حاج حمید منبع جود یکی از ملازمانی است که مدنی را واقع بینانه روایت میکند. در حدود یک ساعت با خبرنگار آناج سخن گفت اما زمان فرصت نداد و ابعاد مختلف آن شهید محراب در سینه ی وی باقی ماند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از آناج، شهید آیت الله مدنی را باید از ملازمانش شناخت. در وصف آن شهید محراب همین بس که به عنوان اولین و آخرین امام جمعه از امام خمینی(ره) حکم تام الاختیار دریافت کرد.

بدخواهانِقاضی و مدنی، شخصیت واقعی آنان راپوشیده نگاه داشته‌‌‌اند. تک خاطره‌‌ای هم که از آن بزرگواران به گوش آدمی می‌‌رسد، انسان را به انقلاب درونی وا می‌دارد. لذا همچنان باید از مدنی و مدنی ها شنید و درس آموخت.

حاج حمید منبع جود یکی از ملازمانی است که مدنی راواقع بینانه روایت می‌کند. در حدود یک ساعت با خبرنگار آناج سخن گفت اما زمان فرصت نداد و ابعاد مختلف آن شهید محراب در سینه‌‌‌ی وی باقی ماند. حاج حمید در روزهای ابتدایی انقلاب از شهید مدنی لقب «غفار» گرفته بود و به غفارِ مدنی معروف شد. لذا آن روزها منبع جود را غفاری خطاب می‌کردند.

گفت‌‌وگوی تفصیلی آناج با ملازم و محافظِ ارشد شهید آیت الله مدنی در روزهای آتی منتشر خواهد شد. بخشی از آن گفت‌‌وگو به شرح ذیل می‌‌‌باشد:

شهید آیت الله مدنی(ره) مدت کوتاهی قبل ازپیروزی انقلاب بهآذرشهر تشریف آورد. بنده، اخویبنده (احدمنبع‌جود) و حاج حسنحسین‌نژادبه دیدار وی رفتیم و برای ایشان چندین قطعه عکس از تصویر امام خمینی بهعنوانسوغاتی از تبریز تحویل دادم. ایشان آن تصاویررابه‌شرطنصب در مغازه‌ها به حاضرین در جلسه اعطا کرد. تبلیغِ تصاویرِ امامخمینی (ره) از آذرشهر شروع شد وبعد از آننیز تعدادی از روزنامه‌ها تصویر امام خمینی (ره) را منتشر کردند. بعد از آذرشهر نیز مردم تبریز تصاویر روزنامه‌ها را در مغازه‌های خود نصب کردند.

وقتی تیمسار بیدآبادی در مقابل مدنی تسلیم شد

با دعوت آیت‌الله قاضی(ره)،آیتاللهمدنی به تبریز آمدند و در خانه‌ای اسکان یافتند. شب‌ها بنده و اخوی بنده بهمراقبت از ایشان میپرداختیم. شبی از شب‌ها درب خانه زده شد. از گوشه ی پنجرهمتوجه شدم که تیمسار بیدآبادی و سربازانش برای دیدار با آقا آمده اند. بنده با کسب اجازه از آقای مدنی درب را بازکردم. تیمسارابتدا به دلیل تعللم، گوشم را گرفت و از گفت: چرا زودتر در را باز نکردی؟ در پاسخ گفتم: سربازان شما بدون اجازه ازشماکاری می‌کنند؟ گفت: نه. گفتم: رئیس بنده در داخل منزل بود، من نیز رفتم تا از ایشان اجازه بگیرم. این پاسخ تیمسار را تکان داد وبنده را مورد تحسین قرار داد. بعد از داخل شدن آنها به منزل، آیت‌الله مدنی از آنها استقبال کرد و در همان جلسه یکی از نامه‌های امام را به آنها قرائت کرد. تا به آنها بفهماند که امام و انقلاب می‌خواهد شما از بردگیِ حکومت طاغوت نجات یابید.

فعالیت‌های آیت‌الله مدنی روزبه‌روز افزایش می یافت. ساواک و افسران حکومت طاغوت ایشان را به شهر همدان تبعید کردند. چند روز از اسکان ایشان در همدان نگذشته بود که خبرِ عبور ارتش از چند کیلومتری همدان فرا رسید. در خبرها آمده بود که یگان هایی از ارتش با قصد قلع و قمع مردم به سوی تهران عازم هستند.

ارتش کرمانشاه با تدبیر شهید مدنی از اعزام به تهران منصرف شد

ایشان با هماهنگی مردم از شهر خارج شدند و به استقبال ارتشیان رفتند. به مردم حاضر تذکر داده بودند که ابتدا من با فرماندهانشان سخن خواهم گفت؛ اگر توانستم آنها را مجاب کنم، بدون هیچ کاری به شهر بازمی‌گردیم و اگر نشد، با تکان دادن عبا، به تانگ‌های آنها حمله کنید و شعار ارتش برادر ماست، خمینی رهبر ماست را فریاد زنید. آقای مدنی ابتدا با صحبت‌های خود توانستند 5 نفر از 9 افسر درجه دار را قانع کنند اما 4 نفر از آنها که فقط از شاهنشاهی اطاعت می‌کردند قبول نکردند و آقا با تکان دادن عبای خود مردم به ارتشیان حمله‌ور شدند و تانک‌ها و تمامی وسایل نقلیه را در اختیار گرفتند و بعد از این حادثه، 4 افسر نیز توسط مأموران ارتش دستگیر شدند. بعد از این اتفاق،هیاهو در تمامی پادگان‌های ارتش پیچیده شد و کم کم ارتش با مردم همراه گشت.

روایتی از اهتمام مدنی به بیت المال

آقای مدنیقول داده بودندکهیک روز بنده را به دیدار امام خمینی (ره) ببرند، یک روز بنده را صدا کرد و گفت: حمید مقداری نان و پنیر و سبزی آماده کن و در داخل ماشین بنشین، من بعد از مهیاکردن دستورات آقا، در داخل ماشین نشستم و آیت‌الله مدنی نیز در کنار بنده نشستند و دو پاسدار در جلو نشستند و راهی شدیم. در بین راه، ایشان براینماز و ناهار دستور دادند کهتوقف کنیم. آن دو پاسدار برای وضو کنار رودخانه رفتند. آیت‌الله مدنی به من گفت شاید آنها پنیر و سبزی را دوست نداشته باشند و از من خواست تا در نزدیک‌ترین راه برای آنها کباب بخرم. در کنار بنده دو نوع پول جداگانه بود که یکی مخصوص روحانیون بود و یکی مخصوص احسان و فقرا. کمی که حرکت کرده بودم، ایشان بنده را با صدای بلند صدا کرد و با این لفظ به من گفت: احمق! از کدام پول می‌خواهی برای آنها کباب بخری؟ بنده که متعجب شده بودم، گفتم از پول احسان. ایشان گفت برگرد. از زیر عبای خود کیسه سیاهی درآورد و گفت: این پولیاست که ماهیانه از مغازه پدرم از آذرشهر به بنده می رسد. خرجی من از این راه است و من تا به امروز دست به بیت‌المال نزدم!ایشان توجه زیادی به مسئله بیت‌المال داشتند.

آخرین جمله مدنی: مومن حیدر تکیه سینده نینیر؟!

عده‌ی زیادی بر این باورند که آیت‌الله مدنی در هنگام اقامه نماز جمعه به شهادت رسیده است، اما این‌گونه نیست. ایشان همیشه بعد از اقامه نماز جمعه و نماز عصر، نماز خود را اعاده می‌کرد و به ما اجازه نمی‌داد تا مانع از هم‌صحبت شدن ایشان با مردم عادی شویم. در آخرین نماز جمعه ایشان بعد از انجام غسل در منزل، به‌طرف نماز جمعه حرکت کرد. در میانه راه که از مقابل امامزاده سید حمزه(س) و حیدر تکیه سی رد میشدیم از من پرسید: حمید، اسم منطقه چیست؟ شهید بزرگوار میدانست اما عمدا از من می پرسید. من اسم دوم آن منطقه را گفتم. آقا گفت اسم معروفش را بگو. گفتم: حیدر تکیه سی. ایشان با شوخ طبعی گفت: «مومن حیدر تکیه سینده نینیر؟!» مقداری که به محل اقامه نماز مانده بودیم، فرمود تا ماشین را نگهدارند، ایشان پیاده شد وبا احوال‌پرسی مردم به‌سوی نماز جمعه حرکت کرد.

انتحاریِ آقا سه روز قبل به دستور سیدحسین‌ موسوی آزاد شده بود!

ایشان نماز جمعه را به‌جای آورده بودند و در قنوت نمازی بودند که اعاده میکردند. فردی از پشت ایشان را گرفت، آیت‌الله مدنی با چشم خود به من اشاره کرد و بنده جلو رفتم تا نامه را از او بگیرم و آیت‌الله مدنی را از دست ایشان راحت کنم که در زمان نزدیک شدن بنده به او، نارنجک‌های به کمر بسته شده منافق منفجر شد و آیت‌الله مدنی به شهادت رسید، که در این انفجار 3 نفر شهید و بنده از ناحیه فک و پاها زخمی شدم.

بعد از پیگیری‌های صورت گرفته، متوجه شدیم کهفردی که نارنجک را به کمر خود بست و آیت‌الله مدنی را به شهادت رساند، جزو منافقین بود و سه روز قبل به دستور سید حسین موسوی تبریزی دادستان وقت تبریزاز زندان آزاد شده بود!تا به امروز معلوم نیست چگونه اجازه حضور عادی برای این فرد در نماز جمعه صادر شده بود.

انتهای پیام /

کلیدواژه: آیت الله مدنی | آیت الله مدنی | امام خمینی | حیدر تکیه | نماز جمعه | شده بود

منبع: دانا

منبع این خبر، وبسایت www.dana.ir است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۰۴۱۳۵ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

مزاحمت‌هایی که نصیب آیت الله هاشمی می شد الان نصیب ما شده/پنج نفر از اعضای خانواده ماممنوع الخروج هستند/فکر می کنند اسناد سری داریم که می خواهیم منتشر کنیم/حجاب را به صورت سنتی و بدون هیچ تحقیقی انتخاب کردم/ازدواج موقت همان دوست دختر پسری است

جزئیات واریز اولین سود سهام عدالت

از بردگان جنسی کیم جونگ اون تا قتل یازده موزیسین با سلاح سنگین

در همین زمینه

 • شورای عالی معیشت ارتش به دستور سرلشکر موسوی تشکیل شد
 • خبرگزاری میزان- سخنگوی ارتش گفت: با دستور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی معیشت ارتش تشکیل شد تا در یک برنامه زمان‌بندی شده به مرور از مشکلات معیشتی ارتش کاسته شود. امیر شاهین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، اظهار کرد: با دستور امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی معیشت ارتش تشکیل شد تا در یک برنامه زمان‌بندی شده به مرور از مشکلات معیشتی ارتش کاسته شود. امیرسرتیپ تقی‌خانی عصر روز دوشنبه 3 مهرماه و همزمان با هفته دفاع مقدس، میزبان خبرگزاری میزان بود و ضمن بازدید از مرکز رسانه قوه قضائیه، از تحریریه‌های مختلف خبرگزاری میزان نیز بازدید کرد و سپس به مدت بیش از دو ساعت با خبرنگاران تحریریه سیاسی این خبرگزاری به گفت‌وگو نشست. متن این گفت‌وگو به زودی منتشر خواهد شد. تصاویر بازدید سخنگوی ارتش از خبرگزاری میزانانتهای پیام/
 • آغاز جلسه مجلس/بررسی طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد در دستور کار
 • جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس به ریاست علی لاریجانی آغاز شد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس از ساعت ۸ صبح امروز در جلسه غیر علنی به بررسی مشکلات حوزه آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش پرداختند که با پایان جلسه غیر علنی،‌ جلسه علنی مجلس آغاز شد. بررسی طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و رد طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار امروز مجلس قرار گرفته است. همچنین رسیدگی به تقاضای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی و بررسی دو لایحه موافقتنامه بین ایران و آذربایجان درباره همکاری در زمینه پیشگیری، محدود سازی و کاهش پیامدهای اضطراری و موافقتنامه بین ایران و عراق در زمینه همکاری درباره حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی از دیگر موارد کاری امروز مجلس است. انتهای پیام
 • دستور دادگاه عالی آمریکا برای دستور جدید ممنوعیت مسافرتی
 • به گزارش پارس نیوز، دادگاه عالی آمریکا روز دوشنبه از طرف‌های درگیر در شکایت علیه دستور ترامپ مبنی بر منع سفر اتباع هشت کشور به آمریکا خواست توضیحات تازه ای را درباره اینکه آیا این پرونده باید برچیده شود یا خیر ارایه کنند. این دادگاه گفت روز 10 اکتبر مطابق دستور، دفاعیات شفاهی را در این پرونده استماع نخواهد کرد. این اقدام بعد از آن اتخاذ شد که دولت آمریکا روز یکشنبه موج تازه ای از محدودیت‌ها را علیه هشت کشور رونمایی کرد.­ تحریم مسافرتی جدید دولت ترامپ علیه شهروندان ایران، سوریه، یمن، سومالی، لیبی، چاد، ونزوئلا و کره شمالی از 18 اکتبر (26 مهر) اجرایی خواهد شد. قرار است دادگاه عالی آمریکا در تاریخ 10 اکتبر جلسه‌ای را برای بررسی سازگاری قانون مهاجرتی جدید ترامپ با قانون اساسی آمریکا برگزار کند.
 • دستور دادگاه عالی آمریکا برای توضیحات بیشتر دولت ترامپ درباره دستور جدید منع مسافرت
 • دادگاه عالی آمریکا اعلام کرد در روز 10 اکتبر دیگر دفاعیات شفاهی را درباره دستور قبلی منع سفر استماع نمی کند. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ خبرگزاری رویترز گزارش داد: دادگاه عالی آمریکا روز دوشنبه از طرفهای درگیر در شکایت علیه دستور ترامپ مبنی بر منع سفر اتباع هشت کشور به آمریکا خواست توضیحات تازه ای را درباره اینکه آیا این پرونده باید برچیده شود یا خیر ارایه کنند.این دادگاه گفت روز 10 اکتبر مطابق دستور، دفاعیات شفاهی را در این پرونده استماع نخواهد کرد. این اقدام بعد از آن اتخاذ شد که دولت آمریکا روز یکشنبه موج تازه ای از محدودیت‌ها را علیه هشت کشور رونمایی کرد.­
 • دستور دادگاه عالی آمریکا برای توضیحات بیشتر دولت ترامپ درباره دستور جدید ممنوعیت مسافرتی
 • به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری رویترز گزارش داد: دادگاه عالی آمریکا روز دوشنبه از طرف‌های درگیر در شکایت علیه دستور ترامپ مبنی بر منع سفر اتباع هشت کشور به آمریکا خواست توضیحات تازه ای را درباره اینکه آیا این پرونده باید برچیده شود یا خیر ارایه کنند. این دادگاه گفت روز 10 اکتبر مطابق دستور، دفاعیات شفاهی را در این پرونده استماع نخواهد کرد. این اقدام بعد از آن اتخاذ شد که دولت آمریکا روز یکشنبه موج تازه ای از محدودیت‌ها را علیه هشت کشور رونمایی کرد.­ تحریم مسافرتی جدید دولت ترامپ علیه شهروندان ایران، سوریه، یمن، سومالی، لیبی، چاد، ونزوئلا و کره شمالی از 18 اکتبر (26 مهر) اجرایی خواهد شد. قرار است دادگاه عالی آمریکا در تاریخ 10 اکتبر جلسه‌ای را برای بررسی سازگاری قانون مهاجرتی جدید ترامپ با قانون اساسی آمریکا برگزار کند. انتهای پیام/
 • دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور خبر داد رشد ۲۵ درصدی صادرات مناطق آزاد کشور/هیچ ارتباطی بین مسئله قاچاق با مناطق آزاد وجود ندارد
 • به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، مرتضی بانک امشب در حاشیه سفر به منطقه آزاد ماکو و در نقطه صفر مرزی بازرگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سیاست دولت دوازدهم، ایجاد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و توسعه صنایع و مبادلات تجاری است.وی با اشاره به اینکه دولت به مناطق ویژه اقتصادی توجه خاصی دارد، تصریح کرد: از سوی دیگر دولت دوازدهم توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در دستور کار داشته و اگر قوانین رعایت شود با توسعه مناطق آزاد موافق است.دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با ابراز خرسندی از اینکه مناطق آزاد در زمینه صادرات رشد متناسب و مطلوبی داشته است بیان کرد: خوشبختانه امسال صادرات مناطق آزاد تجاری نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته و ارزش آن به یک میلیارد دلار رسیده و روند مثبتی دارد و امید است با گشایش‌هایی که در زمینه فاینانس صورت می‌گیرد فعال‌تر شود.وی با تاکید بر اینکه هیچ ارتباطی بین مسئله قاچاق با مناطق آزاد وجود ندارد، افزود: متاسفانه این مسئله نکته انحرافی است و توسط برخی رسانه‌ها طراحی می‌شود چون با همکاری که بین گمرک و منطقه آزاد وجود دارد قاچاقی صورت نمی‌گیرد.بانک اظهار داشت: بنابراین هم اکنون همه صادرات و واردات توسط سیستم یکپارچه کنترل شده و امکان قاچاق وجود ندارد و خوشبختانه نیز بسیاری از امکانات گمرکی در منطقه آزاد ماکو ایجاد و یکی از بهترین پایانه‌ها با تمامی امکانات در این منطقه به وجود آمده است.وی افزود: علاوه بر آن، در این منطقه به واسطه امکاناتی که وجود دارد، شاهد روند رو به رشدی بوده و تعریض جاده‌ها نیز یکی از دلایل رشد است و بنابراین اگر قاچاقی در مناطق آزاد صورت گیرد امکان سرمایه‌گذاری وجود نداشته در حالی که هم اکنون شاهد رشد سرمایه‌گذاری هستیم و این نشان می‌دهد که کارها براساس قوانین صورت می‌گیرد.انتهای پیام/ج/
 • بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از پروژه های منطقه آزاد ماکو
 • دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در سفر به منطقه آزاد ماکو از پروژه‌های این منطقه بازدید کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازآرازسسی،دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در سفر به منطقه آزاد ماکو از پروژه‌های این منطقه بازدید کرد.
 • بازدید رئیس جدید مناطق آزاد از منطقه آزاد ارس
 • مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز از روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، زیرساختی، صنعتی، اقتصادی و گردشگری منطقه آزاد ارس بازدید کرد. بازدید از «کلیسای سنت استپانوس»، «کاروانسرای خواجه نظر» و پارک ده هکتاری ساحل رود ارس در جریان بازدیدهای بخش گردشگری مورد توجه مرتضی بانک و هیات همراه قرار گرفت. این پروژه ها که با اعتبارات سازمان منطقه آزاد ارس احیاء شده اند سالانه پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است. مجتمع گلخانه‌ای «ارس تارلا امین» به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده در ارس از دیگر برنامه های بازدید مرتضی بانک بود. این مجتمع گلخانه‌ای به مساحت 140 هکتار یکی از بزرگترین مراکز تولید محصولات کشاورزی ارگانیک از قبیل گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل در خاورمیانه است که تمامی محصول تولیدی آن پس از بسته بندی در این مجتمع به بازارهای هدف منطقه صادر می‌شود. بازدید از صنایع فعال در شهرک صنعتی ارس هم چون «آذر تجهیز طب» تولیدکننده دستکش‌های جراحی، پروژه عمرانی ساخت فاز 3 شهرک صنعتی و کمربندی شرق جلفا، کارخانه «پانا چوب» تولید کننده محصولات ام دی اف، کارخانه «پارا پلاستیک» تولیدکننده کیسه های پروپیلن، کارخانه کفش «دنیلی»، کارخانه تولید خودروهای سنگین «آمیکو»، کارخانه «ساوالان لویی» تولیدکننده اسپری، کارخانه «جلفاکاران ارس» تولیدکننده نخ و نساجی، پروژه در حال احداث فرهنگسرا و مسجد شهر جلفا، سایت صنایع سنگین شامل مینی پالایشگاه ها و پروژه عمرانی تعریض و بهسازی مسیر جلفا ـ مرند از دیگر برنامه های مرتضی بانک مشاور رییس جمهور به منطقه آزاد ارس بود. مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این بازدیدها بر ضرورت حمایت از جریان سرمایه گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران، افزایش صادرات به خارج از کشور، ایجاد اشتغال پایدار و رونق در فضای کسب و کار تاکید کرد. لازم به ذکر است منطقه آزاد ارس چهارمین مقصد...
 • رئیس جدید مناطق آزاد از منطقه آزاد ارس بازدید کرد
 • به گزارش بی‌باک به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز از روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، زیرساختی، صنعتی، اقتصادی و گردشگری منطقه آزاد ارس بازدید کرد. بازدید از «کلیسای سنت استپانوس»، «کاروانسرای خواجه نظر» و پارک ده هکتاری ساحل رود ارس در جریان بازدیدهای بخش گردشگری مورد توجه مرتضی بانک و هیات همراه قرار گرفت. این پروژه ها که با اعتبارات سازمان منطقه آزاد ارس احیاء شده اند سالانه پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است. مجتمع گلخانه‌ای «ارس تارلا امین» به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده در ارس از دیگر برنامه های بازدید مرتضی بانک بود. این مجتمع گلخانه‌ای به مساحت 140 هکتار یکی از بزرگترین مراکز تولید محصولات کشاورزی ارگانیک از قبیل گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل در خاورمیانه است که تمامی محصول تولیدی آن پس از بسته بندی در این مجتمع به بازارهای هدف منطقه صادر می‌شود. بازدید از صنایع فعال در شهرک صنعتی ارس هم چون «آذر تجهیز طب» تولیدکننده دستکش‌های جراحی، پروژه عمرانی ساخت فاز 3 شهرک صنعتی و کمربندی شرق جلفا، کارخانه «پانا چوب» تولید کننده محصولات ام دی اف، کارخانه «پارا پلاستیک» تولیدکننده کیسه های پروپیلن، کارخانه کفش «دنیلی»، کارخانه تولید خودروهای سنگین «آمیکو»، کارخانه «ساوالان لویی» تولیدکننده اسپری، کارخانه «جلفاکاران ارس» تولیدکننده نخ و نساجی، پروژه در حال احداث فرهنگسرا و مسجد شهر جلفا، سایت صنایع سنگین شامل مینی پالایشگاه ها و پروژه عمرانی تعریض و بهسازی مسیر جلفا ـ مرند از دیگر برنامه های مرتضی بانک مشاور رییس جمهور به منطقه آزاد ارس بود. مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این بازدیدها بر ضرورت حمایت از جریان سرمایه گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران، افزایش صادرات به خارج از کشور، ایجاد اشتغال پایدار و...
 • پیام تسلیت آیت الله مکارم شیرازی برای درگذشت آیت الله غروی
 • متن کامل پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به شرح زیر است: «بسمه تعالی فقدان اسفناک عالم بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمدرضا غروی (قدس سره الشریف) موجب نهایت تأسف گردید. این عالم بزرگوار عمری را به نشر مکتب اهل بیت(ع) و خدمت به پیروان این مکتب گذراند. خداوند روح او را با ارواح مقدس اجدادش محشور گرداند. اینجانب این فقدان اسفناک را به همه این خاندان محترم، مخصوصاً آیت الله آقای خرازی و جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمد غروی تسلیت عرض می‌کنم و صبر جمیل و اجر جزیل برای آن‌ها خواهانم. والسلام علیکم و رحمه الله »
 • آیت الله حسینی قائم مقامی:آیت الله غروی آیت خداباوری روی زمین بود
 • به گزارش جماران؛ رییس سابق مرکز اسلامی هامبورگ آلمان رحلت عالم بزرگوار، روحانی وارسته و بقیه السلف حوزه علمیه و روحانیت اصیل تهران، آیت الله سید محمدرضا غروی را به محضر مبارک مولایش و مولایمان ولی الله الأعظم أرواحنا له الفداء و بیت مکرم و ارادتمندان ایشان تسلیت گفت. آیت الله سیدعباس حسینی قائم مقامی، عالم برجسته حوزه و دانشگاه در پی رحلت آیت الله سید محمدرضا غروی پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد: « آیت الله سید محمد رضا غروی از اولین روحانیانی بود که در همان ابتدای کودکی با نام و چهره شان از نزدیک آشنا شدم و از همان آغاز نقشی خوش از خود در حافظه ام نشاند و طعمی شیرین به ذائقه جانم چشاند! پدر بزرگوارم مرحوم حاج سید مهدی قائم مقامی ( رحمه الله علیه ) همواره از سه دوست دیرین خود که از دوران کودکی و نوجوانی رشته دوستی و صمیمیت میان شان سرشته بود یاد می کرد: آقا سید محمد رضا غروی، شیخ علی آقا فلسفی و آقا سید اسماعیل موسوی ( برادر مهتر آیت الله آقا سید رسول موسوی تهرانی ، که تا همین اواخر در کمال پاکی و نزاهت در همان محله حمام گلشن در مغازه ای کوچک به کسب مشغول بود ) این هر چهار، زاده ی محله ی حمّام گلشن از قدیمی ترین محلات تهران بودند و مرحوم پدر در هر فرصت و مناسبتی و یا هر دیدار و نشستی که با این دوستان قدیم داشت انبوهی از خاطرات آن دوران را به یاد می آورد و برایمان روایت می کرد. خاطراتی که با یاد خوش بزرگانی که به راستی در زیِّ روحانیت و به حق شایسته عنوان روحانی بودند و همگی در همان محله سکونت داشتند، آمیخته بود و بوی خوش و عطرآگین مکارم اخلاقی و سلوک معنوی شان همچنان از پس خاطره ها، مشام...
 • پیام تسلیت آیت الله مکارم شیرازی در پی درگذشت آیت الله غروی
 • آیت الله مکارم شیرازی با صدور پیامی درگذشت آیت الله غروی را تسلیت گفت. به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به شرح زیر است: «بسمه تعالی فقدان اسفناک عالم بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمدرضا غروی (قدس سره الشریف) موجب نهایت تأسف گردید. این عالم بزرگوار عمری را به نشر مکتب اهل بیت(ع) و خدمت به پیروان این مکتب گذراند. خداوند روح او را با ارواح مقدس اجدادش محشور گرداند. اینجانب این فقدان اسفناک را به همه این خاندان محترم، مخصوصاً آیت الله آقای خرازی و جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمد غروی تسلیت عرض می‌کنم و صبر جمیل و اجر جزیل برای آن‌ها خواهانم. والسلام علیکم و رحمه الله »
 • پیام تسلیت آیت الله صافی گلپایگانی در پی ارتحال آیت الله غروی
 • به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم ؛ متن پیام تسلیت آیت الله صافی گلپایگانی به مناسبت درگذشت آیت الله غروی به این شرح است است: جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمد غروی دامت تاییداته، رحلت عالم ربانی روحانی جلیل القدر خدمتگزار با اخلاص حضرت بقیه الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمد رضا غروی رضوان الله علیه را به جنابعالی و بیت محترم آن فقید سعید به ویژه آقازادگان محترم و دامادهای مکرم وی تسلیت می گویم. در پیام آیت الله صافی گلپایگانی افزوده شده است: آن روحانی با اخلاق اسلامی و مکارم پسندیده و عمل نیک مردم را به معارف اسلام و مکتب حقه دعوت می نمود. وی در پایان این پیام از خداوند متعال علو درجات برای آن عالم وارسته و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان محترم را مسالت نموده است. آیت الله سید محمدرضا غروی از اساتید پیشکسوت حوزه علمیه تهران و قم و والد آیت الله سید محمد غروی عضوشورای عالی حوزه های علمیه، عصر روز یکشنبه به دیار حق شتافت. انتهای پیام/ش آیت الله صافی گلپایگانی ارتحال آیت الله غروی را تسلیت گفت
 • آیت الله نوری همدانی:تقویت نهضت امام ره از خدمات مرحوم آیت الله غروی بود
 • آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید در پیامی ضمن تسلیت ارتحال آیت الله سید محمدرضا غروی، گفت: تقویت نهضت امام خمینی(ره) از خدمات این ربانی بود. به گزارش ایسنا، متن پیام تسلیت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم درگذشت عالم متقی آیت الله آقای حاج سید محمدرضا غروی رحمت الله علیه موجب تأثر و تألم گردید. این روحانی خدمتگزار که عمر با برکت خود را در مسیر ترویج اهل بیت علیهم السلام گذراند توانست در میان اهالی تهران بسیار تأثیرگذار باشد، سال‌ها تدریس در حوزه‌های علمیه و تقویت نهضت امام راحل از دیگر خدمات آن مرحوم بود. اینجانب این مصیبت را به خاندان مکرم غروی خصوصاً فرزند گرانقدر ایشان آیت الله آقای حاج سید محمد غروی و همچنین به حضرت آیت الله آقای خرازی تسلیت عرض می‌کنم و علو مقام برای آن مرحوم مسئلت می‌نمایم. انتهای پیام
 • آیت الله العظمی نوری همدانی:تقویت نهضت امام ره از خدمات مرحوم آیت الله غروی بود
 • به گزارش جماران، متن پیام تسلیت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم درگذشت عالم متقی آیت الله آقای حاج سید محمدرضا غروی رحمت الله علیه موجب تأثر و تألم گردید. این روحانی خدمتگزار که عمر با برکت خود را در مسیر ترویج اهل بیت علیهم السلام گذراند توانست در میان اهالی تهران بسیار تأثیرگذار باشد، سال‌ها تدریس در حوزه‌های علمیه و تقویت نهضت امام راحل از دیگر خدمات آن مرحوم بود. اینجانب این مصیبت را به خاندان مکرم غروی خصوصاً فرزند گرانقدر ایشان آیت الله آقای حاج سید محمد غروی و همچنین به حضرت آیت الله آقای خرازی تسلیت عرض می‌کنم و علو مقام برای آن مرحوم مسئلت می‌نمایم.
 • آیت الله مکارم شیرازی درگذشت آیت الله غروی را تسلیت گفت
 • آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، با صدور پیامی درگذشت آیت الله غروی را تسلیت گفت. به گزارش ایسنا ، متن کامل پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به شرح زیر است: «بسمه تعالی فقدان اسفناک عالم بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمدرضا غروی (قدس سره الشریف) موجب نهایت تأسف گردید. این عالم بزرگوار عمری را به نشر مکتب اهل بیت(ع) و خدمت به پیروان این مکتب گذراند. خداوند روح او را با ارواح مقدس اجدادش محشور گرداند. اینجانب این فقدان اسفناک را به همه این خاندان محترم، مخصوصاً آیت الله آقای خرازی و جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمد غروی تسلیت عرض می‌کنم و صبر جمیل و اجر جزیل برای آن‌ها خواهانم. والسلام علیکم و رحمه الله » انتهای پیام
 • تسلیت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به بیت آیت الله غروی
 • قم - آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید در پیامی ارتحال آیت الله سید محمدرضا غروی را تسلیت گفت. به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی به این شرح است: بسمه تعالی جناب مستطاب حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمد غروی دامت تأییداته، رحلت عالم ربانی روحانی جلیل القدر خدمتگزار با اخلاص حضرت بقیة الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء مرحوم حضرت حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمد رضا غروی رضوان الله علیه را به جنابعالی و بیت محترم آن فقید سعید به ویژه آقازادگان محترم و دامادهای مکرم ایشان تسلیت میگویم. آن روحانی وارسته عمر مبارک خود را در راه اعتلای کلمة الله و ترویج و نشر معارف نورانی اهل بیت علیهم السلام سپری نمود و با اخلاق اسلامی و مکارم پسندیده و عمل نیک مردم را به معارف اسلام و مکتب حقه دعوت می نمود. عاش سعیدا و مات سعیدا از خداوند متعال علو درجات برای آن عالم وارسته و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان محترم مسئلت دارم.
 • آیت الله شاه آبادی درگذشت آیت الله غروی را تسلیت گفت
 • به گزارش ایلنا، متن این آهنگ به شرح زیر است: انا لله و انا الیه راجعون آیت الله حاج سید محمد غروی ارتحال والد معظم آیت‌الله حاج سید محمدرضا غروی «رحمة‌الله علیه» موجب تاثر و تالم خاطر گردید. اینجانب این ضایعه را به شما و بیوت محترم غروی و خرازی تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم. خداوند متعال روح آن فقید سعید را با اهل بیت علیهم الصلوه و السلام محشور و صبر و اجر جزیل به بازماندگان عنایت فرماید.
 • آیت الله یزدی درگذشت آیت الله غروی را تسلیت گفت
 • به گزارش ایلنا، متن این پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم حضرت آیت الله حاج سید محمد غروی «دامت برکاته» عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سلام علیکم رحلت ابوی گرامی، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید محمدرضا غروی (رحمة‌الله) که عمر با برکت خود را صرف خدمت به مردم و احکام دین نمودند، موجب تأسف و تأثر گردید. ضمن عرض تسلیت، برای جنابعالی و دیگر بستگان صبر و اجر جزیل و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی را از خداوند متعال خواستارم. محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
 • موسوی:استقلالی ها خوش شانس بودند
 • مدافع تیم فوتبال سپیدرود رشت معتقد است که تیم استقلال خیلی خوش‌شانس بود که سپیدرود نتوانست از موقعیت‌های گلش استفاده کند. خبرگزاری تسنیم: سید هادی موسوی بعد از دیدار سپیدرود و استقلال تهران در جمع خبرنگاران گفت: در این بازی موقعیت‌های گل بسیاری داشتیم که با خوش‌شانسی استقلالی‌ها نتوانستیم از آنها استفاده کنیم و در روزی که می‌توانستیم برنده بازی باشیم نتیجه را واگذار کردیم. وی خاطر نشان کرد: جذابیت فوتبال به همین مسائل است. ما موقعیت‌های زیادی داشتیم و آنها هم داشتند. از آنها به خوبی استفاده نکردیم و استقلالی‌ها در نهایت پیروز میدان شدند اما از هواداران تیم تشکر می‌کنم که با شعور بالایی که دارند همیشه حمایت‌ و شرمنده می‌کنند، چه در مواقعی که پیروز می‌شویم و چه در مواقع باخت.
 • موسوی:نباید از استقلال شکست می خوردیم
 • مدافع سپیدرود حق تیمش را در بازی برابر استقلال باخت نمی داند. به گزارش "ورزش سه"، سید هادی موسوی در مورد بازی گفت: حق ما باخت نبود، بازی خوبی انجام دادیم اما شرایط اینطور شد. او درمورد اینکه آیا او بازیکنان را بعد از هر مسابقه به سمت هواداران می‌برد عنوان کرد: من بازیکنان را به سمت هواداران نمی‌برم، هواداران ما آنقدر شعورشان بالا است که بعد از هر بازی ما را تشویق و شرمنده می کنند ما هم به نشانه تشکر به سمت آنها می رویم. مدافع سپیدرود در مورد دریافت دو گل از استقلال می گوید: فوتبال همین است این رشته را نمی‌توان پیش‌بینی کرد و یکی از دلایل جذابیت این رشته همین است. دروازه‌بان و مدافعین تلاش خود را می‌کنند اما توپ گرد است و وارد هر دروازه‌ای شود.
 • موسوی:حق سپیدرود باخت به استقلال نبود
 • به گزارش ایسکانیوز، سید هادی موسوی در پایان دیدار مقابل استقلال درمورد شکست دو بر یک تیمش گفت: حق ما باخت نبود، بازی خوبی انجام دادیم اما شرایط اینطور شد. وی درمورد اینکه آیا او بازیکنان را بعد از هر مسابقه به سمت هواداران می‌برد عنوان کرد: من بازیکنان را به سمت هواداران نمی‌برم، هواداران ما آنقدر شعورشان بالا است که بعد از هر بازی ما را تشویق و شرمنده می کنند ما هم به نشانه تشکر به سمت آنها می رویم. مدافع سپیدرود در رابطه با اینکه چرا امروز تیمش دو گل دریافت کرد، اظهار داشت: فوتبال همین است این رشته را نمی‌توان پیش‌بینی کرد و یکی از دلایل جذابیت این رشته همین است. دروازه‌بان و مدافعین تلاش خود را می‌کنند اما توپ گرد است و وارد هر دروازه‌ای شود. وی درمورد اینکه زوج کناری او امسال زیاد تغییر کرد اما در حال حاضر با امید سام‌کن به میدان می‌رود اظهار داشت: من با همه بازیکنان راحت هستم و فرقی نمی‌کند چه کسی در کنارم است هر ترکیبی که کادر فنی صلاح بداند ما به آن احترام می‌گذاریم اکثر این بازیکنان امسال به ما اضافه شدند و تلاش می‌کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم. 600 فوتبال موسوی استقلال سپیدرود
 • موسوی:استقلالی ها خوش شانس بودند/شرمنده هواداران هستیم
 • مدافع تیم فوتبال سپیدرود رشت معتقد است که تیم استقلال خیلی خوش‌شانس بود که سپیدرود نتوانست از موقعیت‌های گلش استفاده کند. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، سید هادی موسوی بعد از دیدار سپیدرود و استقلال تهران در جمع خبرنگاران گفت: در این بازی موقعیت‌های گل بسیاری داشتیم که با خوش‌شانسی استقلالی‌ها نتوانستیم از آنها استفاده کنیم و در روزی که می‌توانستیم برنده بازی باشیم نتیجه را واگذار کردیم.وی خاطر نشان کرد: جذابیت فوتبال به همین مسائل است. ما موقعیت‌های زیادی داشتیم و آنها هم داشتند. از آنها به خوبی استفاده نکردیم و استقلالی‌ها در نهایت پیروز میدان شدند اما از هواداران تیم تشکر می‌کنم که با شعور بالایی که دارند همیشه حمایت‌ و شرمنده می‌کنند، چه در مواقعی که پیروز می‌شویم و چه در مواقع باخت.انتهای پیام/ R7878/P1015135/S3,27/CT11
 • گوشواره عرش سروده هایی از موسوی گرمارودی در رثای اهل بیت ع/امام عاشقان پیغمبر عشق
 • خبرگزاری میزان- گوشواره عرش مجموعه اشعار آیینی سیدعلی موسوی گرمارودی است که از سال‌های جوانی اش تا به امروز در رثای اهل بیت(ع) سروده است. به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان، سیدعلی موسوی گرمارودی از جمله شاعرانی است که از نسل قدیم سرایندگان اشعار آیینی در دوره معاصر محسوب می‌شود، هر چند که این باعث جداشدن او از جریان امروزی این گونه از شعر نشده است."گوشواره عرش" مجموعه اشعار آیینی این شاعر پیشکسوت است که از سال‌های جوانی تا به امروز در رثای اهل بیت(ع) سروده است. ترتیب فصل‌بندی شعرهای این کتاب از شعرهای توحیدی آغاز شده، سپس با سرودن اشعاری در وصف نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) و اهل بیت مکرم ایشان ادامه پیدا می‌کند. علاوه بر این سایر اشعار آیینی شاعر که در وصف بزرگان چون حضرت زینب(س) و شهدای کربلا و دیگر بزرگان دین سروده شده نیز ذیل شعرهای مربوط به هریک از معصومین(ع) آورده شده است. همین دسته بندی شخصیتی باعث شده تا ترتیب قالب‌های شعری موجود در کتاب از حالت منظم خارج شود.در ابتدای کتاب نیز پیش از آغاز بخش مربوط به اشعار شاعر اثر، سه مقاله از نوشته‌های او در باب موضوعاتی چون نقد و بررسی مجموعه اشعار آیینی زنده‌یاد دکتر سیدحسین حسینی و زنده‌یاد قیصر امین‌پور آورده شده است که برای علاقمندان به ادبیات فارسی به ویژه شعر آیینی مفید فایده است.این کتاب در 320 صفحه با قیمت 11 هزار و 500 تومان توسط انتشارات سوره مهر روانه بازار شده است و تاکنون به چاپ چهارم رسیده است. همچنین نسخه صوتی این کتاب نیز توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. موسوی گرمارودی درباره سروده‌های این مجموعه گفت: «گوشواره عرش» مجموعه اشعار آیینی من از 16 سالگی و سرودن اولین شعر من در مدح امام علی(ع) تا آخرین سروده‌هایم را شامل می‌شود. همچنین در ابتدای این کتاب سه مقاله به عنوان مقدمه...
 • موسوی خویینی ها:مخالفان دولت جنگ می گفتند کوپنیست یعنیکمونیست/نهادهای حکومتی بانکدار وپیمانکارند
 • آیت الله موسوی خویینی ها در یک جمع دانشجویی در باره ریشه اختلافات2جناح مطالبی را مطرح کرده است. اعتماد نوشت:موسوي‌خوييني‌ها در مقدمه پاسخ به اين سوال كه ريشه اصلي اختلافات جناح چپ و راست در دهه ٦٠ بوده به ديدگاه غالب دراقتصاد دهه ٦٠ اشاره كرده و گفته است: پس از پيروزي انقلاب، ديدگاه غالب درباره اقتصاد ايران اقتصاد مختلط بود و اين ديدگاه در قانون اساسي، در اصل ۴۴، چنين آمده است: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي... استوار است، بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه تامين اجتماعي، نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها كه به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.» ملاحظه مي‌كنيد كه اين اصل در مجلس خبرگان قانون اساسي، با تنوع ديدگاه‌هايي كه در آن بود، به تصويب رسيد. خبرگان قانون اساسي دولتي بودن صنعت نفت را (از اكتشاف گرفته تا استخراج و پالايش و فروش) تا آن اندازه مسلم و غيرقابل بحث مي‌دانسته‌اند كه نيازي به بيان صريح آن در اصل ۴۴ نديده‌اند. رد لايحه دولتي شدن بازرگاني خارجي از سوي شوراي نگهبان اين عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز در ادامه به اين نكته تاكيد كرده كه «در آن سال‌ها دولتي بودن و مالكيت عمومي بخش مهمي از اقتصاد كشور ديدگاه غالب بوده و اختصاص به جناح چپ نداشته و با اين توضيح از جزييات اختلافات دو جناح اينگونه سخن گفته است: در مجلس اول يكي از لوايحي كه از طرف دولت تقديم مجلس شد لايحه دولتي شدن بازرگاني خارجي بود. اين لايحه در وزارت بازرگاني كه وزير آن آقاي حبيب‌الله عسگراولادي –رحمت‌الله‌عليه- بود، تهيه شده‌ بود. آقاي دكتر محمد نهاونديان، به عنوان معاون وزير، در...
 • موسوی:استقلال مقابل سپیدرود خوش شانس بود/در روزی که می توانستیم برنده بازی باشیم باختیم
 • خبرگزاری میزان- بازیکن تیم فوتبال سپیدرود رشت گفت: موقعیت‌های گل بسیاری داشتیم که با خوش‌شانسی استقلالی‌ها نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری میزان،سید هادی موسوی بعد از دیدار سپیدرود و استقلال تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این بازی موقعیت‌های گل بسیاری داشتیم که با خوش‌شانسی استقلالی‌ها نتوانستیم از آنها استفاده کنیم و در روزی که می‌توانستیم برنده بازی باشیم نتیجه را واگذار کردیم. وی خاطر نشان کرد: جذابیت فوتبال به همین مسائل است. ما موقعیت‌های زیادی داشتیم و آنها هم داشتند. از آنها به خوبی استفاده نکردیم و استقلالی‌ها در نهایت پیروز میدان شدند اما از هواداران تیم تشکر می‌کنم که با شعور بالایی که دارند همیشه حمایت‌ و شرمنده می‌کنند، چه در مواقعی که پیروز می‌شویم و چه در مواقع باخت. انتهای پیام/