«عباس بوصفوان» معتقد است که آل خلیفه با تداوم اقامت اجباری شیخ «عیسی قاسم» به دنبال رساندن این پیام است که حفظ حرمت علماء و مقدسات بحرینی‌ها جایگاهی در قاموس آن ندارد.

خبرگزاری مهر،گروه بین المللـرامین حسین آبادیان:مردم بحرین در سال ۲۰۱۴ به منظور تحقق مطالبات مشروعی که آل‌خلیفه از آنها سلب کرده بود، قیام کردند.

در طول تمامی روزها، ماه‌ها و سال‌هایی که از قیام مردمی در بحرین سپری می‌شود، انقلابیون هیچگاه از مسیر صلح‌طلبی در بیان خواسته‌های به حق خود خارج نشده‌اند.

این درحالی است که در طول این مدت، رژیم آل‌خلیفه به انواع و اقسام راه‌ها و شیوه‌های اعمال فشار بر انقلابیون با هدف منصرف ساختن آنها از خواسته‌هایشان، متوسل شده است. استفاده از اشکال مختلف شکنجه‌های قرون‌وسطایی، بازداشت‌های بدون تفهیم اتهام، یورش به منازل انقلابیون و تخریب آنها، سلب تابعیت شمار زیادی از شیعیان و اعطای تابعیت به اتباع خارجی تنها گوشه‌ای از سلسله فشارهای گسترده‌ای است که توسط حکام آل‌خلیفه بر انقلابیون بحرینی تحمیل شده است؛ فشارهایی که اخیرا نیز با سلسله تدابیر ناپخته تصمیم‌گیران خاندان آل‌خلیفه تشدید شده‌اند.

علت و یا علت‌های تشدید فشارهای رژیم آل‌خلیفه بر انقلابیون بحرینی را می‌توان به نوعی در موفقیت انقلاب این کشور جستجو کرد. بدون شک اگر انقلاب مردمی در بحرین، با ضعف و سستی مواجه بود، آل‌خلیفه برای مقابله با آن به اتخاذ چنین تدابیر سختگیرانه‌ای مبادرت نمی‌ورزید.

بنابراین، تداوم انقلاب بحرین به صورت مسالمت‌آمیز طی سال‌های گذشته موجب شده تا نوعی ترس و وحشت در صفوف خاندان آل‌خلیفه رخنه کند؛ وحشتی که اکنون نتیجه آن به تشدید فشارها علیه انقلابیون منتهی شده است. آل‌خلیفه از این طریق به دنبال آن است تا از گسترده‌تر شدن بیش از پیش دامنه انقلاب مردمی در بحرین ممانعت به عمل آورد.

در همین ارتباطخبرنگار مهرگفتگویی را با «عباس بوصفوان» رئیس مرکز پژوهش های بحرین در لندنانجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛

*همچنان با وجود گذشت بیش از سه سال از اقامت اجباری علیه شیخ عیسی قاسم، رهبر عالی شیعیان بحرین، شاهد تداوم این سیاست هستیم. به نظر شما در صورت عدم شکسته شدن اقامت اجباری شیخ عیسی قاسم، این مسأله چه پیامدهایی می تواند برای رژیم آل خلیفه داشته باشد؟

آل خلیفه نمیخواهد د به اقامت اجباری شیخ عیسی پایان دهد تا پیامی را به مخابره کند و آن، این است که هیچ فردیدرهیچ کسوتی، درنزد این رژیم حرمت ندارددر صورت عدم شکسته شدن اقامت اجباری شیخ عیسی قاسم، پیامدهای وخیمی رژیم آل خلیفه را به صورت مستقیم تهدید می کند. رژیم آل خلیفه قصد ندارد به اقامت اجباری شیخ عیسی پایان دهد تا بدین طریق پیامی را به انقلابیون مخابره کند و آن، این است که هیچ فردی و در هیچ کسوتی، در نزد این رژیم حرمت ندارد و همچنین مقدسات هیچ ارزشی ندارند. آل خلیفه تاکنون تهمت‌های زیادی به شیخ عیسی قاسم روا داشته است. این به چه معناست؟ آل خلیفه می خواهد این پیام را به انقلابیون برساند که هیچ کس در برابر این رژیم مصونیت ندارد.

با تمام این‌ها، من بر این باورم که رژیم آل خلیفه به خوبی صدای مردم بحرین در حمایت از شیخ عیسی را می شوند. آل خلیفه به راحتی به شیخ عیسی قاسم دست پیدا نکرد. رسیدن آل خلیفه به شیخ عیسی پس از به شهادت رسیدن پنج تَن از جوانان بحرینی محقق شد. صدها نفر نیز توسط آل خلیفه بازداشت شدند که این رژیم توانست به شیخ عیسی برسد و وی را تحت اقامت اجباری قرار دهد.

*رژیم آل خلیفه مدتی است که اقدامات سرکوبگرانه خود علیه انقلابیون بحرینی را بیش از پیش تشدید کرده است. علت اصلی این مسأله را چه می دانید؟ ارزیابی شما از آخرین اوضاع امنیتی در بحرین با توجه به تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه انقلابیون چیست؟

بدون شک وضعیت امنیتی در بحرین، وخیم است. از زمان آغاز انقلاب مردمی در بحرین در سال ۲۰۱۱ اوضاع امنیتی نابسامانی در کشور حاکم است. شاید در برهه ای از زمان موج سرکوبها تا ربستان سعودی یکی از کشورهای دخالت کننده است که با حضور نظامی در بحرین، وضعیت را بیش از پیش پیچیده کرده استحدودی فروکش کند، اما در نهایت بازهم به همان شدت و حدت سابق خود باز می گردد. طی ماه های اخیر نیز شاهد آن هستیم که بسیاری از جمعیت های حقوقی و احزاب سیاسی توسط رژیم آل خلیفه تعطیل شدند.

طی سالهای گذشته علمای دینی و در رأس آنها شیخ عیسی قاسم اعتراضات زیادی رابه وضعیت حقوق بشری در بحرین داشتند. پس از پیاده سازی پروژه اقامت اجباری علیه شیخ عیسی قاسم از بیش از سه ماه پیش تاکنون، جمعیت های حقوقی در بحرین نیز به علمای این کشور اضافه شدند تا مطالبات به حق مردم را به ثمر بنشانند.

از سوی دیگر، دخالت های خارجی در امور بحرین نیز در وخامت اوضاع امنیتی در این کشور بی تأثیر نبوده است. عربستان سعودی یکی از کشورهای دخالت کننده است که با حضور نظامی در بحرین، وضعیت را بیش از پیش پیچیده کرده است.

*آیا اقدامات خصمانه آل خلیفه علیه انقلابیون بحرینی و همچنین علمای این کشور موجب توقف انقلاب بحرین شده است و یا این انقلاب ۷ ساله همچنان با قدرت به راه خود ادامه می دهد؟

پیروزی نظامی تا زمانی که با پیروزی سیاسی همراه نباشد، کوچکترین ارزشی نداردانقلاب مردم بحرین همچنان ادامه دارد. رژیم آل خلیفه همچنان به سرکوب های گسترده انقلابیون ادامه می دهد. در این میان، کشورهای عربی نیز از این رژیم به صورت تمام قد حمایت می کنند.

پیروزی نظامی تا زمانی که با پیروزی سیاسی همراه نباشد، کوچکترین ارزشی ندارد. اینکه آل خلیفه همچنان بر رویکرد نظامی گری خود تأکید دارد، به محاکمه انقلابیون ادامه می دهد، بر بازداشت های دسته جمعی تأکید می کند و به هدف قرار دادن جوانان بحرینی ادامه می دهد، تمامی اینها به معنای تداوم انقلاب بحرین و استمرار آن است و هیچ معنای دیگری نمی تواند داشته باشد.

*نقش کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا در تحولات امنیتی بحرین را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا اساسا معتقد به دخالت آمریکایی ها و غربی ها در امور بحرین و حمایت آنها از رژیم آل خلیفه هستید؟

هماهنگونه که پیشتر نیز ذکر کردم، وضعیت امنیتی در بحرین وخیم است و متأسفانه باید گفت که درشرایط کنونی هیچ نشانه ای مبنی بر نیت و تصمیم رژیم آل خلیفه برای تغییر این وضعیت کشورهای غربی و همچنین ایالات متحده آمریکا از رژیم آل خلیفه در اقدامات خصمانه آن علیه انقلابیون، حمایت به عمل می آورنددیده نمی شود. قطعا کشورهای غربی و همچنین ایالات متحده آمریکا از رژیم آل خلیفه در اقدامات خصمانه آن علیه انقلابیون، حمایت به عمل می آورند و این مسأله دیگر بر هیچکس نمی تواند پوشیده باشد.

ما زمانی که از حمایت های ایالات متحده آمریکا از رژیم آل خلیفه سخن می گوییم، به فرضیه ها اشاره نمی کنیم. این یک واقعیت است. امروز رژیم آل خلیفه توافقنامه های تسلیحاتی چند میلیارد دلاری با آمریکا امضاء می کند.

این چه معنایی می تواند داشته باشد؟ آیا مفهومی غیر از حمایت واشنگتن از منامه دارد؟ بنابراین، باید گفت که مواضع آمریکایی ها در قبال تحولات بحرین کاملا دوگانه است. آمریکایی ها نه تنها در بحرین بلکه در هیچ کشوری دیگری در منطقه به دنبال حل و فصل مسائل نیستند.

کلیدواژه: اقامت اجباری شیخ عیسی | ایالات متحده آمریکا | انقلابیون بحرینی | رژیم آل خلیفه | علیه انقلابیون | مردمی در بحرین | شیخ عیسی قاسم | ادامه می دهد | آل خلیفه | آل خلیفه | شیخ عیسی | بیش از پیش

منبع: مهر

منبع این خبر، وبسایت www.mehrnews.com است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۶۹۸۷۵۵ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

آیت‌الله علوی‌گرگانی؛ باید حتما جلوی ورود زنان به ورزشگاه‌ها گرفته شود/ روحانی هوشیار باشد

شریعتمداری همزمان با ترامپ به برجام حمله کرد:برجام چه گلی به سر ملت ایران زد

باید نخست وزیری حفظ و رئیس جمهوری حذف می شد/شورای نگهبان باید متحول شود

در همین زمینه

 • مصلحی:ایجاد تغییر در مقدسات شخصیت ها و اصطلاحات انقلاب از دسیسه های استکبار است
 • گرگان – ایرنا – وزیر اطلاعات دولت دهم گفت : دولت های سلطه جو و استکبار در تلاشند که با تغییر در مقدسات ، شخصیت ها و اصطلاحات انقلابی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کنند. به گزارش ایرنا حجت الاسلام حیدر مصلحی شامگاه پنجشنبه در جمع عزارادان حسینی در مسجد الاقصی گرگان اظهار داشت : استکبار جهانی در راستای مقابله با نظام اسلامی ایران راهکارهای مختلفی را در دستور کار قرار داده است که اعمال تغییرات در واژگان و اصطلاحات انقلاب ، ایجاد تغییر در مقدسات و کم رنگ کردن آنها و همچنین تغییر در شخصیت ها و افراد نظام از جمله این فعالیت ها محسوب می شود. وی ادامه داد: چنین مباحثی از بدو انقلاب و در هنگامه تلاش های مردمی برای حفظ این انقلاب در دستور کار دولت های سلطه جو قرار داشته است و در این زمینه می توان به تلاش های دولت موقت و بنی صدر در جهت اعمال این تغییرات اشاره کرد وی در تشریح فعالیت های استکبار جهانی گفت : آنها در تلاشند که با تغییر در واژگان و اصطلاحاتی که عقبه اسلامی و دینی دارند ، وازگانی را وارد عرصه های سیاسی کنند که بار معنایی منفی و گاها ضد دینی دارند و کوشش دارند که تسلیم گرایی را رواج دهند و در سایه روشنفکری ،معنایی خاص و مد نظر خود را به جامعه القا کنند. حجت الاسلام مصلحی همچنین به اقدامات دشمن در خصوص کمرنگ کردن جایگاه مقدسات مذهبی اشاره کرد و گفت: دشمن تلاش دارد که ایثارگری و راه شهدا و حتی تشییع پیکر پاک شهدا را از ما بگیرد. وی همچنین در سخنرانی خود به حادثه منا و تشییع پیکر شهدای این فاجعه ، تلاش دشمن برای تغییر افراد و شخصیت های نظام و فتنه 88 و اینکه برخی در این فتنه دچار تزلزل شدند...
 • سرنوشت صدام در انتظار آمریکا و آل خلیفه است
 • به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام سید کاظم طباطبایی، امام جمعه کاشمر، امروز در مراسم رژه 31 شهریورماه که با حضور نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان و اقشار مختلف مردم کاشمر در خیابان امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد، افزود: سرنوشتی که برای صدام رقم‌ زده شد، در انتظار حاکمان ستمگر صعودی، بحرین، آل‌خلیفه و آمریکا نیز است.وی با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع و شهدای مدافعان حرم، گفت: تقارن ماه محرم که ماه قیام و بصیرت، مقاومت، مجاهدت و شهادت است، را با هفته دفاع مقدس باید به فال نیک گرفت.طباطبایی با بیان اینکه خداوند از مدافعان حقوق اهل ایمان سخن گفته و دفاع کرده است، بیان کرد: کسانی که برای پروردگار مجاهدت می‌کنند، خداوند متعال مدافع و حامی آن‌ها است.وی با اعلام اینکه ملت ایران به جرم خداجویی، حق‌طلبی و مخالفت با استکبار مورد هجوم و حمله بی‌رحمانه قرار گرفته است، بیان کرد: تنها گناه ملت ایران این بود که ایمان به خدا داشتند.امام جمعه کاشمر با اشاره به اینکه خداوند از متجاوزان و زورگویان تعبیر خائن و ناسپاس کرده است، عنوان کرد: به‌رغم اینکه آغازگر جنگ نبوده و هرگز نخواهیم بود اما مورد حمله و هجوم قرار گرفتیم.وی با بیان اینکه ملت ایران به دنبال جنگ نبوده و صلح می‌خواهند، اظهار کرد: خداوند این اجازه را به افراد مظلوم و به ملتی که مورد هجوم قرار گرفته داده که از خود دفاع کنند.طباطبایی با اعلام اینکه بر اساس این سخن خداوند، در هشت سال دفاع مقدس از سرزمین، انقلاب و ملت خود دفاع کردیم، افزود: خداوند به کسانی که مظلوم واقع می‌شوند وعده پیروزی داده است.وی با اشاره به اینکه دشمن ما در هشت سال دفاع مقدس شکست خورد و این همان وعده خداوند بود که محقق شد، گفت: صدام پلید به دست اربابان خود نابود شد...
 • آل خلیفه از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرین ممانعت کرد
 • نظامیان رژیم آل خلیفه برای ۶۲ اُمین هفته متوالی از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرینی در منطقه الدراز ممانعت به عمل آوردند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه آل خلیفه علیه شیعیان بحرینی همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، نظامیان آل خلیفه برای ۶۲ اُمین هفته متوالی از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرین در منطقه الدراز ممانعت به عمل آوردند. طبق اعلام رسانه های بحرینی، به دنبال این اقدام آل خلیفه تظاهرات گسترده ای توسط بحرینی ها علیه این رژیم در منطقه الدراز برگزار شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی، سلسله اقدامات خصمانه آل خلیفه را محکوم کردند. از سوی دیگر، تظاهرات کنندگان همچنین شعارهایی را در همبستگی با شیخ عیسی قاسم سر دادند و خواستار شکست فوری اقامت اجباری وی شدند.
 • گریه برای حسین وسیله ای برای حفظ مکتب است هدف نیست که به هر طریقی به آن برسیم/نباید به اهل بیت ع نسبت خدایی داد
 • حجت الاسلام نیکوکار گفت: بی توجهی به فضایل اخلاقی و ملکی ائمه و صرف بیان ظواهر آن‌‌ها باعث دوری مردم خصوصا جوانان از اهل بیت(ع) می‌شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛حجت الاسلام محمد نیکوکار در گفت‌‌وگو با خبرنگار گروه دین و مذهب آناج با بیان اینکه در میان روایات آنقدر فضیلت و ارزش برای اقامه عزای سالار شهیدان وارد شده که درباره کمتر عبادتی چنین تعابیر و تاکیداتی دیده می‌شود، ابراز داشت:پیامبر اکرمفرموده‌‌اند«هر چشمی در روز قیامت گریان است به‌‌جز چشمی که بر مصائب حسین گریسته باشد» یا امام رضا(ع)می‌‌فرمایند: «ای پسر شبیب اگر می‌خواهی بر چیزی گریه کنی بر حسین ابن علی ابن ابی طالب گریه کن». وی افزود: ده‌‌ها بیان دیگر از معصومین وجود داردکه در آن‌‌ها حتی برای تباکی (شبیه کردن خود به گریه کنندگان) وعده بهشت داده شده است. این کارشناس مسایل مذهبی درپاسخ به این سوال که هدف از گریه و عزاداری چیست، اظهار کرد: در میان پاسخ‌های متعددی که به این سوال داده شده، شاید بهترین جواباین باشد تنها کسی که نگذاشت یک قطره خونش هدر برود حسین بن علی است،انسانی که شهادتش سبب شد نام او پایه کاخ ستمکاران را برای همیشه بلرزاند. وی خاطرنشان ساخت: امام حسین(ع)روح بلندی داشت و با شهادت،خود را جاودانه کرد؛بنابراین با اشکی که می‌ریزیم، می‌‌خواهیم روحمان را به روح حسینی و حرکت حسینی متصل کنیم، می‌خواهیم در برابر ستمکاران روح بزرگی داشته باشیم،گریه و عزاداری زنده نگهداشتن نهضت امام حسین (ع) است. حجت الاسلام نیکوکار با بیان اینکه به تعبیر حضرت امام (ره) همین گریه‌‌ها این مکتب را تا اینجا نگه داشته است،همین نوحه سرایی‌‌ها همین‌هاست که ما را زنده نگه داشته و این نهضت را پیش برده است، عنوان کرد: روضه سید الشهدا (ع) برای حفظ هدف سید الشهدا است و ایجاد وحدت بین امت اسلامی از اهداف مجالس...
 • مورینیو:قرار نیست گریه و برای بازگشت پوگبا روزشماری کنم
 • سرمربی شیاطین سرخ می‌گوید بابت دوری پل پوگبا از میادین نگرانی ندارد و به بازیکنان دیگر تیمش اعتماد دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ژوزه مورینیو که شاگردانش عصر فردا (شنبه) در هفته ششم لیگ برتر انگلیس میهمان ساوتهمپتون هستند، در کنفرانس خبری پیش از این دیدار گفت: ساوتهمپتون بازی خیلی باثباتی از خود ارائه می‌دهد و بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد.وی در مورد چند بازی متوالی شاگردانش در خارج از خانه اظهار داشت: انجام چند بازی متوالی خارج از خانه دشوار است، اما این بدین معناست که کارمان پس از آن آسانتر خواهد بود. ما پس از بازی با زسکا در مسکو و تقابل با بنفیکا در لیسبون در اولدترافورد بازی خواهیم کرد. به هر حال جای هیچگونه نگرانی نیست چون تعداد بازی‌های خانگی و خارج از خانه در لیگ برتر یکسان است. اگر در بازی‌های خارج از خانه نتوانیم امتیازات لازم را کسب کنیم، سپس در بازی‌های خانگی سعی می‌کنیم، جبران کنیم.وی در تمجید از مهاجم فرانسوی خود هم خاطرنشان کرد: پیشرفت زیادی در بازی مارسیال، رفتارش، چهره و زبان بدنش می‌بینم. اگر بخواهم با یک واژه او را توصیف کنم آن «خوشحالی» است. مارسیال پسر خوشحالی است. او سخت تلاش‌ می‌کند و سعی می‌کند تا بازی‌ خوبی را از خود ارائه دهد. او با وجود اینکه در برخی بازی‌ها تنها 10 دقیقه فرصت بازی پیدا کرد، اما سعی کرد از بازی لذت ببرد و در وقت‌های اضافه کاری بکند. از رفتار مارسیال راضی هستم.مورینیو در بخش پایانی صحبت‌هایش وقتی در مورد مصدومیت هافبک فرانسوی‌اش از او سئوالی پرسیده شد، گفت: نظری ندارم، اما باز می‌گویم که این فرصت دیگری برای بازیکنان دیگر تیم که من به همه آنها اعتماد دارم، است تا خودی نشان دهند، بنابراین قرار نیست گریه کنم و برای بازگشت پوگبا روزشماری کنم.تیم‌های ساوتهمپتون و منچستریونایتد از ساعت 17:30 فردا به مصاف هم می‌روند.انتهای پیام/...
 • رسن یا مسلمان مسئله این نیست دو مهندس پرسپولیس برای ۹۰ دقیقه حمله
 • خبرگزاري آريا - برانکو ايوانکوويچ سرمربي پرسپوليس به صورت ثابت از هردو ستاره بازيگردانش استفاده مي کند.به گزارش سرويس ورزشي جام نيـوز، پرسپوليس شب گذشته 70 دقيقه از مسلمان بهره برد و پس از آن، بشارِ عراقي وارد ميدان شد. 4 دقيقه پس از به ميدان آمدن اين هافبک جوان عراقي، پرسپوليس گل دوم را هم وارد دروازه سپاهان کرد تا براي دومين بار، از حريف پيش بيفتد.به کارگيري رسن در 20 دقيقه پاياني، نشاط را به خط هافبک سرخ ها بازگرداند و باعث شد تا آن ها توپ و ميدان را در اختيار داشته باشند. اين هافبک 22 ساله عراقي با پاس هاي کوتاه و بلند، موقعيت سازي و دريبل هاي متعدد، نبض بازي را در دست گرفته بود و اگر اشتباه دقيقه پاياني بيرانوند نبود، رسن به عنوان تعويض طلايي مسابقه معرفي مي شد؛ اما اين چنين نشد تا زوج ميرزايي – علي محمدي که در نيمه دوم به ميدان آمده بودند آخرين گل بازي را براي سپاهان بسازند.بشار رسن که اولين بازي خود را در مقابل الاهلي و در مسقط انجام داد، از همان ابتدا نشان داد بازيکن با استعداد و خوش تکنيکي است. وي گل اول پرسپوليس در بازي رفت را ساخت و در ابوظبي هم پنالتي دوم را گرفت تا طارمي کار الاهلي را بسازد. اما هافبک سابق تيم نيروي هوايي عراق، در بازي بعدي مقابل پيکان عملکرد خوبي نداشت. به نظر مي رسيد استايلش مناسب يک هافبک بازيساز نيست و در درگيري ها کم مي آورد. او مقابل پيکان توپ هاي زيادي را از دست داد و سربالا هم بازي نمي کرد و در نهايت هم جايش را به محسن مسلمان داد.مسلمان شب گذشته برخلاف بازي با پيکان عملکرد خوبي داشت و با تحرک زياد بارها دفاع حريف را آزار داد. يکي از سانترهاي او منجر به گل مردود وحيد اميري شد و سانتر...
 • خام فروشی در نظام تصمیم گیری ایران قبیح نیست/دریافت فاینانس اقدام قهرمانانه نیست
 • فرشاد مومنی با اشاره به اینکه خام‌فروشی اشتغال‌زا در نظام تصمیم‌گیری ما قباحت خود را از دست داده، گفت: اکنون می‌بینیم که تصمیم‌گیران ما به دنبال تنوع‌بخشی در خام‌فروشی هستند. وی همچنین با انتقاد از سر و صداهای بسیاری که برای دریافت فاینانس از سوی مسئولان ما مطرح می‌شود گفت دریافت فاینانس به نفع عده‌ای منفعت‌جو و به ضرر منابع ملی است. به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد اظهار کرد: یکی از بزرگترین خلاهای معرفتی در ایران در حیطه مباحث مربوط به نفت برمی‌گردد با اینکه همه سرنوشت تعاملات ایرانیان در ۱۰۰ سال اخیر و به صورت فزاینده با نفت گره خورده، ولی همچنان یک سایه سنگینی روی اطلاعات مربوط به الگوی تعامل اقتصاد سیاسی و توسعه ایران با نفت سنگینی می‌کند. او افزود: در کنار آن پیچیدگی‌ها و عدم شناخت‌هایی که در این زمینه وجود دارد با ابعاد بی‌سابقه‌ای در زمینه دستکاری واقعیت‌ها در این موضوع روبرو هستیم. این اقتصاددان ادامه داد: آنچه به تعبیر ژان بود ریار درباره واقعیت حاد مطرح می‌شود در این زمینه قابل مشاهده است. به این ترتیب که بخش‌هایی از واقعیت به طرز غیرعادی بزرگتر از آنچه هستند مطرح می‌شود و بخش‌های دیگر بنا بر اقتضائات بسیار کوچک نشان داده می‌شوند. همچنان چنین تفکری مسائل مربوط به قاعده‌گذاری و حتی پژوهش در زمینه نفت را تحت تاثیر قرار داده و چون عدم شفافیت وجود دارد و از سوی دیگر مسئله نفت و نحوه تعامل همه عرصه حیات جمعی ایرانیان با این پدیده گره خورده است، قابل صرف نظر کردن نیست. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: عدم شناخت‌ها اجازه نمی‌دهد که از ذخیره‌های دانایی که در یکصد سال اخیر به دست آمده، به نحو بایسته‌ای استفاده شود. به طور کلی مسائل مربوط به نفت را در چند حیطه متفاوت می‌شود بررسی کرد. یکی مسائل مربوط...
 • قدرت نظامی ایران هرگز برای تجاوز به کشور یا سرزمینی نیست
 • رئیس جمهور گفت: نیروهای مسلح ما، قدرت دفاعی ما، همواره برای تحکیم عزت و صلح در این سرزمین بوده است؛ قدرت نظامی ما هرگز برای تجاوز به کشوری یا سرزمینی خود را آماده نکرده است. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز جمعه طی سخنانی در مراسم رژه نیروهای مسلح گفت: روز اول ماه محرم الحرام، ماه ایثار و شهادت و سرآغاز سال هجری قمری است؛ 37 سال پیش مردم بزرگ ایران در برابر یک تجاوز خشونت‌بار، به پیروی از سالار شهیدان و اقتدا به امام شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین و فرهنگ عاشورا با همه‌ی وجود، از شرف، تمامیت ارضی و عزت خود به خوبی دفاع کردند.وی افزود: در طول 8 سال دفاع مقدس، همواره یکی از بزرگترین انگیزه‌های مردم برای ایثار وشهادت، تابلو عظیم و بزرگ حماسه عاشورا و کربلا بود. همانطور که در نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی، همواره اوج نهضت و انقلاب در ایام ماه محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا بود.رئیس جمهور ادامه داد: فرهنگ عاشورا ما را در برابر رژیم استبداد و حامیان مستکبر انها، پیروز کرد و برای این سرزمین استقلال آزادی و جمهوری اسلامی را به ارمغان آورد. در دفاع مقدس هم نام امام حسین، کربلایش، عاشورایش همواره به سربازان اسلام در برابر متجاوزان، مسیر ایستادگی آموخت.روحانی خاطر نشان کرد: متاسفانه در دوران‌های قبل از انقلاب اسلامی، هر وقت جنگی آغاز شد، پایانش برای ملت ما، خوشحال کننده نبود؛ جنگ‌های ایران و عثمانی، ایران و روسیه، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، در همه‌ی این حوادث متاسفانه کشور ما تحت تاثیر منفی این حوادث قرار گرفت.وی تصریح کرد: تنها جنگی که سراسر آن پیروزی و حماسه بود و در نهایت هم افتخار بود و یک وجب از خاک ایران در اختیار متجاوزین قرار نگرفت، دفاع مقدسی بود که امام عزیزمان، آن را رهبری کردند و...
 • فرشاد مومنی:خام فروشی در نظام تصمیم گیری ایران قبیح نیست/دریافت فاینانس اقدام قهرمانانه نیست
 • فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد اظهار کرد: یکی از بزرگترین خلاهای معرفتی در ایران در حیطه مباحث مربوط به نفت برمی‌گردد با اینکه همه سرنوشت تعاملات ایرانیان در ۱۰۰ سال اخیر و به صورت فزاینده با نفت گره خورده، ولی همچنان یک سایه سنگینی روی اطلاعات مربوط به الگوی تعامل اقتصاد سیاسی و توسعه ایران با نفت سنگینی می‌کند. او افزود: در کنار آن پیچیدگی‌ها و عدم شناخت‌هایی که در این زمینه وجود دارد با ابعاد بی‌سابقه‌ای در زمینه دستکاری واقعیت‌ها در این موضوع روبرو هستیم. این اقتصاددان ادامه داد: آنچه به تعبیر ژان بود ریار درباره واقعیت حاد مطرح می‌شود در این زمینه قابل مشاهده است. به این ترتیب که بخش‌هایی از واقعیت به طرز غیرعادی بزرگتر از آنچه هستند مطرح می‌شود و بخش‌های دیگر بنا بر اقتضائات بسیار کوچک نشان داده می‌شوند. همچنان چنین تفکری مسائل مربوط به قاعده‌گذاری و حتی پژوهش در زمینه نفت را تحت تاثیر قرار داده و چون عدم شفافیت وجود دارد و از سوی دیگر مسئله نفت و نحوه تعامل همه عرصه حیات جمعی ایرانیان با این پدیده گره خورده است، قابل صرف نظر کردن نیست. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: عدم شناخت‌ها اجازه نمی‌دهد که از ذخیره‌های دانایی که در یکصد سال اخیر به دست آمده، به نحو بایسته‌ای استفاده شود. به طور کلی مسائل مربوط به نفت را در چند حیطه متفاوت می‌شود بررسی کرد. یکی مسائل مربوط به درون صنعت نفت است. مسائل مربوط به این حیطه همچنان جزو غیرشفاف‌ترین‌هاست و معمولا داده‌هایی که حتی شکل شمایل بسیار ساده‌ای در این حیطه دارند، با وقفه زمانی چند ده ساله مطرح می‌شود. مومنی افزود: این عدم شفافیت کمک می‌کند کسی به خود جرأت اعمال نظارت تخصصی ندهد و ما در این زمینه همچنان هزینه می‌دهیم. یک زاویه بسیار مهم دیگر مربوط می‌شود به...
 • پاپی:حق ما حضور در رده دوازدهم جدول نیست/برای سهمیه آسیا تلاش می کنیم
 • مهاجم سپاهان گفت که تیمش برای کسب سهمیه آسیایی تلاش می‌کند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حسین پاپی پس از تساوی 2 - 2 تیمش مقابل پرسپولیس گفت: بازی خوبی بود و مردم لذت بردند. هر دو تیم برای کسب پیروزی آمده بودند.وی افزود: بازی خوبی ارائه دادیم و البته بازی‌های قبلی هم خیلی خوب بودیم. حق ما رده دوازدهم جدول نیست و امروز همه دیدند چقدر خوب کار می‌کنیم. مقابل فولاد دو موقعیت تک به تک از دست دادیم. خدا را شکر این روند را ادامه می‌دهیم و این روند را هم بهتر می‌کنیم. برای کسب سهمیه آسیایی تلاش می‌کنیم و نگاهی هم به صدر جدول داریم.مهاجم سپاهان که امروز روی نیمکت سپاهان نشسته بود، در خصوص اینکه به علت مصدومیت در ترکیب سپاهان نبوده است یا خیر، گفت: کرانچار رئیس است و هر چه که او بگوید، همان است.انتهای پیام/ R1402/P1015135/S3,27/CT11
 • برای برداشتن فشار استعفا کردم نظرمحمدی:لیگ برتر جای اشتباه نیست/مقابل تیم های بزرگ باکیفیت بازی کردیم
 • به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، علی نظرمحمدی سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت بعد از تساوی مقابل استقلال خوزستان در نشست خبری اظهار داشت: در ابتدا به دوست و همکار خوبم ویسی تبریک می‌گویم. ضد حملاتی در این دیدار داشتیم. در نیمه دوم بازهم این شرایط را داشتیم نتوانستیم به گل برسیم. وی افزود: استقلال خوزستان آمده بود که فعل بردن را صرف کند و از زمین دست پر خارج شود. می‌دانستیم این تیم در زمین به گونه‌ای بازی می‌کند که از سرعت بازیکنان استفاده می‌کند به همین دلیل ترکیب را به گونه‌ای چیدیم که بتوانیم حملات را خنثی کنیم. استقلال خوزستان به بازی مستقیم روی آورد اما ما مانع گل زدن آنها شدیم. سرمربی سپیدرود رشت یادآور شد: تلاش ما این بود با امتیاز برگردیم. امیدوارم بازی هفته آینده برنده باشیم. تیم ما حرف‌هایی برای گفتن دارد. ما به این تیم افتخار می‌کنم و به بازیکنانم می‌بالم. امیدوارم این یک امتیاز کمک شایانی به تیم بکند. نظرمحمدی یادآور شد: این بازی خارج از خانه بود و ما برای تساوی آمده بودیم. البته در ادامه تلاش کردیم دروازه حریف را باز کنیم. وی همچنین درباره خریدهایی که سپیدرود داشت، تصریح کرد: ما با بضاعتی که داشتیم خریدها را انجام دادیم و نتایجی که تا الان کسب کرده‌ایم نشان دهنده اعتماد ما به این بازیکنان است. تمام تلاش‌مان را به کار می‌گیریم تا در آینده سپیدرودی منسجم‌تر و با کیفیت‌تر ببینید. سرمربی سپیدرود در پاسخ به این سوال که باشگاه به شما اولتیماتوم داده بود و شما تا آستانه استعفا رفتید، عنوان کرد: اولتیماتوم واژه درستی نیست کسی هم اولتیماتوم نداد. برای اینکه فشار را از تیم بردارم و شوک بدهم استعفا کردم. ما در دیدار امروز واقعا مستحق باخت نبودیم. تیمی هستیم که پیکان را بردیم که این تیم مقابل پرسپولیس به برتری رسیده بود. مقابل...
 • تایید یا رد برجام به قانون خود آمریکا مربوط است/برای آمریکا مهم نیست کشورهای دیگر چه می گویند
 • خبرگزاري آريا- نماينده آمريکا در سازمان ملل گفت: رئيس جمهور آمريکا بر اساس شواهدش، درباره تاييد يا رد ادامه برجام تصميم مي گيرد.به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري آريا به نقل از شبکه تلويزيوني سي ان ان، نيکي هيلي در نشستي خبري در نيويورک در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد گفت امروز با مقامات دو کشور متحدمان يعني کره جنوبي و ژاپن ديدار کرديم. ما در اين ديدار، حرفهاي زيادي براي گفتن درباره کره شمالي داشتيم. اين گفتگوها خوب بود. رئيس جمهور آمريکا به صراحت به ژاپن و کره جنوبي اطمينان خاطر داد. در عين حال، وي درباره راهبردهاي مطرح در مسير پيش روي درباره کره شمالي نيز صحبت کرد.وي افزود درباره ايران نيز بايد عرض کنم که ايران موضوع گفتگو در کل گفتگوهاي هفته اخير بود. ما درباره اقدام بي ثبات کننده اي صحبت کرديم که ايران در سراسر منطقه خاورميانه صورت مي دهد اعم از اينکه در سوريه باشد يا در عراق، لبنان و يمن و اين فهرست بلندبالا است. ما به گفتگو درباره اين موضوع ادامه خواهيم داد و همچنان بر آن تمرکز خواهيم داشت تا اطمينان حاصل کنيم رفتارهاي بي محاباي ايران در اين زمينه ها متوقف شود.نيکي هيلي در ادامه گفت: درباره ايران چند فرايند در حال رخ دادن است. پانزدهم اکتبر رئيس جمهور آمريکا بايد تصميم بگيرد و مشخص کند که آيا تاييد مي کند ايران به توافق پايبند بوده است يا اينکه اين مسئله را تاييد نمي کند. اين مسئله به قانون خود آمريکا مربوط است و نه اينکه به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) يا توافق هسته اي مربوط باشد بلکه قانون آمريکا است. بر اساس قوانين امريکا، رئيس جمهور ملزم است هر نود روز يک بار تصميم بگيرد که توافق ايران يا ديگر مطالب مورداشاره در قطعنامه شوراي امنيت از قبيل آزمايش موشکهاي بالستيک، يا تامين سلاح از طريق...
 • بحران کره شمالی و مخاطرات تداوم تنش
 • خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- تنش بين آمريکا و کره شمالي در ماه هاي گذشته به حدي بالا گرفته که رهبران دو کشور از حمله نظامي و نابودي سرزمين يکديگر سخن به ميان مي آورند؛ موضوعي نگران کننده که تکرار آن از زبان رييس جمهوري آمريکا در سازمان ملل توجه جهاني به اين بحران را ضروري ساخته است. به گزارش گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا، پس از روي کار آمدن جمهوريخواهان در ايالات متحده فصل تازه اي از تنش و خصومت بين واشنگتن و پيونگ يانگ آغاز شد. تکرار اظهارنظرهاي خشونت بار و نامتعارف «دونالد ترامپ» رييس جمهوري آمريکا و اقدامات متقابل «کيم جونگ اون» رهبر کره‌شمالي باعث نگراني جامعه جهاني شده است. تحريم و تهديدهاي آمريکا عليه آزمايش هاي موشکي و هسته اي کره شمالي نه تنها تاکنون موثر نيفتاده بلکه به تحريک بيشتر مقامات پيونگ يانگ انجاميده است؛ ابزارهايي که در سياست خارجي ايالات متحده بارها ناکارآمدي خود را نشان داده است. جالب تر اينکه تهديد بکارگيري اين ابزارها بار ديگر از زبان رييس جمهوري آمريکا و از تريبون سازمان ملل انعکاس مي يابد!** ترامپ و اظهارات نگران کننده در مجمعمجمع عمومي سازمان ملل که در اين ايام هر ساله در نيويورک برگزار مي شود، فرصتي را براي بحث و گفت وگو و همچنين انعکاس ديدگاه کشورهاي مختلف فراهم مي سازد. همان طور که انتظار مي رفت در جريان نخستين حضور ترامپ در هفتاد دومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل، موضوع تنش ها با کره شمالي مطرح و وي سخناني را به زبان راند که تعجب جهانيان را برانگيخت. رييس جمهوري آمريکا 27 شهريورماه جاري رهبر کره شمالي را «مرد موشکي» خواند که سوار بر موشک در مسير نابودي است. وي همچنين با لحني تهديدآميز اظهار کرد: ما اميدواريم که بحران کره از راه مسالمت‌آميز حل شود اما اگر ديگر چاره‌اي باقي نمانده باشد، ان وقت قادريم...
 • دفاع مقدس تداوم راه عاشورا فیلم
 • دفاع مقدس ؛ درس ایستادگی ، غیرت و ایثار یک ملت در مکتب حضرت سید الشهدا است. دانلود دانلود
 • تداوم خشونت مردان اردوغان در آمریکا
 • به گزارش ایلنا به نقل از دویچه‌وله، امروز- جمعه-ویدیوهایی در اینترنت منتشر شد که نشان می‌دهند هنگام سخنرانی «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه در آمریکا، یکی از منتقدان او توسط افرادی که لباس سیاه به تن دارند به زور از سالن خارج شده و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، هنگام سخنرانی رئیس‌جمهوری ترکیه در نشست یک انجمن پشتیبان روابط اقتصادی میان ترکیه و آمریکا، چند نفر پلاکارد به‌دست از اردوغان انتقاد کرد ‌و او را «تروریست» و «دیکتاتور»خوانده‌اند. در این رابطه «کنت روت»مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان حقوق بشر توئیتی منتشر کرده است. او می‌نویسد: «محافظان اردوغان به حدی به کتک‌زدن معترضان عادت کرده‌اند که نمی‌توانند در آمریکا هم از عادت خود دست بردارند.» از ویدیوها نمی‌توان تشخیص داد که طرفداران اردوغان که دست به خشونت علیه منتقدان زده‌اند، به راستی محافظان رئیس‌جمهور باشند. اما وبسایت پچ (patch.com) نوشته است که در این رابطه با مسئولان هتلی که سخنرانی در آن ایراد شده گفت‌وگو کرده‌ و به این نتیجه رسیده‌ است که افراد سیاه‌پوش «مردان اردوغان»هستند. رئیس‌جمهوری ترکیه سخنرانی خود را قطع کرده و خطاب به طرفدارانش گفته است: «دوستان، نگذارید که این جلسه قربانی چند تروریست شود.» این نخستین بار نیست که «مردان اردوغان»در آمریکا دست به خشونت علیه مخالفان و منتقدان رئیس‌جمهور ترکیه می‌زنند. در ماه مه نیز ۱۵ تن از محافظان اردوغان به تجمع معترضان در مقابل سفارت ترکیه در واشنگتن حمله بردند و شماری را زخمی کردند.
 • اروپا متعهد است که برجام حفظ شود و اجرایش تداوم یابد
 • حمید بعیدی‌نژاد در یادداشتی نوشت: اروپا متعهد است که برجام حفظ شود و اجرایش تداوم یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، بعیدی نژاد در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: خانم موگرینی که ریاست جلسه وزیران کشورهای ٥+١ را به عهده داشت دیشب محورهای اصلی جمع‌بندی خود از جلسه را به شرح زیر اعلام کرد. ١- در این جلسه همه پذیرفتند که تابه‌حال همه‌ی اعضای برجام تعهدات خود را بطور کامل اجرا کرده‌اند. در خصوص اجرای تعهدات هسته‌ای، آژانس انرژی اتمی تابه‌حال هشت بار اجرای کامل برجام توسط ایران را تائید کرده است که آخرین آن حدود ۱۰ روز پیش بوده است. هیچ نقضی در اجرای برجام صورت نگرفته است. ٢- دامنه‌ی شمول برجام بحث هسته‌ای ایران است. مباحث دیگری مطرح می‌شوند که این‌ها خارج از شمول برجام است و ربطی به آن ندارد و لازم است در جای مناسب خود موردبحث قرار گیرند. مثلاً مخفی نیست که آمریکا مشغول ارزیابی سیاست‌های خود در مورد ایران است، این بحث خارج از چارچوب برجام صورت می‌گیرد و نتایج آن ربطی به برجام ندارد. ٣- برجام به‌خوبی عمل کرده و خوب هم نتیجه داده است. در شرایطی که در سطح بین‌المللی با بحران‌های بزرگی ازجمله بحران هسته‌ای روبرو هستیم، از میان بردن برجام قابل‌پذیرش نیست. ٤- برجام توافقی دوجانبه و یا توافقی که حتی ٦ یا ٧ عضو داشته باشد نیست. برجام بخشی از قطعنامه شورای امنیت است و لذا همه‌ی اعضای سازمان ملل متعهد به اجرای کامل آن هستند. ٥- ما نمی‌توانیم بحثی در خصوص تغییر برجام داشته باشیم و برجام نمی‌تواند مورد مذاکره مجدد قرار گیرد. تأکید می‌کنم که مباحثی که خارج از شمول برجام هستند باید در جای خود موردبحث قرار گیرند. مثلاً فردا ما در مورد سوریه نشستی داریم که ایران هم در آن شرکت می‌کند. برجام با اجرای خود جلوی یک بحران هسته‌ای و یک درگیری...
 • تداوم اتهام زنی بی اساس عادل الجبیر به ایران
 • به گزارش تسنیم، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه در گفت‌وگو با پایگاه بلومبرگ، اتهامات قبلی این رژیم علیه ایران را تکرار کرد. وی مدعی شد که ایران در امور عراق و پاکستان و افغانستان دخالت می‌کند و سلاح و مواد منفجره به دست گروه‌های تروریستی در بحرین، کویت و یمن می‌رساند. الجبیر همچنین مدعی شد که ایران نقش موذیانه‌ای در لبنان و نقش ویرانگری در سوریه ایفا می‌کند. وی در ادامه ادعاهای بی‌اساس خود افزود که تهران به سفارتخانه‌ها حمله و دیپلمات‌ها را ترور می‌کند و این شیوه کشوری که می‌خواهد بخشی از جامعه بین‌المللی باشد نیست. الجبیر در پاسخ به سؤالی در خصوص میزان پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، گفت: "من معتقد نیستم که ایران به توافق هسته‌ای پایبند است، زیرا بخشی از روح این توافق، باید پایبندی تهران به حسن همجواری، در پیش گرفتن اعتدال و سیاست‌های صلح‌آمیز است و این در حالی است که ایران این کارها را انجام نمی‌دهد". وزیر خارجه عربستان در بخشی از گفتگوی خود بلومبرگ به منازعه قطر پرداخت و گفت: "دوحه باید به توقف حمایت از تروریسم و تندروی، تامین مالی گروه‌های تروریستی و دخالت در امور دیگر کشورها پایبند باشد". الجبیر گفت: مشکل قطر بسیار ساده است. سیاست قطر طی ۲۲ سال گذشته، مبتنی بر حمایت از گروه‌های افراطی و تروریستی بود و ما معتقدیم که باید از این اقدامات قطر چشم پوشی نکنیم. وی افزود: قطر باید دست از حمایت از تروریسم و تندروی بردارد و به اشخاص مرتبط با گروه‌های تروریستی پناه ندهد. قطر باید به ترویج اظهارات تنفر آمیز از طریق رسانه‌های خود و دخالت در امور دیگر کشورها پایان دهد.
 • شهادت ابا عبدالله الحسین ع تداوم راه حیات بخش اسلام
 • نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام فرهنگ و آزادی خواهی عاشورا را الگویی برای همه ملت های آزاده جهان دانست و گفت: نهضت عاشورا برای نجات و سعادت بشریت پیام های فراوانی دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ حجت الاسلام والمسلمین لطفی افزود: احیاء ارزش های دین مبین اسلام بویژه احیاء فریضه امربه معروف و نهی از منکر از مهمترین اهداف قیام سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) است.نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام همچنین با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز ماه محرم گفت: فضای کشور ما در طول عمر 38 ساله انقلاب همواره عاشورایی و حسینی بوده استخطیب جمعه ایلام با اشاره به به سخنان سخیف رئیس جمهور آمریکا درباره ملت ایران گفت: ادبیات زشت و دور از عرف بین المللی این مقام آمریکایی نشان از دشمنی دیرینه این کشور با ملت ایران دارد.نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به آغاز سال تحصیلی و اهمیت امر تعلیم و تربیت در فرهنگ دینی و اسلامی گفت: این روز ها باید فضای مدارس و دانشگاههای کشور حال و هوای عاشورایی داشته باشد.همچنین پس از نماز عبادی سیاسی جمعه نمازگزاران ایلامی در پاسخ به اهانت ها و سخنان سخیف رئیس جمهور آمریکا به ملت ایران راهپیمایی کردند.
 • تداوم وزش باد شدید همراه با گردوخاک در منطقه سیستان
 • به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جواناززاهدان،علی ملاشاهی کارشناس هواشناسی سیستان وبلوچستان اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی تا اواسط هفته آینده وزش باد و در ساعت اولیه روز در برخی نقاط گرد و خاک همچنان در شمال استان سیستان و بلوچستان تداوم دارد. ملاشاهی افزود: همچنین از روز دوشنبه هفته آینده سرعت باد در شهرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان افزایش پیدا می کند به طوری که در نقاط مستعد طوفان گردوخاک موجب کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا و اختلال در تردد خودروها می شود. کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: طی این مدت در نواحی مرکزی و نوار غربی استان در بعد از ظهر ها وزش باد و در نیمه جنوبی در برخی ساعات غبار محلی گاهی وزش باد پیش بینی می شود. وی با اشاره به اینکه طی این مدت شرق دریای عمان نسبتا مواج پیش بینی می شود، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان و خاش با حداقل دمای ۱۰ درجه و کنارک با حداکثر دمای ۴۲ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند. انتهای پیام/ع طوفان شن در زابل
 • بعیدی نژاد:اروپا متعهد به اجرا و تداوم برجام است
 • بین الملل>دیپلماسی - حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود، به تشریح نشست اخیر کمیسیون مشترک برجام پرداخت. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بعیدی نژاد در کانال تلگرامی خود نوشت: خانم موگريني كه رياست جلسه وزيران كشورهاي ٥+١ را بعهده داشت ديشب محورهاي اصلي جمع بندي خود از جلسه را بدين صورت اعلام نمود. ١- در اين جلسه همه پذيرفتند كه تا به حال همه ي اعضاي برجام تعهدات خود را به طور كامل اجرا كرده اند. در خصوص اجراي تعهدات هسته اي، آژانس انرژي اتمي تا بحال هشت بار اجراي كامل برجام توسط ايران را تاييد كرده است كه آخرين آن حدود ده روز پيش بوده است. هيچ نقضي در اجراي برجام صورت نگرفته است. ٢- دامنه ي شمول برجام بحث هسته اي ايران است. مباحث ديگري مطرح مي شوند كه اين ها خارج از شمول برجام است و ربطي به آن ندارد و لازم است در جاي مناسب خود مورد بحث قرار گيرند. مثلا مخفي نيست كه آمريكا مشغول ارزيابي سياست هاي خود در مورد ايران است، اين بحث خارج از چارچوب برجام صورت مي گيرد و نتايج آن ربطي به برجام ندارد. ٣- برجام بخوبي عمل كرده و خوب هم نتيجه داده است. در شرايطي كه در سطح بين المللي با بحران هاي بزرگي از جمله بحران هسته اي روبرو هستيم، از ميان بردن برجام قابل پذيرش نيست. ٤- برجام توافقي دوجانبه و يا توافقي كه حتي ٦ يا ٧ عضو داشته باشد اينست. برجام بخشي از قطعنامه شوراي امنيت است و لذا همه ي اعضاي سازمان ملل متعهد به اجراي كامل آن هستند. ٥- ما نمي توانيم بحثي در خصوص تغيير برجام داشته باشيم و برجام نمي تواند مورد مذاكره مجدد قرار گيرد. تاكيد مي كنم كه مباحثي كه خارج از شمول برجام هستند بايد در جاي...
 • تداوم اتهام زنی بی اساس وزیر خارجه سعودی به ایران
 • وزیر خارجه عربستان بار دیگر اتهاماتی بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه در گفت‌وگو با پایگاه بلومبرگ، اتهامات قبلی این رژیم علیه ایران را تکرار کرد.وی مدعی شد که ایران در امور عراق و پاکستان و افغانستان دخالت می‌کند و سلاح و مواد منفجره به دست گروه‌های تروریستی در بحرین، کویت و یمن می‌رساند.الجبیر همچنین مدعی شد که ایران نقش موذیانه‌ای در لبنان و نقش ویرانگری در سوریه ایفا می‌کند.وی در ادامه ادعاهای بی‌اساس خود افزود که تهران به سفارتخانه‌ها حمله و دیپلمات‌ها را ترور می‌کند و این شیوه کشوری که می‌خواهد بخشی از جامعه بین‌المللی باشد نیست.الجبیر در پاسخ به سؤالی در خصوص میزان پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، گفت: ”من معتقد نیستم که ایران به توافق هسته‌ای پایبند است، زیرا بخشی از روح این توافق، باید پایبندی تهران به حسن همجواری، در پیش گرفتن اعتدال و سیاست‌های صلح‌آمیز است و این در حالی است که ایران این کارها را انجام نمی‌دهد“.وزیر خارجه عربستان در بخشی از گفتگوی خود بلومبرگ به منازعه قطر پرداخت و گفت: ”دوحه باید به توقف حمایت از تروریسم و تندروی، تامین مالی گروه‌های تروریستی و دخالت در امور دیگر کشورها پایبند باشد“.الجبیر گفت: مشکل قطر بسیار ساده است. سیاست قطر طی 22 سال گذشته، مبتنی بر حمایت از گروه‌های افراطی و تروریستی بود و ما معتقدیم که باید از این اقدامات قطر چشم پوشی نکنیم.وی افزود: قطر باید دست از حمایت از تروریسم و تندروی بردارد و به اشخاص مرتبط با گروه‌های تروریستی پناه ندهد. قطر باید به ترویج اظهارات تنفر آمیز از طریق رسانه‌های خود و دخالت در امور دیگر کشورها پایان دهد.انتهای پیام/ R36348/P36447/S8,90,95/CT10
 • فرماندار تایباد:دفاع مقدس تداوم فرهنگ عاشوراست
 • مشهد- ایرنا- فرماندار تایباد گفت: یکی از مهترین پیام های دفاع مقدس اطاعت از ولی امر، ولایتمداری، اتحاد و انسجام نیروهای مسلح و این حرکت در تداوم فرهنگ عاشوراست. حسین شرافتی راد روز جمعه در مراسم رژه نیروهای مسلح تایباد گفت: امروز به برکت خون شهیدان، ایستادگی و اقتدار نیروهای مسلح، کشور ما در امنیت کامل به سر می برد و تلاش های هشت سال دفاع مقدس در این کشور به ثمر نشسته است.وی افزود: امروز همه وظیفه داریم با حفظ وحدت، انسجام، همدلی و ولایتمداری از آرمان های امام راحل و انقلاب اسلامی دفاع کرده و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم.وی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جهموری آمریکا اظهار کرد: با گذشت 39 سال از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون هیچ کشوری نتوانسته کوچکترین آسیبی به آرمان ها و باورهای مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی وارد کند و کشور ما با صلابت و سربلندی در اقتدار و سرافرازی قرار دارد.فرماندار تایباد گفت: بهترین اقدام در تداوم راه شهیدان و توسعه کشور، مدیریت جهادی و خدمت صادقانه است.وی افزود: در جریان هشت سال دفاع مقدس نیروهای مسلح و مردم ایران اسلامی با توکل بر خدا، اتحاد و انسجام در سایه رهنمودهای امام خمینی (ره) صلابت و اقتدار خود را به جهانیان نشان دادند و اینک در هر زمان نیز باید آماده دفاع از انقلاب و آرمان های آن باشیم.مراسم رژه نیروهای مسلح در شهرستان تایباد امروز از خیابان امام خمینی (ره) تا چهارراه پست این شهرستان برگزار شد.شهرستان تایباد در 225 کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.7494 / 6053 خبرنگار: علی اصلاحی نصرآبادی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
 • وزش باد شدید همراه با گردوخاک در منطقه سیستان تداوم دارد
 • زاهدان - کارشناس هواشناسی سیستان وبلوچستان گفت: وزش باد همراه با گرد و خاک تا اواسط هفته آینده همچنان در شمال استان تداوم دارد. علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی تا اواسط هفته آینده وزش باد و در ساعت اولیه روز در برخی نقاط گرد و خاک همچنان در شمال استان سیستان و بلوچستان تداوم دارد. وی افزود: همچنین از روز دوشنبه هفته آینده سرعت باد در شهرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان افزایش پیدا می کند به طوری که در نقاط مستعد طوفان گردوخاک موجب کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا و اختلال در تردد خودروها می شود. کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: طی این مدت در نواحی مرکزی و نوار غربی استان در بعد از ظهر ها وزش باد و در نیمه جنوبی در برخی ساعات غبار محلی گاهی وزش باد پیش بینی می شود. وی با اشاره به اینکه طی این مدت شرق دریای عمان نسبتا مواج پیش بینی می شود، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان و خاش با حداقل دمای ۱۰ درجه و کنارک با حداکثر دمای ۴۲ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند.
 • استاندار خراسان رضوی:رمز قدرت ایران تداوم مکتب عاشوراست
 • مشهد- ایرنا- استاندار خراسان رضوی گفت: رمز قدرت و توانایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تداوم مکتب عاشورا، ایثار و شهادت است. علیرضا رشیدیان روز جمعه در مراسم رژه نیروهای مسلح در مشهد به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس افزود: تهدیدها بر ملتی که با فرهنگ عاشورا آشناست اثری ندارد.وی اظهار کرد: ملت ما درس آزادگی، عزت و سربلندی را هر سال از مکتب حضرت امام حسین (ع) و عاشورا دریافت می کند و ملتی که تاسی به امام آزادگی دارد از تهدید و بد خواهی دشمنان نمی هراسد.وی با بیان اینکه دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون از هیچ توطئه ای علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی فرو گذاری نکرده اند گفت: در هشت سال دفاع مقدس نیز همه مردم ایران در کنار یکدیگر و متحد با هم نشان دادند برای دفاع از خاک خود، ارزشهای الهی و اسلامی و عزت خود لحظه ای تردید ندارند و در کنار هم می ایستند.استاندار خراسان رضوی افزود: تهدیدهای کلامی دشمن نشان دهنده ضعف آنها در برابر این ملت است، ملت ما جنگ طلب نیست اما در عمل نشان داده است هر تهدیدی علیه استقلال و تمامیت ارضی خود را در نطفه خفه می کند.وی اظهار کرد: سخنان رئیس جمهوری آمریکا در باره برجام نشان دهنده جهالت جدید است و تهدید های او نشان می دهد ملت ما را نمی شناسد و از گذشته درس نگرفته است و نمی داند ملت ایران شاگردان مکتب عاشورا هستند.وی گفت: صدام هم فکر می کرد با این ملت می تواند با زبان زور سخن بگوید و با فسخ قرارداد الجزایر می تواند در مدت سه روز تهران را فتح کند.رشیدیان افزود: اینک مدافعان حرم راه شهیدان دفاع مقدس را تداوم بخشیده اند و جوانان این مرز و بوم نشان دادند نسل هشت سال دفاع مقدس در مدافعان حرم متبلور است.وی با اشاره به هم...
 • بعیدی نژاد:اروپا متعهد است که برجام حفظ شود و اجرایش تداوم یابد
 • لندن - ایرنا - حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن روز پنجشنبه با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامش به تشریح دیدگاه خود در رابطه با آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام پرداخت و تاکید کرد: اروپا متعهد است که برجام حفظ شود و اجرایش تداوم یابد. به گزارش ایرنا، بعیدی نژاد در این یادداشت نوشت: خانم موگرینی که ریاست جلسه وزیران کشورهای ٥+١ را به عهده داشت دیشب محورهای اصلی جمع‌بندی خود از جلسه را بدین‌صورت اعلام نمود.١- در این جلسه همه پذیرفتند که تابه‌حال همه‌ی اعضای برجام تعهدات خود را به‌طور کامل اجرا کرده‌اند. در خصوص اجرای تعهدات هسته‌ای، آژانس انرژی اتمی تابه‌حال هشت بار اجرای کامل برجام توسط ایران را تائید کرده است که آخرین آن حدود 10 روز پیش بوده است. هیچ نقضی در اجرای برجام صورت نگرفته است.٢- دامنه‌ی شمول برجام بحث هسته‌ای ایران است. مباحث دیگری مطرح می‌شوند که این‌ها خارج از شمول برجام است و ربطی به آن ندارد و لازم است در جای مناسب خود موردبحث قرار گیرند. مثلاً مخفی نیست که آمریکا مشغول ارزیابی سیاست‌های خود در مورد ایران است، این بحث خارج از چارچوب برجام صورت می‌گیرد و نتایج آن ربطی به برجام ندارد. ٣- برجام به‌خوبی عمل کرده و خوب هم نتیجه داده است. در شرایطی که در سطح بین‌المللی با بحران‌های بزرگی ازجمله بحران هسته‌ای روبرو هستیم، از میان بردن برجام قابل‌پذیرش نیست.٤- برجام توافقی دوجانبه و یا توافقی که حتی ٦ یا ٧ عضو داشته باشد نیست. برجام بخشی از قطعنامه شورای امنیت است و لذا همه‌ی اعضای سازمان ملل متعهد به اجرای کامل آن هستند. ٥- ما نمی‌توانیم بحثی در خصوص تغییر برجام داشته باشیم و برجام نمی‌تواند مورد مذاکره مجدد قرار گیرد. تأکید می‌کنم که مباحثی که خارج از شمول برجام هستند باید در جای خود موردبحث قرار گیرند. مثلاً فردا ما در...
 • امام جمعه تبریز:تداوم مبارزه مردم ایران با آمریکای جهانخوار
 • امام جمعه تبریز گفت : مردم ایران همواره بر مواضع خود در برابر آمریکا خواهند ایستاد و مبارزه خود را با این دولت مستکبر ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مر کز آذربایجان شرقی حجت‌الاسلام سید محمدعلی آل‌هاشم در خطبه‌های نماز جمعه تبریز افزود : مردم کشورمان زیر بار ظلم نرفته و نخواهند رفت و مسئولان هم باید نشان دهند که در برابر دشمنان بیش از پیش ایستادگی می کنند.وی به سخنرانی زشت و سخیف ترامپ در سازمان ملل علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت : مردم و نخبگان آمریکا باید از داشتن چنین رئیس جمهوری خجالت بکشند. خطیب نماز جمعه تبریز تصریح کرد : طبق فرمایش رهبر فرزانه انقلاب باید با آمریکای بد عهد و پیمان شکن مقابله به مثل کنیم.نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس که مقارن با ماه محرم شده است، یادآور شد : شروع جنگ تحمیلی بعد از گذشت 19 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران توطئه همه جانبه دشمنان برای براندازی جمهوری اسلامی ایران بود.حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم اعمال حاکمیت بر اروند رود، جلوگیری از صدور انقلاب، تصرف و تضییع قلمرو و حاکمیت ارضی ایران، ایجاد برتری و جایگاه ویژه در منطقه، رهبری جهان عرب و در نهایت براندازی نظام جمهوری اسلام ایران را از اهداف تحمیل جنگ بر ایران برشمرد.وی همچنین با اشاره به سالروز شکست حصر آبادان در سال 60 در عملیات ثامن الائمه علیه السلام گفت: این پیروزی اولین پیروزی گسترده رزمندگان اسلام و سر آغاز عملیات های بعدی بود.وی به دیدار مقام معظم رهبری با دانشجویان نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: ایشان در این دیدار به ادامه مسیر تکاملی نیروهای انتظامی برای کسب موفقیت تاکید کردند و فرمودند باید همیشه نیروی انتظامی در مقابله با سرقت، زورگیری، قاچاق و رعایت نکردن قوانین آگاه باشند.خطیب نماز جمعه تبریز در...