خبرگزاري آريا -

عقد موقت يا دائم با دختر باکره بايد با اجازه پدر و در صورت فقدان پدر، جد پدري باشد
در اين مقاله دو سوال را در مورد ازدواج موقت مطرح کرده و به آن پاسخ خواهيم گفت:
سوال: حکم ازدواج موقت با دختر باکره چيست؟
اکثر مراجع فعلي، عقد نکاح (موقت يا دائم) با دختر باکره را مشروط به اجازه پدر و در صورت فقدان پدر، جد پدري مي‏دانند، ولي اگر باکره نباشد و يا پدر و جد پدري نداشته باشد، نيازي به اجازه نيست.


اکثر مراجع عظام در اين خصوص مي فرمايند: دخترى که به حد بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى‏دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد. و اگر پدر و جدّ پدرى غايب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتياج به شوهر کردن داشته باشد لازم نيست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگيرد و نيز اگر دختر باکره نباشد در صورتى که بکارتش بوسيله شوهر کردن از بين رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نيست. ولى اگر بواسطه وطى به شُبهه يا زنا از بين‏ رفته باشد، احتياط مستحبّ آن است که اجازه بگيرند. (حضرات آيات امام خميني، سيستاني و نوري همداني؛ توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، صص: 459-458؛ نظر آية الله نوري همداني از سايت معظم له (از قسمت توضيح المسائل) گرفته شده است. )
در اين باره آيات عظام خامنه اي، فاضل لنکراني، صافي، مکارم، وحيد، تبريزي مي فرمايند: بنابر احتياط واجب، بايد از پدر يا جد پدريِ خود اجازه بگيرد. (حضرات آيات امام خميني، سيستاني و نوري همداني؛ توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، صص: 459-458؛ نظر آيت الله نوري همداني از سايت معظم له (قسمت توضيح المسائل) گرفته شده است. )
حضرت آية الله العظمي بهجت ره مي فرمايد: بنابر احتياط تکليف اجازه شرط است. (حضرات آيات امام خميني، سيستاني و نوري همداني؛ توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، صص: 459-458؛ نظر آيت الله نوري همداني از سايت معظم له (قسمت توضيح المسائل) گرفته شده است. ) (يعني هر چند عقد بدون اجازه پدر باطل نيست، اما گناه و معصيت است).
لازم به ذکر است که رشيده به دختري اطلاق مي گردد که مصلحت خود را تشخيص مي دهد و به دور از فشار هيجانات و تحريکات شهواني تصميم مي گيرد و به آينده خود و خانواده و حيثيت خانوادگي توجه دارد. اما دختري که از بلوغ عقلي برخوردار نيست و نمي تواند راجع به آينده تصميم بگيرد و خير و صلاح خود و خانواده اش را نمي داند، هر چند سنّش زياد باشد، رشيده نخواهد بود و بدون اذن پدر يا جد پدري نمي تواند ازدواج کند.
گفتني است اکثر فقها در اين مسئله اتفاق نظر دارند در مواردي که پدر و جدّ پدري غايب باشند به طوري که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نياز مبرم به ازدواج داشته باشد، يا همسر مناسبى براى دختر پيدا شده که شرعاً و عرفاً هم کفو اوست و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏شوند و سخت گيرى مى‏کنند،(آيات عظام فاضل، نورى، بهجت، سيستانى، مکارم شيرازي) لازم نيست از پدر و جد پدري اجازه بگيرد.
سوال: آيا ازدواج موقت دختران باکره موجب سر خوردگي و وارد آمدن ضرباتي به احساسات و عواطف آنان و از جهت ديگر موجب کشيده شدن آنان به وادي گناه و معصيت نمي شود؟
دستورات و قوانين دين مبين اسلام يک مجموعه است که همگي مکمل يکديگرند و اگر همه اين مجموعه در زندگي انسان ها مورد توجه قرار گرفته و بدان ها عمل شود، قطعاً سعادت بشري را به دنبال خواهد داشت، اما اگر اين مجموعه دستورات يا بعضي از آن ترک شود و يا احياناً بر خلاف آنها عمل شود، موجب ضررها و ضربات روحي و جسمي بسياري بر جامعه بشري خواهد شد. گرچه ممکن است عمل به يک دستور به تنهايي اثرات مثبت محدودي داشته باشد، اما منظور و هدف اسلام و هر قانونگذار ديگري که براي سعادت جامعه بشري قانون وضع مي کند اين است که به مجموعه قوانين وضع شده عمل شود تا جامعه و افراد به نتيجه کامل و مطلوب برسند.
ازدواج موقت يکي از دستورات اسلام است که دلايل متعددي در تشريع آن وجود دارد از جمله: جلوگيري از انحرافات جنسي افرادي که خواهان عفت و پاکي هستند، و خصوصا براي افرادي که به هر دليل امکان ازدواج دائم براي آنها وجود ندارد، ولي اين هيچگاه به معني اولين و تنها راه حل نيست به خصوص در مورد دختران باکره اي که امکان ازدواج دائم آنان وجود دارد، بلکه چنين افرادي بايد با حفظ عصمت و پاکدامني منتظر ازدواج دائم بمانند و گوهر نجابت و عفت خود را در راه يک ازدواج دائم سرمايه گذاري نمايند. مگر جايي که از ازدواج دائم نااميد شده باشند يا آگاهانه از آن صرف نظر کرده باشند.
جداي از اين نکته اگر ازدواج موقت با تمام احکام و لوازم و شرايط به درستي شناخته شود و هدف و منظور اسلام از وضع چنين قانوني در نظر گرفته شود و التزام و عمل به احکام و لوازم و شرايط آن را در کنار التزام و عمل به ساير دستورات اسلام نظير پاکدامني، وفاي به عهد، رعايت حقوق زناشويي، رعايت حق الناس، حفظ چشم از نگاه حرام، راستگويي و . . . قرار دهيم، مسلماً ازدواج موقت بهترين راه براي حفظ جامعه و افراد، از مضرات و ناگواري هايي است که در اثر عدم ازدواج دامنگير افرادي است که به دليلي توانايي ازدواج دائم را ندارند با شدت غريزه جنسي در آنان شرايطي را فراهم نموده است که در صورت عدم پاسخ گويي صحيح، انحرافاتي در آنان پديد مي آيد و منظور و مقصود شارع مقدس اسلام نيز همين بوده است که از انحرافات جنسي پيشگيري نمايد.
اما اگر در جامعه اي افرادي به ديگر دستورات اسلام پاي بند نباشند، بلکه مرتکب همه گناهان بشوند و فقط بخواهند با ازدواج موقت به سعادت برسند، قطعاً امکان پذير نخواهد بود، همانظوري که با ازدواج دائم نيز چنين چيزي ميسر نمي باشد. و چه بسيار ازدواج هاي دائمي که متأسفانه روزانه منجر به طلاق شده و مي شود که بايد ريشه اين جدائي ها را در عدم تعهد به ساير دستورات اسلامي جستجو کرد.
اسلام هرگز نفرموده است اگر پسر يا دختري که هوسباز و خوشگذران و بي مبالات به دستورات دين است و هيچ ابايي از ارتکاب انواع گناهان و اصرار بر آنها ندارد. تنها با يک ازدواج موقت سعادتمند خواهد شد، چنين افرادي حتي با ازدواج دائم و با قرار دادن هزاران قيد و شرط قانوني براي محکم نگه داشتن ازدواج دائم خود موفق به رسيدن زندگي سعادتمندانه نخواهند شد و حتي اگر ازدواج دائم آنها منجر به طلاق نشود، اما زندگي دلپذير و مورد رضايت طرفين نخواهند داشت.
آيا اگر دختري که از والدين و نزديکان خود هيچ محبتي نديده است و در يک ازدواج موقت تمام احساسات خود را به پاي همسر موقت خود مي ريزد و بعد از پايان زمان ازدواج موقت سرخورده مي شود و دچار مشکلاتي مي شود اين اشکال به ازدواج موقت است يا به خالي بودن کانون خانواده از محبتي که در اسلام بسيار مورد تأکيد بوده است و پيشوايان معصوم ما به آن اهميت داده و بدان پاي بند بوده اند. آيا اگر چنين زني امکان ازدواج دائم نداشته باشد و از ازدواج موقت هم منع شود از مشکلات روحي و رواني مصون خواهد بود؟
نکته ديگر سوء استفاده هاي افراد سودجو از ازدواج موقت است که بايد بگوئيم اگر سطح فرهنگ جامعه در حد قابل قبولي نباشد نه تنها امکان سوء استفاده از ازدواج موقت منتفي نيست که در چنين جوامعي سوء استفاده از ساير دستورات و قوانين و حتي مقدسات شايع است. آيا مي توان به دليل چنين سوء استفاده هايي اين دستورات و مقدسات را کنار گذاشت؟ يا بايد فرهنگ جامعه را ارتقاء بخشيد تا از برکات چنين قوانين و دستورات بهره مند شود. مسلما راه حل دوم عاقلانه است.
بنابراين اگر ازدواج موقت به درستي شناخته شود و در کنار عمل به ساير دستورات اسلام، به صورت صحيح مورد استفاده افرادي که خواهان پاکي و عفت هستند و توانايي ازدواج دائم را ندارند قرار گيرد، قطعاً نتيجه مورد نظر از آن برآورده خواهد شد.
اين نکات را نيز بايد يادآوري کرد که، اولا: ازدواج موقت يک امر اختياري است؛ يعني شارع آن را واجب نکرده است، و طبيعي است که در شرايطي براي افرادي که انتخاب و تصميم گيري درستي نداشته باشند، مي تواند پيامدهاي منفي نيز به دنبال داشته باشد، اما اين ربطي به وجود چنين قانوني (اصل جواز ازدواج موقت) ندارد.
ثانيا: اکثر فقها براي ازدواج موقت دختر باکره، اذن پدر را شرط مي دانند و اين گرچه دلايل خاص فقهي خودش را دارد، اما از حکمت هاي چنين شرطي آن است که از ضررهايي که ممکن است به جهت فقدان تجربه هاي لازم متوجه دختر شود، جلوگيري گردد.
منابع:
سايت اسلام کوئيست
توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2


کلیدواژه: المحشى للإمام الخمینی | ازدواج موقت | توضیح المسائل | دستورات اسلام | دختر باکره | سایر دستورات | ازدواج دائم | سوء استفاده | اجازه بگیرد | نوری همدانی | اجازه پدر | پدر و جد | جد پدری

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۰۸۵۰۵ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

جزئیات واریز اولین سود سهام عدالت

از بردگان جنسی کیم جونگ اون تا قتل یازده موزیسین با سلاح سنگین

احمدی‌نژاد خطاب به ترامپ: بی‌ادب، بی‎فرهنگ!

در همین زمینه

 • ترغیب دختر افسرده به خودکشی در یکی از شبکه های اجتماعی/مرگ دختر جوان بالای قبر پدر
 • خبرگزاری میزان- رئیس پلیس فتا استان خوزستان با اشاره به مرگ مشکوک دختر افسرده گفت: عامل ترغیب این خودکشی که در فضای مجازی فعالیت داشت شناسایی و دستگیر شد. به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان،سرهنگ حسنوند با بیان اینکه دختری که با فوت پدرش دچار افسردگی شده بود و در نتیجه این افسردگی و ترغیب فردی که با وی در شبکه اجتماعی ارتباط داشت اقدام به خودکشی کرده بود، اظهار کرد: این دختر که پدر خود را از دست داده بود، روزی به سر مزار پدرش در یکی از شهرستان‌های استان می‌رود و دچار افسردگی شدید می‌شود. وی همان جا بر سر مزار پدر با پسری که در شبکه اجتماعی با وی ارتباط داشت تماس برقرار کرده و شرح حال خود را با وی در میان می‌گذارد. وی افزود: پسر به او پیشنهاد می‌کند با قرص برنج خودکشی کند و دختر هم با تهیه قرص برنج بر سر مزار پدر اقدام به خودکشی می‌ کند و جان خود را از دست می‌دهد. سرهنگ حسنوند تصریح کرد: با شناسایی و دستگیری متهم و تحقیقات اولیه سوالاتی مطرح شد که در جواب، فرد دستگیر شده اظهار کرد قصدش شوخی بوده و انگیزه جدی در این موضوع نداشته است. رئیس پلیس فتا در توصیه به کاربران تاکید کرد: به هیچ عنوان در این فضا کاربران را ترغیب به اعمال خطرناک و مجرمانه نکنند، چرا که علاوه بر تهدیدات جدی برای کاربر مورد نظر، در صورت هرگونه اتفاقی آن‌ها مسئول بوده و باید حداقل نزد وجدان خود شرمسار باشند. وی با بیان اینکه ترغیب افراد به خودکشی یا اعمال مجرمانه در فضای مجازی جرم بوده و با این افراد برخورد قانونی صورت می‌گیرد، گفت: خانواده‌ها باید نسبت به فعالیت سایبری فرزندان خود حساس باشند و آن‌ها را در این فضا همراهی کنند. انتهای پیام/
 • فریبا سرمربی موقت استقلال می شود
 • بعد از جدایی علیرضا منصوریان از استقلال اغلب اعضای کادر فنی نیز همراه او از این تیم رفتند تا هدایت آبی پوشان به صورت موقت و تا انتخاب سرمربی دائم به میک مک درموت سپرده شود. اما معضل بزرگ پیش روی آبی پوشان این بود که وی در دیدار قبلی این تیم اخراج شد تا امکان حضورش روی نیمکتدر رشت وجود نداشته باشد. روز گذشته از مجید صالح و محمد نوازی بعنوان سرمربی موقت استقلال برای این بازی نام بردهشد که البته هیچ یک از این افراد تاکنون مجوز لازم برای این منظور را نگرفته‌اند. بهتاش فریبا مدیرفنی سابق استقلال هم از نفراتی بود که به همراه منصوریان از این تیم جدا شد، اما احتمال این که برای حل کردن مشکل نیمکت آبی‌ها بار دیگر به صورت موقت به اردوی آنها ملحق شده تا به صورت موقت و برای یک بازی نقش سرمربی این تیم را در رشت ایفا کند وجود دارد. تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت ۱۶:۱۵ سه شنبه در ورزشگاه شهید عضدی رشت به دیدار تیم سپیدرود می‌رود. آبی پوشان در پایان هفته هفتم با ۵ امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارند و این نخستین بازی این تیم بعد از جدایی علیرضا منصوریان است.
 • استقلال سرمربی موقت هم ندارد
 • به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، مسلما مذاکره با تریم حتی به فرض واقعی بودن این داستان امری است که زمان می برد و فاتح یکی،دو روزه سرمربی این تیم نمی شود. پس منطق حرفه ای فوتبال حکم می کرد که یک سرمربی موقت برای استقلال انتخاب شود تا این تیم با شرایط تازه و حضور یک بزرگتر به دیدار سپیدورد برود. در استقلال اما یک روز نام محمد نوازی برای حضور در نیمکت استقلال مطرح شد و روز دیگر از مک درموت سخن گفته شد و سپس اعلام کردند آنالیزور تیم همه کاره می شود. تا امروز خبری از کاپیتان های استقلال نیست و معلوم هم نشده که آنها چه سرنوشتی پیدا می کنند. راستی این همه سردرگمی و آنارشیسم آیا در شان استقلال است؟ انتخاب یک سرمربی موقت بین همین دستیاران باقی مانده کار سختی نبود یا حضور یک بزرگتر همراه استقلال در سفر به رشت اتفاقی بود که به سادگی می توانست رخ بدهد. خبرورزشی 110
 • احتمال رفع موقت محرومیت طارمی عکس
 • صراط: لیست بازیکنان تیم پرسپولیس برای دیدار فردا با الهلال درحالی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد که نام مهدی طارمی و محمد انصاري نیز در این لیست وجود دارد!به گزارش تسنیم، گفته می شود، دادگاه CAS دستور رفع موقت محرومیت طارمی و پرسپولیس در پرونده ریزه‌اسپور را صادر می‌کند
 • استانداران پایتخت از دولت موقت تا امروز
 • استان تهران با وسعتی حدود 18 هزار و 814 کیلومتر مربع و جمعیت 12 میلیون و 800 هزارنفر به عنوان پرجمعیت ترین استان کشور محسوب می شود. استانی که پایتخت کشور در آن قرار دارد و مرکزیت کلیه فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ... در آن قرار دارد و از این حیث از اهمیت بسیاری برخوردار است . به گزارش ایسنا، استان تهران پس از انقلاب اسلامی ایران و در دولت موقت آن زمان تا کنون 19 استاندار داشته است. نخستین استاندار حسین اخوان ملایری و آخرین آنها محمد حسین مقیمی است که روز گذشته در جلسه هیات دولت با پیشنهاد وزیر کشور و موافقت هیات وزیران به عنوان استاندار تهران منصوب شد. استان تهران از دولت موقت پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به ترتیب شاهد استانداری افراد ذیل بوده است: 1-حسین اخوان ملایری،2-محمدمهدی عباسی،3-حبیب جریری،4-محمد حسن نجفی قدسی،5-محمد سپهری راد6،-محمود صانعی پور،7-حسن حاجیلاری،8-محمدنبی حبیبی،9-حسین طاهری،10-محمد رضا رضازاده (سرپرست)،11-سید جلیل سیدزاده،12-حسن خلیلیان(سرپرست)،13-محمدرضا آیت‌اللهی،14-ابراهیم رضایی بابادی(سرپرست)،15-علی‌اکبر رحمانی،16-کامران دانشجو،17-مرتضی تمدن،18-سید حسین هاشمی،19-محمدحسین مقیمی سوابق مقیمی استاندار جدید تهران در دولت دوازدهم محمدحسین مقیمی متولد بهمن ماه سال 1329 در شهر خمین است. مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک را از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر گرفت. وی در سال ۱۳۵۸ شهردار خمین و در سال ۱۳۶۸ قائم‌مقام معاون اجرایی رئیس‌جمهور در دولت هاشمی رفسنجانی شد. مقیمی در سال 1365 علاوه بر معاونت وزیر معادن و فلزات، مدیرعامل و ریاست هیئت مدیره شرکت فولاد را که مجموعه ای عظیم از صنایع ایران بود را برعهده گرفت. وی از نخستین روزهای اتمام جنگ در هرکجا که چرخ بازسازی کشور به حرکت درآمده حضوری پررنگ داشته است بر همین اساس در دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به او واگذار شد و تا سال1372 در این سمت 55شهر و 3000 روستا...
 • بهتاش فریبا سرمربی موقت استقلال می شود
 • رویداد۲۴-احتمال این که بهتاش فریبا به عنوان سرمربی موقت استقلال در دیدار مقابل سپیدرود روی نیمکت این تیم بنشیند زیاد است. بعد از جدایی علیرضا منصوریان از استقلال اغلب اعضای کادر فنی نیز همراه او از این تیم رفتند تا هدایت آبی پوشان به صورت موقت و تا انتخاب سرمربی دائم به میک مک درموت سپرده شود. اما معضل بزرگ پیش روی آبی پوشان این بود که وی در دیدار قبلی این تیم اخراج شد تا امکان حضورش روی نیمکت در رشت وجود نداشته باشد.روز گذشته از مجید صالح و محمد نوازی بعنوان سرمربی موقت استقلال برای این بازی نام برده شد که البته هیچ یک از این افراد تاکنون مجوز لازم برای این منظور را نگرفته‌اند.بهتاش فریبا مدیرفنی سابق استقلال هم از نفراتی بود که به همراه منصوریان از این تیم جدا شد، اما احتمال این که برای حل کردن مشکل نیمکت آبی‌ها بار دیگر به صورت موقت به اردوی آنها ملحق شده تا به صورت موقت و برای یک بازی نقش سرمربی این تیم را در رشت ایفا کند وجود دارد.تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت ۱۶:۱۵ سه شنبه در ورزشگاه شهید عضدی رشت به دیدار تیم سپیدرود می‌رود. آبی پوشان در پایان هفته هفتم با ۵ امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارند و این نخستین بازی این تیم بعد از جدایی علیرضا منصوریان است.
 • اظهارات سرمربی موقت استقلال در نشست خبری
 • مک درموت در نشست خبری پیش از دیدار با سپیدرود رشت گفت: برای نظر محمدی آرزوی سلامتی می‌کنم. واضح است که چه شرایطی داریم. چیز بیشتری راجع به شرایط ما وجود ندارد که بگوییم. او ادامه داد: بازیکنان می‌دانند که فردا باید چه کنند و آماده هستند. تمام طول هفته به غیر از مسائلی که داخل و بیرون باشگاه اتفاق افتاد، آماده سازی را به خوبی انجام دادیم و منتظر بازی هستیم. سرمربى موقت استقلال بیان کرد: تمام بازی‌های سپیدرود رشت را دیدم و می‌دانم که در بعضی از بازی‌ها آن‌ها گل نخوردند. البته حریفان موقعیت‌هایی را خلق می‌کردند و این تنها کاری است که در فوتبال می‌شود انجام داد. اگر بتوانیم در دیدار مقابل سپید رود موقعیت خلق کنیم، به خود ما بستگی دارد که توپ‌ها گل می‌شود یا نه. می‌دانیم که تیم سپیدرود در دفاع چه کار‌هایی می‌تواند انجام دهد و نقاط ضعف و قوت این تیم را می‌دانیم. مک درموت افزود: مثل همه جای دیگر وقتی محروم می‌شوید، نمی‌توانید در بازی تاثیر داشته باشید. قانون روشن است و ما به آن احترام می‌گذاریم. آماده سازی تیم برای این دیدار کافی بوده است. کادری که روی نیمکت می‌نشیند می‌توانند مطالب را به بازیکنان انتقال دهند. نوازی روی نیمکت نخواهد نشست. او درباره حضور نوازى در کادر فنى گفت: اکنون من سرمربی تیم هستم و تمام هفته نیز من سرمربی تیم بودم. این موضوع واضح و روشن است. در هر تیمی ۲۵ بازیکن وجود دارد. من یک کادری دارم که الان با آن‌ها کار می‌کنم که صالح و مربی دروازه بان‌ها در آن حضور دارند. از نوازی دعوت کردیم که در تمرینات به ما کمک کنند. یکی از اعضای داخل باشگاه هستند و از اینکه در کنار ما حضور داشتند، خوشحال بودند. او در مورد بازى در چمن مصنوعى افزود: شاید بپرسید که ما خود رابرای چمن مصنوعی آماده...
 • دستور موقت برای رفع تعلیق محرومیت پرسپولیس
 • رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان گفت: دادگاه عالی ورزش خیلی سریع دستور موقت را برای رفع تعلیق محرومیت پرسپولیس صادر می کند. به گزارش مشرق، روزبه وثوق احمدی درباره وضعیت شکایت باشگاه پرسپولیس به دادگاه cas اظهار کرد: باشگاه پرسپولیس از طریق استخدام یک وکیل سوئیسی پیگیر محرومیتش از دو پنجره نقل و انتقالاتی است. اگر این باشگاه مشورتی بخواهد در آن صورت راهکارهای لازم را برای تعلیق محرومیتش به مسئولان پرسپولیس ارائه می دهیم. او ادامه داد: صدور دستور موقت برای تعلیق حکم محرومیت جزء قوانین دادگاه cas است و این دادگاه خیلی زود دستور موقت صادر می کند تا باشگاه پرسپولیس بتواند پیگیری های لازم را برای رفع محرومیتش انجام بدهد. حکم تجدید نظر پرونده گولچ هنوز صادر نشده است وثوق احمدی درباره وضعیت پرونده گولچ گفت: رای پرونده گولچ مدتی پیش صادر شده بود و باشگاه پرسپولیس اعتراض خود به این رای را به دادگاه cas ارسال کرد تا در این دادگاه پیگیری شود. اطلاعی از زمان صدور حکم دادگاه تجدید نظر را ندارم. پرونده های حقوقی تراکتورسازی در فیفا بسته شده است مسئول کمیته تعیین وضعیت بازیکنان درباره وضعیت پرونده های باشگاه تراکتورسازی بیان کرد:مسئولان این باشگاه اعلام کردند که پرونده های خود را در فیفا بسته و آخرین طلبش به حمزه یونس هم پرداخت کرده است. در حال حاضر منتظر هستیم تا فیفا این موضوع را تایید کند. او در پایان خاطر نشان کرد:باشگاه های فوتبال به درستی از پرونده های خود در فیفا دفاع نمی کنند و مشکلاتی برای خود به وجود می آورند و فدراسیون فوتبال نقشی در این محرومیت ها ندارد. اگر لازم باشد جلسه با مسئولان شورای حل اختلاف فیفا در مورد پرونده های باشگاه های فوتبال برگزار می کنیم. منبع: باشگاه خبرنگاران ارسال به تلگرام
 • اشتراک برق موقت و رایگان ویژه هیئات مذهبی
 • به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم؛آهنین پنجه،مدیر عامل شرکت توزیع برق قم ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان اظهار کرد: از اماکن و هیات‌ها تقاضا داریم به منظور حفظ ایمنی عزاداران ضمن رعایت فاصله جانبی و ارتفاع در برپایی چادرها و تکیه‌ها با شبکه‌های برقی، از تجهیزات استاندارد و بدون ایراد فنی استفاده کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود. وی افزود: هیئات مذهبی می‌توانند به منظور تامین برق مورد نیاز تکیه‌ها و حسینیه‌ها با مراجعه به مناطق چهارگانه برق نسبت به درخواست اشتراک رایگان اقدام کنند. آهنین پنجه خاطرنشان کرد:تا پایان مردادماه سال جاری بیش از 44 کیلومتر شبکه فشار متوسط احداث شده است از این عدد 38.5 کیلومتر شبکه هوایی و 5.7 کیلومتر شبکه زمینی احداث شده است. مدیر عامل شرکت توزیع برق قم عنوان کرد: بیش از 21 کیلومتر شبکه‌های هوایی و زمینی احداث شده که از این مقدار 17 کیلومتر در بخش شبکه‌ها هوایی و چهار کیلومتر نیز به صورت شبکه زمینی احداث شده است. وی بیان کرد : هزار و 961 دستگاه چراغ روشنایی معابر در سطح استان نصب شده است و در مجموع تعداد چراغ های روشنایی معابر بالغ بر 95 هزار و 188 است. آهنین پنجه گفت:در مدت 5 ماه نخست امسال بیش از 6 هزار و 404 مشترک جذب کردیم که 5 هزار و 23 انشعاب به بخش خانگی، 689 انشعاب به بخش عمومی، 47 انشعاب به بخش کشاورزی، 116 انشعاب به بخش صنعتی و 827 انشعاب به سایر مصارف اختصاص می‌یابد. مدیر عامل شرکت توزیع برق قم افزود: در سال گذشته پیک مصرفی 702 مگاوات بود که در سال جاری 6.8 درصد افزایش داشته است. وی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور خدمت رسانی مطلوب به مشترکین تعداد دو منطقه برق در سطح استان اضافه شد. انتهای پیام/ش هیئات مذهبی...
 • صدور دستور بازداشت موقت برای مدیرعامل آذرآب
 • اجتماع>اجتماعی - همشهری آنلاین:دادستان عمومی و انقلاب اراک با اعلام این که دستگاه قضایی حسب وظیفه قانونی خود، در پی رسیدگی توام با دقت و آرامش به پرونده کارخانه آذرآب است، گفت: دستگاه قضایی استان مرکزی به دنبال حل این مشکل است و پرونده روند طبیعی و قانونی خود را طی می کند. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، عباس قاسمی دادستان اراک در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارخانه آذراب با تاکید بر اینکه «خواست دستگاه قضایی رسیدگی به مشکلات و حل و فصل آن است» گفت: با صدور دستور بازداشت موقت مدیرعامل این کارخانه در حال بررسی ادله ها و ابعاد و زمینه های ایجاد مشکلات هستیم و قطعا در فضایی آرام و قانونی پرونده روند طبیعی خود را به سرعت و دقت طی خواهد کرد. دادستان عمومی و انقلاب اراک تاکید کرد: هدف دستگاه قضایی و همه مسئولان و افرادی که پیگیر حل مشکل هستند این است که با رفع مشکلات و دغدغه های کارگران و عوامل زحمتکش این کارخانه، همه آنها را نسبت به آینده و روند رو به حرکت این مجموعه امیدوارتر کنیم و این کارخانه با رفع مشکلات و با تلاش کارگران آن بتواند بدون وقفه به تعهدات پیش روی خود نیز عمل کند و کارگران شریف نیز با کمترین نگرانی به کار خود ادامه دهند. در همین زمینه: دستور ربیعی برای پیگیری مشکل کارگران هپکو و آذرآب
 • مراحل نصب و جمع آوری کنتور انشعاب موقت هیئت های مذهبی رایگان است
 • زنجان-مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: مراحل نصب و جمع آوری کنتور انشعاب موقت هیئت های مذهبی به صورت رایگان توسط شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان به مدت ۱۵روز انجام می شود. به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: هیئت ها در سراسر استان می توانند به منظور تامین برق مورد نیاز تکایا، حسینه ها و مکان های سوگواری سالار شهیدان، با مراجعه به مدیریت های توزیع برق شهرستانها و تماس با شماره تلفن۱۲۱واحد اتفاقات و عملیات، نسبت به درخواست انشعاب رایگان موقت برق اقدام کنند. وی اظهار کرد: مراحل نصب و جمع آوری کنتور انشعاب موقت هیئت ها های مذهبی به صورت رایگان توسط شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان به مدت۱۵روز از آغاز ایام سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) صورت می گیرد. مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: رعایت فاصله مجاز (حداقل۲۱۰سانتی متر )از سیم های برق حین برپایی خیمه های عزاداری ،عدم نصب پرچم، پلاکارد و تبلیغات برروی پایه های برق، عدم استفاده از انشعابات غیرمجاز به هرنحو، عدم استفاده از روش های غیرفنی وغیرشرعی در تامین برق زیرا موجب خطرات جانی برای افراد خواهد شد بنابراین تکایا و هیئت های مذهبی در هنگام بهره گیری از انشعاب برق، حتما از ترمینال ها و پریزهای استاندارد استفاده نموده و تابلوهای ورودی برق از دسترس کودکان و محیط های مرطوب دور نگه داشته شود. علیزاده افزود: به منظور جلوگیری از بروز حوادث و ایمنی بیشتر ، عزاداران حسینی هنگام حمل پرچم و علامت های مخصوص عزاداری به تاسیسات و شبکه های برق که از خیابان ها و معابر عبور کرده ،توجه کنند و ممانعت از بارگیری، یاتخلیه بار و جابه جایی اجسام توسط جرثقیل زیر شبکه های برق ضروری است. وی تصریح کرد: به منظور تامین روشنایی مکان های مذکور از لامپ ها و پروژکتورهای...
 • صدور مجوز تجاری موقت و مشروط به املاک مسکونی پردیسان
 • اعضای شورای اسلامی شهر قم با اعطای مجوز تجاری موقت به املاک مسکونی ساخته شده تا قبل از سال 1395 در پردیسان موافقت کردند . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در جلسه علنی امروز اعضای شورای اسلامی شهر قم به علت واگذار نشدن سهم 25 درصد تجاری شهرداری از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و نیازهای منطقه پردیسان، با اعطای مجوز تجاری موقت به املاک مسکونی ساخته شده تا قبل از سال 1395 در پردیسان که در شوارع بیش از 15 متر واقع هستند موافقت کردند . غیر قابل تمدید بودن و دریافت تعهد محضری برای بازگشت ملک به حالت اولیه از شروط اجرای این لایحه است که با 11 رای موافق اعضا تصویب شد. . در این جلسه همچنین اعضای شورا با 11رای با اعمال ماده 9 نحوه خرید و تملک زمین های واقع در طرح های دولتی به منظور ساخت پارکینگ عمومی در کوچه 12 و 14 خیابان شهید فاطمی موافقت کردند . بر اساس ماده 9 نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرح های دولتی مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را به آنها بفروشند . براساس این ماده در صورتی که فوریت اجرای طرح ها ضرورت داشته باشد دستگاه اجرایی می تواند قبل از انجام معامله قطعی با حضور مالک یا نماینده وی و نماینده دادستان و کارشناس رسمی دادگستری ، نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام کند . در این جلسه همچنین مراسم تحلیف آقایان مسگری و قراچورلو دو نفر از اعضای شورای پنجم که در سفر حج بودند اجرا شد. مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان که امروز میهمان شورای اسلامی شهر قم بودند نیز در سخنانی ساماندهی آرامستان ها و امامزادگان استان را از مهمترین برنامه های این اداره کل عنوان...
 • صدور کارت موقت سلامت برای آشپزان در ایام محرم
 • مدیرگروه بهداشت محیط معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در ایام محرم برای همه کسانی‌که می‌خواهند در تهیه و پخت غذا فعالیت کنند پروانه بهداشتی موقت صادر می‌شود. حسینعلی نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ایام محرم و شروع نذری‌ها، مردم به لحاظ اعتقاداتی که دارند می‌خواهند دستی در آتش داشته باشند و در تهیه غذا فعالیت کنند. وی تصریح کرد: فعالیت افراد مختلف در تهیه و پخت غذا بدون پروانه بهداشتی خطرناک است چرا که ممکن است در این میان برخی بیماری‌های عفونی و پوستی را منتقل کنند. نوروزی افزود: این وظیفه متولیان مساجد، تکایا و حسینیه‌ها است که افراد فعال در آشپزخانه را برای دریافت کارت سلامت بهداشت به مراکز بهداشتی معرفی کنند. وی خاطرنشان کرد: باید برای حفظ سلامتی و جلوگیری از بیماری‌ها از ورود و دخالت افراد متفرقه در امر پخت و توزیع غذا جدا جلوگیری شود. نوروزی به لزوم رعایت بهداشت در ایام محرم تأکید کرد و گفت: باید در تهیه و خرید موادغذایی دقت لازم انجام گیرد به طوریکه حتما از موادغذایی شناسنامه‌دار، بسته‌بندی شده، دارای تاریخ تولید، انقضاء و پروانه ساخت استفاده شود و از خرید مواد به صورت فله خودداری کنید. وی تصریح کرد: برای تهیه نذورات بهتر است از روغن سرخ کردنی و مایع مخصوص استفاده شود تا غذایی سالم‌تر را به مردم عرضه کنند. فعالیت 210 کارشناس بهداشت محیط در ماه محرم نوروزی افزود: برای کنترل کیفیت غذاهای نذری در ایام محرم 210 کارشناس بهداشت محیط از مساجد، حسینیه‌ها و تکایا بازرسی می‌کنند. وی گفت: علاوه بر بازرسی از موادغذایی از سرویس‌های بهداشتی، تهویه، آب، فاضلاب و صابون مایع این اماکن نیز بازرسی صورت می‌گیرد تا نقص آن را برطرف سازند. نوروزی با بیان اینکه در همدان و ملایر اکیپ‌های شبانه هم فعال هستند و تا ساعت 24 هرشب بازرسی می‌کنند، تصریح کرد: علاوه...
 • سامانه وام ازدواج باز شد
 • پول‌نیوز - سامانه وام ازدواج که طی روزهای اخیر در اغلب موارد گزینه‌ای برای انتخاب بانک عامل ارائه کننده تسهیلات به متقاضی اعلام نمی‌کرد، مجددا به حالت عادی برگشته و زوجین می‌توانند مراجعه کرده و ثبت نام خود را انجام دهند.از چند روز پیش متقاضیان وام ازدواج در هنگام مراجعه به سامانه آن در بانک مرکزی طی مراحل ثبت نام در تعیین بانک عامل با مشکل مواجه می‌شدند، چرا که نام بانکی در این مرحله وجود نداشته و به عبارتی ادامه ثبت نام غیرممکن بود.این در حالی است که از اول مرداد ماه تا پایان شهریورماه بانک مرکزی طرح ضربتی وام ازدواج را به مرحله اجرا در آورد که بتواند صف حداقل ۵۰۰ هزار نفری متقاضیان را تا حد ممکن کاهش دهد. در نتیجه اجرای این طرح تا اواخر شهریورماه بیش از ۴۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج با مشارکت بانک‌های حاضر در سامانه و تشدید پرداختی‌ها از سوی ۱۱ بانک عامل تعیین شده برای طرح ضربتی پرداخت شد.با وجود این که پایان شهریورماه زمان اتمام طرح ضربتی بانک مرکزی بود اعلام شد، تعلل زوجین در تکمیل پرونده و انجام روال ارائه تسهیلات موجب شد تا این طرح ۱۵ روز دیگر تمدید شود، با این حال در روزهای اخیر متقاضیان در هنگام مراجعه برای ثبت نام با مشکل مواجه شدند، هر چند که گفته می شود گاهی در ساعات اولیه روز تعدادی از بانک‌ها در سامانه امکان ثبت نام داشتند.به هر صورت این موضوع موجب ابهاماتی برای متقاضیان ثبت نام وام ازدواج بود و این که تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. پیگیری موضوع درباره‌ چرایی بسته شدن این سامانه و این که چه زمانی به حالت عادی بر می‌گردد، با این اعلام همراه شد که امروز -دوشنبه- سامانه مجددا به حالت عادی برمی‌گردد و زوجین می‌توانند ثبت نام خود را از سر گیرند. در این شرایط با توجه به اینکه...
 • صدور دستور بازداشت موقت برای مدیرعامل آذرآب/پیگیر حل مشکل در فضایی آرام و قانونی هستیم
 • دادستان عمومی و انقلاب اراک با اعلام این که دستگاه قضایی حسب وظیفه قانونی خود، در پی رسیدگی توام با دقت و آرامش به پرونده کارخانه آذرآب است، گفت: دستگاه قضایی استان مرکزی به دنبال حل این مشکل است و پرونده روند طبیعی و قانونی خود را طی می کند. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، عباس قاسمی دادستان اراک در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارخانه آذراب با تاکید بر اینکه «خواست دستگاه قضایی رسیدگی به مشکلات و حل و فصل آن است» گفت: با صدور دستور بازداشت موقت مدیرعامل این کارخانه در حال بررسی ادله ها و ابعاد و زمینه های ایجاد مشکلات هستیم و قطعا در فضایی آرام و قانونی پرونده روند طبیعی خود را به سرعت و دقت طی خواهد کرد. دادستان عمومی و انقلاب اراک تاکید کرد: هدف دستگاه قضایی و همه مسئولان و افرادی که پیگیر حل مشکل هستند این است که با رفع مشکلات و دغدغه های کارگران و عوامل زحمتکش این کارخانه، همه آنها را نسبت به آینده و روند رو به حرکت این مجموعه امیدوارتر کنیم و این کارخانه با رفع مشکلات و با تلاش کارگران آن بتواند بدون وقفه به تعهدات پیش روی خود نیز عمل کند و کارگران شریف نیز با کمترین نگرانی به کار خود ادامه دهند. انتهای پیام
 • سامانه وام ازدواج باز شد/زوجین ثبت نام کنند
 • سامانه وام ازدواج که طی روزهای اخیر در اغلب موارد گزینه‌ای برای انتخاب بانک عامل ارائه کننده تسهیلات به متقاضی اعلام نمی‌کرد، مجددا به حالت عادی برگشته و زوجین می‌توانند مراجعه کرده و ثبت نام خود را انجام دهند.به گزارش ایسنا، از چند روز پیش متقاضیان وام ازدواج در هنگام مراجعه به سامانه آن در بانک مرکزی طی مراحل ثبت نام در تعیین بانک عامل با مشکل مواجه می‌شدند، چرا که نام بانکی در این مرحله وجود نداشته و به عبارتی ادامه ثبت نام غیرممکن بود.این در حالی است که از اول مرداد ماه تا پایان شهریورماه بانک مرکزی طرح ضربتی وام ازدواج را به مرحله اجرا در آورد که بتواند صف حداقل ۵۰۰ هزار نفری متقاضیان را تا حد ممکن کاهش دهد. در نتیجه اجرای این طرح تا اواخر شهریورماه بیش از ۴۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج با مشارکت بانک‌های حاضر در سامانه و تشدید پرداختی‌ها از سوی ۱۱ بانک عامل تعیین شده برای طرح ضربتی پرداخت شد.با وجود این که پایان شهریورماه زمان اتمام طرح ضربتی بانک مرکزی بود اعلام شد، تعلل زوجین در تکمیل پرونده و انجام روال ارائه تسهیلات موجب شد تا این طرح ۱۵ روز دیگر تمدید شود، با این حال در روزهای اخیر متقاضیان در هنگام مراجعه برای ثبت نام با مشکل مواجه شدند، هر چند که گفته می شود گاهی در ساعات اولیه روز تعدادی از بانک‌ها در سامانه امکان ثبت نام داشتند.به هر صورت این موضوع موجب ابهاماتی برای متقاضیان ثبت نام وام ازدواج بود و این که تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. پیگیری موضوع درباره‌ چرایی بسته شدن این سامانه و این که چه زمانی به حالت عادی بر می‌گردد، با این اعلام همراه شد که امروز -دوشنبه- سامانه مجددا به حالت عادی برمی‌گردد و زوجین می‌توانند ثبت نام خود را از سر گیرند. در این شرایط با توجه به...
 • زوجین برای وام ازدواج ثبت نام کنند
 • سامانه وام ازدواج که طی روزهای اخیر در اغلب موارد گزینه‌ای برای انتخاب بانک عامل ارائه کننده تسهیلات به متقاضی اعلام نمی‌کرد، مجددا به حالت عادی برگشته و زوجین می‌توانند مراجعه کرده و ثبت نام خود را انجام دهند. این در حالی است که از اول مرداد ماه تا پایان شهریورماه بانک مرکزی طرح ضربتی وام ازدواج را به مرحله اجرا در آورد که بتواند صف حداقل ۵۰۰ هزار نفری متقاضیان را تا حد ممکن کاهش دهد. در نتیجه اجرای این طرح تا اواخر شهریورماه بیش از ۴۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج با مشارکت بانک‌های حاضر در سامانه و تشدید پرداختی‌ها از سوی ۱۱ بانک عامل تعیین شده برای طرح ضربتی پرداخت شد. با وجود این که پایان شهریورماه زمان اتمام طرح ضربتی بانک مرکزی بود اعلام شد، تعلل زوجین در تکمیل پرونده و انجام روال ارائه تسهیلات موجب شد تا این طرح ۱۵ روز دیگر تمدید شود، با این حال در روزهای اخیر متقاضیان در هنگام مراجعه برای ثبت نام با مشکل مواجه شدند، هر چند که گفته می شود گاهی در ساعات اولیه روز تعدادی از بانک‌ها در سامانه امکان ثبت نام داشتند. به هر صورت این موضوع موجب ابهاماتی برای متقاضیان ثبت نام وام ازدواج بود و این که تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. پیگیری موضوع درباره‌ چرایی بسته شدن این سامانه و این که چه زمانی به حالت عادی بر می‌گردد، با این اعلام همراه شد که امروز -دوشنبه- سامانه مجددا به حالت عادی برمی‌گردد و زوجین می‌توانند ثبت نام خود را از سر گیرند. در این شرایط با توجه به اینکه طرح ضربتی وام ازدواج تا پانزدهم مهرماه ادامه دارد زوجین از این امکان برخوردار هستند که در قالب این طرح تسهیلات خود را سریع‌تر دریافت کنند. اما این که چرا سامانه برای مدتی هر چند کوتاه در شرایطی قرار گرفت که بانک‌های عامل...
 • هرگز با این دختران ازدواج نکنید
 • به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛این امکان وجود دارد که هر کدام از ما در مورد خانم ها اشتباه کنیم. بیشتر افراد جذب زیبایی هایی ظاهری شده و به سرعت گول می خورند. شاید وقت و هزینه های گزافی را صرف خانم هایی کنید که تنها قصد سوء استفاده از شما را دارند اما آیا از اشتباهات خود درس می گیرید؟ نه، هر بار به خود قول می دهیم که متفاوت عمل کنیم. تصور می کنیم که اگر سخت تلاش کنیم و از انجام برخی کارها خودداری نماییم، نتیجه تغییر خواهد کرد. خوب اگر شما همچنان همان تیپ های همیشگی را انتخاب کنید، هیچ چیز تغییر نمی کند؛ و مجددا، بارها و بارها قلب شما شکسته خواهد شد. باید از خود در مقابل خانم هایی که در لیست زیر می بینید، به شدت محافظت کنید، تا بتوانید در قرارهای ملاقات خود یک قدم به سمت موفقیت نزدیک تر شوید. در این که انسان کامل و بی عیب وجود ندارد، شکی نیست. ولی گاهی داشتن یک سری ویژگی ها در شریک زندگی، میتواند زندگی را سخت و غیر قابل تحمل کند. بهتر است خانم ها این ویژگی ها را از خود دور کنند تا مشکلی در ازدواج آنها رخ ندهد. راه های شناخت طرف مقابل زیاد است شاید بتوان گفت به تعداد آدم ها راه وجود دارد اما نشانه هایی وجود دارد که می تواند مثل میانبر عمل کند و کمک کند طرفین در مدت کوتاه آشنایی قبل از ازدواج به شناخت قابل قبولی برسند. در مورد انتخاب همسر، به شما می گوییم که با کدام دختران ازدواج نکنید. 1- ازدواج با زن تلخ و طعنه زن به نظر می رسد این جور زنان همیشه از دست همه ی مردها عصبانی هستند! احتمالا دل آنها یک یا چند بار توسط مردها شکسته شده و همیشه در حال...
 • ازدواج زوج جوان به سبک سریال تاج و تخت تصاویر
 • زوج اندونزیایی برای برگزاری عروسی خود شبیه به سریال پر آوازه – تاج و تخت- 10 هزار پوند خرج کردند. ایران آنلاین: به گزارش دیلی میل، «رخاراپانجی ریاوان» داماد 28 ساله و «سیستولوالی ولاندری» عروس 27 ساله مراسم ازدواجشان را در جاکارتا برپا کردند. این عروس و داماد از تمامی 600 مهمان خود خواسته بودند تا تم لباس های این سریال را بر تن کنند. تمامی مهمانان لباس های سبز رنگ و تاج های گل به هماره شنل های خاص بر تن داشتند . داماد نیز یک تیر از کمان خود به سمت استخر موجود در عروسی پرتاب کرده است.
 • سن ازدواج در ایران ۶ سال افزایش یافته است
 • جامعه > خانواده - ایرنا نوشت: رئیس مرکز سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سن ازدواج در ایران در یک دهه گذشته بین 4 تا 6 سال در استان‌های مختلف افزایش یافته و بیشترین رشد در تهران بوده است. محمد اسماعیل مطلق گفت: گزارش هایی که در برخی رسانه های معاند درباره کاهش سن ازدواج در ایران منتشر شده صحت ندارد، افرادی مغرض می روند و مثلا در یک روستای دورافتاده یک استان محروم آماری از کاهش سن ازدواج به دست می آورند و بعد آن را به کل کشور تعمیم می دهند در حالی که چنین مسئله ای در کشور موضوعیت ندارد. وی گفت: مسئله ای که امروز در کشور با آن مواجه هستیم، افزایش سن ازدواج است که در اکثر استان ها با آن مواجه هستیم. به طور کلی سن ازدواج در هر استان هر میزان که بوده، بین 4 تا 6 سال در یک دهه گذشته افزایش یافته که بیشترین آن در استان تهران بوده و میانگین سن ازدواج در این استان 6 سال بیشتر شده است. مطلق افزود: افزایش و بالارفتن سن ازدواج باعث شده تعداد زیادی از جوانان از سن مناسب ازدواج عبور کنند. هم اکنون حدود 13 میلیون فرد ازدواج نکرده و مجرد در کشور داریم که تقریبا نیمی از آنان دختر و نیمی پسر هستند یعنی 6.5 میلیون دختر و 6.5 میلیون پسر مجرد در کشور داریم که از سن مناسب ازدواج عبور کرده اند. وی گفت: بالارفتن سن ازدواج موجب افزایش افسردگی و استرس در جامعه و نیز افزایش ناباروری و مشکلات اجتماعی در جامعه می شود. او گفت: برای اصلاح شاخص های سلامت خانواده و رشد مناسب جمعیت باید بیش و پیش از هر اقدامی تلاش کرد که انگیزه ازدواج و امکان ازدواج افراد مجرد در کشور افزایش یابد، کاهش میزان ازدواج تبعات...
 • سامانه وام ازدواج باز شد/زوجین مراجعه کنند
 • سامانه وام ازدواج که طی روزهای اخیر در اغلب موارد گزینه‌ای برای انتخاب بانک عامل ارائه کننده تسهیلات به متقاضی اعلام نمی‌کرد، مجددا به حالت عادی برگشته و زوجین می‌توانند مراجعه کرده و ثبت نام خود را انجام دهند. به گزارش ایسنا، از چند روز پیش متقاضیان وام ازدواج در هنگام مراجعه به سامانه آن در بانک مرکزی طی مراحل ثبت نام در تعیین بانک عامل با مشکل مواجه می‌شدند، چرا که نام بانکی در این مرحله وجود نداشته و به عبارتی ادامه ثبت نام غیرممکن بود. این در حالی است که از اول مرداد ماه تا پایان شهریورماه بانک مرکزی طرح ضربتی وام ازدواج را به مرحله اجرا در آورد که بتواند صف حداقل ۵۰۰ هزار نفری متقاضیان را تا حد ممکن کاهش دهد. در نتیجه اجرای این طرح تا اواخر شهریورماه بیش از ۴۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج با مشارکت بانک‌های حاضر در سامانه و تشدید پرداختی‌ها از سوی ۱۱ بانک عامل تعیین شده برای طرح ضربتی پرداخت شد. با وجود این که پایان شهریورماه زمان اتمام طرح ضربتی بانک مرکزی بود اعلام شد، تعلل زوجین در تکمیل پرونده و انجام روال ارائه تسهیلات موجب شد تا این طرح ۱۵ روز دیگر تمدید شود، با این حال در روزهای اخیر متقاضیان در هنگام مراجعه برای ثبت نام با مشکل مواجه شدند، هر چند که گفته می شود گاهی در ساعات اولیه روز تعدادی از بانک‌ها در سامانه امکان ثبت نام داشتند. به هر صورت این موضوع موجب ابهاماتی برای متقاضیان ثبت نام وام ازدواج بود و این که تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. پیگیری موضوع درباره‌ چرایی بسته شدن این سامانه و این که چه زمانی به حالت عادی بر می‌گردد، با این اعلام همراه شد که امروز -دوشنبه- سامانه مجددا به حالت عادی برمی‌گردد و زوجین می‌توانند ثبت نام خود را از سر گیرند. در این...
 • سامانه وام ازدواج باز شد زوجین مراجعه کنند
 • سامانه وام ازدواج که طی روزهای اخیر در اغلب موارد گزینه‌ای برای انتخاب بانک عامل ارائه کننده تسهیلات به متقاضی اعلام نمی‌کرد، مجددا به حالت عادی برگشته و زوجین می‌توانند مراجعه کرده و ثبت نام خود را انجام دهند. به گزارش ایسنا، از چند روز پیش متقاضیان وام ازدواج در هنگام مراجعه به سامانه آن در بانک مرکزی طی مراحل ثبت نام در تعیین بانک عامل با مشکل مواجه می‌شدند، چرا که نام بانکی در این مرحله وجود نداشته و به عبارتی ادامه ثبت نام غیرممکن بود. این در حالی است که از اول مرداد ماه تا پایان شهریورماه بانک مرکزی طرح ضربتی وام ازدواج را به مرحله اجرا در آورد که بتواند صف حداقل ۵۰۰ هزار نفری متقاضیان را تا حد ممکن کاهش دهد. در نتیجه اجرای این طرح تا اواخر شهریورماه بیش از ۴۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج با مشارکت بانک‌های حاضر در سامانه و تشدید پرداختی‌ها از سوی ۱۱ بانک عامل تعیین شده برای طرح ضربتی پرداخت شد. با وجود این که پایان شهریورماه زمان اتمام طرح ضربتی بانک مرکزی بود اعلام شد، تعلل زوجین در تکمیل پرونده و انجام روال ارائه تسهیلات موجب شد تا این طرح ۱۵ روز دیگر تمدید شود، با این حال در روزهای اخیر متقاضیان در هنگام مراجعه برای ثبت نام با مشکل مواجه شدند، هر چند که گفته می شود گاهی در ساعات اولیه روز تعدادی از بانک‌ها در سامانه امکان ثبت نام داشتند. به هر صورت این موضوع موجب ابهاماتی برای متقاضیان ثبت نام وام ازدواج بود و این که تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. پیگیری موضوع درباره‌ چرایی بسته شدن این سامانه و این که چه زمانی به حالت عادی بر می‌گردد، با این اعلام همراه شد که امروز -دوشنبه- سامانه مجددا به حالت عادی برمی‌گردد و زوجین می‌توانند ثبت نام خود را از سر گیرند. در این...
 • پایان صف تسهیلات ازدواج در بانک مسکن
 • به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، آخرین آمار و اطلاعات مربوط به روند پرداخت تسهیلات ازدواج در بانک مسکن حاکی از آن است که در فاصله ابتدای مرداد تا پایان شهریور امسال که طرح ویژه مصوب بانک مرکزی برای پاسخ فوری به تقاضای تسهیلات ازدواج در بانک‌های عامل به اجرا درآمد، شعببانک مسکندر سراسر کشور موفق شدند بیش از ۳۵ هزار فقره تسهیلات ازدواج به ثبت­­‌نام‌کننده­‌های حاضر در صف تقاضا، پرداخت کنند. در حال حاضر، به واسطه پاسخ به موقعبانک مسکنبه این نوع تقاضا، ‌ صف تسهیلات ازدواج به معنای انتظار دریافت از سوی ثبت‌نام‌کننده­‌ها وجود ندارد و همه زوج‌هایی که دربانک مسکناقدام به نام‌نویسی و ثبت درخواست کرده بودند، تسهیلات ازدواج خود را دریافت کرده‌اند. عملکردبانک مسکندر اجرای طرح ضربتی پرداخت تسهیلات ازدواج به گونه­‌ای بوده که حجم پرداخت این تسهیلات به لحاظ فقره طی دو ماه منتهی به پایان تابستان، معادل ۳۹ درصد کل پرداختی تسهیلات ازدواجبانک مسکندر ۱۸ ماه گذشته بوده است. بانک مسکناز ابتدای سال ۹۵ تا پایان شهریور امسال، ۹۰ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کرده است که ۳۵ هزار فقره از آنها، در فاصله ابتدای مرداد ۹۶ تا ابتدای مهر ۹۶ بوده است.
 • دختر یا پسر مسأله این است
 • برخی از زوج‌ها حساسیت بیشتری برای بچه‌دار شدن به خرج می‌دهند، تا آنجا که دلشان می‌خواهد جنسیت فرزندشان مشخص باشد و برای این مساله، به‌دنبال راه‌های مختلفی می‌گردند. به گزارش بولتن نیوز، چاردیواری نوشت: این‌که فرزند شما دختر باشد یا پسر، فرق چندانی نمی‌کند و داشتن فرزند با هر جنسیتی می‌تواند شیرینی خاصی به زندگی ببخشد. با این حال دکتر عزیزه قاسمی نژاد، فوق‌تخصص نازایی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، این مساله را از نظر علمی بررسی می‌کند. دغدغه‌ای جدید تعیین جنسیت فرزند چند سالی است که برای برخی از زوج‌ها، به یک دغدغه تبدیل شده است. این دسته از زوج‌ها، به هر دری می‌زنند تا جنسیت فرزندی که می‌خواهند به دنیا بیاورند، دلخواه آنها باشد. روش‌هایی برای رسیدن به این خواسته وجود دارد که با بهره‌گیری از آنها می‌توان انتظار تعیین جنسیت فرزند را داشت. با این حال روش‌های مختلفی که برای این منظور وجود دارد نیز نمی‌تواند به شکل صد در صد، تضمینی برای تعیین جنسیت فرزند باشد. رابطه غذا با بچه بحث‌های زیادی در رابطه با تعیین جنسیت فرزند وجود دارد که یکی از این بحث‌ها، به استفاده از رژیم غذایی برمی‌گردد. تعیین جنسیت با استفاده از یک رژیم غذایی خاص، صحت دارد ولی نباید این نکته را از یاد برد که رژیم به تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای تعیین جنسیت فرزند باشد. رژیم غذایی در شرایطی می‌تواند موثر باشد که در کنار دستورات دیگری که پزشک متخصص زنان آنها را توصیه می‌کند، قرار بگیرد، در چنین شرایطی شانس تعیین جنسیت فرزند 50-50 است. به عبارت روشن‌تر با یک رژیم غذایی خاص و انجام برخی کارها که متخصص زنان آن‌ها را توصیه می‌کند، تنها 50 درصد می‌توان انتظار جنسیت مورد نظر را داشت. کمی پیشرفته‌تر همان‌طور که اشاره شد، جنسیت فرزند علاوه بر رژیم غذایی به عوامل دیگری هم بستگی دارد. برای مثال، یکی از...
 • دختر ۱۰ساله از یک قتل گفت
 • به گزارش پارس نیوز، دختر خردسال که شاهد قتل مادر و خواهر ٤ ساله‌اش به دست عموی جنایتکارش بود پس از بهبود نسبی جزئیات جنایت نیمه شب را فاش کرد. «آذین» -10 ساله- گفت: «چند روز قبل از حادثه، عمویم به خانه ما آمد و گفت که می‌خواهد خانم جوانی را که از آشنایانش بود به خانه ما بیاورد اما مادرم بشدت مخالفت کرد. بعد از رفتن عمویم، مادرم با زن جوان تماس گرفت و او را نصیحت کرد. عمویم که از این موضوع با خبر شده بود به مادرم گفت: «همان‌طور که آبرویم را بردی آبرویت را می‌برم و داغت را به دل خانواده ات می‌گذارم.شب حادثه هم عمویم در حالی که صورتش را پوشانده بود وارد خانه شد و طوری وانمود کرد که انگار یک غریبه وارد شده است.اما وقتی صورتش معلوم شد به مادرم گفت آبرویت را می‌برم.بعد هم با چاقو به جان مادر و خواهرم و من افتاد.» پدر و دایی آذین نیز دیروز با حضور در دادسرای امور جنایی تهران خواهان مجازات فوری عامل این جنایت شدند. پدر «آذین» که شامگاه سه‌شنبه ٢٨ شهریور در جریان قتل همسر و دختر ٤ ساله‌اش و مجروح شدن دختر ١٠ ساله‌اش قرار گرفته بود به بازپرس محسن مدیر روستا گفت: «برادرم هرگز به من نگفته بود که همسرم مشکلی دارد. در سه ماه گذشته من تنها یکبار او را دیدم آن هم دو دقیقه. چطور می‌گوید که بابت این موضوعات با من صحبت کرده است. از طرفی او مدعی شده که من توجه نکرده ام. خب چرا این موضوع را به خانواده همسرم نگفته و خودش اقدام کرده است. از طرف دیگر فردی که برادرم مدعی است به من خیانت کرده و با همسرم ارتباط داشته از دوستان صمیمی من است و هم من به خانه او می‌روم و هم او به خانه ما می‌آید....
 • ازدواج زودهنگام افزایش آسیب های اجتماعی را در پی دارد
 • به گزارشگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛حسین اسد بیگی رئیس اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به فعالیت اورژانس های اجتماعی گفت: همکاران در این بخش با مشکلات مربوط به زوجین روبرو هستند و حدود ۲۰ مرکز در کشور فقط مخصوص مداخله به منظور کاهش طلاق داریم که زیر نظر دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کار می کنند. وی ضمن تشکر از فراکسیون زنان در مجلس بابت دغدغه و حمایت از حقوق کودکان، اظهار داشت: طرح ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال به دلیل معضلاتی است که در طول سال های گذشته پیش آمده است. ازدواج امر مقدسی است و اساسا افراد با ازدواج کامل می شوند.وی به مشکلات در مسیر ازدواج زود هنگام اشاره و بیان کرد: در مجلس اعلام شد که در کشور دو هزار بچه مطلقه زیر ۱۵ سال داریم، به همین دلیل فراکسیون بانوان به دنبال ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال هستند.رئیس اورژانس اجتماعی کشور با بیان اینکه کسی که می خواهد ازدواج کند باید به بلوغ فکری، عاطفی و اجتماعی رسیده باشد، ادامه داد: فقط نباید به اینکه فرد از نظر جسمانی بالغ و بزرگ شده است، اکتفا کرد. بعضی از خانواده ها تصور می کنند وقتی فرزند از نظر جسمانی رشد پیدا کرد، آماده ازدواج است.وی ادامه داد:اگر در چهل سال پیش دختران در سنین پایین ازدواج می کردند، با مسائل سازگار می شدند، اما در جامعه امروز که طلاق ها زیاد شده است، ازدواج های زود هنگام آمار طلاق را افزایش می دهد.وی افزود: شاید از یک بچه پرسیده شود آیا می خواهید ازدواج کنید، پاسخ مثبت دهد که این به دلیل هیجانات نوجوانی است اما وقتی کمترین مشکلی پیش می آید، تقاضای طلاق می دهد زیرا همه تصمیمات بر اساس احساسات است.اسد بیگی ضمن اشاره به اینکه طلاق حتی در افراد تحصیل کرده و با جایگاه اجتماعی نیز وجود دارد، تاکید کرد: در طلاق...