ایران اکونومیست - فرضیه‌ای که پایه استدلالی آن سرعت بیشتر رشد قیمت‌ها در اجزای سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد در مقایسه با کالاهای مصرفی گروه‌های پردرآمد است. این در‌حالی است که بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی چهارسال گذشته سرعت رشد قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی، پوشاک و مسکن به‌عنوان پروزن‌ترین اجزای سبد خانوارهای کم‌درآمد، پایین‌تر از نرخ انبساط قیمت‌ها در سبد تمامی خانوارهای ایرانی بوده است.

بنابراین خانوارهای کم‌درآمد نفع بیشتری از سراشیبی نرخ تورم در سال‌های اخیر برده‌اند. واقعیتی که منطق سیاست‌زده و طرفدار انتخاب بین دوگانه رکود و تورم را به چالش می‌کشد. شاید بتوان گفت عدم لمس تغییرات تورمی از سوی خانوارهای کم‌درآمد یکی از مهم‌ترین ابهام‌های وارد شده است. در این خصوص نیز به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از بی‌حسی تورمی ناشی از انباشت تورم و پایه‌های قیمتی بالا در سال‌های صعود این متغیر بوده است.

کاهش تورم در سال‌های اخیر با یک علامت سوال بزرگ همراه بوده است. از زاویه دید عده‌ای، به‌رغم کاهش نرخ تورم در آینه آمارهای رسمی، بار ناشی از صعود قیمت‌ها روی دوش خانوارهای کم‌درآمد در چهار سال اخیر افزایش یافته است. این عده عقیده دارند به علت تفاوت اجزا و وزن اجزای سبد انتخاب‌شده از سوی بانک مرکزی با کالاهای مصرف‌‌شده از سوی خانوارهای دارای درآمد متوسط و پایین، نرخ تورم حاصل از فرآیند آمارگیری بانک مرکزی دربردارنده نوعی کوچک‌نمایی درباره فشار تورمی واردشده به خانوارهای کم‌‎درآمد است. این در حالی است که بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد گروه‌های پراهمیت در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد یعنی مواد خوراکی و آشامیدنی، مسکن و پوشاک نرخ تورمی با مقدار عددی کوچکتر و با تقریب خوبی در محدوده تورم مجموعه سبد انتخابی از سوی بانک مرکزی دارند. تجانسی که فرضیه کوچک‌نمایی آمارهای رسمی در رابطه با بار تورمی وارد شده به خانوارهای کم‌درآمد را به چالش می‌کشد.

ادعای تورم غیرواقعی

دولت یازدهم مهار افسار تورم و هدایت این شاخص کلان اقتصادی به محدوده تک رقمی اعداد را به‌عنوان بخش درخشان کارنامه اقتصادی خود مطرح کرده‌است. دستاوردی که البته از سوی عده‌ای از منتقدان دولت، به علت عدم انعکاس در وضعیت معیشتی دهک‌های پرجمعیت کشور، فاقد ارزش و تنها ناشی از یک فرآیند آماری ارزیابی می‌شود. بر مبنای استدلال این عده متغیر تورمی حاصل از روش آمارگیری نهادهای مرجع آماری به خوبی منعکس‌کننده واقعیت‌های معیشتی جامعه نیست. از دید این عده وضعیت معیشتی خانوار با وجود کاهش قابل‌توجه نرخ تورم، نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه تاثیرات ناشی از تغییر شاخص قیمتی نیز باعث از دست رفتن بخشی از توان اقتصادی خانوارهای ایرانی کم‌درآمد شده است. استدلال این دیدگاه، استفاده خانوارهای کم‌درآمد ایرانی از سبدکالایی است که تجانس چندانی با سبد کالایی انتخابی بانک مرکزی ندارد به نحوی که کالاهای مصرف‌شده از سوی خانوارهای کم‌درآمدتر (که فراوانی بیشتری در توزیع جمعیت دارند) به‌خوبی از سوی سبد کالایی معرفی شده از سوی بانک مرکزی نمایندگی نمی‌شود. اما این ادعا تا چه میزان از صحت برخوردار است؟

بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از مراجع آماری در گزارش‌‍‌های مربوط به نرخ تورم، سبد کالایی مصرف‌کنندگان را به 12 گروه تقسیم‌بندی می‌کند. به عقیده کارشناسان خانواده‌های کم‌درآمدتر به واسطه تنگنای درآمدی با مجموعه انتخاب‌های محدودتری از این گروه‌های دوازده‌گانه روبه‌رو هستند. می‌توان فرض کرد که مصرف‌کنندگان کم‌درآمد سبد مصرفی خود را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند که در درجه اول نیازهای ابتدایی (نیازهای واقع در قاعده هرم مازلو) را برآورده‌کنند. خوراک، مسکن، پوشاک و امنیت را می‌توان چهار دسته کالا و خدماتی دانست که مصرف آنها در مقایسه با سایر نیازها برای خانواده‌های کم‌درآمد اولویت دارد. در این بین قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی، به واسطه وزن بالا و اهمیت در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد بخش معناداری از تغییرات میانگین قیمت سبد خانوارهای کم‌درآمد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین در صورتی که تغییرات قیمت این گروه عدم‌تجانس معناداری با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی داشته‌باشد، می‌توان ادعا کرد که فرضیه عدم‌انعکاس فشار قیمتی واردشده به خانوارهای کم‌درآمد در آمارهای اعلام شده، از صحت نسبی برخوردار است.

تجانس تورم و تغییرات قیمت مواد خوراکی

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بازه زمانی بین تیرماه سال 1392 تا تیرماه سال‌جاری، شاخص کل کالا و خدمات مصرفی در کشور 55/ 1 برابر شده است. این امر معادل تورم ماهانه میانگین 9 دهم درصدی در قیمت کالا و خدمات مصرفی در این بازه زمانی است. شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی در همین بازه زمانی در حدود 48/ 1 برابر شده است. افزایشی که معادل با نرخ تورم ماهانه میانگین 8 دهم درصد است، بنابراین بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم مواد خوراکی به‌عنوان پروزن‌ترین گروه کالایی در سبد مصرفی خانوارهای دارای درآمد متوسط و پایین‌تر طی چهار سال گذشته، رشد قیمتی نزدیک و پایین‌تری در مقایسه با نرخ تورم سبد کالایی انتخاب شده از سوی بانک مرکزی داشته است. بنابراین ملاحظه می‌شود که نرخ تورم میانگین اعلام شده از سوی بانک مرکزی با تقریب خوبی بر نرخ تورم پروزن‌ترین دسته کالایی سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد منطبق است.

کاهش سهم غیرخوراکی‌ها

افزون بر این بررسی آماری سهم مواد خوراکی و آشامیدنی از هزینه ناخالص ماهانه خانوارهای ایرانی نیز نشان می‌دهد که طی سال‌های 1392 تا 1394 هزینه اسمی مواد خوراکی وآشامیدنی در بودجه خانوار حدود یک میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که طی این بازه زمانی درآمد خانوارهای ایرانی حدود 8/ 7 میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین در این بازه زمانی تنها 12 درصد از درآمد اسمی اضافه‌شده به جیب خانوارهای ایرانی برای خرید خوراک و آشامیدنی اختصاص یافته است. این در حالی است که در سال 1392 حدود 29 درصد از درآمد خانوارها به خرید کالا و مواد خوراکی اختصاص یافته بود. با توجه به نقش بنیادین مواد خوراکی در بودجه خانوارهای کم‌درآمد، در صورت اعمال بار هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت‌ در این دسته از کالاها، خانوارها درجه آزادی کمتری در جایگزینی این محصولات دارند. این به این معناست که در صورت وجود شتاب بیشتر در قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی، خانوارها در بلند مدت بخش بیشتری از درآمد خود را به این دسته کالایی اختصاص خواهند داد، چرا که امکان جایگزین کردن نیازهای تامین شده با این دسته کالایی با هیچ دسته کالایی دیگری وجود ندارد.

با توجه به کاهش سهم مواد خوراکی در درآمد اضافه‌شده به خانوارهای ایرانی، می‌توان گفت که در بازه زمانی بین سال‌های 1392 تا 1394 خانوارها ضمن برآورده‌کردن نیازهای غذایی خود(که بخشی از آن در سال‌های 1386 تا 1392 به واسطه تورم شدید از لحاظ کیفی و کمی کاهش یافته بود) درآمد بیشتری را به سایر نیازهای خود اختصاص داده‌اند. نسبت بالای دهک‌های پایین به مجموع جمعیت کشور، نشان می‌دهد که استدلال فوق با تقریب خوبی در مورد دهک‌های پایین نیز صدق می‌کند.

تورم روی میز تشریح

کنکاش در آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم حاصل از سبد کالایی انتخاب شده از سوی بانک مرکزی در چهار سال گذشته نه تنها تصویر درستی از پر اهمیت‌ترین گروه کالایی در سبد خانوارهای کم‌درآمد ارائه می‌دهد، بلکه این نرخ اعلام‌شده تفاوت چندانی با میزان انبساط قیمت‌های سایر گروه‌های اصلی کالا و خدمات ندارد. طی بازه زمانی بین سال‌های 1392 و 1396، در میان 11 گروه کالا و خدمات دسته‌بندی شده از سوی بانک مرکزی، بیشترین تورم ماهانه میانگین مربوط به «خدمات بهداشتی» با میانگین نرخ تورم ماهانه معادل 5/ 1 درصد است. گروه‌های اصلی «رستوران و هتل‌داری» و «خدمات تفریحی» نیز با تورم ماهانه میانگین 2/ 1 و 1/ 1 درصدی در رده‌های بعدی گروه‌های پر تورم قرار دارند. در میان سایر گروه‌ها نیز نرخ تورم میانگین تنها در گروه‌های «حمل و نقل» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» از نرخ تورم میانگین کل بیشتر است. البته فاصله تورم ماهانه میانگین این دو گروه با میانگین نرخ تورم ماهانه برای کل سبد مصرفی کمتر از 05/ 0 درصد در ماه است. با توجه به اینکه گروه‌های پرتورم یعنی «خدمات بهداشتی»، «رستوران و هتل‌داری» و «خدمات تفریحی» احتمالا در سبد مصرفی خانوارهای پر درآمد وزن بیشتری در مقایسه با سبد مصرفی خانوارهای کم‌ درآمد دارند، بنابراین می‌توان گفت شکاف بین تورم این سه گروه و تورم کل گروه‌های کالا و خدمات بیش از اینکه سبب کوچک‌نمایی تورم در رابطه با خانوارهای کم‌درآمد باشد، بر تورم گروه‌های پردرآمد اثر گذاشته‌است. فاصله کم تورم‌ گروه‌های «حمل و نقل» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و تورم سبد مصرفی انتخاب‌شده از سوی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که اثر انحرافی (انحراف تورم محاسبه شده از مقدار واقعی) این دو گروه بر نرخ تورم گروه‌های کم درآمد، نمی‌تواند اثر معناداری باشد. می‌توان گفت، نرخ تورم سبد مصرفی خانوارهای کم‌در آمد نه تنها خیلی بالاتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست، بلکه به علت پایین بودن تورم اجزای پر وزن سبد مصرفی خانوار از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به احتمال زیاد تورم قیمت‌ها در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد پایین‌تر از نرخ تورم تمامی خانوارها بوده است. به نظر می‌رسد که فرضیه بیشتر بودن سرعت تغییرات قیمت در سبد خانوارهای کم‌درآمد از تضعیف مستمر بودجه خانوار طی سال‌های 1386 تا 1394 نشات گرفته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد که طی این بازه زمانی هزینه خانوارهای ایرانی با سرعت بیشتری در مقایسه با درآمد خانوارها رشد کرده‌است. امری که در نهایت باعث کاهش‌تنوع‌ و کوچک‌شدن سبد مصرفی خانوار شده است. در بخشی از این بازه زمانی یعنی طی سال‌های 1392 و 1393 با وجود کاهش نرخ تورم، تغییرات بودجه خانوار به نفع هزینه‌ها باعث کاهش بخشی از قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد شده است. بنابراین عدم تجانس بین فشار هزینه‌ها و کاهش شتاب قیمت‌ها در این بازه زمانی باعث عدم احساس کاهش تورم شده است. افزون بر این می‌توان گفت کاهش تورم از بیش از 40 درصد به محدوده تک رقمی ارقام این انتظار را در برخی از مصرف‌کنندگان ایجاد کرده ‌است که قدرت خرید از دست رفته با کاهش محدوده حرکت تورم کاهش خواهد یافت. امری که تحقق آن نیازمند استمرار تورم پایین و افزایش دستمزدها است. بنابراین باید توجه داشت که مشاهده اثر قابل توجه تورم روی معیشت خانوارها در گرو استمرار تورم تک‌رقمی است نه تک‌رقمی شدن تورم. با این وجود باید توجه داشت که کاهش بیشتر تورم در پروزن‌ترین جزء سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد در مقایسه با نرخ تورم حاصل از آمارگیری از تمامی خانوارها، نشان‌ می‌دهد که بر خلاف ادعای مطرح شده، گروه‌های کم‌درآمد نه تنها بازندگان کاهش تورم نبوده‌اند، بلکه کاهش نرخ تورم گروه‌های کم درآمد را بیشتر از گروه‌های پر درآمد‌تر منتفع کرده است.

کلیدواژه: سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد | انتخاب شده از سوی بانک مرکزی | اعلام شده از سوی بانک مرکزی | مواد خوراکی و آشامیدنی | سبد مصرفی خانوارهای | سبد خانوارهای کم درآمد | خانوارهای کم درآمد | تورم ماهانه میانگین | آمارهای بانک مرکزی | خانوارهای ایرانی | شده به خانوارهای | قیمت مواد خوراکی | بازه زمانی | نشان می دهد | بودجه خانوار | کالا و خدمات | دسته کالایی | نرخ تورم | گروه های پر | نرخ تورم | توان گفت | سبد کالایی | پروزن ترین | قیمت ها | سال های 1392 | دسته کالا | کاهش تورم | پایین تر | گروه ها | تک رقمی | نه تنها

منبع: ایران اکونومیست

منبع این خبر، وبسایت iraneconomist.com است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۶۹۴۲۵۹ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

مزاحمت‌هایی که نصیب آیت الله هاشمی می شد الان نصیب ما شده/پنج نفر از اعضای خانواده ما مممنوع الخروج هستند/فکر می کنند اسناد سری داریم که می خواهیم منتشر کنیم/حجاب را به صورت سنتی و بدون هیچ تحقیقی انتخاب کردم/ازدواج موقت همان دوست دختر پسری است

بررسی وحشتناک ترین جملات ترامپ در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

جوانی که یک دختر را در خیابان ربود و در خودرو به او تجاوز کرد،به10سال حبس و99ضربه شلاق محکوم شد

در همین زمینه

 • بررسی معادله شدت رشد خرید مسکن در مناطق ۲۲ گانه
 • تین‌نیوز | تشدید پیش‌رونق معاملات ملک، تعداد مناطق داغ بازار مسکن پایتخت را افزایش داد. اوضاع تابستانی بازار مسکن ۲۲ منطقه نشان می‌دهد فروش آپارتمان در سه تیپ از مناطق، رشد ۲ رقمی پیدا کرده؛ به‌طوری‌که در محله‌های لوکس (مناطق یک و دو)، حجم معاملات تا ۲۰ درصد نسبت به تابستان ۹۵ افزایش یافته و در منطقه ۶ (مرکز)، رکورد بیشترین رشد خرید – ۳۹ درصد- ثبت شده است. در معادله جدید معاملات مسکن، دو منطقه دارای بیشترین سهم فروش (۴ و ۵)، از رشد تدریجی برخوردار است. به گزارش دنیای اقتصادتازه‌ترین صورت‌وضعیت معاملات خرید مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران نشان می‌دهد، مرداد امسال هر سه تیپ واحدهای مسکونی اعم از واحدهای «لوکس»، «مصرفی» و آپارتمان‌های واقع در «بافت‌های فرسوده»، با استقبال قابل‌توجه متقاضیان خرید مسکن مواجه شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، کارنامه معاملات خرید مسکن به تفکیک سهم هریک از مناطق ۲۲گانه پایتخت از کل معاملات ملک، در دومین ماه از فصل تابستان درحالی بروز «رشد مثبت» در کل شهر تهران در حجم معاملات خرید آپارتمان در هر سه نوع مناطق بافت فرسوده، لوکس و مصرفی را تایید می‌کند که در این ماه، رکورد بیشترین حجم فروش مسکن طی ۳۹ ماه اخیر زده شد. مرداد امسال حجم کل معاملات خرید مسکن ۵درصد نسبت به مرداد سال گذشته افزایش یافت و به مرز ۱۷ هزار فقره معامله خرید مسکن رسید؛ هر چند جزئیات تحولات مربوط به میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در هر یک از ۲۲ منطقه شهر تهران به واسطه تفاوت در سطح قیمت‌ها و همچنین میزان تقاضا برای خرید مسکن، متفاوت است اما مرداد ماه امسال نرخ رشد حجم معاملات مسکن در ۱۰ منطقه شهر تهران بیشتر از نرخ رشد حجم خرید و فروش مسکن در کل شهر به ثبت رسید. با این حال در این ماه، ۸ منطقه شهر تهران (مناطق ۹، ۱۵، ۱۶، ۱۷،...
 • سفره رو بنداز الان اعدامی رو میارن
 • طنز و کاریکاتور>کاریکاتور - در حاشیه اشتیاق عجیب برای تماشای اعدام، مهدی احمدیان این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد. 6060 کلید واژه‌ها : اعدام - کاریکاتور -
 • جزئیات تورم شهریورماه/شاخص کل به ۸ درصد شد
 • بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به شهریور، نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۰ درصد، مناطق شهری ۷.۸ درصد و مناطق روستایی ۸.۹ درصد اس به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد. شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۲.۷، ۲۴۹.۸ و ۲۶۴.۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور بدون تغییر مانده است، در حالیکه برای مناطق شهری ۰.۱ درصد افزایش و مناطق روستایی ۰.۶ درصد کاهش داشته است. ۱- افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۸.۱، ۸.۰ و ۸.۳ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۱ واحد درصد و مناطق روستایی ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۰ درصد، مناطق شهری ۷.۸ درصد و مناطق روستایی ۸.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مرداد ماه ۱۳۹۶، برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است. ۲- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۹.۱، ۳۰۱.۰ و ۲۹۵.۰ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع به ترتیب ۱.۵، ۱.۲ و ۲.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۰.۱ درصد...
 • حمایت از زنان سرپرست خانوار با تولیدات ملی
 • خبرگزاری میزان- رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر گفت: با بکارگیری زنان سرپرست خانوار در کارگاه های تولید کننده جنس داخلی هم از این افراد و هم از تولید ملی حمایت می شود. محمد جواد حق‌شناس در حاشیه بازدید از نمایشگاه زنان و تولید ملی، در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان،اظهار داشت: کاری که در این ستاد انجام می‌شود، قابل ستایش و الگوبرداری برای اجرا در سایرکلان شهرهای کشور است. وی با تاکید بر پتانسیل گسترش طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، گفت: خوب است که این طرح از مناطق بیست‌ودو ‌گانه تهران گسترش پیدا کند و غیر از شهرداری سازمان‌های مردم‌نهاد نیز به این جریان بپیوندند تا این جریان تبدیل به روندی شود که بتواند بخش عمده‌ای از محصولات با کیفیت را با قیمت مناسبی به مردم برساند و اشتغال ایجاد کند. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به کیفیت بالای محصولات ایرانی ارائه شده در نمایشگاه تصریح کرد: نمایشگاهی که امسال دیدم بالاتر از حد تصورم بود. وی با تاکید بر لزوم اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی با توجه به تاکید چند ساله‌ی مقام معظم رهبری بر این موضوع خاطرنشان کرد: این اقدامات گامی اساسی در جهت عمل به فرمایشات ایشان است. حق‌شناس ادامه داد: در واقع با انجام این کارها و اشتغال‌زایی نه تنها از تولید ملی حمایت می‌کنیم، بلکه با کاهش واردات اجناس خارجی، اقتصاد مقاومتی را عملی می‌کنیم. البته باید توجه داشته باشیم این نمایشگاه با تعداد بالای بازدیدکنندگان، گردش اقتصادی قابل توجه در سطح شهر را هم به دنبال دارد. عضو شورای پنجم شهر تهران، با تاکید بر اینکه زنان سرپرست خانوار کسانی هستند که می‌خواهند روی پای خود ایستاده و استقلال داشته باشند، گفت: بعضی از این زنان علاوه بر تامین نیازهای خود مسئولیت تامین نیازهای فرزندان و یا پدر و مادرشان را نیز به عهده دارند که با اشتغال‌زایی...
 • وقوع سیل به خانوار عشایری اهر خسارت شدید وارد کرد
 • معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر شهرستان اهر از وقوع سیل و تحمیل خسارت شدید به عشایر این شهرستان خبر داد. اصغر رسولی ظهر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیمدراهر، در تشریح سیل بامداد جمعهاظهار کرد:بر اثر وقوع سیل طغیان‌گر در کمپ سد ستارخان شهرستان اهر به خانوار عشایری که در این محل ساکن بودند خسارت قابل‌توجهی وارد کرد.وی با اشاره به این‌که خوشبختانه سیل شب گذشته در شهرستان اهر تلفات جانی نداشت، افزود: تلفات حیوانی به چهار خانوار عشایری وارد و چادرهای آن‌ها را سیل برد ولی خوشبختانه در این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی به همراه نداشت.معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر شهرستان اهر ادامه داد: پس از اینکه عشایر سیل‌زده اسکان اضطراری یافتند، در بین سیل‌زدگان 4 عدد چادر، 18 تخته پتو و مواد غذایی توزیع شد که مرحله دوم توزیع مواد غذایی و وسایل مورد نیاز سیل‌زدگان روز شنبه ارسال می‌شود.رسولی با تأکید بر اینکه تمامی لوازم زندگی خانوارهای عشایری سیل‌زده بر اثر وقوع سیل از بین رفت، خاطرنشان کرد: سعی می‌کنیم تا خسارت وارد شده به این خانوارهای عشایری را حداقل با همکاری ستاد مدیریت بحران شهرستان اهر تأمین کرده و تا در آستانه فرارسیدن فصل سرما با مشکل روبه‌رو نشوند.به گزارش تسنیمبر اثر وقوع سیل بامداد جمعه چهار خانواری که به کمپ سد ستارخان کوچ کرده بودند خسارت وارد کردکه بر اساس گزارش دریافتی چادر و لوازم زندگی این خانوارهای عشایری اسیر سیل شده است.انتهای پیام/ R7887/P1357/S6,47/CT1
 • افت سالانه ۲۶ سانتی متری آب سفره های زیرزمینی استان
 • به گزارش خبرگزاری برنا ؛ «حسین امامی» گفت: سطح آب سفره‌های آب زیرزمینی استان بطور متوسط سالانه 26 سانتی‌متر افت دارد. وی افزود: افت سطح آب زیرزمینی به‌طورمستقیم بر اثر برداشت آب، بیش از توان منابع آب زیرزمینی ناشی می‌شود. مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی ادامه داد: یکی از موثرترین راهکارها برای جبران افت سطح آب زیرزمینی تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی بر مبنای آب قابل برنامه‌ریزی است. امامی تصریح کرد: دشت‌های سرایان، سده، بشرویه، اسد آباد، فردوس، قاینات، خضری، دستگردان و طبس جزو دشت‌های بحرانی استان هستند. وی خاطرنشان کرد: به‌طور کلی هر دشتی پس از افت مستمر ممنوعه می‌شود و ادامه این روند باعث بحرانی شدن دشت شده و اگر وضعیت برداشت تعدیل نشود امکان فرونشست در دشت‌های بحرانی وجود خواهد داشت. مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی تصریح کرد: افت سطح آب نشان‌دهنده برداشت بیش از تغذیه آبخوان است، از این‌رو ادامه این روند باعث افزایش شوری آب می‌شود. امامی در خصوص اقدامات عملی برای جلوگیری از افت سطح آب‌های زیرزمینی خاطرنشان کرد: در این راستا اجرای کشاورزی مکانیزه همراه با کاهش دبی پروانه بهره‌برداری در راستای جبران مولفه برگشت آب کشاورزی و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری کشاورزی بر اساس آب قابل برنامه‌ریزی و جایگزینی پسأب فاضلاب با چاه‌های کشاورزی اجرا شده است. وی ادامه داد: از آنجایی که مسیل رودخانه‌های استان نقش اصلی در تغذیه آبخوان‌ها را دارند، از این‌رو ممنوع کردن برداشت شن و ماسه در کاهش افت سطح آب زیرزمینی می‌تواند موثر باشد. مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی خاطرنشان کرد: میانگین 10 ساله افت سطح آب زیرزمینی برابر با 26 سانتی‌متر است.
 • افزایش قیمت خودرو بدون بالا رفتن کیفیت بی معنی است/نرخ تورم را بانک مرکزی تعیین می کند
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو بدون بالا رفتن کیفیت قابل توجیه نیست گفت: وقتی که چیزی به غیر از افزایش قیمت به خودرو اضافه نشده باشد افزایش قیمت بی معنی است و تمام دستگاهای مربوطه باید با متخلفان برخورد کنند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید جواد حسینی کیا در گفتگو با صبح الوند، با اشاره به کنترل افزایش قیمت خودرو گفت : خودروهای کشور توسط تولید کنندگان داخلی تولید میشود و سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید در این زمینه ورود پیدا کند و از مصرف کنندگان حمایت نماید. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ تورم را بانک مرکزی تعیین می کند گفت: حسب نرخی که هم در سود بانکی دارد و هم تورم که بانک مرکزی تعیین می کند، خودرو ساز و غیر خودرو ساز همه موظفند از این تبعیت کنند. وی تاکید کرد: این تبعیت باعث میشود که یک نوعی چندگانگی به وجود نیاید و یک نظام واحدی در کشور وجود داشته باشد. حسینی کیا با بیان اینکه اگر خودروسازان در خصوص افزایش حرفی دارند باید بروند به شورای رقابت افزود: در شورای رقابت که نمایندگان مجلس وکمیسیون صنایع و همچنین از وزارت صنعت ومعدن حضور دارند و افزایش قیمت باید آنجا مصوب شود. وی ادامه داد: در واقع اگر خودروسازان در شورای رقابت توانستند استدلالات خودشان را به کرسی بنشانند که به دلیل برخی مشکلات خاص این افزایش صورت گرفته به اطلاع مردم خواهد رسید به این دلیل افزایش صورت گرفته اما بدون دلیل نمیشود قیمت خودرو را افزایش داد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو بدون بالا رفتن کیفیت قابل توجیه نیست گفت: وقتی...