خبرگزاري آريا - مدير کل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: پس از اجراي برجام، دسترسي‌هاي تکميلي زيادي در ايران داشته‌ايم. به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم،‌ يوکيا آمانو مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي در کنفرانس خبري امروز خود در وين با اشاره به آزمايش هسته اي اخير کره شمالي گفت: «در اين آزمايش جديد که ششمين و بزرگترين آزمايش از سال 2006 ميلادي تاکنون به شمار مي رود، کاملاً به مطالبات مکرر جامعه بين المللي بي اعتنايي شده است.

ماه گذشته، تيم (مختص) کره شمالي در بخش پادمان ها تشکيل شد. هدف، ارتقاء توانايي ما براي نظارت بر برنامه هسته اي کره شمالي و حفظ آمادگي خود براي بازگشت احتمالي (بازرسان) آژانس به اين کشور، به محض امکان پذير شدن اين موضوع بر اثر تحولات سياسي است. از کره شمالي مي خواهم کاملاً از همه قطعنامه مرتبطِ شوراي امنيت سازمان ملل و آژانس بين المللي انرژي اتمي تبعيت کند. نهايتاً از همه شما دعوت مي کنم در همايش علمي تکنيک هاي هسته اي در سلامت بشر در سال 2017 که سه شنبه هفته آينده آغاز مي شود، شرکت کنيد. اکنون خوشحال مي شوم که به سؤالات شما خبرنگاران پاسخ دهم.
در ادامه خبرنگاري از آمانو پرسيد: نظر به سفر اخير نيکي هيلي نماينده دائم آمريکا در سازمان ملل به وين، ممکن است توضيح دهيد آيا ايشان، به نمايندگي از آمريکا مطالبه خاصي از آژانس داشتند؛ چون نيکي هيلي سپس بازرسي از اماکن نظامي ايران را خواستار شد. شما در بيانيه امروزتان اعلام کرديد آژانس، دسترسي تکميلي به سايت ها و ديگر اماکن را ادامه خواهد داد. آيا اين، شامل سايت هاي نظامي نيز خواهد شد؟
آمانو پاسخ داد: نخست، در خصوص بازديد نيکي هيلي از وين بايد بگويم ما هر چند وقت يکبار با کشورهاي عضو (آژانس بين المللي انرژي اتمي) تعامل داريم و اين نيز يکي از موارد تعامل بين کشورهاي عضو با آژانس بود. تا جايي که مي دانم، هدف نيکي هيلي از سفر به وين، کسب اطلاعات است و او سؤالات بسياري پرسيد. ما نيز پاسخ هاي مبتني بر واقعيت به سؤالات او داديم. شيوه آژانس بين المللي انرژي اتمي اين است که محتواي (گفتگوها در اين) تعامل ديپلماتيک را فاش نمي کند.
در پاسخ به سؤال دوم شما مبني بر اينکه آيا بيانيه من شامل سايت ها و اماکن غيرنظامي نيز مي شود يا خير، بايد بگويم از زمان روز اجراي (توافق هسته اي) در سال 2016 ميلادي، آژانس بين المللي انرژي اتمي پروتکل الحاقي را در ايران اجرا کرده است. در اجراي پروتکل الحاقي، زماني که نيازي را شناسايي مي کنيم، فرصت لازم براي شفاف سازي را فراهم مي کنيم و دسترسي را خواستار مي شويم.
وي تاکيد کرد: ما همچنين بين سايت ها و اماکن غيرنظامي و نظامي تفاوت قائل نمي شويم. اين اصل به خوبي جا افتاده است و شامل همه کشورها، از جمله ايران مي شود.
خبرنگار آسوشيدپرس به آمانو گفت: شما در بيانيه خود گفتيد ايران به تعهدات هسته اي تشريح شده در برجام عمل کرده است، اما در گزارش هايتان بسيار محتاط بوديد که از اينگونه اصطلاحات و تعابير، استفاده نکنيد و خودتان را به گزارش کردن آنچه ديده ايد، محدود کرديد. ممکن است اين تفاوت رويکرد بين بيانيه و گزارش ها را شرح دهيد. آيا سخنان شما اصولاً بدين معنا است که ايران به توافق هسته اي عمل کرده است؟
مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: هيچ تفاوتي (بين گزارش و بيانيه) وجود ندارد و اين نخستين بار نيست که بيانيه صادر مي کنم. در بيانيه خود گفتم تعهدات هسته اي که ايران آنها را تحت برنامه جامع اقدام مشترک پذيرفته، اجرايي شده است. همچنين در گذشته گفتم برنامه جامع اقدام مشترک اجرا شده است. همه تعهدات هسته اي که ايران پذيرفته، اجرا شده است.
خبرنگار رويترز گفت: در خصوص تعامل و گفتگوهايتان با نيکي هيلي، اشاره کرديد که محتواي گفتگوها محرمانه است؛ اما نيکي هيلي پس از بازگشت به آمريکا علناً گفت صدها سايت با فعاليت هاي مشکوک (در ايران) وجود دارند که آژانس از آنها بازديد نکرده و اين مشکل ساز است. واکنش شما به اين اظهارات چيست؟
يوکيا آمانو پاسخ داد: من درباره اظهارات نيکي هيلي اظهار نظر نمي کنم. بنابراين اگر سؤالاتي درباره اظهارات هيلي داريد، لطفاً از خود او بپرسيد. بايد بگويم «سايت مشکوک»، ادبيات رايج در پادمان (هسته اي) نيست. ما مي گوييم زمانيکه نيازي را شناسايي کنيم، به کشورها و در اين مورد خاص، ايران، فرصت شفاف سازي مي دهيم و هر زمان که نيازي احساس کنيم، دسترسي (به سايت ها) را درخواست مي کنيم. همچنين براي رسيدن به نتايج کلي تر، بايد دسترسي هاي تکميلي بسياري داشته باشيم؛ ما هم اکنون و پس از روز اجرا (توافق هسته اي)، دسترسي هاي تکميلي زيادي در ايران داشته ايم و کماکان نيز دسترسي هاي تکميلي بسياري در ايران خواهيم داشت. در خصوص ساير کشورها نيز روال به همين شکل است. در خصوص ساير کشورها مانند ژاپن و آلمان نيز به همين شکل، ما پيش از نتيجه گيري کلي، از دسترسي هاي تکميلي بسياري در چارچوب پروتکل الحاقي برخورداريم. اين، رويه استاندارد آژانس بين المللي انرژي اتمي است.
خبرنگار ديگري پرسيد: آيا اين بدين معنا است که آژانس بين المللي انرژي اتمي در حال حاضر، هيچ گونه فعاليت مشکوکي را که نيازمند دسترسي به سايت هاي نظامي (ايران) باشد، تشخيص نداده است؟
يوکيا آمانو گفت: من نمي گويم که آيا سايتي مشکوک است يا خير، زيرا اين جزء مفاهيم آژانس بين المللي انرژي اتمي نيست. ما از کشورها و در اين خصوص ايران، اظهاريه دريافت و آن را بررسي مي کنيم؛ زمانيکه نيازي را شناسايي کنيم، به ايران فرصت شفاف سازي مي دهيم و سپس دسترسي را درخواست مي کنيم. روند کار به اين شکل است و اين روند ادامه خواهد يافت. ما تاکنون نيز دسترسي هاي بسياري داشته ايم و کماکان اين دسترسي ها را خواهيم داشت و بين سايت ها و اماکن غيرنظامي و نظامي تفاوت قائل نيستيم.
آمانو: دسترسي هاي ما در ايران به مراتب بيشتر از ديگر کشورها بود
يوکيو آمانو، مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگار رويترز درباره دسترسي به پايگاه هاي نظامي به عنوان بخشي از بازرسي هاي انجام شده در ايران گفت در خصوص شماري از برخي دسترسي هاي مکمل، بايد بگويم اين بخشي از اطلاعات محرمانه پادمان ها به شمار مي آيد و نمي توانم بگويم چند دسترسي مکمل انجام داده ايم. با اين حال، مي توانم اين را بگويم که دسترسي هاي مکمل زيادي انجام شده است و ما دسترسي هاي آزادانه تري در مقايسه با ديگر کشورها با برنامه هاي هسته اي گسترده داشته ايم.
وي افزود در خصوص پايگاه هاي نظامي نيز بايد بگويم چيزي که در حال حاضر مي توانم بگويم اين است که ما دسترسي هاي مکمل بسياري از زمان «روز اجرا» در سال 2016 داشته ايم. فعاليت هاي راستي آزمايي براساس پروتکل در جريان است و پروتکل الحاقي را به شکلي که براي ديگر کشورها اجرا مي کنيم، اجرا خواهيم کرد به اين معني که ما تفاوتي بين سايت ها و مکان هاي نظامي و غير نظامي نداريم.
آمانو گفت درباره بازديدهاي مکمل منظور اين است که نمي توانم بگويم آژانس چند بار دسترسي مکمل داشته است ولي تعداد آن به مراتب بيشتر از کشورهاي ديگري است که برنامه اتمي گسترده دارند. صحبت من درباره نظامي و غير نظامي نبود بلکه درباره شمار اين دسترسي‌ها بود که در مقايسه با ديگر کشورها، به مراتب بيشتر بود.
آمانو در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري فرانسه مبني براينکه آژانس چه زمان مي تواند نتيجه کلي تري درباره برنامه اتمي ايران داشته باشد؟ گفت اين سوال بسيار سخت است و نمي توانم دقيق بگويم ولي مي توانم بگويم سالها طول مي کشد و طولاني خواهد بود. اين چيزي است که مي توانم بگويم.
وي ادامه داد ما چنين طرحي نداريم که بگوييم چه زماني مي توانيم نتيجه گيري کلي تري را بگيريم. اين کار، سالهاي زيادي زمان مي برد.
مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره اينکه آيا دسترسي هاي مکمل بر اساس اطلاعات به دست آمده از دوران پسابرجام است يا اطلاعات پيش از آن گفت بسياري از دسترسي هاي مکمل بر اساس پروتکل الحاقي است که دريافت، ارزيابي و بعد شناسايي مي کنيم. فرصتي براي شفاف سازي ارائه مي کنيم و درخواست دسترسي را مي دهيم. اينها مربوط به قبل از پروتکل نيستند و بعد از اجراي پروتکل الحاقي توسط ايران انجام مي شود. دسترسي جامع بخشي از اجراي پروتکل الحاقي است.
به نقل از خبرگزاري صداوسيما، يوکيو آمانو درباره درک همه اعضاي برجام از نحوه بازرسي ها و دسترسي ها گفت بسيار خوشحالم که اين اطلاعات را در ميان مي گذارم. ديروز در سميناري درباره اشتراک اطلاعات در خصوص پادمان ها حضور داشتم و به چنين ديدارها و اطلاع رساني ادامه مي دهيم.
انتهاي پيام/

کلیدواژه: مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی | آژانس بین المللی انرژی اتمی | دسترسی های تکمیلی | دسترسی های مکمل | توانم بگویم | مراتب بیشتر | پروتکل الحاقی | دیگر کشورها | باید بگویم | شفاف سازی | نیکی هیلی | دسترسی ها | کره شمالی | داشته ایم | سایت ها | هسته ای

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۰۵۴۲۱ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

عاقبت دختر آلمانی تبار داعشی در عراق + تصاویر

آیت‌الله علوی‌گرگانی؛ باید حتما جلوی ورود زنان به ورزشگاه‌ها گرفته شود/ روحانی هوشیار باشد

شریعتمداری همزمان با ترامپ به برجام حمله کرد:برجام چه گلی به سر ملت ایران زد

در همین زمینه

 • سخنان نابه خردانه ترامپاعتبار آمریکا در نزد بسیاری از کشورها را پایین تر آورد
 • ائمه جمعه شهرستانهای استان خراسان جنوبی سخنان نابه‌خردانه ترامپ را محکوم و تاکید کردند: ترامپ با این حرف‌های سبک ارزش و اعتبار آمریکا در نزد بسیاری از کشورها پایین آمد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرستانهای استان خراسان جنوبی،حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رضا باباییامام جمعه فردوس در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به دهه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت آمرین به معروف وناهین از منکر به عنوان خلیفه خدا در روی زمین هستند واهمیت امر به معروف ونهی از منکر از حج و جهاد و حتی نماز بیشتر است.بابایی تصریح کرد:تعطیلی امر به معروف ونهی ازمنکر سقوط جامعه را به دنبال دارد.وی با هشدار نسبت به تجزیه عراق گفت: آمریکا و استکبار جهانی میخواهند با تجزیه عراق اسرائیلی دیگر را در خاورمیانه به‌وجود آورند که هوشیاری کشورهای اسلامی را می‌طلبد و بسیاری از کشورهای منطقه نیز با همه‌پرسی در کردستان عراق مخالفت کردهاند.امام جمعه فردوس تاکید کرد: خیانت آمریکا و اسرائیل در مورد تجزیه عراق کاملا آشکار است.خطیب جمعه فردوس در خطبه‌های نماز جمعه از سخنان سخیف و نابه‌خردانه رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران در سازمان ملل به شدت انتقاد کرد و گفت: با این حرف‌های سبک ارزش و اعتبار آمریکا در نزد بسیاری از کشورها پایین آمد.وی انتصاب مروج الشریعه را به عنوان استاندار جدید خراسان جنوبی تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد با تعامل خوبی که وی با نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه داردبسترها و زیرساخت های توسعه در سراسر استان خراسان جنوبی فراهم شود.تنها ملتی که توانسته شعار آقا علی بن الحسین (ع) را عملیاتی و اجرایی کند, ملت ایران استحجت‌الاسلام و المسلمین شمس‌الدین امام جمعه شهرستان بشرویهگفت:ملت جمهوری اسلامی ایران نیز مکتبی بر گرفته از مکتب ناب شیعی و عاشورایی دارد و باج به دشمن نمی دهد و هرکجا صدای مظلومی برخیزد به یاری و کمک به بلادهای...
 • بنگلادش:میانمار در حال کاشت مین های ضد نفر در مرز ما بوده است
 • نخست‌وزیر بنگلادش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، میانمار را به دروغگویی درباره کاشت مین و تلاش برای پاکسازی نژادی روهینگیاها متهم کرد. به گزارش جماران به نقل از آسوشیتدپرس، «شیخ حسینه» نخست‌وزیر بنگلادش، روز پنج‌شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد میانمار در حال پاکسازی نژادی مسلمانان روهینگیا است. وی تاکید کرد میانمار در حال کاشت مین‌های ضد نفر در مرز بنگلادش بوده و در این‌باره دروغ گفته است. نخست‌وزیر بنگلادش خواستار بازگشت مسلمانان روهینگیا به محل زندگی خود در میانمار با حفظ امنیت و کرامت آن‌ها شد. وی خاطرنشان کرد، تاکنون ۸۰۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا به بنگلادش پناه آورده‌اند که از این میان ۴۳۰ هزار نفر در سه هفته گذشته وارد بنگلادش شده‌اند. شیخ حسینه خواستار ایجاد مناطق امن با نظارت سازمان ملل متحد در ایالت راخین واقع در شمال غرب میانمار شد.
 • توسعه اورژانسی طرحی که در فاز نخست اجرا ناکام بوده
 • اورژانس اجتماعی اقدام جدید و نوظهوری است که تلاش می کند پیش از ورود محاکم قضایی و یا نیروهای انتظامی به یک آسیب های اجتماعی ورود و ضمن رسیدگی به افراد مبتلا، کاهش آثار نامطلوب این آسیب ها را دنبال کند؛ اقدام به جا و شایسته ای که البته واقعیت های جامعه نشان می دهد آنچنان که انتظار می رفت، در اهداف خود موفق نبود و با حل ریشه ای آسیب های اجتماعی کشور فرسنگ ها فاصله دارد.به گزارش «تابناک»، امروزه مقابله با آسیب های اجتماعی که عمدتاً در مناطق پرجمعیت و حاشیه ای رخ می دهد به یکی از دغدغه های اصلی مسئولان کشور تبدیل شده است و آنها راه های متفاوتی را برای حل این مشکلات در پیش می گیرند؛ آسیب هایی که روز به روز به دامنه های آن افزوده می شود و ابعاد جدید و خطرناک تری به خود می گیرد.تشکلیل اورژانس اجتماعی یکی از جدی ترین اقدام هایی بود که در سال های اخیر مسئولان ارشد دولت پی گرفتند و با این برنامه جدید تلاش این شد که به محض وقوع یک آسیب اجتماعی نیروهای مددکار به محل حادثه بروند و رسیدگی به بحران پیش آمده را پیش از ورود سایر نهادهای مسئول در پیش بگیرند.البته این همه رسالت اورژانس اجتماعی نیست و این نهاد تازه تأسیس وظیفه دارد به صورت مستقیم حمایت های ویژه ای را برای زوجین در معرض طلاق، کودکان آسیب دیده آزاری، زنان در معرض آسیب، دختران و پسران فراری و امثال آن به اجرا درآورد.برنامه ای که از سال 1394 و با بیش از 170 مرکز خدمات رسانی کار خود را آغاز کرد و در هفته جاری نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور، مسئولان ارشد وزارت کار و رفاه اجتماعی در یک مراسم از پیش طراحی شده دامنه فعالیتش به میزان قابل توجهی افزایش یافت.در مراسمی که روز گذشته...
 • ۱۶ درصد کشفیات مواد مخدر کشور در کرمان بوده است
 • به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از کرمان، سردار محمدمسعود زاهدیان، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی امروز جمعه، 31 شهریور در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پلیس کرمان با اشاره به کشف 59 تن مواد مخدر از ابتدای سال جاری در استان کرمان گفت: امسال بیش از 16 درصد کشفیات مواد مخدر کشور در استان کرمان صورت گرفته است.وی با بیان اینکه این مقدار کشفیات مواد مخدر در استان کرمان، بیانگر نقش ارزنده پلیس و مردم کرمان در راستای مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر است، اظهار کرد: تمرکز ناجا در مبحث مبارزه با مواد مخدر عمدتا به استان‌های شرقی و جنوب‌شرق کشور معطوف می‌شود و تدابیر لازم نیز در این زمینه انجام شود.زاهدیان ادامه داد: به علت تحریم‌های موجود علیه کشور، تجهیزات و دستگاه‌هایی که به مبارزه پلیس و کشف مواد مخدر کمک می‌کنند به سختی تامین می‌شوند اما به هر شکل با توجه به هدف‌گذاری‌های پلیس، تلاش‌ها برای تامین تجهیزات ادامه دارد.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی تأکید کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر با استفاده از دانش به‌روز خود و آگاهی از تولید مواد مخدر جدید و صنعتی، استراتژی خود را در مبحث مبارزه با مواد مخدر بر این اساس تنظیم می‌کند و رصد دقیقی در این زمینه انجام می‌شود.منبع: روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان
 • جلالی:می خواستیم ثابت کنیم شایسته برد مقابل پرسپولیس بوده ایم
 • سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: می‌خواستیم بعد از بازی با شکوه و بزرگ مقابل پرسپولیس، ثابت کنیم شایسته آن برد بوده‌ایم. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، مجید جلالی پس از پیروزی 3 بر یک تیم پیکان مقابل نفت طلاییه اظهار داشت: فکر می‌کنم که بهترین حریف ما بعد از بازی با شکوه و بزرگ مقابل پرسپولیس، این بود که ثابت کنیم شایسته آن بوده‌ایم.ادامه دارد ... R1414/P1015145/S3,27/CT11
 • استاندار البرز:ایران درطول تاریخ قربانى تجاوز و جنگ بوده است
 • به گزارش خبر آنلاین و به نقل از روابط عمومی استانداری،محمدعلى نجفى در مراسم رژه نیروهاى مسلح که به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد، اظهار داشت: ایران دو دوره هشت سال دفاع مقدس، مورد تجاوز دشمن قرار گرفت و امروز رزمندگان و شهیدان افتخارآفرینی کردند. وى ادامه داد: همواره هیچ کس نمی تواند انقلاب و مسیر انقلابی که امروز فرماندهی کل قوا نیز بر آن تاکید ویژه اى دارد منحرف کند. استاندار البرز در ادامه افزود: مردم ایران و انقلاب اسلامی اهل تجاوز به سایر کشورها نیستند اما این درحالی است که به هیچ وجه زیربار ظلم نخواهند رفت و با جان و دل از سرزمینشان دفاع می کنند. وی در ادامه عنوان کرد: ما همواره ادامه دهنده راه شهدا هستیم و باید روحیه ایثارگرى را سرلوحه کار خود قرار دهیم. این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این موضوع که همواره رأى مردم حاکمیت کشور را انتخاب می کند، اظهار داشت: نیروهاى مسلح نظام و انقلاب با همان تدبیر گذشته، کشورهاى منطقه را رصد می کنند و همواره امنیت منطقه را تأمین می کنند. وى ادامه داد: ما قربانی جنگ و تجاوز هستیم که همواره نیروهاى مسلح ایران باعث ثبات کشور و منطقه و آماده دفاع از ملت مظلوم هستند. 48
 • جلالی:می خواستیم ثابت کنیم شایسته پیروزی برابر پرسپولیس بوده ایم
 • خبرگزاری میزان- سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: می‌خواستیم پس از بازی با شکوه و بزرگ مقابل پرسپولیس، ثابت کنیم شایسته آن پیروزی بوده‌ایم. به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری میزان، مجید جلالی در نشست خبری پس از پیروزی 3 بر یک تیمش برابر نفت طلائیه اظهار داشت: فکر می‌کنم که بهترین حریف ما بعد از بازی با شکوه و بزرگ مقابل پرسپولیس، این بود که ثابت کنیم شایسته آن بوده‌ایم. ادامه دارد ...
 • تغییرمدرسه کوی علوی اهواز به کلانتری مصوبه شورای تامین استان وشهرستان بوده است
 • اهواز-واگذاری مدرسه جهت کلانتری براساس مصوبه شورای تامین استان خوزستان وشهرستان اهواز بوده و نیروی انتظامی استان هیچ درخواستی مبنی بر واگذاری و یا تبدیل محیط مدرسه به پاسگاه را نداشته است. به گزارش قدس آنلاین به دنبال مباحث پیش آمده جریان موضوع مدرسهکوی علوی اهواز که این روزها خبر رسانه ها و شبکه های اجتماعی شده است، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی خوزستان طی پاسخی اعلام داشته است: با نظر به محرومیت نسبی این منطقه از شهر به نسبت سایر نواحی در موضوع امنیت شورای تامین استان وشهرستان تصمیم می گیرند زمین مدرسه مفتح را که متروکه بوده با تغییر کاربری آن به کلانتری تبدیل کنند. تصمیمی که ظاهرا با موافقت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان و شورای تامین همراه بوده و متعاقب آن فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان مصمم می شوند این اقدام را انجام داده و نیروی انتظامی شهرستان را در آن مستقر کنند. این مرکز در ادامه تاکید داشته است: با توجه به اینکه مدرسه مذکور متروکه بوده و قدمت آن بالای پنج سال است که هیچ دانش آموزی در آن مشغول تحصیل نبوده است. لذا واگذاری بخشی از آن محیط جهت کلانتری به جهت افزایش تامین امنیت مردم منطقه و افزایش احساس امنیت براساس مصوبه شورای تامین استان وشهرستان بوده است. شایان ذکراست در مقابل بخش واگذار شده، استانداری استان تقبل کردندتا قیمت آن را به آموزش وپرورش پرداخت کند.
 • دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران فراتر از تعهدات به برجام پایبند بوده است
 • به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوانازبوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت فرا رسیدن آغاز ماه محرم بر بهره جستن از آموزه‌های قیام عاشورای حسینی تاکید کرد و اظهار داشت: قیام سید و سالار شهیدان سرشار از درس، پند، اندرز و آموزه است که باید از این فرصت برای رسیدن به کمال و سعادت بهره برد. نماینده، ولی فقیه در استان بوشهر با تاکید بر توجه به خوف از خدا و حضرت باریتعالی تصریح کرد: خوف دنیایی ثمربخش نیست، ولی خوف الهی ضمن مقدس بودن، انسان را از گناه مصون نگه می‌دارد و سبب هدایت و کمال انسان می‌شود. امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه سیاست نه شرقی نه غربی باید در همه عرصه اجتماع مورد توجه قرار بگیرد افزود: اگر می‌خواهیم اسلام، انقلاب اسلامی و استقلال کشور حفظ شود باید سیاست نه شرقی نه غربی در همه عرصه اجتماع مورد توجه قرار بگیرد. آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه اقتدار اقتصادی سبب اقتدار کشور در همه ابعاد می‌شود افزود: یکی از موضوعات مهمی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تدابیر مناسبی برای آن اندیشیده نشده موضوع اقتصادی است که مهم‌تر از دیگر عرصه‌ها است. نماینده، ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه یکی از راه‌هایی که دشمنان علیه نظام اسلامی بکار می‌گیرند مدیریت سیاسی اقتصادی گفت: باید مسئولان نظام، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حسب منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مبنای سیاست اقتصاد مقاومتی طرح کلان اقتصادی را تدوین و تهیه کنند. امام جمعه بوشهر عدالت و گسترش آن، مبارزه با فقر و تقسیم صحیح ثروت در جامعه را یکی از تاکید مقام معظم رهبری دانست و خاطر نشان کرد: تجلی اجتماعی اسلام در عدالت است که مسئولان اجرایی باید عدالت محور باشند و بر اساس عدالت مدیریت، نظارت، انتخاب، طراحی و اجرا کنند. آیت‌الله صفایی بوشهری با تاکید بر ریشه...
 • مردم و مسئولان برای مقابله با دشمن آماده بوده و لحظه ای غفلت نکنند
 • قم ـ ایرنا ـ عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز همه مردم و مسئولان برای مقابله با دشمنان باید همواره آماده بوده و لحظه ای غفلت نکنند تا خدایی ناکرده با شبیخون دشمنان از خواب بیدار نشوند. به گزارش ایرنا، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری جمعه شب در آیین گشایش نمایشگاه «یاد یاران عاشورایی» به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و ایام محرم در قم، با اشاره به این که دشمنی جبهه کفر و استکبار با ایران اسلامی همچنان ادامه داشته و مضاعف شده است، افزود: رئیس جمهوری نادان آمریکا هرچقدر سخنان سخیف بگوید، ملت بزرگ ایران همچنان روی پای خود ایستاده است و از ترامپ و بالاتر او هراسی ندارد.دونالد ترامپ سه شنبه گذشته در سخنان خود در هفتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد توافق هسته ای گفت: این بدترین و یکی از یک طرفه ترین توافقی بوده که آمریکا تاکنون در آن حضور داشته است و این توافق مایه دردسر و نگرانی برای آمریکا شده است.وی خاطرنشان کرد: ما اجازه نخواهیم داد ایران سلاح هسته ای بسازد، ما نمی توانیم اجازه دهیم که ایرانی ها از توافق هسته ای به عنوان پوششی برای جنگ افراز هسته ای خود استفاده کنند.وی در ادامه سخنان خود گفت: هرچه نام و یاد شهدا و دفاع مقدس گرامی داشته شود، برای نسل امروز کشورمان مفید و موثر خواهد بود و باید مراقبت کنیم تا هیچ گاه از اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی فاصله نگیریم. وی با بیان این که امروز همه جهانیان به قدرت، عزت و صلابت ملت غیور ایران اسلامی معترف بوده و دچار بهت و حیرت شده اند، خاطرنشان کرد: مستکبران غربی برای آنکه ایران اسلامی الگوی دیگر کشورها و آزادیخواهان جهان نباشد، هشت سال جنگ تمام عیار را علیه انقلاب نوپای ایران تحمیل کردند. نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: امروز...
 • دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران ایران فراتر از تعهدات به برجام پایبند بوده است
 • امام جمعه بوشهر گفت: دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران ایران فراتر از تعهدات به برجام پایبند بوده ولی آمریکا بدنبال پاره کردن برجام است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت فرا رسیدن آغاز ماه محرم بر بهره جستن از آموزه‌های قیام عاشورای حسینی تاکید کرد و اظهار داشت: قیام سید و سالار شهیدان سرشار از درس، پند، اندرز و آموزه است که باید از این فرصت برای رسیدن به کمال و سعادت بهره برد.نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تاکید بر توجه به خوف از خدا و حضرت باریتعالی تصریح کرد: خوف دنیایی ثمربخش نیست ولی خوف الهی ضمن مقدس بودن، انسان را از گناه مصون نگه می‌دارد و سبب هدایت و کمال انسان می‌شود.امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه سیاست نه شرقی نه غربی باید در همه عرصه اجتماع مورد توجه قرار بگیرد افزود: اگر می‌خواهیم اسلام، انقلاب اسلامی و استقلال کشور حفظ شود باید سیاست نه شرقی نه غربی در همه عرصه اجتماع مورد توجه قرار بگیرد.آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه اقتدار اقتصادی سبب اقتدار کشور در همه ابعاد می‌شود افزود: یکی از موضوعات مهمی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تدابیر مناسبی برای آن اندیشیده نشده موضوع اقتصادی است که مهم‌‌تر از دیگر عرصه‌ها است.نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه یکی از راه‌هایی که دشمنان علیه نظام اسلامی بکار می‌گیرند مدیریت سیاسی اقتصادی گفت: باید مسئولان نظام، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حسب منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مبنای سیاست اقتصاد مقاومتی طرح کلان اقتصادی را تدوین و تهیه کنند.امام جمعه بوشهر عدالت و گسترش آن، مبارزه با فقر و تقسیم صحیح ثروت در جامعه را یکی از تاکید مقام معظم رهبری دانست و خاطر نشان کرد: تجلی اجتماعی اسلام در عدالت است که مسئولان اجرایی باید عدالت محور باشند...
 • قدرت دفاعی ایران همواره برای تحکیم عزت و صلح در این سرزمین بوده است/ملت ایران به پیروی از سالار شهیدان در دفاع مقدس از شرف و تمامیت ارضی دفاع کردند
 • به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح امروز در مراسم آغاز هفته دفاع مقدس و رژه نیروهای مسلح در جوار حرم امام خمینی (ره) با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم ، این ماه را ماه ایثار و شهادت خواند و گفت:‌ سی و هفت سال پیش مردم بزرگ ایران در برابر یک تجاوز صبوعانه و خشونت بار به پیروی از سالار شهیدان و اقتدا به امام شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین و فرهنگ عاشورا با همه وجود از شرف و تمامیت ارضی و عزت خود به خوبی دفاع کردند. رییس جمهور با بیان اینکه در طول دفاع مقدس همواره یکی از بزرگترین انگیزه‌های مردم برای ایثار و شهادت، تابلوی عظیم حماسه عاشورا و کربلا بود، اظهار کرد: همانطور که در نهضت اسلامی و انقلابی همواره اوج نهضت و انقلاب در ایام ماه محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا بود، اولین اوج نهضت و انقلاب در ۱۵ خرداد یعنی ۱۲ محرم سال ۱۳۴۲ بود. بزرگترین حرکت مردمی در انقلاب اسلامی نیز در ایام عاشورای حسینی در سال ۱۳۵۷ بود. فرهنگ عاشورا ما را در برابر رژیم استبداد و حامیان مستکبر آنها پیروز کرد و برای این سرزمین استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی را به ارمغان‌آورد. وی تاکید کرد: در دفاع مقدس نام ابا عبدالله و کربلای آن حضرت و عاشورایش، همواره به سربازان اسلام در برابر متجاوزین، مسیر ایستادگی و مقاومت و شهادت را به آنها آموخت. رییس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اثرگذاری جنگ‌ها در تاریخ ملت‌ها، یادآور شد: متاسفانه در دوره‌های قبل از انقلاب اسلامی هر وقت جنگی آغاز شد، پایانش برای ملت ما خوشحال کننده نبود. جنگ‌های ایران و عثمانی، جنگ‌های ایران و روسیه، جنگ جهانی اول و دوم در همه این حوادث متاسفانه کشورما تحت تاثیر منفی اینگونه جنگ‌ها قرار گرفت و در برخی از آنها بخش بزرگی از سرزمین ایران ما...
 • براتی:تا این لحظه نامه ای از سوی فیفا مبنی بر محرومیت پرسپولیس و طارمی به دست ما نرسیده است/یک مقام عالی رتبه در فدراسیون:حکم فیفا قابل تجدید نظر بوده و طارمی فعلا می تواند برای پرسپولیس بازی کند
 • خبرگزاری میزان- رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال گفت: تا این لحظه هیچ نامه‌ای از سوی فیفا مبنی بر محرومیت باشگاه پرسپولیس و طارمی به دست ما نرسیده و فعلا هیچ اظهار نظری نمی‌توان کرد. احمدرضا براتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان در پاسخ به این پرسش که آیا به دلیل شکایت باشگاه ریزه اسپور، فیفا باشگاه پرسپولیس را از دوپنجره نقل و انتقالات و همچنین طارمی را 4 ماه محروم کرده، گفت: تا این لحظه نامه‌ای از سوی فیفا مبنی بر محرومیت باشگاه پرسپولیس و طارمی به دست ما نرسیده و اظهار نظری نمی‌توان کرد. من هم ازطریق رسانه‌ها متوجه این موضوع شدم. با توجه به اینکه امروزجمعه و تعطیل رسمی بوده باید فردا به فدراسیون رفته و این موضوع را بررسی کنم. با این حال یکی از مدیران عالیرتبه فدراسیون فوتبال به خبرنگار میزان گفت: حکم محرومیت باشگاه پرسپولیس صادر شده اما هنوز به فدراسیون فوتبال نرسیده است اما به احتمال خیلی زیاد در 48 ساعت آینده به فدراسیون می‌رسد. وی همچنین تاکید کرد: این حکم در مدت قانونی خود قابل اعتراض و تجدید نظر است و بر همین اساس طارمی فعلا و در بازی رفت مقابل الهلال می‌تواند برای پرسپولیس بازی کند. انتهای پیام/