به گزارش گروه باشگاه جوانی خبرگزاری برنا، بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی، قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است، هوش کم و بیش عادی دارند، به خوبی حرف می زنند و مانند سایر کودکان بازی می کنند، مثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار می کنند، در خانه نیز خود یاری های لازم را دارند و کارهایی را کهوالدین به آنها می سپارند، به خوبی انجام می دهند و از رفتار و اخلاق عادی برخوردارند.

لیکن زمانی که به مدرسه می‌روند و می‌خواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد بگیرند دچار مشکلات جدی می‌شوند. این کودکان به تدریج درمی‌یابند که سایر کودکان از نظر وضع درسی بهتر از آنها هستند و احساس حقارترا تجربه می‌کنند و کم کم بیزاری از درس و مدرسه در آنها به وجود می‌آید. والدین آنها که اغلب از دلایل ناتوانی یادگیری آنها بی خبر هستند، مشکل را بیشتر می‌کنند و با فشارهایی که به کودک وارد می‌آورند، دشواری را چند برابر می کنند.

بدیهی است این کودکان در مراجعه به هر متخصصی، مشکلی تازه در خود می‌یابند. هر متخصص مشکل آنها را از دریچه چشم خود نگریسته و تنها بعدی از ابعاد پیچیده آن را زیر ذره بین تخصص خویش قرار می‌دهد. گفتنی است که در این میان، امر اساسی توجه به این نکته است که در این گونه موارد،ضرورتاً باید به جای تشخیص‌های انفرادی، از شیوه نظام چند رشته‌ای سود جست که در آن معمولاً مجموعه‌ای از تجربیات و تخصص‌ها توأمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین معنی که با همگام شدن عده‌ای از متخصصان و یک سو و یک جهت شدن تلاش های مختلفی که از طرف صاحبان فن و تجربهصورت می‌گیرد، راهی برای تحلیل، تشخیص و درمان اساسی مسائل یادگیری گشوده می شود.

تعریف اختلالات یادگیری

اصطلاح نارسایی در یادگیری به وسیله روان‌شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در حالی که متخصصان پزشکی اختلال یادگیری را ترجیح می دهند. مثلاً بر طبق تعریف انجمن روان پزشکان آمریکا (1994) اختلال زمانی روی می‌دهد که پیشرفت درسی فرد بر اساسآزمون‌های استاندارد فردی در خواندن، حساب کردن، نوشتن یا بیان به طور چشمگیری پایین تر از سطح مورد انتظار سنی، درسی، و یا هوشی وی باشد. اگر چه تلاش فراوانی برای یافتن یک تعریف جامع در زمینه اختلالات یادگیری انجام گرفته است، هنوز تعریف کاملی که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد.

شاید یکی از دلایل عمده آن این باشد که در بکار بردن اجزای اختلالات یادگیری هنوز ثبات چندانی وجود ندارد. بعضی سعی می‌کنند آنها را از همدیگر مجزا نمایند در حالی که بعضی دیگر نارسایی در یادگیری را به عنوان یک اصطلاح کلی مورد استفاده قرار می‌دهند که شامل تمام موارد یادگیری است و بعضیدر این زمینه اظهار نظر قاطعی نمی‌کنند. از طرف دیگر تعاریف، بسته به این که نارسایی در چه حوزه ای تعریف می شود نیز تا اندازه ای فرق می کنند.

کمیته بین نهادی نارسایی‌های یادگیری (1987) که نمایندگی 12 نهاد در بخش خدماتی، بهداشتی و انسانی و بخش آموزش و پرورش را دارد جنبه های زیر را در تعریف خود از نارسایی ویژه در یادگیری مورد تأکید قرار می دهد:

کودک ممکن است مشکلاتی در مهارت های گوش کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن، استدلال ریاضی و یا اجتماعی داشته باشد.

نارسایی در یادگیری ممکن است همراه با شرایطی از قبیل عوامل اجتماعی– محیطی و اختلالات توجهی باشد.

نارسایی حالت ذاتی دارد و تصور می‌شود از نقص در نظام عصبی مرکزی ناشی شود.

کودکانی که دارای اختلالات یادگیری هستند چه ویژگی‌هایی دارند؟

کودکان با مشکل اختلال یادگیری گروه ناهمگنی را تشکیل می‌دهند که ویژگی‌های بسیار متفاوتی دارند . اما باید در نظر داشت که همه کودکان با نارسایی در یادگیری ممکن است تمام این ویژگی ها را نداشته باشند و در عوض بعضی از افرادی که نارسایی ویژه در یادگیری ندارند ممکن است بعضی از اینویژگی‌ها را داشته باشند. از این جهت که هر کودکی دارای ویژگی های منحصر به فرد برای خود می‌باشد ممکن است فقط بعضی از این ویژگی‌ها در او وجود داشته باشد. افزون بر این بعضی از ویژگی‌هایی که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد متناسب با سن و سطح رشدی هر کودک معین است که درصورت ادامه می‌تواند مشخصه این کودکان در نظر گرفته شود. علیرغم این ناهمگنی اغلب مشکلات کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری با همدیگر همانندی دارد و این ویژگی‌ها را نمی‌توان به راحتی از همدیگر تفکیک کرد. زیرا گاهی ممکن است رفتارهایی در رابطه با چندین ویژگی بطور همزمان مشاهدهشود. از طرف دیگر داشتن مشکل در یک جنبه ممکن است جنبه های دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. مثلاً داشتن مشکلات درک مطلب، در زمینه زبان بیانی فرد نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند. بنابراین ارزیابی این کودکان فراتر از بررسی یک جنبه معین فرد است.

اگر چه نارسایی در درجه اول بر روی جنبه درسی کودکان تأثیر دارد اما باید در نظر داشت که حوزه‌های دیگر چون حوزه‌های اجتماعی و شغلی فرد هم به نوعی از آن تأثیر می‌گیرند و در بسیاری از موارد بر روی بهداشت روانی و عزت نفس اثر منفی می‌گذارند. افزون بر این مشکلات همایند چون اختلالنقص توجه بیش فعالی، افسردگی، و مشکلات عصبی نیز ممکن است در کنار آن وجود داشته باشد. بنابراین کودک ممکن است بیش فعال، بی توجه و در عین حال ناسازگار باشد. اما برای ساده شدن موضوع می توان این ویژگی‌ها را در گروه‌های زیر طبقه بندی نمود:

اختلال یادگیری- بیش فعالی- کم فعالی- اختلالات حافظه- اختلالات زبانی- اختلالات شنوایی- اختلالات بینایی

1- اختلالات حرکتی

کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری، الگو‌های حرکتی متمایزی نسبت به بعضی از کودکان دیگر دارند که به برخی از مهمترین آنها در اینجا اشاره می شود:

الف- بیش فعالی:

بیش فعالی یکی از فراوان‌ترین اختلالات حرکتی گزارش شده کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری است. این کودکان در سنین پایین همیشه در حال حرکت و جنبیدن هستند در هیچ جایی آرام و قرار ندارند و رفتاری غیر قابل پیش بینی از خود نشان می‌دهند. کودکان سنین پایین‌تر رفتارهایی همچون صحبت کردنزیاد و دعوای بین خواهر و برادر‌‌ها، دوستان و همکلاسی‌ها دارند و در دوره نوجوانی گرچه فعالیت بیش از اندازه ممکن است وجود نداشته باشد اما نشانه‌های دیگری مانند مشکلات رفتاری، عزت نفس پایین، بی‌توجهی، و یا حتی افسردگی بروز نماید.

این چنین رفتارهایی الزاماً نادرست نیستند بلکه تعداد دفعات آن بیش از اندازه و خارج از تناسب است. گرچه به نظر بعضی گاهی رفتار از نظر کیفی نیز متفاوت، تصادفی و با سازمان یافتگی کمتری است. باید در نظر داشت که گرچه بعضی از کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری این حالت را از خود نشانمی‌دهند بسیاری از کسانی که نارسایی در یادگیری ندارند نیز ممکن است بیش فعال باشند.

ب- کم فعالی:

برخلاف کودکان بیش فعال بعضی از کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری وجود دارند که به طور غیر طبیعی فعالیت حرکتی محدودی داشته و بیش از اندازه آرام و بی حال هستند. اما از جهت این که مشکلات رفتاری این گروه کودکان کمتر در مدرسه مورد شناسایی قرار می گیرد بندرت شناخته می‌شوند و درنتیجه کمتر جزو کودکان با نارسایی در یادگیری به حساب می‌آیند.

ج- ناهماهنگی:

ناهماهنگی یا داشتن هماهنگی ضعیف یکی از مشکلاتی است که بعضی از کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری از خود نشان می‌دهند. این کودکان در فعالیت‌هایی که نیاز به هماهنگی کاملی دارد همچون دویدن، پریدن، جست و خیز کردن و مانند آن مشکل دارند، نوع راه رفتن آنها معمولاً خشک، نا آزموده و بیروح است و در فعالیت‌های مربوط به حرکات ظریف مانند نوشتن و نقاشی کردن نیز دارای ضعف هستند.

د- تکرار:

تکرار خود به خودی و غیر عادی رفتار که ممکن است تقریباً در تمام رفتارهای بیانی مانند صحبت کردن، نوشتن، خواندن، ترسیم کردن، و اشاره کردن وجود داشته باشد در بعضی از کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری مشاهده می‌شود. این حالت در صحبت کردن شامل داشتن اشکال در رفتن از یک کلمه بهکلمه دیگر و در نوشتن تکرار یک حرف یا غلط نوشتن یک کلمه و تکرار مکرر آن است.

2- اختلالات اجتماعی– عاطفی

کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری انواع متفاوتی از اشکالات اجتماعی و عاطفی همچون خود پنداره پایین، تحمل کم نسبت به ناکامی، اضطراب، کناره گیری اجتماعی، طرد اجتماعی، اجتناب کردن از کار یا کند بودن در آن از خود نشان می‌دهند. این کودکان معمولاً در کار کردن و بازی کردن با کودکاندیگر از خود ناتوانی نشان می دهند و بیشتر اوقات در اثر ناکامی‌های ناشی از آن، رفتارهای مداخله گری دارند.

3- اختلالات ادراکی

اختلالات ادراکی یعنی ناتوانی در شناسایی، تمیز، و تعبیر و تفسیر کردن احساس که می‌باید با اشکالات مربوط به حواس فرق گذاشته شود. مثلاً یک کودک نابینا چون نمی تواند ببیند ادراک بینایی برایش ایجاد نمی‌شود اما در مورد اختلالات ادراکی کودک در عین حال که توانایی دیدن را دارد در حوزه های معینیمشکلات ادراکی از خود نشان می‌‌دهد. اختلالاتی همچون عدم ایجاد اشکال هندسی، تشخیص متن و زمینه، حروف وارونه و واژگون و مانند آن نشانه اختلال در ادراک بینایی، عدم تشخیص تن صدا و فرق نگذاشتن بین صداهای گوناگون نشانه اختلال در ادراک شنوایی، ناتوانی در شناخت اشیاء معمولی از طریقلمس کردن نشانه اختلال در ادراک لمسی و اشکال در هماهنگی، جهت یابی و تعادل نشانه اختلال در ادراک تعادل است. اما اختلال در ادراک بویایی و چشایی به نظر می رسد کمتر با نارسایی ویژه در یادگیری بستگی داشته باشد.

4- اختلالات نمادسازی

اختلال یادگیری- کودکان- اختلالات نمادسازی- اختلال بیانی- سلامت کودکان

نماد سازی یکی از پیشرفته ترین توانایی‌های ذهنی است که در آن مغز ادراکات، حافظه و حالت‌های وابسته به آنها را برای بدست آوردن مهارت‌های اساسی یادگیری به صورت یکپارچه در می‌آورد و از آن‌ها یک زنجیره فکری یا فرآیند می‌‌سازد.

الف- اختلال دریافتی شنیداری:

در این زمینه اشکالات ممکن است به شکل ضعف در فهمیدن نمادسازی زبانی، تقاضای بیش از اندازه برای تکرار و گیج شدن در اجرای دستورات نشان داده شود.

ب- اختلال دریافتی دیداری:

مشکلات کودکان در این زمینه شامل عدم تشخیص دیداری کلمات یا حروف و شکل‌ها و خواندن با درک و فهم کمتر است.

ج- اختلال بیانی کلامی:

این اختلال شامل نارسایی در تنظیم افکار برای صحبت کردن است که در آن کلمات از لحاظ معنی برای بیان نظریات فرد هماهنگی لازم را ندارند.

د- اختلال بیانی حرکتی:

این اختلال شامل نارسایی در تنظیم افکار برای صحبت کردن و همچنین ارتباطات غیر کلامی مانند حالت قیافه است. علاوه بر این حذف کلمات و اشکالات هجی کردن نیز در این کودکان دیده می شود.

توانایی خوب دیدن از موارد لازم برای آموختن مهارت‌های یادگیری است‎

5- اختلالات توجه

برای موفق شدن در یادگیری کودک باید توانایی توجه کردن به یک موضوع معین و به همین ترتیب در موقعیت مناسب جدا کردن توجه از یک موضوع و پرداختن به یک موضوع معین دیگر را داشته باشد.

الف)عدم توجه:

اشکال عمده کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری این است که توانایی جدا کردن یک محرک معین از میان محرک های محیطی گوناگون و فقط به همان توجه کردن را ندارند. مثلاً کودک ممکن است سر کلاس با کوچکترین صدایی مانند صدای مهتابی یا ترافیک و یا حتی حضور همکلاسی ها که به کار خودمشغول هستند توجه خود را از دست بدهد.

ب- توجه بیش از اندازه:

بعضی از کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری بر روی جزئیاتی که در واقع چندان هم مهم نیستند بیش از اندازه توجه می‌کنند و در نتیجه از موضوعات اساسی دیگر باز می‌مانند. مثلاً کودک ممکن است به جای توجه به مطالب نوشته شده بر روی یک صفحه تمام تمرکز خود را فقط بر روی شماره آن صفحهمتمرکز نماید.

6- اختلالات حافظه

اختلالات حافظه شامل اشکال در جذب، ذخیره سازی و باز شناسی اطلاعات در ارتباط با بینایی، شنوایی یا فرآیندهای دیگر یادگیری است. مشخص شده است که کودکان با نارسایی در یادگیری در باز شناسی، و همچنین یادآوری هم مستقیم و هم وارونه اعداد مشکل دارند. در این زمینه ناتوانی در به تصور درآوردن حروف، کلمات و یا ارقام نشانه اشکال در حافظه دیداری و ناتوانی در به وجود آوردن مجموعه یا ترتیب حروف، کلمات یا ارقام نشانه اشکال در حافظه شنیداری است. افزون بر این حافظه غیر کلامی کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری در رابطه با حافظه کوتاه مدت و دراز مدت نیز اشکالاتی دارند کهشامل ضعف در حافظه، دامنه لغت ضعیف و اشکال در درک جملات است.

7- اختلالات زبانی

اختلالات زبانی و گفتاری یکی دیگر از ویژگی‌های کودکان با نارسایی در یادگیری است که در حوزه‌هایی همچون بیان شفاهی و درک مطلب شنیداری و مانند آن خود را نشان می‌دهد و از اشکالات گفتاری مانند اشکالات تلفظی، اشکالات صدایی مانند صدای گرفته و اشکال در روان بودن گفتار مانند لکنت زبانفرق گذاشته می‌شود. در این زمینه کسانی که نارسایی در زبان و گفتار به طور همزمان دارند احتمال بیشتری برای نارسایی در خواندن ایجاد می‌شود. تأخیر در زبان یکی از مشکلات رایج این کودکان است و معمولاً در سنینی که کودکان به طور معمول صحبت می‌کنند ممکن است اصلاً صحبت نکنند یا از زبانمحدودی استفاده نمایند. لازم به ذکر است که معمولاً صحبت نکردن در سن 4 سالگی به عنوان تأخیر در زبان در نظر گرفته می‌شود.

اختلال یادگیری- الگوی مناسب یادگیری- مشکلات عاطفی کودکان- نارسایی یادگیری- تفاوت های جنسیتی

علل احتمالی اختلالات یادگیری چیست؟

نظریات گوناگونی در اینکه چگونه اختلالات یادگیری به وجود می آید ابراز شده است که هر کدام این نظریات سعی کرده اند عوامل گوناگونی را برای آن در نظر بگیرند. منتهی باید در نظر داشت که به ندرت می توان یک عامل واحد را به عنوان ایجاد کننده نارسایی در نظر گرفت بلکه بهتر است گفته شود که پدیدهپیچیده ای مانند اختلال یادگیری در اثر تعامل چندین عامل گوناگون به وجود می آید. بعضی از این عوامل به عنوان عامل اصلی نارسایی در نظر گرفته می شوند در حالیکه بعضی دیگر ممکن است عامل تسهیل کننده شرایط باشند و بنابراین هر کودکی باید در تمام زمینه ها مورد ارزیابی قرار گیرد تا اطمینانحاصل شود چه کسانی تحت این عنوان قرار می گیرند. عواملی را که در ایجاد نارسایی ویژه در یادگیری به صورت مستقیم یا به عنوان تسهیل کننده سهم دارند را به صورت زیر طبقه بندی می کند:

1- عوامل محیطی

محیط‌های متفاوتی که کودک با آن‌ها سروکار دارد هر کدام به نوعی در چگونگی یادگیری و بر روی تمایل و انگیزه او برای یادگیری تأثیر می‌گذارند. این محیط‌ها را می‌توان به صورت زیر طبقه بندی نمود.

الف – محیط خانه:

تجربیات محیطی کودک در 5 یا 6 سال اول زندگی تأثیر عمیقی بر روی رشد شناختی و هوشی او دارد و زبان به عنوان یکی از ملزومات عمده بشر، همبستگی نزدیکی با این تجربیات اولیه و مخصوصاً با والدین دارد. والدین نه تنها موقعیت مناسب را برای رشد کودک در زمینه‌های گوناگون به وجود می‌آورند‌،که می‌توانند به نوبه خود در اکتساب این زبان مؤثر باشند، بلکه خود آنها الگوی مناسبی نیز برای یادگیری کودک به شمار می‌روند. بنابراین اساس کارآمدی کودک در زبان، به آن طوری که بعداً در مدرسه از او انتظار خواهد رفت، در خانه بنا نهاده می‌شود. کودکان با نارسائی‌های یادگیری معمولاً از خانواده‌هاییهستند که فرزندان زیادی دارند. همچنین کودکانی که با یکی از والدین زندگی می کنند موارد بیشتری از مشکلات مانند نرفتن به مدرسه یا نارسایی یادگیری از خود نشان می‌دهند.

ب- محیط مدرسه:

کودکان زمان قابل ملاحظه ای از ساعات بیداری خود را در مدرسه می‌گذرانند و بنابراین روابط آنها با گروه همسن و کارکنان مدرسه از معلم گرفته تا مدیر و معاون و خدمتگذار و دیگران، تأثیر چشمگیری بر روی تجربیات آنان دارد. از جهت این که کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری مشکلات زیادی درحوزه زبان و رفتار اجتماعی دارند نمی‌توانند به راحتی روابط گروهی مناسبی با دیگران بر قرار نمایند و در نتیجه از طرف گروه همسن و معلمان طرد می‌شوند. افزون بر این در مدرسه برای کوشش‌های خود کم‌تر مورد تشویق و تقویت قرار می‌گیرند و بیشتر از دیگران مورد انتقاد واقع می‌شوند که به نوبه خودبر روی یادگیری آنان تأثیر می گذارد. معمولاً معلمان در کلاس توجه خود را بر روی چند شاگرد برگزیده و اغلب اوقات آنهایی که از نظر درسی وضعیت خوبی دارند، متمرکز کرده و در نتیجه به شاگردان دیگرتوجه کمتری می کنند به طوری که وقتی کودک با نارسایی‌های یادگیری به کلاس پنجم یا بالاترمی‌رسد بودن یا نبودن او در کلاس فرق چندانی نمی کند.

ج- محیط اجتماعی

روابط اجتماعی کودک با دوستان و گروه‌های اجتماعی دیگر نوع رشد اجتماعی، شناختی و عاطفی او را تعیین می‌کند. اگر این رابطه خوشایند و موفقیت آمیز باشد احساس رضایت و اعتماد به نفس، و اگر نا‌موفق باشد حالت ملال آوری به وجود می‌آورد. عدم موفقیت در روابط اجتماعی ممکن است به علتاشکال در ایجاد روابط یا نداشتن مهارت های اجتماعی لازم باشد. معمولاً کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری آگاهی ندارند که هر رفتار معین آنها از طرف دیگران چگونه تلقی می‌شود و از همساز کردن خود با نقطه نظرهای دیگران ناتوان هستند و چون نیازهای دیگران در نظر گرفته نمی‌شود احتمال به وجودآمدن روابط مناسب با دیگران کاهش می‌یابد و در نتیجه همین تجربیات اجتماعی ناخوشایند ممکن است یادگیری آنان را تحت تأثیر قرار دهد. اعتقاد بر این است که همان ویژگی هایی که نارسایی درسی را به وجود می آورد نارسایی های اجتماعی را نیز ایجاد نماید.

2- عوامل عاطفی

در بیان رابطه بین نارسایی‌های یادگیری و مشکلات عاطفی نظریات متفاوتی وجود دارد. به اعتقاد بعضی، نارسایی‌های یادگیری در اثر اشکالات عاطفی به وجود می‌آیند و بنابراین باید از طریق روش‌های روان شناختی اعتماد به نفس لازم را در کودکان ایجاد کرد؛ خود پنداره آنان را افزایش داد و علایق آنان راکشف نمود تا نارسایی های یادگیری ناشی از آنها نیز درمان شود. بعضی دیگر معتقد هستند مشکلات عاطفی در اثر نارسایی های یادگیری به وجود می آیند و بنابراین باید با به کار گرفتن روش آموزش مستقیم سعی در از بین بردن نارسایی یادگیری کرد تا عوامل عاطفی نیز به تدریج ضعیف شده از بین بروند.

3- عوامل فیزیکی

بعضی از عوامل فیزیکی نیز به گونه ای با نارسایی های یادگیری ارتباط پیدا می کنند و بدین جهت باید اطمینان حاصل شود وجود نارسایی در اثر بودن این عوامل نباشد. عوامل عمده‌ای که در این زمینه دخالت دارند به قرار زیرند:

الف – اختلالات شنوایی:

بعضی از کودکان به علت داشتن اشکالاتی در مکانیسم شنوایی اطلاعات و آموزش را به خوبی نمی‌شنوند و در نتیجه در یادگیری آنان اختلالاتی به وجود می‌آید. مثلاً پژوهشگران پیدا کردند که بعضی از این کودکان در یک پس زمینه صدایی قادر نیستند خوب بشنوند و باید در نظر داشت که در زمینه شنوایی حتیاختلالات بسیار جزئی نیز می‌تواند یادگیری کودک را تحت تأثیر قرار دهد. زیرا اولاً بر روی ارتباط بر قرار کردن کودک با معلم، گروه همسن و دیگران تأثیر دارد؛ ثانیاً شنوایی لازمه‌ای اساسی برای یادگیری زبان است و اگر کسی در این زمینه اختلال داشته باشد در زمینه یادگیری نیز با اشکال روبرو خواهد شد.

پژوهشگران دریافته‌اند که وجود اشکال در گوش میانی می تواند اختلالات رشدی و درسی در کودکان ایجاد کند.

ب- اختلالات بینایی:

توانایی خوب دیدن از موارد لازم برای آموختن مهارت‌های یادگیری است و بنابراین اختلال در این توانایی در یادگیری کودکان نارسایی به وجود می‌آورد. منتهی باید در نظر داشت که این اختلالات به تنهایی نمی‌توانند به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته شوند. افزون بر این درمان کردن مشکلات دیداری فقطبخش کوچکی از مشکلات خواندن را درمان می‌کند و نارسایی های زیر بنایی را که عامل بسیاری از نارسایی های یادگیری هستند را از بین نمی برد. گرچه تمرین‌های چشمی به صورتی که در درمان بینایی مورد استفاده قرار می گیرند در زمینه نارسایی تأثیر داشته باشد، اما در هر حال معلم باید به نشانه هاییهمچون چرخاندن سر‌، خم کردن سر به جلو، داشتن تنش در کارهایی که نیاز به دیدن از نزدیک دارد، نگاه کردن به دور، مالیدن بیش از اندازه چشم، اجتناب کردن از کار با اشیایی که به چشم نزدیک هستند، حالت نشستن و مانند آن توجه داشته باشد.

ج- تفاوت های جنسی:

تحقیقات اولیه نشان دهنده این است که پسرها بیشتر از دخترها در معرض نارسایی های ویژه قرار می‌گیرند. در مروری که بر ادبیات تحقیق انجام گرفته است پیدا شده است که حتی زمانی که میزان خطا در این مطالعات به حداقل رسانده شود نیز این تفاوت هنوز وجود دارد. دامنه این تفاوت بین 2 تا 8 برابراست. پژوهشگران نارسایی های یادگیری را 1/84، نابهنجاری‌های نوشتاری را 5/56 و اختلال نقص توجه بیش فعالی را 1/39 درصد در پسرها تخمین می‌زنند. واقعیت این است که مردهای بیشتری با نارسایی‌های یادگیری وجود دارند که ممکن است به نوعی در ارتباط با کروموزوم جنسیباشد. مثلاً (راتر و همکاران، 2004) پیدا کرده‌اند که مشکلات خواندن در پسرها بیشتر از دخترهاست. بنابراین جنسیت می تواند به عنوان یکی از عوامل به وجود آورنده نارسایی ویژه در یادگیری در نظر گرفته شود اما تحقیقات نشان می دهند که این تفاوت خیلی چشمگیر نیست.

کلیدواژه: بعضی از کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری | کودکان با نارسایی در یادگیری | نارسایی های یادگیری | خود نشان می دهند | نشانه اختلال در ادراک | مورد استفاده قرار | نارسایی های یادگیری | باید در نظر داشت | اختلالات یادگیری | اختلال یادگیری | بیش از اندازه | کودک ممکن | یادگیری کودک | ویژگی ها | مانند آن | بیش فعالی | صحبت کردن | بر روی

منبع: خبرگزاری برنا

منبع این خبر، وبسایت www.bornanews.ir است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۰۲۱۸۵ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

از بردگان جنسی کیم جونگ اون تا قتل یازده موزیسین با سلاح سنگین

احمدی‌نژاد خطاب به ترامپ: بی‌ادب، بی‎فرهنگ!

خلبان ایرانی که صدام دستور داد پیکرش را دو نیم کنند را بشناسید

در همین زمینه

 • برپایی نمایشگاه ها فرصت خوبی برای نشر علم و کمک به تعلیم و یادگیری است
 • رییس دانشگاه لرستان گفت: نشر علم فقط تعلیم و یادگیری نیست و برپایی نمایشگاه‌ها به نشر علم کمک می‌کند. به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، خسرو عزیزی رییس دانشگاه لرستان در بازدید از نمایشگاه استانی کتاب با اشاره به کیفیت مناسب برگزاری نمایشگاه کتاب این استان گفت: این نمایشگاه فرصت خوبی است برای عرضه‌ی انواع کتاب‌ها به علاقه‌مندان.عزیزی با بیان اینکه نشر علم فقط تعلیم آن و یادگیری نیست افزود: عرضه‌ی کتاب‌ها در نمایشگاه‌ها نیز به نشر علم و دانش در جامعه کمک می‌کند.رئیس دانشگاه لرستان تصریح کرد: دانشگاه لرستان کوشش کرده است در دو بخش کتاب‌های چاپی و کتاب‌های الکترونیکی فعالیت‌هایش برای رفع نیازهای دانشجویان و استادان را افزایش دهد و برای نمونه پهنای باند اینترنت دانشگاه لرستان که در ابتدای دولت تدبیر و امید 34 مگابیت بود الان به 160 مگابیت ارتقاء پیدا کرده و تعداد کتابهای الکترونیکی کتابخانه دانشگاه لرستان و مقالات الکترونیکی نیز رو به افزایش است.وی توضیح داد که دانشگاه لرستان با پایگاه‌های معتبر علمی اینترنتی نیز همکاری دارد تا دانشجویان و استادان بتوانند به‌ راحتی کتاب‌های مورد نیاز خود را فراهم کنند.عزیزی با بیان اینکه خوابگاه‌های دانشجویی نیز مجهز شده‌اند به‌ گونه‌ای که در هر ساعت تعداد 20 دانشجو می‌توانند لینک‌های مورد نیاز برای دسترسی به کتاب‌ها و مقالات علمی را در دسترس داشته باشند گفت: بهتر آن بود که نمایشگاه در اواسط مهرماه برگزار می‌شد زیرا در حال حاضر عمده دانشجویان مشغول ثبت‌نام هستند و خیلی‌ از دانشجویان هنوز به دانشگاه‌ها مراجعه نکرده‌اند.
 • ۵۰۰ مرکز تشخیص اختلالات یادگیری در کشور فعالیت می کنند
 • به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ؛ مجید قدمی اظهار کرد :اگر می خواهیم ایران را بسازیم و رشد کنیم بایدآدمهای متناسب با موضوع را منصوب کنیم وی بیان داشت : در این حوزه کار های بسیاری صورت گرفته واعتقاد داریم خودمان را به نرم ها و استاندارها نزدیک کنیم و در این راستا از ظرفیت و پتانسیل کافی برخوردار هستیم رییس سازمان استثنایی کشور خاطر نشان نمود : تلاش می کنیم آموزش تلفیقی در کنار آموزش عادی قرار گیرد لذا باید فرهنگ آموزش تلفیقی را به آموزش عادی انتقال داد قدمی در پاسخ به کمبود معلم در مدارس استثنایی کشور افزود: کمبود معلم در مدارس استثنایی کشور تامین شده که این کار از طریق دانشگاه فرهنگیان و جذب نیروی آزاد در حال انجام است معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در خصوص خدمات همکاران فرهنگی شاغل در مدارس استثنایی گفت: طبق سنوات گذشته این همکاران فرهنگی ضریب 1.2 می گیرند و با 25 سال خدمت بازنشسته می شوند از سویی از لحاظ حقوقی کمی بیشتراز همکاران فرهنگی عادی هستند
 • اختلال تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران
 • ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید بختیاری، شهید قندی و کوشک برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (دوشنبه) مختل می شود.به گزارش مخابرات منطقه تهران، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید بختیاری با پیش شماره های 5520 تا 5523 در محدوده خیابان های عرب حلوایی، ایران ترانسفو، بازارخانه و آشپزخانه و پل مترو فتح آباد به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.همچنین ارتباطات تلفنی مشترکان در مرکزهای مخابرات شهید قندی و کوشک از ساعت یک بامداد دوشنبه به مدت چهار ساعت مختل می شود.به گزارش ایرنا، بر اساس آمارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلفن های ثابت دایری کشور تا پایان خردادماه امسال به 30 میلیون و 590 هزار و 323 شماره رسید، این رقم تا پایان سال گذشته 30 میلیون و 506 هزار و 633 شماره بود.تلفن های ثابت کشور در بازه زمانی اسفند 1395 تا پایان خردادماه امسال 83 هزار و 690 شماره افزایش داشت.شمار مشترکان پهن باند ثابت کشور تا پایان خردادماه امسال نیز به 10 میلیون و 281 هزار و 423 رسید، این تعداد تا پایان اسفندماه پارسال 9 میلیون و 408 هزار و 23 مشترک بود.
 • اختلال استخوان فک موجب تشدید میگرن می شود
 • طبق نتایج یک مطالعه، افراد مبتلا به سردردهای مزمن میگرنی سه برابر بیشتر از دیگران از اختلال شدید استخوان فک رنج می برند. به گزارش خبرنگار مهر، یافته ها نشان می دهد «اختلال تمپوروماندیبولار» (TMD) که بر مفصل فک تاثیر می گذارد، به طورمستقیم موجب بروز میگرن نمی شود. اما TMD ممکن است موجب تشدید حملات میگرن از لحاظ شدت و تعداد دفعات شود. لیدیان فلورنسیو، سرپرست تیم تحقیق در دانشگاه سائوپائولو برزیل، در این باره می گوید: «میگرن یک بیماری عصبی همراه با چندین علت است، در حالی که TMD مانند درد گردن و سایر اختلالات اسکلتی-عضلانی مجموعه ای از عوامل است که حساسیت افراد مبتلا به میگرن را تشدید می کند.» وی در ادامه می افزاید: «مطالعه ما نشان می دهد بیماران مبتلا به میگرن مزمن که بیش از ۱۵ بار در ماه دچار حمله میگرنی می شوند، سه برابر بیشتر از بیماران مبتلا به میگرن متناوب، علائم شدیدتر TMD را گزارش می کنند.» مطالعات قبلی نشان داده اند که میگرن تا حدودی با درد در ناحیه عضلات فک مرتبط است. مفصل تمپوروماندیبولار همچون یک لولا کشویی که فک را به جمجمه متصل می کند عمل می نماید، بنابراین علائم اختلال شامل مشکل در جویدن و کشش مفصل است. به گفته فلورنسیو، حساسیت مرکزی ممکن است ارتباط بین تعدد حملات میگرن و شدت TMD را توضیح دهد. «تکرار حملات میگرن ممکن است حساسیت به درد را افزایش دهد.» در این مطالعه، محققان زنان در سنین اوایل تا اواسط دهه ۳۰ سالگی را که مبتلا به میگرن مزمن، یا میگرن دوره ای یا بدون ابتلا به میگرن بودند بررسی کردند. علائم و نشانه های TMD در ۵۴ درصد شرکت کنندگان گروه کنترل بدون میگرن، ۸۰ درصد شرکت کنندگان مبتلا به میگرن دوره ای و ۱۰۰ درصد زنان مبتلا به میگرن مزمن مشاهده شد. محققان اذعان می کنند افرادی که...
 • اختلال تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از فردا
 • تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید بختیاری، شهید قندی و کوشک برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (دوشنبه) مختل می شود. به گزارش یکشنبه مخابرات منطقه تهران، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید بختیاری با پیش شماره های 5520 تا 5523 در محدوده خیابان های عرب حلوایی، ایران ترانسفو، بازارخانه و آشپزخانه و پل مترو فتح آباد به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.همچنین ارتباطات تلفنی مشترکان در مرکزهای مخابرات شهید قندی و کوشک از ساعت یک بامداد دوشنبه به مدت چهار ساعت مختل می شود.به گزارش ایرنا، بر اساس آمارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلفن های ثابت دایری کشور تا پایان خردادماه امسال به 30 میلیون و 590 هزار و 323 شماره رسید، این رقم تا پایان سال گذشته 30 میلیون و 506 هزار و 633 شماره بود.تلفن های ثابت کشور در بازه زمانی اسفند 1395 تا پایان خردادماه امسال 83 هزار و 690 شماره افزایش داشت.شمار مشترکان پهن باند ثابت کشور تا پایان خردادماه امسال نیز به 10 میلیون و 281 هزار و 423 رسید، این تعداد تا پایان اسفندماه پارسال 9 میلیون و 408 هزار و 23 مشترک بود.برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:IRNAeco@اقتصام*2078*196 1*تنظیم: محمدمهدی بهرامی* انتشار: مریم مسعود
 • دشمن برای ایجاد اختلال در نظم عزاداری ها برنامه دارد
 • رئیس شورای هیئت‌های مذهبی خراسان جنوبی با بیان اینکه در استان هزار و ۲۶۷ هیئت مذهبی وجود دارد که از این تعداد ۲۹۶ هیئت در بیرجند است گفت: دشمن برای ایجاد اختلال در نظم عزاداری‌ها برنامه‌ دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، غلامرضا عباسی‌مقدم صبح امروز در دیدار آیت‌الله عبادی با مسئولان هیئت‌های مذهبی اظهار داشت: هیئت‌های مذهبی یکی از عظیم‌ترین تشکل‌ها است که در طول تاریخ بوده و جریان عاشورا را نسل به نسل منتقل کردند.وی افزود: هیئت‌های مذهبی همیشه در صحنه بوده و دشمن هم همیشه تلاش کرده است تا برای این تشکل عظیم برنامه‌ریزی کند.رئیس شورای هیئت‌های مذهبی خراسان جنوبی با بیان اینکههمواره باید از موضوعات آگاه بوده و هیچگاه از دشمن غافل نشد و نباید هیچگاه در برابر دشمن بی‌تفاوت باشیم، افزود:باید دقت شود که در هیئت‌های مذهبیافرادی برای نظم بخشیدن مشخص شود و در هر هیئتی یک نفر را به عنوان مسئول امنیت معرفی شود و ما نیز آمادگی هماهنگی برای آموزش خواهیم داشت.وی با بیان اینکه 92 هزار هیئت مذهبی در کشور داریم اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون در هیئت‌های مذهبی خراسان جنوبی برنامه‌ریزی خوبی شده و در برنامه‌های قرآنی جمع‌خوانی داشته‌اند.رئیس شورایهیئت‌های مذهبی خراسان جنوبی گفت: همان طور که در اعیاد شاد بوده و برنامه‌های مختلف برگزار می‌شود باید در ایام عزاداری ائمههم برنامه‌ریزی درستی باشد.عباسی‌مقدم با بیان اینکه نباید از نفوذ دشمن غافل شد افزود: سنج و طبل‌ها نباید زیاد باشد و طبل‌های هیئت‌ها باید دارای کد شناسایی باشند و دشمن همیشه در صدد اخلال در هیئت‌ها است.وی اظهار داشت: برای ایستگاه‌های صلواتی نیز از طریق کانال هیئت معرفی شوند و بعد از مجوز هیئتاقدام شود و نباید بلندگوهای هیئت‌ها تا پاسی از شب روشن نگه داشته شودو از آن جایی که هر ساله خانم‌ها در بیرجند در شب عاشورا شمع روشن می‌کنند امسال حق روشن کردن شمع در پارک‌ها...
 • متابولیسم چیست
 • متابولیسم عبارتی است که برای توضیح تمام واکنش های شیمیایی دخیل در حفظ وضعیت زندگی سلول ها و ارگانیزم استفاده می شود.بهداشت نیوز- متابولیسم را می توان به دو گروه تقسیم کرد: کاتابولیسم – تجزیه مولکول ها برای بدست آوردن انرژی آنابولیسم – سنتز تمام ترکیبات مورد نیاز سلول هامتابولیسم ارتباط نزدیکی با تغذیه و در دسترس بودن مواد مغذی دارد. بیو انرژی الکتریکی مسیرهای بیوشیمیایی یا متابولیکی که در آن سلول در نهایت انرژی به دست می آورد را توصیف می کند. دریافت انرژی برای متابولیسم ضروری است.تغذیه، متابولیسم و انرژیتغذیه کلید متابولیسم است. مسیرهای متابولیسم تکیه بر مواد مغذی دارد که برای تولید انرژی تجزیه می شوند. این انرژی به نوبه خود توسط بدن برای تولید پروتئین های جدید، اسیدهای نوکلئیک و غیره مورد نیاز است.مواد مغذی ضروری انرژی و مواد شیمیایی ضروری که بدن خود نمی تواند سنتز کند را تامین می کنند. غذا مواد مختلفی را مهیا می کند که برای ساخت، نگهداری و ترمیم بافت های بدن و همچنین عملکرد مناسب آن به کار می رود.برنامه غذایی به مواد مغذی ضروری مانند کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فسفر، سولفور و حدود 20 عنصر معدنی دیگر نیاز دارد. عناصر اصلی در کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها وجود دارند. به علاوه، ویتامین ها، مواد معدنی و آب نیز ضروری هستند.کربوهیدرات ها و متابولیسمغذاها در سه نوع مختلف، کربوهیدرات ها را عرضه می کنند: نشاسته، قند و فیبر. نشاسته و قند از منابع اصلی تامین انرژی برای انسان هستند. فیبرها به افزایش حجم در برنامه غذایی کمک می کنند.بافت های بدن برای تمام فعالیت ها به گلوکز نیاز دارند. کربوهیدرات ها و قندها از طریق گوارش و متابولیسم باعث تولید گلوکز می شوند.بسیاری از مردم بیش از نیمی از برنامه غذایی خود را از کربوهیدرات ها تامین می کنند. این مقدار از برنج، گندم، سیب زمینی، پاستا،...
 • نوموفوبیا چیست
 • نوموفوبیا مخففNO MOBILE PHONE PHOBIAبه معنی ترس جدایی از موبایل یا در دسترس نبودن تلفن همراه است. این عارضه بعد از همه‌گیر شدن تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی و میزان استفاده مردم از تلفن‌های همراه افزایش یافت و در نتیجه در اثر اعتیاد به موبایل یا شبکه‌های اجتماعی اولین بار در سال ۲۰۱۱ این فوبیا توسط یک موسسه تحقیقاتی معتبر تعریف شد. بر پایه تحقیقات انجام شده توسط این موسسه کهYOUGOVنام دارد، ۷۷ درصد کسانی که از این عارضه رنج می‌برند، بین گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال هستند. افرادی که به این عارضه دچار می‌شوند، ترس از گم‌شدن تلفن‌ همراه یا از دست دادن تلفن همراه یا تمام شدن باتری آن را دارند. گفته می‌شود این افراد نمی‌توانند، تلفن همراه خود را بیش از ۱۵۰ سانتی‌متر از خود دور کنند. افراد مبتلا به نوموفوبیا حتما قبل از خواب تلفن خود را چک می‌کنند و پس از بیدار شدن از خواب اولین کاری که انجام می‌دهند، برداشتن موبایل است. مبتلایان به اختلال نوموفوبیا ممکن است، نیمه‌شب از خواب بپرند و تلفن همراهشان را نگاه کنند. اگر می‌خواهید بیشتر را راجع به این اختلال بدانید، شرح حال سه مبتلا به «نوموفوبیا» که درباره وضعیتشان با ایسنا مصاحبه کرده‌اند را بخوانید. سامان ۱۹ ساله تقریبا چهار سال است که مبتلا به اختلال «نوموفوبیا» است.او علاوه بر اینکه روزانه بیش از ۱۲ ساعت با تلفن همراه کار می‌کند، شب‌ها نیز آن را با خود به تخت‌خوابش می‌برد. او دقیقا چهار سال است که به هیچ مسافرتی نرفته و علاقه‌ای به طبیعت‌گردی یا کوه‌نوردی هم ندارد؛ زیرا می‌ترسد وارد منطقه‌ای شود که موبایلش آنتن ندهد. او می‌گوید: «بدون موبایلم عصبی هستم و حاضر نیستم از آن دور شوم. اگر نباشد احساس می‌کنم چیزی گم کرده‌ام و استرس شدیدی را تجربه می‌کنم.» بهروز ۳۲ ساله یکی دیگر از مبتلایان به این اختلال است که خودش...
 • فواید استفاده از سرم مو چیست
 • به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ این‌ روزها بازار تبلیغات انواع سرم‌های مو با نام‌های متفاوت، بسیار داغ است. نظر شما چیست؟ آیا شما هم فکر می‌کنید این تبلیغات تنها حقه‌های فروش این محصولات هستند و یا واقعا مصرف آن‌ها می‌تواند در سلامت موها تاثیرگذار باشد! خوب اگر شما هم تا به حال از یک سرم مو استفاده نکرده‌اید، احتمالا از جواب صحیح بی‌اطلاع هستید. از آنجایی که موهایمان برای همه ما یکی از ارزشمندترین دارایی‌های ما است، بهتر است قبل از تهیه یک سرم مو اطلاعات کافی در این زمینه را داشته باشید، تا قبل از انتخاب نهایی خود بدانید کدام سرم مو برای نوع موهای شما مناسب است. سرم مو چیست؟ سرم مو یک محصول مراقبتی است که گاهی به شکل محلول و گاه به شکل جامد عرضه می‌شود. انواع سرم‌‌های مو با فرمول‌های شیمیایی مثل: سیلیکون، سرامید و انواع آمینواسیدها تولید می‌شوند. سیلیکون می‌تواند به عنوان ترکیبی جادویی شناخته شود چون باعث نرمی، درخشش و جلوگیری از فر و وز شدن مو می‌شود. مزایای استفاده از سرم مو سرم مو با ایجاد لایه‌ای درخشان از مواد مغذی و سیلیکونی موها را خوش حالت می‌کند. با مصرف این سرم‌ها، موهای‌تان با لایه‌ای از مواد سیلیکونی و حفاظتی پوشیده می‌شود و بدین ترتیب موها صاف، نرم و ابریشمی خواهند شد. نکته دیگر این که با استفاده از این سرم‌ها می‌توانید موهای خود را در مقابل لوازم حالت دهنده مو مثل: انواع صاف کننده‌های گرمایشی و غیره ایمن کنید. استفاده از سرم‌های مو باعث جلوگیری از شکستگی و گره خوردن موها می‌شود و شما خیلی راحت‌تر می‌توانید آن را به شکل دلخواهتان حالت دهید. به دلیل آمینو‌اسیدهای موجود در ‌ انواع سرم‌های مو، مصرف آن‌ها باعث حفاظت از پیاز موها و رنگ‌دانه‌های آن خواهد شد. تاثیر مثبت این سرم‌ها بر روی موها امری بدیهی‌ است اما نکته مهم...
 • اولین علت مرگ در جهان چیست
 • مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: بیماری‌های قلبی عروقی همچنان اولین عامل هدایت کننده و مهم مرگ و ناتوانی در دنیا هستند و سالانه سبب مرگ بیش از ۱۷.۵ میلیون نفر می‌شود. آفتاب‌‌نیوز : دکتر احمد کوشا گفت: این مرگ‌ها شامل یک سوم تمام مرگ‌ها روی کره زمین و نیمی از همه مرگ‌های مرتبط با بیماری‌های غیرواگیر هستند. حدود ۸۰ درصد این مرگ‌ها در کشورهای با درآمد کم و متوسطی که منابع انسانی و مالی آن‌ها برای پرداختن به بار بیماری‌های قلبی عروقی در حداقل است، رخ می‌دهند.به گزارش ایسنا، کوشا افزود: بیماری قلبی عروقی شامل بیماری های ناشی از قلب، عروق مغزی و عروق خونی هستند و شایع ترین این بیماری ها، بیماری عروق کرونر قلب (مانند حمله های قلبی) و بیماری عروق مغزی (مانند سکته مغزی) هستند.وی بیان کرد: عوامل خطر کلیدی مهم این بیماری ها رژیم غذایی نامناسب، فعالیت بدنی کم، مصرف دخانیات، دیابت و فشارخون بالا هستند که کنترل و کاهش این عوامل خطر، نقش مهمی در کاهش ابتلا به بیماری قلبی عروقی دارد.وی افزود: سلامت قلب، قلب سلامتی بدن است. وقتی از قلب مراقبت می شود به معنی تغذیه خوب، فعالیت و تمرین کردن، ترک دخانیات و همه کارهایی است که نه تنها فرد را سالم‌تر می کند، بلکه سبب ایجاد احساس خوب در فرد شده و فرد را قادر می‌سازد از زندگی خود بطور کامل لذت برد.کوشا گفت: روز جهانی قلب به عنوان یک واقعه سالانه در اواخر ماه سپتامبر سال میلادی، توسط اتحادیه جهانی قلب(WHF) و جوامع مربوطه در دنیا گرامی داشته می شود. این روز نقشی واقعی در حساس سازی و اطلاع رسانی در خصوص سلامت قلب و عروق دارد. در این روز می‌توان برای افزایش آگاهی و تشویق افراد، اعضای خانواده، جوامع و سیاستگذاران و تصمیم گیران اقدام کرد.وی بیان داشت: همکاری همه ذینفعان در این مورد قدرتی برای...
 • علت عدم تجهیز گمرک چیست
 • کارشناسان اعتقاد دارند مبارزه جدی با پدیده قاچاق نیازمند اقدامات و رویکرد همه جانبه در اقتصاد بوده و در این راستا کیفیت و بهای تمام شده محصولات داخلی نیز باید به نحوی باشد که اساسا واردات کالای قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کالای قاچاق، پدیده ای است که سال هاست بهجان اقتصاد ملیافتاده و گویا اینپدیده غیرقانونی ریشه دار شده، اما این که چه باید کرد تا ریشه قاچاق در کشور خشکانده شود حکایت مفصلی دارد.اصولاتحقق اهداف اقتصادی نیازمند انجام کارهای مرتبط با هماست و مبارزه با قاچاق کالا نیز از این قاعده ، مستثنی نیست و نیازمند اقدمات اساسی است.مقام معظم رهبریدر خصوصمبارزه جدی با قاچاق کالا، در دیدار بانمایندگان مجلس شورای اسلامیاشاره داشتند؛ "قاچاق، خنجری است که بر پشت نظام وارد می شود، یک عدّه‌ای برای خاطر منافع شخصی خودشان، منافع کشور را با قاچاق لگدمال می کنند؛ باید با این مبارزه کرد، باید با این مقابله کرد".در حال حاضر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور وجود دارد و مقرارتی زیادی نیز در این رابطه تدوین شده، بنابرایننباید میزان بالای قاچاق در کشور را وجود خلاء قانونی عنوان کرد البته در این راستا می توان بازنگری های کارشناسی در زمینه قانون گذاری برای مبارزه با قاچاق داشت.به اعتقاد کارشناسان اقتصادیورود کالای قاچاقمانع از توسعه بخش تولید است البته یکی از بخش هایی که خود نیز در بلند مدت می تواند مانع از قاچاق کالا باشد، این است که بخش تولید با استفاده ازتکنولوژی های پیشرفته، تولیداتیداشته باشد که با کاهش بهای تمام شده و ارتقای کیفیت، محصولاتی تولید کند که دیگر قاچاق ازموضوعویت بیافتد و اصولا صرفه اقتصادینداشته باشد.و موضوع دیگر اینکه به اعتقاد برخی کارشناسان تجارت بین المللبخشی از کالاهای قاچاق که به دلیل فقدان تجیهزات از گمرکاتوارد می شود را می توانبا تجیهز امکانات گمرکیرصد کرد.این میان...
 • متابولیسم چیست و چگونه عمل می کند
 • خبرگزاری میزان- متابولیسم عبارتی است که برای توضیح تمام واکنش های شیمیایی دخیل در حفظ وضعیت زندگی سلول ها و ارگانیزم استفاده می شود. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، متابولیسم عبارتی است که برای توضیح تمام واکنش های شیمیایی دخیل در حفظ وضعیت زندگی سلول ها و ارگانیزم استفاده می شود. متابولیسم را می توان به دو گروه تقسیم کرد: کاتابولیسم – تجزیه مولکول ها برای بدست آوردن انرژی آنابولیسم – سنتز تمام ترکیبات مورد نیاز سلول ها متابولیسم ارتباط نزدیکی با تغذیه و در دسترس بودن مواد مغذی دارد. بیو انرژی الکتریکی مسیرهای بیوشیمیایی یا متابولیکی که در آن سلول در نهایت انرژی به دست می آورد را توصیف می کند. دریافت انرژی برای متابولیسم ضروری است. تغذیه، متابولیسم و انرژی تغذیه کلید متابولیسم است. مسیرهای متابولیسم تکیه بر مواد مغذی دارد که برای تولید انرژی تجزیه می شوند. این انرژی به نوبه خود توسط بدن برای تولید پروتئین های جدید، اسیدهای نوکلئیک و غیره مورد نیاز است. مواد مغذی ضروری انرژی و مواد شیمیایی ضروری که بدن خود نمی تواند سنتز کند را تامین می کنند. غذا مواد مختلفی را مهیا می کند که برای ساخت، نگهداری و ترمیم بافت های بدن و همچنین عملکرد مناسب آن به کار می رود. برنامه غذایی به مواد مغذی ضروری مانند کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فسفر، سولفور و حدود 20 عنصر معدنی دیگر نیاز دارد. عناصر اصلی در کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها وجود دارند. به علاوه، ویتامین ها، مواد معدنی و آب نیز ضروری هستند. کربوهیدرات ها و متابولیسم غذاها در سه نوع مختلف، کربوهیدرات ها را عرضه می کنند: نشاسته، قند و فیبر. نشاسته و قند از منابع اصلی تامین انرژی برای انسان هستند. فیبرها به افزایش حجم در برنامه غذایی کمک می کنند. ...
 • حکم قمه زنی در ماه محرم و روز عاشورا چیست
 • خبرگزاری میزان- قمه زنی از جمله کارهایی است که صراحتا در قرآن کریم، خداوند درباره آن بسیار صحبت کرده است. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، برپایی مجلس عزا و یا یادبود عزیز از دست رفته، از جمله مراسم‌هایی است که هر کشور با توجه به مذهب و رسوم خاص خود آن را اجرا می‌کند، گاهی مانند خاکسپاری در دین اسلام و مسیحیت و یا سوزاندن و به آب سپردند به نمایش درمی‌آید. کشور ایران، با توجه به حاکمیت اسلامی و آداب و رسوم مختلف، تعریف های متفاوتی را در برگزاری مراسم های عزاداری بیان کرده است که همه قومیت‌ها در رعایت احکام اسلامی با هم متحد هستند. ماه محرم و نحوه عزاداری بر مصیبت عظمای اهل بیت(ع)، شهادت سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع) و یارانشان نیز بنا به آیین های مختلف عزاداری، مانند مراسم تشت گذاری، گِل مالی و ... متفاوت بوده است. در این بین گاهی یک رفتار غلط تبدیل به رسمی می شود که هیچ ریشه و اساس درستی ندارد، قمه زنی نیز از جمله رفتاری است که صراحتا در قرآن کریم، خداوند آن را با گناه شمردن لطمه وارد کردن بر بدن، نفی می کند.حکم ضرر رساندن به خود از نگاه قرآن کریم «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحيماً» ای اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و از راه حرام و نامشروع] مخورید، مگر آنکه تجارتی از روی خشنودی و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد؛ و خودکشی نکنید؛ زیرا خدا همواره به شما مهربان است. ( نساء ۲۹) در تفسیر این آیه بنا به استناد از تفسیر نور حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی: رمز اینکه نهى از قتل، «لا تَقْتُلُوا» بدنبال نهى از حرام‌خورى، «لا تَأْکُلُوا» آمده است، شاید آن باشد که...
 • علت وقوع خطای دید چیست
 • بسیاری از ما با تصاویری مواجه شده‌ایم که زمانی که به قسمتی از آن نگاه می‌کنیم گویا بخش‌های دیگری از آن در حال حرکت هستند اما چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ به گزارش ایسنا و به نقل از پاپیولار ساینس، سیستم بینایی ما طوری تنظیم شده است که ما بتوانیم در محیطی سه بعدی و سرشار از نور، سایه، رنگ، بافت و اشیاء و اشکالی متنوع و متعدد در فواصل دور و نزدیک ببینیم. بسیاری از ما بدون توجه به اینکه ایجاد تصویری صحیح از جهان اطراف ما برای سیستم بینایی و مغز چه عملیات پیچیده‌ای به همراه دارد، دیدن را امری ساده و پیش پا افتاده تلقی می‌کنیم. خطای دیدبه احساس دیدن تصاویری گفته می‌شود که فریبنده یا گمراه کننده هستند. در این حالت اطلاعاتی که بوسیله چشم جمع‌آوری شده و توسط مغز پردازش می‌گردد منجر به درک تصویری می‌شود که با واقعیت آن تصویر تطابق ندارد. "آکیوشی کیتائوکا"( Akiyoshi Kitaoka) روانشناس دانشگاه "ریتسومیکان"(Ritsumeikan) در کیوتوی ژاپن تصویر جالبی برای خطای دید طراحی کرده است که در آن دوایر مارگونه در کنار هم قرار گرفته‌اند و با نگاه به یکی از آنها گویی دایره‌های کناری در حال چرخش هستند. دانشمندان علوم اعصاب معتقدند یکی از دلایل وقوع خطای دید این است که بعضی از اشکال با نحوه پردازش کنتراست رنگ آنها توسط مغز تداخل دارند و به همین دلیل زمانی که ما به این تصویر نگاه می‌کنیم رنگ‌های سفید و سیاه یک دسته از نورون‌ها را فعال می‌کنند و در همین زمان رنگ آبی و زرد دسته دیگری از نورون‌ها را فعال می‌کنند که پاسخدهی آنها کمی آرام‌تر از دسته اول است. با توجه به نحوه قرارگیری این رنگ‌ها در تصاویر، نورون‌های حساس به حرکت در این زمان دچار اختلال شده و با فعال شدن خود این پیام را صادر می‌کنند که تصویر در حال حرکت است. نکته...
 • دلیل اعتیاد به خشم چیست
 • 1. بیولوژی اعصاب انسان، خشم را مزیت می‌داند.بخشی از این پیامد مربوط به لحظه‌ای است که خشم حس خوبی دارد، احساس اینکه کاری انجام می‌شود. خشم، تمام ترمزهای اخلاقی و منطقی مغز را لگدمال می‌کند چون از سیستم کناره‌ای آغازین ما نشات می‌گیرد: مرکز مغزی اتوماتیک‌ترین احساسات ما مانند ترس و علاقه. سیستم کناره‌ای، مستقیم‌ترین ارتباط را با سیستم واکنش جنگ یا گریز ما دارد و شامل کنترل روی حملات آدرنالین، هشیاری، و سایر غرایزی می‌شود که شما را آماده جنگ یا فرار سریع می‌کند. 2. خشم، مشابه سایر اعتیادهاست.چیزی که اتفاق می‌افتد این است که خشم، می‌تواند به حملاتی مشابه فعالیت‌های هیجان خواهی منجر شود، که در این فعالیت‌ها، خطر موجب برانگیختگی دریافتگرهای پاداش دوپامین در مغز می‌شود، یا مانند شکل‌های دیگراعتیاد مانند قمار، ورز‌ش‌های شدید، حتی داروهایی مانند کوکائین و متامفتامین‌ها. خشم می‌تواند پاداش خودش باشد، اما مانند سایر اعتیادها، عواقب نهایی، خطرناک و واقعی هستند و افراد از انگیزه‌های خشم در آن لحظه پیوری می‌کنند بدون این‌که به پیامدهایش توجهی داشته باشند. 3. خشم، شکنندگی نفس را بیشتر می‌کند.شکنندگی و آسیب نفس، جنبه روانشناسی هم دارد، که اغلب در شخصیت‌های خود شیفته دیده می‌شود؛ حملات بعداز خشم می‌توانند با احساسات نهفته ضعف یا عدم امنیت روی دهند، به عنوان راهی برای احساس قدرت در لحظه و غلبه بر احساس ضعف و عدم امنیت. خشم همچنین به افراد این احساس را می‌دهد که مختصرا نسبت به چیزهایی که عموما کنترلی روی‌شان ندارند، احساس کنترل کنند. متاسفانه نتایج ناخوشایند، پیامدهای منفی جلوه شما نزد دیگران را که باعث آزارتان می‌شود، تشدید می‌کند و چرخه ناامنی ادامه پیدا می‌کند. یک چرخه خطرناک از خشم و کج خلقی و مجازات که در نهایت به شخص خشمگین آسیب می‌زند. 4. خشم ممکن است آشنا و خوشایند باشد و همچنین روشی برای خودداری احساسی.متاسفانه برای بعضی‌ها که در محیطی همیشه آشفته و...
 • علت محرومیت مهدی طارمی چیست
 • خبر محرومیت مهدی طارمی جامعه فوتبال را در شوک فروبرد.شکایت باشگاه ریزه اسپور از سوی فیفا ۴ ماه او را از بازی در میادین محروم کرده است. رضا خسروی دبیر ورزشی خبرگزاری مهر در این باره می‌گوید.
 • اگر دختر بدون اذن پدر ازدواج کند حکم چیست
 • آیا می‌دانید یک دختر بالغ و عاقل هر چقدر هم در گرفتن تصمیمات زندگی مستقل باشد، اما برای ازدواج احتیاج به اجازه، ولی (پدر یا جدی پدری) دارد؟ خبرگزاری میزان: آیا می‌دانید در صورتی که، ولی بدون علت موجه از دادن اجازه به دختر برای ازدواج با خواستگار هم شأن و مورد علاقه او خودداری کند، دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه عقد را بگیرد؟آیا می‌دانید درصورتی که دختر بی اجازه، ولی ازدواج کند، تکلیف عقد او چیست؟بی شک فطرت هر انسان مملو از خواسته‌ها و نیاز‌هایی است که به صورت خدادادی در آن قرار داده شده است، نیاز‌های گوناگونی که به هیچ وجه امکان شمارش همه آن‌ها وجود ندارد. از جمله این نیاز‌ها ازدواج است. وقتی انسان به سن بلوغ رسید و رشد عقلی مناسبی پیدا کرد، موضوع ازدواج وتشکیل خانواده بیش از پیش درذهن او جلوه گیر می‌شود؛ زیرا او دیگر آن طفل کوچک و ناتوان نیست که فقط دنبال جلب کمک و حمایت بزرگتر‌ها باشد بلکه خود این توانایی را به دست آورده است که از زیر بار وابستگی همه جانبه فکری و مالی دیگران خارج شود. بنابر این ازدواج موضوعی است که کاملا در گرو استقلال فرد است. یعنی تا زمانی که فرد از جنبه‌های گوناگون مستقل نشود ونتواند شخصا برای موضوعات مهم زندگی خود تصمیم بگیرد درازدواج هم به موفقیتی نمی‌رسد. هر چند که گاه لازم است همین فرد بالغ و عاقل برای تصمیم گیری در مورد بعضی موضوعات با اهمیت زندگی خود که بی شک ازدواج هم از آن جمله است از بزرگتر‌ها کمک و مشورت بخواهد.با اجازه بزرگتر‌ها. بله!از نظراسلام و به تبعیت آن قانون مدنی ایران، دختری که بالغ وعاقل است، برای ازدواج باید اجازه "ولی" یعنی پدر یا در صورت نبود او اجازه پدربزرگ خود را به دست آورد. بنابر این دختر برای عقد نیاز به اجازه یکی از این...
 • شرایط واجب شدن نفقه چیست
 • به گزارش ایسکانیوز و به نقل از میزان، مطابق قانون مدنی قانون مدنی شرایط وجوب نفقه را برشمرده که به شرح زیر است: ۱- دایم بودن نکاح: مطابق موارد ۱۱۰۶ و ۱۱۱۳ قانون مدنی، عقد نکاح زوجین باید به صورت دایم باشد، ولی در عقد موقت پرداخت نفقه از سوی زوج به همسر واجب نیست مگر در سند عقد موقت، شرطی مبنی بر پرداخت نفقه از سوی زوج تعهد شده باشد. قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد که: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. در ماده ۱۱۱۳، نفقه را در نکاح موقت در صورت شرط، لازم می‌داند. ۲- تمکین کامل همسر: در حقوق اسلامی تمکین به دو معنای زیر است: الف) تمکین خاص، که شامل انجام دادن وظایف زناشویی است. ب) تمکین عام، که عبارت است از: اطاعت زن از شوهر در امور جاری زندگی مشترک به نحو متعارف استحقاق نفقه در عقد دایم مشروط به تمکین همسر است. در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ایران آمده است هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. 700 نفقه شرایط واجب شدن نفقه دایم بودن نکاح تمکین کامل همسر زنان قانون مدنی
 • پیام همنشینی لاریجانی با خاتمی چیست
 • رویداد۲۴-عبدالله ناصری، عضو بنیاد باران با همنشینی علی لاریجانی با سید محمد خاتمی در حسینیه جماران گفت: لاریجانی گرچه هویت اصولگرایی خود را حفظ کرده، اما نوع تصمیم‌گیری او برای شرکت در مراسم و عزاداری در حسینیه جماران حکایت از این دارد که درصدد است به جامعه اعلام کند با جریان رادیکالیسم اصولگرایی فاصله دارد و بارها هم این مسئله را به نمایش گذاشته است.انتشار عکس همنشینی علی لاریجانی و سید محمد خاتمی در حسینیه جماران برای وداع با پیکر آیت‌الله العظمی راستی کاشانی با واکنش‌هایی روبرو شد. در کنار آنکه حمید رسایی، نماینده تندرو مجلس نهم این کار را به دلیل سکوت علی لاریجانی در برابر حوادث سال 88 عادی دانست، اما گروه دیگری آن را آغاز ورود او به انتخابات سال 1400 اعلام کردند.طیف‌های سیاسی در کشور به‌خوبی می‌دانند که سید محمد خاتمی باوجود مواجه‌شدن با ممنوعیت‌های گوناگون، اما موفق شد در انتخابات سال 94 و 96 بسیار تأثیرگذار باشد و این امر تنها با انتشار کلیپ‌هایی کوتاه که در آن جمله «تکرار می‌کنم» را به کاربرد، صورت گرفت.ازآنجاکه بعید به نظر می‌رسد علی لاریجانی از نام کسانی که قرار بوده در حسینیه جماران برای این مراسم جمع شوند، بی‌اطلاع باشد، بنابراین این گمانه به‌طورجدی مطرح‌شده است که لاریجانی قصد نزدیک شدن به اصلاح‌طلبان و شخص سید محمد خاتمی را دارد زیرا اطرافیان او به‌خوبی متوجه این موضوع شده‌اند که برای کسب موفقیت باید فاصله‌ها را کم کرد.در همین رابطه باید اضافه کرد که محمدرضا خاتمی نیز چند روز گذشته در گفت‌وگویی از همراهی لاریجانی در موضوع رفع حصر سخن گفته بود، اما با تمام این‌ها باید دید با توجه به تلاش‌های علی لاریجانی علیه اصلاح‌طلبان درزمانی که ریاست صداوسیما را بر عهده داشت، آیا خاتمی در صورت اعلام کاندیداتوری او حاضر به حمایت خواهد شد؟ مهم‌تر اینکه باوجوداین حرکت مردم بازهم به خاتمی اعتماد خواهند کرد و...
 • محکومیت متهمان پرونده بنیتا چیست
 • به گزارش پارس نیوز، شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، متهم ردیف اول پرونده قتل بنیتا را به اتهام قتل عمد به قصاص، در ارتباط با آدم ربایی به 22 سال و 6 ماه حبس، رها کردن طفل 17 ماه حبس، مباشرت 15 سال حبس، 11 ضربه شلاق، رد عین مال مسروقه، دیه و دو سال تبعید به دیوان‌دره محکوم کرده است. متهم ردیف دوم این پرونده نیز در ارتباط با عناوین اتهامی مختلف، جمعاً به 13 سال حبس، 11 ضربه شلاق و دو سال اقامت اجباری در شهرستان ایذه محکوم شده است. به گزارش تسنیم، 29 تیر ماه امسال بود که خبر ربوده شدن دختربچه هشت‌ماهه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ ماجرا از این قرار بود که پدر بنیتا برای باز کردن درب پارکینگ از خودرو پیاده می‌شود تا خودرو را داخل پارکینگ ببرد اما در همین حین، دو عابر پیاده‌‌ای که در حال گذر از آن خیابان بودند، با مشاهده خودروی روشن، پشت فرمان می‌نشینند و خودرو و بچه را با هم به سرقت می‌برند. جست‌وجوها برای یافتن این کودک 8ماهه چند روز ادامه داشت تا اینکه پس از 6 روز و به‌رغم تمام تلاش‌ها، جسد دختربچه در خودروی به سرقت رفته در یکی از خیابان‌های پاکدشت ورامین پیدا می‌شود. آن طور که دو متهم این پرونده اعتراف کرده‌اند، ساعاتی پس از سرقت و انتقال خودرو به خارج از تهران، خودرو و نوزاد هشت‌ماهه را در یکی از خیابان‌های شهرستان پاکدشت رها می‌کنند و متأسفانه کودک که داخل خودرو با شیشه‌های بالا کشیده شده بوده، بر اثر شدت گرما، گرسنگی و تشنگی، جان خود را از دست می‌دهد و مأموران با پیکر بی‌جان کودک مواجه می‌شوند. در نهایت پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، دادگاه متهمان این پرونده، 20 و 22 شهریور امسال در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار...
 • دلیل عصبانیت و برآشفتگی ترامپ چیست
 • روایت شنیدنی رهبر انقلاب از شکست آمریکا در تحقق آرمان نیل تا فرات رژیم صهیونیستی در کانال تلگرامی KHAMENEI.IR، منتشر شد. به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما؛رهبر معظم انقلاب فرمودند: "عصبانیّت به‌ خاطر این است که آمریکا یک نقشه‌ای برای این منطقه‌ی غرب آسیا که خودشان به آن میگویند خاورمیانه، داشته‌اند که بر اساس آن یک مدّتی اسم «خاورمیانه‌ی جدید» و خاورمیانه بزرگ را آوردند.محور اصلی این نقشه و قلب این نقشه عبارت بود از سوریه، لبنان، عراق؛ این سه کشور، سه محور و سه مرکزی بودند که این نقشه باید عمدتاً آنجاها پیاده بشود؛ اینها میخواستند کاری بکنند که عراق، [این] کشور تاریخی باعظمت، با این‌همه افتخارات، تحت تسلّط صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها قرار بگیرد؛سوریه مرکز به این مهمّی، کانون مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی، در واقع در اختیار رژیم صهیونیستی قراربگیرد؛ لبنان هم که تکلیفش معلوم است. اینها این را میخواستند و این کار را میخواستند انجام بدهند.دولتهایی در این سه کشور بر سر کار بیایند که تسلیم مطلق و نوکر آمریکا باشند، هرچه آمریکا میخواهد اطاعت کنند و برای او عمل بکنند. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این است که تمام این منطقه میشود پاانداز رژیم صهیونیستی و در این منطقه همان از نیل تا فراتی که آنها گفته بودند به یک شکلی تأمین خواهد شد، ولو نه به شکل سیاست ظاهری، به شکل سلطه و نفوذ و تسلّط معنوی و واقعی. این را میخواستند انجام بدهند.حالا شما نگاه کنید به واقعیّت، ببینید واقعیّت با آنچه اینها میخواستند چقدر فاصله دارد! لبنان را نگاه کنید، نتوانستند هیچ غلطی بکنند؛ عراق را ملاحظه کنید، درست عکس آنچه آنها خواستند انجام گرفت؛ سوریه را ملاحظه کنید! البتّه در سوریه آمریکا و متّحدینش جنایتهای زیادی کردند، دست اینها تا مِرفَق به خون مردم سوریه آلوده است؛ در این شکّی نیست؛ داعش را راه انداختند، همین تکفیری‌ها -جبهةالنّصرة و امثال اینها...
 • مشوق های جذب نیروی کار در ۱۰کشور دنیا چیست
 • مشوق‌های ایجاد شغل در کشورهای منتخب به طور کلی به سه بخش مشوق‌های توسعه استخدام، حفظ و تثبیت مشاغل و تاسیس بنگاه‌های اقتصادی جدید تقسیم می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در برنامه اشتغال فراگیر علاوه بر حمایت از عرضه نیروی کار (افراد جویای کار)، طرح مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی به عنوان یکی از برنامه‌های دولت دوازدهم برای حمایت از سمت تقاضای نیروی کار نیز پیش بینی شده است. در دنیا مشوق‌های کارفرمایی یکی از محوری‌ترین برنامه‌های برای کاهش بیکاری و تشویق کارفرمایان بر جذب نیروی کار است. یکی از انواع سیاستهایی که در بین کشورها متداول است، استفاده از ابزارهای انگیزشی برای ‌تحرک بخش‌های مختلف به منظور ایجاد اشتغال است. ابزارهای انگیزشی عمدتاً با هدف کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرما و افزایش مهارت کارگران به کار گرفته می‌شوند. در واقع دولت با اعمال این نوع سیاست‌ها سعی دارد تا بخش خصوصی را به جذب بیشتر نیروی کار و استفاده از تکنولوژی کاربر به جای سرمایه‌بر ترغیب کند. بر اساس این گزارش و طبق یافته‌های دفتر «توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار» وزارت کار، برنامه‌های تشویقی برای کارفرمایان در ۱۰ کشور مورد برررسی قرار گرفت که بر اساس آن «یارانه دستمزد»، «یارانه برای استخدام فارغ التحصیلان»، «یارانه برای استخدام افراد ناتوان»، «یارانه برای بیکارانی که سن بازنشستگی آنها نزدیک است»، «یارانه برای اشتغال بیش از ۱۰ نفر»، «یارانه راه‌اندازی کسب و کار» برخی از این سیاست‌ها است. نتایج مطالعه مشوق‌های ایجاد شغل در کشورهای منتخب نشان می‌دهد به طور کلی مشوق های اشتغال به سه گروه تقسیم می‌شوند: الف) اولین گروه از مشوقها در ارتباط با توسعه استخدام در بنگاههای موجود است که در عرصه اقتصادی فعال هستند. از جمله روشهای به کار گرفته شده در این حوزه می‌توان به «یارانه مزد»، «یارانه استخدام معلولین»، «یارانه به کار گماری دانش آموختگان دانشگاهی و زنان» اشاره...
 • علت ممنوع الخروجی فائزه هاشمی چیست
 • وکیل مدافع خانواده مرحوم هاشمی رفسنجانی می‌گوید برخلاف آنچه که فائزه هاشمی عنوان کرده، ممنوع‌الخروجی وی ارتباطی با پرونده‌ قضایی ندارد. به گزارش مشرق، سید محمود علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سؤال که آیا ممنوع‌الخروج شدن فائزه هاشمی به خاطر محکومیت یا داشتن پرونده قضایی است اظهار کرد: ممنوع‌الخروجی خانم هاشمی به خاطر پرونده قضایی نیست بلکه بر اساس ماده 16 قانون گذرنامه ممنوع‌الخروج شده است. این وکیل دادگستری اضافه کرد: طبق ماده 16 قانون گذرنامه، اگر قاضی خروج کسی را از کشور به مصلحت نداند می‌تواند بدون داشتن پرونده قضایی، فرد را ممنوع‌الخروج کنند و امروز بسیاری از سیاسیون و مقامات کشور با این موضوع مواجه هستند. منبع: تسنیم ارسال به تلگرام
 • دلیل توقف ثبت سفارش خودرو چیست
 • رویداد۲۴-رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه توقف ثبت سفارش خودرو با هدف حمایت از تولید داخل نیست،گفت: این دستور برای اصلاح منابع ارزی انجام شده است. «مجتبی خسروتاج» امروز (یکشنبه) در آستانه روز ملی صادرات در نشست خبری، در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی، با اشاره به وضعیت واردات و صادرات کشور، گفت: در ٦ ماهه امسال یک میلیارد و ١٨٠ میلیون دلار خودرو وارد شد که نسبت به سال گذشته از نظر ارزشی 40 درصد و از نظر تعداد ٣٨ درصد افزایش داشت که باید با ساماندهی، توقف ثبت سفارش برای اصلاح منابع ارزی انجام می شد.وی با بیان اینکه ثبت سفارش خودرو 6 ماه اعتبار دارد، افزود: آخرین ثبت مربوط به تیرماه امسال بود که تا دی ماه می توان واردات داشت. خسروتاج با تاکید بر اولویت های کلان کشور در عرصه اقتصاد، گفت: نمی توان برای جلوگیری از رانت، اجازه ورود به خودروهای لوکس داد.
 • نماهنگ دلیل عصبانیت و برآشفتگی ترامپ چیست
 • دریافت 10 MB روایت شنیدنی رهبر انقلاب از شکست آمریکا در تحقق آرمان نیل تا فرات رژیم صهیونیستی
 • فایل اجرایی Winlogon/exe چیست و چرا همیشه در حال اجرا است
 • خبرگزاري آريا - آيا مطالب مشابه در سايت وجود دارد؟ بله. در اين بخش: (مقالات آموزشي ويندوز) --> فايل اجرايي “Winlogon.exe” چيست و چرا هميشه در حال اجرا است؟ فايل اجرايي Winlogon.exe يکي از مهم ترين بخش ها از سيستم عامل ويندوز است. اين فايل اجرايي هميشه در حال اجرا در پس زمينه ويندوز است و باعث کار کردن بعضي از بخش هاي بسيار مهم سيستم عامل ويندوز ميشود. اين قايل نيز در دسته بندي فايل هاي Svchost.exe ،DWM.exe ،CTFMON.exe و... قرار ميگيرد که اجرا شدن همه اين فايل ها را ميتوانيد در تسک منيجر ويندوز مشاهده کنيد. نرم افزار “Windows Logon” و يا همان Winlogon.exe چيست؟ اين فايل يکي از مهم ترين بخش ها در سيستم عامل ويندوز است که ويندوز بدون آن از کار خواهد افتاد. اين فايل يک سري از کار هاي بسيار مهم مربوط به بخش ورود به ويندوز را انجام ميدهد. براي مثال زماني که ميخواهيد وارد ويندوز شويد، برنامه Winlogon.exe حساب کاربري شما را در رجيستري ويندوز بارگذاري ميکند. با اين کار نرم افزار هايي که نصب کرده ايد ميتوانند از فايل هاي موجود در زيرشاخه “HKEY_CURRENT_USER” براي ذخيره کار هايي که تا به حال در آنها در حساب کاربري تان انجام داده ايد استفاده کنند. تنظيمات برنامه هايي که نصب کرده ايد براي هر کاربر در ويندوز در زير شاخه HKEY_CURRENT_USER براي نام همان کاربر ثبت ميشوند. Winlogon.exe هميشه در پس زمينه ويندوز در حال اجرا است و زماني که شما کليد هاي ترکيبي “Ctrl + Alt + Delete” را بگيريد سريعا عکس العمل نشان ميدهد. اين “Secure Attention Sequence” به معناي مراقبت امنيتي متوالي است. بعضي از کامپيوتر ها به گونه اي تنظيم شده اند که قبل از ورود به ويندوز در آنها حتما بايد ابتدا کليد هاي ترکيبي “Ctrl + Alt + Delete” را بگيريد. در کل هميشه پس از...