خبرگزاري آريا - جلسه محاکمه متهمان پرونده بنيتا کودک هشت ماهه امروز 20 شهريور ماه در دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي آغاز شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، جلسه محاکمه متهمان پرونده بنيتا کودک هشت ماهه امروز 20 شهريور ماه در شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي آغاز شد.تصاوير اختصاصي ميزان از جلسه محاکمه متهمان پرونده بنيتا
متن کيفرخواست توسط قاضي شهرياري به عنوان نماينده دادستان تهران قرائت شد.
قاضي شهرياري تصريح کرد: ساعت 10 صبح 29 تير حسب تماس فردي به نام حسن قلعه نويي مبني بر سرقت خودروي پرايد به همراه فرزند خردسالش، پرونده‌اي در کلانتري تشکيل و تحقيقات پرونده آغاز شد.
شهرياري گفت: با توجه به اظهارات شاکي زماني که او مشغول بستن درب پارکينگ در خيابان مشيريه بوده است، در يک لحظه سارق اقدام به سرقت خودرو و کودک هشت ماهه مي‌کند.
وي افزود: آدم ربايي و قتل در اين پرونده در پاکدشت به وقوع پيوسته است؛ اما پرونده به دلايل قانوني براي رسيدگي به دادسراي جرائم جنايي تهران ارجاع شد.

نماينده دادستان تهران اضافه کرد: متهم رديف اول"محمد. و" اتهاماتي چون شرب خمر و حمل مواد مخدر و درگيري با ماموران پليس را در پرونده خود دارد. وي در اظهارات خود اعلام کرده که روز حادثه به دنبال تهيه مواد مخدر با يک موتور برخورد مي‌کند که قفل بوده و نتوانسته آن را سرقت نمايد.
شهرياري بيان داشت: متهم در ادامه اعترافاتش اعلام کرده که در ادامه با خودروي پرايد روشن مواجه مي‌شود و به دوستانش گفته که ماشين پرايد روشن است بياييد سوار شويم و پياده نرويم و اينگونه ماشين را سرقت کرده در حالي که يک کودک خردسال در ماشين گريه مي کرده است.
وي ادامه داد: پس از بررسي‌ها، خودرو مسروقه و جسد کودک 8 ماهه در داخل آن کشف و به پزشکي قانوني منتقل شد که علت فوت گرمازدگي و عوارض ناشي از آن اعلام گرديد.
نماينده دادستان گفت: برابر قانون و مطابق درخواست اولياي دم تقاضاي قصاص در ملاء عام شد.

شهرياري افزود: متهم رديف اول با توجه به ناتوان بودن کودک، شدت گرما، قرار دادن کودک در ماشين بدون عبور جريان هوا، سرقت مقرون به آزار و تحصيل مال نامشروع که تمامي اين اعمال بنا بر اظهارات خودش در نهايت آگاهي انجام شده، متهم به قتل عمدي است.
وي گفت: اتهامات متهم رديف دوم سرقت مقرون به آزار، تحصيل مال نامشروع، معاونت در سرقت و خودداري از کمک به طفل شيرخواره است.
نماينده دادستان تاکيد کرد: با توجه به ادله پرونده و تقاضاي اولياي دم براي قصاص، برابر قانون از دادگاه تقاضاي قصاص در ملاء عام و اشد مجازات براي متهمان دارم.
پدر بنيتاي هشت ماهه در ادامه رسيدگي در جايگاه حاضر شد.

وي روز ماجرا را اينچنين تعريف کرد: «مي‌خواستم به عيادت مادربزرگم به اراک بروم، وسايل را داخل ماشين گذاشته و در آخر نيز بنيتا را سوار ماشين کردم و ايکاش اين کار نمي‌کردم. ماشين را جلوي پارکينگ پارک کرده و به همسرم گفتم که بيايد تا برويم. يک لحظه ديدم فردي سوار ماشين شد. خود را روي کاپوت ماشين انداختم، ويراژ داد که من را پرتاب کند و دنده عقب گرفت، به زمين کشيده و بدنم زخمي شد. همسرم آينه بغل ماشين را گرفت و به شبرنگ جدول کوبيده شد. دوباره حرکت کرده و کاپوت خودرو را گرفتم و دوباره ويراژ داد و سرم به خودروي سمند برخورد کرد.
پدر بنيتا ادامه داد: همسايه‌ها به دنبال ماشين رفتند و گوشي همسرم داخل ماشين بود که پس از رديابي هاي لازم هفت دقيقه بعد از حادثه خاموش شد. او در فرصت مناسب به سرقت گوشي، وسايل داخل خوردو و تعويض لباس اقدام کرده است.
شاکي در جلسه دادگاه خطاب به متهم گفت: بچه من قدرت دفاعي نداشت، چه شکلي رهايش کردي؟
در ادامه وکيل اولياي دم در جايگاه حاضر شد. وي ضمن تقدير از رياست دادگاه و نماينده دادستان درعلني برگزار کردن جلسه و هشدار براي سايرين اظهار کرد: با عنايت به اينکه صاحب اتومبيل مانع سرقت مي‌شود، محمد و مهدي به سرکردگي احمد به سرقت مقرون به آزار پدر بنيتا اقدام کرده و رفتاري انجام مي‌دهند که قابل بررسي است.

وي ادامه داد: محمد در همان ابتدا متوجه حضور کودک شده و طفل را رها مي‌کند. اين رها شدن تا زمان تلف شدن کودک در تاريخ 3 مردادماه اتفاق مي افتد و نرساندن غذا و نوشيدني و اتفاقات ديگر موجب فوت اين کودک شده است و اين در حالي است که در ساک بنيتا وسايل حيات همچون آب و شير خشک موجود بوده است و مي توانسته مايه حيات او شود.
پدر بنيتا در ادامه براي توضيح پاره‌اي از مسائل حادثه در جايگاه حاضر شد و گفت: من در لحظه اول محمد را ديدم ولي مهدي را نديدم. فقط به دنبال ماشين مي‌دويدم و فرياد مي‌زدم که فرزندم داخل ماشين است و او متوجه فرزندم شد . فضاي ان خيابان براي دنده عقب مناسب نيست و او ماهرانه براي پرتاب کردن من دنده عقب گرفت.
وي ادامه داد: ساعت 1 بعد از ظهر سه شنبه بود که با من تماس گرفتند و به پسرخاله همسرم که با من بود مشخصات فرزندم را اعلام کردند. همان لحظه با پليس اگاهي تماس گرفتم و گفتم که فردي تماس گرفته و اعلام کرده که جلوي فرماندهي پاکدشت بياييد که قبل از رسيدن ماموران پليس در انجا حاضر بودند.
شاکي بيان کرد: در داخل خودرو پول نقد، هديه کارت، ساک ورزشي، ابزار، ضبط ماشين و عينک دودي بوده که فقط گوشي همسرم به من داده شد و چند روز بعد در داخل وسايل بنيتا يکي از سيم کارتهاي گوشي پيدا شد.
وي گفت:پدرم بنيتا را شناسايي کرد چون نمي‌خواستم چهره خندان فرزندم از يادم برود.
در ادامه مادر بنيتا در حالي که اشک مي‌ريخت درخواست قصاص براي متهمان پرونده در ملاء عام را تقاضا کرد و افزود: بابت همه چيز شکايت دارم، اين حرمله ها بايد به صورت علني مقابل چشمان پدر و مادرهايشان اعدام شوند.
مادر بنيتا در پاسخ به سوال رييس دادگاه مبني بر اينکه آيا حاضريد گذشت کنيد؟ گفت اصلا گذشت نخواهم کرد.
به گزارش خبرگزاري ميزان، ٢٩ تيرماه خبر گم شدن کودک هشت ماه به نام بنيتا و صداي لرزان مادري که از مردم تقاضاي کمک مي‌کرد در فضاي مجازي دست به دست شد. هشت روز از اين ماجرا گذشت در حالي که تلاش‌هاي پدر و مادر و اعضاي فاميل و پليس آگاهي بي نتيجه مانده بود، خبري تلخ مبني بر فوت کودک هشت ماه در رسانه‌ها پيچيد.
پس از اعلام موضوع به پليس، در جريان تحقيقات ماموران پليس آگاهي تهران متوجه رد پاي دو سارق حرفه‌اي لوازم داخل خودرو شدند.
با شناسايي مخفيگاه يکي از اين سارقان، او اعتراف کرد که خودرو و بچه در اختيار همدستش است. با دستگيري سارق دوم او در بازجويي‌ها منکر هرگونه سرقت شد تا اينکه پس از روبرو شدن با همدستش لب به اعتراف گشود.
سارق در بازجويي‌ها اعتراف کرد پس از سرقت خودرو از مشيريه به همراه کودک، آن را همان روز در يکي از خيابان‌هاي پاکدشت آورده و پس از بالا کشيدن شيشه‌ها آن را ر‌ها کرده است.
ماموران بلافاصله به محل ر‌ها کردن خودرو در محله‌اي خلوت رفته و با جسد بنيتاي هشت ماهه که به دليل گرما، تشنگي و گرسنگي دچار جمود نعشي شده بود، روبرو شدند.
پس از آن با درخواست دادستان عمومي و انقلاب پاکدشت و موافقت شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان تهران که رياست آن بعهده رئيس کل دادگستري استان تهران است پرونده مربوط به فوت بنيتا از دادسراي پاکدشت به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله شد و دادستان تهران يک هفته بعد از صدور کيفرخواست دائر بر قتل عمد در اين پرونده خبر داد.
رئيس کل دادگستري استان تهران نيز براي رسيدگي به اين پرونده، دستور ويژه‌اي براي محاکم صادر کرد
خبر در حال تکميل است. . .

کلیدواژه: نماینده دادستان | متهمان پرونده | کودک هشت ماه | استان تهران | پدر بنیتا | ادامه داد | اولیای دم | هشت ماهه

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۶۹۷۳۹۶ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

سه جشن عجیب که به تازگی در ایران باب شده‌اند+عکس

هشدار سردار سلیمانی در دیدار با مقام های کرد چه بود؟

خنده رهبر کره شمالی در حین آزمایش موشکی/تصاویر

در همین زمینه

 • دستگیری متهمان تحت تعقیب در گلستان
 • به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوانازگرگان؛ فرمانده انتظامی کردکوی گفت: طرح تشدید فعالیت‌های انتظامی، طی ۴۸ ساعت گذشته در این شهرستان اجرا شد. سرهنگ علی اکبر خرمی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح ماموران انتظامی این شهرستان موفق به دستگیری ۲۰ متهم تحت تعقیب جرم‌های مختلف شدند. متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند. انتهای پیام/م متهمان تحت تعقیب کردکوی در دام قانون
 • سیامند رحمان:در مکزیک رکوردشکنی نخواهم کرد
 • قهرمان بازی‌های پارالمپیک ریو گفت: به دنبال رکوردشکنی در مسابقات جهانی مکزیک نیستم. سیامند رحمان  درباره آخرین وضعیت خود برای شرکت در مسابقات جهانی مکزیک و رکوردشکنی در این رقابت‌ها، اظهار کرد: در حال‌ حاضر در بهترین شرایط ممکن قرار دارم و خود را برای کسب مدال طلای مسابقات وزنه‌برداری جهانی مکزیک آماده می‌کنم. البته این که بگویم در این رقابت‌ها به دنبال رکوردشکنی هستم یا خیر باید عنوان کنم که نظر کادرفنی بر این است که در این رقابت‌ها رکوردشکنی انجام ندهم تا فشار زیادی به من تحمیل نشود. به‌ هر حال تمرکز من بر روی بازی‌های جاکارتای اندونزی و پارالمپیک 2020 توکیو است و سعی دارم در این دو رویداد مهم رکوردشکنی صورت بگیرد.
 • موگرینی:توافق هسته ای توانسته است ایران را از دستیابی به سلاح هسته ای باز دارد
 • به گزارشگروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان،فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مصاحبه‌ای زنده با خبرنگار شبکه بی بی سی در برابر مقر سازمان ملل گفت: مسائل زیادی در جهان امروز وجود دارند مانند مساله کره شمالی و در این راستا در زمانی که ما با راه حل هایی مواجه می شویم که در عمل کارکرد مناسبی دارند، باید آنها را حفظ کنیم، توافق هسته ای با ایران یکی از همین موارد است. موگرینی اعلام کرد: تا کنون برای 7 بار در گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام شده است که ایران به این توافق پایبند است. این توافق توانسته است ایران را از دستیابی به سلاح هسته ای باز دارد و برای همین ما باید این توافق را حفظ کنیم. انتهای پیام/ مصاحبه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بی بی سی
 • نجات از مجازات مرگ پس از ۱۳ سال
 • مردی که 13 سال پیش با سودای دستیابی به ثروت بادآورده مرتکب قتل شده بود، با جلب رضایت اولیای دم و حکم دادگاه از زندان آزاد شد. به گزارش جام‌جم، 14 اسفند 83 عباس و احمد، صاحب و نگهبان یکی از مغازه‌های میدان تره بار تهران به قتل رسیدند. شاهد حادثه به پلیس گفت: امروز با صدای داد و فریاد به طبقه پایین مغازه آمدم و مجید، کارگر سابق عباس را دیدم که با کمک دوستش، عباس و احمد را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. آنها گاوصندوق مغازه را دزدیدند و با خود بردند. هنگام فرار هم تهدیدم کردند اگر به کسی چیزی بگویم، مرا می‌کشند. با کشف این سرنخ، مجید 19 ساله و همدستش حمزه دستگیر شدند و در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستادند. حمزه هر دو قتل را گردن گرفت و گفت: روز حادثه به محض وارد شدن عباس به مغازه، او را هل دادم. عباس پای مصنوعی داشت و وقتی روی زمین افتاد، بیهوش شد. همان موقع احمد، کارگر عباس نیز سر رسید. اول مجید با بیل دو ضربه به سر او زد و بعد هم من با طناب خفه‌اش کردم. با تائید این اظهارات از سوی مجید، قضات وارد شور شدند و حمزه را به دو بار و مجید را به یک بار قصاص محکوم کردند. حمزه پس از مدتی با پرداخت دیه، رضایت اولیای‌ دم را جلب کرد، اما مجید 13 سال در زندان ماند تا این‌که خانواده مقتول با دریافت صد میلیون تومان رضایت دادند. مجید صبح دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران از جنبه عمومی جرم محاکمه شد و گفت: «آن زمان 19 ساله بودم. از ترس با بیل چند ضربه به سر احمد زدم و حمزه او را خفه کرد. در این 13 سال هم خودم و هم خانواده ام...
 • مجازات قمه زنی در قانون چیست
 • خبرگزاری میزان- یک حقوقدان در یادداشتی نوشت: قمه‌زنی، از نظر شرعى و فقهی پايه و اساسی ندارد و برخى آن را موجب وهن ‏مذهب و حرام دانسته‏‎اند، این در حالی است که مرتکبین این امر طبق قانون به مجازات حبس و شلاق محکوم می‌شوند. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سیدعلی شاه‌صاحبی یک حقوقدان در یادداشتی به بررسی مجازات قمه زنی در قانون پرداخت که در ادامه قابل ملاحظه است:مراسم قمه‌زنی، از نظر شرعى و فقهی پایه و اساسی ندارد و برخى از فق‌ها نیز به خاطر تاثیر نامطلوب آن بر افکار دیگران و موجب وهن ‏مذهب بودن، آن را ممنوع و حرام دانسته‏ اند. در همین زمینه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه امام جمعه ‏اردبیل نوشتند: امروز این ضرر بسیار بزرگ و شکننده است و لذا قمه زدن علنى و همراه ‏با تظاهر، حرام و ممنوع است؛ علماى دیگر نیز در تایید موضع و سخن رهبر انقلاب، آن را موجب وهن مذهب و نامشروع دانستند. همچنین از دیدگاه حقوقی اگر عمل قمه‌زنی در ملاعام صورت گیرد، مرتکبین آن حسب مواد ۶۱۸ و ۶۳۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل مجازات هستند. طبق ماده ۶۱۸ قانون مذکور: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛ و نیز حسب ماده ۶۳۸ قانون فوق الذکر: هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار...
 • قاتل آتنا به دار مجازات آویخته شد
 • معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اردبیل گفت: پس از صدور حكم اعدام قاتل آتنا دختر بچه 6 ساله پارس آبادي و تأييد آن از سوي مراجع ذيصلاح اين حكم صبح دیروز اجرا و قاتل به دار مجازات آويخته شد. اردبیل- سرهنگ «كريم نوري» اظهار داشت: به دنبال اعلام مفقودي دختر بچه 6 ساله ساكن شهرستان پارس آباد در 28 خرداد ماه سال جاري، پس از طرح شكايت از سوي والدين اين دختربچه، تيمي از كارآگاهان مجرب پليس آگاهي پيگيري پرونده را انجام و با بررسي‌هاي جامع پی‌بردند موضوع پرونده، مفقودي نبوده و قتل اتفاق افتاده است.وي افزود: در ادامه تحقيقات مشخص شد قاتل، همسايه شغلي پدر مقتول بوده و در صنف رنگرزي فعاليت داشته كه با اعترافات وي و جمع‌بندي مستندات، پرونده تكميل و برای رسيدگي قانوني و صدور حكم به مقام قضائي ارسال شد. جسد این کودک پس از 20 روز در پارکینگ منزل مسکونی قاتل کشف شد. قاتل آتنا چهارم مرداد غیرعلنی محاکمه و حکم اعدام وی یک هفته بعد صادر شد.معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اردبيل تصريح كرد: پس از اقدام هوشمندانه ماموران پليس آگاهي و سير مراحل قانوني و رسيدگي سريع به پرونده از سوي مقام قضائي و صدور و تأييد حكم اعدام، اين حكم دیروز اجرا و قاتل در ملأ عام به دار مجازات آويخته شد. مردم پارس‌آباد مغان که در انتظار مجازات قاتل در ملاء عام بودند از اقدام سریع و به موقع دستگاه قضایی در صدور و اجرای حکم قدردانی کردند.
 • سگ آزار در گرمی مغان مجازات شد
 • اردبیل - ایرنا - دادگاه کیفری گرمی مغان فردی را به علت به دار آویختن یک قلاده سگ به 74 ضربه شلاق و همکاری در حفاظت از محیط زیست محکوم کرد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی روز پنجشنبه گفت: فردی که از طریق به دار آویختن یک قلاده سگ باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی شده بود در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 گرمی به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. رحمان داداشی افزود: همچنین به عنوان مجازات تکمیلی دادگاه متهم را موظف کرد تا به مدت هفت جلسه با هماهنگی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی به پاکسازی محیط زیست و یادگیری و آموزش حس ترحم به حیوانات اقدام کند.به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی همچنین چهار قطعه کبوتر چاهی از متخلفان کشف و ضبط کردند.پرندگان کشف شده در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شده و متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از دوستداران حیات وحش خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را با شماره ارتباطات مردمی 1540 در میان بگذارند.گرمی مغان در شمال اردبیل و در نوار مرزی جمهوری آذربایجان قرار دارد.خبرنگار: گیتی طالبی ** انتشار دهنده: سیفعلی موسی زاده6018/6016
 • چرا بچه ها نباید مجازات اعدام را تماشا کنند
 • صبح دیروز قاتل آتنا اصلانی، دختری که 29 خرداد ماه، خبر گم شدنش، فضای مجازی را تحت تأثیر قرار داده و بعد از گذشت 22 روز جسد بی‌جانش در پارکینگ خانه قاتل پیدا شده بود به دار مکافات آویخته شد. درست شبیه همان ماجراهایی که بارها به شکل دیگری تکرار شده است.بامداد دیروز هم همه آمده بودند از پیر و جوان، مرد و زن، کودک و نوجوان تا به تماشای صحنه اعدام بنشینند. وقتی جرثقیل، قاتل آتنا را بالا برد، تماشاگران با کف و سوت یکصدا صحنه اعدام را تشویق می‌کردند. خیلی هایشان برای نخستین بار بود که پای صحنه اعدام می‌آمدند و از دیدن این صحنه هیجان زده شده بودند، اما باید پرسید که دلیل این همه اشتیاق عمومی برای دیدن صحنه اعدام در جامعه چیست؟ اگرچه این نخستین بار نیست که مردم چنان با ذوق و شوق به سوی مراسم اعدام می‌روند، گویا قراراست صحنه‌ای از بازی فوتبال را ببینند! برخی جامعه شناسان معتقدند که این شیوه اجرای حکم، به جای بازدارندگی، خشونت زاست. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، دکتر امان‌الله قرایی مقدم، با انتقاد از شکل و نحوه اجرای اعدام در ملأعام می‌گوید: متأسفانه این شیوه اجرا بسیار مضر است بویژه برای کودکان و نوجوانی که به تماشای این صحنه‌ها می‌نشینند. به هرحال نحوه اجرای حکم خودش نوعی آموزش و پرورش محسوب می‌شود و اثرات روحی و روانی عمیقی روی تماشاچیان می‌گذارد. شاید متولیان بخواهند عبرت عمومی ایجاد کنند، اما برعکس انتظار، تأثیرات منفی آن بیشتر از تأثیر مثبت‌اش است. شما می‌بینید که در طول این سالها هم با وجود اجرای حکم اعدام، بازهم شاهد وقوع جرم و جنایت هستیم. بنابراین بهتر است درصورت الزام اجرای حکم اعدام، در محیط‌های سربسته و در همان زندان انجام شود. وی با بیان اینکه نسل جوان، روح لطیفی دارد و به سرعت آزرده می‌شود، می‌گوید: خاطرات...
 • میانمار:ناقضان حقوق بشر را مجازات می کنیم
 • "وان تیو" معاون رئیس جمهوری میانمار وعده داده، دولت این کشور با ناقضان حقوق بشر قاطعانه برخورد خواهند کرد. این درحالی است که دولت میانمار خود به کشتار نظام‌مند روهینجاها متهم است.به گزارش ایسنا، با ادامه انتقادهای جهانی از نحوه عملکرد ارتش میانمار در استان راخین، معاون رئیس جمهوری میانمار در سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل وعده داده است که با کسانی که در جریان درگیری در استان راخین مرتکب نقض حقوق بشر شده باشند، برخورد خواهد شد.وان تیو، معاون رئیس جمهوری میانمار که ریاست هیئت اعزامی این کشور به اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را برعهده دارد در سخنرانی خود در این مجمع گفت که به نیروهای نظامی و امنیتی در استان راخین "دستور اکید" داده شده است تا در عملیات علیه شورشیان مسلمان در این ایالت "تمامی اقدامات لازم" را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهند.به گزارش بی‌بی‌سی، سال گذشته آنگ سان سوچی، رهبر دولت میانمار در نشست سالانه مجمع عمومی سخنرانی کرد اما هفته گذشته، مقامات دولت گفتند که به دلیل "فشار کاری در داخل" به جای او معاون رئیس جمهوری در این اجلاس حضور خواهد داشت.معاون رئیس جمهوری میانمار گفت، در صورتی که تخلفی از سوی نیروهای دولتی یا هر کس دیگری روی داده باشد، دولت آن را پیگیری و عامل آن را مجازات خواهد کرد. وی گفت که فقط مسلمانان روهینجیا نیستند که از محل درگیری بین ارتش و شورشیان مسلح گریخته‌اند بلکه اقلیت‌های دیگر هم در میان آوارگان هستند و مقامات دولتی می‌خواهند از دلیل فرار آنان آگاه شوند.وان تیو گفت که مقامات میانمار از "شرایط جاری در راخین به شدت نگران هستند" و افزود که "به نیروهای نظامی و انتظامی دستور داده شده است تا در عملیات خود علیه شورشیان مقررات خودداری از آسیب به جان و مال غیرنظامیان را به طور کامل رعایت کنند." وی گفت: "دولت...
 • مادر بیماری ها را می شناسید
 • خبرگزاري آريا - اگر مي‌خواهيد دچار فشارخون، آسيب مفاصل، چرب شدن کبد، افزايش قند خون و چربي خون نشويد و از فشارهاي قلب و ريه نيز در امان باشيد و در نهايت از ديابت نيز دوري کنيد و حتي فرزندتان نيز دچار تسريع در بلوغ نشود، حتماً مادر بيماري‌ها را بشناسيد.به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از تسنيم، علي رباني در آستانه برگزاري همايش بيماري‌هاي کودکان، اظهار داشت: يکي از معضلاتي که در طب کودکان و افراد زير بلوغ با آن روبه‌رو هستيم افزايش وزن کودکان است که باعث آسيب سلامت آنها مي‌شود.استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران، ادامه داد: متأسفانه فرهنگ آپارتمان‌نشيني، فرهنگ بدغذايي و استفاده بيش از حد از فست‌فودها و غذاهاي پرکالري، باعث افزايش بافت چربي در بدن مي‌شود که منجر به چاقي مي‌شود.وي ادامه داد: چاقي در يک طيف متفاوتي به ارگان‌هاي بدن آسيب مي‌زند و اين يک هشدار جدي است که سلامت جامعه را تهديد مي‌کند.رباني اظهار داشت: به‌طور متوسط در دوران کودکي بعد از دوسالگي، هر سال حدود دو کيلوگرم بايد وزن اضافه شود و هرچه بيشتر از اين باشد يعني به‌سمت چاقي سوق پيدا مي‌کنيم و در دوران بلوغ اين افزايش وزن بيشتر مي‌شود.وي ادامه داد: از آنجا که چاقي مادر بيماري‌ها است، باعث فشارخون، آسيب مفاصل، چرب شدن کبد، محدود کردن فعاليت روزمره و موجب تسريع در بلوغ مي‌شود، قند خون و چربي خون را بالا مي‌برد و به قلب و ريه فشار مي‌آورد و ممکن است مقدمات ورود به ديابت و اختلالات متابوليک را در اين افراد ايجاد کند.رئيس بيست و هفتمين همايش بيماري‌هاي کودکان ايران، گفت: يکي از محورهاي مهم همايش پيشِ‌رو، چاقي است که قرار است با حضور اساتيد و انديشمندان اين حوزه مورد بحث و بررسي قرار گيرد.وي به خانواده‌ها هشدار داد تا از اصرار در خوراندن غذاي مازاد به بچه‌ها خودداري کنند و از بابت پرخوري بچه‌ها لذت...
 • تصاویر/اشک های پدر و مادر مریم میرزاخانی
 • مراسم رونمایی از تندیس و تمبر قلم پروفسور مریم میرزاخانی با حضور اساتید وی در دانشگاه صنعتی شریف، رییس فرهنگستان علوم، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و خانواده آن مرحومه در محل کتابخانه ملی برگزار شد. عکاس: امیرحسین بندی/ ایرنا، علیرضا رمضانی/ ایلنا
 • مادر شهیدان آجرلو درگذشت
 • زهرا سلطان آجرلو مادر سرداران شهید حاج احمد و حاج داوود آجرلو درگذشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج،زهرا سلطان آجرلو مادر سرداران شهید حاج احمد و حاج داوود آجرلو در گذشت.این مادر بزرگوار در دامان خود 2 شهید و یک جانباز سرافراز را پرورش داده و آنها را برای دفاع از اسلام و انقلاب و ایران تربیت کرده است.مراسم تشییع پیکرپاک این مادر بزرگوار فردا جمعه بعد از مراسم رژه نیروهای مسلح البرز از مقابل مقبره شهدای گمنام هئیت انصارالامام کرج به سمت میدان والفجر تشییع می‌شود و بعد از تشییع در محل سابق زندگی خود در خیابان هاشمی تهران در جوار پدر شهیدان آجرلو در قطعه 56 والدین شهدا در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده می‌شود.همچنین مراسم سومین روز درگذشت مادر سرداران شهید آجرلو یکشنبه سوم مهرماه از ساعت 15 تا 17 در هئیت انصارامام کرج برگزار می‌شود.انتهای پیام/ R41451/P1377/S6,50/CT1
 • افزایش کودک آزاری در ژاپن
 • آژانس پلیس ملی ژاپن اعلام کرد براساس گزارش پلیس به مددکاران، کودک آزاری در سال 2017 افزایش یافته است. به گزارش سرویس بین المللخبرگزاری صدا و سیما؛آژانس پلیس ملی ژاپن روز پنجشنبه اعلام کرد گزارش پلیس این کشور به مددکاران اجتماعی در خصوص کودک آزاری در نیمه نخست سال 2017 افزایش یافته است.به گزارش خبرگزاری شین هوا از توکیو، گزارش های این سازمان نشان می دهد پلیس ژاپن 30 هزار و 262 مورد کودک آزاری به مددکاران اجتماعی گزارش کرده و شمار این کودکان و نوجوانان که زیر 18 سال هستند در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5 هزار و 751 مورد افزایش یافته است.این سازمان اعلام کرد این ارقام در مقایسه با آمار سال 2011 برای نخستین بار از 30 هزار مورد افزایش یافته است.شمار کودکانی که مورد آزار روانی قرار گرفته اند 21 هزار و 406 مورد ثبت شده است که بیش از 70 درصد از کل آمار را تشکیل می دهد.شمار کودکانی که در معرض خشونت خانگی قرار گرفته اند در مقایسه با نیمه نخست سال 2012 پنج برابر افزایش یافته و به 13 هزار و 859 مورد رسیده است.آزار فیزیکی کودکان پنج هزار و 723 مورد ثبت شده است که 18 ممیز 9 دهم درصد از کل این آمار را تشکیل می دهد.سوء استفاده جنسی نیز سه دهم درصد از 5 هزار و 723 مورد آزار فیزیکی را شامل می شود.گزارش های اخیر نشان می دهد 519 کودک قربانی پرونده های جنایی بوده اند که 27 نفر از آنها کشته شده اند. 273 مورد دختر بوده اند و 26 درصد از آنان را قربانیان سوء استفاده جنسی تشکیل می دهند.
 • حرکت خلاف جهت خودروی نیسان در رزن یک کودک را به کام مرگ برد
 • سرهنگ رضا عزیزی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: ساعت 22 شامگاه چهارشنبه یک دستگاه خودروی وانت نیسان اقدام به حرکت خلاف جهت در میدان روستای بابانظر از توابع قروه درجزین کرد.وی توضیح داد: در این هنگام موتور سیکلتی با 2 سرنشین در حال تردد بود که به صورت رخ به رخ با خودروی وانت نیسان برخورد کرد.وی اضافه کرد: در این سانحه رانندگی بر اثر برخورد ترک نشین هفت ساله این وسیله نقلیه با سطح جاده، کودک هفت ساله جان خود را از دست داد.رئیس پلیس راه استان همدان اظهار کرد: کمترین سن جانباختگان موتور سوار در این استان 12 سال گزارش شده است.به گزارش ایرنا وی اضافه کرد: میانگین سنی موتورسوارانی که در سوانح جاده ای این استان جان باخته اند 18 سال است.سرهنگ عزیزی گفت: بیشتر متوفیان از کلاه ایمنی استفاده نکرده و دارای گواهینامه نبودند.در پنج ماهه سالجاری 149 نفر در جاده های برون شهری استان همدان جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 نفر معادل هشت درصد کاهش داشته است. 7526/ 1181خبرنگار: علیرضا جهانگیری** انتشار دهنده:الهام تدین
 • وعده معاون رئیس جمهوری میانمار برای مجازات ناقضان حقوق بشر
 • وان تیو معاون رئیس جمهوری میانمار وعده داده، دولت این کشور با ناقضان حقوق بشر قاطعانه برخورد خواهند کرد. این درحالی است که دولت میانمار خود به کشتار نظام‌مند روهینجاها متهم است. به گزارش ایسنا، با ادامه انتقادهای جهانی از نحوه عملکرد ارتش میانمار در استان راخین، معاون رئیس جمهوری میانمار در سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل وعده داده است که با کسانی که در جریان درگیری در استان راخین مرتکب نقض حقوق بشر شده باشند، برخورد خواهد شد. وان تیو، معاون رئیس جمهوری میانمار که ریاست هیئت اعزامی این کشور به اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را برعهده دارد در سخنرانی خود در این مجمع گفت که به نیروهای نظامی و امنیتی در استان راخین "دستور اکید" داده شده است تا در عملیات علیه شورشیان مسلمان در این ایالت "تمامی اقدامات لازم" را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهند. به گزارش بی‌بی‌سی، سال گذشته آنگ سان سوچی، رهبر دولت میانمار در نشست سالانه مجمع عمومی سخنرانی کرد اما هفته گذشته، مقامات دولت گفتند که به دلیل "فشار کاری در داخل" به جای او معاون رئیس جمهوری در این اجلاس حضور خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری میانمار گفت، در صورتی که تخلفی از سوی نیروهای دولتی یا هر کس دیگری روی داده باشد، دولت آن را پیگیری و عامل آن را مجازات خواهد کرد. وی گفت که فقط مسلمانان روهینجیا نیستند که از محل درگیری بین ارتش و شورشیان مسلح گریخته‌اند بلکه اقلیت‌های دیگر هم در میان آوارگان هستند و مقامات دولتی می‌خواهند از دلیل فرار آنان آگاه شوند. وان تیو گفت که مقامات میانمار از "شرایط جاری در راخین به شدت نگران هستند" و افزود که "به نیروهای نظامی و انتظامی دستور داده شده است تا در عملیات خود علیه شورشیان مقررات خودداری از آسیب به جان و مال غیرنظامیان را به طور...
 • فیلم/رفتار وحشیانه پرستار با کودک ۹ ماهه
 • پرستاری که در غیاب مادر بچه رفتار وحشیانه‌ای با کودک داشته، به دادگاه احضار شد. دریافت 1 MB ارسال به تلگرام
 • مجوز فعالیت ۲۰ مهد کودک در استان مرکزی صادر شد
 • خمین - ایرنا - مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت:مجوز فعالیت 20 مهدکودک جدید در نیمه نخست امسال در این استان صادر شد. بهروز رفیعی روز پنجشنبه در آیین گشایش مهدهای کودک خمین، افزود: هیچ گونه محدودیتی برای راه اندازی روستا مهد وجود ندارد و از نیمه دوم پارسال تاسیس روستا مهد به خصوص در مناطق محروم استان در دستور کار قرار گرفت.وی اظهارکرد: 550 آبادی دارای سکنه با بیش از 50 خانوار در استان وجود دارد که می‌تواند بستر مناسبی برای فعالیت بخش غیردولتی در زمینه مهدکودک باشد.وی بیان کرد: روستا مهد یک مرکز آموزشی و فرهنگی است که در مناطق روستایی با حمایت شورای اسلامی روستا توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و به کودکان زیر شش سال ارائه خدمت می‌کند.رفیعی اظهارکرد: روستا مهد با هدف ارتقای غنای فرهنگی و اجتماعی کودکان روستایی و بهره ‌وری آنان از امکانات در راستای فرآیند یاددهی و یادگیری، گسترش و ترویج دامنه فعالیت مهدکودک در روستاهای فاقد امکانات راه اندازی می شود.مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: خمین ظرفیت راه اندازی روستامهد به خصوص در مناطق محروم را دارد.وی ادامه داد: کودک بخشی از عمر خود را در مهدکودک می‌گذارند و از همین سال‌هاست که بنیان اعتقادی و آموزه‌های دینی در روح و روان کودک آغاز و شکل می‌گیرد.رفیعی بیان کرد:120 مهدکودک در استان مرکزی فعال است که پنج هزار کودک زیر 6 سال، را تحت پوشش قرار داده است.وی بیان کرد: این کودکان تحت آموزش 200 مربی قراردارند که آموزش های مدون دوره ای برای توانمندسازی این مربیان برگزار می شود.وی با بیان اینکه مهد فقط مرکز نگهداری کودکان نیست، افزود: جامعه پذیری کودکان نیز در این مکان ها انجام می شود و اگر مهدها خوب از عهده آموزش کودکان برآیند بسیاری از آسیب های اجتماعی کاهش پیدا می کنند. رفیعی ادامه داد: ترویج رفتار مدنی و مهارت های زندگی در...
 • ۹ راهکار طلایی برای افزایش خلاقیت کودک
 • مجتبی کاشانی روانشناس عمومی اظهار داشت: افزایش هوش و استعداد افراد به رفتارهای دوران کودکی آن ها برگشته و انجام بعضی بازی ها باعث افزایش هوش و توانایی فکری آنان شده که در این راه والدین نقش مهمی دارند. وی با بیان اینکه شن بازی یکی از بازی هایی است که موجب افزایش خلاقیت کودک می شود، ادامه داد: خواندن کتاب داستان و شعر همراه با تکرار آن حتی از روی اشکال، برای کودکان بسیار مفید است. کاشانی ادامه داد: بریدن و چسباندن اشیاء و به نوعی ساخت کار دستی باوسایل دور ریختنی به کمک والدین، آوا سازی و ساخت وسایل ساده برای تولید صدا و ریتم باعث شده تا کودک بیاموزد تا از هر وسیله ای استفاده خلاقانه کند. این روانشناس تأکید کرد: بازی با دکمه نیز باعث افزایش خلاقیت شده، از این رو باید در نظر داشت که در انجام این کارها والدین نظارت کافی را بر فرزندان خود داشته باشند و آن ها را در انجام درست کارها راهنمایی کنند. او با بیان اینکه وسایل موسیقی از جمله اسباب‌بازی هایی هستند که در افزایش خلاقیت در ذهن کودکان نقش بسیار مهمی دارند،بیان کرد: هنگامی که کودک با سازهای اسباب بازی خود صدا تولید می کند، آواز می خواند و شاد است، در واقع در حال بروز استعدادهای ذاتی خود است، شما نیز با تحسین و تشویق او می توانید این ابتکارات را در ذهن او پرورش دهید. کاشانی تاکید کرد: برای کودک خود داستان تعریف کنید و از شخصیت های واقعی در اطراف و فضای خانه خود برای او تصویرسازی کرده و از شخصیت های داستان بهره بگیرید زیرا هرچه فضا و شخصیت ها آشناتر باشند، کودک توجه بیشتری به داستان نشان خواهد داد. به این ترتیب ذهن کودک سعی می کند داستان را تصویرسازی کند و خلاقیت ذهنی فرزند پرورش می یابد. این روانشناس خاطر نشان...
 • مراسم ختم مادر وزیر آموزش و پرورش برگزار شد
 • مراسم ختم مادر وزیر آموزش و پرورش عصر امروز در مسجد نور تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این مراسم چهره‌هایی همچون کمال خرازی، آخوندی، محمد شریعتمداری، حمیدرضا حاجی بابایی و ... حضور داشتند. این خبر تکمیل می‌شود.
 • استرالیا:برجام بهترین گزینه موجود است
 • وزیر خارجه استرالیا می گوید برجام کامل نیست اما بهترین گزینه موجود است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «جولی بیشاپ» وزیر خارجه استرالیا در مصاحبه ای از برجام به عنوان بهترین گزینه موجود یاد کرد حال آنکه مدعی شد این توافق کامل نیست. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل، برجام را مایه شرم آمریکا توصیف کرد و ساعاتی پیش نیز مدعی شد که تصمیم نهایی خود را در قبال این توافق اتخاذ کرده است حال آنکه جزئیاتی در این باره ارائه نداد.
 • مصدومیت ۵ کودک دانش آموز تهرانی در تصادف خونین
 • رویداد۲۴-مدیر روابط عمومی اورژانس از مصدومیت 5 کودک و نوجوان در حادثه واژگونی موتورسیکلت در منطقه خاور شهر و کوره‌های آجرفشاری خبر داد.محسن ربیع‌زاده درباره حادثه واژگونی موتورسیکلت، گفت: در ساعت ۱۲:۴۰ دقیقه بر اثر واژگونی موتورسیکلت در منطقه خاورشهر(محمودآباد) بسمت کوره‌های آجرفشاری یک دستگاه موتورسیکلت واژگون شد.او ادامه داد:راکب موتورسیکلت پسر نوجوان ۱۴ ساله بوده که ۴ دختر بچه ۱۰،۱۳،۱۰ و ۸ ساله را بر موتور سوار کرده و در راه بازگشت از جشن آغاز سال تحصیلی بودند که متاسفانه این موتورسیکلت واژگون شده و این ۵ کودک از نواحی مختلف اندام‌ها دچار مصدومیت شدند.مدیر روابط عمومی اورژانس خاطرنشان کرد: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شده و ۵ نفر مصدوم را که همگی کودک و نوجوان بوده‌اند با اقدامات درمانی مناسب به بیمارستان هفتم تیر منتقل کردند. خوشبختانه حال عمومی دانش آموزان مساعد اعلام شده است.
 • ۱۶ساعت جدال با مرگ برای معرفی قاتل مادر و خواهر
 • دختر10 ساله که پس از قتل فجیع مادر و خواهر چهار ساله‌اش، هدف اصابت ضربات کارد قرار گرفته بود، به‌طور معجزه آسایی حدود 16 ساعت در خون خود غلتید و زنده ماند تا قاتل اعضای خانواده‌اش را معرفی کرد. به گزارش ایران، راز این جنایت مخوف زمانی فاش شد که چند دختربچه باهوش در پی غیبت ناگهانی همبازی‌هایشان نگران شدند و موضوع را به مادران خود اطلاع دادند.به گزارش «ایران»، ساعت 4 بامداد سه‌شنبه 28 شهریور، اهالی کوچه «محتشم» در محله پاسگاه نعمت آباد-جنوب تهران-با شنیدن صدای فریاد‌های زن جوان و دخترانش سراسیمه خود را به کوچه رساندند، اما ناگهان صداها قطع شد و اهالی وقتی کسی را در کوچه پیدا نکردند به سمت خانه هایشان رفتند. هنوز کوچه خلوت نشده بود که چند نفر از ساکنان، مرد کلاه به سری را دیدند که از خانه شماره 12 خارج شد و کوچه را ترک کرد.ساعاتی بعد، نخستین کسانی که متوجه شدند ممکن است بلایی سر ساکنان خانه شماره 12 آمده باشد همبازی‌های دختربچه‌ها بودند. یکی از آنها به خبرنگار جنایی «ایران» گفت: «آذین همیشه برای بازی به کوچه می‌آمد اما سه‌شنبه نیامد. هر وقت آذین می‌خواست به میهمانی برود یا به کوچه نیاید به ما خبر می‌داد اما این بار هیچ حرفی نزد. برای همین نگرانش شدیم. ضمن اینکه آذین به ما گفته بود اگر عمویش به محل آمد و سراغ آنها را گرفت بگوییم که خانه نیستند.»غیبت آذین و خواهرش به قدری ذهن همبازی هایشان را مشغول کرده بود که ساعت هشت شب همان‌روز، دختر کوچولوی همسایه طبقه اول ساختمان شماره 12 به مادرش گفت که امروز از آذین وآیلین، دختران همسایه بالایی خبری نیست و به نظرم برای آنها اتفاقی افتاده است.این نگرانی‌ها و سر و صدای عجیب بامداد سه‌شنبه باعث شد تا همسایه‌ها موضوع را به پلیس اطلاع دهند. با این گزارش بلافاصله مأموران کلانتری 152 خانی...
 • بیش از سه هزار کودک شهرستان درمیان در طرح بینایی سنجش می شوند
 • علیرضا قربان زاده روز پنجشنبه به خبرنگاران افزود: این طرح از ابتدای شهریور ماه امسال در شهرستان آغاز شد که تاکنون یک هزار و 419 کودک مورد غربالگری بینایی قرار گرفتند، از این تعداد 61 کودک مشکوک به بیماری شناسایی و به بینایی سنج معرفی شدند. وی هدف از اجرای این طرح را تلاش برای حفظ سلامت بینایی کودکان ذکر کرد و گفت: بعضا چشمان برخی کودکان در ظاهر سالم به نظر می رسد اما از سلامتی و دید کافی برخوردار نیست که اختلال بینایی این کودکان تنها با معاینه چشم مشخص می شود.وی بیان کرد: در اجرای این طرح کودکان دارای تنبلی چشم شناسایی می شود، هر چه درمان تنبلی چشم بیشتر به عقب بیافتد، احتمال بدست آوردن بینایی کامل در سنین بعد از کودکی کمتر می شود.قربان زاده از والدین بخصوص در نقاط روستایی خواست به منظور سنجش بینایی کودکان خود در رده های سنی 3 تا 6سال به پایگاه های بینایی سنجی شهرستان مراجعه کنند.زمان طلایی در تشخیص تنبلی چشم بین سه تا 6سالگی و بهترین زمان درمان زیر پنج سال است و با تشخیص به موقع قابل درمان است.در سه سال اول زندگی، هر عاملی که باعث اشکال دید در یک یا هر دو چشم کودک شود، رشد و تکامل دستگاه بینایی را متوقف می سازد و در نتیجه باعث کاهش میزان بینایی می شود.شهرستان درمیان با وسعت پنج هزار و 797 کیلومتر مربع از شمال به شهرستان قاینات از جنوب به شهرستان سربیشه و از غرب به شهرستان بیرجند و شرق به طول70 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک دارد. شهر اسدیه مرکز شهرستان مرزی درمیان در 105کیلومتری شرق بیرجند قرار دارد.سایت ایرنا خراسان جنوبی: www.irna.ir/skhorasan کانال تلگرام: irnabirjand@ *7556*6054*خبرنگار- حکیمه مصطفایی*انتشار- مریم پنجابی
 • جسد کودک خردسال در لم آباد ملارد متعلق به شهرستانهای همجوار است
 • به گزارش خبرگزاری برنا استان تهران، سرهنگ برزو همتى فرمانده نیروى انتظامى شهرستان ملارد در گفتگوى اختصاصى با خبرگزارى برنا درباره جسد پیدا شده در منطقه لم آباد ملارد گفت: این جسد مطلق به یک دختر بچه حدود سه الى چهار ساله است که در یکى از سطل هاى زباله در روستاى لم آباد ملارد پیدا شده است و درحال حاضر هویت جسد و علت مرگش هنوز مشخص نیست اما احتمال دارد این جسد از شهرستان ها و مناطق همجوار به این منطقه منتقل شده باشد. وى همچنین، به دلایل امنیتى از توضیحات بیشتر درباره این پرونده اجتناب کرد. شایان ذکر است طبق نظر منابع محلى آثار کودک آزارى بر روى بدن این جسد دیده شده است. جسد این کودک درحال حاضر در پزشکى قانونى است.
 • موجود دریایی مرموزی که قاتل کوسه هاست عکس
 • غول دریایی مرموز که شکل و شمایلی عجیب دارد در یک چشم به هم زدن کوسه‌ای را شکار کرد و بلعید. باشگاه خبرنگاران جوان: ویدئوی وحشتناکی که به تازگی منتشر شده است موجود دریایی عجیبی را به تصویر می کشد که قاتل کوسه هاست. این موجود دریایی که شکل و شمایلی عجیب و دو شاخک در قسمت سر دارد ناگهان به یک کوسه حمله کرد و آن را بلعید. در این ویدئو دو کوسه در عمق دریا در حال جستجوی غذا هستند که ناگهان یکی از آنها طعمه این موجود مرموز می‌شود.شدت حمله آنقدر شدید است که ظرف چند ثانیه کوسه را از پای در می‌آورد. پس از این حمله مرگبار، کوسه چند بار دور خود می‌چرخد به دور خود ناگهان از حرکت می‌ایستد.انتشار این ویدئو موجب حیرت کاربران در فضای مجازی نیز شد. یکی از کاربران در کامنتی نوشت : " جانور وحشتناک عمق اقیانوس ها؛ خدا به داد کوسه ها برسد. من فکر می کنم این موجود عجیب، نسل کوسه ها را منقرض کند. "
 • لیست قیمت جدیدترین ultrabook های موجود در بازار
 • به گزارش خبرنگار نبض بازارگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت فروش انواعلپ تاپ و الترابوک در بازار به شرح زیر است: انتهای پیام/ قیمت فروش انواعلپ تاپ و الترابوک در بازار