اجتماع>اجتماعی - محمد جعفری:
«وقتی فرار می‌کردم، چند مرتبه برگشتم و بنیتا را نگاه کردم. او که چشمان روشنی داشت به چشمانم نگاه می‌کرد و هنوز نگاهش جلوی چشمانم است.»

اين بخشي از اظهارات عامل قتل بنيتا، دختر هشت‌ماهه‌اي است كه به طرز دلخراشي جان باخت. متهمان پرونده ديروز در شرايطي محاكمه شدند كه هر كدام تقصير را گردن ديگري مي‌انداختند.

صبح ديروز با گذشت 53روز از قتل بنيتا، عاملان اين حادثه ناگوار در شعبه نهم دادگاه كيفري‌يك استان تهران، به رياست قاضي محمدي كشكولي محاكمه شدند.

اين جلسه در سالن اجتماعات دادگستري تهران برگزار شد. در يك سو پدر و مادر بنيتا نشسته بودند. پدر بنيتا عكس دخترش را در دست گرفته بود و مادرش نيز كه هنوز شيشه شير دختر شيرخوارش را به يادگار نگه داشته آن را از خودش جدا نمي‌كرد. اما در سوي ديگر 3متهم پرونده نشسته بودند و نگاه هيأت قضايي، اولياي دم و حاضران در دادگاه بر آنها سنگيني مي‌كرد.

جزئيات حادثه از زبان نماينده دادستان

با رسميت‌يافتن جلسه دادگاه ابتدا محمد شهرياري، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران به‌عنوان نماينده دادستان به دفاع از كيفرخواست پرداخت. او گفت: براساس محتويات پرونده صبح روز 29تيرماه امسال خودروي پدر بنيتا در حالي كه دختر هشت‌ماهه‌اش داخل آن بود از مقابل خانه‌اش سرقت شد و سوم مرداد‌ماه خودرو در حالي پيدا شد كه دختربچه داخل آن جان باخته بود.

براساس نظريه پزشكي قانوني علت فوت بنيتا گرمازدگي و عوارض ناشي از آن بود. وي اتهام متهم رديف اول به نام محمد -27ساله- را تسبيب در قتل بنيتا، مباشرت در سرقت مقرون به آزار، مباشرت در آدم‌ربايي طفل هشت‌ماهه با وسيله نقليه و ايراد صدمات عمدي به پدر بنيتا اعلام كرد و گفت: خواستار قصاص وي در ملأعام هستم. نماينده دادستان همچنين اتهام مهدي، متهم رديف دوم را معاونت در سرقت مقرون به آزار، تحصيل مال مسروقه و خودداري از كمك به شخص در معرض خطر اعلام كرد.

خواسته ما فقط قصاص است

در ادامه اين جلسه نوبت به پدر و مادر بنيتا رسيد تا شكايت‌شان را مطرح كنند. پدربنيتا گفت: آن روز قرار بود براي عيادت مادربزرگم به اراك برويم؛ بنابراين وسايل را داخل خودرو گذاشته و منتظر بودم همسرم درها را ببندد. بنيتا را روي صندلي خودرو گذاشتم و داخل حياط برگشتم كه‌ اي كاش اين كار را نمي‌كردم.

ناگهان ديدم متهم سوار ماشينم شده و مي‌خواهد فرار كند. پريدم روي كاپوت ماشين و برف‌پاك‌كن‌ها را گرفتم تا مانع فرار سارق شوم. درحالي‌كه فرياد مي‌زدم بچه‌ام داخل ماشين است. اما او من را چند متري با خودش كشيد. همسرم هم بيرون آمد. او آينه ماشين را گرفت اما متهم او را به جدول كنار خيابان كوبيد و فرار كرد. دخترم نه مي‌توانست حرف بزند، نه راه برود و نه حتي مي‌توانست چهره سارق را به‌خاطر بسپارد. وي درحالي‌كه هر لحظه عصبانيتش بيشتر مي‌شد با اشاره به متهم فرياد كشيد كه چرا اين كار را كردي؟

سپس مادر داغدار بنيتا در چند جمله گفت: ما تلاش‌مان را براي نجات دخترمان انجام داديم اما فايده‌اي نداشت. خواسته من اين است كه هر دو نفرشان در ملأعام قصاص شوند و سرشان را بالا بگيرند و بگويند كه ما قاتل يك دختر هشت‌ماهه هستيم.

بنيتا به چشمانم نگاه مي‌كرد

بعد از شكايت اولياي دم، محمد، متهم رديف اول در جايگاه ايستاد و گفت: من قتل را قبول ندارم. آن روز مهدي (متهم رديف دوم) و دوست ديگرم به نام احمد آمده بودند از من شيشه بخرند. گفتم بايد تا ساعت‌11صبر كنيد تا جنس را تهيه كنم. در اين بين احمد به آرايشگاه رفت و بعد از آن يك موتورسيكلت در كوچه ديديم و مهدي گفت بيا آن را بدزديم اما چون قفل داشت نتوانستيم.

چند دقيقه بعد چشم‌مان به پرايد پدر بنيتا افتاد كه روشن بود. مهدي گفت بيا ماشين را ببريم و من هم به تنهايي نشستم پشت فرمان. آن موقع چون پدر بنيتا روي كاپوت پريد خيلي ترسيدم و مي‌خواستم به هر قيمتي كه شده فقط فرار كنم اما حدود 200متر آن طرف‌تر فهميدم كه يك بچه روي صندلي عقب است. آن موقع بنيتا خواب بود اما وقتي به كيانشهر رسيدم بيدار شد.

مهدي چند دقيقه بعد تماس گرفت و گفت يك بچه هم در ماشين است. گفتم رهايش كنم؟ اما او گفت بيا قيامدشت. من هم به سمت قيامدشت حركت كردم. در بين راه چند مرتبه به عقب برگشتم. دختر بچه چشمان روشني داشت و در چشمانم نگاه مي‌كرد و هنوز نگاهش جلوي چشمانم است.

مهدي آمد و مقداري از وسايل داخل خودرو را سرقت كرد و گفت بچه را به يك آژانس بده تا او را به خانه‌اش ببرند. اين مهدي بود كه گفت پرايد را سرقت كن. من موادفروش بودم و كارم را مي‌كردم. او من را گرفتار كرد. پس از رفتن او ماشين را در خياباني كه پرتردد بود، روبه‌روي يك ابزارفروشي و در نزديكي يك بازار تره‌بار زير سايه درخت رها كردم و شيشه‌هاي خودرو را هم كمي پايين كشيدم و سوئيچ خودرو را باز و كولر را روشن كردم.

يك گوشي موبايل و مقداري پول برداشتم و درحالي‌كه بچه خواب بود رفتم. چون من قبل از اين حادثه به‌خاطر سرقت دستگير شده و با سپردن 200ميليون تومان سند آزاد شده بودم و مي‌ترسيدم كه دوباره دستگير شوم ؛ بنابراين از ترسم فرار كردم. قصد من دزديدن ماشين بود و قتل و آدم‌ربايي را قبول ندارم.

من مقصرم

دومين متهمي كه در جايگاه ايستاد مهدي بود. او كه 3فقره سابقه كيفري دارد گفت: نمي‌دانم چرا، اما من مقصرم و تقصيرم را گردن مي‌گيرم. اگر معتاد نبودم هيچ وقت دست به چنين كاري نمي‌زدم. او درباره روز حادثه گفت: محمد گفت بيا مشيريه، جنس خوب دارم.

من و دوستم احمد هم به آنجا رفتيم. او چند ساعت معطل‌مان كرد و بالاخره گفت جنس دارم. در همان حال او پرايد روشن را ديد و گفت من كه رفتم. اين را گفت و سوار ماشين شد و فرار كرد. من به او نگفتم كه پرايد را سرقت كن. او دروغ مي‌گويد. بعد با او تماس گرفتم و گفتم داخل ماشين بچه است.

به او گفتم بچه را به خانواده‌اش برسان. من كوتاهي كردم و بايد بچه را از محمد مي‌گرفتم و به خانواده‌اش مي‌رساندم. اما اين كار را نكردم. در اين سرقت فقط يك بند كيف گيرم آمد و حالا به‌خاطر همين اينجا هستم. با پايان اين اظهارات ختم جلسه اعلام و ادامه محاكمه به روز چهارشنبه موكول شد.

در حاشيه محاكمه

وكيل مدافع اولياي دم در حالي در جايگاه ايستاد كه شيشه شير و قوطي شيرخشك بنيتا را به‌دست گرفته بود. او گفت به عقيده من متهم رديف دوم نيز در اين حادثه دخيل است و خواستار قصاص هر دو متهم هستم.

زماني كه رئيس‌كلانتري خاتون‌آباد براي اداي توضيحات درباره پرونده در جايگاه ايستاد بعد از بيان چند جمله ناگهان بيهوش شد و روي زمين افتاد.

در جلسه دادگاه وقتي اسم بنيتا مي‌آمد مادر و مادربزرگ بنيتا اشك مي‌ريختند و بي‌تابي مي‌كردند. حتي يك مرتبه مادربزرگ بنيتا دچار تشنج شد و او را به بيرون از دادگاه بردند.

متهم رديف دوم در پاسخ به سوال قاضي كه پرسيد قبلا ادعا كرده بودي به كلانتري خاتون آباد رفتي و همه چيز را توضيح دادي گفت: من ماجرا را براي 2 نفر از دوستانم تعريف كردم و به كلانتري نرفتم.

راز پرونده چطور بر ملا شد

در بخشي از جلسه محاكمه، قاضي از فردي كه باعث دستگيري متهمان شده بود دعوت كرد تا در جايگاه حاضر شود. اين جوان گفت: يك روز مهدي (متهم رديف دوم) گفت كه محمد (متهم رديف اول) خودرويي را در مشيريه سرقت كرده كه داخل آن يك كودك بوده است.

من اين موضوع توي ذهنم بود كه شب در تلگرام عكس بچه را ديدم و صداي مادرش را كه كمك خواسته بود شنيدم. فهميدم كه دزديدن بنيتا كار محمد است. در تلگرام و اينستاگرام شماره‌اي از خانواده بنيتا پيدا كردم و با آن تماس گرفتم و گفتم مي‌دانم چه‌كسي بنيتا را دزديده است. آنها با من قرار گذاشتند و وقتي سر قرار رفتم فهميدم آنها مأمور هستند. همه‌‌چيز را برايشان توضيح دادم و به اين ترتيب مهدي و محمد دستگير شدند.

کلیدواژه: جایگاه ایستاد | متهم ردیف دوم | هشت ماهه | پدر بنیتا | گفت بیا | او گفت

منبع: همشهری آنلاین

منبع این خبر، وبسایت www.hamshahrionline.ir است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۰۴۸۳۹ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

سه جشن عجیب که به تازگی در ایران باب شده‌اند+عکس

هشدار سردار سلیمانی در دیدار با مقام های کرد چه بود؟

خنده رهبر کره شمالی در حین آزمایش موشکی/تصاویر

در همین زمینه

 • دستگیری متهمان تحت تعقیب در گلستان
 • به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوانازگرگان؛ فرمانده انتظامی کردکوی گفت: طرح تشدید فعالیت‌های انتظامی، طی ۴۸ ساعت گذشته در این شهرستان اجرا شد. سرهنگ علی اکبر خرمی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح ماموران انتظامی این شهرستان موفق به دستگیری ۲۰ متهم تحت تعقیب جرم‌های مختلف شدند. متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند. انتهای پیام/م متهمان تحت تعقیب کردکوی در دام قانون
 • قلعه نویی:خدالعنت کندکسی را که استقلال را به این روز انداختند
 • سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان بعد از تساوی یک - یک مقابل میزبان تهرانی مدعی شد، تیمش توانایی برتری پرگل مقابل استقلال را داشته است.به گزارش تابناک ورزشی، امیر قلعه نویی در کنفرانس خبری بعد از بازی اظهار داشت: اگر عدالت رعایت می‌شد، باید با اختلاف سه یا چهار گل پیروز می‌شدیم. باز هم خدا را شکر می‌کنم که بازی خوبی بود و اینکه البته با موقعیت‌هایی که به وجود آمد در آزادی نباختیم. یک خسته نباشید هم به علیرضا منصوریان می‌گویم که تیمش امروز فوتبال خوبی بازی کرد.ما یک پنالتی و یک تک به تک از این بازی طلب داریمسرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن ادامه داد: فکر می‌کنم ما یک پنالتی و یک تک به تک از این بازی طلب داریم. به نظرم داور در بازی‌های بزرگ نباید تحت تأثیر قرار بگیرد و ان‌شاءالله که من اشتباه کرده باشم. در نهایت به خانواده ذوب‌آهن تبریک می‌گویم، چون فوتبال خوبی را ارائه کردیم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.مشکلی با هواداران استقلال ندارمقلعه‌نویی در واکنش به تشویقش از سوی هواداران استقلال گفت: من اعتقاد دارم استقلال مال این عزیزان (هواداران) است. ما در تاریخ فوتبال‌مان تیم‌هایی مانند راه‌آهن، شاهین، هما و دارایی را داشتیم که این تیم‌ها به دلیل نداشتن پشتوانه هوادار خیلی زود از صحنه فوتبال محو شدند. نبود هوادار در کنار رفتن این تیم‌ها تأثیرگذار بود. هر چند شاید سیاست‌های غلط بعد از انقلاب هم در این موضوع تأثیر گذاشت، اما به‌هرحال هوادار سرمایه است. من خوشحالم که امروز هواداران استقلال را دیدم. من با آنها مشکلی ندارم. دلیلی هم که وقتی مرا تشویق کردند سمت آنها نرفتم و عکس‌العملی نشان ندادم این بود که می‌دانستم با فرهنگ استقلال بازی شد.خدا لعنت کند آنهایی را که استقلال را به این روز انداختندوی ادامه داد: خدا لعنت کند، خدا لعنت کند و خدا لعنت کند آنهایی را که به استقلال...
 • قلعه نویی:خدا آنهایی که استقلال را به این روز انداختند لعنت کند
 • به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، ‌امیر قلعه نویی بعد از تساوی مقابل استقلال در کنفرانس خبری بعد از بازی اظهار داشت: همه یک فوتبال خوب دیدند. به شاگردانم خسته نباشید می‌گویم. اگر عدالت رعایت می‌شد، باید با اختلاف سه یا چهار گل پیروز می‌شدیم. باز هم خدا را شکر که در آزادی نباختیم وی در ادامه افزود: باز هم خدا را شکر می‌کنم که بازی خوبی بود و اینکه البته با موقعیت‌هایی که به وجود آمد در آزادی نباختیم. یک خسته نباشید هم به علیرضا منصوریان می‌گویم که تیمش امروز فوتبال خوبی بازی کرد. ما یک پنالتی و یک تک به تک از این بازی طلب داریم سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن ادامه داد: فکر می‌کنم ما یک پنالتی و یک تک به تک از این بازی طلب داریم. به نظرم داور در بازی‌های بزرگ نباید تحت تأثیر قرار بگیرد و ان‌شاءالله که من اشتباه کرده باشم. در نهایت به خانواده ذوب‌آهن تبریک می‌گویم، چون فوتبال خوبی را ارائه کردیم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد. مشکلی با هواداران استقلال ندارم قلعه‌نویی در واکنش به تشویقش از سوی هواداران استقلال گفت: من اعتقاد دارم استقلال مال این عزیزان (هواداران) است. ما در تاریخ فوتبال‌مان تیم‌هایی مانند راه‌آهن، شاهین، هما و دارایی را داشتیم که این تیم‌ها به دلیل نداشتن پشتوانه هوادار خیلی زود از صحنه فوتبال محو شدند. نبود هوادار در کنار رفتن این تیم‌ها تأثیرگذار بود. هر چند شاید سیاست‌های غلط بعد از انقلاب هم در این موضوع تأثیر گذاشت، اما به‌هرحال هوادار سرمایه است. من خوشحالم که امروز هواداران استقلال را دیدم. من با آنها مشکلی ندارم. دلیلی هم که وقتی مرا تشویق کردند سمت آنها نرفتم و عکس‌العملی نشان ندادم این بود که می‌دانستم با فرهنگ استقلال بازی شد. خدا لعنت کند آنهایی را که استقلال را به این روز انداختند وی...
 • خدا را شکر نباختیم قلعه نویی:خدا آنهایی که استقلال را به این روز انداختند لعنت کند
 • خبرگزاري آريا - سرمربي تيم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان مدعي شد، تيمش توانايي برتري پرگل مقابل استقلال را داشته است.به گزارش سرويس ورزشي جام نيـوز، ‌امير قلعه نويي بعد از تساوي مقابل استقلال در کنفرانس خبري بعد از بازي اظهار داشت: همه يک فوتبال خوب ديدند. به شاگردانم خسته نباشيد مي‌گويم. اگر عدالت رعايت مي‌شد، بايد با اختلاف سه يا چهار گل پيروز مي‌شديم.باز هم خدا را شکر که در آزادي نباختيموي در ادامه افزود: باز هم خدا را شکر مي‌کنم که بازي خوبي بود و اينکه البته با موقعيت‌هايي که به وجود آمد در آزادي نباختيم. يک خسته نباشيد هم به عليرضا منصوريان مي‌گويم که تيمش امروز فوتبال خوبي بازي کرد.ما يک پنالتي و يک تک به تک از اين بازي طلب داريمسرمربي تيم فوتبال ذوب‌آهن ادامه داد: فکر مي‌کنم ما يک پنالتي و يک تک به تک از اين بازي طلب داريم. به نظرم داور در بازي‌هاي بزرگ نبايد تحت تأثير قرار بگيرد و ان‌شاءالله که من اشتباه کرده باشم. در نهايت به خانواده ذوب‌آهن تبريک مي‌گويم، چون فوتبال خوبي را ارائه کرديم و اميدوارم اين روند ادامه داشته باشد.مشکلي با هواداران استقلال ندارمقلعه‌نويي در واکنش به تشويقش از سوي هواداران استقلال گفت: من اعتقاد دارم استقلال مال اين عزيزان (هواداران) است. ما در تاريخ فوتبال‌مان تيم‌هايي مانند راه‌آهن، شاهين، هما و دارايي را داشتيم که اين تيم‌ها به دليل نداشتن پشتوانه هوادار خيلي زود از صحنه فوتبال محو شدند. نبود هوادار در کنار رفتن اين تيم‌ها تأثيرگذار بود. هر چند شايد سياست‌هاي غلط بعد از انقلاب هم در اين موضوع تأثير گذاشت، اما به‌هرحال هوادار سرمايه است. من خوشحالم که امروز هواداران استقلال را ديدم. من با آنها مشکلي ندارم. دليلي هم که وقتي مرا تشويق کردند سمت آنها نرفتم و عکس‌العملي نشان ندادم اين بود که مي‌دانستم با فرهنگ استقلال بازي شد.خدا لعنت کند آنهايي را که...
 • آشنایی با علل گردن درد
 • دانش>پزشکی - همشهری آنلاین:گردن درد می‌تواند ناشی از فشار آمدن بر مفاصل گردن یا گیر افتادن اعصاب در ناحیه گردن یا شانه باشد. درد گردن همچنین با درد شانه مرتبط است، چراکه بسیاری از عضلات شانه به گردن نیز متصل هستند. یکی از مهم‌ترین عوامل گردن درد وضعیت قرارگیری بدن در هنگام انجام فعالیت‌ها است. برخی از افراد برای رسیدن به وضعیت خنثی (وضعیت ایستاده و همراستای بدن با آرمیدگی عضلانی) به‌جای اینکه چانه را پایین نگهدارند، چانه را روبه‌جلو و شانه‌ها را پایین نگه می‌دارند. این کار باعث ایجاد تنش و فشار در عضلات گردن و عضلات اطراف آن می‌شود. این وضعیت بد قرارگیری بدن به‌خصوص بر عضله تراپزیوس یا ذوزنقه‌ای بیشترین فشار را می‌آورد. این عضله بزرگ به شکل ذوزنقه از قاعده جمجمه شروع می‌شود، در شانه‌ها گسترده می‌شود و تا نیمه‌های گردن بالا می‌رود. دردی که درنتیجه این فشار به وجود می‌آید مبهم و محو است. افراد ممکن است با توجه به فشار آمدن بر عضلات قاعده جمجمه دچار سردرد شوند. این عضلات هنگامی‌که گردن به سمت عقب کشیده می‌شود، سفت و تحریک می‌شوند. انجام نادرست برخی از فعالیت‌های جسمی می‌تواند گردن درد ایجاد کند، ازجمله این موارد: دوچرخه‌سواری: هنگام خم شدن روی دسته‌های دوچرخه جاده‌ای یا کوهستانی ممکن است باعث شود پشتتان را گرد و شانه‌هایتان را جمع کنید و آن‌ها را تا حد گوش‌هایتان بالا آورید. فشار وارد آمده بر عضلات گردن به‌این‌ترتیب می‌تواند گردن درد ایجاد کند. برای جلوگیری از گردن درد در این مورد، باید هنگام خم شدن به جلو روی دسته دوچرخه تیغه‌های شانه‌تان را به سمت عقب و پایین بیاورید. انجام این حرکت ظریف، باعث می‌شود شانه‌هایتان از گوش‌هایتان فاصله بگیرد، پشتتان اندکی قوس پیدا کند و قفسه سینه‌تان روبه‌جلو برجسته شود. مجموع این تغییرات فشار روی عضلات گردن را کاهش می‌دهد. - باغبانی کردن: فعالیت‌هایی که در باغبانی انجام می‌شود،...
 • دلایل و علائم ابتلا به سرطان سر و گردن
 • خبرگزاري آريا - گلودرد مي تواند نشانگر ابتلا به سرطان گلو نيز باشداصطلاح سرطان سر و گردن به انواع مختلفي از سرطان که چندين بخش کليدي در اين ناحيه از بدن انسان را تحت تاثير قرار مي دهند، ارجاع مي شود. از جمله اين قسمت ها مي توان به دهان، بيني و گلو اشاره کرد. سرطان هايي که در اين ناحيه شکل مي گيرند، به طور معمول رشد و توسعه خود را از سلول هايي که بخش خارجي و مرطوب درون سر و گردن را پوشش مي دهند، آغاز کرده که از آن جمله مي توان به غدد بزاق در گلو و دهان اشاره کرد.استفاده طولاني مدت از الکل و تنباکو دو عامل کليدي در شکل گيري بسياري از سرطان هايي هستند که در قسمت سر و گردن پديدار مي شوند و به گفته برخي کارشناسان از هر چهار مورد سرطان، سه مورد به واسطه اين دو ماده ايجاد مي شوند. با اين وجود، سر و گردن قسمت هاي بسيار پيچيده اي از بدن هستند و سرطان مي تواند به واسطه دلايل مختلفي شکل بگيرد. در ادامه با برخي از شايع‌ترين دلايل بيشتر آشنا مي شويم.مصرف الکلهنگامي که درباره مشکلات ناشي از مصرف الکل فکر مي کنيم، اغلب کبد، اندامي که مسئول پالايش نوشيدني هاي الکلي است، در ذهن ما نقش مي بندد. اما مصرف الکل بر سر و گردن، به ويژه دهان، گلو و حلق نيز تاثيرگذار است.در حقيقت، افرادي که نوشيدني الکلي مصرف مي کنند مي توانند تا دو برابر يا حتي سه برابر احتمال ابتلا به سرطان را در بخش هاي سر و گردن افزايش دهند. اين نکته را به خاطر بسپاريد که در صورت استفاده منظم از تنباکو احتمال ابتلا به سرطان در اين بخش ها هرچه بيشتر افزايش مي يابد.استفاده از تنباکوبسياري از کاربران تنباکو با گذشت زمان با مشکلات تنفسي مواجه مي شوند، اما...
 • ۸گام فاصله تا ابتلا به سرطان سر و گردن
 • اصطلاح سرطان سر و گردن به انواع مختلفی از سرطان که چندین بخش کلیدی در این ناحیه از بدن انسان را تحت تاثیر قرار می دهند، ارجاع می شود. از جمله این قسمت ها می توان به دهان، بینی و گلو اشاره کرد. سرطان هایی که در این ناحیه شکل می گیرند، به طور معمول رشد و توسعه خود را از سلول هایی که بخش خارجی و مرطوب درون سر و گردن را پوشش می دهند، آغاز کرده که از آن جمله می توان به غدد بزاق در گلو و دهان اشاره کرد. به گزارش اکتیو بیت، استفاده طولانی مدت از الکل و تنباکو دو عامل کلیدی در شکل گیری بسیاری از سرطان هایی هستند که در قسمت سر و گردن پدیدار می شوند و به گفته برخی کارشناسان از هر چهار مورد سرطان، سه مورد به واسطه این دو ماده ایجاد می شوند. با این وجود، سر و گردن قسمت های بسیار پیچیده ای از بدن هستند و سرطان می تواند به واسطه دلایل مختلفی شکل بگیرد. در ادامه با برخی از شایع‌ترین دلایل بیشتر آشنا می شویم. مصرف الکل هنگامی که درباره مشکلات ناشی از مصرف الکل فکر می کنیم، اغلب کبد، اندامی که مسئول پالایش نوشیدنی های الکلی است، در ذهن ما نقش می بندد. اما مصرف الکل بر سر و گردن، به ویژه دهان، گلو و حلق نیز تاثیرگذار است. در حقیقت، افرادی که نوشیدنی الکلی مصرف می کنند می توانند تا دو برابر یا حتی سه برابر احتمال ابتلا به سرطان را در بخش های سر و گردن افزایش دهند. این نکته را به خاطر بسپارید که در صورت استفاده منظم از تنباکو احتمال ابتلا به سرطان در این بخش ها هرچه بیشتر افزایش می یابد. استفاده از تنباکو بسیاری از کاربران تنباکو با گذشت زمان با مشکلات تنفسی مواجه می شوند، اما این تنها...
 • اولین مدال نقره تکواندوی ایران بر گردن ولی پور
 • نماینده وزن ۵۸- کیلو گرم ایران با شکست ۱۵ بر ۷ برابر مبارز کره جنوبی به نشان نقره بازی های داخل سالن آسیا دست یافت. به گزارش ایسنا، در پایان روز سوم رقابت های تکواندو بازی های داخل سالن آسیا ۲۰۱۷ که به میزبانی کشور ترکمنستان‌ و با حضور ۲۵۸ هوگوپوش و به مدت چهار روز برگزار می شود، امروز(چهارشنبه) هادی تیران ولی پور مبارز وزن ۵۸- کیلو گرم ایران پس از استراحت در دور نخست در مرحله یک هشتم نهایی ۱۲ بر ۱۰ در دیداری نزدیک نالبی روسلان از اردن را شکست داد. نماینده سبک وزن ایران در مرحله یک چهارم نهایی رو در روی اینتارات تاناوانگ از تایلند قرار گرفت و باز هم به سختی و با نتیجه ۱۸ بر ۱۶ به پیروزی رسید و توانست مدال برنزش را مسجل کند. ولی پور در نیمه نهایی با نیاز پولاتف از ازبکستان دیدار می‌کند. هادی تیران ولی پور در مرحله نیمه نهایی نیز با اختلاف یک امتیاز و با نتیجه ۱۳ بر ۱۲ نیاز پولاتف از ازبکستان را شکست داد و به فینال صعود کرد. تیران ولی پور در دیدار پایانی با نتیجه ۳۱ بر ۱۰ مبارزه به جون جانگ از کره جنوبی واگذار کرد و نخستین مدال نقره را برای تکواندوی ایران کسب کرد. انتهای پیام
 • اولین طلای تکواندوی بانوان بر گردن جوادی
 • نماینده وزن ۶۲- کیلو گرم ایران با شکست ۱۵ بر ۱۳ برابر مبارز چینی به مدال طلای بازی‌های داخل سالن آسیا دست یافت و ششمین طلایی تکواندوی ایران شد. به گزارش ایسنا، در پایان روز سوم رقابت‌های تکواندو بازی‌های داخل سالن آسیا ۲۰۱۷ که به میزبانی کشور ترکمنستان‌ و با حضور ۲۵۸ هوگوپوش و به مدت چهار روز برگزار می‌شود، امروز (چهارشنبه) در در وزن ۶۲- کیلو گرم بانوان، پریسا جوادی در نخستین دیدارش از مرحله یک هشتم نهایی به مصاف مالیا پاسکا مبارز گمنام کشور تونگا رفت و با نتیجه ۳۱ بر صفر حریفش را از پیش رو برداشت و به جمع هشت نفر پایانی راه یافت. جوادی در مرحله یک چهارم نهایی موفق شد امیدا عبداللائوا از ازبکستان را ۱۰ بر ۹ شکست دهد و ضمن صعود به نیمه نهایی مدال برنزش را قطعی کند. جوادی در مرحله نیمه نهایی موفق شد تاناپا سائه لائو از تایلند را ۱۵ بر ۱۳ مغلوب کند و به فینال راه یابد. نماینده وزن ۶۲- کیلو گرم ایران در فینال رو در روی منگیو ژانگ از چین قرار گرفت و با کسب پیروزی موفق شد با کسب پیروزی ۱۵ بر ۱۳، ضمن کسب ششمین طلای تکواندوی ایران اولین نشان طلا تکواندو بانوان در بازی‌های داخل سالن آسیا را نیز کسب کند. بانوان تکواندو ایران تاکنون موفق به کسب یک مدال برنز توسط فاطمه مداحی شده‌اند و ناهید کیانی از دور رقابت‌ها کنار رفت. انتهای پیام
 • مهدی پور:این نتیجه را نمی توان گردن این و آن انداخت/استقلال بهتر می شود
 • بازیکن ذوب‌آهن می‌گوید اگر به استقلال زمان داده شود می‌تواند نتایج بهتری کسب کند. به گزارش ایسنا، دیدار تیم‌های استقلال و ذوب‌آهن در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر با تساوی یک بر یک به پایان رسید. مهدی مهدی‌پور پس از پایان این دیدار در پاسخ به این سوال که آیا بازیکنان ذوب‌آهن پس از برد پرگل مقابل استقلال خوزستان مغرور شده بودند اظهار کرد: ما در این دیدار آن طور که باید، نبودیم ولی نمی‌توان این را گردن این و آن انداخت. ما مغرور نشده بودیم و قبل بازی صحبت کرده بودیم که دیگر به فکر آن بازی نباشیم. در این بازی شرایطمان مانند بازی قبل خوب نبود. او درباره شرایط استقلال گفت: استقلال هم تیم خوبی است و بازیکنان خوبی که دوستان من هستند در اختیار دارد. اگر به آن‌ها زمان دهند می‌توانند بهتر از این نتیجه بگیرند. انتهای پیام
 • درخشش مدال طلای ساندای آسیا بر گردن ووشو کار دامغانی
 • احمد واحدی ووشوکار دامغانی مدال طلای بخش ساندای مسابقات ووشوی قهرمانی آسیا را به ارمغان آورد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،نهمین دوره رقابت های ووشوی قهرمانی جوانان آسیا با حضور 433 ووشوکار از 19 کشور به میزبانی شهر «گومی» کره جنوبی برگزار شد و احمد واحدی ووشوکار دامغانی توانست در وزن منهای 75 کیلوگرم مدال طلای بخش ساندا را از آن خود کند .در پایان این رقابت ها، تیم کشورمان در بخش ساندا با کسب چهار مدال طلا و دو نقره سکوی نایب قهرمانی را از آن خود کرد.چین با پنج طلا و دو نقره اول شد و هند با دو طلا، دو نقره و سه برنز عنوان سومی را از آن خود کرد.در مجموع دو بخش ساندا و تالو، چین با 19 مدال طلا و 2 نقره عنوان نخست را مقتدرانه از آن خود کرد و هنگ کنگ با 8 طلا و 9 نقره دوم شد. تمامی مدال های طلای هنگ کنگ در تالو به دست آمد.همچنین تیم ووشوی جوانان ایران با 22 مدال رنگارنگ شامل 7 طلا، 7 نقره و 8 برنز و یک پله صعود نسبت به دوره گذشته این مسابقات بر سکوی سومی ایستاد.
 • خون انار گردن پاییز است تازه ترین کتاب خانم مجری
 • خبرگزاري آريا - روزنامه هفت صبح - پوريا ميرآخورلي: حضور سلبريتي ها در ادبيات اتفاق جديدي نيست. مسئله اي که باعث رونق فضاي نشر و کتاب مي شود و معمولا شهرت سلبريتي ها در مديوم ديگر منجر به استقبال از کتاب هايي که نام آنها روي جلد است، مي شود. حتي ديده شده که تشابه اسم نويسنده اي با يک سلبريتي به فروش کتاب کمک کرده است. در اين فضا چندي است که کتاب «خون انار گردن پاييز است» به قلم مژده لواساني و از سوي نشر «نيستان» به بازار کتاب آمده است. از انتخاب نشر مي توان پي برد که او اهل ظاهرسازي نيست و به واقع هماني است که مي بينيد. در حالي که با انتخاب نشرهاي ديگر مي توانست به ديده شدن بهتر کتاب کمک کند اما نشري را انتخاب کرده است که با اعتقاداتش همسو باشد. در کنار همه اينها «خون انار گردن پاييز است» نشأت گرفته از علاقه مندي و وجوه ديگر مژده لواساني است که به گفته خودش تمام ابعاد علاقه مندي او را پوشش مي دهد. برخلاف آنچه در نگاه اول تصور مي شود، مي گويد: «با ديدن کنج دنج يک عمارت قديمي مي تواند بغض کند»، شايد به همين علت است که در تبديل دلتنگي به شعر موفق است. در اين گپ و گفت صميمانه، مژده لواساني به دور از تکلف، از وجوه کمتر ديده شده اش و کتاب «خون انار گردن پاييز است» مي گويد.مخاطبان عام با ديدن نام سلبريتي ها بر روي کتاب ها از آنها استقبال مي کنند اما اهل فن به اين آثار روي خوش نشان نمي دهند و نقدهاي مثبتي نمي گيرند؛ واکنش ها به اين کار شما چگونه بود؟- خدا را شکر واکنش ها خوب بود و با تيراژ بالا به چاپ دوم رسيده است. اين کتاب کاملا حسي است و آن قدر حسيي است که...
 • بازیهای داخل سالن آسیا زهرا باقری صاحب گردن آویز برنز شد
 • خبرگزاري آريا- زهرا باقري نماينده وزن منهاي 78 کيلوگرم کوراش به نشان برنز دست يافت.به گزارش آريا به نقل از فدراسيون جودو، جوجيتسو و کوراش، در نخستين روز از پنجمين دوره بازيهاي داخل سالن و هنرهاي رزمي آسيا که در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان در حال پيگيري است تيم کشورمان در رشته کوراش توسط زهرا باقري به يک نشان برنز رسيد.
 • عرفان ناظمی ورزشکار میانه ای مدال طلای هنرهای رزمی آسیا را بر گردن آویخت
 • عرفان ناظمی هوگوپوش وزن 80- کیلوگرم کشورمان با شکست نایب قهرمان بازی‌های آسیایی 2014 موفق شد مدال زرین بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی را بر گردن بیاویزد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل ازمیانا، پنجمین دوره بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا 2017 از روز یکشنبه - 26 شهریورماه با حضور 6 هزار ورزشکار در عشق آباد ترکمنستان آغاز و به مدت 11 روز پیگیری می‌شود. رقابت‎های تکواندو در بخش کیوروگی با حضور 258 هوگوپوش از روز دوشنبه - 27 شهریورماه آغاز و امروز(پنجشنبه) به پایان می‌رسد که نماینده وزن 80- کیلوگرم کشورمان موفق شد بر سکوی قهرمانی این دوره از رقابت‌ها بایستد. عرفان ناظمی در نخستین گام برابر «کفایت‌اله غیاثه» از افغانستان 25 بر 6 به برتری رسید، در دومین دیدار «نورلان میرزابایِف» از قزاقستان را 16 بر 15 شکست داد. وی در مرحله نیمه نهایی مقابل «علی الاریمی» نماینده قطر 28 بر 15 پیروز شد و به فینال راه پیدا کرد. نماینده وزن ششم کشورمان در فینال این رقابت‌ها «لینگلانگ چن» از چین نایب قهرمان بازی‌های آسیایی 2014 را به کسب نشان نقره قانع کرد و موفق شد عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را به نام خود ثبت نماید. هدایت این تیم برعهده «فریبرزعسکری» به عنوان سرمربی و «علی محمد بسحاق» به عنوان مربی است. گفتنی است؛ این رقابت‌ها G1 است و به دارندگان مدال طلا، نقره و برنز به ترتیب 10، 6 و 3.6 امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیکی تعلق می‌گیرد. انتهای پیام/