به گزارش خبرنگارحوزه بهداشت و درمانگروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید سوری، رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها در شبکه رادیویی سلامت با اشاره به آسيب هاى جسمى و روحى ناشى از حوادث گفت: متأسفانه زمانی که حادثه براى يك فرد، گروه یا جمعیتی رخ می‌دهد، فقط آسيب هاى فیزیکی و جسمانی به فرد وارد نمى شود بلكه آسيب هاى روحى نيز يكى از عوارض حوادث است.

وى افزود: به طور سنتی در بسیاری از جوامع از جمله کشور ما، بیشتر رویکردها برای کنترل عوارض ناشی از بعد جسمانی است؛ یعنی اگر زلزله یا تصادفی در جاده رخ می‌دهد، بيشتر توجه ها بر آسیب‌های جسمی بوده که به افراد وارد شده است و مسائل روحی و روانی افراد آسیب دیده مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی در ادامه به لزوم توجه به آسيب هاى روانى اشاره و بیان کرد: نکته مهم آن است که یکی از عوارض سوء ناشی از حوادث و مصدومیت‌ها، عوارض روانی و اجتماعی است که به افراد تحمیل می‌شود، به عنوان مثال، فردی که خانواده‌اش را از دست داده یا تمام خانه و زندگی اش در پی وقوع زلزله از بین رفته است، حتی اگر دچار هیچ گونه آسیب جسمی نشده باشد از نظر روحی آسیب ديده است و باید مورد مراقبت قرار بگیرد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هشدار داد: اگر مراقبت هاى مناسبی برای فرد آسیب دیده انجام نشود، عوارض ناشی از آن بسیار شدید است و کنترل مسأله در دراز مدت کار راحتی نخواهد بود و امکان پیشرفت بیماری روحی و روانی در فرد وجود دارد که این موضوع می‌تواند عوارضی را بر جا بگذارد و به فرد و جامعه آسيب وارد كند.

وی با اشاره به عوارض روحى ناشى از حوادث اشاره و تصریح کرد: از جمله این عوارض روحی، سندروم آسیب‌های روانی بعد از سانحه است، به عنوان مثال زمان وقوع سیل یا زلزله، آمار خودکشی در جوامع افزایش می‌یابد.

رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها افزود: يكى از عوارض روحى حوادث افسردگى است، در موارد زيادى مشاهده شده افرادی که در حادثه‌ای عزیزان خود را از دست می‌دهند، دچار افسردگی‌های دراز مدت و شدید می‌شوند، بنابراین کنترل مربوط به این مسائل می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

سوری عنوان كرد: علم ایپدیمولوژی یا همه‌گیری شناسی رشته‌ای از شاخه‌های علوم پزشکی است که به مسائل مرتبط به سلامت و بیماری در جمعیت‌ها و گروه‌های انسانی توجه دارد، در این علم هر مسأله‌ای که می‌تواند سلامت جمعیت یا گروه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد، در علم ایپدیمولوژی به جای این که بیمار یک فرد باشد، جمعیت یا گروه‌های جمعیتی است.

سوری با بیان اینکه نگاه علم اپيدميلوژى فردی نیست بلکه اجتماعی، جمعی و گروهی است، ادامه داد: منشأ بسیاری از مستندات و مباحث علمی که در پزشکی نام برده می‌شود از ایپدیمولوژی است، این علم مطالعه سلامت و بیماری در گروه‌ها و جمعیت‌های انسانی است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص چگونگی رویکرد علم ایپدیمولوژی در بررسی ریسک فاکتورها در سوانح طبیعی و انسان‌ساز بیان کرد: یکی از مسائل مهمی که سلامت انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مسائل مربوط به سوانح و مصدومیت‌ها است، حال این سوانح و مصدومیت امکان دارد به صورت عمدی و غیر عمدی باشد.

وی ادامه داد: هر پدیده‌ای که رخ می‌دهد می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد و یک‌سری عوامل از جمله عارضه، بیماری، تصادف موجب بروز آن می‌شوند و ناشی از دلایل مستقیم یا غیر مستقیم است.

سوری در ادامه بیان کرد: در گذشته بيشتر توجه علم ایپدیمولوژی متمرکز بر بیماری‌های واگیر بود زيرا عوامل مرتبط با بیماری‌های واگیر محدود بودند؛ اما زمانی که درباره مسائل مرتبط با بیماری‌های غیرواگیر از جمله سوانح و مصدومیت‌ها صحبت می‌شود، علت آن فقط یک عامل بیولوژیک مشخص نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل است که برخی مرتبط به انسان و برخی دیگر مرتبط به محیط، شیوه زندگی و رفتارهای فرد است.

رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها عنوان كرد: علم ایپدیمولوژی با شناسایی عوامل خطر سهم هر کدام از عوامل خطر یا ریسک فاکتورها را در بروز بیماری‌ها یا عوارض آسیب‌هایی که فرد می‌بیند نیز مشخص می‌کند.

وی يادآور شد: در حال حاضر مراقبت از افراد آسیب دیده و نیروهای امدادگر در کشورمان به شکل پراکنده و سازمان نیافته است.

توجه به آسیب‌های روانی ناشی از حوادث در كشور مغفول مانده است/ افسردگى و خودكشى به دنبال بروز حادثه
ریئس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها گفت: هنگام بروز حادثه، بیشتر رویکردها برای کنترل عوارض ناشی از آسیب‌های جسمانی است و آسیب‌های روحی و روانی که متوجه فرد آسیب دیده شده، مغفول باقی می‌ماند.

حمید سوری، رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها در شبکه رادیویی سلامت با اشاره به آسيب هاى جسمى و روحى ناشى از حوادث گفت: متأسفانه زمانی که حادثه براى يك فرد، گروه یا جمعیتی رخ می‌دهد، فقط آسيب هاى فیزیکی و جسمانی به فرد وارد نمى شود بلكه آسيب هاى روحى نيز يكى از عوارض حوادث است.

وى افزود: به طور سنتی در بسیاری از جوامع از جمله کشور ما، بیشتر رویکردها برای کنترل عوارض ناشی از بعد جسمانی است؛ یعنی اگر زلزله یا تصادفی در جاده رخ می‌دهد، بيشتر توجه ها بر آسیب‌های جسمی بوده که به افراد وارد شده است و مسائل روحی و روانی افراد آسیب دیده مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی در ادامه به لزوم توجه به آسيب هاى روانى اشاره و بیان کرد: نکته مهم آن است که یکی از عوارض سوء ناشی از حوادث و مصدومیت‌ها، عوارض روانی و اجتماعی است که به افراد تحمیل می‌شود، به عنوان مثال، فردی که خانواده‌اش را از دست داده یا تمام خانه و زندگی اش در پی وقوع زلزله از بین رفته است، حتی اگر دچار هیچ گونه آسیب جسمی نشده باشد از نظر روحی آسیب ديده است و باید مورد مراقبت قرار بگیرد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هشدار داد: اگر مراقبت هاى مناسبی برای فرد آسیب دیده انجام نشود، عوارض ناشی از آن بسیار شدید است و کنترل مسأله در دراز مدت کار راحتی نخواهد بود و امکان پیشرفت بیماری روحی و روانی در فرد وجود دارد که این موضوع می‌تواند عوارضی را بر جا بگذارد و به فرد و جامعه آسيب وارد كند.

وی با اشاره به عوارض روحى ناشى از حوادث اشاره و تصریح کرد: از جمله این عوارض روحی، سندروم آسیب‌های روانی بعد از سانحه است، به عنوان مثال زمان وقوع سیل یا زلزله، آمار خودکشی در جوامع افزایش می‌یابد.

رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها افزود: يكى از عوارض روحى حوادث افسردگى است، در موارد زيادى مشاهده شده افرادی که در حادثه‌ای عزیزان خود را از دست می‌دهند، دچار افسردگی‌های دراز مدت و شدید می‌شوند، بنابراین کنترل مربوط به این مسائل می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

سوری عنوان كرد: علم ایپدیمولوژی یا همه‌گیری شناسی رشته‌ای از شاخه‌های علوم پزشکی است که به مسائل مرتبط به سلامت و بیماری در جمعیت‌ها و گروه‌های انسانی توجه دارد، در این علم هر مسأله‌ای که می‌تواند سلامت جمعیت یا گروه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد، در علم ایپدیمولوژی به جای این که بیمار یک فرد باشد، جمعیت یا گروه‌های جمعیتی است.

سوری با بیان اینکه نگاه علم اپيدميلوژى فردی نیست بلکه اجتماعی، جمعی و گروهی است، ادامه داد: منشأ بسیاری از مستندات و مباحث علمی که در پزشکی نام برده می‌شود از ایپدیمولوژی است، این علم مطالعه سلامت و بیماری در گروه‌ها و جمعیت‌های انسانی است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص چگونگی رویکرد علم ایپدیمولوژی در بررسی ریسک فاکتورها در سوانح طبیعی و انسان‌ساز بیان کرد: یکی از مسائل مهمی که سلامت انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مسائل مربوط به سوانح و مصدومیت‌ها است، حال این سوانح و مصدومیت امکان دارد به صورت عمدی و غیر عمدی باشد.

وی ادامه داد: هر پدیده‌ای که رخ می‌دهد می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد و یک‌سری عوامل از جمله عارضه، بیماری، تصادف موجب بروز آن می‌شوند و ناشی از دلایل مستقیم یا غیر مستقیم است.

سوری در ادامه بیان کرد: در گذشته بيشتر توجه علم ایپدیمولوژی متمرکز بر بیماری‌های واگیر بود زيرا عوامل مرتبط با بیماری‌های واگیر محدود بودند؛ اما زمانی که درباره مسائل مرتبط با بیماری‌های غیرواگیر از جمله سوانح و مصدومیت‌ها صحبت می‌شود، علت آن فقط یک عامل بیولوژیک مشخص نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل است که برخی مرتبط به انسان و برخی دیگر مرتبط به محیط، شیوه زندگی و رفتارهای فرد است.

رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها عنوان كرد: علم ایپدیمولوژی با شناسایی عوامل خطر سهم هر کدام از عوامل خطر یا ریسک فاکتورها را در بروز بیماری‌ها یا عوارض آسیب‌هایی که فرد می‌بیند نیز مشخص می‌کند.

وی يادآور شد: در حال حاضر مراقبت از افراد آسیب دیده و نیروهای امدادگر در کشورمان به شکل پراکنده و سازمان نیافته است.

انتهای پیام/

کلیدواژه: رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها | استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | مرتبط با بیماری | سوانح و مصدومیت ها | بیماری های واگیر | جمعیت یا گروه ها | روحى ناشى از حوادث | تحت تأثیر قرار | سلامت و بیماری | تواند سلامت | علم ایپدیمولوژی | افراد آسیب دیده | ریسک فاکتورها | عوارض ناشی | عنوان مثال | یکى از عوارض | روحی و روانی | مسائل مرتبط | رخ می دهد | آسیب هاى | جمعیت ها | بیشتر توجه | عوارض روحى | ادامه داد | عوامل خطر | دراز مدت

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع این خبر، وبسایت www.yjc.ir است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۶۹۳۵۸۴ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

عاقبت دختر آلمانی تبار داعشی در عراق + تصاویر

آیت‌الله علوی‌گرگانی؛ باید حتما جلوی ورود زنان به ورزشگاه‌ها گرفته شود/ روحانی هوشیار باشد

شریعتمداری همزمان با ترامپ به برجام حمله کرد:برجام چه گلی به سر ملت ایران زد

در همین زمینه

 • اقدامات حمایتی از بیماران سرطان پستان در کشور مغفول مانده است/سرطان پستان ترسناک نیست
 • معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی با بیان اینکه اقدامات حمایتی از بیماران سرطان پستان در کشور مغفول مانده است، گفت: جراحی بازسازی در اغلب موارد برای این افراد جراحی زیبایی محسوب می‌شود و این مساله دردآور است که فرد پس از درمان به دلیل عدم حمایت به یک موجود منفعل تبدیل می‌شود. دکتر شهپر حقیقت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا،‌ با بیان اینکه طبیعتا زمانی که آگاهی مردم افزایش یابد، انتظار ارائه خدمات درست و به‌روز و علمی شکل می‌گیرد، اظهار کرد: برای فراهم کردن چنین خدماتی هم منابع و تجهیزات لازم با یک توزیع صحیح بهداشتی در سطح کشور و هم نیروی انسانی به‌روز را لازم داریم. معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده معتمد (مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی) افزود: در حال حاضر شاید در منابع انسانی (همچون پزشکان و رادیولوژیست‌ها) کمبودی نداشته باشیم، اما مساله اینجاست که تعداد رادیولوژیست‌های آشنا با تکنیک‌های تخصصی سرطان پستان در سطح کشور انگشت شمارند. وی با تاکید بر اینکه از تمرکز منابع در پایتخت باید جلوگیری شود، گفت: یکی از بزرگ‌ترین سیاست‌ها باید این مساله باشد که سعی کنیم توزیع منابع انسانی در کشور به درستی انجام شود و امکانات در تمام نقاط کشور قابل دسترسی باشد و همچنین آموزش‌های مناسب‌تری ارائه دهیم تا مراکز بهداشتی در مناطق مختلف مجبور نباشند افراد را مجدد به تهران ارجاع دهند. حقیقت افزود: از ابتدایی‌ترین تا تخصصی‌ترین امکانات باید در اختیار تمام نقاط مختلف کشور قرار گیرد. معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده معتمد (مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی) در ادامه اظهار کرد: در صورت افزایش آگاهی مردم، آیا امکانات و مراکز ما پاسخگوی نیاز افراد خواهند بود؟ قطعا امکانات باید پابه‌ پا توسعه یابند. وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین ارکانی است که می‌تواند در این خصوص کمک کند، گفت: انتظار داریم همچون بسیاری از کشورها بخش...
 • سیف:بانکداری بدون ربا می تواند از بروز ریسک های شدید جلوگیری کند
 • تهران - ایرنا- رئیس کل بانک مرکزی در گردهمایی مقام های پولی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی گفت: سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند. به گزارش روز جمعه ایرنا از بانک مرکزی، «ولی اله سیف» در جلسه روسای کل و مقامات پولی «کشورهای عضور همکاری های اسلامی» ( ‌OIC) در ترکیه ضمن اشاره به ظرفیت های بانکداری اسلامی اظهار داشت: عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است.وی افزود: توسعه و تعمیق مالی پیش شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی است؛ چرا که نظام‌های مالی با کارکردهایی نظیر کسب اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها، توزیع ریسک، تجمیع پس اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می‌شوند. وی ادامه داد: بر همین اساس، سیاست‌گذاران پولی و مالی و در راس آن بانک های مرکزی به مقوله توسعه و تعمیق مالی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این حوزه به منظور تقویت رشد اقتصادی، توجه ویژه‌ای دارند. به عقیده سیف، برگزاری اجلاس بانک‌های مرکزی و مقامات پولی کشورهای اسلامی و حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مالی می‌تواند فرصتی مغتنم برای طرح مباحث فنی و رفع مشکلات موجود باشد.رئیس کل بانک مرکزی ایران در عین حال افزود: اگرچه توسعه مالی نقش پررنگی را در تقویت تامین مالی و دستیابی کشورها به رشد اقتصادی مناسب ایفا کرده است، ولی تجربه بحران‌های مالی در دو دهه گذشته به خوبی گواه این است که توجه صرف به توسعه نظام مالی و غفلت از ریسک‌های موجود در این زمینه، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در نظام‌های مالی و سرایت بحران از بخش مالی به بخش...
 • بانکداری بدون ربا می تواند از بروز ریسک های شدید جلوگیری کند
 • ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ به گزارش روز جمعه ایرنا از بانک مرکزی، «ولی اله سیف» در جلسه روسای کل و مقامات پولی «کشورهای عضور همکاری های اسلامی» ( ‌OIC) در ترکیه ضمن اشاره به ظرفیت های بانکداری اسلامی اظهار داشت: عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است.وی افزود: توسعه و تعمیق مالی پیش شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی است؛ چرا که نظام‌های مالی با کارکردهایی نظیر کسب اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها، توزیع ریسک، تجمیع پس اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می‌شوند.وی ادامه داد: بر همین اساس، سیاست‌گذاران پولی و مالی و در راس آن بانک های مرکزی به مقوله توسعه و تعمیق مالی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این حوزه به منظور تقویت رشد اقتصادی، توجه ویژه‌ای دارند.به عقیده سیف، برگزاری اجلاس بانک‌های مرکزی و مقامات پولی کشورهای اسلامی و حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مالی می‌تواند فرصتی مغتنم برای طرح مباحث فنی و رفع مشکلات موجود باشد.رئیس کل بانک مرکزی ایران در عین حال افزود: اگرچه توسعه مالی نقش پررنگی را در تقویت تامین مالی و دستیابی کشورها به رشد اقتصادی مناسب ایفا کرده است، ولی تجربه بحران‌های مالی در دو دهه گذشته به خوبی گواه این است که توجه صرف به توسعه نظام مالی و غفلت از ریسک‌های موجود در این زمینه، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در نظام‌های مالی و سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی و به تبع ایجاد هزینه‌های مالی، اجتماعی و سیاسی زیادی شود.سیف ادامه داد: بر همین اساس پس از وقوع بحران‌های مالی جهانی، بانک‌های مرکزی علاوه بر حفظ ثبات پولی و کنترل تورم، در ایفای ماموریت‌های خود، بر...
 • مکرون:حوادث میانمار نسل کشی است
 • رئیس جمهوری فرانسه خشونت علیه مسلمانان میانمار را نسل‌کشی و پاکسازی قومی توصیف کرد. به گزارش بولتن نیوز، به نقل از خبرگزاری رویترز از پاریس، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در گفت و گویی تلویزیونی تاکید کرد در میانمار نسل کشی و پاکسازی قومی در جریان است. مکرون همچنین خاطر نشان کرد پاریس تلاش می کند با همکاری چند عضو دیگر شورای امنیت در خصوص مسلمانان روهینگیا طرحی ارائه دهد. رئیس جمهوری فرانسه گفت: پاکسازی قومی نفرت انگیزی در میانمار رخ می دهد و ما باید آن را محکوم کنیم و دست به کار شویم. از آغاز بحران اخیر در استان راخین میانمار تاکنون، نزدیک به 420 هزار نفر از اقلیت مسلمان این کشور از بیم خشونت های ارتش میانمار به بنگلادش پناه برده اند.  
 • حوادث مرگبار در محور های مواصلاتی استان قزوین
 • به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوانازقزوین؛رییس پلیس راه استان قزوین گفت: در حادثه اول یک دستگاه پژو ۴۰۵ ساعت ده و سی دقیقه امروز درآزادراه قزوین - کرج واژگون شد که بر اثر آن سه نفر فوت و دو نفر مصدوم شدند. سرهنگ بیگلری علت حادثه را بی توجهی راننده به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی بیان کرد. وی افزود: در حادثه دوم نیز در محور آبیک به سمت طالقان دو دستگاه پیکان وانت با یکدیگر برخورد کردند که بر اثر این سانحه سه نفر فوت و سه نفر مجروح شدند. به گفته رییس پلیس راه استان، علت حادثه انحراف به چپ یکی از خودرو‌های پیکان وانت اعلام شده است. انتهای پیام/ شش کشته و پنج مصدوم در دو حادثه رانندگی
 • تاکتیک های تلخ ۳ ماه مانده به جشن بزرگ مقاومت
 • شش سال از جنگ سوریه می‌گذرد و تقریباً پیروزی محور مقاومت در این جنگ پیچیده و چندجانبه نهایی شده است. به گزارش مشرق، «محمد بابایی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت: شش سال از جنگ سوریه می‌گذرد و تقریباً پیروزی محور مقاومت در این جنگ پیچیده و چندجانبه نهایی شده است. بنابر گفته صاحبنظران علوم سیاسی، تئوری‌های قبلی جنگ را به چالش می‌کشد و مشخص شدن برنده و بازنده عواقب بنیادینی در ایجاد نظم جدید منطقه‌ای خواهد داشت. به رغم اینکه ما در آستانه دستاورد بزرگ تاریخی قرار داریم اما به نظر می‌رسد عده‌ای خواسته یا ناخواسته در حال تضعیف یکی از موفق‌ترین عملکردهای ایران هستند و تلاش دارند ارزش‌های به دست آمده در این نبرد حماسی و غرورآفرین را پایین بیاورند. همه می‌دانند اگر ایران نبود چه بلایی بر سر دمشق، بغداد و بیروت و شاید هم همدان، تهران و سایر شهرهای کشورمان می‌آمد. آیا «ما می‌توانستیم بنشینیم ببینیم عراق و سوریه کی سقوط می‌کند و به ما برسند؟ هیچ انسان هوشمندی این موضوع را قبول نمی‌کند.» این هوشیاری و سرعت عمل فرماندهان ایرانی بود که مانع از گسترش این آتش تروریستی شد و باعث شد سرانجام آن را مهار کرده و در حال حاضر آخرین میخ‌ها را برتابوت این پدیده شوم در مناطق مرزی سوریه و عراق می‌کوبند. اما دستاورد این هوشیاری تنها به نجات جان هزاران انسان بی‌گناه محدود نمی‌شود بلکه از منظر ژئوپولتیک یک معماری امنیتی جدیدی در بخش شمالی خاورمیانه ایجاد شده که خارج از سلطه امریکایی قرار دارد. این در حالی بود که دولتمردان غربی سرمایه‌گذاری زیادی کرده بودند و رؤیاهای زیادی در سر داشتند تا با ساقط کردن دمشق ستون محور مقاومت را خرد کنند و بدین طریق ضربه راهبردی و تاریخی به ایران وارد آورند و در همین حال آسیب‌پذیری حزب‌الله در جنگ بعدی با رژیم صهیونیستی را افزایش دهند تا بدین...
 • کیم جونگ اون:ترامپ روانی است
 • رهبر کره شمالی رئیس جمهوری آمریکا را روانی خطاب کرد و گفت باید به خاطر بی احترامی به وی و مردمش، تقاص پس بدهد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میرر، «کیم جونگ اون» رهبر جوان کره شمالی در اقدامی نادر با صدور بیانیه ای، اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل را به منزله اعلام جنگ تلقی و وی را دیوانه روانی خطاب کرد و گفت: ترامپ بدجور تقاص تهدیدهایش را خواهد پراخت. کیم در پاسخ به تهدید ترامپ که گفته بود در صورت لزوم کره شمالی را با خاک یکسان می کند، وی را به شدیدترین اقدام متقابلی که آمریکا در طول تاریخ تجربه کرده است، تهدید کرد. وی گفت: رهبر آمریکا باید بداند چه کسی را خطاب قرار می دهد. حالا که وی در برابر دیدگان جهانیان به من و کشورم توهین می کند، ما هم با شدیدترین اقدام ممکن پاسخگوی وی خواهیم بود.
 • کرج در برابر حوادث ایمن نیست/باید شرایط سکونت در کرج سخت گرفته شود ضرورت انتقال زندانها به خارج شهر
 • حسن مدیرروستا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به آسیب‌پذیری شهر کرج، گفت: یکی از مهمترین مواردی که تا کنون مسئولان و مدیران شهری، جدی نگرفتند،بی توجهی به ایمن سازی شهر کرج است که به عنوان یک کارشناس و مسئول شهری اعلام می‌کنم کرج در برابر حوادث و بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی به شدت آسیب‌پذیر است. وی از احتمال تلفات بسیار در هنگام بروز حوادث طبیعی، خبر داد و گفت: در همه زمینه‌ها شاهد ضعف ایمنی شهری هستیم؛ بدین ترتیب، در زمان بحران، مدیریت و امدادرسانی خوبی نخواهیم‌داشت لذا با توجه به آسیب پذیری بالای شهر، لازم است ایمن سازی، جدی گرفته‌شود. این مسئول حوزه شهری از نواقص عمده ایمنی، یاد کرد و اظهار داشت: شهر کرج، یکباره کلانشهر شد. به عنوان نمونه، میدان قدیمی کرج و خیابان شهید بهشتی در دهه 20 برای 13هزار نفر جمعیت، ساخته شد اما بعد از گذشت چند دهه، تغییر چشمگیری در این خصوص دیده نشده‌است و در مقایسه با گذشته، میادین و خیابان های شهر کنونی کرج، پاسخگوی رشد جمعیت فعلی، نیست. وی با اشاره به مشکلات عدیده کشورهای جهان‌سوم، گفت:‌اکثر آسیب‌های تهدید‌کننده کلانشهرها،حاشیه شهرهاست. کرج نیز از این قاعده، مستثنا نیست. مدیرروستا با اشاره به دغدغه اعضای شورای پنجم در بهبود وضعیت حاشیه شهر کرج، خاطرنشان کرد: ما به عنوان متولی سیستم و مدیریت شهری، مجری سیاست‌های کلان شورا هستیم. شورا باید تصمیم بگیرد که چه کاری لازم است انجام شود. وی افزود:حساسیت شورای شهر پنجم نسبت به حاشیه‌نشینان شهر، درست و قابل احترام است اما باید از اساس، ریشه‌یابی و درمان شود. لذا رسیدگی و ساماندهی یک خانه و خانواده حادثه دیده، به صورت مقطعی مشکلی را حل نمی‌کند چراکه طی 5ماه گذشته، 360 مورد حادثه آتش سوزی، گزارش شده و تهیه مسکن برای این تعداد در توان شهرداری نیست. مدیران در جلسات واقعیت را بگویند مدیرروستا، تاکید...
 • نمره صفر کمیته المپیک ۲۰ روز مانده تا انتخابات کمیسیون ورزشکاران
 • تنها ٢٠ روز تا برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران باقی مانده اما کمیته المپیک جز نهایی کردن اساسنامه و تعیین زمان انتخابات هیچ اقدام دیگری در این زمینه انجام نداده است. خبرگزاری مهر - گروه ورزش: چندسالی از تشکیل کمیسیون ورزشکاران در کمیته ملی المپیکمی گذرد اما برای اولین بار قرار است اعضای این کمیسیون با برگزاری مجمع رسمی، انتخاب و معرفی شوند. طبق تصمیم ۱۷ تیرماه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک این انتخابات ۲۰ مهرماه برگزار می شود. برای برگزاری این انتخابات، آئیننامه کمیسیون ورزشکاران پس از چند مرحله بررسی و اصلاح، توسط کمیته ملی المپیک برای کمیته بین المللی المپیک (IOC) ارسال شد. این کار پیش از تعیین زمان انتخابات کمیسیون ورزشکاران انجام شد طوریکه IOC خردادماه موافقت خود رابا اساسنامه ارسالی از سوی ایران اعلام کرد. بدین ترتیب با تائید و تصویب اساسنامه کمیسیون ورزشکاران و تعیین زمانی برای برگزاری انتخابات آن، اولین گام ها برای تشکیل کمیسیونی قانونمند در کمیته ملی المپیک برداشته شد. کمیسیونی که به نسبت دیگر کمیسیون های فعال در کمیته ملی المپیک از جایگاه و اعتبار بالاتری برخوردار است. این کمیسیون در کمیته بین المللی المپیک هم نقشی تعیین کننده و تاثیرگذار دارد وبه واسطه همین جایگاه و تاثیرگذاری است که قرار شده ۶ نفر از اعضای کمیسیون ورزشکاران عضو دارای حق رای مجمع کمیته ملی المپیک شوند. ٢٠ روز زمان و کارهای انجام نشده بسیار در هر صورت ۲۰ روز تا زمان برگزاری انتخابات مهم کمیسیون ورزشکاران باقی مانده است اما جز تهیه اساسنامه مصوب و تعیین زمان انتخابات که از اقدامات اولیه و بدیهی برای برگزاری هرانتخاباتی به حساب می آید، هیچ اقدام دیگری انجام نشده است! به گفته کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک قرار بود برای برگزاری منظم تر و قانونمندتر انتخابات کمیسیون ورزشکاران، یک آئین نامه انتخاباتی تهیه شود.مشخص شدن وضعیت برخی ورزشکاران برای کاندیدا شدن و حضور...
 • مرد روانی سر فرزند ۱۸ ماهه اش را برید/ببینید
 • به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متهم « میخائیل الیینسکی » 42 ساله در بیمارستان روانی تحت نظر پزشکان قرار داشته و آنها تائی کرده بودند که وی می تواند از بیمارستان روانی ترخیص شود. بنا بر گزارش های پلیس میخائیل در حرکتی دیوانه وار پس از فرو کردن چاقوی آشپرخانه به شکم همسرش فرزندشان را ربوده و در خیابان به قتل رسانده است. ماموران پلس پدر قاتل روانی را محاصره کرده و با شلیک گلول وی را متوقف کرده و به بیمارستان آستاراخان روسیه منتقل کرده اند اما وی از شدت جراحات جان سپرده است. گزارش های پلیس نشان می دهد متهم به بیماری اسکیزوفرنی و پارانوئید مبتلا بوده و در روز حادثه تحت تاثیر الکل نیز قرار داشته است. همسر مجروح وی به پلیس گفته است که از 2 روز قبل از جنایت هولکناک این مرد با فرزندش رفتار وی تغییر کرده بود. منبع: ایران آنلاین
 • جغجغه زنی زیباترین رسم دیرین مردم ابیانه به جای مانده از ایران باستان
 • شهر ابیانه و نطنز از دیرباز رسم و رسوم خاص و کهنی برای برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) دارند که نخل گردانی و جغجغه‌زنی یکی از آن رسوم است و هر ساله در ایام ماه محرم برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم از نطنز، همزمان با فرا رسیدن ایام محرم الحرام در شهرستان نطنز، مردم عاشورائی این شهرستان با سیاه پوش کردن حسینیه‌ها و تکایا به عزاداری می‌پردازند که برخی از این عزاداری‌ها ویژه و مختص این دیار است.یکی از نقاطی که دارای آداب و رسوم خاصی است، روستای تاریخی ابیانه نطنز است که در ایام محرم، مراسم جغجغه زنی، نخل گردانی، پرسه زنی و ... است.در این روستا در شب تاسوعا در مسجدی به نام مسجد یسمان مراسمی برگزار می‌شود که ذاکری نام دارد و بدین صورت است که مردم این محله در مسجد جمع شده و نوحه‌هائی را با آهنگ‌های خاص خود زمزمه می‌کنند.2 نفر از مردم محل، شعرها را می‌خوانند و دیگر مردم در جواب آن‌ها تکرار می‌کنند که اشعار آن ما ذاکر اولاد رسول ثقلینیم ای وای مصیبت، ما جمله سیه پوش و عزادار حسینیم ای وای مصیبت است.مراسم جغجغه‌زنیمراسم جغجغه‌زنی، یکی از زیباترین مراسم در طول محرم در ابیانه است که یک مراسم قدیمی و به جای مانده از ایران باستان است که جز در ابیانه در هیچ نقطه‌ای از ایران مانند آن را نمی‌توان دید.در همین زمینه محمد عادلی، دهیار روستای ابیانه به خبرنگار تسنیم گفت: مراسم سنتی سوگواری اباعبدالله‌الحسین (ع) در روز تاسوعای حسینی با عنوان جغجغه زنی در روستای تاریخی ابیانه با حضور اهالی این روستا، گردشگران، اهالی رسانه و غیره برگزار می‌شود.وی افزود: بعد از آغاز نوحه‌خوانی، صدای چِک‌ چک به هم خوردن جغجه‌های چوبی آغاز می‌شود که فضای خاصی را ایجاد می‌کند. قبل از آغاز مراسم جغجه‌زنی، برخی اهالی روستا دسته دسته در کوچه‌ها قدم می‌زنند و در مقابل...
 • آمریکا مانند همیشه در مقابل اسلام و ایران ناکام مانده است
 • امام جمعه موقت بیرجند: بی احترامی و گستاخی رئیس جمهور آمریکا به ایران و مردم ایران به علت ناکامی در مقابل اقتدار ملت ایران است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، حجت الاسلام مختاری در خطبه های نماز جمعه این هفته بیرجند گفت:اگر امروز رئیس جمهور بی سواد آمریکا وقیحانه و بی ادبانه به ایران ومردم ایران گستاخی و بی احترامی می کند و بی منطق حرف می زند بخاطر این است که 40 سال است که در مقابل رهبری مقتدر، نیروهای انتظامی و مردم ایران مستأصل و ناکام شده است.وی راهبرد و هدف اصلی دشمنان را ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: در آمریکا هر رئیس جمهوری که آمده با روش های مختلف از قیبل تحریم، خشونت، مذاکره، تفرقه و بهم ریختن ثبات منطقه به دنبال این هدف بوده و می خواهند خاورمیانه جدید درست کنند و ایران را نابود کنند اما بعد از 40 سالایرانامروز در تمام جبهه ها با اقتدار ظاهر شده است.وی افزود: امروز داعش در حال نابودی و جبهه مقاومت روز به روز در حال قوی تر شدن است که باعث شده دشمنان به دست و پاافتاده و بی ادبانه صحبت کنند.امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس یاد و خاطره شهدا و رزمندگان انقلاب اسلامی را گرامی داشت و گفت: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران امروز مدیون فداکاری آنها است. وی با اشاره به آغاز ماه محرم، افزود: ماه عزاداری سالار شهیدان فرصت خوبی برای غنی سازی فرهنگی و رشد هرچه بیشتر انسان است و تقارن اول محرم با جمعه فرصت خوبی است تا ما محرم امسال را به مهدویت گره بزنیم و برای ظهور امام زمان(عج) آماده شویم.حجت الاسلام مختاری به تحولات دلگرم کننده یک ماه اخیر در استان اشاره کرد و گفت: انتصاب امام جمعه بیرجند و یکی شدن نماینده ولی فقیه...
 • رهبر کره شمالی:ترامپ دارای اختلال روانی است
 • تهران – ایرنا - « کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در واکنش اظهارات تهدیدآمیز ترامپ علیه کشورش گفت: ترامپ اختلال روانی دارد و وی بهای گزافی را بابت تهدید پیونگ یانگ خواهد پرداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کیم در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا که پیونگ یانگ را تهدید کرده بود، گفت: کاری می کنم که مردی که منصب رهبر عالی آمریکا (ترامپ) را برعهده دارد، به دلیل سخنرانی اش در مجمع سازمان ملل متحد و تهدید کره شمالی به ویرانی، بهای سنگینی را بپردازد.دونالد ترامپ سه شنبه 28 شهریور 96 در نخستین نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل به رغم ادعایی که درباره صلح در جهان داشت، کشورهای مختلف را تهدید کرد. وی درباره کره شمالی هم گفته بود: ایالات متحده مجبور خواهد شد کره شمالی را به طور کامل نابود کند، مگر اینکه پیونگ یانگ از مناقشه هسته ای اش عقب نشینی کند.وی رهبر کره شمالی را «مرد موشکی» نامید و گفت که کیم در حال ماموریتی انتحاری برای خود و نظام و مردمش است.ترامپ همچنین پنجشنبه شب فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که به وزارت خزانه داری این کشور اجازه می‌دهد تا آن دسته از اشخاص و نهادهای خارجی را که با کره شمالی تجارت می‌کنند، تحریم کند.کره شمالی در ماه های گذشته هدف تحریم‌های شدید کشورهای منطقه و جهان قرار گرفته است.پیونگ یانگ به تازگی ششمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داده و موشک‌هایی را از سواحل شرقی این کشور شلیک کرد که برای نخستین بار در سال‌های گذشته، از حریم هوایی ژاپن عبور کرده است.این موضوع زنگ خطر را برای ژاپن، کره جنوبی و دیگر متحدان واشنگتن در منطقه به صدا درآورده و تنش‌ها را به گونه ای بی‌سابقه افزایش داده است.شبس**9363*1488*مترجم: محمد تدو*انتشار دهندهک بهمن بامداد**
 • لحظات دلهره آور دستگیری یک قاتل روانی در روسیه
 • به گزارش خبرنگارحوزه اخبار داغگروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ویدئویی که به تازگی منتشر شده است لحظه دلهره آور دستگیری یک قاتل روانی را در یکی از خیابان های " آستاراخان " روسیه به تصویر می کشد. این مرد روانی در اقدامی جنون آمیز بعد از بریدن سر یک کودک 18 ماهه که از اقوامش بود در حالی که سر این کودک را در دست داشت در خیابان جولان می داد. وی پیش از ارتکاب این قتل ضمن حمله با چاقو به مادر قربانی، وی را از ناحیه شکم دچار جراحت جدی کرده بود. این مرد روانی که " میخائیل الینسکی " نام دارد و 42 ساله است به تازگی از یک تیمارستان آزاد شده بود. در این ویدئو مشاهده می شود وی که توسط پلیس محاصره شده است با یک چاقو ماموران پلیس را تهدید می کند. سرانجام پلیس با شلیک چند گلوله به وی، او را دستگیر و به بیمارستان منتقل کرد. او که دچار جراحت جدی شده بود در بیمارستان جانش را از دست داد. مادر این مرد روانی در این خصوص گفت : " پسرم از سر و صدای زیادی که از منزل همسایه شنیده می شد عصبانی شده بود. دو روز تمام پسرم عصبانی بود و سرانجام با حمله به آنها این دختر بیگناه را کشت ". گفتنی است؛ پلیس محلی از عدم اطلاع رسانی به آنها در خصوص آزادی این مرد ابراز تاسف کرد. سخنگوی پلیس در این باره گفت : " هیچ کسی در خصوص این مرد به ما هشدار نداد. هیچ اطلاعاتی درباره این مرد در اختیار ما قرار داده نشد. این اتفاق در کشور ما رخ داد و ما از آزادی وی کاملا بی اطلاع بودیم". کد ویدیو دانلود فیلم اصلی انتهای پیام/ سروصدای همسایه، کار دست مرد روانی داد
 • ۴ هزار پدر و مادر شهید گیلانی در انتظار شهداپژوهان/حجم وسیعی از کار در گیلان باقی مانده
 • مسئول تشکل مردمی تفحص سیره شهدای گیلان با بیان اینکه ۳ هزار نفر از والدین شهدای گیلانی فوت کرده‌اند گفت: حدود ۴ هزار نفر از پدران و مادران شهدا چشم به راه حضور شهدا پژوهان هستند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ۸دی از رشت، میثاق بکیان امروز در گردهمایی تشکل های مردم نهاد گیلان در رشت با بیان اینکه بیشترین حوزه فعالیت تشکل مردمی تفحص سیره شهدا در حوزه دانشجویی است اظهار کرد: دوره دفاع مقدس نیروی ذخیره تاریخ اسلام است و باید به آن توجه کافی شود. وی با بیان اینکه باید محتوای کار در یادواره های شهدا هدفمند باشد افزود: یادواره های شهدا باید معرفت افزایی و زندگی اسلامی ایرانی را ترویج دهد و صرفا برگزار کردن یادواره های شهدا نباشد. مسئول تشکل مردمی تفحص سیره شهدای گیلان با بیان اینکه در اوج دوران طاغوت جوانان وارد عرصه انقلاب می شدند گفت: نام ها از سرداران شهید همچون خوش سیرت و املاکی در اذهان شکل گرفته اما در سیره زندگی آنها توجه کافی نشده است. بکیان با تاکید بر اینکه باید با شهدا از ابتدا تا شهادت زندگی کرد: افزود: در ۱۰ شهرستان گیلان کار پژوهش از سیره شهدا را آغاز کرده و تاکنون پژوهش در سیره زندگی ۹۰۰ شهید را آغاز کرده ایم. وی با بیان اینکه تفحص از سیره شهدا با کمترین بضاعت در حوزه دیجیتال شروع شده مطرح کرد: سایت جامع دفاع مقدس گیلان به همت دست اندرکاران تشکل راه اندازی شده است. مسئول تشکل مردمی تفحص سیره شهدای گیلان با بیان اینکه سامانه وبلاگ دهی نصر بلاگ در این تشکل ایجاد شده گفت: سامانه وبلاگ دهی امروز جای خود را به کانال های اجتماعی داده و این جدای آن است که ما گروه های نرم افزاری همچون صراط را طراحی کرده ایم و...
 • کمالوند:مشکلات صنعت نفت را برطرف می کنم/تیم من مشکل روحی روانی دارد
 • به گزارش ایلنا، فراز کمالوند سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بعد از شکست مقابل تیم فوتبال فولاد خوزستان اظهار داشت:ما قبل از هرچیزشرمنده هواداران شدیم و آنها سنگ تمام گذاشتند. 2 هفته است حریف از تمام موقعیت‌هایش استفاده می‌کند اما ما برعکس.اگر اشکالی هست ازمن است ومن باید این مشکلات را بر طرف کنم. کمالوند ادامه داد: من نمی‌خواهم بهانه بیاورم و یا صحبت دیگری انجام بدهم آنها خودشان را زمین زدند و اتفاقات کلیشه‌ای هم زیاد رخ داد اما واقعاً بد می‌آوریم. شما به ضربهکراروشیمبادقت کنید. باید روی این مسئله کار کنیم. وی در پاسخ به این سؤال که خط دفاع شما دچار مشکلاتی شده است، گفت: من اعتقاد ندارم که مدافعان ما بد کار کردند ما اصلا موقعیتی به حریف ندادیم. یک زمان هست شما به حریف موقعیت می‌دهید که ما باید روی آن کار کنیم. امروز منصفانه‌تریننتیجه باید ۴ بر یک یا ۵ بر یک به سود ما می‌شد. یک وقت یک دروازه‌بان سه موقعیت تک به تک می‌‌گیرد که باید روی ضعف دفاع کار کرد. ما کلاً دو ضربه روی چارچوب دروازه‌مان آمد وگلرما به زحمت نیفتاد. کمالوند در خصوص اینکه آیا قبول دارد تیمش افت بدنی داشت، گفت: بیشتر از آنکه افت بدنی داشته باشیم از نظر روحی برای بازی قبل به هم ریخته بودیم در این دو بازی ۱۵ ضربه به سمت دروازه حریف زدیم که یک توپ از آنها گل شد در عوض سه توپ به سمت دروازه ما رفته که هر سه توپ گل شده است. از نظر تاکتیکی ۸۰ درصد بازی در اختیار ما بود و شما دقت کنید از زمانی که به اینجا آمده‌امکراراصلاً پنالتی خراب نمی‌کرد اما از شانس ما در بازی قبل آن اتفاق افتاد. وی تأکید کرد: وقتی تیم می‌بازد انتقاد زیاد می‌شودواگرمی‌بردیم همه چیز خوب می‌شد. ما نسبت به بازی با پدیده موقعیت بیشتر داشتیم...
 • کمالوند:بدشانسی گریبان تیم ما را گرفته است/به لحاظ روحی و روانی مشکل داریم
 • خبرگزاری میزان- سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان می‌گوید تیمش بدشانس است و کمی به به لحاظ روحی و روانی مشکل دارد. به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری میزان، فراز کمالوند در نشست خبری پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر فولا خوزستان گفت: شرمنده هواداران‌مان هستیم. آنها برای صنعت نفت سنگ تمام گذاشتند، اما ما نتوانستیم برنده شویم. 80 به 20 از کل بازی دست ما بود، اما برای برای دومین بار در این شرایط بازی را واگذار کردیم. وی افزود: ما از حداکثر موقعیت‌مان در بازی استفاده نمی‌کنیم هرچند که در تمرینات بچه‌ها موقعیت‌هایی که خیلی سخت تبدیل به گل می‌شود را به خوبی به گل تبدیل می‌کنند، به هر حال بچه‌ها در مسابقات با جان و دل بازی می‌کنند و قطعاً اگر مشکلی وجود دارد، این مشکل از جانب من است و باید برای حل آن دنبال راهکار باشیم. نمی‌خواهم باخت امروز را توجیه کنم. بازیکنان تیم حریف گاهاً خود را به روی زمین می‌انداختند و این مسئله‌ای است که در فوتبال ما باب شده و ما باید بازی خوبی را به نمایش می‌گذاشتیم و موقعیت‌های‌مان را از دست نمی‌دادیم. بد شانسی گریبان تیم ما را گرفته و همه امیدمان این است که بتوانیم از این شرایط خارج شویم. کمالوند درباره عملکرد خط دفاعی تیمش هم یادآور شد: در خط دفاع بد کار نکردیم، چون امروز فقط دو توپ به چارچوب دروازه ما آمد که دروازه‌بان‌مان هم زیاد برای آنها به زحمت نیفتاد، اما از آن سو توپ‌هایی را که می‌توانستیم به گل تبدیل کنیم، در به ثمر رساندن آنها موفق نبودیم. به نظر در دو بازی گذشته بد می‌آوریم و اگر امروز کمی خوش‌شانس بودیم باید با نتیجه 4 بر یک یا 5 بر یک پیروز می‌شدیم. فوتبال دو بخش دارد. یک بخش این که ما به حریف فرصت بدهیم و یا اینکه حریف خودش...
 • ارتباط حوادث میانمار با داعش پشت پرده سیاسی اقتصادی یک نسل کشی/آمریکا چگونه مسلمانان میانمار را قربانی رقابت خود با چین می کند
 • خبرگزاري آريا - آمريکا تلاش دارد با استفاده از بي‌ثباتي در مناطق جنوب شرق آسيا، علاوه بر اين که تنش و التهاب در مرزهاي چين را گسترش مي‌دهد، زمينه‌ و مقدمات حضور نظامي خود در اين منطقه را نيز فراهم کند.سرويس جهان مشرق - اين روزها فضاي رسانه‌اي خوبي در رابطه با کشتار جمعي و نسل‌کشي مسلمانان بي‌گناه و بي‌پناه ميانمار به دست ارتش نظامي اين کشور به راه افتاده است، فضايي که اگر باعث کنار گذاشتن حمايت دولت آمريکا از ارتش و دولت ميانمار شود ، مي‌تواند به توقف کشتارها و خونريزي‌ها عليه مسلمانان در اين کشور بينجامد. در ميان مواضع کشورهاي مختلف نسبت به تحولات ميانمار، بايد گفت عجيب ترين نکته در مواضع مربوط به دولت آمريکا است که در عين حال که نسل کشي و کشتار جمعي در اين کشور را محکوم مي کند، اما همچنان از حمايت دولت و ارتش آن به عنوان عامل اصلي اين نسل کشي دست بر نمي دارد. در همين رابطه رکس تيلرسون وزير خارجه آمريکا روز پنجشنبه گذشته در سخناني تأکيد کرد: ميانمار با لحظه‌اي سرنوشت ساز رو به‌ رو است و بايد خشونت عليه جمعيت روهينگيا را متوقف کند.ميچ مک‌کانل رهبر اکثريت سناي آمريکا نيز در سخناني تأکيد کرد: با آنگ سان سوچي رهبر ميانمار صحبت کردم و وي گفت در حال تلاش براي رساندن کمک به مسلمانان روهينگيا است که از خشونت‌هاي اخير آسيب ديده‌اند. وي افزود: سوچي موافق لزوم دستيابي سريع و فوري به مناطق آسيب‌ديده از خشونت‌هاي اخير و ارسال کمک‌هاي انسان‌دوستانه بوده است. مک‌ کانل پيش از اين تأکيد کرده بود: من از قطعنامه‌اي که آنگ سان سوچي رهبر ميانمار را هدف قرار مي‌دهد، حمايت نخواهم کرد، قطعنامه‌اي که عليه رهبر ميانمار به‌خاطر بدرفتاري با مسلمانان روهينگيا بوده است.پشت پرده برنامه هاي آمريکا در ميانمارنگاهي به اهداف پشت پرده سياست گزاران آمريکايي در قبال تحولات ميانمار...
 • رئیس جمهور آمریکا تعادل روانی ندارد با یک هیتلر دیوانه مواجه هستیم
 • نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر گفت: ترامپ از دیدگاه سیاسی و مدیریتی تعادل روانی ندارد و ما با یک هیتلر دیوانه مواجه هستیم. احمد همتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در سمنان، با اشاره به سخنان اخیر ترامپ در مجمع سازمان بین‌الملل اظهار داشت: رفتارهای ترامپ پیش از ریاست جمهوری و مسائل اخلاقی که از او در رسانه‌ها منتشر شد و همین‌طور اقدامات او پس از ریاست جمهوری و طی دوران انتخابات نشان‌دهنده این است که ترامپ تعادل روانی ندارد.وی با تأکید بر اینکه ترامپ این عدم تعادل را در رفتارهای سیاسی خود نشان می‌دهد خاطرنشان کرد: این شخص یا از روابط سیاسی بین کشورها مطلع نیست و یا اگر مطلع هم هست نمی‌خواهد به آن‌ها پایبند باشد.نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر با بیان اینکه ترامپ از دیدگاه سیاسی و مدیریتی تعادل روانی ندارد افزود: ما با یک هیتلر دیوانه مواجه هستیم درواقع هیتلر از ترامپ عاقل‌تر است و کشورهای دنیا باید این تفکر احمقانه را از سازمان ملل مهار کنند.وی تصریح کرد: ادامه این روند می‌تواند برای صلح جهانی و روابط بین‌الملل و قوانین بین‌الملل خطرآفرین باشد.همتی با تأکید بر اینکه ایران اسلامی دیوانه‌تر از ترامپ را هم به خود دیده است اذعان کرد: ملت ایران اسلامی هر دیوانه‌ای را که علیه این نظام کوچک‌ترین اقدامی را انجام دهد در جای خود نشانده است و در مقابل تمام توطئه‌های دشمنان ایستادگی می‌کند.وی با اشاره به اینکه ملت ایران باید در وهله اول اتحاد خود را تقویت کنند افزود: کشورهای منطقه نیز همدلی و یکپارچگی آنان بیشتر شده و اکنون مبارزه با تروریسم در سطح وسیعی به نتیجه رسیده است.نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدی‌شهر یادآور شد: اتحاد کشورهای منطقه و مسلمان و به دنبال آن کشورهای صلح‌طلب می‌توانند در مقابل این تفکر ایستادگی کنند و راه استقلال و پیروزی مسلمانان را برجهان استکبار ادامه دهند.انتهای...
 • فیلمی ایرانی که توجه فرانسوی ها را جلب کرد
 • فیلم مستند «رویاهای دم صبح» به کارگردانی مهرداد اسکویی که تا به حال موفق به دریافت جوایز مختلف شده و در چند کشور روی پرده رفت است، بعد از چند پیش‌نمایش از چهارشنبه بیستم سپتامبر در سینماهای کشور فرانسه اکران عمومی شد. علاوه بر این، رسانه‌های فرانسه هم به این مستند توجه نشان داده‌اند و تعدادی از شناخته‌شده‌ترین آن‌ها از جمله ترنس‌فیوژ، کریتیکات، کاییه دو سینما و لوموند آن را نقد کرده‌اند. ترنسفیوژ به این مستند پنج ستاره داده و آن را تلاشی بزرگ در نمایش سینمای انسان‌گرایانه خوانده است. کاییه دو سینما هم سه ستاره به فیلم داده و نوشته با وجود اینکه رنگی از درد و رنج دارد، در عین حال از شوخ‌طبعی خوبی هم استفاده می‌کند. مستند بلند سینمایی «رویاهای دم صبح» در سال ۲۰۱۶ به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهرداد اسکویی ساخته شد و داستان نوجوانان دختر زیر ۱۸ سالی را تعریف می‌کند که در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران تحت نظارت هستند. این فیلم سومین قسمت از مستندهای سه‌گانه اسکویی است که بعد از «روزهای بی‌تقویم» و «آخرین روزهای زمستان» از راه رسید. این فیلم در سی‌ و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر و شصت‌ و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلیناله آلمان در بخش مسابقه برگزیده شد و مهرداد اسکویی در جشنواره ترو فالس آمریکا با بردن جایزه ترو ویژن به عنوان برترین مستندساز سال ۲۰۱۶ جهان برگزیده شد. این فیلم تا به حال موفق به کسب افتخاراتی از جشنواره لیبرته بلژیک و جشنواره «پیامی به بشریت» روسیه نیز شده و در ایالات متحده در لس‌آنجلس، کلیولند، شیکاگو و نیویورک به نمایش درآمده است. عوامل تولید این فیلم عبارتند از پژوهشگر، کارگردان و تهیه کننده: مهرداد اسکویی، مدیر تصویر برداری: محمد حدادی، تدوینگر: امیر ادیب پرور، طراحی و میکس صدا: حسین مهدوی، صدابردار: پارسا کریمی، مدیر تولید: وحید حاجی لویی، مشاور کارگردان: بابک کریمی،...
 • موشک خرمشهر در صدر توجه رسانه های روسی
 • مسکو - ایرنا - رونمایی از سامانه موشکی بالستیک «خرمشهر» در آیین گرامیداشت سی وهفتمین سالگرد هفته دفاع مقدس با حضور حسن روحانی رییس جمهوری ایران در رسانه های روسی بازتاب گسترده یافت. به گزارش ایرنا، خبر رونمایی این مجموعه موشکی جدید بالستیکی ایران، روز جمعه مدتی نیز در صدر اخبار مهم موتور جستجوگر روسی «یاندکس» (رقیب گوگل آمریکایی) قرار گرفت که اهمیت فراوان این رویداد را برای مخاطبان روس زبان نشان می دهد.*** خبرگزاری ایتارتاس:خبرگزاری ایتارتاس در گزارشی نوشت: تهران از موشک جدید بالستیکی خود که قادر به حمل چند کلاهک و برد پروازی دو هزار کیلومتر است، رونمایی کرد.در گزارش رسانه روسی آمده است: در رژه نظامی در تهران، علاوه بر این مجموعه موشکی نوین، پیشرفته ترین تسلیحات ایرانی نیز نمایش داده شد.***شبکه تلویزیونی لایف نیوز:شبکه لایف نیوز در بخش های خبری امروز خود با نشان دادن صحنه هایی از رژه گرامیداشت سی وهفتمین سالگرد هفته دفاع مقدس در تهران، گفت: ایران موشک بالستیکی جدید خود را با برد دو هزار کیلومتر رونمایی کرد.رسانه روسی افزود: از مشخصات مهم مجموعه موشکی خرمشهر، توانایی حمل چند کلاهک است. شبکه لایف نیوز یادآوری کرد: حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم اعلام کرده که توانمندی نظامی این کشور ازجمله در عرصه موشک های بالستیکی افزایش خواهد یافت.*** راشاتودی: شبکه تلویزیونی راشاتودی در بخش های خبری امروز خود صحنه هایی از رژه تهران را نشان داد و خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ایران در آیینی با شرکت روحانی از موشک بالستیکی جدید خرمشهر رونمایی کردند.رسانه روسی همچنین از برد پروازی دوهزار کیلومتر و توانایی حمل چند کلاهک به عنوان توانمندی بالای مجموعه موشکی جدید ایران یاد کرد.در این گزارش به نقل از سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضا هم به افزایش توانمندی موشکی ایران با مجموعه موشکی خرمشهر اشاره شده است.*** ماسکوفسکی کامسامولتس روزنامه پرشمارگان ماسکوفسکی کامسامولتس هم...
 • خانم ها به این نیازهای همسرتان توجه می کنید
 • خبرگزاري آريا - برترين ها - ترجمه از هدي بانکي: کليد زندگي زناشويي موفق، فداکاري است. اگر بتوانيد نيازهاي همسرتان را به نيازهاي خودتان ترجيح دهيد، در مسير درستي قرار خواهيد گرفت. اينکه نيازهاي شوهرتان را جوابگو باشيد، هرگز به اين معني نيست که شما در نقش يک زن و همسر، نقش کمرنگ‌تر يا رتبه‌ي پايين‌تري داريد. اگر واقعا عاشق همسرتان باشيد، پس دوست داريد خوشحالش کنيد و موارد زير، با وجود ساده بودن، شوهرتان را شاد و راضي خواهد کرد.نيازهاي هر مردي متفاوت است اما به گفته‌ي Willard F. Harley، بيشتر مردها نيازهاي اساسي يکساني دارند. هر چند هر انساني منحصربفرد است اما اين نيازهايي است که بيشتر آقايان دارند.1. همراهي کردن در تفريحات مورد علاقهمن و همسرم از دسته زوج‌هايي هستيم که به سختي مي‌توانيم وجه اشتراک پيدا کنيم، مخصوصا در مورد سرگرمي و تفريح. هر کدام از ما از فعاليت‌هايي خاص خودمان لذت مي‌بريم که البته در زندگي مشترک مي‌تواند چيز خوبي باشد. اما وقتي با هم هستيم، کاري را مي‌کنيم که او دوست دارد. گذراندن اوقات فراغت بعدازظهر با بازي گلفِ هرگز چيزي نبوده که من انتخابش کنم، اما اين اتفاقي است که مي‌افتد و در نهايت هم، اوقات بسيار خوبي داريم. با علاقه نشان دادن به سرگرمي‌هاي شوهرتان،به او ثابت کنيد که براي‌تان مهم است. او هم براي جبران، زمان‌هايي را به سرگرمي مورد علاقه‌ي شما اختصاص خواهد داد.2. کاميابي جنسيالبته اين موضوع حساس و مهمي است. چيزي که من و همسرم ياد گرفته‌ايم اين است که به رابطه‌ي جنسي هرگز به عنوان يک بازي برد و باخت نگاه نکنيم يا امتناع از آن را به عنوان تنبيه در نظر نگيريم. چون اين کار فقط باعث تشديد احساس منفي و خشم و دلخوري مي‌شود. رابطه‌ي جنسي بهتر از هر چيز ديگري مي‌تواند زن و شوهر را به هم نزديک کند، پس اگر اين جنبه از...
 • ضرورت توجه بازاریان به نیازهای مردم در ماه محرم
 • به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، تحقق کامل بازار اسلامی در کشور دارای لوازمی از جمله آشنایی بازاریان و اصناف کشور با احکام فقهی و حذف ربا از معاملات در این بازار است. همچنن بعضا مشاهده می‌شود در برخی از ایام سال که تقاضا برای خرید برخی کالاها از سوی مردم افزایش پیدا می‎کند، قیمت این کالا نیز افزایش می‌یابد و بنابراین ضرورت نظارت بیشتر بر فعالیت اصناف و بازاریان و همچنین آشنایی آنان با احکام شرعی در بازار اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. تلاش برای آموزش احکام فقهی به بازاریانحجت‌الاسلام والمسلمین «صادق زینی»، مدیر مؤسسه پژوهش‌های کاربردی تبلیغی راه اهل بیت(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به مشکلات شرعی که ممکن است در فعالیت اصناف و بازاریان رخ دهد اظهار کرد: تاکنون تحقیقی میدانی صورت نگرفته است که مردم تا چه اندازه از عملکرد بازاریان در رعایت عقود شرعی رضایت دارند، اما در خود بازار و در برخی مکان‌ها از جمله مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) در منطقه پاچنار تهران، کتاب «درسنامه احکام بازار» به صورت خودجوش مورد تدریس و مطالعه قرار می گیرد و چنین اقداماتی در بین بازاریان بی‌اثر نیست.زینی با اشاره به اهمیت حضور طولانی مدت اصناف در کلاس‌های مربوط به فقه بازار عنوان کرد: اگر شخصی به مدت چند ساعت در این کلاس‌ها حضور پیدا کند، قطعا با همه مباحث مربوط به فقه بازار آشنا نمی‌شود بلکه چنین اقدامی که ما انجام دادیم، سنت حسنه‌ای بود تا در ادامه روند گذشته که کسبه بازار، مکاسب را مطالعه می‌کردند، این سنت حسنه احیاء شود.ضرورت توجه بازاریان به نیازهای مردم در ماه‌‌ محرممدیر مؤسسه پژوهش‌های کاربردی تبلیغی راه اهل بیت(ع) با اشاره به لزوم توجه بازاریان به نیازهای مردم در برخی از ایام مهم سال اظهار کرد: وقتی ماه رمضان می‌شود قیمت کالاهای اسای مورد نیاز مردم تغییر کرده و گران‌تر می‌شود در حالی که در سایر کشورهای اسلامی...
 • پارک بانوان سیرجان نیازمند توجه مسئولان
 • ایجاد پارک بانوان برای توسعه سلامت زنان جامعه، امری حائز اهمیت است و پارک بانوان سیرجان به عنوان اولین و تنها پارک که مختص بانوان است به دور از مشکل و ایراد نیست و نیازمند توجه مسئولین است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از سیرجان خبر بانوان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه نیازمند امکانات و نیازهایی هستند که یکی از نیازهای جدی بانوان فراهم بودن شرایط و امکانات مناسب ورزشی و گذارندن اوقات در محیطی خارج از خانه، فارغ از هرگونه نگاه پرسشگر است که با دوستانی از جنس خود بگویی، بخندی و بدون دغدغه خودت را رها کنی، بی آن که نگران قضاوت دیگران باشید و احداث پارک بانوان درواقع پاسخ به نیازی است که به دلیل محدودیت های جامعه،قبح عرفی و یا ترجیح شخصی برای بانوان به وجود آمده است. بنا بر این باور که هیچ مسئولیت و رسالتی برای بانوان مهم تر از نقش مادری نیست و نیز با توجه به این که خانواده مهم ترین رکن و اساس جامعه است، باید قبول کنیم که بانوان پایه و اساس خانواده اند و بر اساس رسالت عظیمی که بر دوش دارند، باید به فکر ایجاد شوق و پرکردن اوقات فراغت برای آن ها بود و هم چنین به سلامت جسمی و روحی آن ها توجه ویژه ای نمود. زن در خانواده نقش اساسی و کلیدی در تربیت فرزندان داشته و نوع تربیت نیز نقش بسزایی در شکل گیری فرهنگ جامعه دارد و چنانچه زن یا مادر در خانواده دچار مشکل جسمی یا روحی شود، همه ی خانواده تحت تاثیر آن مشکل قرار خواهند گرفت که در این راستا، ایجاد پارک بانوان برای توسعه سلامت زنان جامعه، امری حائز اهمیت است و پارک بانوان سیرجان به عنوان اولین و تنها پارک که مختص بانوان است به دور از مشکل و...
 • برانکو:دلمان نمی خواهد تیم ملی آسیب ببیند
 • به گزارش ایسکانیوز، برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین عصر امروز (جمعه) تیم فوتبال پرسپولیس، در جمع خبرنگاران گفت: دیدار ما مقابل سپاهان خیلی خوب و خیلی بالاتر از حد انتظار بود. این بازی حتی بالاتر از سطح آسیا بود. هم هواداران پرسپولیس و هم هواداران سپاهان خیلی خوب تیم خود را تشویق کردند و یک بازی باز و هجومی مشاهده کردند. بهترین چیزهایی را که می‌توان در فوتبال دید در این مسابقه دیدیم، اما متأسفانه نتوانستیم به پیروزی برسیم. با اینکه دو بار از حریف خود پیش افتادیم و زمانی هم که 2 بر یک از سپاهان جلو بودیم، چند شانس گل را از دست دادیم. در این زمان طارمی هم فرصت‌هایی داشت. باید بگویم که وضعیت ما مثبت است و با روز خوش به دیدار الهلال می‌رویم. سرمربی پرسپولیس در خصوص از دست دادن صدر جدول و دور شدن از آن با از دست دادن امتیازات دو بازی اخیر تصریح کرد: ما مقابل سپاهان و سیاه‌جامگان امتیازاتی از دست دادیم که نباید این اتفاق می‌افتاد، اما باید بدانیم از بازی مقابل تراکتورسازی و سپاهان در خانه این دو تیم 4 امتیاز به دست آوردیم. لیگ طولانی است و از این نتایج باز هم رقم خواهد خورد. برنامه و بازی‌های تیم سخت و فشرده است ما روز گذشته به مصاف سپاهان رفتیم و هفته بعد هم با الهلال بازی داریم. همچنین بازیکنان ملی‌پوش ما به اردوی تیم ملی می‌روند و این نشان می‌دهد که برنامه ما خیلی فشرده است، اما مهم نیست؛ برای ما نان از لیگ در می‌آید و اولویت اول ما قهرمانی در این مسابقات است. لیگ قهرمانان آسیا هم باعث شادی و افتخار تیم ما است و از اول گفته بودیم که هدف ما در این رقابت‌ها قهرمانی است. دیروز ثابت شد که حق دارم به تیمم خوش‌بین باشم. برانکو با بیان این که می‌داند انتظارات از...
 • نقشه راه آسیب های اجتماعی از زبان ابتکار
 • معاون رئیس جمهور در امور بانوان گفت: پیگیر خلا های قانونی در حوزه خانواده هستیم و در این حوزه نقشه راه تعریف کرده ایم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، ابتکار معاون رئیس جمهور در امور بانوان گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده و همچنین دولت را از شیوه‌های مختلف پیگیری می‌کنیم تا خلاهای قانونی را بیابیم و برای آنها قوانین لازم را مصوب کنیم. وی افزود: در حوزه هایی مثل همکاری بانوان با وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان خلا ها را از بین خواهیم برد. در موضوع آسیب های اجتماعی نقشه راهی تعریف شده است که توان افزایی سازمان های مردم نهاد برای ارائه خدمات در کنار دولت در جهت کاهش آسیب ها سیاست هایی است که دنبال خواهد شد. دانلود