مشعل در طراحی قدیمی پالایشگاه‌ها از جمله ضرورت‌های واحدهای عملیاتی محسوب می‌شد؛ به طوری که شرکت‌های پالایشی که سال‌های گذشته طراحی، اجرا و نصب شده‌اند نیز، این ویژگی را دارند که در شرایط اضطراری و وضعی خاص که از نظر فرآیندی در پالایشگاه به وجود می‌آید و نیاز به تخلیه آنی گازهای مجموعه پالایشگاه برای عبور از بحران است، از طریق سوزاندن گازها در مشعل بتوانند گازهای مازاد را تخلیه کنند.

مشعل‌ها با شعله‌های کوچک برای زمان اضطراری و قرارگیری در شرایطی که نیاز است گازهای مازاد داخل پالایشگاه برای حفظ ایمنی آن مجموعه پالایشی تخلیه شود، آماده نگه داشته می شوند. زمانی که مشکل ایمنی پیش می‌آید، این گاز باید به سرعت از طریق مشعل‌ها تخلیه و سوزانده شود. در زمان راه اندازی پالایشگاه، تعمیرات اساسی و شرایط تعمیراتی پیش بینی نشده نیز به این مشعل‌ها نیاز است. در ادامه، گفت‎وگوی مشعل را با غلامرضا بهمن نیا، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز درباره پروژه کاهش نیم واحد درصد هدر رفت گاز طبیعی از گاز فراورش شده که از جمله سیاست‎های ابلاغی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در قالب تکالیف اقتصاد مقاومتی است، می خوانیم.

استفاده از مشعل در دیگر کشورها چگونه است؟

این فرصت را داشتیم که از کشورهای بزرگ دنیا که در این حوزه صاحب فناوری هستند، الگوبرداری کنیم، بر این اساس با بهره‌گیری از تجارب کشورهای دیگر پالایشگاه‌های داخلی در گام نخست، کاهش سوزاندن گاز مشعل در مبدا را آغاز کرده و گازهای اضافی را که در شرایط طبیعی به مشعل ارسال می‌شود، به حداقل رسانده‌اند. در مرحله دوم با فناوری که طراحی کرده اند، سوزاندن گاز مشعل را که برای روشن ماندن مشعل‌ها لازم است، حذف کرده ایم، اما این دلیل نمی‌شود که تخلیه و ارسال گازهای مازاد در شرایط اضطراری را نیز کاهش دهیم و چنین فرآیندی همچنان وجود خواهد داشت. سامانه‌هایی طراحی شده که مشعل خاموش می‌ماند، اما زمانی که شرایط اضطراری پیش می‌آید، با یک سیستم جرقه زن روشن می شود. از طرفی برای راه اندازی و خارج از سرویس قرار گرفتن واحدها تلاش کردیم میزان سوزاندن گازهای مشعل را به حداقل برسانیم و این میزان در برخی موارد نیز به صفر رسیده است.

برای کاهش مشعل سوزی چه فعالیت‌های دیگری انجام شده است؟

در پالایشگاه‌ها از الگوهای بسیار خلاقانه و ابتکاری داخلی بهره برده‌ایم. چندی پیش یکی از مشعل‌های فاز یک پارس جنوبی خاموش شد. در این پروژه از فناوری کاهش گازهای مازاد در مبدا استفاده کردیم و تعداد کمپرسورهای فشار افزا را نیز کاهش دادیم. این فناوری بسیار مبتکرانه در فاز یک پارس جنوبی اجرا شده و برای فازهای دیگر نیز در برنامه قرار دارد.

لطفا به بخشی از برنامه های در دستور کار اشاره کنید.

با بهره گیری از فناوری بازگشت گاز مازاد به فرآیند خوراک، پروژه‎ای برای فازهای 2 و 3 طراحی شده است. در فاز 12 نیز پروژه ای تعریف شده که مراحل نهایی طراحی را طی می کند. براین اساس گازهای مازادی که در شرایط عادی سوزی قرار دارند، به عنوان خوراک پالایشگاه مصرف می‌شوند. در مجموع فعالیت‌های خوبی در حوزه کاهش سوختن گازهای مشعل انجام شده است. تنها در پارس جنوبی سوزاندن گازهای مشعل را که در طراحی اولیه لحاظ شده است، نیز به حداقل رسانده ایم. در مرحله نخست و در حرکتی خودجوش و مهندسی از سوی متخصصان داخلی، شاهد کاهش 70 درصدی سوزاندن گازهای مشعل بوده‎ایم و در مرحله دوم نیز، پروژه‎هایی داریم که به صورت پایلوت در فازهای 2 و 3 اجرا می‌شود و به دیگر پالایشگاه‌ها تعمیم خواهد یافت. پیش بینی می‌کنم تا پایان سال 98، آزمایش‌های خود را روی مشعل‌های آزمایشی که خاموش کرده‌ایم، به پایان رسانده و تعداد مشعل را به حداقل برسانیم.

حجم کاهش سوزاندن گازهای مشعل چه مقدار بوده و این برنامه تا چه اندازه صرفه جویی اقتصادی داشته است؟

سوزاندن گازهای مشعل در پنج پالایشگاه نخست پارس جنوبی از 17. 6 میلیون مترمکعب در هفته که در طراحی دیده شده، به 6 میلیون مترمکعب در هفته رسیده است. صرفه جویی اقتصادی این کاهش را از دو منظر می توان بررسی کرد. نخست بازگشت گازی است که پیش تر سوزانده می‌شد که خود ارزش افزوده هم دارد. براین اساس گاز کمتری سوخته شده و به مصرف داخل پالایشگاه رسیده یا به عنوان محصول از پالایشگاه خارج شده است. دومین و مهمترین بخش این فرآیند قسمتی است که حجم کمتری از آلودگی را در محیط زیست انتشار می دهیم. اگر بخواهیم هزینه های زیست محیطی حاصل از این فعالیت را اعلام کنیم، رقم بسیار بالایی می‌شود و ارزش افزوده‌ای که از کاهش انتشار آلاینده‎ها در اتمسفر داشتیم، قابل محاسبه نیست. ما از جمله کشورهایی هستیم که در معاهده اقلیمی پاریس متعهد به کاهش آلودگی شده ایم و این معاهده زیست محیطی را امضا کرده‎ایم.

شرکت‌های پالایشی حرکتی پر شتاب را برای مقابله با آلاینده‎ها در بخش هوا، سوزاندن گازهای مشعل و پساب‌ها آغاز کرده اند. در حوزه آب و هوا برنامه های مشخصی تدوین شده و در این باره برنامه زمان‌بندی داریم.

آیا خاموش شدن مشعل پالایشگاه اول در تحقق تعهد صنعت گاز در معاهده پاریس، نقش داشته است؟

در حوزه مدیریت کربن سهمیه‎هایی برای کشورهای مختلف در نظر گرفته شده است که اگر این میزان را میان پالایشگاه‌های ایران تقسیم کنیم، با خاموش شدن مشعل پالایشگاه اول، شرکت‌های پالایشی سهمشان را از این محل پرداخت کرده‎اند.

استقرار ایزو 50001 و کاهش 10 درصدی مصرف سوخت در چه مرحله‎ای قرار دارد؟

ایزو 50001، مدیریت انرژی را دنبال می کند و برای پیاده سازی آن اقدام‌های خوبی در پالایشگاه‌های کشور انجام شده است.

بیشتر پالایشگاه‌ها در مجموعه مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران یا مراحل پایانی پیاده سازی این سیستم را طی می کنند یا آن را پیاده کرده اند.

تعهدی که در باره مدیریت کربن و مدیریت انرژی داده شده دو اصل جدایی ناپذیر هستند. تعهدهایی که از آن صحبت می کنم، اعتقاد قلبی ماست و برای کاهش مصرف انرژی، کاهش انتشار آلاینده‌ها و کربن از نظر قانونی و اخلاقی متعهد هستیم و نشان دادن این تعهد قلبی را پیاده سازی این سیستم مدیریتی انرژی می‌دانیم.

مرحله بعدی، اجرای پروژه‌های بهبود و بهینه سازی مصرف انرژی در مجموعه‌های پالایشی است. در سال‌های گذشته سیستم مدیریت انرژی به صورت مکانیزه و نرم‌افزاری و از طریق شبکه‌ای جامع در همه پالایشگاه‌های گاز کشور جاری شده و میزان مصرف و شاخص‌های عملکردی پایش می‌شود.

با پیاده سازی این سیستم مدیریتی در مسیر تدوین شده گام برمی‌داریم و خودمان را متعهد به کاهش مصرف و رسیدن به نقاط هدف می‌کنیم.

مدیریت انرژی و کربن از جمله اولویتهای اصلی شرکتهای پالایش گاز کشور به شمار می آید و در سیاست گذاری‎ها و تدوین راهبردهای این شرکت‌ها از جمله مسائل مهم و کلیدی هستند و این موضوع را ردیابی می کنیم تا به بهترین حالت ممکن اجرایی شود.

با اجرای پروژه‎های یادشده، شاهد کاهش مصرف انرژی و سوختن گازهای مشعل خواهیم بود؟

شاید هرگز تصور نشود صنایعی که انرژی تولید می‌کنند، خودشان مصرف کننده عمده انرژی نیز باشند. ما در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بیشترین مصارف انرژی را داریم؛ از این رو بیشترین توجه برای مدیریت مصرف باید لحاظ شود. تصور می کنم با پایش و مدیریت مصرف، گام‌های بسیار خوبی را در زمینه سوزاندن گازهای مشعل در صنعت پالایش کشور برداشته‌ایم. در مرحله بعدی، با شناسایی، بهینه کاوی و بهبود فرآیندها به نقطه مطلوب خواهیم رسید. آنالیزی در این زمینه انجام شده و نیاز داریم از سازمان‌های بزرگ دنیا الگوبرداری و بهینه کاوی کنیم و شکاف میان محلی که هستیم تا نقطه ای که باید به آن برسیم، با این برنامه پر خواهیم کرد.

مصرف انرژی در صنایع، کوره‌ها، بویلرها، توربین‌ها و هیترها بسیار قابل توجه است و این انرژی برای گرمایش، تولید برق، تولید بخار و. . . صرف می شود.

مسئولیت‌های اجتماعی از دیگر برنامه‌های صنعت نفت است. شرکت‌های پالایشی چه برنامه‌هایی در این حوزه دارند؟

خوشحالم که حوزه مسئولیت‎های اجتماعی در شرکت ملی گاز ایران جدی گرفته شده است. به این حوزه در کلام و عمل، توجه ویژه‌ای شده و تاثیر فعالیت‌ها بر اجتماع اطراف صنایع بررسی شده است. این توجه در دیدگاه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و دیگر مدیران در سطوح مختلف قابل لمس است و زمانی که در مجموعه پایبندی وجود داشته باشد، می توانیم منتظر اتفاق‌های خوب باشیم.

مجموعه پالایشگاه‌های گاز در چند سال گذشته اقدام‌های بسیار مهم و ارزشمندی را با رویکرد مسئولیت اجتماعی انجام داده اند.

به عنوان مثال در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم برای کاهش میزان سوختن گازهای مشعل و بازگشت گاز به مجموعه، جلوگیری از ارسال آب‌های زائد به محیط زیست و تزریق آن به چاه‌ها، فعالیت‌های قابل توجهی انجام شده که نشان دهنده مهم بودن این حوزه است.

در پارس جنوبی فعالیت‌های زیادی برای جلوگیری از انتشار گازها، همکاری با سازمان‌های محلی، کاشت درخت در جنگل‌های حرا، توسعه فضای سبز و جلوگیری از تخریب محیط زیست انجام شده است.

در شرکت پالایش گاز فجر جم نیز، اقدام‌های قابل توجهی برای ارتباط با جامعه انجام شده است. در این شرکت پروژه های پژوهشی و مشاوره های خوبی برای اینکه با اجتماع اطراف تعامل داشته باشیم، تعریف و اجرا شده است.

بحث جاده، ارائه خدمات به مجموعه شهر جم، ساخت سد و ایجاد فرصت‌های تامین آب بیشتر برای منطقه، شیرین سازی و انتقال آب از خلیج فارس به سمت پالایشگاه و. . . نشان می دهد که این رویکرد بسیار جدی دنبال می شود.

در پایان اگر نکته‎ای باقی مانده است، بفرمایید.

مجموعه فعالیتهایی که در پالایشگاهها انجام شده است، نشان می دهد مسئولیت اجتماعی را می شناسیم و به درستی به سمت آن حرکت می کنیم و خوشبختانه شرکتهای پالایشی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی با برنامه وارد شده‌اند.

نوع دیگری از مسئولیت‌های اجتماعی را می توان در شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد دید، در این شرکت تمرکز ویژ‌های شده تا هرگونه لوازم یدکی و مصرفی مورد نیاز پالایشگاه را از منطقه سرخس تامین کنند که این حرکت به نوعی مسئولیت اجتماعی محسوب می شود و در اقتصاد این منطقه تاثیرگذار بوده است.

با تصمیم بسیار مهمی که در این شرکت گرفته شده، اقتصاد سرخس تقویت شده و جانی تازه گرفته است. در آینده، بسیاری از تامین کنندگان به دلیل اینکه از این فرصت استفاده کنند، در سرخس مستقر خواهند شد و این موضوع سبب ایجاد اشتغال برای اهالی این منطقه می شود. آثار تصمیمهایی که از سوی مدیران ارشد صنعت گاز گرفته می شود، می توان در اجتماع نزدیک و همسایه های مراکز صنعتی دید.

در مجموعه صنعت پالایش گاز، برنامه‌های مدونی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تعریف شده است و آمادگی داریم اثربخشی و پیشرفت این برنامه‌ها را در کنفرانس‌ها، سمینارها و مجامعی که مورد نیاز است، گزارش کنیم.کلیدواژه: مسئولیت های اجتماعی | سوزاندن گازهای مشعل | پالایشگاه ها | انجام شده | مدیریت انرژی | گازهای مازاد | شرکت ملی گاز | برنامه ها | فعالیت ها | سوزاندن گاز | پالایش گاز | پیاده سازی | مصرف انرژی | پارس جنوبی | مشعل ها | شرکت ها

منبع: شانا

منبع این خبر، وبسایت www.shana.ir است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۰۲۶۱۶ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

جوانی که یک دختر را در خیابان ربود و در خودرو به او تجاوز کرد،به10سال حبس و99ضربه شلاق محکوم شد

عاقبت دختر آلمانی تبار داعشی در عراق + تصاویر

آیت‌الله علوی‌گرگانی؛ باید حتما جلوی ورود زنان به ورزشگاه‌ها گرفته شود/ روحانی هوشیار باشد

در همین زمینه

 • حرکت در جهت کاهش گازهای گلخانه ای به نفع منافع ملی است
 • مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که در برخی از محافل به دولت اعتراض می‌شود که چرا به سمت الزام و تعهد دادن برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای رفته‌اید؟ در حالیکه فردی مانند ترامپ زیر قطعنامه پاریس می‌زند. ما باید نابخردی‌هایی که در عرصه سیاست رخ می‌دهد را کنار بگذاریم. به گزارش ایسنا محمد درویش با بیان اینکه ایران در شمار 9 کشور نخست انتشار دهنده گازهای گلخانه‌ای است، اظهار کرد: این مسئله در حالی است که کشور ما در بین ۲۰ اقتصاد برتر دنیا قرار نگرفته. پس ما دست کم بیش از دو برابر سرانه هر فرد در کره زمین، گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌کنیم و نسبت به آلاینده‌هایی که در سرزمین‌مان منتشر می‌کنیم از عواید اقتصادی این حوزه متاسفانه برخوردار نیستیم. وی در ادامه تصریح کرد: ما باید نابخردی‌هایی که در عرصه سیاست رخ می‌دهد را کنار گذاشته و به‌عنوان کشوری که ادعای حرکت‌های فرهنگی دارد و می‌خواهد منشی متفاوت با نظام‌های جهان داشته و قابل تقلید باشد،‌ حرکت کنیم. کار آمریکا غلط است و ما باید به دنبال اجماع جهانی علیه چنین تفکری باشیم. درویش در پایان گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم به باور جدی برسیم که چرا حرکت در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای می‌تواند به نفع منافع ملی، منطقه‌ای و به نفع منافع کره زمین باشد. بداغ جمالی عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست با بیان اینکه انتشار گازهای گلخانه‌ای ابعاد جهانی دارد و خارج از این است که در یک روستا، شهر یا کشور قرار گیرد، توضیح داد: جو سیال است و در یکجا ساکن نمی‌ماند. به همین دلیل از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون در سطح جهانی کنسرسیوم‌ها و پروتکل‌هایی را فعال کرده‌اند تا همه کشورها با یکدیگر همکاری و انتشار گازهای گلخانه‌ای را کنترل کنند. وی هشدار داد: اگر دیر بجنبیم تصویری که برای صد...
 • تصادفات جاده ای عامل اصلی تلفات یوزپلنگ ایرانی/حذف گازهای CFC تنها راه حفظ لایه ازون
 • به گزارش خبرنگارحوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛سازمان حفاظتمحیط زیست در هفته‌ای که گذشت شاهد رویدادهایی بود که در ادامه به آن می پردازیم. تصویب پروتکل مونترال برای حفاظت از لایه ازون آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در سی امین سالگرد پروتکل مونترال و روز جهانی حفاظت از لایه ازون اظهار داشت: سی امین سالگرد پروتکل مونترال نقطه عطفی برای همه و برای سیاره ما است. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: معاهده پروتکل مونترال فرصت‌های جدید کسب و کار را فراهم می‌کند و تا سال 2050 باعث صرفه جویی بیش از 2 هزار میلیارد دلاری در اقتصاد جهانی می‌شود. ترمیم لایه ازون با گذشت 30 سال از تخریب آن رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توانستیم بعد از گذشت 30 سال این لایه مهم زمین را ترمیم‌ کنیم. کلانتری با بیان اینکه پروژه حفاظت از لایه ازون را باید یک الگو قرار داد، ادامه داد:اگر به مساله ای نه می‌گویند برای آن باید راه حلی داشته باشیم و این شاید حق محیط زیست نباشد. حذف گازهای CFC تنها راه حفظ لایه ازون گری لوییس نماینده مقیم سازمان ملل در تهران گفت: کشورهای عضو پروتکل مونترال اخیرا در رواندا گرد هم آمدند و برای حذف گازهای CFC به تفاهم رسیدند. وی در ادامه افزود: پروتکل مونترال یکی از موفق‌ترین پیمان‌های جهانی در حوزه محیط زیست است. این پروتکل توانسته 100درصد مواد مخرب لایه ازون را کاهش دهد که این باعث ضخیم شدن این لایه شده است و این اتفاق کره زمین را از تشعشعات خورشید حفظ می‌کند. کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست شد عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کاوه مدنی را به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد. تدوین برنامه مدیریت جامع 6 گونه در معرض انقراض/ تصادفات جاده‌ای عامل اصلی...
 • خداحافظی با نوستالژی پیکان نارنجی
 • تهران - ایرنا - زمانی نماد تولید ملی به شمار می رفت و با همه مشکلاتش مانند مصرف بالای بنزین و آپشن های محدود برای خودش برو بیایی داشت؛ زمانی طبقه مرفه و حتی برخی مقامات عالی رتبه که سعی داشتند استفاده از تولید ملی را تبلیغ کنند از آن استفاده می کردند. سال تولید آن به 1346 خورشیدی برمی گردد، سواری پیکان که تا اوایل انقلاب اسلامی در انواع مختلف تولید می شد و قرار بود تولیدش متوقف شود اما هنوز در خیابان های شهرهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. پیکان سال های سال به عنوان یکی از انواع مدل های مورد استفاده تاکسی در شهرهای مختلف ایران رونق داشت و البته هنوز هم به رغم اینکه عمرش به پایان آمده، در بسیاری از شهرها به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار می گیرد. اینکه نخستین بار دقیقا چه سالی پیکان به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار گرفت هنوز مشخص نیست، روایت های مختلفی شده؛ بطور مثال آنگونه که در کتاب «تاریخچه اتومبیل در ایران» (این اتولی که من میگم) نوشته عباس حسینی آمده به شکل سیستماتیک نخستین بار حدود سال 1326 تاکسی ها در قالب یک سازمان شکل گرفتند و انواع مدل های مختلف خودروهای خارجی نیز به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار می گرفتند و از سال 47 به بعد همه این مدل ها به پیکان تبدیل شدند. تا قبل از آن انواع خودروها مثل بد فورد، پاودا، وُلگا، واکسهال، آستین، اوشکودا، شورولت، مسکوویچ، هیلمن، موریس، وانگارد، دکاوه، بنز، فیات، سیتروئن و برخی مدل های دیگر به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار گرفته بودند. رنگ این پیکان های تاکسی نارنجی بود و متحدالشکل فعالیت می کردند و چون از سال های گذشته فعالیت داشتند حالتی نوستالژیک در جامعه پیدا کرده اند. حالا اما بنا به اعلام شهرداری تهران از اول مهر سال 96 زمان مرگ این...
 • خداحافظی با پیژامه آبی و زیرپیراهنی سفید
 • پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- فردین علیخواه- این روزها رسیدن به اندامی جذاب برای برخی از مردان تبدیل به دغدغه شده است. داشتن سیکس پک یا شکم شش تکه‌ای برای اینان هدفی جدی در زندگی است. آنان می‌خواهند لباس‌هایی که می‌خرند به‌ شکلی باشد که تناسب‌اندامشان را آشکار کند. اگر پیراهنی می‌پوشند دگمه‌های بالای پیراهن را باز می‌گذارند تا خط وسط عضلات سینه معلوم شود. برخی از آنان موهای روی سینه‌شان را می‌تراشند تا شکیل‌تر جلوه کند. موقع عبور از مقابل فروشگاههای بزرگ، کمی مکث می کنند و تصویر اندام خود بر روی شیشه فروشگاه را چک می کنند. شاید جراحیِ بینی به نام زنان تمام شده باشد ولی یک مطالعه دقیق می‌تواند نشان دهد که مردان هم از قافله عقب نمانده‌اند. برخی از مردان هرروز مطالبی همچون ده نقطه از بدن آقایان که مورد توجه خانم‌هاست را می‌خوانند و تک‌به‌تک آن نقاط را در اندام خودشان وارسی می‌کنند. آنان هرروز در توالت خانه‌شان دستگاه فیلیپس خود را برمی‌دارند و موهای گوش، بینی و ابرو را تمیز می‌کنند. اگر زمانی مردان در مقابل ساختمان پزشکان، درون اتومبیل خود به انتظار همسرشان می‌نشستند و از طریق گوشی «کلش آو کلانز » بازی می‌کردند امروزه دیگر از متخصصان پوست وقت دونفره می‌گیرند. حتی بعضی از آن‌ها برای آنکه موجب شک همسرشان نشوند(سروگوشش میجنبه) علاوه بر مراجعه دونفره، به‌تنهایی هم به دیدار دکتر پوست خودشان می‌روند. برخی از آنان دو یا سه ماه سختی می کشند تا موی طبیعی بکارند. حتی با رنگ کردن موهایشان، شانس خود را برای جوانیِ بیشتر امتحان می کنند. در قرن بیستم زنان هدف اصلی صنعت مد بودند. لباس‌های شهوت‌انگیز مخصوص اتاق‌خواب عمدتاً برای زنان طراحی می‌شد. امروزه صنعت مد برای مردان نیز لباس‌های شهوت‌انگیز برای اتاق‌خواب طراحی می‌کند. مردان تصور می‌کردند همین‌که مرد هستند تمام فضائل عالم را در خود دارند و به مونتاژ و نمایش بدن نیازی...
 • دوباره متولد شدم تا خداحافظی کنم/دعا می کنم کسی از دیده پنهان نشود
 • ملی پوش سابق والیبال گفت: کمتر ورزشکاری شانس می آورد در روزهای بزرگ یا تاریخی ورزش مملکتش از دنیای قهرمانی خداحافظی کند که البته من جزو همان عده معدود بودم. سرویس ورزش مشرق – در حاشیه اتفاق بزرگی که در ژاپن برای تیم ملی والیبال کشورمان رخ داد فرهاد نظری افشار از ملی پوشان با سابقه این رشته هم از تیم ملی خداحافظی کرد. او در پایان دیدار با فرانسه که آخرین دیدار تیم ملی مان بود و سومی کشورمان هم پیش از آغاز آن دیدار مسجل شده بود چهارگوشه زمین را بوسید و با همراهی هم تیمی هایش از تیم ملی جدا شد. فرهاد نظری افشار در گفت و گو با مشرق، درباره همه چیز حتی میزان علاقمندی فرزندانش به والیبال هم حرف زد. متن کامل صحبت های وی را در ادامه می خوانید: * با تیم ملی خداحافظی کردی؟ - دیگر بس بود. همیشه دوست داشتم در اوج خداحافظی کنم. خدا دوستم داشت و توانستم در اوج و در یکی از بهترین شب های والیبال کشورم در تاریخ این رشته از والیبال خداحافظی کنم. * دلت تنگ نمی شوی؟ - هنوز هستم و اتفاقا برنامه ویژه ای داریم تا با تیم پیکان در لیگ برتر قهرمان شویم. پس از آن هم به لیگ آسیایی برویم و اتفاقات خوب دیگر. یکی پس از دیگری. * خیلی امیدوارانه حرف می زنی؟ - همیشه با امید زندگی کرده ام و با همین روند بود که توانستم به دنیای والیبال در سطح ملی برگردم. اتفاقی که با توجه به آسیب دیدگی من شاید کمتر کسی می توانست به آن برسد. * چه سالی این مشکل برایت بوجود آمد؟ - سال 2011 بود که مصدومیت سراغم آمد و خیلی ها تصور کردند من دیگر نمی توانم به دنیای حرفه ای برگردم... * ...خاطره تلخی از آن روزها داری؟ -...
 • نقشی که امیر قلعه نویی در خداحافظی منصوریان داشت
 • به گزارش پارس نیوز، علیرضا منصوریان، سرمربی سابق استقلال در دیدار هفته اخیر تیمش مقابل ذوب‌آهن به تساوی دست یافت و پس از پایان بازی با اعلام استعفای خود از سرمربیگری، از این تیم خداحافظی کرد. دیدار خداحافظی منصوریان با استقلال در کسوت مربیگری مقابل ذوب‌آهنی برگزار شد که هدایت آن بر عهده امیر قلعه‌نویی، سرمربی سابق آبی‌پوشان بود که زمانی منصوریان را به عنوان بازیکن در تیم تحت هدایت خودش داشته است. نکته جالب در مورد قلعه‌نویی و حضورش در دیدار خداحافظی منصوریان به عنوان مربی با استقلال، حضور او در دیداری است که منصوریان در آن به عنوان بازیکن از استقلال خداحافظی کرده بود. در فینال جام حذفی فصل 86-87 و در دور برگشت آن که استقلالی‌ها در ورزشگاه آزادی به مصاف پگاه گیلان رفتند، منصوریان در پایان بازی برای همیشه کفش‌های خود را آویخت و با دنیای فوتبال به عنوان بازیکن خداحافظی کرد. آن دیدار در 27 خرداد 87 برگزار شد و آبی‌پوشان در حالی که بازی رفت را با یک گل در رشت به پگاه باخته بودند، در تهران و در پایان نود دقیقه با تک گل مهدی امیرآبادی کار را به تساوی کشانده و به وقت‌های اضافه رفتند و در 30 دقیقه وقت اضافه موفق به زدن 2 گل توسط مجتبی جباری و آرش برهانی شدند. بدین ترتیب استقلال در پایان بازی جام قهرمانی جام حذفی را با هدایت قلعه‌نویی بالای سر برد و منصوریان در زمان هدایت او از استقلال و فوتبال خداحافظی کرد. حال مشابه این اتفاق در هفته جاری و زمانی که منصوریان هدایت استقلال را بر عهده داشت و مقابل تیم تحت هدایت قلعه‌نویی قرار گرفته بود رخ داد و این سرمربی از سمت خود در استقلال کناره‌گیری کرد.
 • نادر گلچین درگذشت/خداحافظی با خواننده اصیل ایرانی
 • خبرگزاری میزان- نادر گلچین خواننده پیشکسوت ایرانی لحظاتی پیش در بیمارستان گاندی دار فانی را وداع گفت. به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری میزان، نادر گلچین خواننده پیشسکوت ایران امروز بر اثر سرطان ریه در بیمارستان گاندی درگذشت. نادر گلچین، از حدود 10 سال پیش با بیماری سرطان ریه مبارزه می‌کرد. او از روز 4 شهریور 1396 بر اثر تشدید بیماری قلبی ریوی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان گاندی بستری بود. همچنان در مورد مکان و زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر این هنرمند فقید اخباری منتشر نشده است. نادر گلچین متولد 16 آذر 1315 در رشت بود. گلچین از جمله خوانندگان صاحب سبک و دارای صدایی خاص خود است. بیشتر آثار او به سال‌های پیش از انقلاب بازمی‌گردد. از آثار مهم او در آن دوران می‌توان به "یوسف گم گشته" اشاره کرد و از دیگر آثار او می‌توان به تصنیف مرغ سحر، ناوک مژگان، قصه شهر عشق، مسبب، من دیگه بچه نمیشم و آلبوم‌های گریز، نفس باد صبا، زلف بنفشه یاد کرد. انتهای پیام/
 • نوای کوچ عشایر در زاگرس طنین انداخت/خداحافظی زردکوه باسیاه چادرها
 • شهرکرد- با سرد شدن هوا در چهارمحال و بختیاری و خشک شدن مراتع صدای زنگ کوچ عشایر بختیاری در کوهستان‌های زاگرس طنین‌ انداخت. خبرگزاری مهر - گروه استان ها: هوا در استان چهارمحال و بختیاری رو به سردی گذاشته و مراتع این استان در حال خشک شدن است. کوچ عشایر بختیاری با آمدن فصل سرما فرا رسیده است و عشایر کوچ خود را به سمت مناطق گرمسیر کشور آغاز کرده اند. سیاه چادر ها یکی پس از دیگر از دامنه زردکوه در حال جمع آوری شدن است وجنب و جوش خاصی در دامنه این رشته کوه برای کوچ آغاز شده است. فصل بارندگی در استان چهارمحال و بختیاری در حال نزدیک شدن است و عشایر بختیاری برای کمتر شدن مشکلات سفر کوچ و دست پنجه نرم کردن با بارندگی‌های شدید در پاییز، کوچ را سریع‌تر آغاز کرده‌اند. یکی از زیباترین جلوه‌های زندگی عشایر بختیاری هنگام کوچ و پیمودن مسیر طولانی برای رسیدن به مناطق گرمسیر در فصل سرما است. این سفر که همه‌ساله در مناطق بختیاری نشین استان چهارمحال و بختیاری و با سرد شدن هوا آغاز می‌شود پس از پیمودن مسافتی که چندین هفته به طول می‌انجامد در مناطق گرمسیری استان خوزستان به پایان می‌رسد. هرچند در بسیاری از این مناطق جاده‌های کوهستانی جای ایل راه‌ها را گرفته است اما هنوز بسیاری از عشایر این مناطق با پای پیاده و تحمل روزها رنج و مشقت و البته لذت بردن از همه زیبایی‌های کوچ، این سفر خاطره‌انگیز را انجام می‌دهند. عشایر بختیاری از مرد و زن کودک و خردسال با لباس های محلی پای در پای هم کوچ را آغاز کرده اند و مسیر زیبای کوهستان های زاگرس را در پیش گرفتندهم‌اکنون سیاه‌چادرهای عشایر از روی دشت‌ها و کوهستان‌ها یکی پس از دیگری جمع می‌شود و بر روی چهار پایان گذاشته می‌شود، دام‌ها ساماندهی می‌شوند و در مسیر کوچ...
 • برخی از مسئولان فدراسیون دوومیدانی ورزشکاران را به حاشیه می برند/همه ی مشکلات از بی برنامگی فدراسیون است/از خداحافظی بولت ناراحت شدم/همه موفقیت های ترکمنستان با تلاش خود ملی پوشان کسب شد
 • خبرگزاری میزان- سریع‌تری دونده ایران گفت: همه مشکلات در دو و میدانی به خاطر بی‌برنامگی فدراسیون است و برخی‌ها در فدراسیون، ورزشکاران را به حاشیه می‌برند. به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، حسن تفتیان که در حال حاضر سریع‌ترین مرد ایران محسوب می‌شود توانست در مسابقات داخل سالن آسیا مدال طلای دوی 60 متر را کسب کند. تفتیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، درباره موضوعات مختلف دوومیدانی ایران و همچین شرایط خودش صحبت‌هایی انجام داد که در ادامه می‌خوانید: *ابتدا در مورد عملکردت در مسابقات داخل سالن آسیا صحبت کن. یکی از بهترین اتفاقات دو و میدانی ایران در ترکمنستان رخ داد. مدال برنز قاسمی و کیهانی و همچنین مدال طلای من یکی از بهترین نتایج دوومیدانی‌ ایران در چند سالن اخیر بوده است. توانستیم ۳ رکورد را جابجا کنیم که این مسئله بسیار مهم است البته کار خدیور نیز در ماده چهارصد متر جای تقدیر و تشکر دارد چون او هم عملکرد بسیار خوبی را داشت. *چه عواملی در عملکرد دوومیدانی‌کاران در ترکمنستان تاثیر داشت؟ همه‌ این موفقیت‌ها با تلاش و کوشش خود ملی‌پوشان به دست آمده است. برای مثال من خودم در این مسابقات در صورتی مدال گرفتم و رکورد شکنی کردم که یک صدم با رکورد این بازی‌ها و پنج صدم با رکورد آسیا فاصله داشتم. اگر با برگزاری اردوهای تدارگاتی آماده می‌شدم و تدارکات خوبی داشتم قطعا نتایج بهتری کسب می‌کردم. من تنها به این مسابقه‌ها آمدم و حتی ماساژورم هم با من نبود و همین این مسائل کار را سخت میکرد. همه ورزشکارها برای این مسابقات به خوبی آماده شده یودند و با یک تیم کامل حضور داشتند اما خداروشکر با همه این کمی و کاستی‌ها و با تمریناتم نتیجه گرفتم. *فکر می‌کنی بتوانی در دوی 100 متر هم رکورد خودت را ارتقا دهی؟ امسال من در ۱۰۰ متر نتوانستم...