خبرگزاري آريا - سمنان- ايرنا- افزايش گستره پديده بيابانزايي، فرسايش بادي و تخريب منابع طبيعي به صورت طبيعي و انساني در سال‌هاي اخير در حاشيه امني به وجود مي‌آيد که کمبود اعتبار لازم و کمبود نيروي حفاظتي از دلايل اصلي آن عنوان مي‌شود.

به گزارش ايرنا، تخريب عرصه هاي طبيعي به عنوان يک پديده جهاني، ايران را نيز گرفتار کرده است، به طوري که ده‌ها ميليون هکتار تخريب زمين و خاک و فرسايش آبي و بادي را در سال‌هاي گذشته شاهد هستيم، وضعيتي که به گفته کارشناسان، مقابله با آن همسويي نهادهاي مرتبط، مشارکت مردم و تربيت نيروي متخصص را مي طلبد.


بيابانزايي و تخريب عرصه هاي ملي به عنوان تخريب زمين در مناطق خشک، نيمه خشک و خشک و نيمه مرطوب تعريف مي شود و ناشي از فعاليت هاي انساني و تغييرات آب و هوايي است.
شرايط آب و هوايي مناطق خشک، بيش از يک سوم از مساحت جهان را پوشش مي دهد و اين سرزمين ها با استفاده نامناسب از زمين بسيار آسيب پذيراست؛ فقر، بي ثباتي سياسي، جنگل زدايي، معدن کاوي، چراي بيش از حد، کشاورزي ناپايدار و آبياري با شيوه نادرست مي تواند به طور کامل، بهره وري از زمين و فرصت تجديدپذيري آن را تضعيف کند.
از 9. 7 ميليون هکتار وسعت استان سمنان، 55 درصد نواحي بيابان و خشک، 38. 5 درصد مراتع، 2 درصد اراضي کشاورزي و 3. 6 درصد جنگل است، در سمنان 22 کانون بحران فرسايش بادي وجود دارد که حدود يک ميليون و 263 هزار هکتار از اراضي استان را تشکيل داده است.
ازسوي ديگر، ميانگين بارندگي سالانه در سمنان کمتر از 150 ميليمتر است و بايد با برنامه ريزي وي‍‍ژه بهترين بهره از آب استان گرفته تا از رشد بيابان‌زايي کاسته شود.
تخريب عرصه هاي طبيعي به دليل خشکسالي و عوامل انساني به يکي از مشکلات اصلي استان سمنان تبديل شده است که لزوم مديريت مصرف بهينه آب، معضلات توليد و کاهش محصولات کشاورزي، خالي شدن روستاها از سکنه، مهاجرت روستائيان به شهر، از بين رفتن پوشش گياهي مناطق کويري و رخداد پديده گرد و غبار، برخي از مشکلات براي استان سمنان در عرصه برنامه ريزي ايجاد کرده است؛ تحقق تمام راهکارهاي درنظر گرفته شده يا نيازمند اعتبار است و يا تمهيدي براي افزايش نيروي حفاظتي.
سمنان با وجود جمعيت بيش از 700 هزار نفري، هفتمين استان کشور از حيث وسعت محسوب مي شود که بايد بدون نگاه جمعيتي براي حفظ و احياي اين عرصه هاي ملي تدابيري منسجم اتخاذ شود، اين روزها به دليل تنش آبي، فرونشست زمين و قاچاق بي رويه تاغ در مناطق بياباني ، وضعيت عرصه هاي طبيعي استان سمنان به مرز هشدار رسيده است و بايد با تلاش و انسجام ملي و استاني و با تخصيص اعتبار لازم براي رفع اين معضل اقدام کرد.
** برداشت بي رويه آب و افزايش فرونشست زمين
يکي از روستاييان اعلاي سمنان گفت: برداشت بي رويه آب موجب فرونشست زمين شده است، تغذيه زمين هاي کشاورزي با آب شور باعث خشک شدن اراضي به وي‍ژه درختان پسته شده است.
محمدعلي اعلايي با بيان اينکه افزايش تعداد چاه هاي غيرمجاز در استان سمنان به بيابان‌زايي افزوده است که بايد با نظارت بيشتري کنترل شود، بيان داشت: چراي بي رويه شترها در اين منطقه در تمام فصل ها نيز باعث از بين رفتن پوشش گياهي در منطقه اعلا مي شود.
** قاچاق تاغ و تشديد بيابانزايي در سمنان
يکي از روستا نشينان منطقه صوفي آباد سرخه گفت: قاچاق تاغ به ويژه براي تهيه زغال تاغ به صورت گسترده افزايش يافته است که اين مساله با از بين بردن پوشش گياهي همراه شده و پديده گرد و غبار را براي روستائيان رقم مي زند.
علي نظرمحمدي با اشاره به هماهنگي خوب نيروي انتظامي و منابع طبيعي و آبخيزداري براي مقابله با پديده قاچاق تاغ و زغال اين گياه، تصريح کرد: مدتي در مغازه هاي استان سمنان شاهد فروش زغال تاغ بوديم که اکنون نيز کاهش يافته است و براي مقابله با پديده بيابان‌زايي اميدوارکننده است.
جلال رامه از اهالي روستاي رامه پايين در شهرستان آرادان با اشاره به اينکه به دليل نبود مديريت ،سالانه شاهد تخريب تاغزار ها در مناطق بياباني اين منطقه از استان هستيم، خاطرنشان کرد: در 10 سال پيش 250 خانوار در 2 روستاي رامه پايين و رامه بالا زندگي مي کردند اما به دليل افزايش فرسايش بادي و تنش بيابانزايي هم اکنون بيشتر اين روستانشينان به مناطق شهري کوچ کردند.
رامه اظهار داشت: بخش قابل توجه از اراضي کشاورزي آرادان به دليل تشديد بادهاي شديد و پخش نمکزارها غيرقابل کشت شدند و بيشتر اهالي روستاهاي رامه در نواحي و شهرک هاي صنعتي گرمسار و آرادان مشغول به کار شدند.
** پديده بيابانزايي چالش عرصه‌هاي طبيعي سمنان
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: کمبود آب، پديده بيابانزايي و فرونشست زمين از چالش‌هاي اصلي و تهديدآميز در عرصه‌هاي طبيعي اين استان است، تاکنون 29 کانون فرسايش بادي در عرصه هاي بياباني استان سمنان شناسايي شده که لازم است با افزايش پوشش گياهي در اين عرصه از تشديد بحران زيست محيطي جلوگيري کرد.
علينقي حيدريان با بيان اينکه اگر براي رفع چالش فرسايش بادي و افزايش روزافزون بيابانزايي در عرصه هاي طبيعي استان سمنان اقدام نشود، در آينده اي نزديک شاهد کاهش توليد محصولات کشاورزي و مهاجرت از مناطق روستايي خواهيم بود، اضافه کرد: قاچاق تاغ از چالش هاي اساسي در تشديد روند بيابانزايي در عرصه هاي طبيعي سمنان است که در چند سال گذشته براي رفع اين بحران تفاهم‌نامه‌هايي بين اداره کل منابع طبيعي و دستگاه قضايي و انتظامي استان سمنان امضا شده است.
حيدريان گفت: حفظ و احيا عرصه هاي طبيعي اولين قدم در اجراي دقيق منويات رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتي است و بايد با احياي اين نعمت خدادادي براي افزايش اشتغال و رونق کسب وکار در کشور اقدام کرد.
وي با اشاره به کشت گياهان داراي ارزش افزوده به عنوان هدفگذاري براي رونق بخشي به عرصه هاي طبيعي و جوامع محلي، اضافه کرد: در سال گذشته بيش از 10 هزار هکتار از مراتع سمنان باريجه کاري شد و درچند سال آينده با ادامه اين روند شاهد اشتغالزايي پايدار براي مرتع‌داران استان خواهيم بود.
** کمبود نيروي حفاظت عامل تخريب عرصه هاي طبيعي سمنان
فرمانده يگان حافظت ادراه کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان با اشاره به اين که در آمار جهاني جنگل به ازاي هر 10 هزار هکتار يک نفر، در مراتع هر 20 هزار هکتار يک نفر به عنوان قرقبان و در مناطق بيابان به ازاي هر 50 هزار هکتار يک نفر تعيين شده است، خاطر نشان کرد: اين در حالي است که در مجموع استان سمنان نياز به 320 نفر حافظ منابع طبيعي دارد که اين تعداد در حال حاضر 59 نفر است.
سرهنگ عباسعلي ترحميان افزود: با توجه به اين که مجوز استخدام در اين نهاد وجود ندارد، 24 نفر از اين نيروها به صورت حجمي و فصلي و بقيه با توجه به وضعيت مکاني به صورت قراردادي و موقت در حال فعاليت هستند.
وي با يادآوري اينکه يک چهارم نيروها معادل 17 نيروي جنگلبان علاوه بر حضور در مراتع و جنگل ها مشغول به کارهاي ادراي اين نهاد هستند، اضافه کرد: نيروهاي موجود استان سمنان يک چهارم ميانگين نيروهاي کشوري است.
وي با اشاره به اينکه برآورد هزينه هاي منابع طبيعي براي تامين تجهيزات در سال گذشته که به استانداري سمنان ارسال شده است، افزود: 2 ميليارد و 200 ميليون تومان براي تامين ابزار و تجهيزات مهار آتش در استان نياز است .
وي خاطرنشان کرد: خاموش کردن آتش به وسيله آتش کوب، بيل و شن کش شکلي ابتدايي دارد و پاسخگوي نياز فعلي نيست و بالگرد نياز اصلي براي مهار آتش سوزي هاي احتمالي در اين عرصه ها است.
وي با اشاره به دمنده هايي در کل کشور به تارگي خريداري شده است، افزود: تعدادي از اين دستگاه ها براي استان سمنان خريداري شده اما به دليل محدوديت اعتباري، توان خريد آنها به قيمت سه تا پنج ميليون تومان براي هر کدام وجود ندارد.
** منابع طبيعي سمنان براي مهار آتش عرصه‌ها به بالگرد نياز دارد
فرمانده يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي استان سمنان گفت: براي حفظ و صيانت از عرصه هاي منابع طبيعي در آتش‌سوزي عرصه‌ها يک بالگرد مجهز به سامانه مهار آتش نياز اصلي استان است.
سرهنگ عباسعلي ترحميان افزود: آتش مهم ترين عامل تهديد عرصه هاي منابع طبيعي استان سمنان است و با توجه به اين که يک بالگرد در استان مازندارن در مواقع ضروري براي مهار آتش جنگل ها به سمنان کمک مي کند، اما به علت طولاني بودن مسافت براي رسيدن بالگرد به مناطق استان سمنان، گاهي کمک بالگرد استان مازندران پاسخگوي شرايط حساس نيست.
وي تصريح کرد: صعب‌العبوربودن عرصه هاي منابع طبيعي، کمبود نيروي انساني و تجهيزات از ديگر مشکلات منابع طبيعي سمنان است.
وي علت 95 درصد آتش سوزي اراضي استان سمنان را سهل‌انگاري شهروندان برشمرد و گفت: عامل آتش سوزي اخيري که در منطقه رودبارک در منطقه حفاظت شده شهرستان مهدي‌شهر رخ داد نيز غفلت چوپانان و بهره برداران بود.
ترحميان ياد آور شد: از 37 فقره آتش سوزي در سال 95، تعداد 31 مورد در مراتع، چهار مورد در اراضي داراي درختچه و 2 مورد در جنگل رخ داد که در مجموع به 30. 2 هکتار از اراضي اين استان آسيب زد.
وي بيان داشت: از 16 فقره آتش سوزي در سال 94 در استان سمنان هفت مورد در جنگل و 9 مورد در مراتع رخ داد که 5. 2 هکتار از اراضي اين استان را شامل شد.
فرمانده يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي استان سمنان گفت : مشارکت مردم در امر حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي بسيار مهم است و انتظار مي رود مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، تصرف و آتش سوزي در عرصه ها، مراتب را در اسرع وقت، از طريق سامانه رايگان امداد جنگل و مرتع به شماره 1504 به يگان حفاظت منابع طبيعي گزارش کنند.
** فرسايش بادي علت اصلي افزايش ريزگردها در گرمسار
عضو هيات علمي رشته کشاورزي دانشگاه آزاد سمنان گفت: فرسايش بادي ، کاهش بارندگي هاي فصلي و تشديد پديده بيابانزايي علت اصلي افزايش ريزگردها در شهرستان گرمسار است.
محمد حيدري گفت و گو با ايرنا افزود: 2 نوع ريزگرد در اين منطقه از استان سمنان وجود دارد که بخشي از پديده گرد و خاک منشاء خارجي در کشورهاي همسايه مانند عراق و عربستان دارد که بيشتر منطقۀ استان را در بر مي گيرد.
وي اظهارداشت : در اين پديده ، ديد افقي کمتر از 10 هزار متر و حتي در برخي موارد نادر، تا حدود يک هزار متر را نيز شامل مي شود.
وي تصريح کرد : علاوه بر عامل خارجي، ريزگردها منشاء داخلي نيز دارند و در اثر بادهاي شديد افزون بر يک متر برثانيه و در برخي موارد طوفان هايي که سرعت آن بيش از 75 کيلومتر بر ساعت ايجاد مي شود.
عضو هيات علمي رشته کشاورزي دانشگاه آزاد سمنان با بيان اين که، براساس پژوهش به عمل آمده توسط استادان دانشگاه تهران در زمان بروز پديده ريزگردها 12 تن ماسه بادي جابجا و به شهرها سرازير مي شوند، گفت: بايد با کاشت درختان ماندگار، از افزايش اين پديده جلوگيري کرد.
حيدري تصريح کرد: دولت بايد براي جلوگيري از اين پديده شوم اعتبارات ويژه اي را براي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري سمنان قرار دهد و اگر اين روند ادامه يابد شاهد نابودي کشاورزي در اين مناطق از کشور خواهيم بود.
وي ادامه داد: حفظ و احيا از عرصه هاي طبيعي و ملي تنها مختص به دولت خاصي نيست بلکه هر دولتي با هرتفکري که براي خدمتگزاري از سوي مردم انتخاب شد بايد حفظ و احياي عرصه هاي طبيعي را مدنظر قرار دهد.
وي وسعت عرصه هاي طبيعي گرمسار را بيش از هفت ميليون هکتار ذکر و اضافه کرد: بايد با برنامه ريزي هاي کلان و راهبردي براي حفظ و احيا اين سرمايه ملي تلاش کرد.
استاد دانشگاه آزاد سمنان گفت: تشديد فزاينده ريزگردها در چند سال آينده بخش قابل توجهي از اراضي کشاورزي استان سمنان را تحت تاثير قرار مي دهد و کشت گونه هاي مختلف درختي راهکاري ارزشمند براي جلوگيري از اين پديده شوم است.
**مهمترين عامل قاچاق تاغ در سرخه کمبود نيروي حفاظتي است
رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان سرخه گفت: عرصه هاي طبيعي اين شهرستان با مشکلاتي مانند کمبود نيروي انساني و قاچاق تاغ مواجه است و براي رفع اين معضلات، حمايت هاي همه جانبه مسوولان استاني ضروري است.
حميدرضا همتي افزود: در نشست هاي مختلف استاني و شهرستاني در رابطه با کمبود نيروي انساني براي حراست از عرصه هاي طبيعي سرخه مطالبي مطرح شد اما تاکنون اقدام موثري براي رفع اين چالش انجام نشده است.
وي خاطرنشان کرد: عرصه هاي طبيعي شهرستان سرخه به بيش از يک ميليون هکتار مي رسد و هم اکنون يک نفر از عرصه ها حفاظت مي کند.
وي ادامه داد: نبود نيروي انساني براي حفظ و احيا عرصه هاي طبيعي تاکنون مشکلاتي مانند تخريب تاغ‌زار و قاچاق اين گونه کمياب و تخريب محيط زيست را به همراه داشته است.
رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان سرخه گفت: بسياري از مسوولان استاني به دليل افزايش تخريب عرصه هاي جنگلي از اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلايه‌مند هستند در حالي که اعتبار مناسبي را براي رفع اين چالش ها تخصيص نمي دهند.
همتي، بدون اشاره به ميزان اعتبار مصوب و تخصيص يافته اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان سرخه در سال هاي 95 و 96، گفت: در سال گذشته تنها 2 درصد از اعتبارات استاني و ملي اين اداره تخصيص يافته است.
وي تصريح کرد: بيش از 60 بهره بردار گياهان دارويي و کشت باريجه در شهرستان سرخه فعاليت مي کنند که براي رغبت ادامه فعاليت اين افراد، ارايه تسهيلات ارزان قيمت براي افزايش توليد اين گونه هاي دارويي ارزشمند ضروريست.
رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان سرخه خاطرنشان کرد: سالانه بخش قابل توجهي از اراضي طبيعي استان سمنان به دليل افزايش ريزگردها و ناتواني در جلوگيري از افزايش پديده بيابانزايي ازبين مي رود و بايد مسوولان استاني براي رفع اين چالش مهم برنامه هاي جامعي را تدوين کنند.
** دامغان نيازمند نيروي حفاظتي بيشتر براي حفظ منابع طبيعي
فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري دامغان گفت: کمبود نيروي انساني براي حفاظت از يک ميليون و 487 هزار هکتار از عرصه هاي طبيعي اين شهرستان از چالش هاي اساسي به منظور حفظ و احيا اين منابع خدادادي است.
سيد حسين ميرعماد افزود: اکنون به ازاي هر 135 هزار هکتار از عرصه هاي منابع طبيعي اين شهرستان فقط يک نيروي حفاظتي فعال است و درصورت استخدام 30 نفر بخش قابل توجهي از مشکلات کمبود نيروي انساني در اين عرصه هاي ملي برطرف مي شود.
وي اظهارداشت: از مجموع اراضي ملي شهرستان دامغان، 6درصد جنگل، 48 درصد مرتع و 46 درصد آن مناطق خشک و بياباني تشکيل مي دهد.
ميرعماد به تعداد يگان حفاظت شهرستان اشاره کرد و گفت: نيروهاي يگان حفاظت اين شهرستان در 2 بخش اميريه و ديباج با 11 نيروي حفاظتي، مستقر است.
وي به آمار تخلفات در عرصه هاي طبيعي دامغان در سال 95 اشاره و اضافه کرد: دوازده مورد تخلف غيرمجاز دامي در 2 هزار و 875 واحد، 16 مورد تخلف اراضي ملي در پنج هکتار، هفده مورد بوته کني غيرمجاز به تعداد هشت هزار و ٨34 بوته، کشف 220 کيلوگرم هيزم و 700 کيلوگرم ذغال غيرمجاز از جمله تخلفات سال گذشته است.
وي، به پنج فقره رفع تصرف اراضي ملي نيز اشاره کرد و گفت : طبق تبصره يک ماده 55، پنج فقره رفع تصرف اراضي ملي حدود چهار هکتار از اين عرصه ها به سهم دولت بازگردانده شد.
ميرعماد يادآور شد: از سال 94 تا کنون هيچ آتش سوزي در مراتع و جنگل ها گزارش نشد و فقط در سال 93، سه مورد اطفا حريق در 3 هکتار و 800 مترمربع مناطق جنگلي و مراتع شهرستان رخ داد که توسط نيروهاي اين سازمان اطفا شد.
فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري دامغان عنوان کرد: سه هزار و 130 هميار طبيعت از دانش آموزان مدارس و مروجين از عموم مردم با اين سازمان همکاري مي کنند که اين اقدام در جهت دريافت گزارش و تخلفات و همچنين به منظور فرهنگ سازي، ايجاد گرديده است.
** آموزش آمادگي جسماني حلقه مفقوده حفاظت از منابع طبيعي سمنان
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: نيروهاي حفاظتي منابع طبيعي براي واکنش سريع به ويژه در زمان آتش سوزي‌ها نيازمند افزايش آمادگي جسماني هستند.
علينقي حيدريان افزود: کهولت سني و اضافه وزن نيروهاي حفاظتي براي واکنش سريع در شرايط آتش سوزي ها و مقابله با تخريب عرصه هاي منابع طبيعي استان سمنان تاثيرگذار است که نياز است با افزايش آمادگي جسماني اين افراد، گامي براي کاهش خسارت هاي آتش سوزي در جنگل ها برداشت.
وي خاطرنشان کرد: واکنش سريع نيروهاي حفاظت از منابع طبيعي در زمان آتش سوزي هاي احتمالي مي تواند در کاهش تخريب عرصه هاي طبيعي تاثيرگذار باشد و بايد در سال 96 تمرين هاي آمادگي جسماي براي افراد درنظر گرفته شود.
وي اضافه کرد: 53 نيرو با متوسط سني 55 سال از عرصه هاي طبيعي سمنان حفاظت مي کنند که لازم است براي افزايش چابکي در گروه حفاظتي نيروهاي جوان و باانگيزه در اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان جذب شوند.
حيدريان اضافه کرد: در تيرماه امسال بيش از 10 هکتار از عرصه هاي جنگلي منطقه رودبارک در شهرستان مهديشهر به دليل آتش سوزي تخريب شد که بايد براي جلوگيري ازاين پديده شوم اقدامات پيشگيرانه و فرهنگ سازي هاي لازم انجام شود.
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: در سال 95 هم بيش از 30 هکتار از عرصه طبيعي استان به دليل بي‌دقتي عوامل انساني در آتش سوخت که نسبت به مدت مشابه سال 94 حدود 57 درصد
7339/6103 گزارش: محمدرضا يوسف نژاد ** انتشاردهنده: مصطفي دهقان
براي آگاهي از تازه‌ترين اخبار و رويدادها در استان سمنان به نشاني IRNASEMNAN@ کانال اخبار ايرنا سمنان مراجعه کنيد.
انتهاي پيام /*

کلیدواژه: کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان | منابع طبیعی استان سمنان | اداره کل منابع طبیعی | عرصه های منابع طبیعی | تخریب عرصه های طبیعی | عرصه های طبیعی سمنان | کمبود نیروی انسانی | فرمانده یگان حفاظت | طبیعی شهرستان سرخه | اداره منابع طبیعی | پدیده بیابانزایی | عرصه های طبیعی | عرصه های طبیعی | منابع طبیعی | استان سمنان گفت | استان سمنان | بخش قابل توجه | هزار هکتار | هکتار از عرصه | فرسایش بادی | میلیون هکتار | نیروی حفاظتی | فرونشست زمین | پدیده بیابان | برای رفع | نیروی حفاظت | برای افزایش | عرصه ها | آتش سوزی | آتش سوزی ها | پوشش گیاهی | عرصه ها | حفظ و احیا | برای حفظ | عرصه ها | سال گذشته | اراضی ملی | قاچاق تاغ | مهار آتش | چالش ها | بی رویه | جنگل ها | رخ داد | یک نفر

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۶۹۷۳۴۷ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

احمدی‌نژاد خطاب به ترامپ: بی‌ادب، بی‎فرهنگ!

خلبان ایرانی که صدام دستور داد پیکرش را دو نیم کنند را بشناسید

مزاحمت‌هایی که نصیب آیت الله هاشمی می شد الان نصیب ما شده/پنج نفر از اعضای خانواده ما مممنوع الخروج هستند/فکر می کنند اسناد سری داریم که می خواهیم منتشر کنیم/حجاب را به صورت سنتی و بدون هیچ تحقیقی انتخاب کردم/ازدواج موقت همان دوست دختر پسری است

در همین زمینه

 • استان سمنان با کمبود فضای آموزشی روبه رو است
 • مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان سمنان گفت: استان سمنان با کمبود فضای آموزشی مواجه است و این مسئله یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان در این استان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، ابوالفضل دربانی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان سمنان با کمبود فضای آموزشی مواجه است و این مسئله یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان در این استان است.وی با اشاره به اینکه هم‌زمان با هفته اول مهرماه 8 مدرسه جدید در استان سمنان افتتاح می‌شود یادآور شد: مجموع اعتبارات این پروژه بیش از 6 میلیارد و 700 میلیون تومان است که از محل خیران و اعتبارات استانی این اداره کل تأمین می‌شود.مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان سمنان با بیان اینکه بسیاری از مدارس استان سمنان به سبب قدمت بالا دچار فرسودگی شدند اذعان کرد: نوسازی و تجهیز مدارس استان سمنان در دستور کار این اداره قرار دارد.وی با اشاره به اینکه در طی یک سال گذشته بیش از 28 میلیارد تومان اعتبار در بخش نوسازی و تجهیز مدارس استان صرف شده است خاطرنشان کرد: با افتتاح مدارس جدید در این هفته 48 کلاس با مساحتی بیش از 6 هزار متر به سرانه فضای آموزشی در استان افزوده می‌شود.دربانی با بیان اینکه راه‌اندازی مدارس در مناطق محروم روستایی ازجمله اولویت‌های این اداره کل است یادآور شد: 16 پروژه ساخت مدرسه در دست اقدام است که نیازمند تخصیص اعتبارات و جذب خیران برای تأمین سرمایه لازم برای تکمیل پروژه‌های مذکور هستیم.وی با اشاره به اینکه ساخت سه سالن ورزشی در برخی شهرستان‌های استان سمنان در دستور کار است تصریح کرد: با تکمیل این پروژه‌ها بالغ‌بر 165 کلاس به مدارس استان سمنان افزوده می‌شود و این مهم تحول خوبی را در حوزه آموزش استان سمنان ایجاد می‌کند.مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان سمنان تأکید کرد: در سال 96 بالغ‌بر 25 میلیارد تومان به بخش نوسازی...
 • کمبود اعتبار موجب تاخیر در افتتاح برج آبگیر سد یامچی شد
 • به گزارش خبرنگار ایرنا اصغر سلیمان زاده روز یکشنبه در جلسه شورای حفاظت منابع ، مجاری و تاسیسات آبی استان با اشاره به اقدامات لازم برای تامین آب شرب اردبیل در دراز مدت توجه به اجرای پروژه های آبرسانی و تصفیه آب از سد یامچی ، تامین اعتبار و جذب فاینانس خارجی را ضروری دانست. نماینده مجری طرح های آبرسانی شرکت آب منطقه اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به شکایت های مردمی در خصوص کیفیت پایین آب شرب اردبیل گفت: سد یامچی برای مصارف کشاورزی تعیین شده که برداشت آب شرب از این سد به دلیل نبود منابع دیگر آبی مشکلاتی مانند بوی بد را به دنبال داشته است.جبرائیل رمضانی افزود: وجود لایه بندی در فصول گرم سال و برداشت آب از این لایه ها نیز از دیگر دلایل افت کیفیت آب شرب اردبیل است.وی با اشاره به اینکه تخلیه فاضلاب های روستایی و شهری شهرهای بالادست از جمله شهرستان نیر از دیگر علل افت کیفیت آب سد یامچی می باشد بیان کرد: نبود سیستم برج آبگیری در مخزن سد نیز از دیگر مشکلات موجود در این سد می باشد که باید برای بهبود آن اقدامات لازم صورت گیرد.رمضانی به اقدامات انجام گرفته در چند سال گذشته برای رفع بوی نامطبوع آب شرب اردبیل اشاره کرد و از راه اندازی چهار برج شناور برروی این سد برای برداشت آب از لایه های سطحی خبرداد.وی گفت: هزینه بالای نگهداری این برج ها و کاهش دبی آب نیز استفاده از این امکانات را با مشکل مواجه کرده است.وی از اجرای ایستگاه پمپاژ آب در سد یامچی خبر داد وافزود: این طرح از سال 92 آغاز شده و تا مهرماه سال 97 به بهره برداری می رسد و با اجرای این طرح آب سد به صورت زیرزمینی به تصفیه خانه وارد می شود.جعفر فهیمی معاون امور عمرانی استاندار اردبیل نیز گفت...
 • جلوگیری از بحران بیابانزایی در استان سمنان نیازمند اعتبار
 • به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان ، علینقی حیدریان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت : افزایش پوشش گیاهی به دلیل قاچاق بی رویه تاغزارها در مناطق بیابانی سمنان اجتناب ناپذیراست. وی افزود : برای جلوگیری از تشدید بحران بیابانزایی در عرصه های بیابانی سمنان بیش از 2 هزارمیلیارد ریال اعتبار نیازاست، اما تاکنون به دلایل مختلف برای رفع این معضل، اعتبار قابل توجهی در چندسال گذشته تخصیص نیافته است. حیدریان تصریح کرد: سالانه بیش از 20 تن تاغ از عرصه های بیابانی سمنان به استانهای همجوار برای تهیه زغال قاچاق می شود و همکاری دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی استان برای دستگیری و پیگرد قانونی قاچاقچیان ضروری است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: تشدید بحران بیابانزایی سالانه بیش از 30 میلیارد ریال از نظر اقتصادی و زیست محیطی به سمنان خسارت می زند و با نگاهی اصولی و واقع‌بینانه برای رفع این چالش مهم اقدام کرد. حیدریان با بیان اینکه کاهش پوشش گیاهی در عرصه های بیابانی سمنان در گسترش ریزگرد و آلودگی هوا تاثیرگذار است، گفت: اکنون شهرستان های سمنان و گرمساربه دلیل همجواری با عرصه های بیابانی، همواره در زمستان با آلودگی نسبی هوا روبه رو هستند. انتهای پیام / ه قاچاق سالانه بیش از 20 تن تاغ از عرصه های بیابانی استان سمنان
 • یک میلیاردتومان اعتبار برای کتابخانه های استان سمنان هزینه می شود
 • دامغان - مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان بابیان اینکه بسیاری از کتابخانه‌های موجود استان نیازمند مرمت هستند، گفت: یک میلیارد تومان اعتبار برای این مهم هزینه می‌شود. به گزارش خبرنگارمهر، علی سما کوش صبح شنبه در سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی دامغان به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن اشاره به اینکه به طور میانگین هر فرد در استان طی هر ماه پنججلد کتاب به امانت می گیرد، ابراز داشت: در سال جاری یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان صرف تجهیز، تعمیر،نگهداریو کارهای عمرانی کتابخانه های عمومی می شود. ویبا بیان اینکهسمنان ۷۳ باب کتابخانه اعم از نهادی، مشارکتی و مستقلدارد، افزود: یک میلیون و ۳۰۰ هزار نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی، مشارکتی و مستقل در استان سمناننگهداری می شود. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان با اشاره به اینکه آمار دقیقی از سرانه کتاب و کتابخوانی در این استانوجود ندارد، اظهار داشت: هیچ مرجع و نهادمشخصی نیز متولی این کار نیست و به همین دلیل برای سرانه کتاب و کتابخوانیآمار دقیقی وجود ندارد. سماکوش در ادامه تصریح کرد: ۶۰ هزار نفر در استان سمنان عضو کتابخانه های عمومی هستند که این تعداداز آمار خوبی در سطح کشور برخوردار است. وی با اشاره به اینکه استان سمنان در برگزاری جشنواره مسابقه کتابخوانی رضوی سال جاریخوش درخشید، افزود: ۳۱ هزار نفر ازاستان در این جشنواره شرکت کردند. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان در خاتمه بیان کرد:ایثارگران و رزمندگان عضو کتابخانه های عمومی استانبه مناسبت هفته دفاع مقدس تقدیر و تجلیل خواهند شد.
 • مشکل فرسودگی مدارس سمنان با اعتبار برنامه ششم توسعه برطرف می شود
 • سمنان- ایرنا- نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: فرسودگی مدارس، از مشکلات نظام تعلیم و تربیت سمنان، با اعتبار درنظرگرفته در برنامه ششم توسعه رفع می‌شود. به گزارش ایرنا، احمد همتی روز شنبه در آیین زنگ مهر و مقاومت در دبیرستان دخترانه هاجر سمنان، گفت: سه میلیارد دلار معادل 120 هزار میلیارد ریال برای نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس کشور در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است.وی تصریح کرد: با توجه به این که تعداد زیادی از مدارس شهر سمنان 2 نوبته، فرسوده هستند و رشد دانش آموزان در این شهرستان بیشتر از سایر شهرستان ها است، با اختصاص اعتبار 120 هزار میلیارد ریالی برای نوسازی مدارس در برنامه ششم توسعه، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.همتی یادآور شد: طبق برنامه ششم توسعه، دولت باید معادل هزینه‌کرد خیران مدرسه‌ساز، برای نوسازی مدارس سراسر کشور هزینه کند تا راهبردی برای تشویق خیران باشد.نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رتبه بندی معلمان از دیگر برنامه های برنامه ششم توسعه است که اجرایی خواهد شد. همتی با اشاره به اعتبار 16 هزار و 500 میلیارد ریالی که به صورت جداگانه برای پرداخت به معلمان حق‌التدریسی در نظرگرفته شده که در گذشته به صورت جداگانه محاسبه می شد، افزود: بخش عمده ای از این مبلغ درکمیسیون تلفیق بودجه با حمایت مجلس شورای اسلامی برای پرداخت به معلمان حق‌التدریسی لحاظ شده است.وی یاد آور شد: تاخیر در پرداخت به معلمان حق‌التدریس ختم نمی شود بلکه تاخیر پرداخت یک ساله کارانه پزشکان و پیراپزشکان از دیگر مواردی است که با تصویت این مصوبه ها بر طرف خواهد شد.همتی خاطرنشان کرد: در استان سمنان و در نظام تعلیم و تربیتی باید به استفاده از کرسی‌های آزاداندیشی دانش آموزان و هوشمندسازی مدارس بیشتر توجه شود. وی با اشاره به این که در یک...
 • بازسازی مدرسه روستای ب رمک در انتظار اعتبار ۱۰ میلیون تومان اعتبار
 • به گزارش خبرنگار ایلنا، یک مدرسه سه کلاسه در روستای بُرمک در بخش بنت از توابع سیستان و بلوچستان سال تحصیلی خود را در کلاسی با محیط غیر استاندارد و با شرایط نامناسب بهداشتی آغاز کردند. اسحاق شاهوزهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این‌خصوص اظهار داشت: این مدرسه سه کلاسه مقطع ابتدایی که در روستای بُرمک در بخش بنت قرار دارد در دست تعمیر بوده و طی دو روز آینده به اتمام خواهد رسید . اسحاق شاهوزهی خاطرنشان کرد: تعمیرات اولیه و ابتدایی این مدرسه حدود 3 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد که از طریق کمک های مردمی و اداره کل آموزش و پرورش بخش بنت تامین شده است . ویافزود: این تعمیرات کافی نبوده و برای بازسازی کامل این مدرسه سه کلاسه و ایجاد فضای استاندارد تحصیلی حداقل به 10 میلیون تومان اعتبار نیازمندیم . رئیس آموزش و پرورش بنت در پایان از تمامی خیرین مدرسه ساز و مسئولان خواست تا در صورت امکان برای تسریع در روند بازسازی این مدرسه اقدام کنند.
 • خداحافظی بابحران کمبود برق
 • ستار محمودی گفت: همه سامانه های آب و برق با بالاترین ظرفیت در خدمت مردم قرار گرفت و حالا می توان گفت که از پیک مصرف عبور کردیم. این در حالی است که تابستان هر سال بیشترین مصرف آب و برق را داریم و امسال به دلایلی مانند کمبود بارندگی ها که کمتر از نرمال بود شرایط خاصی به وجود آمد. معدل بارش های سال ابی گذشته ۳۰ میلیمتر و ۵ درصد کمتر از سال قبلی بود ضمن آن که نسبت به یک سال نرمال که قبلا حدود ۲۵۱ میلیمتر بود سال زیر نرمالی را سپری کردیم. سال آبی از اول مهر آغاز می شود و شهریور پایان می یابد وی افزود : از ۳۱ استان ۲۰ استان بارش کمتری داشتند به خصوص در مناطق کویری که نیازمند اعمال مدیریت بیشتر و تمهیدات ویژه ای در بخش های آب شرب شهری و روستایی بودیم. با وجود اینکه هر سال تعدادی از شهرهای ما دچار تنش آبی می شوند، امسال با آمادگی صنعت آبفای کشور ۲۰ شهر نسبت به پارسال کمتر در تنش آبی قرار گرفتند که تعمیر و نگهداری بموقع تاسیسات قبل از زمان پیک ، حفر چاه اطراف چاه هایی که دچار کم آبی شده بود ، مدیریت داخل شبکه های آب شهری و سامانه های هوشمند آب شهری و مهم تر از همه همکاری هموطنان بسیار موثر بود. درخواست هایی که از مردم برای رعایت مصرف در زمانهای پیک داشتیم به خوبی همراهی شد و تجربه خوبی در مفاهمه خدمتگزاران و مردم بود که بیشترین اثر را در تعادل تامین و مصرف برجای گذاشت. عبور از بحران کمبود برق دیگر بخش سخنان سرپرست وزیر نیرو بود که از ثبت رکورد مصرف برق در مرداد امسال هم خبر داد. محمودی با بیان اینکه امسال جزو معدود سال هایی بود که ۹۸ درصد سامانه های برق کشور در حدود ۳...
 • تقدیر از هنرمندان عرصه دفاع مقدس
 • مراسم تقدیر از هنرمندان عرصه دفاع مقدس با حضور رئیس سازمان سینمایی و مسئولان حوزه دفاع مقدس برگزار شد. به گزارش ایسنا، مراسم تقدیر از هنرمندان عرصه مقاومت و ایثار عصر شنبه (اول مهرماه) همزمان‌ با هفته دفاع مقدس با حضور هنرمندان و مسئولان در سالن سوره حوزه هنری برگزار‌ شد. در ابتدای مراسم احسان محمد حسنی مسئول بنیاد فرهنگی روایت فتح اظهار کرد: امیدواریم با اعتمادی که فرمانده بسیج مستضعفین به ما داشتند و یکی از جدی‌ترین کارهای خودشان را رسانه و حمایت از آن انتخاب کردند، لوگوی روایت فتح به دوران اوج خودش برگردد. در ادامه با حضور محمد مهدی حیدریان، سردار غیب‌پرور، احسان محمد حسنی و هاشم میرزاخانی از هنرمندان فعال در حوزه دفاع مقدس تجلیل شد. در بخش بهترین تهیه‌کننده، در حوزه دفاع مقدس، محمد خزاعی برای تهیه‌کنندگی «به وقت شام» و «امپراطور جهنم»، سعید ملکان برای تهیه‌کنندگی فیلم «ویلایی‌ها»، سید محمود رضوی برای تهیه‌کنندگی فیلم «سیانور»، سید حامد حسینی برای تهیه‌کنندگی فیلم «سرو زیر آب» و سعید سعدی برای تولید مجموعه آثار دفاع مقدس تقدیر شدند. در بخش بهترین کارگردانی در حوزه دفاع مقدس، ابراهیم حاتمی‌کیا برای کارگردانی فیلم‌های «به وقت شام» و «بادیگارد» و منیر قیدی برای کارگردانی فیلم «ویلایی‌ها»، بهروز شعیبی برای کارگردانی فیلم «سیانور»، محمد حسین مهدویان برای کارگردانی فیلم «ماجرای نیمروز»، محمدعلی باشه‌آهنگر برای کارگردانی فیلم «سرو زیر آب»، پرویز شیخ طادی برای کارگردان فیلم «امپراطور جهنم» و ابوالقاسم طالبی برای کارگردانی فیلم «یتیم‌خانه ایران» مورد تقدیر قرار گرفتند. در بخش بهترین بازیگر در حوزه دفاع مقدس، طناز طباطبائی برای ایفای نقش درخشان در فیلم «ویلایی‌ها»، علی نصیریان برای ایفای نقش در فیلم «امپراطور جهنم» و علیرام نورایی برای ایفای نقش در فیلم «یتیم خانه ایران» تقدیر شدند. ابراهیم حاتمی‌کیا، سعید ملکان، طناز طباطبایی و بهروز شعیبی برای دریافت جوایز خود در این مراسم حضور نداشتند. محمد خزایی بعد از دریافت...
 • عکس/تقدیر از هنرمندان عرصه مقاومت و ایثار
 • مراسم تقدیر از هنرمندان عرصه مقاومت و ایثار با عنوان «و آن دقایق آبی» عصر روز گذشته با حضور سردار غیب‌پرور و خانواده شهدای مدافع حرم و جمعی از هنرمندان در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد. منبع: تسنیم ارسال به تلگرام
 • این ۴ علامت ناشی از کمبود کلسیم است
 • اصرار همه ما برای مصرف کلسیم در سن رشد کودکان‌مان برای تقویت و سلامت استخوان‌ها و دندان‌هایشان امری بدیهی است، اما در واقع همه ما هر روز نیاز به مصرف مقدار کافی کلسیم برای قوی نگه داشتن بدنمان تا حد ممکن داریم. تابناک: آیا تا به حال به علائم سفید روی ناخن‌های خود توجه کرده‌اید؟ در واقع این لکه‌های سفید نیاز بدن‌تان برای مصرف کلسیم بیشتر است.مطمئنا می‌دانید مصرف کلسیم برای سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها ضروری است. اما آیا می‌دانید الزام مصرف آن در بزرگسالان همانند کودکان ضروری است؟ خوردن کلسیم برای انرژی بدن ، عملکرد بهتر عضلات و توده طبیعی خون ، حیاتی است.اصرار همه ما برای مصرف کلسیم در سن رشد کودکان‌مان برای تقویت وسلامت استخوان‌ها و دندان‌هایشان امری بدیهی است، اما در واقع همه ما هر روز نیاز به مصرف مقدار کافی کلسیم برای قوی نگه داشتن بدنمان تا حد ممکن داریم.طبق نتایج بدست آمده در بریتانیا، ۵ درصد از مردان و ۸ درصد از زنان دچار کمبود کلسیم هستند و هم‌زمان ۱۴ درصد از نوجوانان هم به میزان کافی از این ماده مهم معدنی استفاده نمی‌کنند و این موضوعی بسیار نگران کننده است؛ به این دلیل که اسکلت بدن ما قبل از ۱۸ سالگی شکل می‌گیرد. اگر این ۴ علامت را در خودتان حس می‌کنید، احتمالا کمبود کلسیم دارید:۱-اگر بیش از حد احساس خستگی می‌کنیدکلسیم به آزادسازی انرژی از غذایی که می‌خورید کمک می‌کند، بنابراین اگر به میزان کافی از این ماده معدنی استفاده نمی‌کنید، احتمالا بیش از اندازه احساس خستگی می‌کنید. کمبود کلسیم در زنان باردار یکی از عوامل خستگی مفرط است. استخوان‌ها در رحم مادر شروع به سخت شدن می‌کنند، پس اگر کودک به میزان لازم کلسیم دریافت نکند در آینده دچار مشکلات استخوانی خواهد شد. توصیه پزشکان برای مادران شیرده، مصرف کلسیم بیشتر، به میزان ۱۲۵۰ میلی‌گرم در روز است که تقریبا ۲...
 • هنرمندان عرصه دفاع مقدس تجلیل شدند
 • تهران - ایرنا - هنرمندان عرصه مقاومت و ایثار در نخستین روز هفته گرامی داشت دفاع مقدس تجلیل شدند. به گزارش عصر شنبه خبرنگار ایرنا آیین تقدیر از هنرمندان عرصه مقاومت و ایثار به همت بنیاد روایت فتح در حوزه هنری با حضور علی نصیریان، بیژن نوباوه، علیرام نورایی، منیر قیدی، مهدی فقیه، علیرضا داوود نژاد، سید محمود رضوی ، رسول نجفیان، سردار غلامحسین غیب پرور رییس سازمان بسیج مستضعفین، محمد مهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی برگزار شد.در این آیین رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه فعالیت خود را در سینما از اواسط دهه 60 در جبهه و با مستند سازی آغاز کرده است گفت: در آن زمان ایثارگری و جانبازی ها را تصویر گری کردیم در همان دوران نیز برای بالا برای سینما پیش بینی می کردیم که هنوز به آن نرسیدیم. حال امروز چیزی نیست که به دنبال آن بودیم، فیلم هایی با موضوعات دفاع مقدس هر سال تعدادشان کمتر می شود. به سینما آوردن مردم و جذب مخاطب مهم شده است.حیدریان با بیان اینکه سال گذشته فقط 6 فیلم با موضوع دفاع مقدس ساخته شده خاطر نشان کرد: افزایش تولیدات در این زمینه وظیفه ماست اما آثار تولید شده نیز با سیر نزولی در کمیت و کیفیت است. در چند سال اخیر جبهه و غربت بار دیگر خودش را نشان داده است.همچنین سردار غیب پرور رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به همزمانی آغاز ماه محرم و هفته دفاع مقدس تصریح کرد: بزرگان هنر اسلامی از جمله یل هنر ایران در این مراسم حاضر هستند که جای تقدیر دارد. وی با بیان اینکه جغرافیا و زمان عاشورا بسیار کوتاه بود اما تاثیر آن تا قیامت بشر را تحت تاثیر قرار می دهد خاطر نشان کرد: دفاع مقدس مثال کوچکی از عاشورا است که صبر، عشق، محبت، از خود گذشتگی، وفاداری و هر آنچه در کربلا...
 • سینماگران فعال در عرصه مقاومت تجلیل شدند
 • مراسم تجلیل از هنرمندان عرصه ایثار و مقاومت به همراه رونمایی از جدیدترین تولیدات بنیاد فرهنگی روایت فتح با حضور رییس سازمان بسیج، هنرمندان و خانواده شهدا برگزار شد. خبرگزاری مهر: مراسم تجلیل از هنرمندان عرصه ایثار و مقاومت به همراه رونمایی از جدیدترین تولیدات بنیاد فرهنگی روایت فتح و همچنین معرفی برنامه های این بنیاد در هفته دفاع مقدس، با عنوان برنامه «و آن دقایق آبی» عصر امروز یکم مهرماه در حوزه هنری برپا شد.در این مراسم که چهره هایی چون سردار غلامحسین غیب‌پرور رییس سازمان بسیج مستضعفین، محمد مهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی، حبیب ایل بیگی، علی نصیریان، علیرضا داوود نژاد، مهدی فقیه، پرویز شیخ طادی، ابوالقاسم طالبی، سعید سعدی، محمدعلی باشه آهنگر، سیدمحمود رضوی، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، رسول نجفیان، سردار آزادی، مسعود نجابتی، محمدحسین مهدویان و... همچنین شمار زیادی از خانواده شهدا حضور داشتند، از کلیپ رسم عاشقی رونمایی و برنامه های بنیاد فرهنگی روایت فتح در حوزه های مختلف برای هفته دفاع مقدس تشریح شد.احسان محمدحسنی مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح در ابتدای این مراسم گفت: نیاز نیست در این جلسه کام خود را با بیان مظلومیت های فرهنگ و هنر در سیاستگذاری های کلان در دولت های مختلف تلخ کنیم بلکه امیدوارم هفته دفاع مقدس سرآغازی برای شنیدن اخبار خوب باشد. می توانم شهادت دهم در این جمع هنرمندانی از جبهه انقلابی هستند که با دست خالی سنگر هنر انقلاب را حفظ کرده اند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند. ما با اعتماد به سردار غیب پرور به میدان آمده ایم و می دانیم که ایشان بارها گفته اند که رسانه از نظر ایشان مانند شمشیر در عصر حاضر عمل می کند.وی که به تازگی ریاست بنیاد روایت فتح را برعهده گرفته است، ادامه داد: از اعتمادی که سردار به ما کردند تشکر می کنیم و امیدواریم مجموعه روایت فتح دوباره...
 • بازگشت همسر شهاب حسینی به عرصه بازیگری پس از ۲۰ سال
 • پریچهر قنبری در سال ٧٦ در نمایش «بر کرانه باد» به کارگردانی مینا ابراهیم‌زاده در کنار شهاب حسینی به ایفای نقش پرداخته بود و در فیلم سینمایی «ساکن طبقه وسط» به کارگردانی سیدشهاب حسینی نقش کوتاهی را برعهده داشته است. دیگر بازیگران این نمایش درآینده معرفی خواهند شد. «دریبل» به نویسندگی داریوش علیزاده و کارگردانی سعید دشتی از نیمه مهرماه در سالن شماره دو تماشاخانه پالیز روی صحنه خواهد رفت. سیمرغ
 • کوربین به دنبال قدرت در عرصه سیاست انگلیس
 • به گزارش بولتن نیوز، این حزب چپ‌گرا در انتخابات زودهنگام ماه ژوئن توانست با کسب سه میلیون رای بیشتر جای پای خود را محکم کند. در حال حاضر در نظرسنجی‌ها این حزب بالاتر از حزب ترزا می، نخست وزیر کنونی و محافظه‌کار انگلیس قرار دارد. در همین راستا، یک نظرسنجی نشان داد که حزب کارگر با ۴۳ درصد رای، برتری پنج درصدی نسبت به حزب حاکم محافظه کار که ۳۸ درصد رای به دست آورده، دارد. جرمی کوربین در گفت‌وگو با روزنامه "گاردین" به تازگی اعلام کرد: انتخابات اخیر فضای حاکم بر سیاست انگلیس را تغییر داد. اکنون ما در مرکز توجه قرار داریم. با این حال حزب کارگر هنوز موضع روشنی درباره بریگزیت نگرفته است. در حال حاضر انگلیس منتظر یک برنامه مشخص و صریح از سوی حزب کارگر است. به نظر می‌رسد کوربین به دنبال دستیابی به قدرت بیشتر در این کشور است. پیشتر حزب اپوزیسیون کارگر گفته بود، تغییراتی برای اصلاح لایحه بریگزیت دولت ترزا می پیشنهاد می‌دهد که ماندن بریتانیا در بازار مشترک و اتحادیه گمرکی را به عنوان بخشی از دوره انتقالی بریگزیت، مستثنی کرده است. در همین راستا وی در گفت‌وگویی اعلام کرد: ما از قدرتمان در پارلمان و حمایتمان در کشور برای به چالش کشیدن محافظه‌کاران در هر مرحله از سیاست استفاده می‌کنیم. هرجا که بتوانیم ما تلاش آنها را برای پول‌دار کردن ثروتمندان و همچنین بدتر کردن شرایط برای میلیون‌ها نفر از مردم جلوگیری خواهیم کرد. او افزود: ما یک برنامه اجتماعی تهیه کرده‌ایم که در آن سرمایه گذاری در مسکن، خدمات درمانی، اجتماعی و همچنین نیازهای صنعتی لحاظ شده است.
 • کمبود ۱۰ هزار نیروی انسانی در اورژانس
 • سرپرست اورژانس کشور گفت: سازمان اورژانس با کمبود بیش از ۱۰ هزار نیروی انسانی مواجه است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پیرحسین کولیوند در حاشیه چهل و دومین مراسم سالگرد تاسیس اورژانس کشور در جمع خبرنگاران افزود: سازمان اورژانس کشور با کمبود نیرو مواجه است و دولت و مجلس باید اقدامات لازم را برای صدور مجوز این استخدام‌ها ترتیب دهند.وی گفت: تعداد عملیات‌های سازمان اورژانس کشور در سال گذشته بیش از ۲ میلیون ماموریت بوده که این کمبود نیرو مشکلاتی را برای ما به همراه داشت و ضرورت دارد تصمیمات جدی در این زمینه اتخاذ شود.سرپرست اورژانس کشور با اشاره به اینکه مجلس و دولت باید مجوز استخدام نیرو در سازمان اورژانس را صادر کنند ادامه داد: یکی از راه‌های کاهش بروز حوادت و مصدومیت‌های ناشی از آن آموزش‌های مستمر هم برای مردم و هم برای نیروهای اورژانس است و البته آموزش هایی که تاکنون برای نیروهای اورژانس گذاشته ایم توانسته کیفیت ارائه خدمات اورژانس و رضایت مندی مردم را افزایش دهد.کولیوند با اشاره به نقش مراکز فرهنگی در کاهش بروز حوادث و تصادفات به نقش مدارس، مساجد و حوزه‌های علمیه اشاره کرد و گفت: آموزش لازم برای کمک به حادثه دیدگان و جلوگیری از بروز برخی حوادث باید از مقطع ابتدایی و در مدارس صورت گیرد و همچنین با توجه به نقش مساجد و حوزه‌های علمیه به عنوان کانون‌های فرهنگی برنامه‌ای به صورت گردهمایی مساجد و حوزه‌های علمیه با سازمان اورژانس داریم که در آینده نزدیک برگزار می‌شود.وی در پاسخ به سوالی در خصوص ایفای نقش راننده‌های آمبولانس‌ها و موتورآمبولانس‌ها در عملیات‌های اورژانس افزود: همه رانندگان ما تکنسین اورژانس هستند و تلاش شده همه اقدامات لازم برای کمک به حادثه دیدگان مدنظر قرار گرفته شود.سرپرست اورژانس کشور به تمهیدات این سازمان در ماه محرم اشاره کرد و گفت: همکاران ما در این ماه آماده باش خواهند بود...
 • کمبود روکش آسفاالت در اتوبان کاشان قم
 • به گزارشگروه شهروند خبرنگارباشگاه خبرنگاران جوان؛ وضعیت اتوبان کاشان - قم به علت نداشتن روکش آسفالت مناسب نامناسب بوده و تردد را برای شهروندان دشوار کرده است. منبع: شهروندخبرنگار - کاشان کد ویدیو دانلود فیلم اصلی برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید انتهای پیام/ وضعیت نامناسب جاده در کاشان + فیلم
 • کمبود مدارس در محلات حاشیه ای شهر شیراز
 • کمبود مدارس در حاشیه شهرها و شهرک‌های جدید الاحداث در کنار کمبود معلم مقطع ابتدایی بخشی از مشکلات آموزش و پرورش استان فارس است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، تنها یک روزاز بازگشایی مدارس گذشتهو روزها برای دانش‌آموزان و والدینشان با شتاب بســیاری می‌گذرد. اداره آموزش و پرورش استان فارس سعی کرده است در سال تحصیلی جدید با برنامه‌ریزی‌های اصولی گرفتاری‌های مربوط به ثبت‌نام دانش‌آموزان و مشکلاتحوزه آموزش را برطرف کنــد.دبیر ستاد پروژه مهر با بیان اینکه امسال بیــش از 800 هــزار دانش‌آموز در بیش از80 هزار مدرســه استان مشغول به تحصیل شدند، می‌گوید: افزون بر این 70 هزار معلم در سراســر فارس سال تحصیلی جدید را همراه با دانش‌آموزان آغاز کردند.محمد کمــان‌دار با توجه بــه اینکه متولیان امر آمــوزش و پرورش رســالت خطیری بر عهده دارند، می‌گویــد: می‌توانیم با برنامه‌ریزی‌هایی که از پیش صورت گرفته است، مشکلاتآموزش را کاهش دهیم تا تنها دغدغه خانواده‌ها و دانش‌آموزان تحصیل باشد.وی با بیان اینکه امســال نیز مانند ســال گذشــته در امر آموزش با کمبود آموزگار در مقطع ابتدایی مواجه هســتیم، بیانمی‌کند: هم اینک در فارس با کمبود تعداد قابل نوجهی آموزگار مواجه هســتیم اما تلاشداریم امســال با فارغ‌التحصیلان دانشکده فرهنگیان و دیگر اقدامات تشویقی این نقیصه را در فارس رفع کنیم.کماندار کمبود مدارس در حاشــیه شهر و همچنین در شهرک‌های جدید الاحداثمانند صدرا را دیگر مشکل آموزشی در شیراز می‌داند و می‌افزاید: از مسئولاناستان تقاضا داریم برای رفع این موضوع چنانچه مجوز ســاخت و ساز به ســرمایه‌گذاران ارائه می‌شود، موضوع تأمین فضای آموزشی را به صورت جدی مد نظر داشته باشند.دبیر ســتاد پروژه مهر دربارهافزایش شهریه می‌گوید: براساس ابلاغ وزارتخانه تنها مدارس غیردولتی اجازه افزایش شــهریه را داشــته‌اند با این حالبا مدیران متخلف برخورد شده و تاکنون 2 مدیــراز ادامه همکاری محروم شدند.وی ادامه می‌دهد: امســال نیز مانند ســال گذشته با همکاری بازرســان این اداره با مدیرانی که شــهریه‌های غیر واقعی...
 • تقویت مشارکت مردم در عرصه مبارزه با قاچاق کالا
 • مشارکت دادن مردم در مبارزه به اعتبار مسئله محور بودن مردم و حساس بودن آن ها نسبت به پیامدهای منفی قاچاق کالا وارز منجر به این می شود که نقش و ظرفیت بی بدیلی برای سازمان های مردم نهاد مهیا کرده است. پژوهش خبری صدا وسیما: مسأله‌ی ایفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است. به نظر می رسد برای این‌که مبارزه با قاچاق کالا موفق باشد، باید بازیگران اصلی این اقتصاد را نه به صورت کلی، که کاملا جزئی تعیین کرد. یعنی تقسیم‌بندی خود را از حالت مردم و مسئولین به یک تقسیم‌بندی تخصصی تبدیل کنیم که شامل اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، معلمان و زنان خانه‌دار و همه‌ی اقشار دیگر شود. این نیاز وجود دارد که مهارت‌های مردم کاملا رصد گردد تا در روز مبادا از این مهارت ها استفاده شود و مشخص شود که چه کسانی برای این کشور به کار می‌آیند و اگر کسانی چند مهارت دارند، کدام مهارتشان در اولویت استفاده قرار دارد. درهمین راستا مبارزه با قاچاق و کالا و ارز برای ادامه فعالیت خود نیازمند تشکل های غیردولتی هستند و این تشکل ها ضامن بقا و موفقیت این مبارزه است. اگر قرار باشد اقدام به نهادسازی در مبارزه با قاچاق کالا گردد، هیچ لزومی ندارد که این نهادسازی را دولت انجام دهد، بلکه ضروری است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود معضلات دولتی اعم از بروکراسی، موازی کاری، ناهماهنگی و رانت خواری جلوگیری شود. نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم کنیم، قطعا تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود. ضرورت تشکیل نهادهای غیر دولتی در عرصه مبارزه با قاچاق کالا قطعا سازمان های غیردولتی مردم نهاد محدودیت های متعددی دارند...
 • کوربین به دنبال قدرت بیشتر در عرصه سیاست انگلیس
 • جرمی کوربین در کنفرانس سالانه حزب کارگر انگلیس دستور کار این حزب را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این حزب چپ‌گرا در انتخابات زودهنگام ماه ژوئن توانست با کسب سه میلیون رای بیشتر جای پای خود را محکم کند. در حال حاضر در نظرسنجی‌ها این حزب بالاتر از حزب ترزا می، نخست وزیر کنونی و محافظه‌کار انگلیس قرار دارد. در همین راستا، یک نظرسنجی نشان داد که حزب کارگر با ۴۳ درصد رای، برتری پنج درصدی نسبت به حزب حاکم محافظه کار که ۳۸ درصد رای به دست آورده، دارد. جرمی کوربین در گفت‌وگو با روزنامه "گاردین" به تازگی اعلام کرد: انتخابات اخیر فضای حاکم بر سیاست انگلیس را تغییر داد. اکنون ما در مرکز توجه قرار داریم. با این حال حزب کارگر هنوز موضع روشنی درباره بریگزیت نگرفته است. در حال حاضر انگلیس منتظر یک برنامه مشخص و صریح از سوی حزب کارگر است. به نظر می‌رسد کوربین به دنبال دستیابی به قدرت بیشتر در این کشور است. پیشتر حزب اپوزیسیون کارگر گفته بود، تغییراتی برای اصلاح لایحه بریگزیت دولت ترزا می پیشنهاد می‌دهد که ماندن بریتانیا در بازار مشترک و اتحادیه گمرکی را به عنوان بخشی از دوره انتقالی بریگزیت، مستثنی کرده است. در همین راستا وی در گفت‌وگویی اعلام کرد: ما از قدرتمان در پارلمان و حمایتمان در کشور برای به چالش کشیدن محافظه‌کاران در هر مرحله از سیاست استفاده می‌کنیم. هرجا که بتوانیم ما تلاش آنها را برای پول‌دار کردن ثروتمندان و همچنین بدتر کردن شرایط برای میلیون‌ها نفر از مردم جلوگیری خواهیم کرد. او افزود: ما یک برنامه اجتماعی تهیه کرده‌ایم که در آن سرمایه گذاری در مسکن، خدمات درمانی، اجتماعی و همچنین نیازهای صنعتی لحاظ شده است. انتهای پیام
 • استان کرمان با کمبود ۱۷۰۰ کلاس درس روبه رو است
 • مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان در حال حاضر به هزار و ۷۰۰ کلاس درسی نیاز دارد گفت: هر ساله حدود شش تا هفت هزار دانش‌آموز به جمعیت دانش‌آموزی کرمان اضافه می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمد محسن‌بیگی امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان که با حضور زینی‌وند معاون وزیر آموزش‌ و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی برگزار شد اظهارداشت: در سال تحصیلی جدید 45 هزار نفر نیروی انسانی در استان کرمان که 3 هزار نفر از آنها دانشجو‌معلم هستند امر تحصیل دانش‌آموزان را بر عهده دارند.وی با اشاره به اینکه گستردگی استان کرمان کار آموزش را بسیار سخت کرده است گفت: در سال گذشته 243 مدرسه زیر 5 نفر دانش‌آموز در نقاط دورافتاده استان کرمان راه‌اندازی شد تا بازمانده از تحصیل نداشته باشیم.مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه برای سال تحصیلی جدید سه هزار و 500 نفر در استان کرمان متقاضی نقل و انتقال بودند افزود: در بحث نقل و انتقالات ، کلاس و دانش‌آموز برای ما در اولویت بود و بر همین اساس هزار و 800 نفر در این فاصله زمانی منتقل شدند.وی با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید 37 درصد دانش‌آموزان استان وارد مدارس کاردانش و فنی و حرفه‌ای شدند خاطرنشان کرد: این موضوع کمک زیادی به اشتغال استان کرمان می‌کند.محسن‌بیگی با اشاره به اینکه اولین مدرسه کارآفرینی در سطح کشور سال گذشته در ناحیه یک کرمان راه‌اندازی شد گفت: امسال نیز اردوی هزار نفره‌ای برای آموزش کارآفرینی در استان کرمان برگزار شد و از این تعداد 250 نفر برگزیده حضور در اردوی کشوری شدند.وی با اشاره به اینکه استان کرمان در حال حاضر به هزار و 700 کلاس درسی نیاز دارد گفت: هر ساله حدود شش تا هفت هزار دانش‌آموز به جمعیت دانش‌آموزی کرمان...
 • آموزش و پرورش فردیس با کمبود امکانات مواجه است
 • به گزارش ایرنا، حمید احدی روز شنبه در آیین نواختن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه نمونه دولتی شهید احمدی روشن در فردیس، افزود: کلاس های مدارس این شهرستان با تراکم جمعیت دانش آموزی تا 45 نفر در هر کلاس مواجه است.وی ادامه داد: تقارن شروع سال تحصیلی با ماه محرم و هفته دفاع مقدس، اتفاق مبارکی است و آموختن رشادت های سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش و شهد شیرین ایثار و شهادت، آموختن را پربارتر می کند.سرپرست فرمانداری فردیس گفت: پاسداری و دفاع دانش آموزان از آرمان های انقلاب و شهدا زمینه ایجاد تحولی بنیادین در حوزه تعلیم و تربیت را فراهم می سازد.احدی اظهار داشت: امروز دانش آموز در کمال آرامش و با فکر باز و آزادی کامل درس می خواند و در آینده مدیریت کشور به دست این دانش آموزان خواهد بود.وی با اشاره به ضرورت حضور بیشتر بانوان در جایگاه های مختلف، از دانش آموزان خواست در آینده تلاش کنند و خوب درس بخوانند و در کشور یک انقلابی از نظر اشتغال بانوان به وجود آورند.7413/1535خبرنگار:معصومه مهتاب**انتشار دهنده:داریوش غفاری
 • کمبود آب شیرین چالش بزرگ تالاب میانکاله
 • خبرگزاري آريا - مديرکل دفتر سواحل و تالاب‌هاي ساحلي سازمان حفاظت محيط زيست ضمن تاکيد بر اينکه وضعيت خليج گرگان و تالاب ميانکاله به هيچ وجه بحراني ارزيابي نمي‌شود، بر ضرورت مديريت جامع حوضه آبخيز و رعايت حق‌آبه خليج گرگان از آب شيرين بالادست تاکيد کرد.به گزارش ايسنا، احياي خليج گرگان و تالاب ميانکاله موضوعي است که طي چند ماه گذشته از سوي کميته ملي که به منظور احياي اين اکوسيستم تشکيل شده؛ دنبال مي‌شود. در مردادماه سال جاري زماني که سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان رئيس کميته احيا بر آغاز فوري فاز عملياتي احياي خليج گرگان و تالاب ميانکاله تاکيد داشت، ضرورت لايروبي خليج گرگان از سوي مسئولين استان گلستان به عنوان راه حل اورژانسي احيا مطرح شد و حالا در شرايطي که پيشنهاد لايروبي خليج گرگان محل اختلاف اعضاي کميته احياي خليج گرگان و تالاب ميانکاله است و مخالفان سرسختي دارد؛ اظهار نظر تازه‌اي در مورد شرايط حياتي خليج گرگان و تالاب ميانکاله مطرح مي‌شود. شهرام فداکار - مديرکل دفتر سواحل و تالاب‌هاي ساحلي سازمان حفاظت محيط زيست- معتقد است خليج گرگان و تالاب ميانکاله به هيچ وجه دچار وضعيت بحراني نيست.وي که اقدام عاجل مثل لايروبي را حرکتي کارساز براي احياي شرايط اکولوژيک خليج گرگان و تالاب ميانکاله نمي‌داند، در گفت و گو با ايسنا بر ضرورت مديريت جامع کل حوضه آبخيز تاکيد کرد و گفت: رعايت حق‌آبه خليج گرگان از آب شيرين بالادست، کاهش دخل و تصرفات در حريم رودخانه‌ها، توسعه همکاري‌هاي بين‌المللي به منظور افزايش حق‌آبه خزر از رود ولگا پيشنهادات مطرح شده براي کميته احياي خليج گرگان و تالاب ميانکاله است.فداکاربا اشاره به اينکه کميته تخصصي احياي خليج گرگان و تالاب ميانکاله دچار يک پارادوکس شده است، گفت: تراز خليج گرگان در حال تغيير و شرايط آن رو به بهبود است. مطالعات و مدل‌سازي‌ها نيز نشان مي‌دهد که تا سال 2020 تراز رو...
 • فضای مجازی و کمبود رابطه در اعضای خانواده
 • به گزارشخبرنگارگروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛ با واردشدن تکنولوژی­ های جدید به منازل، والدین و فرزندان مدت زمان زیادی در کنار یکدیگر می نشینند بدون آن که حرفی برای گفتن داشته باشند، و یا حتی به همدیگر نگاه کنند. افزایش استفاده از اینترنت و گذراندن وقت در دنیای مجازی، این روزها با توجه به استفاده ­های مفیدی که دارد، باعث دوری اعضای خانواده از یکدیگر نیز شده است، طوری که برخلاف نزدیکی فیزیکی و در زیر یک سقف بودن در داخل منزل، گاهی فاصله عاطفی زیادی را از یکدیگر تجربه می­ کنند و افراد خانواده کمترین ارتباط کلامی و گفتگوی صمیمانه را با هم دارند. برعکس دنیای مجازی که در آن اغلب، غریبه های بسیاری را اطرافمان جمع کرده و همگی در حال تعریف و تمجید از یکدیگر هستیم. که این موضوع آسیب­ هایی را نیز به خانواده­ ها زده و در کنار سایر عوامل مخرب در روابط خانوادگی، باعث سست شدن بنیاد خانواده ­ها و طلاق عاطفی زوجین و کم شدن صمیمیت میان اعضای خانواده و همچنین گسترش شکاف نسلی را ایجاد کرده است. کارشناسان علت بسیاری از خشونت‌های خانوادگی را نبود ارتباط و تعامل صحیح و گفتگو در بستر خانواده بیان می کنند و می توان گفت در یک خانه کاملا با هم غریبه ایم. با این حال باید تلاش کنیم تا تهدیدات و خطرات شبکه­ های مجازی را به حداقل برسانیم و دربالا بردن سلامت و پایداری خانواده، نهایت تلاشمان را انجام دهیم. اگر کمی تحقیق کنیم که خانواده های ایرانی امروزه به چه اندازه با هم گفتگو می­ کنند؟ چه عواملی موجب کاهش ارتباط کلامی در خانواده است؟ صحبت کردن در خانواده چه تاثیری دارد؟ و چه آسیب هایی ازکمبود ارتباط کلامی به خانواده و جامعه وارد می ­شود؟ حتما با تاثیر شبکه­ های اجتماعی و فضای مجازی بر روابط اعضای خانواده­...
 • توانمندی در عرصه های علمی برای توسعه و پیشبرد اهداف ضروری است
 • یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: توانمندی در عرصه های علمی برای توسعه و پیشبرد اهداف ضروری است. به گزارس خبرنگار مهر، علی محمد احمدی پیش از ظهر شنبه در آیین نواخته شدن زنگ مهر در یاسوج افزود:مهر امسال با سه مراسم مهم که آغاز سال تحصیلی، ایام محرم و هفته دفاع مقدس است همزمان شده است، و هر کدام از آنها پیامی دارد و باید پیام این مناسبتها را به عنوان سر فصل در نظر بگیریم و راه خود را بر این اساس تنظیم کنیم. احمدی عنوان کرد: راه اول پیام محرم است، و باید به عنوان پیروان امام حسین(ع) دغدغه دینداشته باشیم و اگر نداشته باشیم حسینی نیستیم. وی خاطرنشان کرد: مناسبت دیگر هفته دفاع مقدس است و مردم ما در هشت سال دفاع مقدسو قبل و بعد از آن برای انقلاب تلاش کردند و از جان مایه گذاشتند وچه جوانانی که رفتند و پیکرهای آنانبرنگشته است و باید قدردان خون شهدا و جان فشانی رزمندگان و ایثارگران باشیم. وی افزود: پیام دفاع مقدس این بود که ملتی که از امام حسین پیرویمی کند، زیر بار زیاده خواهیهیچ ابر قدرتی نمی رود و در سخنرانی پربار رئیس جمهوری نیز نمونه آنرا دیدیم. استاندار گفت: ما ملتی هستیم که با تکیه بر ایمان خود جلو میرویم و ما برای تعاملبا دنیا احترام قائلیم و زیر بار هیچ ابر قدرت و قلدری نمی رویم. احمدی با بیان اینکه اگر بخواهیم مسیر امام حسین و دفاع مقدس را ادامه دهیم باید در عرصه علمی توانمند باشیم، گفت: امروز جنگ دنیا جنگ نرم است و تقویت حوزه های مربوط به این مسئله مورد تاکید است وبایددر عرصه های علمی جایگاه خود را حفظ کنیم و ارتقا دهیم. وی افزود: پیام مهر این است که به دانش مجهز شویم و فصلهای آن کارآفرینی، تجهیز اطلاعات و تجهیز دیجیتال است و باید تلاش شود...
 • هفته دفاع مقدس گرامیداشت رشادتهای دلاورمردان عرصه شهادت است
 • ساری - استاندار مازندران گفت: هفته دفاع مقدس گرامیداشت شرافت، اقتدار و عزت ایران اسلامی و رشادت‌های بی نظیر دلاور مردان عرصه جنگ و شهادت است. به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر یکشنبه در جمع بسیج ادارات مازندران که در محوطه استانداری ضمن تسلیت ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین (ع) و گرامی داشت یاد و خاطره ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید دوران دفاع مقدس استان و شهیدان والامقام مازنی مدافع حرم، یاد آور شد: حضرت امام حسین (ع) مظهر حق طلبی و ظلم ستیزی و ایستادگی در برابر جور و ستم بود و عظمت مردم ایران اسلامی در سایه فرهنگ عاشورا و آموزه‌های آن امام همام است. استاندار، هفته دفاع مقدس را یاد آور رشادت‌ها و ایثارگری‌های مردان و زنان غیور ایران اسلامی دانست که امروز به پاس جان فشانی ایران اسلامی در اوج عزت و اقتدار است و خاطر نشان کرد: نیروهای مسلح و نیروی مردمی بسیج، مایه مباهات ملت ایران هستند. ربیع فلاح، با اشاره به این که هفته دفاع مقدس گرامیداشت شرافت، اقتدار و عزت ایران اسلامی و رشادت‌های بی نظیر دلاور مردان عرصه جنگ و شهادت است، تصریح کرد: هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی برای تجلیل از زنان و مردان مجاهدی است که برای دفاع از کشور و ارزش‌های دینی خود جانانه جنگیدند. مقام عالی دولت در مازندران، با بیان این که امروز جمهوری اسلامی در خط مقدم مبارزه با تروریسم است، گفت: مشاورین نظامی ما در اقصی نقاط جهان با توجه به تجربه دوران دفاع مقدس، به ملت‌های مظلوم در مبارزه با تروریسم، مشاوره نظامی می‌دهند. ربیع فلاح با اشاره به این که بسیج، فرزند انقلاب و ملت مؤمن و انقلابی ایران اسلامی است، تاکید کرد: امروز در دوران سازندگی و تلاش برای اعتلا، عمران و آبادانی ایران، تفکر بسیجی باید الگوی کار قرار گیرد. وی با بیان این که...
 • کمبود امکانات و نبود سرانه های آموزشی در بهارستان بیداد می کند
 • بهارستان- نماینده رباط کریم و بهارستان با بیان اینکه کمبود امکانات و فضای آموزشی باجمعیت دانش آموزی این شهرستان مشهود است گفت: کمبود امکانات و نبود سرانه های آموزشی در بهارستان بیداد می‌کند. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی، صبح شنبه با حضور در آئین بازگشایی و شروع سال جدید مدارس شهرستان بهارستان در مدرسه شهید قیدرلو شهرگلستان طی سخنانی اظهار داشت: کمبود امکانات و نبود سرانه های آموزشی و همچنین متناسب نبودن مدارس و فضای اموزشی با جمعیت دانش آموزی در شهرستان رباط کریم،بهارستان و شهر پرند کاملا مشهود است و این کمبودها بیداد می کند. وی افزود: لازم به ذکر است که در روز رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش به ایشان رای دادم و وزیر بالاترین رای را در مجلس آورد و انتظار است که وی نگاه ویژه ای به نیازهای منطقه داشته باشند. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه از پیگیری خود در خصوص تامین امکانات آموزشی خبر داد و گفت: کمبودهای آموزشی و فقر شدید سرانه های آموزشی شهرستان رباط کریم، بهارستان و شهرپرند را به وزیر اموزش و پروش انتقال داده ایم و پیگیر هستم و برای رفع این نیازها تمام تلاش خود را انجام خواهم داد تا منطقه از این حالت خارج شوند. نماینده شهرستان رباط کریم و بهارستان در پایان بیان داشت: هنوز اداره آموزش و پرورش شهرستانهای ما در مدارس مستقر هستند و این موضوع پذیرفتنی نیست و کمبود فضاهای اموزشی و امکانات در شهرستان بیداد میکند.