خبرگزاري آريا - سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: ايران آغاز کننده نقض برجام نخواهد بود و البته در مقابل نقض برجام توسط هر کشور ديگر عکس العمل هاي لازم را خواهد داشت و نقض برجام توسط ديگران را تحمل نخواهد کرد.
به گزاش پايگاه اطلاع رساني دولت ، بهرام قاسمي روز دوشنبه در نشست خبري با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که شنيده شده آمريکا از برجام خارج شده است، ايران چه درکي از برجام بدون آمريکا دارد، اظهارکرد: همه اين ها گمانه زني و حدس و گمان است و بايد صبر کرد و نهايتا تصميمات را هيات عالي نظارت بر برجام به هنگام مي گيرد.


وي با بيان اين که سناريوهايي لازم ديده شده و آنچه لازم باشد، اقدام مي شود، ادامه داد: هيات عالي نظارت تصميمات لازم را درمورد برجام مي گيرد و در اين زمينه پيش بيني هاي لازم صورت گرفته است.
سخنگوي دستگاه ديپلماسي موفقيت برجام را منوط به رعايت تمامي تعهدات از سوي تمامي کشورهاي متعهد دانست و گفت: در صورتي که کشوري از اجراي تعهدات خود کوتاهي کند و به هر دليلي انجام ندهد بايد تاوان و بهاي سنگين عدم اجراي تعهدات خود را پرداخت کند حال هر کشوري باشد.
قاسمي يادآور شد: همانگونه که قبلا بيان شده است ايران آغاز کننده نقض برجام نخواهد بود و البته در مقابل نقض برجام توسط هر کشور ديگر عکس العمل هاي لازم را خواهد داشت و نقض برجام توسط ديگران را تحمل نخواهد کرد.
وي تصريح کرد: برجام مکانيزم و موضوعيت خود را دارد و تمام تعهدات دو طرف در برجام ديده شده است و هرگونه اقدامي که مغاير با محتواي برجام باشد و يا نقض و يا بدعهدي ، نهايت موضوع را در هيات نظارت بر برجام پيگيري خواهيم کرد و اين هيات و مجموعه کشور براي تمامي شرايط و تمامي اتفاقاتي که مي تواند اتفاق بيفتد برنامه ها و تدابير لازم را انديشه است و در صورتي که بخواهد چنين فرضيه هايي بيفتد با قاطعيت برخورد خواهد کرد.
سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: برجام يک توافق دوجانبه نيست و چند جانبه است که با قطعنامه 2231 مورد تاييد سازمان ملل قرار گرقته است.
قاسمي افزود: موفقيت برجام منوط با رعايت تمامي تعهدات از سوي تمامي کشورها است در صورتي که کشوري از اجراي تعهدات خود کوتاهي کند و تعهدات خود را به هر دليلي انجام ندهد بايد تاوان و بهاي سنگين عدم اجراي تعهدات خود را پرداخت کند و اين مي تواند آمريکا يا هر دولت ديگري باشد.
وي ادامه داد: ايران آغاز کننده نقض برجام نخواهد بود البته در مقابل نقض برجام توسط هر کشوري عکس العمل خواهد داشت و نقص برجام را تحمل نخواهد کرد.
سخنگوي وزارت خارجه گفت: اجراي موفقيت آميز برجام منوط به متعهد ماندن و اجراي دقيق تعهدات توسط تمامي کشورها است لذا هر کدام از کشور که نتوانند يا نخواهند تعهدات خود را اجرا کنند حتما با خسارت جبران ناپذيري مواجه مي شوند.
قاسمي افزود: نهايتا برجام مکانيزم و ضوابط و موضوعيت خود را دارد و تمام تعهدات طرفين در چارچوب برجام ديده شده و هر اقدامي که مغاير با محتواي برجام باشد ما نهايت موضوع را در هيات عالي نظارت بر اجراي برجام پيگيري خواهيم کرد و اين هيات و مجموعه کشور براي تمامي شرايط و تمامي اتفاقات برنامه و سناريو و ترتيبات لازم را انديشيده و در صورتي که چنين فرضيه هايي که مطرح مي شود اتفاق بيفتد قاطعانه برخورد و نقض برجام را تحمل نخواهد کرد.
وي ادامه داد: ما منتطر خواهيم بود و رصد خواهيم کرد و هيات عالي نظارت بر برجام هر گونه تصميم گيري را مورد بحث قرار خواهد داد و اقدام متقاضي را اتخاذ و اجرا مي کند.
سخنگوي وزارت امورخارجه گفت: در مورد بحث اتهام تروريسم به ايران توسط دولت آمريکا بحث جديدي توسط آمريکا به خصوص در دولت جديد اين کشور نيست که تصور مي کنند همه موضوعات را مي توانند به عنوان بخشي از اقلام تجاري قلمداد کرد و به نام تروريسم وارد بده و بستان سياسي کرد و با ايجاد نگراني و اتهام تروريسم به ايران از ديگر کشورها امتياز بيشتري بگيرد.
وي افزود: به جاي برخورد جدي با تروريسم ما شاهد هستيم تروريسم تبديل به يک سوژه و موضوعي براي تجارت شده و ايراني که در صف نخست مبارزه با تروريست بهاي سنگيني پرداخت کرده متهم به تروريست مي شود اما جاي شگفتي ندارد چون کساني که ايران را متهم مي کنند در کمپين تبليغاتي خود در زمان انتخابات اعلام مي کردند دولت هاي قبلي آمريکا سهم زيادي در ايجاد تروريسم داشتند.
**اميدواريم سفر وزير خارجه پاکستان سنگ بناي فهم مشترکات بيشتر دو کشورباشد
سخنگوي وزارت امورخارجه درخصوص سفر وزير امورخارجه پاکستان به تهران نيز گفت: خواجه محمد آصف که صبح امروز وارد تهران شد از ساعت 10:30 امروز مذاکرات خود را با دکتر ظريف آغاز کرده است.
قاسمي افزود: موضوعات متعددي از جمله سياسي، اقتصادي، امنيتي و مرزي بين دو کشور وجود دارد که در مداکرات درباره آن بحث و تبادل نظر مي شود.
وي ادامه داد: با توجه به اين که دولت پاکستان جديد است و ايشان هم وزير خارجه جديد اين کشور است اين سفر انجام شده است، در اين سفر مباحث مورد علاقه دو کشور مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد که اميدواريم سنگ بناي براي درک و فهم مشترکات بيشتر براي دو کشور ايران و پاکستان باشد.
ستاد اربعين در وزارت کشور تشکيل شده است
سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين در پاسخ به سوالي درباره اقدامات اين وزارتخانه براي مراسم اربعين حسيني گفت: از مدت ها پيش ستاد اربعين در وزارت کشور با حضور ساير ارگان هاي کشور از جمله بخش کنسولي وزارت خارجه و نمايندگي ايران در عراق تشکيل مي شود و برنامه ريزي هاي لازم را براي هرچه بهتر برگزار شدن مراسم اربعين مورد پيگيري قرار داده و اين جلسات ادامه خواهد داد.
قاسمي افزود: اميدواريم با استفاده از تجارب سال قبل با امکانات و تسهيلات بيشتر در خدمت زائران باشيم.
وي در پاسخ به سوالي در برنامه نشست آستانه 6 گفت:در نشست آستانه 6 ادامه مباحث آستانه پنج پيگيري مي شود.
سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: قبل از اجلاس اصلي در آستانه 6 ما روز نخست اجلاس کارشناسي را بين سه کشور خواهيم داشت و اميدوارم که مباحثي که از اجلاس قبلي باقي مانده در اجلاس ششم نهايي شود و مرزها در نقاط کاهش تنش مشخص شود.
** تعطيلي مدرسه ايراني در شارجه موضوع قديمي است
قاسمي در خصوص تعطيلي يک مدرسه ايراني در شارجه نيز گفت: اين موضوع سياسي نيست بلکه يک موضوع نسبتا قديمي است.
قاسمي افزود: يکي - دو سال است بعضي موضوعات فني بين اين مدارس و مقامات شارجه اعم از ساختمان، مديريت و کتاب هاي درسي و چگونگي مديريت اين مدارس وجود داشته است که اميدواريم با توجه با مذاکرات طي روزهاي گذشته طرفين و هيات اعزامي وزارت آموزش و پروش تفاهمات لازم را داشته باشند و مدرسه شارجه برقرار شود، مدرسه ابوظبي هنوز به کار خود ادامه مي دهد.
در حال پيگيري ارسال کمک هاي انساندوستانه به مردم روهينگيا هستيم
سخنگوي دستگاه ديپلماسي در پاسخ به سوالي درباره اقداما وزارت امور خارجه درباره کمک به مسلمانان روهينگيايي اظهار کرد:ما با ميانمار رابطه سياسي داريم اما در اين کشور سفارتخانه نداريم و سفير ما در تايلند به عنوان سفير آکرديته ما در برمه فعاليت مي کند.
قاسمي يادآور شد: با شدت گرفتن بحران در ميانمار سفارت ما در تايلند تلاشهاي وسيعي را آغاز کرد و در تماس با دولت ميانمار بوده تا براي ارسال هيات به اين مناطق و کمکهاي انسان دوستانه به مردم مجوزهاي لازم را دريافت کند که متاسفانه دولت ميانمار اين مجوزها را نداد.
وي در عين حال گفت:اين اقدام دولت ميانمار منحصربه ايران نبوده با بقيه کشورها هم دولت ميانمار از چنين سياستي پيروي کرده است.
سخنگوي وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: تلاش ها براي ارسال کمک هاي انسان دوستانه به مردم از طريق بنگلادش براي کمک رساني به آوارگاني که از اين فاجعه عظيم نجات يافته اند ادامه دارد ودر حال پيگيري هستيم تا بتوانيم هر چه زودتر محموله کمک هاي انسان دوستانه را به دست مردم برسانيم.
افغانستان هيچ راه حل نظامي نخواهد داشت
قاسمي در پاسخ به اين سوال خبرنگار سياسي ايرنا بيان کرد که آمريکا راهبرد جديد خود را در خصوص افغانستان اعلام کرده است که از رئوس آن افزايش حضور نظاميان آمريکا در اين کشور است، نظر شما در اين خصوص چيست و آيا در سفر وزير خارجه پاکستان به تهران در اين زمينه مذاکره مي شود؟ گفت: در ديدارهاي منطقه اي به خصوص ديدار وزير امور خارجه پاکستان با مقامات ايراني، پيرامون مسايل مورد علاقه دو کشور و منطقه اي گفت و گو ، رايزني و تبادل نظر مي شود، همانطور که هميشه اين تبادل نظر وجود داشته است.
سخنگوي وزارت امور خارجه يادآور شد: افغانستان هيچ راه حل نظامي نخواهد داشت و تمام همسايگان بايد براي يک افغانستان آرام و با ثبات تلاش کنند.
وي ادامه داد: حضور دولت هاي فرامنطقه اي و نيروهاي نظامي در افغانستان اين کشور را با مشکلات پيچيده تري مواجه مي کند.
سخنگوي وزارت امورخارجه گفت: آنان که علاقه مند به افغانستان هستند بايد دخالت هاي خود را در اين کشور کاهش دهند واجازه دهند مردم اين کشور با گفت و گو و تعامل سرنوشت خود را تعيين کنند.
قاسمي در پاسخ به سوالي درباره حادثه 11 سپتامبر و اسناد جديد منتشر شده از حمايت مالي از اين حادثه گفت: بحث 11 سپتامبر بحث روشني است، اتفاق مهمي که افتاد و دادگاه هايي که تشکيل شد کشور مشخصي را متهم به دخالت در اين ماجرا کردند.
وي افزود:اين ماجرا تا حدي به دلايل تجارت رايج و جديدي که در ايالات متحده شکل گرفته تا حدي کم رنگ خود را جلوه مي دهد که اميدوارم در اين خصوص هر آنچه توسط دادگاه هاي آمريکا به اثبات رسيده بود در خصوص احقاق حق کساني که جان خود را از دست دادند، محقق شود و در جهان آينده شاهد اين گونه حوادث نباشيم.
ظريف در مجمع عمومي سازمان ملل شرکت مي کند
وي در پاسخ به سوالي درباره سفر ظريف به آمريکا و احتمال برگزاري نشست وزيران خارجه ايران و 1+5 در حاشيه اين سفر افزود: سفر دکتر ظريف به زودي انجام مي شود و در راس هيات بلند پايه اي در مجمع عمومي سازمان ملل حضور پيدا مي کنند.
وي ادامه داد: وزارت خارجه در حال برنامه ريزي براي ديدارهاي وي با مقامات ساير کشورها و ديگر ملاقات هاي که ضرورت خواهد داشت، است.
**بعد از اتمام کامل مراسم حج هيات هاي ايران و عربستان اعزام مي شوند
سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي مبني بر اين که قرار است هياتي از ايران عازم رياض و هياتي از عربستان عازم تهران مي شوند آيا زمان اعزام اين هيات ها مشخص شده و آيا وقت گفت و گو بين ايران و عربستان رسيده است؟، گفت: در ديپلماسي و سياست خارجي همه چيز امکان پذير است.
قاسمي يادآور شد: در مورد اعزام هيات ها تاريخي مشخص نشده است اما موضوع همچنان پابرجاست و هيات رواديد خود را دريافت کنند و تصور مي کتم بعد از اتمام کامل مراسم حج اين تبادل صورت مي گيرد.
وي ادامه داد: اين تبادل صرفا در چهارچوب بازديد از اماکن ديپلماتيک دو کشور است و فکر مي کنم در هفته هاي آينده بتوانند اين اقدام که اقدام متقابلي است به اجرا گذاشته شود.
وي در پاسخ به سوالي درمورد آخرين وضعيت سرباز ربوده شده ايراني در حادثه ميرجاوه گفت: موضوع در دستور کار وزارت امور خارجه و ساير ارگان ها قرار دارد.
سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوالي مبني بر اين که هفته گذشته خبري در رسانه ها مطرح شد که ديوان پادشاهي عربستان رسانه هاي خود را از حمله عليه ايران منع کرده که بلافاصله تکذيب شد، وزير خارجه عربستان نيز گفته است نزديکي سياست ايران و عربستان مسخره است تحليل شما از اين اخبار و شايعات چيست، گفت:آنچه که در رسانه ها مطرح شده مباحث رسانه اي است که اين جا من فرصت تحليل شرايط را ندارم.
قاسمي افزود: در دنياي سياست سخنان متضاد و متفاوت شنيده مي شود و الزاما نبايد به همه آن ها هميشه توجه کرد و آن ها را جدي گرفت.
وي يادآور شد: در مورد سخنان وزير خارجه عربستان من فکر مي کنم ايشان دچار يک خودشيفتگي مجدد شده يا اشتباهي در خصوص موضوع ديگري مي خواسته صحبت کند و نام ايران را به زبان آورده است.
آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه نخواهد داد ديگران براي او تعيين تکليف کنند
سخنگوي دستگاه ديپلماسي در پاسخ به اين سوال که آيا در متن برجام بازديد از مراکز نظامي گنجانده شده است، اظهارکرد: برجام چهارچوب خود را دارد و همه چيز در چهارچوب برجام در مورد بازديدها و نظارت ها ديده شده و هيچ کس نمي تواند براساس تفاسير خود ساخته و خود پرداخته است برداشت شخصي خود را از برجام مطرح کند.
قاسمي افزود: آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز نمي تواند و اجازه نخواهد داد ديگران براي او تعيين تکليف کنند و تفاسير خود ساخته و خود پرداخته خود را تحميل کنند.
وي ادامه داد: نماينده آمريکا در سازمان ملل به دلايل شخصي با توحه به اهدافي که در ذهن خود دارد دست به اقداماتي مي زند که شايد زحمت بيشتر براي خود ايجاد مي کند و حاصل کمتري را بدست خواهد آورد.
سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين در پاسخ به اين سوال که موضع وزارت خارجه در قبال تهديدات رژيم صهيونيستي عليه ايران چيست؟، گفت: سياست هاي اسرائيل در منطقه روشن و ايران هراسي است و با اينگونه سياست ها زندگي مي کند و همواره بايد يک دشمن براي خود داشته باشد و خطر ايران را در منطقه برجسته کند براي اينکه بتواند از خزانه ديگران بيش از گذشته بهره مند شود.
قاسمي افزود: خيلي نبايد آن را جدي گرفت.
وي در پاسخ به سوالي درمورد زمان سفر رئيس جمهوري به جمهوري آذربايجان باتوجه به ديدار روز گذشته رئيسان جمهوري ايران و آذربايجان ، اظهارکرد: من در خصوص تاريخ سفر اطلاعي ندارم.
وي ادامه داد: معمولا در خصوص سفرهاي سياسي چندماه آينده زود است که تاريخ مشخصي را اعلام کنيم.
سخنگوي وزارت خارجه يادآور شد: مباحثي که در اين نشست مطرح خواهد شد همان چيزهايي است که در اجلاس هاي سه جانبه طي سال هاي گذشته مطرح شده است.
قاسمي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه زمان سفر گروه دوستي - پارلماني انگلستان _ ايران به تهران ، گفت: سفر اين هيات به تهران در هفته هاي گذشته انجام شد اما اطلاع دقيقي در خصوص سفر آينده آنان ندارم.
بحث ايران هراسي حربه نخ نما است
وي در پاسخ به سوالي درباره ادعاهاي موهوم وزير امور خارجه عربستان عليه جمهوري اسلامي ايران گفت: بحث ايران هراسي حربه نخ نما و از دور خارج شده اي است که برخي کشورهاي منطقه و آمريکا سعي مي کنند با بکارگيري برخي واژه ها شرايط را عليه ايران سخت کرده و منافع خود را دنبال کنند.
سخنگوي وزارت امور خارجه ادامه داد: نفوذ ايران در منطقه بحث طبيعي و بسيار روشني است، فرهنگ و تمدن در اسارت جغرافيا قرار نمي گيرد و آنچه در محيط پيراموني ايران وجود دارد ، بحث تمدني است.
وي خاطرنشان کرد: طرح واژه هايي مبني بر نگراني از نفوذ ايران سياست غلطي است که برخي سعي مي کنند با بهره گيري از آن ايران را منطقه جدا کنند و به قدرت هاي خارجي اجازه دهند در جهت تخليه خزانه ملت هاي منطقه گام بردارند.
سخنگوي دستگاه ديپلماسي همچنين در پاسخ به سوال ديگري در خصوص ادعاي روزنامه ديلي تلگراف مبني بر کمک ايران به کره شمالي در حوزه تسليحات موشکي اظهارکرد: اين اظهارات حرف هاي بي ربطي است که قابل اعتنا نيست و پرداختن به آن وقت تلف کردن است.
**تغييرات در وزارت خارجه اساسي و بنيادي است
قاسمي در پاسخ به سوالي مبني براين که تغييرات در وزارت امور خارجه چه زماني اجرايي مي شود، گفت: تغييرات در اين وزارتخانه بنيادي و بسيار اساسي است که در اين طيف و گستره در دهه هاي گذشته بي سابقه است.
وي تصريح کرد با توجه به ضرورت هاي کشور و نيازهاي سياست خارجي، کار بزرگي طراحي شده و بخشي از آن در سازمان امور اداري و استخدامي مصوب و امضا شده است و ما بعد از امضاي اين سازمان دو ماه فرصت داريم تا آن را اجرا کنيم.
سخنگوي وزارت امور خارجه يادآور شد: اين مصوبه «تاپ چارت» وزارت امور خارجه است که درحال شکل گيري و اجراي مراحل ان هستيم و اميدواريم تا دو ماه آينده به سامان برسد.
قاسمي يادآور شد بخشي ديگر از اين چارت شرح وظايفي است که هفته گذشته توسط معاونت ها تکميل شد که احتمالا اين بخش هم بايد به سازمان امور اداري و استخدامي ارجاع شود که در نهايت با تصويب آن را هم اجرا خواهيم کرد.
وي تاکيد کرد: در چارت (تشکيلات) جديد بحث مهم پيش بيني معاونت ديپلماسي اقتصادي است که بر اساس ضرورت هاي اقتصاد مقاومتي و نياز به تقويت و توسعه سياست هاي اقتصادي طراحي شده است و اميدواريم با راه اندازي اين معاونت گام هاي بيشتري در جهت هماهنگي و راهيابي موسسات و شرکت هاي ايراني به بازارهاي جهاني فراهم کنيم.
وي خاطرنشان کرد: تمامي معاونت هاي منطقه اي از ميان خواهند رفت و علاوه بر معاونت ديپلماسي اقتصادي، يک معاونت سياسي هم خواهيم داشت و ادارات کل نسبت به گذشته از قدرت بيشتري برخودار خواهند بود.
سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: اين ادارات همزمان به وزير و معاونان وي پاسخگو خواهند بود و مکانيزمي است که از تجارب پيشين استفاده کرديم تا تداخل بين بخش هاي دو جانبه و سياسي ايجاد نشود.
جمهوري اسلامي ايران تا حد توان سعي مي کند از بروز برخي بحران ها جلوگيري کند
قاسمي همچنين در پاسخ به سوالي پيرامون همه پرسي در اقليم کردستان عراق و درخواست بارزاني از ايران براي ميانجيگري بين اربيل و بغداد اظهارکرد: ما علاقه مند هستيم مذاکراتي که از گذشته بين اربيل و بغداد آغاز شده ادامه يابد و بتواند به نتايج مثبتي منجر شود.
وي افزود: مواضع جمهوري اسلامي ايران درباره حاکميت ملي و تماميت ارضي عراق و همه پرسي در اقليم کردستان پيش از اين بيان شده است، اميدوار هستيم عقلانيت و درايت در منطقه کمک کند تا وضعيت پيچيده امروز در اين نقطه حساس جهان پيچيده تر نشود.
سخنگوي دستگاه ديپلماسي خاطرنشان کرد: جمهوري اسلامي ايران تا حد توان و با توجه به ارتباط خوبي که با اکراد، دولت مرکزي و ساير گروه ها و شخصيت هاي عراقي دارد، سعي مي کند از بروز برخي بحران ها که مي تواند مخرب و خطرناک باشد جلوگيري کند.
قاسمي همچنين پيرامون حواشي مسابقه فوتبال تيم هاي ملي ايران و سوريه و اين ادعا که طرف سوريه به خاطر بحث حجاب تماشاگران خواستار برگزاري مسابقات خود در عمان شده است، اظهار کرد: من با ارتباط يک موضوع ورزشي با سياست هاي جمهوري اسلامي ايران موافق نيستم و آنچه مطرح شده اشتباه بيان شده است.
وي ادامه داد من از چنين شکايتي درباره بحث حجاب آگاهي ندارم، آنچه فدراسيون سوريه دنبال مي کند امتيازات ورزشي ديگري است که مي تواند براي خود کسب کند و تا جايي که اطلاع دارم اين مباحث با واقعيات منطبق نيست.
*گلايه شهروندان وجود شبکه هاي مافيايي در اطراف برخي سفارتخانه هاست
سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال ديگري در خصوص مسائل ايجاد شده در بحث صدور رواديد در برخي سفارتخانه هاي مقيم ايران خاطرنشان کرد: اين موضوع در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد و معضلي است که در حاشيه دريافت ويزا از برخي کشورها وجود دارد.
قاسمي يادآور شد: برخي سفارتخانه ها تذکراتي در اين زمينه دريافت کردند و گفت وگوها و همکاري هاي متناسب و بجا برگزار شد و تا حد زيادي مسائل پيرامون آن ها حل شد.
وي همچنين گفت: وزارت امور خارجه مشکلي براي اين که سفارتخانه ها خدمات کنسولي يا بخشي از اين خدمات به شرکت هاي قانوني ثبت شده در داخل ايران واگذار کند و بتوانند خدمات سريع تري ارائه دهند، ندارد و ما آنها را تشويق مي کنيم در يک سمت و سو حرکت کنند.
سخنگوي وزارت امور خارجه ادامه داد: اصل داشتن دفاتر در خارج از سفارتخانه ها مشکل ما نيست، آنچه مشکل ما و گلايه برخي از شهروندان است، شبکه هاي مافيايي در اطراف برخي سفارتخانه هاست که بکار بازار سياه صدور رواديد مشغول هستند که امروز هم در اطراف اين دفاتر مجددا فعاليت مي کنند.
قاسمي خاطرنشان کرد: ما در حال پيگيري هستيم و جلساتي را در اين خصوص با نهادهاي ذيربط برگزار کرده او خواهيم کرد و در صورت نياز از طريق سيستم قضايي اقدام خواهيم کرد.
وي تصريح کرد: ما با تمام توان تلاش مي کنيم تا اجازه ندهيم ديگراني براي سودجويي با هموطنان خود برخوردهاي ناروا و غيرمنصفانه انجام دهند.
برخي اخبار مبني بر همکاري ايران و کره شمالي گفتار نسنجيده و دور از واقعيت است
سخنگوي وزارت امورخارجه خارجه همچنين درباره حضور فرستاده ويژه نخست وزير ژاپن در تهران و رايزني مقامات ژاپني با مقامات ايراني اظهار کرد اين رايزني ها بين ايران و ژاپن وجود داشته و ادامه خواهد داشت و بحث بحران در شبه جزيره کره هم از موضوعاتي بود که بين دو طرف در باره آن گفت و گوي شد اما اين که آيا طرف ژاپني درخواست مشخصي از ايران داشته باشد، اطلاعي ندارم.
قاسمي خاطرنشان کرد: بحران شبه جزيره کره موضوع مهمي است که حتماً در ديدارها در اين خصوص نظرات خود را بيان کرده‌اند.
وي ادامه داد: آنچه امروز در شبه جزيره کره ديده مي‌شود وضعيت جديد و پيچيده اي است و شايد بعد از بحران موشکي دهه شصت اين بحران و آزمايش بمب هيدروژني توسط کره شمالي باعث نگراني هاي گسترده اي در سطح جهاني شده‌است.
وي تصريح کرد: آنچه برخي رسانه‌ها پيرامون همکاري ايران و کره شمالي مطرح کرده‌اند گفتار نسنجيده و دور از واقعيت است و ما در اين خصوص هيچ ارتباط ي با کره شمالي نداشته اين
سخنگوي وزارت امورخارجه ادامه داد : مواضع ما درباره تسليحات کشتار جمعي بر اساس آموزه اي ديني کاملاً روشن است و اين مواضع جديد نيست.

کلیدواژه: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت | پاسخ به سوالی مبنی | سخنگوی وزارت امورخارجه | سخنگوی دستگاه دیپلماسی | پاسخ به سوالی درباره | پاسخ به سوالی | جمهوری اسلامی ایران | پاسخ به این سوال | تحمل نخواهد | برخی سفارتخانه ها | همچنین در پاسخ | اجرای تعهدات خود | قاسمی در پاسخ | هیات عالی نظارت | قاسمی یادآور شد | نقض برجام توسط | خارجه پاکستان | تعهدات خود | دولت میانمار | خواهد داشت | ادامه داد | وزارت خارجه | سازمان ملل | وزیر خارجه | کره شمالی | خواهد داد | منطقه ای | سیاست ها | دیده شده | دو کشور | مطرح شد

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۶۹۹۹۸۷ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

مزاحمت‌هایی که نصیب آیت الله هاشمی می شد الان نصیب ما شده/پنج نفر از اعضای خانواده ما مممنوع الخروج هستند/فکر می کنند اسناد سری داریم که می خواهیم منتشر کنیم/حجاب را به صورت سنتی و بدون هیچ تحقیقی انتخاب کردم/ازدواج موقت همان دوست دختر پسری است

بررسی وحشتناک ترین جملات ترامپ در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

جوانی که یک دختر را در خیابان ربود و در خودرو به او تجاوز کرد،به10سال حبس و99ضربه شلاق محکوم شد

در همین زمینه

 • مذاکرات مجدد با غرب جز خفت وخواری برای ایران نخواهد داشت/هیأت نظارت بر برجام اگر وظایفش را درست انجام می داد آمریکایی ها زیاده خواهی نمی کردند
 • یک کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: با خروج آمریکا از برجام نه تن‌ها هیچ شرایط بدی را برای ایران رقم نخواهد خورد بلکه چه بسا شرایط بهتری را برای ما در برجام رقم بزند. مرتضی غرقی، کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اظهارات اخیر برخی مقامات غرب مبنی بر دائمی کردن برجام اظهار داشت: نباید ایران زیر بار مذاکرات مجدد برود چرا که هر گونه مذاکرات مجدد جز خاری و خفت برای ایران چیزی در پی نخواهد داشت. وی افزود: غرب به دنبال این است که ایران را تحت فشار قرار دهد و به وسیله اعمال فشار بیشتر بتواند امتیاز بیشتری بگیرد؛ در حال حاضر آمریکا از همه امکاناتش برای این امتیازگیری استفاده می کند؛ اما جمهوری اسلامی باید مراقب این رفتار آمریکایی‌ها باشد چرا که اگر تاریخ را بار دیگر ورق بزنیم متوجه زیاده خواهی‌های آمریکایی‌ها و نقض عهدهای مکررشان می‌شویم. غرقی تصریح کرد: به طور مثال در بحث گروگان‌های آمریکایی قرار بود آمریکایی‌ها در ازای آزاد کردن دارایی‌های ایران و برگرداندن شاه مخلوع به کشور گروگان هایشان را بازپس بگیرند اما در ادامه دیدیم علی رغم آزادسازی گروگان‌های آمریکایی این کشور به تعهداتش پایبند نماند. یا در اشغال افغانستان توسط آمریکایی‌ها شاهد بودیم که علی رغم همکاری ایران با آمریکا برای شکست طالبان، اما در نهایت جرج بوش جمهوری اسلامی را محور شرارت در منطقه اعلام کرد البته این موضوع تنها مختص ایران نیست بلکه شاهد بودیم در مذاکرات شش جانبه‌ای که آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی انجام داد این کشور در حالیکه به تعهدات خود عمل کرد اما آمریکایی‌ها همچون گذشته پابندی خود به تعهداتشان را اثبات نکردند. این کارشناس مسائل سیاست خارجی تاکید کرد: اخیرا نیز شاهد هستیم که ترامپ بعد از روی کار آمدنش به تعهدات بین المللی که پیش از این موظف به انجام...
 • مدعیان تایید برجام توسط رهبری دروغگو هستند
 • دیشموک- امام جمعه دیشموک با بیان اینکه؛ همانطوری که رهبری فرمود مسئولان ما در مورد برجام خوب عمل نکردیم و بی دقتی مسئولان باعث وضع تحریم برای کشور ما از سوی آمریکا شده، تصریح کرد: کسانی که می گویند تایید، تصویب و امضای جزئیات برجام با رایزنی رهبری بوده؛ دروغ است. به گزارش خبرنگار قدس آنلاین؛ امام جمعه دیشموک در خطبه های سیاسی -عبادی نماز جمعه این هفته ، اظهار کرد: حادثه عاشورا؛ یک واقعه عظیم و دارای درس های گسترده برای جهانیان است. حجت الاسلام شیخ علی اکبر راوند افزود: این درس و قصه فراموش نشدنی و حتی باعث بیداری خواهد بود. امام جمعه دیشموک با اشاره به واقعه عظیم کربلا و عاشورا ، گفت: حبیب ابن مظاهر الگوی مومنین و جوانان شیعه است. حجت الاسلام راوند با بیان اینکه، شهید محسن حججی پرورش یافته متکب"درس" عاشورای حسینی و واقعه کربلا است، خاطرنشان کرد:‌ نثار سر جوانان محسن حججی ها؛ درس عاشورایی دارد. امام جمعه دیشموک به شبکه های مزخرف بیگانگان برای اسلام هراسی هم اشاره کرد و گفت: چرخاننده اینها تکفیری هستند. حجت الاسلام راوند با اشاره به مناسبت امر به معروف و نهی از منکر ، بیان کرد: ما باید در جامعه امر به معروف و نهی از منکر کرده و سکوت نکنیم. امام جمعه دیشموک ضمن تبریک هفته دفاع مقدس؛ تصریح کرد: در زمان دفاع مقدس برخی سیاسمتداران در داخل کشور ما احساس ضعف کردند. حجت الاسلام راوند با بیان اینکه، هر موقع احساس ضعف کنیم، دشمن هجمه می کند، اذعان کرد: انقلابی گری و بی توجهی به مادیات دنیوی از درس های هفته دفاع مقدس است. امام جمعه دیشموک متذکر شد: اگر مسئولین ما فرهنگ دفاع مقدس را فراگرفته و عمل کنند، مشکلی برای هیچ جای کشور ایران اسلامی پیش نخواهد آمد. حجت الاسلام راوند گفت: اگر روح و فرهنگ جبهه و جنگ در...
 • مربی ایرلندی از استقلال جدا نخواهد شد
 • به گزارش پارس نیوز، بعد از استعفای منصوریان از سرمربیگری استقلال میک مک در مورت به عنوان سرمربی موقت این تیم را در بازی با سیپیدرود در هفته هشتم لیگ برتر هدایت خواهد کرد. او روز گذشته هم استقلال را به تنهایی تمرین داد تا در بازی با سپیدرود هم به عنوان سرمربی موقت تیمش را هدایت کند تا سرمربی جدید این تیم معرفی شود. گفته می شود اعضای هیئت مدیره استقلال از عملکرد میک مک درمورت کاملا راضی هستند و با این شرایط او به کارش در این تیم ادامه می دهد. با استعفای علیرضا منصوریان، محمد خرمگاه، علی چینی و بهتاش فریبا هم از این تیم رفتند تا حالا میک مک در مورت به تنهایی کارش را در کادرفنی استقلال ادامه بدهد.
 • تاریخ جنایات ائتلاف عربستان در یمن را از یاد نخواهد برد
 • به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچیدر اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی در نیویورک گفت: تاریخ جنایات ائتلاف به رهبری عربستان در یمن را از یاد نخواهد برد. وی اضافه کرد: تاریخ جنایات ائتلاف به رهبری عربستان علیه زنان، مردان و کودکان را در یمن از یاد نخواهدبرد. معاون حقوقی و امور بین‌المللی وزیر امور خارجهدر بخشی دیگر از صحبت‌های خوددر این اجلاس با اشاره به اهمیت وحدت بین کشورهای اسلامی گفت: سازمان همکاری اسلامی مناسبترین جایگاه بروز و تمرین این وحدت است.
 • خواب های پریشان آمریکا علیه ایران تعبیر نخواهد شد
 • امام جمعه قم گفت: خواب‌های پریشان آمریکا علیه ایران تعبیر نخواهد شد، چون ملت ایران اسلامی در برابر سخنان سخیف رئیس‌جمهور آمریکا خواهد ایستاد. به گزارش خبرنگار ایسنا، آیت‌الله «علیرضا اعرافی» در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم در مصلی قدس افزود: این سخنان سخیف و بی‌پایه ریشه در تعرض‌های پیشین آمریکائیان دارد آمریکا در پرونده 70 ساله خود 100 جنگ و اشغال و مداخله نظامی علیه کشورهای جهان بدون وجهه قانونی ثبت کرده است. وی خاطرنشان کرد: آمریکا پشتوانه رژیم‌های ظالم بوده و بارها بمب اتم و سلاح‌های شیمیایی به کار برده است امروز که رئیس‌جمهور امریکا خود را مدعی دنیا می‌داند از قتل و جنگ‌های اسرائیل پشتیبانی می‌کند. اعرافی افزود: روحیه آمریکائی‌ها و این هیئت حاکمه همراه با ظلم و استکبار است در حالی که ترامپ ادبیات اراذل و اوباش را علیه ما به کار می‌برد ملت ایران همواره از آمریکا متنفر خواهد ماند. وی اظهار کرد: مردم ایران تحت فرمان رهبر معظم انقلاب در برابر این سخنان سخیف و این هیئت حاکمه ظالمه خواهند ایستاد و جبهه مقاومت، بینی ظالمان آمریکائی را به خاک می‌مالد و جلوی زیاده‌خواهی‌های آنان را می‌گیرد. امام جمعه قم در خصوص کشتار بی‌رحمانه مسلمانان در میانمار یادآور شد: این روزها شاهد بی‌رحمی شگفت‌انگیز و قساوت و قتل و غارت مسلمانان در میانمار هستیم هر چند ما این جنگ را دینی نمی‌دانیم اما حضور ارتش و دولت در صحنه و سکوت مجامع بین‌المللی را محکوم می‌کنیم. وی با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس گفت: این هفته هم‌زمان با دهه عاشورا قرار دارد این رویداد مهم امتداد عاشورا در عصر ما و مقاومت در برابر تجزیه کشور بود برای نخستین بار کشور ما وارد در جنگ شد و مانع از تجزیه آن شدیم. اعرافی افزود: دفاع مقدس یک الگوی جدیدی از دفاع را به جهانیان ارائه داد و الهام بخش و الگوی مقاومت در کشورهای...
 • امام جمعه قم:ملت ایران هرگز با استکبار کنار نخواهد آمد
 • حجت الاسلام و المسلمین اعرافی تاکید کرد: ملت ایران همچون گذشته مقابل ظلم و زیاده خواهی آمریکا و استکبار ایستاده است و آنان را ناامید خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام و المسلمین اعرافی با بیان اینکه آمریکا در پرونده هفتاد سال اخیر خود یکصد جنگ را در کارنامه دارد افزود: شیطان بزرگ با تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی جنایات بی شمری را در دنیا انجام داده است و امروز با وقاحت مدعی دنیاست و ریئس جمهور رذل آن با ادبیات اراذل و اوباش سخنان سخیف و بی پایه و اساس مطرح می کند. امام جمعه قم افزود: ملت ایران همچنان از آمریکا متنفر است و ضمن محکوم کردن یاوه گویی های رئیس جمهور این کشور فریاد مرگ بر آمریکا سر می دهد و در مقابل حاکمان ظالم خواهد ایستاد. خطیب جمعه قم گفت: ملت بزرگ ایران و جبهه مقاومت در جهان اسلام درس آموزان مکتب عاشورا هستند و هرگز در برابر دشمن کوتاه نخواهند آمد. آقای اعرافی افزود: دولت و ملت ایران با در پیش گرفتن فرهنگ مقاومت در همه عرصه های اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی به پیش خواهد رفت و دشمنان را نا امید خواهد کرد. وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس آنرا امتداد عاشورا خواند و گفت: ملت ایران در دفاع مقدس در برابر تجزیه کشور و محصور کردن انقلاب و سقوط نظام مقاومت کرد و الگوی جدیدی از دفاع را ایجاد کرد که امروز در جهان اسلام به مستکبران ضربه های سهمگینی وارد کرده است. حجت الاسلام و المسلمین اعرافی کشتار مردم مسلمان بی دفاع میانمار با دخالت دولت و ارتش این کشور و سکوت مجامع بین المللی در برابر این قساوت بزرگ را به شدت محکوم و بر ضرورت پیگیری حقوقی این موضوع از سوی نهادهای بین المللی تاکید کرد.
 • پاکستان هرگز نقش سیاسی و یا نظامی هند در افغانستان را قبول نخواهد کرد
 • در حالی که رئیس جمهور آمریکا از هند خواسته تا همکاری بیشتری را با حکومت وحدت ملی داشته باشد، نخست وزیر پاکستان تصریح کرد که اسلام‌آباد هرگز نقش سیاسی و یا نظامی هند در افغانستان را قبول نخواهد کرد. به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از «ان.دی.تی.وی»، «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر پاکستان تصریح کرد که اسلام‌آباد با کمک‌های مالی دهلی‌نو به افغانستان مشکلی ندارد، اما هرگز با نقش سیاسی و یا نظامی هند در افغانستان موافقت نخواهد کرد.عباسی در نشست شورای روابط خارجی آمریکا تصریح کرد که اسلام‌آباد هیچ نقش سیاسی یا نظامی را برای هند در افغانستان پیش‌بینی نمی‌کند.این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در اعلام استراتژی جدید این کشور در افغانستان و جنوب آسیا از هند خواسته تا نقش بیشتری را در افغانستان ایفا کند.ترامپ همچنین اسلام‌آباد را به حمایت از تروریسم و متهم کرد و گفت: اسلام‌آباد از تروریست‌هایی حمایت می‌کند که نظامیان آمریکایی را از «پناهگاه‌های امن» خود هدف قرار می‌دهند.نخست وزیر پاکستان گفته که نقش سیاسی و نظامی هند در افغانستان اوضاع را پیچیده کرده و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.وی درباره نقش اقتصادی دهلی‌نو در افغانستان نیز اظهار داشت: داشتن نقش اقتصادی به خود هند بستگی دارد.اخیرا روابط اسلام‌آباد و واشنگتن متشنج شده است و ترامپ حاضر به دیدار با نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نشد.با این حال تنها «مایک پنس» معاون اول ترامپبا عباسی دیدار کرد.انتهای پیام/.ما را در فیسبوک، توییتر و تلگرام دنبال کنید. R36461/P36461/S8,87,91/CT10
 • هشدار روسیه به آمریکا/سنگ اندازی دوستان واشنگتن در سوریه بی جواب نخواهد ماند
 • وزیر خارجه روسیه تأکید کرد، روسیه به شکل واضح به ایالات متحده هشدار داده است که تلا‌ش‌ها برای مختل کردن عملیات علیه تروریست‌ها در سوریه، بدون پاسخ نخواهد ماند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از «روسیا‌الیوم»، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، روز جمعه در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با همتای سوری خود «ولید المعلم» دیدار و گفت‌وگو کرد.لاوروف در این دیدار گفت: «ما از این فرصت برای نشست و هماهنگی در ارتباط با حل‌و فصل بحران در سوریه، مبارزه با تروریسم، ازسرگیری گفتمان ملی و به‌ویژه گام‌های بعدی در چارچوب تمامی این رویکرد‌ها خرسند هستیم.»وزیر خارجه روسیه گفت: «من مطئنم که پیروزی‌هایی که ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه به‌ویژه در دیرالزور و دیگر مناطق محقق کرده است، چشم‌اندازی روشن و نقشی سرنوشت‌ساز در جنگ با داعش دارد.»وی افزود: «ما رایزنی‌های دوره‌ای با آمریکایی‌ها از جمله با وزارت خارجه و پنتاگون صورت داده‌ایم و وزارت دفاع روسیه آن‌چه را اتفاق افتاده است برای آن‌ها علنا اعلام کرد.»وزیر خارجه روسیه تأکید کرد: «ما با صراحت به آن‌ها گفته‌ایم که تمامی تلاش‌هایی، که با هدف سنگ‌اندازی در روند تکمیل کردن عملیات علیه تروریسم توسط دوستان آمریکایی‌ها (نیروهای دموکراتیک خلق) صورت می‌گیرد، بی‌جواب نخواهد ماند.»
 • روستاها به دلیل بدقولى دولت متروکه شدند/تبلیغات طرح۱۰۰ هزار میلیاردی تسهیلات روستاییان گره گشا نخواهد بود
 • به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی چندی پیش در آیین بهره برداری از افتتاح طرح آبرسانی به روستاهای بالادست شهر کهک قم در سالن همايش های اين شهر از همکاری دولت و مجلس به منظور اختصاص اعتبار 100 هزار ميليارد ريالی در قالب تسهيلات با نرخ 6 درصد ،برای توسعه روستاهای کشور در زمينه های اقتصادی و جلوگيری از مهاجرت روستانشینان به شهرها خبر داد. دراهمیت این تصمیم باید گفت که روستاها ،شناسه قدرت اقتصادی یک کشور در نظر جهانیان و تقلیل دهنده تکیه بر اقتصاد تک محصولی به نفت محسوب می شوند.چراکه عوامل انسانی و منابع طبیعی و اقتصادی نهفته در روستاها با نقش استراتژیک خود اهرم قابل اتکایی در پشتیبانی از نظام اقتصادی هر کشوری برای ورود کالاهای ملی به بازارهای پرظرفیت جهانی هستند. اما رشد پرشتاب صنعت و فناوری درعصر حاضر، بر عقب‌ماندگی مناطق روستايی ،درجه فقر و آسیب پذیری آنها افزوده است .اکنون اگر به روستاها سفر کنیم واقعیت مطلب را به وضوح لمس و مشاهده خواهیم کرد.هرچند دولت های گذشته هریک به سهم خود برنامه هایی برای احیا روح روستا به کار بسته اند ولی در عمل بعلت پراكندگی جغرافيايی روستاها، نبود صرفه اقتصادی برای ارايه خدمات اجتماعی، حرفه‌ای و تخصصی‌نبودن كار كشاورزی (كم‌بودن بهره‌وری)، محدوديت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعيت)، و ضعف مدیریتی مسوولان دراجرای طرح ها اکنون جمعیت روستانشین کشورمان به 35 درصد می رسد. باید اذعان کرد که جمعیت روستایی ایران به نسبت دیگر کشورهای جهان با سقوط خطرناکی مواجه بوده و مسوولان امر،بایدهر چه سریعتر با اجرای دقیق برنامه های خود به خودکفاسازی این قشر در روند توسعه کلان کشور کمک کنند. ارایه تسهیلات به روستاییان کافی نیست محمد حسین زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در این باره می گوید:دولت لایحه" اعتبار...
 • اگر به حرف و نظر کسی خندیدیم یعنی تحمل نظرات و افکار دیگران را نداریم
 • خبرگزاری میزان- رئیس جمهور گفت: اگر به حرف و نظر کسی خندیدیم و یا آن را مسخره کردیم، ‌یعنی تحمل نظرات و افکار دیگران را نداریم در حالی که تحمل نظر مخالف یکی از شروط اصلی ایجاد فضای مناسب برای پرورش ذهن‌های خلاق است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز شنبه در مراسم بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 97-96 که در هنرستان دخترانه شهید مدرس در تهران برگزار شد، این پرسش را به عنوان پرسش مهر امسال مطرح کرد که چگونه باید درمحیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟ روحانی در ابتدای سخنان خود آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصلی 97-96 و تقارن آن را با پیام ایثارگری امام حسین(ع) و یاران وفادارش گرامی داشت و شروع دوره جدید از فعالیت و تلاش در عرصه آموزش و پرورش را به دانش‌آموزان، معلمان و همه تلاشگران وزارتخانه کلیدی آموزش و پرورش تبریک گفت. رییس جمهور با بیان اینکه نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی، شروع حرکت به سوی پله‌ای جدید است، اضافه کرد: اگر 12 سال تحصیلی را 12 پله برای پیشرفت در نظر بگیریم، به معنای آن است که پس از پیمودن پله دوازدهم به سطحی از توانمندی و برخورداری از دانش برسیم که برای ورود به عرصه فعالیت، کار و تلاش در اجتماع آماده باشیم. روحانی اضافه کرد: ممکن است مسیر و ایام تحصیل برای برخی از دانش‌آموزان ما با سختی‌هایی همراه باشد، اما قطعاً وقتی پس از پایان دوران تحصیل به این ایام نگاه کنید، خواهد دید که جزو بهترین روزهای زندگی شما بوده است. رییس جمهور اظهار داشت: برای اینکه در آینده احساس بهتری نسبت به دوران تحصیل خود داشته باشیم و احساس کنیم که با پایان تحصیلات شرایط مناسب‌تری برای حضور مؤثر و...
 • به دانش آموزان مهارت و چگونگی تحمل افکار دیگران را بیاموزیم
 • زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور رییس‌جمهور در هنزستان دخترانه شهید مدرس نواخته شد. آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایلنا، دکتر حسن روحانی صبح امروز همزمان با روز اول مهر و آغاز شروع به کار مدارس با حضور در هنرستان دخترانه شهید مدرس منطقه ۵ تهران و مراسم بازگشایی مدارس، زنگ آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۷ را به صدا درآورد و سال تحصیلی جدید رسما آغاز شد.در این مراسم سیدمحمد بطحایی (وزیر آموزش و پرورش)، عیسی فرهادی (فرماندار تهران)،حسام الدین آشنا (مشاور فرهنگی رییس جمهور) و تعدادی از خیرین مدرسه‌ساز حضور داشتند.روحانی در این مراسم؛ بعد از نواختن زنگ اول مهر گفت: سال جدید تحصیلی حرکت به سمت پله جدید است. اگر آموزش را با ۱۲ پله در نظر بگیریم. هر سال پله‌ای را می‌پیماییم و هر سال که تلاش می‌کنیم برای پله بالاتر آماده می‌شویم. شما دانش‌آموزان در طول زندگی طولانی پربرکت‌تان خواهید دید هیچ دورانی بهتر از دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه نبوده است.رئیس‌جمهور گفت: برای اینکه مدرسه ما بهترین باشد و ما بتوانیم وقتی دوران متوسطه را ترک می‌کنیم؛ احساس کنیم شرایط حضور در جامعه را داریم؛ به چیزهای زیادی وابسته است. به تلاش‌های دولت و خانواده و معلمان و همه آنها که تلاش می‌کنند در محیط مدرسه علم را به شما بیاموزند، وابسته است. جامعه ما و اخیرا نوع استفاده از فضای مجازی همه اینها دست به دست می‌دهد تا ما درست رصد کنیم.روحانی با اشاره به اهمیت موضوع امنیت در مدارس گفت: یکی از عوامل مهم در آموزش و پرورش رابطه معلمان با دانش آموزان است. محیط کلاس اگر امن نباشد یعنی اینکه یک دانش آموز مورد حمله بقیه دانش آموزان باشد به این معنا که دانش آموزی که قوی‌تر است احساس فخر نکند و دانش آموزی که بیشتر می‌فهمد به دانش آموز دیگری کمک کند، اما اگر دانش آموزی نسبت به محیط مدرسه و جامعه...
 • شیعیان حسینی تحمل ظلم را ندارند/روایت روز اول محرم و خروج سیدالشهدا ع از مکه
 • خبرگزاری میزان- امام می‌فرمایند من اگر می‌خواستم برای حکومت قیام کنم کارهای دیگری می‌کردم، من می‌خواهم به روش و سیره جدم پیغمبر اقتدا کنم و امر به معروف و نهی ازمنکر کنم. به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان، اولین روزهای محرم امسال مصادف با پاییز شده و خزان طبیعت انگار همزمان با خزان و غم و اندوه شیعیان جهان آغاز می‌شود. روزهای ابتدایی محرم هر سال عاشقان و دلدادگان حسینی در دسته‌ها، تکایا و هیات‌ها گرد هم آمده و شهادت سیدالشهدا (ع) را به سوگ می‌نشینند. به همین مناسبت خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان، با سعید شمس کارشناس ارشد علوم قرآنی به در خصوص روزهای ابتدایی ماه محرم، چگونگی برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری و آداب این ماه عزیز به گفت‌وگو نشسته است. در ابتدا در رابطه با وقایعی که برای امام حسین (ع) و یارانشان در اولین روزهای محرم اتفاق افتاد صحبت کنید. ماه محرم اولین ماه قمری محسوب شده لذا اهل سنت در این ماه اداب خاصی دارند وسال نو را جشن می‌گیرند. این آداب نماز اول ماه و روزه گرفتن در روزهای ابتدایی ماه محرم است. در خصوص اول محرم روایت داریم، روز اول روزی است که در واقع اهل بیت امام حسین (ع) وارد سرزمین قاصریه یا سرزمین کربلا می‌شوند و در آنجا اسکان می‌گزینند. بر اساس روایت نقل می‌شود که وقتی حضرت با محمل‌شان وارد شدند به یکباره شترها در آن منطقه ایستادند. حضرت وقتی توقف شترها را دیدند پرسیدند که اسم این سرزمین چیست؟ از میان گروه بادیه نشینان آن اطراف را خواستند و اسم منطقه را پرسیدند و اسم‌های مختلفی شنیدند مثل قاصریه و... که یکی از آن اسم‌ها کربلا بود. و متوجه شدند که در سرزمینی به اسم کربلا ایستاده‌اند. حضرت فرمودند که اینجا باید ساکن شویم و قافله‌مان را اینجا مستقر کنیم و خبر دادند که اینجاست که یاران...
 • باید در مدرسه افکار دیگران را تحمل و به فکرها احترام بگذاریم
 • رییس جمهور گفت: باید در محیط مدرسه افکار دیگران را تحمل و به فکر دیگران احترام بگذاریم. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رییس جمهور در مراسم بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با تاکید بر اینکه محیط مدارس ما باید محیط اخلاق و ادب باشد ، اظهارداشت: باید در محیط مدرسه افکار دیگران را تحمل و به فکر دیگران احترام بگذاریم. رئیس جمهور روز شنبه در این مراسم که در هنرستان دخترانه شهید مدرس در تهران برگزار شد، این پرسش را به عنوان پرسش مهر امسال مطرح کرد که چگونه باید درمحیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟ این خبر تکمیل می شود...
 • قاسمی:برجام دفتری بسته است نمی توان بار دیگر آن را گشود/ترامپ نمی داند از برجام چه می خواهد
 • بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید: جهان سردرگم، بهترین تعبیر برای این روزهای جامعه بین‌المللی است که از یک سو با بحران گروه‌های تروریستی متعدد سردرگریبان است و از سوی دیگر با منازعه‌های سیاسی متعدد و متنوع در نقاط مختلف جهان از خاورمیانه تا شرق آسیا. در چنین شرایطی، رییس‌جمهور ایالات متحده نیز با سیاست‌های خام و ناپخته بر بحران‌های موجود می‌افزاید. در آخرین مورد از بحران‌آفرینی‌های وی نیز شاهد سخنرانی مملو از توهین، عاری از حقیقت و آلوده به خشونت صرف وی از تریبون سازمانی بودیم که برای ارتقای صلح و امنیت جهانی درنظر گرفته شده است.به گزارش «اعتماد»، تنها چندساعت پس از سخنرانی دونالد ترامپ بود که حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران در سخنانی از همان تریبون به هر تهدیدی نه گفت و تاکید کرد که ایران نه کشور آغازگر نقض برجام و نه تهدیدکننده سایرکشورها خواهد بود.بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید می‌کند که ترامپ با چشمانی بسته به جنگ با همه برخاسته است. مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است:**دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حمله بی‌سابقه‌ای به ایران کرد. وی هم توافق هسته‌ای با ایران را زیرسوال برد و هم فعالیت‌های منطقه‌ای ما را هدف قرار داد و البته انتقادهای بی‌سابقه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران کرد. فکر می‌کنید این سخنان را می‌توان نشانه‌ای از تشدید تنش میان ایران و امریکا در سه سال و نیم باقیمانده از دولت ترامپ دانست؟سخنان ترامپ، نطقی تاریخی و بی‌نظیر محسوب خواهد شد، تاریخی و بی‌نظیر به واسطه بی‌جا و مضحک‌گویی و بی‌سابقه‌ترین نطق ناشیانه یک رییس‌جمهور امریکا در سازمان ملل. ترامپ بی‌تجربه نشان داد که از هیچ گونه دانش و آگاهی و بینشی در حوزه مسائل سیاست خارجی برخوردار نیست. از فهم و درک حقوق بین‌الملل و روح و فلسفه سازمان ملل...
 • پرسش مهر/چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم
 • خبرگزاری میزان- رئیس جمهور امروز در مراسم بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی ۹۶ - ۹۷ که در هنرستان دخترانه شهید مدرس در تهران برگزار شد، این پرسش را به عنوان پرسش مهر امسال مطرح کرد که چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟ به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز شنبه در مراسم بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 97-96 که در هنرستان دخترانه شهید مدرس در تهران برگزار شد، این پرسش را به عنوان پرسش مهر امسال مطرح کرد که چگونه باید درمحیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟ روحانی در ابتدای سخنان خود آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصلی 97-96 و تقارن آن را با پیام ایثارگری امام حسین(ع) و یاران وفادارش گرامی داشت و شروع دوره جدید از فعالیت و تلاش در عرصه آموزش و پرورش را به دانش‌آموزان، معلمان و همه تلاشگران وزارتخانه کلیدی آموزش و پرورش تبریک گفت. رییس جمهور با بیان اینکه نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی، شروع حرکت به سوی پله‌ای جدید است، اضافه کرد: اگر 12 سال تحصیلی را 12 پله برای پیشرفت در نظر بگیریم، به معنای آن است که پس از پیمودن پله دوازدهم به سطحی از توانمندی و برخورداری از دانش برسیم که برای ورود به عرصه فعالیت، کار و تلاش در اجتماع آماده باشیم. روحانی اضافه کرد: ممکن است مسیر و ایام تحصیل برای برخی از دانش‌آموزان ما با سختی‌هایی همراه باشد، اما قطعاً وقتی پس از پایان دوران تحصیل به این ایام نگاه کنید، خواهد دید که جزو بهترین روزهای زندگی شما بوده است. رییس جمهور اظهار داشت: برای اینکه در آینده احساس بهتری نسبت به دوران تحصیل خود داشته باشیم و احساس...
 • برجام دفتری بسته است نمی توان بار دیگر آن را گشود/ترامپ نمی داند از برجام چه می خواهد او از خاورمیانه تنها نفت دلار و رقص شمشیر را می شناسد
 • به گزارش صدای ایران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید: جهان سردرگم، بهترین تعبیر برای این روزهای جامعه بین‌المللی است که از یک سو با بحران گروه‌های تروریستی متعدد سردرگریبان است و از سوی دیگر با منازعه‌های سیاسی متعدد و متنوع در نقاط مختلف جهان از خاورمیانه تا شرق آسیا. در چنین شرایطی، رییس‌جمهور ایالات متحده نیز با سیاست‌های خام و ناپخته بر بحران‌های موجود می‌افزاید. در آخرین مورد از بحران‌آفرینی‌های وی نیز شاهد سخنرانی مملو از توهین، عاری از حقیقت و آلوده به خشونت صرف وی از تریبون سازمانی بودیم که برای ارتقای صلح و امنیت جهانی درنظر گرفته شده است.به گزارش «انتخاب»، تنها چندساعت پس از سخنرانی دونالد ترامپ بود که حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران در سخنانی از همان تریبون به هر تهدیدی نه گفت و تاکید کرد که ایران نه کشور آغازگر نقض برجام و نه تهدیدکننده سایرکشورها خواهد بود.بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید می‌کند که ترامپ با چشمانی بسته به جنگ با همه برخاسته است. مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است:**دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حمله بی‌سابقه‌ای به ایران کرد. وی هم توافق هسته‌ای با ایران را زیرسوال برد و هم فعالیت‌های منطقه‌ای ما را هدف قرار داد و البته انتقادهای بی‌سابقه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران کرد. فکر می‌کنید این سخنان را می‌توان نشانه‌ای از تشدید تنش میان ایران و امریکا در سه سال و نیم باقیمانده از دولت ترامپ دانست؟سخنان ترامپ، نطقی تاریخی و بی‌نظیر محسوب خواهد شد، تاریخی و بی‌نظیر به واسطه بی‌جا و مضحک‌گویی و بی‌سابقه‌ترین نطق ناشیانه یک رییس‌جمهور امریکا در سازمان ملل. ترامپ بی‌تجربه نشان داد که از هیچ گونه دانش و آگاهی و بینشی در حوزه مسائل سیاست خارجی برخوردار نیست. از فهم و درک حقوق بین‌الملل و روح و...
 • باید تحمل افکار دیگران را در مدرسه بیاموزند/کتاب های درسی ما دانش آموز را برای دیروز تربیت می کند
 • به گزارش ایلنا،حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور کشورمان صبح امروز به مناسبت اولین روز بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی در هنرستانی در تهران به طور نمادین زنگ مدرسه را به صدا در آورد. او در سخنرانی خود با اشاره به وضعیت دانش آموزان ایرانی در مقایسه با دانش آموزان تحصیل کرده در یک کشور پیشرفته گفت: وقتی دانش آموز ایرانی را با دانش آموزی که در یک کشور پیشرفته درس خواندهمقایسه کنیم میبینیمدانش آموز تحصیل کرده در کشور پیشرفته بعد از چند سال داشته هایش بیشتر از دانش آموز ایرانی است؛ چرا؟ شاید درهنرستان ها چون کار و مهارت است کمتر اما چون در دبیرستان ها بیشترمی‌خوانیم وحفظ میکنیم تا در امتحان نمره خوب بگیریم؛تا اگر تست هست خوب بزنیم؛ حسن روحانی با بیان اینکه دانسته‌های دانش آموزان مابه حفظیات متکی است و با گذشت زمان مثل یخ درآفتاب می ماند و هرچه زمان بگذرد از حجم آن کاسته می‌شود، گفت: اما اگر ما به خلاقیت جوانان و نوجوانان تکیه کردیم به جای اینکه مطلبی برای دانش آموز بخوانیم تا حفظکنند به صورت سوال مطرح کنیم تا دانش آموزان با فکر خود پاسخ دهند، چه بسا بهتر از کتاب پاسخ دهد. این را باید نویسندگان کتاب درسی آموزش و پرورش باور کنند. باور کنند از آنها بهتردر پاسخ به سوال ممکن است تعدادی از دانش آموزان باشند که بامقدمهوبیان و جملات بهتر به آن پاسخ می دهند. رییس جمهور تاکید کرد: بگذاریم بخش بزرگ کتاب درسی ماتوسط دانش آموزان در طول سال‌های آینده نوشتهشود؛ بگذاریم خلاقیت و مهارت دردانش آموزان ما زنده شود؛ بعد از ۱۲ سال یک کاغذ دست دانش آموز به عنوان مدرک ندهیم بلکه مهارتی به او یاد بدهیم که هر جا برود بتواند مهارت خود را به عنوان رشد و نمو دوران متوسطه درمحیط کار عرضه کند.ما دانش آموز را بعد از ۱۲ سالعلاقه...
 • روحانی:باید در محیط مدرسه افکار دیگران را تحمل و به فکر دیگران احترام بگذاریم
 • به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز شنبه در این مراسم که در هنرستان دخترانه شهید مدرس در تهران برگزار شد، این پرسش را به عنوان پرسش مهر امسال مطرح کرد که چگونه باید درمحیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟ وی در ابتدای سخنان خود آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصلی 97-96 و تقارن آن را با پیام ایثارگری امام حسین(ع) و یاران وفادارش گرامی داشت و شروع دوره جدید از فعالیت و تلاش در عرصه آموزش و پرورش را به دانش‌آموزان، معلمان و همه تلاشگران وزارتخانه کلیدی آموزش و پرورش تبریک گفت. رییس جمهور با بیان اینکه نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی، شروع حرکت به سوی پله‌ای جدید است، اضافه کرد: اگر 12 سال تحصیلی را 12 پله برای پیشرفت در نظر بگیریم، به معنای آن است که پس از پیمودن پله دوازدهم به سطحی از توانمندی و برخورداری از دانش برسیم که برای ورود به عرصه فعالیت ، کار و تلاش در اجتماع آماده باشیم. روحانی اضافه کرد: ممکن است مسیر و ایام تحصیل برای برخی از دانش‌آموزان ما با سختی‌هایی همراه باشد، اما قطعاً وقتی پس از پایان دوران تحصیل به این ایام نگاه کنید، خواهد دید که جزو بهترین روزهای زندگی شما بوده است. رییس قوه مجریه اظهار داشت: برای اینکه در آینده احساس بهتری نسبت به دوران تحصیل خود داشته باشیم و احساس کنیم که با پایان تحصیلات شرایط مناسب‌تری برای حضور مؤثر و سازنده در جامعه داریم، لازم است مقدماتی در دوران تحصیل و مدرسه فراهم شود که این مقدمات از فضا و محیط تحصیلی تا رفتار مسئولین مدارس و همکلاسی‌ها و نوع رفتار والدین و دانش‌آموزان را شامل می‌شود و در سال‌های اخیر، چگونگی مواجهه ما با فضای مجازی نیز به این مؤلفه‌ها افزوده شده است....
 • حسین موسویان:قاضی برجام آژانس بین المللی انرژی اتمی است و نه آمریکا یا دولت ترامپ/اگر سایر قدرتها تسلیم آمریکا شوند برجام خواهد مرد/زبان و پیام روحانی دعوت به صلح وهمکاری و گفتگو بود
 • موسویان در این گفت وگو در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه ترامپ درسخنرانی خود در سازمان ملل، برجام را محکوم کرد و اتهامات زیادی به ایران زد و روحانی هم پاسخ داد. نظرش در مورد اظهارات روحانی چیست؟ افزود :اکنون جامعه جهانی درک خوبی از زبان ترامپ دارد. زبان ترامپ درسخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل، زبان زور و تهدید و تحقیر وتقابل و جنگ بود. وی ادامه داد : متقابلا زبان و پیام روحانی دعوت به صلح وهمکاری و گفتگو بود. روحانی جامعه جهانی را به همکاری و اتحاد برای مبارزه با تروریسم دعوت کرد و آمریکا را مسئول و دخیل در ایجاد بحران های منطقه همچون عراق و افغانستان و گسترش تروریسم خواند. حرف روحانی این بود که بحرانهای منطقه همچون سوریه و یمن راه حل نظامی ندارد و صرفا از دیپلماسی و همکاری می توان بحرانها را مدیریت کرد درحالیکه سیاست آمریکا دردوره دولت ترامپ تشدید تهدید و تقابل است. این کارشناس تصریح کرد:درعین حال روحانی از ابتدای ریاست جمهوری سیاست کاهش تشنج با آمریکا را دنبال کرده ضمن اینکه هیچگاه باج هم به آمریکا نخواهد داد. ایران برای حل مشکلات منطقه و اختلافات دوجانبه آماده همکاری و گفتگوست. پژوهشگر دانشگاه پرینستون ازسوی دیگر ابراز داشت که جامعه جهانی و ایران درمورد بحران هسته ای دوازده سال مذاکره کردند و بحرانی که می توانست به جنگ بیانجامد را ازطریق دیپلماسی حل کردند. تمام قدرتهای بزرگ پای برجام را امضاء کردند و شورای امنیت سازمان ملل هم آن را تصویب کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم بعد از اجرای برجام هشت بار تایید کرده ایران به تمام تعهداتش دربرجام کاملا عمل کرده است. وی اشاره نمود :اکنون جامعه جهانی منهای آمریکا و اسراییل و عربستان، خواهان اجرای کامل برجام هستند و لذا ترامپ نباید ابن توافق را تخریب کند. موسویان دراشاره مجری به این...
 • در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران اخترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرین کنیم
 • رییس جمهور همزمان با نواختن زنگ سال تحصیلی 96-97 پرسش مهر این سال تحصیلی را اعلام کرد. به گزارش ایسنا ، در پرسش مهر امسال حسن روحانی وی از دانش آموزان سوال کرد : در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، اخترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرین کنیم؟ انتهای پیام
 • در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرین کنیم
 • خبرگزاري آريا - رييس جمهور همزمان با نواختن زنگ سال تحصيلي 96-97 پرسش مهر اين سال تحصيلي را اعلام کرد.به گزارش ايسنا ، در پرسش مهر امسال حجت‌الاسلام حسن روحاني، وي از دانش آموزان سوال کرد : در محيط مدرسه تحمل افکار ديگران، اخترام به افکار ديگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرين کنيم؟رييس جمهور صبح امروز (شنبه اول مهر) با حضور در هنرستان دخترانه شهيد مدرس منطقه 5 تهران و حضور در آيين بازگشايي مدارس، زنگ آغاز سال تحصيلي 96-97 را به صدا درآورد تا سال تحصيلي جديد رسما آغاز شود.انتهاي پيام
 • پرسش مهر رئیس جمهور:در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرین کنیم
 • در پرسش مهر امسال حجت‌الاسلام حسن روحانی، وی از دانش آموزان سوال کرد : در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرین کنیم؟ رییس جمهور صبح امروز (شنبه اول مهر) با حضور در هنرستان دخترانه شهید مدرس منطقه ۵ تهران و حضور در آیین بازگشایی مدارس، زنگ آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۷ را به صدا درآورد تا سال تحصیلی جدید رسما آغاز شود. دکتر روحانی در ابتدای سخنان خود آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصلی 97-96 و تقارن آن را با پیام ایثارگری امام حسین(ع) و یاران وفادارش گرامی داشت و شروع دوره جدید از فعالیت و تلاش در عرصه آموزش و پرورش را به دانش‌آموزان، معلمان و همه تلاشگران وزارتخانه کلیدی آموزش و پرورش تبریک گفت. رییس جمهور با بیان اینکه نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی، شروع حرکت به سوی پله‌ای جدید است، اضافه کرد: اگر 12 سال تحصیلی را 12 پله برای پیشرفت در نظر بگیریم، به معنای آن است که پس از پیمودن پله دوازدهم به سطحی از توانمندی و برخورداری از دانش برسیم که برای ورود به عرصه فعالیت ، کار و تلاش در اجتماع آماده باشیم. دکتر روحانی اضافه کرد: ممکن است مسیر و ایام تحصیل برای برخی از دانش‌آموزان ما با سختی‌هایی همراه باشد، اما قطعاً وقتی پس از پایان دوران تحصیل به این ایام نگاه کنید، خواهد دید که جزو بهترین روزهای زندگی شما بوده است. رییس جمهور اظهار داشت: برای اینکه در آینده احساس بهتری نسبت به دوران تحصیل خود داشته باشیم و احساس کنیم که با پایان تحصیلات شرایط مناسب‌تری برای حضور مؤثر و سازنده در جامعه داریم، لازم است مقدماتی در دوران تحصیل و مدرسه فراهم شود که این مقدمات از فضا و محیط تحصیلی تا رفتار مسئولین مدارس و همکلاسی‌ها و نوع رفتار والدین و دانش‌آموزان را شامل می‌شود و...
 • معلمان باید به دانش آموزان نحوه استفاده درست از فضای مجازی را بیاموزند/باید در محیط مدرسه افکار دیگران را تحمل و به فکر دیگران احترام بگذاریم
 • خبرگزاري آريا - رئيس جمهور در مراسم بازگشايي مدارس و آغاز سال تحصيلي 97-96 با تاکيد بر اينکه محيط مدارس ما بايد محيط اخلاق و ادب باشد، گفت: بايد در محيط مدرسه افکار ديگران را تحمل و به فکر ديگران احترام بگذاريم.به گزارش حوزه دولت خبرگزاري فارس، حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني روز شنبه در اين مراسم که در هنرستان دخترانه شهيد مدرس در تهران برگزار شد ، اين پرسش را به عنوان پرسش مهر امسال مطرح کرد که چگونه بايد در محيط مدرسه تحمل و احترام به افکار ديگران و اخلاق و ادب را تمرين کنيم؟روحاني در ابتداي سخنان خود آيين بازگشايي مدارس و آغاز سال تحصلي 97-96 و تقارن آن را با پيام ايثارگري امام حسين(ع) و ياران وفادارش گرامي داشت و شروع دوره جديد از فعاليت و تلاش در عرصه آموزش و پرورش را به دانش‌آموزان، معلمان و همه تلاشگران وزارتخانه کليدي آموزش و پرورش تبريک گفت.رئيس جمهور با بيان اينکه نواختن زنگ آغاز سال تحصيلي، شروع حرکت به سوي پله‌اي جديد است، اضافه کرد: اگر 12 سال تحصيلي را 12 پله براي پيشرفت در نظر بگيريم، به معناي آن است که پس از پيمودن پله دوازدهم به سطحي از توانمندي و برخورداري از دانش برسيم که براي ورود به عرصه فعاليت ، کار و تلاش در اجتماع آماده باشيم.روحاني اضافه کرد: ممکن است مسير و ايام تحصيل براي برخي از دانش‌آموزان ما با سختي‌هايي همراه باشد، اما قطعاً وقتي پس از پايان دوران تحصيل به اين ايام نگاه کنيد، خواهد ديد که جزو بهترين روزهاي زندگي شما بوده است.رئيس جمهور اظهار داشت: براي اينکه در آينده احساس بهتري نسبت به دوران تحصيل خود داشته باشيم و احساس کنيم که با پايان تحصيلات شرايط مناسب‌تري براي حضور مؤثر و سازنده در جامعه داريم، لازم است مقدماتي در دوران تحصيل و مدرسه فراهم شود که اين مقدمات...
 • به دانش آموزان مهارت و چگونگی تحمل افکار دیگران را بیاموزیم/دانش آموز خارجی داشته هایش بیشتر از دانش آموز ایرانی است
 • رویداد۲۴-دکتر حسن روحانی صبح امروز همزمان با روز اول مهر و آغاز شروع به کار مدارس با حضور در هنرستان دخترانه شهید مدرس منطقه ۵ تهران و مراسم بازگشایی مدارس، زنگ آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۷ را به صدا درآورد و سال تحصیلی جدید رسما آغاز شد.در این مراسم سیدمحمد بطحایی (وزیر آموزش و پرورش)، عیسی فرهادی (فرماندار تهران)،حسام الدین آشنا (مشاور فرهنگی رییس جمهور) و تعدادی از خیرین مدرسه‌ساز حضور داشتند.روحانی در این مراسم بعد از نواختن زنگ اول مهر گفت: سال جدید تحصیلی حرکت به سمت پله جدید است اگر آموزش را با ۱۲ پله در نظر بگیریم. هر سال پله‌ای را می‌پیماییم و هر سال که تلاش می‌کنیم برای پله بالاتر آماده می‌شویم. در طول زندگی طولانی پربرکت‌تان خواهید دید هیچ دورانی بهتر از دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه نبوده است.رئیس‌جمهور گفت: برای اینکه مدرسه ما بهترین باشد و ما بتوانیم وقتی دوران متوسطه را ترک می‌کنیم احساس کنیم شرایط حضور در جامعه را داریم؛ به چیزهای زیادی وابسته است. به تلاش‌های دولت و خانواده و معلمان و همه آنها که تلاش می‌کنند در محیط مدرسه علم را به شما بیاموزند، وابسته است. جامعه ما و اخیرا نوع استفاده از فضای مجازی همه اینها دست به دست می‌دهد تا ما رصد کنیم.روحانی گفت: یکی از عوامل مهم رابطه معلمان با دانش آموزان است. محیط کلاس اگر امن نباشد یعنی اینکه یک دانش آموز مورد حمله بقیه دانش آموزان باشد به این معنا که دانش آموزی که قوی‌تر است احساس فخر نکند و دانش آموزی که بیشتر می‌فهمد به دانش آموز دیگری کمک کند.رئیس‌جمهور افزود: اگر دانش آموزی نسبت به محیط مدرسه و جامعه و خانواده احساس ناامنی کند، فرصت درس خواندن برای ما از بین خواهد رفت. در کشور ما دانش آموزان و دانشجویان ما قدم‌های زیادی برداشتند. در بسیاری از جشنواره‌ها و المپیادها مدال طلا بردند، بسیاری...
 • باید در محیط مدرسه افکار دیگران را تحمل و به فکر دیگران احترام بگذاریم/محیط مدرسه ما باید محیط اخلاق و ادب باشد
 • خبرگزاري آريا - رييس جمهور در مراسم بازگشايي مدارس و آغاز سال تحصيلي 97-96 با تاکيد بر اينکه محيط مدارس ما بايد محيط اخلاق و ادب باشد ، اظهارداشت: بايد در محيط مدرسه افکار ديگران را تحمل و به فکر ديگران احترام بگذاريم.به گزارش خبرگزاري آريا،حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني روز شنبه در اين مراسم که در هنرستان دخترانه شهيد مدرس در تهران برگزار شد، اين پرسش را به عنوان پرسش مهر امسال مطرح کرد که چگونه بايد درمحيط مدرسه تحمل و احترام به افکار ديگران و اخلاق و ادب را تمرين کنيم؟خبر تکميل مي شود...
 • نواخته شدن زنگ اول مهر توسط روحانی عکس
 • منبع:میزان