خوان با اشاره به اینکه تمام حمایت ها از هنر تعزیه خوانی به صورت مردمی است تاکید کرد: دولت توجه خاصی برای حفظ و نشر این هنر در داخل و خارج از کشور نداشته است. وی همچنین با بیان اینکه نبود مرجع مشخص سبب بروز برخی مشکلات در این عرصه می شود تاکید کرد: استناد به مقاتل و تلفیق آنان با زبان موسیقی و هنرهای نمایش به بیان اتفاقات روز عاشورا می کند که نبود نظارت در چند ساله اخیر سبب ورود برخی نسخه های دور از واقعیت در اجراها شده است. گیوه کش با اشاره...
 • اقدامات دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا جنایت علیه بشریت است
 • خبرگزاری میزان- ناظران حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام کردند که اقدامات دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین جنایت علیه بشریت است. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، ناظران حقوق بشر روز سه‌شنبه هشدار دادند که کمپین دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین جنایت علیه بشریت است. در حال تکمیل...
 • نتانیاهو استقلال کردستان عراق را ذخیره ای استراتژیک برای رژیم صهیونیستی خواند
 • به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم یک ماه قبل به اعضای کنگره آمریکا گفته بود که یک علت قانع کننده برای وی و اسرائیل جهت حمایت از کردها وجود دارد و آن عبارت از اینکه کردها طرف‌های هم‌پیمان اسرائیل هستند و در منطقه میان عراق و ترکیه، سوریه و ایران قرار دارند و این مساله یک ذخیره استراتژیک برای اسرائیل به حساب می‌آید. حمایت‌های اسرائیل از همه پرسی کردستان عراق تنها مربوط به نتانیاهو نمی‌شود چرا که گدعون ساعر از برجسته‌ترین رقبای نتانیاهو برای رهبری لیکود اظهار امیدواری کرده است که اسرائیل کردستان عراق را به رسمیت بشناسد! در همین حال روزنامه عبری زبان معاریو از یک نیروی موساد در کردستان عراق در سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۵ نقل کرده است «کردها مردمی هستند که از ۲۰۰۰ سال قبل حضور داشتند. آنها قبل از عراقی‌ها ترک‌ها و سوریه‌ای‌ها نیز بوده‌اند. آنها حق تشکیل کشور مستقل را دارند. ده‌ها اسرائیلی دارای اصالت کردی نیز اخیرا در خارج از سرکنسولی ایالات متحده در قدس اشغالی جمع شدند و حمایت خود را از تشکیل کشور کردها در عراق اعلام کردند. انتهای پیام/ گدعون ساعر اظهار امیدواری کرده اسرائیل کردستان عراق را به رسمیت بشناسد
 • برگزاری کارگاه آموزشی برای شوراها از اهمیت زیادی برخوردار است
 • به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ سیروس شفقی با اظهار به اینکه برای نخستین بار یک دوره کارگاه آموزشی و کاربردی برای اعضای شوراهای حوزه بخشهای شهرستان رشت برگزار شد گفت : این دوره آموزشی به مدت یک هفته و با حضور اعضای شوراهای اسلامی روستاها و بخشها و با حضور کارشناس حوزه شوراهای فرمانداری شهرستان برگزار شد که در آن روش تدریس به صورت عملی بود و اعضای شورا با این روش به شیوه عملکرد و شرح وظایف خود آشنا شدند. وی ادامه داد: برگزاری چنین کارگاهای آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا عدم آشنایی شوراها با وظایف و قوانین سبب بروزمشکلات عدیده ای در حوزه شورا و در نتیجه روستا خواهد شد. لازم به ذکر است این دوره ها توسط مهندس امینی از کارشناسان با تجربه فرمانداری رشت در حال برگزاری است
 • محصولات استراتژیک امنیت غذایی بیمه کشاورزی می شوند
 • فعالیتهای کشاورزی که تولید آن در گروه محصولات استراتژیک و امنیت غذایی قرار می‌گیرند، طبق مطالعات کارشناسان بیمه صندوق به این گروه اضافه می‌شوند. عضو هیأت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی ایران در جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان کُردستان، گفت: هم اکنون فقط ۳۰ درصد از بهره برداران کشاورزی محصولات خود را بیمه کرده اند.محصولات استراتژیک امنیت غذایی بیمه کشاورزی می‌شوند به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، تورج سعیدی با اشاره به اینکه بیمه پایه لازمه داشتن بیمه‌های دیگر است، افزود: بهره برداران در بیمه پایه حداکثر ۱۵ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کنند، امّا میزان غرامت آن حدود ۵۰۰ برابر است. به گفته وی، شرایط پرداخت غرامت این نوع بیمه در صورت گستردگی، تواتر و خسارت شدید در مناطق متفاوت است که این شرایط طبق مدیریت بحران، هواشناسی و ستاد بیمه‌ای استان‌ها اعلام می‌شود. سعیدی افزود: هم اکنون برخی از محصولات از جمله؛ گندم، انگور آبی، پسته و سیب در حوزه باغ و زراعت و انواع دام صنعتی، عشایر و گاوهای بومی آمیخته و گاو اصیل در واحدهای سنتی بهداشتی شامل این بیمه می‌شود. مُدیرشعب بانک کشاورزی کُردستان نیز در این جلسه گفت: در سال زراعی گذشته، ۱۶۰ هزار هکتار مزارع و هفت هزار هکتار از باغهای استان دچار خسارت حوادث طبیعی شدند. اسعد فهیمی در مورد مبلغ غرامتی که به کشاورزان پرداخت شده است، افزود: در سال زراعی ۹۵ و ۹۶ بیش از ۵۱۸ میلیارد ریال غرامت تعیین شده است که فقط ۱۸ میلیارد ریال واریز شده است. وی گفت: در سال گذشته کُردستان در بخش بیمه گندم دیم رتبه اوّل را در کشور کسب کرد. وی افزود: بیشتر خسارت موجود در این سال زراعی در رابطه با سرمازدگی و بارش تگرگی است که در حومه سنندج و کامیاران و شهرهای اطراف پیش آمد و قرار است بررسی خسارات سریع‌تر انجام...
 • امریکا:به کره شمالی اعلان جنگ نکردیم
 • سخنگوی کاخ سفید می‌گوید منظور رئیس جمهور آمریکا از تهدید کره شمالی به نابودی کلی، اعلان جنگ علیه پیونگ یانگ نبوده است.به گزارش مهر به نقل از رویترز، سخنگوی کاخ سفید گفت اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره کره شمالی به هیچ وجه به معنای اعلان جنگ علیه پیونگ یانگ نبوده است.«سارا سندرز» در گفتگو با خبرنگاران گفت: «ما علیه کره شمالی اعلام جنگ نکرده ایم. حقیقتا، این دیدگاه حرف مزخرفی است.»گفتنی است که وزیر خارجه کره شمالی روز دوشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: ترامپ علیه ما اعلام جنگ کرده است.«ری یونگ-هو» (Ri Yong-ho) وزیر خارجه کره شمالی در یک کنفرانسی خبری در نیویورک به تشریح مواضع پیونگ یانگ در قبال تهدیدات مکرر آمریکا علیه این کشور پرداخت.به گزارش گاردین، وزیر خارجه کره شمالی در این باره اعلام کرد: پیونگ یانگ در راستای دفاع از خود و بر اساس منشور سازمان ملل حق سرنگونی جنگنده های آمریکائی حتی آنهایی که در حریم هوائی ما نیستند را نیز دارد.«ری یونگ-هو» در ادامه تصریح کرد: ترامپ هفته گذشته علیه ما اعلام جنگ کرده است. اظهارات او مشخصاً اعلام جنگ بود.وی تأکید کرد: با توجه به تهدید ترامپ، همه گزینه ها برای کره شمالی بر میز قرار دارد.لازم به ذکر است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در هفتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل تهدید کرده بود که «کره شمالی را به طور کلّی ویران خواهد کرد».این در حالی است که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی در ۲۴ سپتامبر سال جاری میلادی اعلام کرد از آنجائیکه ترامپ از دسترسی کره شمالی به تسلیحات هسته ای اطمینان دارد، هرگز به این کشور حمله نمی کند.
 • حفظ آداب عزاداری محلی و انتقال آن به نسل های آینده پر اهمیت است
 • سیریک - امام جمعه شهرستان سیریک گفت: حفظ آئین و سنت های محلی به ویژه آداب عزاداری محلی و انتقال آن به نسل های آینده از اهمیت خاصی برخوردار است. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن حیدری دوشنبه شب در سوگواره نوحه های محلی نشسته و تجلیل از پیرغلامان و خادمین حسینی سیریک گفت: حفظ آئین و سنت های محلی به ویژه آداب عزاداری محلی و انتقال آن به نسل های آینده از اهمیت خاصی برخوردار است که برگزاری این همایش ها و سوگواره ها زمینه حفظ و ترویج فرهنگ عزاداری بومی و سنتی این منطقه را فراهم می کند. وی گفت: اگر به تحریف‌هایی که در برخی از کتاب‌ها وارد شده توجهی نشود و در منبرها و مداحی‌ها ترویج داده شود، چه بسا آسیب‌های زیادی به فرهنگ عاشورا وارد می شود، بنابراین نباید هر چیزی را در منابر بیان کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری با بیان این‌که «امام حسین (ع) از قیامشان اهداف متعددی داشتند» اظهار کرد: مهم ترین و بزرگ ترین هدف قیام امام حسین (ع)حفظ اسلام اصیل بود. وی ادامه داد: زمینه قیام امام حسین (ع) از زمان پیامبر (ص)، امام علی (ع) و امام حسن (ع) آغاز شده بود. از همان زمانی که امام حسن (ع) به ظاهر با معاویه صلح می‌کند و حکومت در شرایط خاصی به معاویه واگذار می‌شود، امام حسین (ع) به عنوان فردی از خاندان پیامبر (ص) این قیام عظیم را انجام می‌دهند و هدف امام این بود اشتباهی که در رهبری سیاسی به وجود آمده را رفع کنند زیرا اسلامی داشت رواج پیدا می‌کرد که دارای انحراف و تحریف بود و مردم با این قیام اسلام ناب و واقعی را می‌شناختند. در نتیجه امام حسین (ع) تلاش می‌کند اصل اسلام را حفظ و از ورود انحرافات به جامعه جلوگیری کند. امام جمعه سیریک خاطرنشان کرد: در تاریخ یکسری مشکلاتی به...
 • حمایت از درمان سرطان در کشور ما بسیار حائز اهمیت است
 • به گزارش ایسکانیوز، دکترسیدربیع مهدوی در اولین سمینار تازه‌های فیزیک براکی‌تراپی که در بیمارستان بوعلی برگزار شد، اظهار داشت: براکی‌تراپی یکی از روش‌های مرسوم و روتین درمان سرطان محسوب می‌شود و حدود 10 درصد بیمارانی که به بخش‌های رادیوتراپی مراجعه می‌کنند در یکی از مراحل درمان نیاز به براکی‌تراپی دارند. وی افزود: براکی‌تراپی امروزه با روش‌های مختلف انجام می‌گیرد و در واقع تکنیکی بوده که از طریق آن سورس یا منبع رادیواکتیو داخل تومور وارد شده و درمان محدود به خود تومور است. بنابراین عارضه در بافت نرمال تومور به حداقل می‌رسد. رئیس انجمن فیزیک پزشکی ایران، اضافه کرد: روش براکی‌تراپی در ایران و اکثر کشورهای دنیا انجام می‌شود ولی متأسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها مشکلات زیادی در تهیه منبع رادیواکتیو وجود داشت ولی با بهبود وضعیت تحریم مسیر ورود ماده رادیواکتیو براکی‌تراپی کاهش یافت و دسترسی کمی آسان‌تر شد. مهدوی با اشاره به اینکه در براکی‌تراپی از روش‌ها و منبع‌های مختلف رادیواکتیو استفاده می‌شود، گفت: ولی در همه این موارد تلاش شده که بهترین اقدامات درمانی و بهترین نتیجه حاصل شود. وی با اشاره به برگزاری سمینار تازه‌های براکی‌تراپی، گفت: این سمینار از امروز به مدت 3 روز با حضور اساتید داخلی و خارجی برگزار شده و دیدگاه‌های فیزیک براکی‌تراپی، طراحی درمان در براکی‌تراپی و انجام کانتورینگ با کمک اساتید داخلی و خارجی در آن مطرح می‌شود. رئیس انجمن فیزیک پزشکی ایران با بیان اینکه براکی‌تراپی یک درمان تقویتی محسوب می‌شود، گفت: این روش تکمیل‌کننده درمان بوده البته گاهی نیز به تنهایی برای درمان استفاده می‌شود. مهدوی خاطرنشان کرد: حمایت از درمان سرطان در کشور ما بسیار حائز اهمیت است و باید توجه داشت که در حوزه رادیوتراپی به شدت وابسته به تجهیزات و تکنولوژی هستیم و باید مسیر ورود این تجهیزات و تکنولوژی تسهیل شود البته نباید از تأمین نیروی انسانی نیز غافل ماند چرا که...
 • تشدید اختلاف اروپا و امریکا درباره برجام/هشدار دیپلمات های اروپایی به ترامپ
 • روزنامه «هافینگتون پست» گزارش داده است که سفیر اتحادیه اروپا در واشنگتن تهدید کرده است که اروپایی‌ها در صورت خروج امریکا از برجام تحریم‌های وضع شده علیه ایران از سوی واشنگتن را نادیده می‌گیرند و در راستای اقدام علیه آن گام برخواهند داشت./هیچ راه بازگشتی از توافق هسته‌ای وجود ندارد و توافق در حال اجرایی‌شدن است و کار می‌کند. آفتاب‌‌نیوز : سرویس بین‌الملل- به نوشته «فوربس»؛ شرکت نروژی Scatec Solar در مذاکره با ایران آماده برای ساخت اولین پروژه خورشیدی در آن کشور است که ارزشی در حدود ۱۳۲ میلیون دلار دارد. همچنین Quercus بریتانیا نیز متعهد شده تا ۶۰۰ مگاوات برق خورشیدی را برای ایران تامین کند. در بخش خودروسازی نیز رنو فرانسه با ایران بر سر یک سرمایه‌گذاری مشترک به توافق رسیده است و دایملر بنز آلمان نیز قراردادی را برای ساخت کامیون در ایران با همکاری ایران‌خودرو یکی از پیشروترین شرکت‌های خودروسازی ایران امضا کرده است». به گزارش آفتاب‌نیوز، فوربس می‌نویسد در حالی که همه این رویدادها در حال وقوع هستند، امریکا رویکرد کاملا متفاوتی را در قبال ایران در پیش گرفته است. کاخ سفید روز ۲۴ سپتامبر تلاش دیگری را برای ممنوعیت سفر اتباع کشورهایی که دارای روابط بد با ایالات متحده هستند انجام داد و همانند تلاش قبلی فهرستی ارائه شد که این‌بار ایران، چاد، لیبی، کره شمالی، سومالی، سوریه و ونزوئلا و یمن در آن حضور داشتند و محدودیت‌ها برای ارائه ویزا به اتباع این کشورها افزایش می‌یابند. البته این در این محدودیتها، ایرانیانی‌ که ویزای معتبر دانشجویی دارند یا تحت پوشش آن قرار می‌گیرند را شامل نمی‌شود، هر‌چند که آنان نیز باید تحت شرایط غربالگری و بررسی مورد نیاز قرار گیرند. ترامپ همچنین بارها تهدید کرده که امریکا از برجام بیرون خواهد آمد. این در حالیست که آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها تایید کرده ایران پایبند به مفاد برجام و در حال...
 • شورای امنیت برای بررسی اوضاع میانمار تشکیل جلسه می دهد
 • شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج شنبه به منظور بررسی وضعیت مسلمانان روهینگا در میانمار تشکیل جلسه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج شنبه هفته جاری به منظور بررسی وضعیت مسلمانان آواره روهینگا در میانمار تشکیل جلسه خواهد داد. گفتنی است که موج جدید خشونت ها علیه مسلمانان روهینگیا از اواسط ماه میلادی گذشته (آگوست) آغاز شده وتلاش های جامعه بین الملل برای قانع کردن دولت میانمار به توقف آن بی نتیجه بوده است. پیش از این اعلام شده بود که شورای امنیت قرار است در جلسه ای که در روزهای آینده برگزار می شود، این مسئله را بررسی کند. از «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل خواسته شده تا در این جلسه گزارشی مفصل از وقایع میانمار ارائه دهد.
 • هاآرتص:اسرائیل ارسال سلاح برای ارتش میانمار را متوقف نمی کند
 • خبرگزاري آريا - هاآرتص نوشت: علي‌رغم درخواست ديوان عالي، کابينه رژيم صهيونيستي ارسال سلاح براي ارتش ميانمار را متوقف نمي‌کند.به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري فارس، روزنامه «هاآرتص» نوشت علي‌رغم گزارشات مختلف از سوي سازمان ملل درباره نسل‌کشي ارتش ميانمار عليه اقليت مسلمانان در روهينگيا، اما اسرائيل صادرات سلاح به اين کشور را متوقف نمي‌کند.نماينده کابينه رژيم صهيونيستي روز دوشنبه در جلسه دادگاه عالي که براي بررسي دادخواستي جهت توقف صادرات سلاح از سوي اسرائيل به ميانمار برگزار شده بود گفت دستگاه قضايي نبايد در امور خارجه دخالت کند.پس از اين دادگاه، جلسه خصوصي پشت درب‌هاي بسته با حضور مقامات قضايي و نماينده کابينه رژيم صهيونيستي برگزار شد. هنوز حکمي در اين باره صادر نشده اما کابينه اسرائيل به ارسال سلاح براي ارتش ميانمار اصرار دارد.هاآرتص پيشتر گزارش داده بود که ژنرال «آئونگ هلاينگ» از فرماندهان ارتش ميانمار در سپتامبر سال 2015 طي سفر به فلسطين اشغالي با «رووين ريولين» رئيس اسرائيل و توليد کنندگان اسرائيلي سلاح ديدار داشته و قراردادهايي را براي خريد تسليحات مختلف امضا کردند.همچنين رئيس اداره همکاري‌هاي نظامي وزارت جنگ رژيم صهيونيستي در تابستان همان سال به ميانمار سفر کرده و قراردهاي بيشتري براي فروش تسليحات به اين کشور امضا کرد. البته دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي رژيم صهيونيستي از رسانه‌اي شدن هر دو اين سفرها جلوگيري کردند. (جزئيات بيشتر)اصرار رژيم صهيونيستي براي فروش تسليحات به ميانمار در حالي است که حتي ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا نيز هرگونه صادرات سلاح به اين کشور را ممنوع و تحريم کرده‌اند.داده‌هاي سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد که از زمان آغاز سرکوب‌گري و نسل‌کشي اقليت مسلمان در ميانمار توسط بودائيان و ارتش ميانمار، تا کنون بيش از 4 هزار نفر کشته و نزديک به نيم ميليون نفر آواره شده‌اند.انتهاي پيام/قعضويت در کانال تلگرامي بين‌الملل و سياست خارجي فارس
 • میانمار:سال هاست برای آزادی و حقوق بشر تلاش می کنیم/پاکسازی نژادی دروغ است
 • نماینده دائم میانمار در سازمان ملل در نطق خود در مجمع عمومی مدعی شد که کشورش در حال مبارزه با تروریسم است. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از یورو نیوز، نماینده دائم میانمار در سازمان ملل در سخنرانی خود در روز آخر مجمع عمومی امسال اتهامات مربوط به پاکسازی نژادی در ایالت راخین در غرب این کشور و علیه مسلمانان را رد کرد. «هائو دو ساون» در سخنرانی خود مدعی شد که میانمار در حال مبارزه با تروریسم است!وی خطاب به حاضران در مجمع عمومی گفت: اجاز بدهید شفاف بگویم که هیچ پاکسازی نژادی در کار نیست. رهبران میانمار که سال‌ها برای آزادی و حقوق بشر تلاش می‌کنند از این سیاست‌ها حمایت نمی‌کنند. ما هر کاری می‌کنیم تا از آنچه که پاکسازی نژادی یا نسل کشی خوانده می‌شود جلوگیری کنیم.ارتش و نیروهای امنیتی میانمار از ماههای قبل حملات شدید را علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در غرب این کشور آغاز کرده‌اند، به گونه‌ای که به گفته سازمان ملل بیش از ۵۰۰ هزار نفر از خانه‌های خود فرار کرده و به مرزهای بنگلادش پناه برده‌اند.نیروهای ارتش میانمار منازل مسکونی و روستاهای متعلق به مسلمانان را تخریب و یا به آتش میکشند تا امکان هیچ نوع سکونتی در آنجا وجود نداشته باشد.طبق آمار سازمانهای حقوق بشری، صد‌ها نفر از مسلمانان طی این حملات به روشهای وحشیانه کشته و یا سوزانده شده‌اند.
 • استفاده شهرداری از کودک ۵ ساله برای دپوی زباله/شهرداری برای رسیدگی به کودکان کار اول از خودش شروع کند
 • رئیس هیأت مدیره شبکه یاری با بیان اینکه در حال حاضر کودکان بسیاری در محل دپوی زباله‌های شهرداری به عنوان نیروی کار ارزان در اختیار پیمانکاران شهرداری هستند، افزود:کودکان پنج ساله تا نوجوانان ۱۵ ساله در خدمت پیمانکاران شهرداری کار می‌کنند. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، طرح موسوم به جمع آوری کودکان کار و خیابان شهرداری تهران که مدتی است آغاز شده است واکنش های مختلفی از سوی فعالان این حوزه داشته است. در همین راستا چندی قبل بیش از ۳۰۰ نفر از اساتید دانشگاه ها، پژوهشگران و فعالان اجتماعی در نامه سرگشاده‌ای به مسئولان کشور، خواستار توقف طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان شدند.این طرح در حالی اجرا می شود که بیب‌الله مسعودی فرید معاون سازمان بهزیستی کشور در خصوص کودکان کار و خیابان گفت: بیش از ۷۰ درصد کودکان کار و خیابان تهران غیرایرانی هستند.دیروز نیز بهاره آروین از اعضا شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه جمع‌آوری و انتقال اجباری کودکان به مراکز نگهداری موقت عقلانی و اخلاقی نیست، از شهردار تهران خواستار فراهم کردن زمینه همکاری نهادهای مرتبط با موضوع رسیدگی به کودکان کار شد. فاطمه قاسم‌زاده در نشست بررسی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان با بیان اینکه استفاده از لفظ «جمع‌آوری» در مورد انسان‌ها درست نیست، افزود: این چهارمین بار است که آئین‌نامه حمایت از کودکان کار اصلاح می‌شود و چهار سال است که وزارت تعاون در حال اصلاح این آئین‌نامه است. با این حال در هیچ‌کدام از آئین‌نامه‌ها توصیه نشده که کودکان کار را جمع‌آوری کنند.وی با اشاره به حواشی به وجود آمده در موضوع جمع‌آوری کودکان کار طی دو هفته گذشته ادامه داد: اتفاقی که رخ داده، ساماندهی نیست، زیرا ساماندهی با دستگیری فرق دارد؛ کار کودکان یک معضل اجتماعی و راهکار آن زمانبر است.رئیس هیأت مدیره شبکه یاری با بیان اینکه تاکنون ۳۰ بار طرح جمع‌آوری کودکان کار اجرایی شده...
 • کین:از رونالدو و مسی برای انگیزه گرفتن استفاده می کنم
 • هری کین، ستاره تاتنهام مدعی شد که از کریستیانو رونالدو و لیونل مسی برای انگیزه دادن به خودش استفاده می‌کند. به گزارش "ورزش سه"، کین 24 ساله با 6 گلی که تا به اینجا به ثمر رسانده، شرایط خوبی را پشت سر می‌گذارد. او در سه فصل اخیر، در دو فصل 30 گل به ثمر رسانده و در فصل دیگر 28 گل زد تا در جمع بهترین گلزنان جهان قرار بگیرد. حال ستاره انگلیسی مدعی شد که با مقایسه خودش با مسی و رونالدو سعی در ایجاد انگیزه دارد. او گفت:"من از این مقایسه استفاده می‌کنم. با شبکه های اجتماعی این روزها خیلی سخت است که از این قضایا به دور ماند. می‌خواهم یکی از بهترین بازیکنان جهان باشم بنابراین وقتی نگاه می‌کنم و می‌بینم به بازیکنانی مثل مسی و رونالدو نزدیک هستم، انگیزه پیدا می‌کنم که یک گام نزدیکتر شوم. هر چه بزرگتر می‌شوم، پخته تر می‌شوم و احساس قدرت می‌کنم. به نظرم راحت تر از قبل از مدافعین عبور می‌کنم. به تغذیه ام توجه دارم، خوب ریکاوری می‌کنم و به همین شکل پیشرفت می‌کنم." هری کین تاتنهام